Tudóstér: Márkus Edina publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 81 Open Access: 4
2023
 1. Máté-Szabó, B., Márkus, E.: Tanulási motiváció és tanulásmódszertani sajátosságok vizsgálata a felsőoktatási szakképzésben tanuló hallgatók körében.
  In: Oktatás - Informatika - Pedagógia 2023. Szerk.: Molnár György, Buda András, Debreceni Egyetem Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet, Debrecen, 43, 2023. ISBN: 9789634904939
2022
 1. Kozma, T., Márkus, E., Guba, V.: Kéz a kézben: A Láthatatlan Iskola mint innováció.
  In: Mesteri erőforrások : Tanulmányok Polónyi István tiszteletére. Szerk.: Kun András István, Csók Cintia, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD), Debrecen, 145-153, 2022, (Oktatáskutatók Könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 16) ISBN: 9789634904830
 2. Márkus, E., Boros, J., Kozma, T.: Sustainability of Innovation.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó - CHERD, Debrecen, 220 p., 2022. ISBN: 9789636150679
 3. Márkus, E., Guba, V.: The case of the Invisible School.
  In: Sustainability of Innovation. Szerk.: Márkus Edina; Boros Julianna; Kozma Tamás, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó - CHERD, Debrecen, 72-81, 2022, (Régió és oktatás, ISSN 2064-6046 ; 14) ISBN: 9789636150679
2021
 1. Márkus, E., Miklósi, M., Barabási, T.: Adult Learner's Motivation for Learning from a Comparative Perspective.
  The New Educ. Rev. 63 (1), 123-136, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Education
 2. Boros, J., Kozma, T., Márkus, E.: Community Building and Social Innovation.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 254 p., 2021. ISBN: 9789633189436
 3. Márkus, E.: Community learning and social innovation.
  In: Community Building and Social Innovation. Eds.: Julianna Boros, Tamás Kozma, Edina Márkus, University Press, Debrecen, 220-231, 2021. ISBN: 9789633189436
2020
 1. Juhász, E., Márkus, E., Benkei-Kovács, B.: A közösségszervezés szakos hallgatók bemeneti kompetenciamérésének eredményei 2017-2019.
  In: Hálózatok a művelődés és felnőttképzés világában: Absztraktkötet: Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás emlékére / Juhász Erika, Márkus Edina, Debreceni Egyetem, Debrecen, 49-50, 2020. ISBN: 9786158164016
 2. Márkus, E.: Az erdélyi magyar kulturális intézményrendszerre vonatkozó kutatások 2000-2020.
  Kulturális Szemle. 7 ((16)), 8-20, 2020.
 3. Váradi, J., Hörich, B., Márkus, E.: Az extrakurrikuláris művészeti tevékenységek és rendezvények lehetősége: A kutatás mintája és módszere.
  In: Művészeti körkép : kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és a lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről. Szerk.: Váradi Judit, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, 13-18, 2020. ISBN: 9786156192158
2019
 1. Márkus, E.: A felnőtt tanulás sajátosságai, a felnőtt tanulók tanulási motivációja.
  In: Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás. Kelet-közép-európai tapasztalatok. Szerk.: Márkus Edina, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 119-137, 2019. ISBN: 9786150072876
 2. Márkus, E., Juhász-Nagy, I.: A felnőtt tanulók tanulási motivációit vizsgáló kutatás eredményei.
  In: Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás. Kelet-közép-európai tapasztalatok. Szerk.: Márkus Edina, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 137-160, 2019. ISBN: 9786150072876
 3. Engler, Á., Márkus, E.: A formális és nem formális felnőtt tanulás Magyarországon.
  In: Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás. Kelet-közép-európai tapasztalatok. Szerk.: Márkus Edina, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 11-31, 2019. ISBN: 9786150072876
 4. Marosán, G., Márkus, E.: A kreatív gazdaságtól a kulturális alapú gazdaságfejlesztésig.
  Kulturális Szemle. 6(12) (2), 98-110, 2019.
 5. Márkus, E.: A nonprofit szektor hazai helyzete, különös tekintettel a kulturális célú szervezetekre.
  In: KozmaPolisz. Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, CHERD, Debrecen, 155-169, 2019, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 13) ISBN: 9789633188118
 6. Márkus, E., Teperics, K., Márton, S.: A tanuló közösségek vizsgálata: módszertani háttér.
  Kultúra és közösség. 10 (1), 21-26, 2019.
 7. Márkus, E.: Cooperation of folk high schools in Europe.
  In: Learning in adulthood: Cases of lifelong learning. Ed.: Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara, Takács-Miklósi Márta, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 83-86, 2019. ISBN: 9786150052304
 8. Miklósi, M., Márkus, E., Máté-Szabó, B.: Felnőttképzési fejlesztési lehetőségek határon innen és túl.
  Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 75 p., 2019. ISBN: 9786150072852
 9. Márkus, E., Juhász-Nagy, I.: Findings of the research on the learning motivation of adult learners.
  In: Learning communities and social transformation. Research findings in eastern and central Europe. Ed.: Márkus Edina, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 138-159, 2019. ISBN: 9786150072869
 10. Engler, Á., Márkus, E.: Formal and non-formal adult learning in Hungary.
  In: Learning communities and social transformation. Research findings in eastern and central Europe. Ed.: Márkus Edina, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 11-32, 2019. ISBN: 9786150072869
 11. Márkus, E., Teperics, K., Márton, S.: Investigating learning communities - Methodological background.
  In: Learning Communities and Social Innovations. Szerk.: Kozma Tamás , Márkus Edina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-33, 2019, (Régió és Oktatás = Region and Education, ISSN 2060-2596 ; 12) ISBN: 9789633187852
 12. Márkus, E.: Learning communities and social transformation: Research findings in eastern and central Europe.
  Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 174 p., 2019. ISBN: 9786150072869
 13. Márkus, E., Máté-Szabó, B., Miklósi, M.: Learning in adulthood: Cases of lifelong learning.
  Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 132 p., 2019. ISBN: 9786150052304
 14. Márkus, E.: Népfőiskolák együttműködése Európában.
  In: Tanulás felnőttkorban : Az élethosszig tartó tanulás esetei a hazai és nemzetközi gyakorlatban. Szerk.: Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 154-156, 2019. ISBN: 9786150052298
 15. Miklósi, M., Márkus, E., Máté-Szabó, B.: Opportunities for Developing Adult Training within Hungary's Borders and Beyond.
  Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 75 p., 2019. ISBN: 9786156154002
 16. Márkus, E., Máté-Szabó, B.: Tanulás felnőttkorban: Az élethosszig tartó tanulás esetei a hazai és nemzetközi gyakorlatban.
  Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 220 p., 2019. ISBN: 9786150052298
 17. Márkus, E.: Tanuló közösségek és társadalmi átalakulás: Kelet-közép-európai tapasztalatok.
  Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 176 p., 2019. ISBN: 9786150072876
 18. Máté-Szabó, B., Márkus, E.: The Role of sports in community building and developing learning the case of Hajdúnánás.
  In: Learning Communities and Social Innovations. Szerk.: Kozma Tamás , Márkus Edina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-103, 2019, (Régió és Oktatás = Region and Education, ISSN 2060-2596 ; 12) ISBN: 9789633187852
 19. Márkus, E.: The specifics of adult learning, adult learners' motivation for learning.
  In: Learning communities and social transformation : Research findings in eastern and central Europe. Ed.: Márkus Edina, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 121-138, 2019. ISBN: 9786150072869
2018
 1. Márkus, E., Máté-Szabó, B.: A sport és a tanulás kapcsolata, a sport fejlesztő szerepe egy-egy térség életében.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések: absztraktkötet : XVIII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Budapest, 197, 2018. ISBN: 9789634890515
 2. Márkus, E., Pete, N.: Civil ismeretek a közösségi művelődésben.
  NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 183 p., 2018. ISBN: 9789636515195
 3. Márkus, E., Engler, Á.: Developing and Methodology of Training Courses for Improving Competence- and Learning Outcomes.
  In: Ways of Promoting Excellence in Higher Education. Eds.: Erdei Gábor; Juhász Erika; Sahin Salih; Kan Adnan, Pegem Akademi, Ankara, 107-120, 2018. ISBN: 9786052415467
 4. Máté-Szabó, B., Márkus, E.: Közösségszervező hallgatók rektruációs bázisa.
  In: Közösségek a művelődés és képzés világában : Tudományos Konferencia és Szakmai Találkozó Durkó Mátyás emlékére : Absztraktkötet. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 94, 2018. ISBN: 9786158022651
 5. Márkus, E., Angyal, L.: Mentorok a közösségi művelődésben és az amatőr művészeti mozgalomban.
  NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 170 p., 2018. ISBN: 9789636515171
2017
 1. Márkus, E., Máté-Szabó, B., Hegedűs, A.: A kulturális és a közösségi tanulás szerepe egy-egy térség fejlesztésében.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017 : Absztrakt kötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 140, 2017. ISBN: 9786155657023
2016
 1. Engler, Á., Márkus, E.: A formális és nem formális felnőttkori tanulás térségi vetületei.
  Educatio. 25 (2), 170-183, 2016.
 2. Márkus, E.: Amikor a harmadik az első: a civil szektor többféle nézőpontból.
  Csokonai, Debrecen, 270 p., 2016. ISBN: 9789632602325
 3. Márkus, E., Máté-Szabó, B.: A pedagógusok továbbképzési motivációi, igényei.
  In: XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia : A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. Szerk.: Zsolnai Anikó; Kasik László, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézet, Szeged, 320, 2016. ISBN: 9789633065136
 4. Máté-Szabó, B., Márkus, E., Paczári, V.: Kommunikáló? Civilek?: Hajdú-Bihar megyei civil szervezetek kommunikációs tevékenysége.
  In: A népműveléstől a közösségi művelődésig. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem BTK NI : KultúrÁsz Közhasznú Egyes., Debrecen, 94-106, 2016, (Acta andragogiae et culturae,ISSN 0209-9608 ; 27.) ISBN: 9786158022644
 5. Engler, Á., Forray, R., Györgyi, Z., Juhász, E., Kozma, T., Márkus, E., Teperics, K.: Learning regions in Hungary: From theory to reality.
  Tribun EU, Brno, 168 p., 2016. ISBN: 9788026310792
 6. Györgyi, Z., Márkus, E.: Pillar II.: Non-formal Learning.
  In: Learning regions in Hungary: from theory to reality. Ed.: Kozma Tamás, Tribun EU, Brno, 57-71, 2016. ISBN: 9788026310792
2015
 1. Márkus, E., Máté-Szabó, B.: A pedagógusok, mint felnőtt tanulók: A pedagógusok továbbképzési motivációja, igényei.
  Felnőttképz. Szle. 9 56-64, 2015.
 2. Márkus, E.: A professzionális identitás tényezői: Magyarországi pedagógusok továbbképzési tapasztalatai és tanulási tervei.
  In: Pálya - modell : Igények és lehetőségek a pedagógus-továbbképzés változó rendszerében. Szerk.: Pusztai Gabriella, Morvai, Laura, Partium Press ; Budapest : Új Mandátum, Nagyvárad, 107-127, 2015, (Felsőoktatás & Társadalom ; 3) ISBN: 9789631234008
 3. Györgyi, Z., Juhász, E., Márkus, E., Máté-Szabó, B.: Nem formális tanulás.
  In: Tanuló régiók Magyarországon : Az elmélettől a valóságig. Írták: Kozma Tamás és munkatársai, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 107-143, 2015, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 11.) ISBN: 9789633184721
 4. Pusztai, G., Morvai, L., Ceglédi, T., Márkus, E., Máté-Szabó, B., Nagy, Z., Sebestyén, K., Barnucz, N., Labancz, I.: Pedagógusok továbbképzési igényeinek vizsgálata.
  CHERD-Hungary, Debrecen, 109 p., 2015.
 5. Kozma, T., Márkus, E., Máté-Szabó, B.: Tanuló régiók Magyarországon: Az elmélettől a valóságig.
  Debreceni Egyetem Felsőoktatási K&F Központ, Debrecen, 297 p., 2015. ISBN: 9789633184721
2014
 1. Márkus, E.: Az általános célú felnőttképzési intézmények és programok kínálata két hazai régióban.
  Felnőttképz. Szle. 8 (1), 44-60, 2014.
 2. Márkus, E.: Az általános célú felnőttképzést végző intézmények és programjaik regionális megközelítésben.
  Képzés és Gyakorlat. 12 (3-4), 5-25, 2014.
 3. Márkus, E.: Közművelődés és felnőttképzés a statisztikák tükrében.
  Kulturális Szemle. 1 (2), 55-69, 2014.
2013
 1. Márkus, E.: Az általános célú felnőttképzés elméleti megközelítései.
  Felnőttképz. Szle. 7 (2), 5-15, 2013.
 2. Márkus, E.: Organizations in adult education.
  In: Interdisciplinary Research in Humanities / (szerk.) Gergely Angyalosi, Ákos Münnich, Gabriella Pusztai, Constantine the Philosopher University in Nitra Faculty of Central European Studies, Nitra, 185-194, 2013. ISBN: 9788055802848
2012
 1. Márkus, E.: A civil szervezetek képzései hátrányos helyzetű felnőttek számára.
  In: Interdiszciplináris pedagógia és a felsőoktatás alakváltozásai : a VII. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata. Szerk.: Buda András, Kiss Endre, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 342-349, 2012. ISBN: 9789634735960
 2. Márkus, E.: A felnőttképzési szolgáltatások megjelenése az Európai Unió dokumentumaiban.
  In: Tanulás és művelődés. Szerk.: Juhász Erika, Chrappn Magdolna, Debreceni Egyetem, Debrecen, 322-329, 2012. ISBN: 9789634735847
 3. Márkus, E.: A felnőttképzési szolgáltatások megjelenése az Európai Unió oktatási dokumentumaiban.
  In: Tanulás és művelődés. Szerk.: Juhász Erika, Chrappán Magdolna, Debreceni Egyetem TEK BTK Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 322-329, 2012, (Acta Andragogiae et Culturae sorozat, ISSN 0209-9608 ; 24.) ISBN: 9789634735847
 4. Márkus, E.: A nonprofit szektor társadalmi és gazdasági szerepeinek vizsgálata, különös tekintettel a foglalkoztatási funkcióra.
  In: Civil szervezetek humán erőforrása. Szerk.: Juhász Erika, Pete Nikoletta, Belvedere Meridionale Kiadó, Szeged, 6-16, 2012, (Civil dimenziók sorozat, ISSN 2063-7829 ; 1.) ISBN: 9789630852777
 5. Márkus, E.: Nonprofit Organizations Serving Purposes in East Central European Cities.
  In: Education in Transition. Ed.: Juhász Erika, Dubnicky technologicky institute v Dubnici nad, Váhom, 196-207, 2012. ISBN: 9788089400522
2011
 1. Márkus, E.: Fejlesztések a közművelődés területén az Észak-alföldi Régióban.
  In: Andragógia és közművelődés : régi és új kihívások előtt a közművelődés az új évtizedben. Szerk.: Erdei Gábor, DE Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 179-183, 2011, (Felnőttnevelés,művelődés = Acta andragogiae et culturae,ISSN 0209-9608 ; 23.) ISBN: 9789634735724
 2. Márkus, E.: Projekttervezés az Európai Unióban.
  In: Projektmenedzsment a kultúrában. Szerk.: Juhász Erika, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, Nyíregyháza, 39-61, 2011. ISBN: 9789630819596
2010
 1. Márkus, E.: A projektszervezés koncepciója és struktúrája.
  In: Kulturális projektciklus menedzsment. Írták: Juhász Erika, Erdei Gábor, Szabó József, Oszlánczi Tímea, Takács-Miklósi Márta, TIT Jurányi Lajos Egyesülete, Nyíregyháza, 226-277, 2010. ISBN: 9789630800440
 2. Márkus, E.: Durkó Mátyás elképzelései az önnevelési képesség kialakulásáról, fejlesztési lehetőségeiről.
  In: Harmadfokú képzés, felnőttképzés és regionalizmus. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-Hungary), Debrecen, 359-362, 2010. ISBN: 9789634732778
 3. Márkus, E.: Kompetenciák és munkaalkalmasság a felnőttképzés szemszögéből.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-Hungary), Debrecen, 267-271, 2010, (Régió és oktatás,2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
2008
 1. Márkus, E.: A nonprofit szektor fejlődése Európában és az Egyesült Államokban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Ped. Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 125-142, 2008.
 2. Márkus, E., Juhász, E.: Az autonóm tanulás hazai előzményeiből: Az önnevelés, önművelés megjelenése Durkó Mátyás munkáiban.
  Educatio. 2 313-318, 2008.
 3. Márkus, E.: Kulturális célú nonprofit szervezetek viszgálata a hazai szakirodalomban.
  In: Andragógia és közművelődés : A 2006. szeptember 26-27-ei Durkó Mátyás Konferencia és Jubileumi Szakmai Találkozó konferenciakötete. Szerk.: Juhász Erika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 477-487, 2008.
 4. Gortka-Rákó, E., Márkus, E., Szerepi, S.: Önkormányzatok és nonprofit szervezetek együttműkötése az Észak-alföldi régióban - egy hallgatói kutatás bemutatása.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok I. : tanulmánykötet a kar oktatóinak és a tudományos diákköri munkában résztvevő hallgatóinak írásaiból. Szerk.: Konyáriné Loós Andrea, Szerepi Sándor, DE TEK Hajdúböszörményi Pedagógiai Főiskolai Kar, Hajdúböszörmény, 155-161, 2008.
 5. Márkus, E.: Szektorsemlegesség a kultúra területén: kulturális célú nonprofit szervezetek helyzete kelet-közép-európai városokban.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok II. : tanulmánykötet a kar oktatóinak írásaiból. Szerk.: Kelemen Lajos, Márkus Edina, Móré Mariann, Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 97-225, 2008.
 6. Kelemen, L., Márkus, E., Móré, M.: Társadalomtudományi tanulmányok II.: tanulmánykötet a kar oktatóinak írásaiból.
  Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Hajdúböszörmény, 295 p., 2008. ISBN: 9789637292330
2005
 1. Márkus, E.: Civilek az élethosszig tartó tanulásért.
  In: Régió és oktatás európai dimenzióban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, Debrecen, 269-273, 2005, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596)(Tanulmányok a nevelésszociológia köréből, ISSN 1787-1743 ; 1.)
2004
 1. Márkus, E.: Tanulmányok Kányádi Sándorról.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 442 p., 2004. ISBN: 9634728006
2003
 1. Márkus, E.: Az amerikai közösségi főiskolák funkciói.
  In: Nézőpontok és látleletek : A Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai, [Debreceni Egyetem], Debrecen, 155-164, 2003, (Felnőttnevelés, művelődés = Acta Andragogiae et Culturae, ISSN 0209-9608, 20.)
 2. Márkus, E., Csorba, J., Juhász, E., Szabó, J.: Kultúrális célú civil szervezetek Debrecenben.
  Debr. szle. 11 (1), 27-51, 2003.
2002
 1. Juhász, E., Márkus, E.: Felsőoktatás és régió kapcsolata Európában: különös tekintettel Angliára.
  Educatio. 3 463-472, 2002.
2001
 1. Csoba, J., Juhász, E., Márkus, E., Szabó, J.: Kulturális célú civil szervezetek Debrecenben.
  In: Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés. Szerk.: Rubovszky Kálmán, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 99-126, 2001, (Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés: a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai, ISSN 0209-9608 ; 19) ISBN: 963472641O
 2. Csorba, J., Márkus, E., Szabó, J.: Kultúrális célú civil szervezetek Debrecenben.
  In: Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés
 3. Márkus, E.: Oktatási és tudományos célú nonprofit szervezetek helyzet a 90-es években.
  In: Felnőttoktatás, ifjúság, művelődés
2000
 1. Márkus, E.: A vállalati kultúra nemzeti sajátosságai.
  In: Kihívások és közvetítések : (a Debreceni Egyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai), Debreceni Egyetem, Debrecen, 20-33, 2000, (Felnőttnevelés, művelődés = Acta andragogiae et culturae, ISSN 0209-9608 ; 18.)
1999
 1. Márkus, E.: Civil szervezetek az Eu dokumentumaiban.
  Művelődés, népfőiskola, társadalom tavasz1999.
 2. Márkus, E.: Kultúra és piacgazdaság: nemzetközi konferenciasorozat Debrecenben.
  Művelődés, népfőiskola, társadalom tél1999.
 3. Márkus, E., Juhász, E., Szabó, I.: Természettudományos tévképzetek iskolai vizsálata.
  Iskolakultúra. (1999 (9-10),), 97-103, 1999.
1998
 1. Márkus, E., Balogh, R.: Integráció a közművelődésben.
  In: Euroharmonizáció, Educatio, Budapest, 65-77, 1998.
 2. Márkus, E., Balogh, R.: Szakképzés a holnap Európájában.
  In: Művelődéstudományi tanulmányok : (a debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Művelődéstudományi és Felnőttnevelési Tanszékének tanulmányai), KLTE, Debrecen, 73-84, 1998, (Felnőttnevelés, művelődés = Acta andragogiae et culturae, ISSN 0209-9608 ; 17.)
feltöltött közlemény: 81 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK