Tudóstér: Szigeti Fruzsina publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 32 Open Access: 17
2021
 1. Kovács, K., Szigeti, F., Dan, B.: Egészségtudatosság és tanulmányi perzisztencia.
  In: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban / Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, CHERD-HUNGARY, Debrecen, 183-199, 2021, (Oktatáskutatók Könyvtára, ISSN 2732-1800 ; 12) ISBN: 9786156012128(papíralapúkiadás)
 2. Pusztai, G., Szigeti, F.: Előrahaladási és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban.
  CHERD, Debrecen, 111 p., 2021. ISBN: 9786156012081
 3. Pusztai, G., Szigeti, F.: Előrehaladás és lemorzsolódási kockázat a felsőoktatásban.
  CHERD, Debrecen, 111 p., 2021. ISBN: 9786156012098
 4. Pusztai, G., Szigeti, F.: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban.
  CHERD, Debrecen, 315 p., 2021. ISBN: 9786156012128
2020
 1. Szigeti, F.: A doktori képzésből lemorzsolódók vizsgálata.
  Educatio. 29 (1), 135-144, 2020.
 2. Fényes, H., Paksi, V., Tardos, K., Markos, V., Szigeti, F.: Magyar kutatók külföldön: a női és férfi karrierutak főbb jellemzői.
  Metszetek. 9 (4), 23-48, 2020.
 3. Szigeti, F.: The perspectives of the doctoral students of the University of Debrecen related to migration.
  Cent. Eur. j. educ. res. 2 (1), 103-111, 2020.
2019
 1. Pusztai, G., Fényes, H., Szigeti, F., Pallay, K.: Dropped-out Students and the Decision to Drop-out in Hungary.
  Cent. Eur. J. Educat. Res. 1 (1), 31-40, 2019.
 2. Bocsi, V., Dusa, Á., Szigeti, F.: Hallgatók kivándorlási tervei a munkaértékek tükrében.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, ELTE PPK; L'Harmattan Kiadó, Budapest, 221-238, 2019. ISBN: 9789634145660
 3. Pusztai, G., Fényes, H., Szigeti, F., Pallay, K.: Kik a lemorzsolódó hallgatók?.
  In: KozmaPolisz. Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, CHERD, Debrecen, 249-260, 2019, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 13) ISBN: 9789633188118
 4. Kovács, K., Ceglédi, T., Csók, C., Demeter-Karászi, Z., Dusa, Á., Fényes, H., Hrabéczy, A., Kocsis, Z., Kovács, K., Markos, V., Szabó, B., Németh, D., Pallay, K., Pusztai, G., Szigeti, F., Tóth, D., Váradi, J.: Lemorzsolódott hallgatók 2018.
  CHERD-H. 2019, Debrecen, 102 p., 2019. ISBN: 9786156012005
 5. Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Szabó, B., Szigeti, F., Tóth, D.: The discovery of the possible reasons for delayed graduation and dropout in the light of a qualitative research study.
  J. Adult Learn. Know. Innov. 3 (1), 27-38, 2019.
2018
 1. Szigeti, F., Kovács, K., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Pallay, K.: A késleltetett diplomaszerzés és lemorzsolódás hátterében álló tényezők feltárása egy a pe-dagógus hallgatók körében végzett kvalitatív kutatás alapján (poszter).
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 502, 2018. ISBN: 9789634890515
 2. Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Szabó, B., Szigeti, F., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzése interjúk alapján.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 63-90, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
 3. Szigeti, F., Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Szabó, B., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzésének és a lemorzsolódás lehetséges okainak feltárása egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom : HuCER 2018 : absztraktkötet / kiadja: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 204, 2018. ISBN: 9786155657047
 4. Bocsi, V., Dusa, Á., Szigeti, F.: Hallgatók migrációs tervei.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 188, 2018. ISBN: 9789634890515
 5. Fábián, G., Takács, P., Szigeti, F.: Jövedelmi helyzet, jövedelmi egyenlőtlenségek.
  Acta Med. Sociol. 9 (27), 58-69, 2018.
 6. Pusztai, G., Szigeti, F.: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 312 p., 2018. ISBN: 9789633187548
2017
 1. Kovács, K., Szigeti, F.: A serdülők egészségmagatartásában szerepet játszó rizikó- és protektív faktorok áttekintése.
  In: A társadalmi periférián élő gyermekek és fiatalok rizikómagatartásának háttere. Szerk.: Fábián Gergely, Szoboszlai Katalin, Hüse Lajos, Periféria Egyesület, Nyíregyháza, 17-46, 2017. ISBN: 9789631291506
2016
 1. Szigeti, F.: A bensővé tett kulturális tőke és annak hatása a Nyíregyházi járásban élő, 18. életévüket betöltött, tanulmányokat folytatók életminőségére.
  Acta Med. Sociol. 7 (22-23), 49-78, 2016.
 2. Szigeti, F.: A kulturális tőke szerepe az életminőség alakításában, a Ny íregyházi járásban élő 18. életévüket betöltött tanulók körében.
  In: A tanulás új útjai : HUCER 2016 Absztrakt kötet / Magyar Nevelés - és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Kaposvár, 163, 2016. ISBN: 9786155657009
 3. Fónai, M., Szigeti, F.: A Nyíregyházán tanuló fiatalok képzettsége és oktatással kapcsolatos tervei.
  Acta Med. Sociol. 7 (21), 29-47, 2016.
 4. Fónai, M., Szigeti, F.: A Nyíregyházán tanuló fiatalok képzettsége és oktatással kapcsolatos tervei.
  Acta Med. Sociol. 7 (21-22), 29-47, 2016.
 5. Szigeti, F.: A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében élő kisgyermekes anyukák munkaerő-piaci (re)integrációja.
  Párbeszéd. 3 (4), 1-4, 2016.
  (Ismertetett mű: R. Fedor Anita. -Egyensúlyban? - a munkaerő-piaci karriertől a familiarizmusig : a kisgyermeket nevelő nők munkavállalási integrációjának mintázata /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2015. -252 p. -)
 6. Szigeti, F.: Az életminőség mérési rendszerei.
  Educatio. 25 (1), 130-139, 2016.
 7. Szigeti, F.: Egy tanulmánykötet összefoglalója.
  Párbeszéd. 3 (1), 1-4, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk. Csizmadia Zoltán, Tóth Péter. -Helyi társadalom és intézményrendszer Győrben /Győr : Universitas-Győr Nonprofit Kft., 2014. -308 p. -)
 8. Szigeti, F.: Nyíregyházán tanuló fiatalok továbbtanulási aspirációja.
  Educatio. 25 (4), 629-636, 2016.
 9. Szigeti, F., Barnucz, N.: Quality of Life Nyiregyhaza: District 2015.
  HERJ. 6 (4), 117-120, 2016.
  (Ismertetett mű: szerk. Hüse Lajos, Takács Péter. -Acta Medicinae et Sociologica 6. évfolyam 18-19. szám 2015 /Nyíregyháza : Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, 2015. -255 p. -)
2015
 1. Takács, P., Fábián, G., Szigeti, F.: A Nyíregyházi Háztartáspanel életminőségi modellvizsgálatok legújabb eredményei, valamint az életminőség modell bővítésének lehetőségei a Rough Set Theory alkalmazásával.
  Acta Med. Sociol. 6 (18-19), 198-225, 2015.
 2. Szigeti, F., Takács, P., Fábián, G.: Az érzelmi jóllét mérése a Nyíregyházi járás településein.
  Acta Med. Sociol. 6 (18-19), 145-161, 2015.
 3. Fábián, G., Takács, P., Szigeti, F.: Jövedelmi helyzet és jövedelmi szegénység.
  Acta Med. Sociol. 6 (18-19), 68-79, 2015.
2014
 1. Fábián, G., Takács, P., Szigeti, F.: A jövedelmi helyzet változása, a társadalmi polarizálódás jellemzői Nyíregyháza városában.
  Acta Med. Sociol. 5 (12-13), 47-59, 2014.
feltöltött közlemény: 32 Open Access: 17
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK