Tudóstér: Nagy Andrea publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 56 Open Access: 11
2023
 1. Nagy, A.: Aspects linguistiques dans la critique de la traduction littéraire.
  In: Nemzetközi újlatin tudományos konferencia 2023 : absztraktfüzet. Szerk.: Németh Linda; Nyúl Eszter Anna; Salamon Eszter, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar, Pécs, 7, 2023. ISBN: 9789636261122
 2. Nagy, A.: Aspects linguistiques dans la critique de la traduction littéraire.
  In: Contributi Alle Ricerche Romanze : Contributions À La Recherche Des Études Romanes : Contribuciones a La Investigación De Los Estudios Románicos 2. Szerk.: Németh Linda; Petkova Ingrid; Salamon Eszter, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Romanisztika Intézet, Pécs, 311-317, 2023. ISBN: 9789636261924
 3. Csűry, I., Nagy, A.: Hat más kérdés a korreferenciáról: A lerágott csont túlsó oldala.
  Officina Textologica. 23 100-115, 2023.
 4. Nagy, A., Csűry, I.: Korreferenciarelációk ? interpretációs bizonytalanságok: Esettanulmány.
  Officina Textologica. 23 168-180, 2023.
 5. Nagy, A.: L`imprévisible comme composante de sens: Le rôle pragmatique de l`organisation textuelle dans la macro-séquence ?souvenirs`.
  In: Le prévisible et l'imprévisible : Points de vue linguistiques, littéraires et didactiques. Szerk.: Kóbor Màrta, Simonffy Zsuzsa, Ouvrard Louise, Éditions des archives contemporaines, France, 225-234, 2023, (Plidam) ISBN: 9782813004574
 6. Dobi, E., Nagy, A.: Szemiotikai textológiai jelentésreprezentáció magyar és francia rövidszövegekben: A konstringencia összevető vizsgálata.
  Argumentum (Debr.). 2023 (19), 355-374, 2023.
 7. Csűry, I., Nagy, A.: Think local, act global: Lineáris fordítás, lokális ekvivalencia (?) és következtetések.
  In: MANYE Fordítástudományi Kutatások III. : absztraktfüzet / Klaudy Kinga; Robin Edina; Seidl-Péch Olívia, MANYE Fordítástudományi Szakosztály, Budapest, 3-4, 2023.
 8. Nagy, A.: Traduction française de phrases emphatiques hongroises: Analyse comparative des traductions humaines et automatiques.
  In: Un siècle de dialogues : Livret du colloque organisé à l`occasion du centenaire du Département de Français de l`Université de Debrecen = Egy évszázadnyi párbeszéd : A Debreceni Egyetem Francia Tanszéke alapításának centenáriuma alkalmából rendezett konferencia absztraktfüzete. Szerk.: Csűry István; Nagy Andrea, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Tanszéke, Debrecen, 75-77, 2023. ISBN: 9789634905295
 9. Csűry, I., Nagy, A.: Un siècle de dialogues: Colloque organisé à l'occasion du centenaire du Département de Français de l'Université de Debrecen 31 août - 1er septembre 2023 = Egy évszázadnyi párbeszéd : A Debreceni Egyetem Francia Tanszéke alapításának centenáriuma alkalmából rendezett konferencia absztraktfüzete.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Francia Tanszék, Debrecen, 99 p., 2023. ISBN: 9789634905295
2022
 1. Nagy, A.: Le français - une ? petite ? langue? Le changement de statut du français en Hongrie après 1989.
  In: Contributi Alle Ricerche Romanze : Contributions À La Recherche Des Études Romanes : Contribuciones a La Investigación De Los Estudios Románicos. Szerk.: Farkis Tímea, Wallendums Tünde, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Kar Romanisztika Intézet, Pécs, 180-185, 2022. ISBN: 9789634299417
 2. Nagy, A.: Nyelvspecifikus szövegösszefüggés-hordozók és konstringenciaítélet.
  In: A szövegkoherencia elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Dobi Edit, Boda István Károly, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 65-81, 2022, (Officina Textologica, ISSN 1417-4057 ; 22) ISBN: 9789634904229
 3. Nagy, A., Marádi, K.: Szövegnyelvészeti szempontok a műfordításkritikában: Két francia szövegrészlet magyar fordításának példája.
  Argumentum (Debr.). 2022 (18), 260-272, 2022.
 4. Marádi, K., Nagy, A.: Traduire, c'est trahir?: Francia szöveggyűjtemény a fordítói kompetenciák fejlesztésére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119 p., 2022. ISBN: 9789636150624
2020
 1. Csűry, I., Nagy, A., Marádi, K., Szilágyi, I.: Digitális belépő a francia nyelv és kultúra tanulmányozásába.
  Debreceni Egyetem Francia Tanszék, Debrecen, 2020.
 2. Nagy, A.: Souvenirs sensoriels et organisations textuelles.
  In: La Perception : langue, iscours, cognition. Szerk.: Irina Thomieres-Shakhovskaya, Universite de Paris-Sorbonne, Paris, 143-153, 2020.
2019
 1. Nagy, A.: Bien traduire pour séduire: Organisation textuelle et problèmes de traduction dans les Liaisons dangereuses de Choderlos de Laclos.
  In: Qu'est-ce qu'une mauvaise traduction littéraire? Ed.: Gerardo Acerenza, Universita degli Studi di Trento, Trento, 169-182, 2019. ISBN: 9788884438744
 2. Nagy, A.: L'imprévisible comme composante de sens: Le rôle pragmatique de l'organisation textuelle dans la macro-séquence "souvenir".
  In: Le prévisible et l'imprévisible Perspectives linguistiques, culturelles et didactiques. Livret de résumés / Département de français de l'Université de Pécs, Département de français de l'Université de Pécs, Pécs, 19, 2019.
 3. Nagy, A.: Voyage dans le temps: Souvenirs et organisations textuelles.
  Qvaestiones romanicae. 7 (1), 463-473, 2019.
2017
 1. Nagy, A.: Des pronoms au texte: études de linguistique textuelle.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 114 p., 2017. ISBN: 9789633186671
2016
 1. Nagy, A.: "Őrült beszéd, őrült beszéd: de van benne rendszer": Befogadó és koherenciaítélet.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 46-58, 2016, (Officina textologica,1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
2015
 1. Nagy, A., Marádi, K., Csernoch, M.: A francia nyelv tanítását/tanulását segítő web-oldalak.
  Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ, Debrecen, 218 p., 2015. ISBN: 9789634738657
 2. Nagy, A.: Francia nyelvi szövegszintű készségek fejlesztése online oktatási segédeszközökkel.
  In: Tanulmányok a Debreceni Egyetem levelező és részismereti nyelvtanári képzésének megújításához / Csépes Ildikó, Horváth Andrea, Nagy Andrea, Trippó Sándor, Debreceni Egyetem Tanárképzési Központ., Debrecen, 37-72, 2015. ISBN: 9789634738534
2014
 1. Nagy, A.: L'apparente synonymie de plusieurs, certain(e)s, quelques(-uns/unes): Problèmes de relations sémantiques des indéfinis dans une perspective textuelle.
  In: GPS 60.: Köszöntő kötet Giampaolo Salvi 60. születésnapjára = Saggi di linguistica neolatina per i 60 anni di Giampaolo Salvi / Fábián Zsuzsanna, Szijj Ildikó, Szilágyi Imre, Déri Balázs, ELTE BTK, Budapest, 143-152, 2014. ISBN: 9789632844923
2013
 1. Nagy, A., Skutta, F.: Co-reference.
  In: Fifteen years of research in text linguistics : The Officina Textologica project. Szerk.: Csűry István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-56, 2013, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 18.) ISBN: 9789633183793
2012
 1. Nagy, A.: A mondatépítés, mondatkapcsolás szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe a fordítás szemszögéből.
  In: A stilisztikai-retorikai alakzatok szöveg- és stílusstruktúrát meghatározó szerepe. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 70-80, 2012, (A Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének kiadványai ; 90.) ISBN: 9789633181942
 2. Nagy, A.: La référence pronominale: phénomene microtextuel ou mésotextuel?.
  In: Colocviul International de Ştiințe ale Limbajului "Eugeniu Coşeriu" (Chişinǎu-Suceava-Cernăuți), ed. a 11-a, Chişinǎu, 12-14 mai 2011. Vol. 1. Norma - Sistem - Uz : codimensionare actualǎ / Universitatea de Stat din Moldova, Chişinǎu, Republica Moldova; Universitatea "Ştefan cel Mare", Suceava, România, CEP USM, Chişinǎu, 400-405, 2012. ISBN: 9789975712163
 3. Nagy, A.: Szövegszerűtlenség a szövegszerűségben: szövegösszefüggés-hordozók nem prototipikus párbeszédes szövegben.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 42-56, 2012, (Officina Textologica,1417-4057 ; 17.) ISBN: 9789633182697
2011
 1. Nagy, A.: "C'est un monsieur ou une dame?": Le pronom personnel il comme élément de cohésion textuelle dans le roman La Consolante d'Anna Gavalda.
  In: Survivance du latin et grammaire textuelle : mélanges offerts à Sándor Kiss à l'occasion de son 70e anniversaire. Szerk.: Ágnes Bánki, Gábor Tillinger, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 327-335, 2011, (Studia Romanica de Debrecen. Hors série) ISBN: 9789633181232
 2. Nagy, A.: "félig kihunyt emlékek parazsa": stíluskohéziós eszközök és szövegjelentés Anna Gavalda egy regényében.
  In: A stíluskohézió eszközei a modern és posztmodern szövegekben. Szerk.: Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 167-175, 2011. ISBN: 9789633181249
 3. Nagy, A.: A névmási referencia pragmatikai megközelítése a francia nyelvű szakirodalomban.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 109-115, 2011, (Officina Textologica ; 16.) ISBN: 9789633181140
 4. Nagy, A.: Êtes-vous accros des hebdos?: Le best of du lexique de la presse française.
  Revue d'Études Françaises. 16 215-222, 2011.
2010
 1. Nagy, A.: Ètes-vous accros des hebdos?: Le best-off du lexique de la presse francaise.
  In: Du lexique au style : Colloque international du 18 au 20 mars 2010, Université de Pécs : Livret de résumés, Département d'études francaises et francophones de l'Université de Pécs, Pécs, 5-6, 2010.
2009
 1. Nagy, A.: Absence de référents ou référents sous-entendus?: Le jeu subtil des types de référence des pronoms personne et rien.
  Rev. d'Ètudes Fr. 2009 (14), 31-37, 2009.
2008
 1. Nagy, A.: A félreértés szövegalkotó forgatókönyvei.
  In: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 59-69, 2008, (Officina Textologica ; 14) ISBN: 9789634731214
2006
 1. Bors, E., Nagy, A., Marádi, K., Csűry, I.: Le français au bout des doigts manuel dynamique de perfectionnement linguistique en langue française = Francia nyelvfejlesztés : elektronikus nyelv- és írásgyakorlati munkatankönyv : az új BA struktúrához igazodó bolognai típusú romanisztika alapszak oktatását segítő tananyag.
  Bölcsész Konzorcium, Debrecen ;, 2006. ISBN: 9639704903
 2. Nagy, A., Csűry, I.: Szavakon innen és túl: a sajtóhírek interpretációjának egyes lépései : ami nyelvi, s ami nem.
  In: Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia. Szerk.: Gecső Tamás, Kodolányi János Főiskola ; Budapest : Tinta Kvk., Székesfehérvár, 98-109, 2006, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 1419-6603 ; 58.) -
2005
 1. Nagy, A.: Korreferencia-viszonyok vizsgálata magyar és francia dialogális szövegben.
  In: A korreferencialitás poliglott vizsgálata. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 19-34, 2005, (Officina textologica, 1417-4057 ; 12.) ISBN: 963472907X
2004
 1. Nagy, A.: Tudáskeretek, referencia, névmások.
  In: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai : fogalmi sémák. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 17-22, 2004, (Officina Textologica; 10) ISBN: 9634728790
2003
 1. Nagy, A.: "Új" progressziótípusok és kétoldali rémaszerkezet: a tematikus progresszió sajátosságai és interpretációs nehézségei francia nyelvű újságszövegekben.
  In: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: tematikus progresszió. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-16, 2003, (Officina textologica, 1417-4057 ; 9.) ISBN: 9634727867
 2. Nagy, A.: Antoine de Saint-Exupéry.
  In: Közelítések a meséhez : a mese értelmezhetőségei. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 199-209, 2003. ISBN: 9632062736
 3. Nagy, A.: Charles Perrault.
  In: Közelítések a meséhez : a mese értelmezhetőségei. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 162-173, 2003. ISBN: 9632062736
 4. Nagy, A.: Jean de La Fontaine.
  In: Közelítések a meséhez : a mese értelmezhetőségei. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 174-190, 2003. ISBN: 9632062736
 5. Nagy, A.: Les pronoms indéfinis du français contemporain: une approche sémiotique textuelle.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 170 p., 2003. ISBN: 9634727921
2002
 1. Nagy, A., Csűry, I.: A szemantikailag nem autonóm szókészleti elemek szövegtani szempontú leírása/explikálása: kérdések és válaszok.
  In: Szöveg az egész világ : Petőfi Sándor János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 134-152, 2002. ISBN: 9639372307
 2. Nagy, A.: Fókuszt tartalmazó magyar szövegmondatok megfeleltetése francia fordításban: szintaktikai lehetőségek és tendenciák.
  In: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: téma-réma szerkezet. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-74, 2002, (Officina Textologica, 1417-4057 ; 7.) ISBN: 963472714X
2001
 1. Nagy, A.: Certains et d'autres: maris et femmes?: Le statut sémantico-lexicologique des marqueurs textuels.
  In: La linguistique textuelle dans les études françaises : Actes du colloque LITEF (Debrecen, les 12 et 13 novembre 1999) / publ. par István Csűry, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 89-101, 2001, (Studia Romanica de Debrecen. Series linguistica, 1588-6492 ; 6. fasc.) ISBN: 963472583X
 2. Nagy, A.: Névmási referencia: szöveggrammatikai és/vagy(szöveg)szemantikai kérdés?.
  In: Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 34-41, 2001, (Officina textologica, 1417-4057 ; 5.) ISBN: 963472549X
1999
 1. Eckhardt, S., Oláh, T., Nagy, A., Csűry, I.: Francia - magyar nagyszótár = Français - hongrois grand dictionnaire.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1459 p., 1999. ISBN: 9630572966
 2. Nagy, A., Csűry, I.: Pragmatika a lexikológiában és a lexikográfiában.
  In: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke I. : [a VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása : 1998. április 16-18. Szombathely]. Szerk.: Balaskó Mária, Kohn János, Berzsenyi Dániel Tanítóképző Főiskola Alkalmazott nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 59-64, 1999. ISBN: 9639017760
1998
 1. Nagy, A., Csűry, I.: Francia - magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez: [oktatási segédkönyv].
  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 168 p., 1998. ISBN: 9639017620
 2. Nagy, A.: La sémantique et la pragmatique des pronoms indéfinis français dans un cadre textuel.
  In: Fiatal bölcsészek tudományos műhelye : a Filológia Intézet Szakmai Napja 1997. május 6.. Szerk.: Kohn János ; [közread. a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola], Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 47-50, 1998. ISBN: 9639017671
 3. Nagy, A.: Problèmes d'équivalence entre les pronoms indéfinis français et hongrois.
  In: Actes du Colloque de linguistique contrastive franco - hongroise de Szombathely 7 et 8 mars 1997 / publ. par István Csűry ; közread. a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 115-122, 1998. ISBN: 9639017310
1996
 1. Nagy, A.: Martin Riegel, Jean-Christoph Pellat, René Rioul: Grammaire méthodique du français.
  Filol. közlöny. 42 (3-4), 315-316, 1996.
  (Ismertetett mű: Martin Riegel, Jean-Christophe Pellat, René Rioul. -Grammaire méthodique du français /Paris : Presses Universitaires de France, 1994. -xxiii, 646 p. -)
 2. Csűry, I., Nagy, A.: Szövegnorma és nyelvhasználat.
  In: Hatodik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia : nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. Szerk.: Székely Gábor, Cs. Jónás Erzsébet, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 354-365, 1996. ISBN: 9637170863
1995
 1. Nagy, A.: A szövegalkotás minőségi aspektusai a franciául tanulók nyelvhasználatában.
  In: Ötödik Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia : Veszprém, 1995. Szerk.: Lengyel Zsolt, Navracsics Judit, [VE Nyelvi Int.], Veszprém, 161-163, 1995. ISBN: 9637332502
1994
 1. Nagy, A.: A kontrasztivitás követelménye a nyelvtanításban: a magyar és a francia vonatkozó névmások rendszerének példája.
  In: Többnyelvűség az oktatásban és a kutatásban II.. Szerk.: Aradi András, Sturcz Zoltán, Szőllősy-Sebestyén András, Budapesti Műszaki Egyetem, Budapest, 487-492, 1994. ISBN: 9634203132
feltöltött közlemény: 56 Open Access: 11
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK