Tudóstér: Bauerné dr. Gáthy Andrea publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 39 Open Access: 8
2023
 1. Vuk, A., Szűcs, I., Bauerné Gáthy, A.: Packaging waste and recycle in EU.
  Int. rev. appl. sci. eng. Epub ahead of print 1-11, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Architecture (2022)
  Q3 Engineering (miscellaneous) (2022)
  Q3 Environmental Engineering (2022)
  Q4 Information Systems (2022)
  Q4 Management Science and Operations Research (2022)
  Q3 Materials Science (miscellaneous) (2022)
2022
 1. Bauerné Gáthy, A., Lukács, B.: A "zöldülés" korlátai magánbefektetők szemszögéből.
  JTGF. 17 (1-2), 11-28, 2022.
 2. Bauerné Gáthy, A.: Az EU klíma- és környezetvédelmi céljaiból adódó kihívások és ezek hatásai a magyar agrárgazdaságra - Európai Zöld Megállapodás.
  Gazdálkodás. 66 (3), 282-289, 2022.
 3. Bauerné Gáthy, A., Kovácsné Soltész, A., Szűcs, I.: Sustainable Consumption - Examining the Environmental and Health Awareness of Students at the University of Debrecen.
  Cogent Business & Management. 9 (1), 1-21, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Accounting
  Q2 Business and International Management
  Q2 Business, Management and Accounting (miscellaneous)
  Q3 Management Science and Operations Research
  Q2 Marketing
  Q2 Organizational Behavior and Human Resource Management
  Q2 Strategy and Management
2021
 1. Karnai, L., Szőllősi, L., Bauerné Gáthy, A., Szűcs, I.: Attitudes of Debrecen University students towards healthy life based on their dietary habits.
  Int. J. Quality Res. 15 (1), 125-138, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Industrial and Manufacturing Engineering
  Q3 Management Science and Operations Research
  Q3 Safety, Risk, Reliability and Quality
 2. Bauerné Gáthy, A., Soltész, A., Karnai, L., Szűcs, I.: Examination of the perceived and real environmental and health consciousness of students attending the University of Debrecen.
  Int. Rev. Appl. Sci. Eng. 12 (1), 92-100, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Engineering (miscellaneous)
  Q4 Environmental Engineering
  Q4 Information Systems
  Q4 Management Science and Operations Research
  Q4 Materials Science (miscellaneous)
2020
 1. Tarnóczi, D., Bauerné Gáthy, A.: A megfelelő folyadékbevitel vizsgálata a debreceni 3-14 éves korosztály körében.
  Régiókut. szle. 5 (2), 100-108, 2020.
 2. Bauerné Gáthy, A.: A megfelelő folyadékfogyasztás hatása az egészségünkre és a környezetünkre.
  Egy. élet. 59 (2), 16-16, 2020.
 3. Pázmán-Iski, A., Bauerné Gáthy, A.: A munkavállalói egészségtudatosság és a munkahelyi egészségfejlesztési lehetőségek többszempontú vizsgálata debreceni munkavállalók körében.
  Régiókut. szle. 5 (2), 59-72, 2020.
 4. Tarnóczi, D., Bauerné Gáthy, A.: A testtömegindex és testmozgás vizsgálata 3-14 éves korosztály körében.
  Gazdálktud. közl. 8 (1), 73-83, 2020.
 5. Barna, F., Szakály, Z., Pető, D., Bauerné Gáthy, A.: Fenntartható élelmiszer-fogyasztás: Egészség- és környezettudatosak-e az alternatív étrendet követők?.
  Gazdálkodás. 64 (3), 189-201, 2020.
 6. Dombi, M., Karcagi-Kováts, A., Bauerné Gáthy, A.: Újabb zöld gondolatok az élelmiszer-fogyasztás klímavédelmi vonatkozásairól.
  Közjavak. 6 (4), 1-7, 2020.
2019
 1. Bauerné Gáthy, A., Szűcs, I.: Fenntartható élelmiszer-fogyasztás a Debreceni Egyetem hallgatóinak körében.
  Élelmiszer, Táplálkozás és Marketing. 15 (1), 3-10, 2019.
 2. Bauerné Gáthy, A.: Környezettudatosság versus egészségtudatosság az élelmiszerfogyasztásban.
  In: Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IX." nemzetközi konferencia IV és "A jog tudománya, a mindennapok joga III." Tudományos konferencia : rezümé kötet. Szerk.: Dajnoki Krisztina, Pierog Anita, Szűcs Lászlóné, Siska Katalin, Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 13, 2019. ISBN: 9789634901518
 3. Bauerné Gáthy, A.: Sustainable food consumption: Attitudes of Debrecen University Students.
2018
 1. Barna, F., Bauerné Gáthy, A., Kovács, B., Szakály, Z.: Az alternatív étrendet követők helyi termékek vásárlásához kapcsolódó attitűdjei.
  Táplálkozásmarketing. 5 (2), 3-15, 2018.
 2. Dombi, M., Bauerné Gáthy, A., Karcagi-Kováts, A., Kádár: Az vagy amit megeszel?: Az élelmiszerfogyasztás társadalmi jellemzőinek hatása a természeti erőforrásokra.
  Falu. 32 (4), 5-21, 2018.
2017
 1. Bauerné Gáthy, A., Dombi, M., Karcagi-Kováts, A.: Vacsora tálalva! Természeti erőforrások és az élelmiszer-fogyasztás.
  Magy. tud. 178 (11), 1455-1467, 2017.
2015
 1. Dombi, M., Karcagi-Kováts, A., Bauerné Gáthy, A., Kuti, I.: A háztartások természeti erőforrás-felhasználása, különös tekintettel az élelmiszer-fogyasztásra.
  Gazdálkodás. 59 (4), 355-371, 2015.
 2. Gál, Z., Bauerné Gáthy, A.: A vállalkozások felelőssége a fenntarthatóságban.
  In: Környezetgazdálkodás, fenntartható fejlődés. Szerk.: Dombi Mihály, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-110, 2015. ISBN: 9789633184820
2014
 1. Dombi, M., Karcagi-Kováts, A., Bauerné Gáthy, A., Gál, Z., Kuti, I.: Food-related use of natural resources through the lens of the household metabolism.
 2. Dombi, M., Kuti, I., Bauerné Gáthy, A., Karcagi-Kováts, A., Balogh, P.: Sustainability and endogenous individual needs: A survey among the working age population of Hajdú-Bihar county, Hungary.
  J. Cent. Eu. Green Innovation. 2 (4), 13-28, 2014.
2013
 1. Bai, A., Bauerné Gáthy, A., Nábrádi, A., Nagy, L., Szőllősi, L., Szűcs, I.: Sectorial Economy I.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 130 p., 2013. ISBN: 9789634736622
2009
 1. Vargáné Csobán, K., Bauerné Gáthy, A.: An Analysis of the Strategies for Sustainable Development Based on the Principles of Sustainable Tourism.
  In: 4th Aspects and Visions of Applied Economics and Informatics. Vols. 1-2.. Szerk.: Nábrádi A., Nagy Sz. A., Dékán T-né Orbán I., Fenyves V., Lazányi J., Várallyai L, Debreceni Egyetem, Debrecen, 984-990, 2009. ISBN: 9789639732834
 2. Vargáné Csobán, K., Bauerné Gáthy, A.: Long-term government responses to sustainable tourism development: principles and strategies.
  Apstract. 3 (3-4), 89-93, 2009.
 3. Ráthonyi-Ódor, K., Bauerné Gáthy, A., Popovics, P.: Mikroökonómia feladatgyűjtemény alapszint.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 130 p., 2009.
2008
 1. Bauerné Gáthy, A.: An analysis of the national strategies for sustainable development with special emphasis on the issues of Agriculture and Rural development.
  Apstract. 2 (1-2), 7, 2008.
 2. Bauerné Gáthy, A.: Theoritical issues and practical problems in the national strategies for sustainable development.
  In: Agrarian Perspectives XVII. European Trends in the Development of Agriculture and Rural Areas : International Scientific Conference : Prague, Czech September 16th - 17th, 2008. Ed.: Miroslav Svatos ; Czech University of Life Sciences Prague the Faculty of Economics and Management, [Czech University of Life Sciences Prague], Praha, 9-13, 2008.
2007
 1. Bauerné Gáthy, A.: A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák értékelési módszereinek összehasonlító elemzése = A comparative analyses of the evaluation method applied on national strategy for suistanable development.
  In: Erdei Ferenc IV. Tudományos Konferencia : 2007. augusztus 27-28., Kecskemét : konferenciakiadvány / [szerk. Ferencz Árpád], Kecskeméti Főiskola Kertészeti Főiskolai Kar, [Kecskemét], 281-284, 2007.
 2. Bauerné Gáthy, A.: A nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák tartalmi elemzése - természeti erőforrások.
  In: Agrárgazdaság, Vidékfejlesztés, Agrárinformatika Nemzetközi Konferencia (AVA3), Debrecen, 2007. március 20-21 : [elektronikus dokumentum], Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum, Agrárgazdasági és Vidékfejlesztési Kar, Debrecen, Debrecen, 721-733, 2007.
 3. Bauerné Gáthy, A.: A stratégialkotás és a tervkészítés fogalmi dilemmái a nemzeti fenntartható fejlődési stratégiák kimunkálásában.
  In: XXVIII. OTDK Közgazdaságtudományi Szekció : Doktorandusz Konferencia, Miskolc, 2007. április 25-27. : Kiemelt minősítést elnyert dolgozatok. Szerk.: Erős Adrienn, Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Miskolc, 107-118, 2007.
 4. Bauerné Gáthy, A., Kuti, I.: The complexities of european strategy design - the case of agriculture.
  Stud. agric. econ. 106 5-21, 2007.
2006
 1. Bauerné Gáthy, A.: A fenntartható mezőgazdaságra vonatkozó koncepciók - a nemzeti fenntartható fejlődési stratégia = Conceptions regarding sustainable agriculture - the national sustainable development strategy.
  Agrártud. közl. 2006 (20), 42-51, 2006.
 2. Bauerné Gáthy, A., Karcagi, A., Kuti, I.: Az alternatív energiaforrásokra vonatkozó célkitűzések és jelzőszámok az EU tagországok nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáiban.
  In: Az alternatív energiaforrások hasznosításának gazdasági kérdései : nemzetközi tudományos konferencia : Sopron, 2006. november 8-9. = Economical questions of utilizing renewable energy sources : international scientific conference : 8-9th November 2006, Sopron : [elektronikus dokumentum]. Szerk.: ... Andrássy Adél ; [rend.,] kiad. ... Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Nyugat-Magyarországi Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Sopron, 1-9, 2006.
 3. Bauerné Gáthy, A., Kuti, I., Szabó, G.: Fenntartható fejlődési politikák és stratégiák az Európai Unióban.
  In: Fenntartható fejlődés Magyarországon : Jövőképek és forgatókönyvek / (szerk.) Bulla M., Tamás P, Új Mandátum Kiadó, Budapest, 165-194, 2006.
 4. Bauerné Gáthy, A.: Towards a national sustainable development strategy for Hungary.
  In: XV. Agrarian Perspectives Conference : Collection of Papers of International Scientific Conference, Prague, 20-21 September, 2006, [s.n.], Prague, 978-983, 2006.
 5. Bauerné Gáthy, A.: XXVIII. OTDK - Közgazdaságtudományi Szekció - Doktorandusz Konferencia Kiemelt dolgozatok tanulmánykötete.
  Miskolci Egyetem, Miskolc, 2006.
2005
 1. Bauerné Gáthy, A.: Agrár-környezetvédelmi problémák a kibővült Európai Unió tagországainak nemzeti fenntartható fejlődési stratégiáiban = Agri-Environmental Issues in the National Sustainable Development Strategy of the Member States of the Enlarged EU.
  Agrártud. közl. 16 (Klsz.), 346-353, 2005.
2004
 1. Bauerné Gáthy, A.: Egyetemisták ismeretszintje a fenntartható fejlődés fogalomköréről = On the Knowledge of University Students About the Strategies of National Sustainable Development.
  Agrártud. közl. 13 232-240, 2004.
feltöltött közlemény: 39 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK