Tudóstér: Karancsi Lajos Gábor publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 25 Open Access: 9
2017
 1. Pepó, P., Karancsi, L.: Effect of fertilization on the NPK uptake of different maize (Zea mays L.) genotypes.
  Cereal Res. Commun. 45 (4), 699-710, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Agronomy and Crop Science
  Q4 Genetics
  Q4 Physiology
2015
 1. Pepó, P., Dóka, L., Szabó, A., Karancsi, L., Vad, A.: Néhány agrotechnikai tényező hatása a borsó (Pisum sativum L.) termésére.
  Növénytermelés. 64 (1), 77-95, 2015.
2014
 1. Karancsi, L.: Analysis of the effect of nutrient supply on yield production and chlorophyll content in different genotypes of corn hybrids.
  In: XIIIth Congress of the European Society for Agronomy : book of abstracts. Ed.: Pepó Péter, Csajbók József, European Society for Agronomy, Debrecen, 293-294, 2014. ISBN: 9789634737230
 2. Karancsi, L.: Eltérő kukorica genotípusok tápanyag- és vízhasznosításának vizsgálata a Hajdúságban.
  Agrártud. közl. 56 55-59, 2014.
 3. Karancsi, L.: Examination of the water and nutrient utilization of maize hybrids on chernozem soil.
  World Academy of Science, Engeneering and Technology. 8 (4), 687-689, 2014.
 4. Karancsi, L.: Fertilization effect on the nutrient and water utilization of different genotypes hybrids.
  Növénytermelés. 63 (Suppl.), 291-294, 2014.
 5. Karancsi, L.: Investigation of nutrient supply in different maize hibrids.
  Anal. Univ. Oradea Fac. Protect. Med. 22 7-12, 2014.
 6. Karancsi, L.: Különböző kukorica hibridek termésének és tápanyag reakciójának vizsgálata eltérő műtrágyakezelések esetén.
  In: A fenntartható növénytermesztés fejlesztési lehetőségei. Szerk.: Pepó Péter, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 248-254, 2014. ISBN: 9789634737414
 7. Pepó, P., Karancsi, L.: New results of nutrient utilization and response of maize (Zea mays L.) hybrids.
  Columella. 1 (2), 87-93, 2014.
2013
 1. Karancsi, L.: A kukorica tápanyag- és vízhasznosításának vizsgálata két eltérő időjárású évben.
  Növénytermelés. 62 (4), 53-65, 2013.
 2. Karancsi, L.: A tápanyagellátás hatása a kukorica termésére, valamint szén-, nitrogén-, és kéntartalmára.
  In: "Fiatal kutatók az egészséges élelmiszerért" : tudományos ülés : Debrecen, 2013. február 19.. Szerk.: Bacskainé Bódi Éva, Fekete István, Kovács Béla, Debreceni Egyetem, Debrecen, 191-195, 2013. ISBN: 9789634736011
 3. Karancsi, L.: A tápanyagellátás hatása a kukorica termésére és beltartalmi paramétereire.
  In: A "Debreceni fejlődés és környezet" konferencia írásos anyagainak összefoglalói : Debrecen, 2013. június 25-26. : [elektronikus dokumentum]. Szerk.: Balla Zoltán, DE Kerpely K. Szakkollégium, Debrecen, 13, 2013. ISBN: 9786155183843
 4. Karancsi, L.: Effectiveness of nutrient supply in corn on chernozem soil.
  Növénytermelés. 62 (Suppl.), 253-256, 2013.
 5. Karancsi, L., Máriás, K.: Effect of nutrient supply on yield and photosynthetic parameters of maize hybrids.
  World Acad. Sci. Eng. Technol. 7 (11), 126-129, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Engineering (miscellaneous)
 6. Karancsi, L.: Effect of the agrotechnological factors on the physiological properties and the yield of the maize.
  In: 48th Croatian and 8th International Symposium on Agriculture : Book of Abstracts : 17 th - 22nd February 2013, Dubrovnik, Croatia. Ed.: Sonja Marić, Zdenko Lončarić, Faculty of Agriculture University of Josip Juraj Strossmayer in Osijek, Dubrovnik, 187, 2013. ISBN: 9789537871079
 7. Karancsi, L.: Examination of nutrient and water utilization of different maize genotypes on chernozem soil.
  International Journal of Chemical, Environmental & Biological Sciences. 1 (2), 251-254, 2013.
 8. Karancsi, L.: Examination yield and growth of maize hybrids in the hajdúság.
  Anal. Univ. Oradea Fac. Protect. Med. 21 87-92, 2013.
 9. Karancsi, L.: Hibridspecifikus tápanyag-és vízhasznosítás kukoricánál csernozjom talajon.
  Agrártud. közl. 52 51-54, 2013.
 10. Karancsi, L.: Kukorica hibridek néhány fotoszintetikus paraméterének vizsgálata csernozjom talajon.
  In: Újabb kutatási eredmények a növénytudományokban. Szerk.: Sándor Zsolt, Szabó András, DE AGTC MÉK Hankóczy J. Doktori Isk., Debrecen, 97-103, 2013. ISBN: 9786155183409
 11. Karancsi, L.: The effect of nutrient supply on the yield and chlorophyll content of corn hybrids.
  In: The influence of some technological elements over the weath and corn grains quality stored in Bihor and Hajdu Bihar counties. Ed.: Csajbók József, Debreceni Egyetem ATC Mezőgazdaságtudományi Kar, Debrecen, 31-36, 2013. ISBN: 9789634736127
2012
 1. Karancsi, L.: A műtrágyázás és a genotípus hatása a kukorica (Zea mays L.) szén-, nitrogén- és kéntartalmára.
  In: Alap és alkalmazott kutatások eredményei a növénytudományokban. Szerk.: Szabó András, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 11-17, 2012. ISBN: 9786155183171
 2. Karancsi, L.: Eltérő műtrágyakezelések hatása a kukorica hibridek asszimilációs kapacitásának dinamikájára.
  In: Talaj - Víz - Növény kapcsolatrendszer a növénytermesztési térben. Szerk.: Lehocky Éva, MTA ATK TAKI, Budapest, 185-188, 2012. ISBN: 9789638904164
 3. Karancsi, L., Dóka, L., Pepó, P.: Hibridspecifikus tápanyagellátás vizsgálata kukoricánál csernozjom talajon.
  Agrártud. közl. 48 91-95, 2012.
 4. Karancsi, L., Pepó, P.: Study of the effect of fertilization of maize (Zea mays L.) in crop years with different water-supply.
  Növénytermelés. 61 (Suppl.), 89-92, 2012.
 5. Karancsi, L.: Termésképző elemek alakulásának vizsgálata kukoricánál eltérő vízellátottságú évjáratokban.
  In: XVIII. Ifjúsági Tudományos Fórum [elektronikus dokumentum] / Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Pannon Egyetem, Georgikon Kar, Keszthely, , 2012. ISBN: 9789639639454
feltöltött közlemény: 25 Open Access: 9
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK