Tudóstér: Kós Nóra publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 24 Open Access: 4
2019
 1. Kós, N., Tóth, L.: A differenciált oktatás hatására változó személyiségjellemzők: az önértékelés területeinek fejlődése felső tagozatos tanulóknál.
  Magy. Tud. 180 (2), 231-254, 2019.
2018
 1. Tóth, L., Kós, N.: A differenciált oktatás hatása a közösség iránti beállítódás alakulására felső tagozatos tanulóknál.
  Iskolakultúra. 28 (5-6), 93-112, 2018.
2017
 1. Kós, N., Szabóné Balogh, Á., Lestyán, E., Harsányiné Petneházi, Á.: A folyamatos differenciált foglalkoztatás hatása a közösség iránti beállítódás alakulására felső tagozatos tanulóknál.
  Különleges Bánásmód. 3 (3), 7-25, 2017.
 2. Harsányiné Petneházi, Á., Páskuné Kiss, J., Lestyán, E., Kós, N., Szabóné Balogh, Á.: Hátrányos helyzetű tanulók szociális és érzelmi intelligenciájának vizsgálata az Arany János Tehetséggondozó Programban.
  Magyar Pszichológiai Szemle. 72 (4), 463-489, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Psychology (miscellaneous)
2015
 1. Kós, N.: A differenciált oktatás hatására változó személyiségjellemzők: Az önértékelés területeinek fejlődése felső tagozatos tanulóknál.
  Különleges Bánásmód. 1 (3), 21-42, 2015.
2014
 1. Kós, N.: Attitudes Towards the Self and Personality Development of Students' Relationship with the Community.
  Partiumi Egy. Szle. Közlésre elfogadva 1-6, 2014.
 2. Kós, N.: Az énkép a differenciált oktatásban.
  In: Kutatók a kiterjesztett tehetségfejlesztésért / lekt. Borbély Attila, Dávid Imre, Koncz István, GFF PK, Szarvas, 23-29, 2014.
2013
 1. Kós, N.: Self-concept and Test Anxiety in Elementary School.
  In: Edukacja w kreowaniu wspólczesnej rzeczywistosci : mozliwosci i organiczenia. Ed.: Elizbiety Jaszczyszyn, Jolanty Szady-Borzyszkowskiej, Ewa Jagiello, Instytut Pedagogiki Wydzialu Humanistycznego Uniwers., Siedlce, 185-199, 2013. ISBN: 9788393663514
2011
 1. Kós, N.: Analysis of the anxiety and self-concept of upper school students, the presentation of its result.
  In: Közös horizont : tanulmánykötet. Szerk.: Orosz Ildikó, Lipcsei Imre, Poli Print Kft., Ungvár, 132-142, 2011. ISBN: 9789662595093
 2. Kós, N., Lestyán, E., Hunya, T.: Kompetenciafejlesztő játékok az 1-4. évfolyam számára.
  Apáczai K., Celldömölk, 101 p., 2011. ISBN: 9789634653219
 3. Kós, N.: The changes of personality in differentiated education.
  Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. 10 (5), 63-81, 2011.
2010
 1. Kós, N.: A differenciált oktatásban megjelenő személyiségfejlesztés lehetőségei.
  In: VIII. Nemzetközi Tudományos Tantárgypedagógiai Konferencia : Baja, 2009. november 19-20.. Szerk.: Herbszt Mária, Tóth Sándor, Eötvös József Főiskola, Baja, 469-476, 2010. ISBN: 9789637290732
 2. Kós, N.: Analysis of the anxiety of upper school students.
  In: Tudomány az oktatásért - oktatás a tudományért : természettudományi és idegennyelvi szekció / [szerk. Ladislav Baráth, Ildikó Viczayová], Nyitrai Konstantin Egyetem Közép-európai Tanulmányok Kara, Nitra, 137-142, 2010. ISBN: 9788080948047
 3. Kós, N.: Személyiségfejlesztés a differenciált oktatásban.
  In: Eltérő bánásmódot igénylő gyerekek a magyar közoktatásban. Szerk.: Karlovitz János Tibor, Neveléstudományi Egyesület, Budapest, 73-78, 2010, (Neveléstudományi Egyesület kiskönyvtára, 2061-5329 ; 4.) ISBN: 9789638842251
2009
 1. Kós, N.: A felső tagozatos tanulók énkép, önismeret és szorongás eredményeinek bemutatása.
  Diskurzus (Szarvas). 10 61-70, 2009.
 2. Kós, N.: A személyiség fejlesztésének fontossága a differenciált oktatásban.
  In: Közös gondolatok. Szerk.: Gabóda Béla, Lipcsei Imre, Poli Print, Ungvár, 181-187, 2009. ISBN: 9789667966805
 3. Kós, N.: Közlekedési fogalmak, képességek fejlődése az óvodáskorban: a család, mint modell a közlekedésre nevelésben.
  In: Az óvodai közlekedésre nevelés elméleti és módszertani kérdései / Bobné Chlebik Márta, Csóti Ferenc, Szemán Józsefné, Közlekedési, Hírközlési és Energiaügyi Minisztérium, Budapest, 73-80, 2009.
 4. Kós, N.: Személyiségfejlesztés lehetősége az oktatásban.
  Diskurzus (Szarvas). 10 31-39, 2009.
2008
 1. Kós, N.: A személyiségfejlesztés lehetősége és fontossága a differenciált oktatásban.
  Dunaújv. Főisk. Közl. 30 (2), 127-137, 2008.
 2. Kós, N.: Gyermekismereti módszerek, technikák a személyiségfejlesztésben.
  In: , Tessedik Sámuel Főiskola Pedagógiai Főiskolai Kar, Szarvas, 35-47, 2008. ISBN: 9789638773548
 3. Kós, N.: Személyiségjellemzők fejlesztésének lehetőségei.
  In: Új utak az anyanyelvi nevelésben és a pedagógusképzésben. Szerk.: Benczik Vilmos, Trezor, Budapest, 108-112, 2008. ISBN: 9789638144331
2007
 1. Kós, N.: Énkép, mint személyiségjellemzők vizsgálata a prepubertás és a posztpubertás korban.
  Dunaújv. Főisk. Közl. 29 (2), 129-135, 2007.
2006
 1. Kós, N.: Az énkép fejlődésének vizsgálata serdülőkorban.
  Diskurzus (Szarvas). 2006 39-52, 2006.
 2. Kós, N.: Az énkép vizsgálata serdülőkorban.
  ÓTE tükörkép. 8 255-264, 2006.
feltöltött közlemény: 24 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK