Tudóstér: Pierog Anita publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 58 Open Access: 12
2023
 1. Péntek, Á., Kovács, K., Pierog, A.: Egy mikrovállalkozás fejlesztési lehetőségei a digitalizáció segítségével.
  GIKOF Journal. 1-10, 2023.
 2. Péntek, Á., Botos, S., Pierog, A.: Mikro- és kisvállalkozások digitális felkészültségének vizsgálata a LIAISE keretrendszer segítségével és egyedi fejlesztésű mobil applikációk alkalmazási igénye.
  GIKOF Journal. 1-10, 2023.
2022
 1. Pierog, A.: A KKV szektor vezetési kihívásai.
  In: Tanulmányok Berde Csaba tiszteletére : tanulmánykötet. Szerk.: Dajnoki Krisztina, Boros József, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Debrecen, 246-254, 2022. ISBN: 9789634904502
 2. Dajnoki, K., Filep, R., Pierog, A.: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban X.: Nemzetközi tudományos konferencia: Rezümékötet.
  Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 37 p., 2022. ISBN: 9789634904366
2021
 1. Gál, Z., Berde, C., Pierog, A.: Átalakuló vezetési feladatok Hajdú-Bihar megyei szervezetek példáján keresztül.
  Régiókut. szle. 6 (2), 89-97, 2021.
 2. Seliverstova, Y., Pierog, A.: A theoretical study on global workforce diversity management, its benefits and challenges.
  Cross Cult. Management J. 23 117-124, 2021.
2020
 1. Pierog, A., Dajnoki, K.: Vezetőkkel szembeni tulajdonság-elvárások.
  In: Farkas Ferenc II. Nemzetközi Tudományos Konferencia 2020. Szerk.: Balogh Gábor, László Gyula, Sipos Norbert, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés-és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 475-489, 2020. ISBN: 9789634295860
2019
 1. Barizsné Hadházi, E., Pierog, A., Ujhelyi, M.: Az egyéni magatartás meghatározó elemei a szervezetben.
  Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 61 p., 2019. ISBN: 9789634901785
 2. Pierog, A.: Comparison of Leadership Expectations throught the Example of on SME and a Multinational Company.
  In: 5th International Conference on Management Studies - ICMS Conference Universidad Politécnica de Valencia, Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 37, 2019.
 3. Pierog, A., Soós, M.: Gazdálkodástudományi ismeretek III. (kommunikáció, szervezés-logisztika, vezetési ismretek, marketing, szaktanácsadás) mezőgazdasági mérnöki BSc szakos hallgatók számára.
  DE MÉK, Debrecen, 18 p., 2019.
 4. Dajnoki, K., Juhász, C., Pierog, A.: Készségfejlesztő és kommunikációs képzési program: Munkafüzet.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 62 p., 2019.
 5. Pierog, A.: Managing civil organisations: civil management model.
  Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. econ. 28 (2), 311-320, 2019.
 6. Berde, C., Pierog, A.: Szemelvények a vezetés és szervezetelméletből.
  Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 68 p., 2019. ISBN: 9789634900825
 7. Dajnoki, K., Kőmíves, P., Pierog, A.: Üzleti kommunikációs gyakorlatok.
  Debeceni Egyetem, Debrecen, 57 p., 2019.
2018
 1. Gergely, É., Pierog, A.: A tehetség megtartásának lehetőségei a karrierigények tükrében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (3), 31-43, 2018.
 2. Barizsné Hadházi, E., Pierog, A., Ujhelyi, M.: Szemelvények a szervezeti magatartás témaköreiből.
  Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 112 p., 2018. ISBN: 9789634900542
 3. Pierog, A., Gergely, É., Dajnoki, K.: Vezetőkkel szembeni kompetencia elvárások.
  In: Ferenc Farkas International Scientific Conference = Farkas Ferenc Nemzetközi Tudományos Konferencia 2018. Szerk.: Dobrai Katalin, László Gyula, Sipos Norbert, Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Vezetés- és Szervezéstudományi Intézet, Pécs, 478-492, 2018. ISBN: 9789634292388
2017
 1. Kiss, Z., Pierog, A.: A Debreceni Egyetem végzettjeinek regionális munkaerő-piaci jellemzői.
  Régiókut. szle. 1 213-221, 2017.
 2. Gergely, É., Madarász, T., Pierog, A.: A magas szintű teljesítményhez szükséges háttértényezők feltárása hallgatói mintán.
  Taylor. 9 (1), 139-145, 2017.
 3. Pierog, A.: Felnőttkori tanulási motivációk feltárása különböző képzési szinteken.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 2 (4), 429-444, 2017.
 4. Dajnoki, K., Pierog, A., Szálkai, T.: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban VII.: Nemzetközi tudományos konferencia : Rezümé kötet.
  Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 33 p., 2017. ISBN: 9789634739753
 5. Dajnoki, K., Kőmíves, P., Pierog, A.: Migránsok foglalkoztatásának megítélése egyetemi hallgatók körében.
  Köztes Eur. 9 (1-2), 351-361, 2017.
 6. Pierog, A., Gál, Z.: Sikeres változtatás menedzselésének kulcsindikátorai: vizsgálat egy multinacionális szervezetben.
  Taylor. 9 (3-4), 18-25, 2017.
 7. Pierog, A., Bácsné Bába, É., Dajnoki, K.: Sikeres vezetők tulajdonságainak feltárása a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar hallgatói körében végzett kutatás eredményei alapján.
  Taylor. 9 (1), 94-100, 2017.
2016
 1. Pierog, A., Erdei, P., Gergely, É.: A Z generáció vezetőkkel szembeni elvárásai.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 1 (1), 1-11, 2016.
 2. Pierog, A.: Civil szervezetek menedzsmentje - feladatvégrehajtás és státuszvizsgálatok.
  Közép-Eur. Közl. 9 (2), 117-123, 2016.
 3. Pierog, A., Szabados, G.: Migránsok, civilek, szervezeti lehetőségek- civil szervezetek a migránsokért, a migránsok által.
  In: Menekültek, migránsok, új hazát keresők. Szerk.: Papp Klára és Kerepeszki Róbert, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 253-264, 2016, (Speculum Historiae Debreceniense : A Debreceni Egyetem Történelmi Kiadványai, ISSN 2060-9213 ; 25) ISBN: 9789634739425
 4. Gergely, É., Pierog, A.: Motivációs tényezők feltárása civil és profitorientált szervezeteknél.
  Gradus. 3 (1), 368-373, 2016.
 5. Gergely, É., Pierog, A.: Motivation, values, and career research among university students.
  Anal. Univ. Oradea. Ştiinţ. econ. 1 (1), 933-943, 2016.
 6. Gergely, É., Hágen, I., Pierog, A.: Munkaérték és karrierhorgony: egyetemisták körében végzett felmérés eredményei.
  Acta Carolus Robertus. 6 (2), 162-178, 2016.
 7. Gergely, É., Pierog, A.: Vezetőkkel szembeni elvárás-vizsgálatok egyetemisták körében.
  Taylor. 2 (23), 64-71, 2016.
2015
 1. Szabados, K., Pierog, A., Berde, C.: A struktúra és a funkció összefüggései önkormányzati szervezeteknél.
  Taylor. 7 (3-4), 222-229, 2015.
 2. Pierog, A., Vörös, P., Dajnoki, K.: Civil szervezetek szerepe a foglalkoztatásban és képzésben: Egy sikeres debreceni együttműködés.
  Acta Sci. Soc. 45 (43), 47-55, 2015.
 3. Pierog, A., Szabados, G.: Civil szervezetek vezetési szempontból.
  Veztud. 46 (2), 35-46, 2015.
 4. Dajnoki, K., Pierog, A., Vörös, P.: Képzési-fejlesztési lehetőségek eredményességének megítélése megváltozott munkaképességű személyeket foglalkoztató szervezeteknél.
  Acta Sci. Soc. 45 (43), 57-66, 2015.
 5. Pierog, A.: Konfliktusvizsgálatok civil szervezetekben.
  Taylor. 7 (3-4), 172-177, 2015.
 6. Pierog, A., Szabados, K.: Szervezet-változás és fejlesztés- a helyzetfelmérés során alkalmazott módszerek.
  Taylor. 7 (1-2), 51-57, 2015.
 7. Pierog, A., Gergely, É.: Teljesítményértékelési szempontok civil és profitorientált szervezeteknél.
  In: "A vidék él és élni akar" : II. Gazdálkodás és menedzsment tudományos konferencia . Szerk.: Ferencz Árpád, Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, Kecskemét, 90-94, 2015. ISBN: 9786155192340
2014
 1. Wiwczaroski, T., Szabados, G., Pierog, A.: Civic organizations an approach of diverse understandings.
  Taylor. 6 (16-17), 21-30, 2014.
 2. Berde, C., Szabados, G., Pierog, A.: Civil menedzsment; aktivitás, érintettség, vezetési sajátosságok.
  . -Állatteny. takarm. 63 (4), 379-395, 2014.
 3. Pierog, A., Vörös, P., Dajnoki, K.: Civil szervezetek megítélése a munkaerőpiac tükrében = Assessment of civil organisations in the light of labour market.
  Acta Scientarium Socialium. 17 (40), 111-120, 2014.
 4. Wiwczaroski, T., Szabados, G., Pierog, A.: Developing English language negotiation skills in employees.
  Taylor. 6 (16-17), 140-146, 2014.
 5. Szabados, G., Wiwczaroski, T., Pierog, A.: Mihez kezdjünk egy civil szervezettel?- dilemmák napjainkban.
  Köztes Eur. 6 (14), 173-180, 2014.
2013
 1. Pierog, A.: Civil szervezetek "gazdasági érintettségének" vizsgálata.
  Agrártud. közl. 52 139-145, 2013.
 2. Pierog, A.: Civil szervezetek döntési viszonyainak vizsgálata.
  In: Challenges and Lessons in Management : International Conference [Kihívások és tanulságok a műszaki menedzsment területén]. Szerk.: Edit Szűcs, Csaba Makó, Mariann Veresné Somosi, Judit T. Kiss, Tibor Balla, Debreceni Egyetem, Debrecen, 133-140, 2013.
 3. Pierog, A.: Civil szervezetek kutatásának lehetőségei: vezetési feladatok és gazdasági érintettség Hajdú-Bihar megyében.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban : fiatal kutatók nemzetközi konferenciája III. : elektronikus tanulmánykötet. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás, A Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar megyei Levéltára kiadványa, Debrecen, 125-136, 2013.
 4. Szabados, G., Wiwczaroski, T., Pierog, A.: Civil szervezetek menedzselési viszonyai és problémái Hajdú-Biharban = Managerial relations and problems of civic organizations in Hajdú-Bihar county.
  VIKEK Közl. 5 (12-13), 114-119, 2013.
 5. Wiwczaroski, T., Szabados, G., Pierog, A.: Management, Rationalization and Human Capital.
  VIKEK Közl. 5 (12-13), 109-113, 2013.
 6. Pierog, A.: Motivációs vizsgálatok civil szervezetekben.
  Agrártud. közl. 54 73-79, 2013.
 7. Pierog, A., Szabados, G.: The examination of managerial processes of civic organizations.
  In: Proceedings of the "Scientific Management" and Management Science Today International Scientific Conference. Eds.: Éva Málovics, Beáta Kincsesné Vajda, University of Szeged, Szeged, 365-373, 2013.
2012
 1. Pierog, A., Szabados, G.: A vezetés és döntés sajátosságai civil szervezetekben = Specialities of management and decision making in civic organizations.
  VIKEK Közl. 4 (8), 59-65, 2012.
 2. Szabados, G., Wiwczaroski, T., Pierog, A.: Civil szervezetek Hajdú-Biharban - egy felmérés esszenciái = Civic organizations in Hajdú-Bihar county - essentials of a survey.
  VIKEK Közl. 4 (10), 2012.
 3. Pierog, A., Szabados, G.: Civil szervezetek működési aktivitása Hajdú-Bihar megyben = Functional activity of civil organizations in Hajdú-Bihar county.
  VIKEK Közl. 4 (10), 281-288, 2012.
 4. Pierog, A., Szabados, G.: Methodological questions of a survey of civil organizations.
  Apstract. 6 (5), 97-100, 2012.
2011
 1. Pierog, A., Szabados, G.: Funkcionális vezetés gyakorlatának vizsgálata civil szervezetekben = The examination of functional management in civil organisations.
  In: Erdei Ferenc VI. Tudományos Konferencia : Válságkezelés a tudomány eszközeivel [vol. 1-3.]. Szerk.: Ferencz Árpád, Neumann János Egyetem, Kecskemét, 353-357, 2011.
 2. Szabados, G., Pierog, A.: Önkéntesség és a civilek.
  In: Tehetséggondozási workshopok a Kodolányi János Főiskolán 3. / Szele Bálint, Kodolányi János Főiskola, Székesfehérvár, 65-70, 2011.
 3. Pierog, A.: Új vezetési kihívás: civil szervezetek.
  Virtuális Intéz. Közép-Eur. Kut. közl. 3 (1-2), 159-166, 2011.
2010
 1. Pierog, A.: A működés és a források kapcsolódása civil szervezetekben = Connection of sources and operation in civil organizations.
  VIKEK Közl. 2 (3-4), 119-125, 2010.
feltöltött közlemény: 58 Open Access: 12
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK