Tudóstér: Mező Ferenc publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 146 Open Access: 28
2023
 1. Mező, F., Mező, K.: A flexibilitás vizsgálatának problémái.
  In: VIII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia Program- és Absztrakt kötet = 8th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment Program and Abstract Volume. Szerk.: Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetem, Debrecen, 103-104, 2023. ISBN: 9789634904922
 2. Mező, F., Mező, K.: A személyre jellemző flexibilitás pontozásának háromfokú skálát alkalmazó módszere.
  OxIPO. 5 (1), 9-24, 2023.
 3. Mező, K., Mező, F.: VIII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia Program- és Absztrakt-kötet = 8th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment Program and Abstract Volume.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 145 p., 2023. ISBN: 9789634904922
2022
 1. Mező, K., Mező, F.: A hazai kreativitáskutatás trendjei, főbb vizsgálati kérdései.
  Alk. Pszichol. 22 (2), 21-34, 2022.
 2. Mező, F., Mező, K.: Az originalitás konceptuális és operacionális megközelítéseinek történeti áttekintése.
  Alk. Pszichol. 22 (2), 35-51, 2022.
 3. Mező, K., Mező, F.: Program of the VII. International Interdisciplinary Conference.
  K+F Stúdió Kft., Debrecen, 34. p., 2022.
 4. Mező, K., Mező, F.: Sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók létszámának alakulása a 2009/2010. és a 2019/2020. tanévekben.
  Különleges bánásmód. 8 (3), 19-29, 2022.
 5. Mező, K., Mező, F.: VII. Különleges Bánásmód Nemzetközi Interdiszciplináris Konferencia: Program- és absztraktkötet = 7th International Interdisciplinary Conference about Special Treatment: Program and Abstract Volume..
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 136 pp., 2022. ISBN: 9789634904212
2021
 1. Mező, K., Mező, F.: Agresszió megnyilvánulása a kreativitástesztekben.
  Különleges bánásmód. 7 (3), 43-55, 2021.
 2. Mező, K., Mező, F.: A Körök és a Szokatlan használat teszt magyar értékelő táblázatainak revideációja.
  K+F Stúdió Kft., Debrecen, 127 p., 2021. ISBN: 9789638948595
 3. Mező, K., Mező, L., Mező, F.: Hölgyek a (had)tudományban: 2020/2021.
  Lélektan és hadviselés. 3 (1), 103-108, 2021.
 4. Mező, F., Mező, K.: Interaction of Symmetry, Structure, and Information in the OXIPO-Model of Learning.
  In: Symmetry, structure, and information . Szerk.: Nagy Dénes), International Society for the Interdisciplinary Study of Symmetry, Budapest, 37-38, 2021.
 5. Mező, F., Mező, K.: Program and Abstracts of the VI. International Interdisciplinary Conference..
  Kocka Kör, Debrecen, 250 p., 2021.
2020
 1. Mező, F., Mező, K.: Bölcsődei ellátás és a családi napközi választásának alakulása 2006-2016 között.
  Különleges bánásmód. 6 (4), 19-28, 2020.
 2. Mező, K., Mező, F.: Generációk közötti konfliktusok a családban.
  In: Családi nevelés : generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 109-119, 2020. ISBN: 9786156054142
 3. Mező, F., Mező, K.: Interdiszciplináris asszociációk vizsgálata a mesterséges intelligenciával kapcsolatban.
  Mesterséges intelligencia. 2 (1), 9-31, 2020.
 4. Mező, K., Mező, F.: Múzeumpedagógia és a tehetséggondozás lehetőségei egy virtuális múzeumban.
  Különleges bánásmód. 6 (3), 89-99, 2020.
 5. Mező, F., Mező, K.: S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-I: irodalmi foglalkozásokba integrálható vizsgálatok.
  Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 60 p., 2020. ISBN: 9789637165924
 6. Mező, F., Mező, K.: S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-K: képzőművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok.
  Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 60 p., 2020. ISBN: 9789637165894
 7. Mező, F., Mező, K., Mező, K.: S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-T: táncművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok..
  Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 60 p., 2020. ISBN: 9789637165917
 8. Mező, F., Mező, K.: S.M.ART művészeti mérőeszköz. S.M.ART-Z: zeneművészeti foglalkozásokba integrálható vizsgálatok.
  Magyar Képzőművészeti Egyetem, Budapest, 60 p., 2020. ISBN: 9789637165900
 9. Balogh, L., Mező, F.: Tehetségpontok létrehozása, akkreditációja.
  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, 76 p., 2020.
 10. Mező, K., Mező, F.: The OxIPO Game Collection for Developing Cognitive Abilities.
  Különleges bánásmód. 6 (1), 63-73, 2020.
2019
 1. Mező, F., Mező, K., Raffai, G.: A lélektani hadviselés példatára: barangolás a hadak útján, a pszichológia ösvényein, a történelem útvesztőiben.
  In: Fegyver nélküli műveletek és háttértényezőik: tanulmánykötet. Szerk.: Lóderer Balázs, Stohl Róbert, Honvéd Tudományos Kutatóhely, Budapest, 68-98, 2019. ISBN: 9786155585128
 2. Mező, F., Mező, K., Mándy, Z.: A világ interdiszciplináris megközelítésben - 2019.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 100. p., 2019. ISBN: 9789634901723
 3. Mező, F., Mező, K.: Az OxIPO-modell: az interdiszciplináris kutatások egy lehetséges értelmezési kerete.
  OxIPO. 1 (1), 9-21, 2019.
 4. Mező, K., Mező, F., Varga, I.: Az OxIPO-modell a speciál pedagógia aspektusából.
  Deliberationes. 12 (1), 95-106, 2019.
 5. Mező, K., Mező, F.: Az OxIPO-modellen alapuló képességfejlesztés.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 114-131, 2019. ISBN: 9786155212512
 6. Mező, F., Mező, K.: Interdiszciplináris kapcsolódási lehetőségek a mesterséges intelligenciára irányuló cél-, eszköz-és hatásorientált kutatáshoz.
  Mesterséges intelligencia. 1 (1), 9-29, 2019.
 7. Mező, K., Mező, F.: Iskolai sikerek és kudarcok.
  In: Családi nevelés / Vargáné Nagy Anikó (szerk), Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 93-103, 2019. ISBN: 9786156054050
 8. Mező, K., Mező, F., Varga, I.: Kreativitásra ösztönzés a speciál pedagógia szemszögéből.
  Deliberationes. 12 (1), 107-118, 2019.
 9. Mező, F., Mező, K.: Lélektan és hadviselés.
  Lélektan és hadviselés. 1 (1), 9-25, 2019.
 10. Mező, F., Mező, K.: Művészeti diagnosztika az OxIPO-modell aspektusából.
  OxIPO. 1 (2), 37-48, 2019.
 11. Mező, K., Mező, F.: Revision of Hungarian versions of the Alternative Uses and Circles creativity test in cases of elementary and secondary schools students.
  Különleges bánásmód. 5 (1), 41-47, 2019.
2018
 1. Mező, K., Mező, F.: A kreatív, produktív tanulás fejlesztése.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 31-32, 2018.
 2. Mező, F., Demetrovics, J., Koncz, I., Mező, K.: A PEME innovációs kapcsolati stratégiájának alapjai.
  In: Felkészülés (együtt) a XXI. század kihívásaira : Mentorált fiatalok és mentoraik írásai. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Tariszka Éva, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 233-242, 2018. ISBN: 9786155709043
 3. Mező, F., Mező, K., Mándy, Z., Mester, D.: A világ interdiszciplináris megközelítésben 2..
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 93 p., 2018. ISBN: 9789634739845
 4. Mező, F., Mező, K., Mándy, Z., Mester, D.: A világ interdiszciplináris megközelítésben 3..
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 132 p., 2018. ISBN: 9789634900573
 5. Mező, F., Mező, K.: Az innováció és a kreativitás viszonya.
  In: Felkészülés (együtt) a XXI. század kihívásaira : Mentorált fiatalok és mentoraik írásai. Szerk.: Koncz István, Szova Ilona, Tariszka Éva, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 217-242, 2018. ISBN: 9786155709043
 6. Mező, F., Mező, K.: Az innovációra nevelés: a felnőttkori tehetséggondozás egyik sarokpontja.
  Tehetség. 26 (2), 14-15, 2018.
 7. Mező, F., Mező, K.: Innováció és tehetséggondozás: A K+F Stúdió innovációs programja.
  Különleges bánásmód. 4 (1), 85-88, 2018.
 8. Mező, F., Mező, L., Mező, K.: Képességfejlesztő játékok az IPOO-modell aspektusából: a fejlesztésbe integrált diagnosztika lehetősége.
  Különleges bánásmód. 4 (2), 55-66, 2018.
2017
 1. Mező, F., Mező, K.: A családon belüli agresszió lehetséges szerepe a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézség kialakulásában.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 67-78, 2017. ISBN: 9786155212543
 2. Mező, F., Mező, K.: A szülők nevelési stílusa és hatásuk a gyermekek magatartására, a családból való kimenekülés pedagógiai okai.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Andrea, Didakt Kft., Debrecen, 50-66, 2017. ISBN: 9786155212543
 3. Mező, K., Mező, F., Szabóné Balogh, Á.: A tesztfelvétel időtartamának hatása a kreativitástesztek eredményeire.
  Magy. pszichol. szle. 72 (3), 311-324, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Psychology (miscellaneous)
 4. Mező, F., Mező, K.: Az originalitás mérő és becslő módszereinek konkures validitása.
  Különleges bánásmód. 3 (3), 27-38, 2017.
 5. Mező, F.: Fejlesztő pedagógia: elmélet és gyakorlati példatár a képességfejlesztés köréből.
  K+F Stúdió Kft, Debrecen, 152 p., 2017. ISBN: 9789638948540
 6. Mező, K., Mező, F.: Fogyatékossággal élő gyermek a családban.
  In: Családi nevelés 2.. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Didakt Kft., Debrecen, 79-89, 2017. ISBN: 9786155212543
 7. Mező, F.: Tehetséggondozás óvodáskorban, a tehetségpontokban.
  In: A kora gyermekkori nevelés szakmai megújításának útjai, lehetőségei 1.. Szerk.: Pálfi Sándor, Vargáné Nagy Anikó, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 164-172, 2017. ISBN: 9789633186008
2016
 1. Mező, F.: "Társas játékok" a világ körül.
  In: Játékkal a világ körül. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Pálfi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 87-99, 2016. ISBN: 9789633185599
 2. Mező, K., Mező, F.: A kreativitás időbeli aspektusai - a felnőttképzésében résztvevők és a különleges bánásmódot igénylő tanulók szempontjából is.
  In: Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban ukrajna európai integrációjának tükrében. Szerk.: Berghauer-Olasz Emőke, Greba Ildikó, Hutterer Éva, Pallay Katalin, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 294-300, 2016. ISBN: 9786177404025
 3. Mező, F., Ujhelyi, N., Mező, K., Mándy, Z.: A világ interdiszciplináris megközelítésben.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 136 p., 2016. ISBN: 9789634739463
 4. Mező, F.: A viselkedés elemzése és fejlesztése.
  K+F Stúdió Kft, Debrecen, 152 p., 2016. ISBN: 9789638948533
 5. Mező, F.: Az IQ-paradoxon.
  Különleges bánásmód. 2 (1), 43-60, 2016.
 6. Mező, F.: Az újabb és újabb generációk egyre intelligensebbek - és mégsem. Lehetséges ez?.
  In: Tanulmánykötet a 7.BBK előadásaiból. Szerk.: Rajnai Zoltán, Fregán Beatrix, Marosné Kuna Zsuzsanna, Óbudai Egyetem, Budapest, 43-48, 2016. ISBN: 9786155460975
 7. Mező, F.: Balogh László könyve az egyéni tehetségfejlesztő programok alapjairól (recenzió).
  Különleges bánásmód. 2 (1), 99-101, 2016.
  (Ismertetett mű: Balogh László. -Az egyéni tehetségfejleszt ő programok alapjai /Debrecen : Didakt Kiadó, 2016303 p.)
 8. Mező, F., Mándy, Z., Bellon, G., Ujhelyi, N., Hajdú, P., Schlosser, A.: Beszámoló a "Tudományok közötti együttműködés" 1. Nemzetközi Interdiszciplináris Konferenciáról.
  Különleges bánásmód. 2 (2), 105-110, 2016.
 9. Mező, F., Máth, J., Abari, K., Mező, K.: Fejlesztőprogramok egymintás longitudinális vizsgálatának matematikai statisztikai háttere.
  Különleges bánásmód. 1 63-72, 2016.
 10. Mező, F., Mező, K.: Flynn-effektus - avagy: intelligensebbek az újabb és újabb generációk?.
  Tehetség. 24 (1), 4-5, 2016.
 11. Mező, F., Mező, K.: Különleges bánásmódot igénylők problémáira érzékenyítő gyakorlatok.
  In: Perspektivikus kaleidoszkóp. Szerk.: Koncz István, Mező Ferenc, Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 177-196, 2016. ISBN: 9789638991584
 12. Mező, F., Mező, K.: Originalitást mérő és becslő módszerek.
  Tehetség. 24 (4), 15-19, 2016.
 13. Koncz, I., Mező, F.: Perspektivikus kaleidoszkóp.
  Professzorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 208 p., 2016. ISBN: 9789638991584
 14. Mező, F.: Szervezeti tehetségstratégia.
  Különleges bánásmód. 2 (4), 19-34, 2016.
 15. Mező, F., Mező, K.: Tanulásdiagnosztika és fejlesztés az IPOO modell alapján - a különleges bánásmódot igénylő tanulók és a felnőttképzésben résztvevők számára is.
  In: Innovatív módszerek a pedagógiai-pszichológiai gyakorlatban ukrajna európai integrációjának tükrében. Szerk.: Berghauer-Olasz Emőke, Greba Ildikó, Hutterer Éva, Pallay Katalin, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 288-293, 2016. ISBN: 9786177404025
 16. Mező, F., Mező, K.: Tehetség és társadalom.
  Zempléni múzsa. 62 (2), 3-19, 2016.
 17. Mező, F., Máth, J., Abari, K., Mező, K.: Vizsgálati és kontrollcsoportot egy adatfelvételi alkalom alapján összehasonlító hatásvizsgálatok matematikai statisztikai háttere.
  Különleges bánásmód. 2 (2), 73-82, 2016.
2015
 1. Abari, K., Mező, K., Mező, F., Máth, J.: A fejlesztőprogramok hatásvizsgálatát szolgáló adatbázisok szerkezete egy ingyenes statisztikai szoftverben: az R-ben.
  Különleges bánásmód. 2 37-47, 2015.
 2. Kelemen, L., Mező, K., Mező, F., Szilágyi, B.: A korai fejlesztés szemlélete és hazai gyakorlata.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 241-263, 2015. ISBN: 9789633184837
 3. Mező, F., Mező, K.: A kreativitás és fejlesztése.
  Magiszter (Csíkszereda) 13 6-20, 2015.
 4. Mező, F., Mező, K.: A különleges bánásmód diagnosztikai és fejlesztési centrum kutatóműhely bemutatása.
  Különleges bánásmód. 1 (1), 91-98, 2015.
 5. Mező, K., Mező, F.: A tehetség, mint a különleges bánásmód speciális területe.
  In: Játékkal a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért. Szerk.: Mező Katalin, Bíbor Kiadó, Miskolc, 75-85, 2015. ISBN: 9786155536007
 6. Mező, K., Mező, F., Kelemen, L., Szilágyi, B.: Az együttnevelés elmélete és gyakorlata.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-22, 2015. ISBN: 9789633184837
 7. Szilágyi, B., Mező, K., Mező, F.: Az együttnevelés útjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263 p., 2015. ISBN: 9789633184837
 8. Mező, F., Máth, J., Abari, K., Mező, K.: Fejlesztőprogramok egymintás, kritériumorientált hatásvizsgálatának matematikai statisztikai háttere.
  Különleges bánásmód. 1 (3), 69-78, 2015.
 9. Máth, J., Mező, F., Abari, K., Mező, K.: Fejlesztőprogramok hatásvizsgálatának matematikai statisztikai alapfogalmai.
  Különleges bánásmód. 1 (1), 69-77, 2015.
 10. Mező, F., Máth, J., Abari, K., Mező, K.: Fejlesztőprogramok önkontrollos hatásvizsgálatának matematikai statisztikai háttere.
  Különleges bánásmód. 1 (4), 65-75, 2015.
 11. Mező, F., Mező, K.: Gyógypedagógiai problémákra érzékenyítő játékok (nemcsak óvodapedagógusoknak).
  In: Játékkal a különleges bánásmódot igénylő gyermekekért. Szerk.: Mező Katalin, Bíbor Kiadó, Miskolc, 55-74, 2015. ISBN: 9786155536007
 12. Mező, F., Szilágyi, B., Mező, K., Kelemen, L.: Képességek fejleszthetősége a tanulásban akadályozottság aspektusából.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 37-54, 2015. ISBN: 9789633184837
 13. Mező, F.: Koncz István nagy kézikönyve trénereknek: recenzió.
  Különleges bánásmód 2 97-98, 2015.
  (Ismertetett mű: Koncz István. -Sikeres trénerek nagy kézikönyve [elektronikus dokumentum] /Budapest : Fitt Image, 2015[10], 412 p.)
 14. Orosz, R., Mező, F.: Psychological Factors in the Development of Football-Talent from the Perspective of an Integrative Sport-Talent Model.
  JEGYS. 3 (1), 58-58, 2015.
 15. Mező, K., Mező, F.: Sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek tehetségének egyéni mentorálása.
  Tehetség. 2 3-5, 2015.
 16. Mező, F.: Személyiségfejlesztés, mint a különleges bánásmód egy kritikus aspektusa.
  In: Tanulmánykötet a 6. Báthory-Brassai nemzetközi konferencia előadásaiból. Szerk.: Rajnai Zoltán et al, Biztonságtudományi Doktori Iskola, Budapest, 6-14, 2015. ISBN: 9786155460385
2014
 1. Mező, F., Kurucz, G.: Az APM-intelligenciateszttel kapcsolatos vizsgálati tapasztalatok a Debreceni Egyetem tehetséggondozó programjában 2002-2008 között.
  Matehetsz, Budapest, 22 p., 2014.
 2. Mező, K., Mező, F.: Gondolatok a tehetségről avagy: szemelvények a Tehetség című újság 1993-2013 között megjelent lapjaiból.
  Almanach. 278-289, 2014.
 3. Mező, F.: Kreatív kapcsolatalakítási stratégiák.
  Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 162 p., 2014. ISBN: 9786155267031
 4. Mező, F.: Psyops avagy Kalandozás a hadak útján, a pszichológia ösvényein, a történelem útvesztőiben.
  Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 152 p., 2014. ISBN: 9786155267024
 5. Mező, F., Mező, K.: Tehetségazonosítás.
  Magiszter (Csíkszereda). 12 (3), 26-44, 2014.
 6. Mező, F., Mező, K.: Tehetségpontok regisztrációja és akkreditációja.
  In: A Tehetségpontok és a Tehetségsegítő Tanácsok megalakítása. Szerk.: Sarka Ferenc, EBSZKI, Miskolc, 34-42, 2014. ISBN: 9789631208863
 7. Mező, K., Mező, F.: The IPOO-model of creative learning and the students' information processing characteristics.
  Psiho. Obz. = Horiz. of Psych. 23 136-144, 2014.
2012
 1. Mező, F., Kiss Papp, C.: A képzőművészeti tehetségek gondozása.
  In: Komplex tehetségfejlesztő programok / Balogh László, Didakt, Debrecen, 377-393, 2012. ISBN: 9786155212055
 2. Inántsy-Pap, J., Mező, K., Mező, F.: A kortárskapcsolatok mérési lehetőségeinek néhány jellegzetes aspektusa.
  In: Kortárskapcsolatok iskoláskorban. Szerk.: Inántsy-Pap Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 21-31, 2012. ISBN: 9789633182925
 3. Mező, F.: A tehetséggondozás koordinálása.
  In: Tehetségkoordinátorok kézikönyve. Szerk.: Mező Ferenc, K+F Stúdió Kft, Debrecen, 71-82, 2012. ISBN: 9789638948502
 4. Mező, F.: A tehetségkoordinátorok szereplehetőségei.
  In: Tehetségkoordinátorok kézikönyve. Szerk.: Mező Ferenc, K+F Stúdió Kft, Debrecen, 47-58, 2012. ISBN: 9789638948502
 5. Mező, F.: A tehetség tanácsadás koordinálása.
  In: Tehetségkoordinátorok kézikönyve. Szerk.: Mező Ferenc, K+F Stúdió Kft, Debrecen, 83-94, 2012. ISBN: 9789638948502
 6. Mező, F.: Tehetségkoordinátorok kézikönyve.
  K+F Stúdió Kft., Debrecen, 152 p., 2012. ISBN: 9789638948502
2011
 1. Mező, F., Kis Pap, C.: A képzőművészeti tehetségek gondozása.
  In: A tehetség felismerése és fejlesztése. Szerk.: Balogh László, Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Debrecen, 451-467, 2011.
 2. Mező, F.: A kreatív (produktív) tanulás vizsgálata Jupiterbolha-próbával.
  In: A kreativitás többszempontú vizsgálata. Szerk.: Münnich Ákos, Didakt Kiadó, Debrecen, 89-110, 2011. ISBN: 9786155212017
 3. Mező, F.: A kreativitás fejlesztésének módszerei.
  In: A kreativitás többszempontú vizsgálata. Szerk.: Münnich Ákos, Didakt Kiadó, Debrecen, 49-62, 2011. ISBN: 9786155212017
 4. Mező, F.: A tanítási-tanulási folyamat.
  Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 95 p., 2011. ISBN: 9789634734857
 5. Mező, F.: A tehetségek személyiségének fejlesztése.
  In: A tehetség felismerése és fejlesztése. Szerk.: Balogh László, Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék, Debrecen, 97-112, 2011.
 6. Mező, F.: Az "IPOO-minimum" kreatív tanulásfejlesztő program hatásvizsgálata.
  In: A kreativitás többszempontú vizsgálata. Szerk.: Münnich Ákos, Didakt Kiadó, Debrecen, 111-134, 2011. ISBN: 9786155212017
 7. Balogh, L., Mező, F., Kormos, D.: Fogalomtár a Tehetségpontok számára.
  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, 87 p., 2011.
 8. Mező, F.: Interdiszciplináris kutatás: a Debreceni Egyetem hallgatóinak tanulmányai.
  Debrecebi Egyetemi Kiadó, Debrecen, 116 p., 2011. ISBN: 9789633181201
 9. Mező, F., Mező, K.: Kreatív és iskolába jár!.
  K+F Stúdió Kft., Debrecen, 151 p., 2011. ISBN: 9789630824354
 10. Mező, F.: Learning Development by IPOO-minimum program.
  In: Science for Education : Education for Science 1. vol.. Szerk.: Hegedűs Orsolya, Pšenáková Ildikó, Fak. stredoeurópskych štúdií, UKF, Nitra, 241-246, 2011. ISBN: 9788080949730
2010
 1. Mező, F.: Az iskolai személyiségfejlesztés minőségbiztosítási, fogyasztóvédelmi, jogi és etikai aspektusai.
  In: Pszichológiai metszetek. Szerk.: Balogh László, Koncz István, Mező Ferenc, Professzorok az Európai Magyarországért, Budapest, 50-56, 2010. ISBN: 9789638843326
 2. Balogh, L., Mező, F.: Fogalomtár a tehetségpontok számára.
  Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége, Budapest, 40 p., 2010.
 3. Münnich, Á., Mező, F.: Interdiszciplináris Kutatás a Debreceni Egyetem Regionális Tehetségpontjában.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 178. p., 2010. ISBN: 9789633180808
 4. Pšenáková, I., Mező, F.: Képességfejlesztés digitális tananyaggal.
  Kocka Kör, Debrecen, 120 p., 2010. ISBN: 9789638748898
 5. Mező, F., Pšenáková, I.: Measuring and development of cognitive abilities of Guilford's SI-theory by e- and M-learning.
  In: Collection of Psychological Studies. Szerk.: Zuzana Nagyová-Lehocká, Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia), Nitra (Slovakia), 27-31, 2010. ISBN: 9788080946678
 6. Mező, F.: Problems of Personality Development: Problem analysis by research results.
  In: Collection of Psychological Studies. Szerk.: Zuzana Nagyová-Lehocká, Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra (Slovakia), Nitra (Slovakia), 77-84, 2010. ISBN: 9788080946678
 7. Balogh, L., Koncz, I., Mező, F.: Pszichológiai metszetek.
  Professzorok az Európai Magyyarországért, Budapest, 108 p., 2010. ISBN: 9789638843326
 8. Mező, F.: Tanulás: diagnosztika és fejlesztés az IPOO-modell alapján.
  Kocka Kör, Debrecen, 203 p., 2010. ISBN: 9789638748874
 9. Mező, F.: Tehetségkutatás: határon innen és túl....
  Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 111 p., 2010. ISBN: 9789638748881
2009
 1. Mező, F., Mező, K., Mező, L.: Tanulógép: tanulás módszertani javaslatok.
  Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 84 p., 2009. ISBN: 9789638748867
 2. Mező, F., Viczayová, I., Pšenáková, I.: Teóri a prax = Képzés és gyakorlat II..
  Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Nitra, 210 p., 2009. ISBN: 9788080945121
2008
 1. Mező, F., Máth, J., Abari, K.: A különbségvizsgálatokon alapuló tehetségdiagnosztika matematikai statisztikai alapjai.
  In: Tehetségdiagnosztika. Szerk.: Mező Ferenc, Kocka Kör, Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Debrecen, 131-203, 2008. ISBN: 9789638748829
 2. Mező, F., Koncz, I., Balogh, L.: Alulteljesítő tehetségek.
  In: Kiterjesztett tehetséggondozás. Szerk.:: Balogh László, Koncz István, Profeszorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 145-160, 2008.
 3. Mező, F.: Aspects of Talent Diagnostics.
  In: Psychological Aspects of Gifted Education. Szerk.: Mező Ferenc, Péter-Szarka Szilvia, Kocka Kör ; Department of Educational Psychology of University of Debrecen, Debrecen, 7-14, 2008.
 4. Mező, F.: A tehetségdiagnosztika alapjai.
  In: Tehetségdiagnosztika / szerk: Mező Ferenc, Kocka Kör ; Nitra : Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Debrecen, 11-60, 2008.
 5. Mező, F., Mező, K.: A tehetségdiagnosztika módszerei, eszközei.
  In: Tehetségdiagnosztika. Szerk.: Mező Ferenc, Kocka Kör & Faculty of Central European Studies, Constantine the Philosopher University in Nitra, Debrecen ; Nitra, 61-104, 2008. ISBN: 9789638748829
 6. Orosz, R., Mező, F., Péter-Szarka, S., Kerekes, N.: Complex psychological programs developing sport-giftedness.
  In: Psychological aspects of gifted education. Szerk.: Mező Ferenc, Péter-Szarka Szilvia, University of Debrecen, Department of Educational Psychology ; Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen., 78-84, 2008.
 7. Mező, F., Péter-Szarka, S.: Psychological Aspects of Gifted Education.
  Debreceni Egyetem Pedagógiai-Pszichológiai Tanszék :, Debrecen, 89 p., 2008. ISBN: 9789638748836
 8. Mező, F.: Tehetségdiagnosztika.
  Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 204 p., 2008. ISBN: 9789638748829
 9. Mező, F., Mező, K.: Tehetség határok nélkül.
  Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület, Debrecen, 88 p., 2008. ISBN: 9789638748812
 10. Mező, F., Koncz, I., Balogh, L.: Tehetség tanácsadás.
  In: Kiterjesztett tehetséggondozás. Szerk.:: Balogh László, Koncz István, Profeszorok az Európai Magyarországért Egyesület, Budapest, 179-193, 2008.
 11. Mező, F.: Tests or Opinions? A Problem of Identification of Giftedness.
  In: Psychological Aspects of Gifted Education. Szerk.: Mező Ferenc, Péter-Szarka Szilvia, Kocka Kör & Department of Educational Psychology of University of Debrecen, Debrecen, 15-26, 2008.
 12. Mező, F.: The IPOO-Model of learning and its diagnostical and developmental possibilities.
  In: Psychological Aspects of Gifted Education. Szerk.: Mező Ferenc, Péter-Szarka Szilvia, Kocka Kör ; Department of Educational Psychology of University of Debrecen, Debrecen, 55-65, 2008.
2006
 1. Márton, S., Mező, F., Balogh, L., Fónai, M.: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programja (DETEP) és beválogatási szempontjai.
  In: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának II. konferenciája : tanulmányok / [szerk. Balogh László, Mező Ferenc, Tóth László], Debreceni Egyetem, Debrecen, 7-12, 2006.
 2. Balogh, L., Mező, F., Tóth, L.: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának II. konferenciája: tanulmányok.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 397 p., 2006.
 3. Mező, F., Mező, K., Józsa, B.: Egy országos iskolapszichológiai helyzetfelmérésre tett kísérlet tapasztalatai.
  Alk. pszichol. 8 (2), 124-138, 2006.
 4. Molnár, B., Mező, F., Rózsa, L.: Tanulási módszerek és fejlesztésük: hallgatói segédlet : kompetencia-alapú tanítási-tanulási programok elterjesztése a Hajdú-Bihar megyei pedagógusképzésben HEFOP-3.3.2-05/1-2006-04-0008/1.0 projekt : 12. modul.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 120 p. :, 2006.
2005
 1. Mező, F., Mező, K.: Tanulási stratégiák fejlesztése: az IPOO-modell alapján.
  Tehetségvadász Stúdió :, Debrecen, 160 p., 2005. ISBN: 9632189574
2004
 1. Mező, F.: Alulteljesítés és tanulásmódszertan.
  In: Az iskolai alulteljesítés tanulás módszertani aspektusból. Szerk.: Mező Ferenc, Miléné Kisházi Edit, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet, Miskolc, 7-107, 2004. ISBN: 9632161920
 2. Mező, F.: A tanulás stratégiája.
  Pedellus Novitas, Debrecen, 219 p., 2004. ISBN: 9639216453
 3. Mező, F., Tehetségvadász Stúdió (Debrecen), Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület (Debrecen): A tehetség tanácsadás kézikönyve: 2004.
  Kocka Kör Tehetséggondozó Kulturális Egyesület :, Debrecen, 150 p., 2004. ISBN: 963216752X
2003
 1. Balogh, L., Mező, F., Tóth, L., Debreceni Egyetem.: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának I. konferenciája: tanulmányok.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 225 p., 2003.
 2. Herczeg, B., Balogh, L., Mező, F., Tóth, L.: A monetáris politika célrendszerének és eszközeinek rövid bemutatása.
  In: A Debreceni Egyetem Tehetséggondozó Programjának I. konferenciája : tanulmányok / [szerk. Balogh László, Mező Ferenc, Tóth László], Debreceni Egyetem, Debrecen, 91-97, 2003.
 3. Mező, F., Mező, K.: Kreatív és iskolába jár!: (2003).
  Tehetségvadász Stúdió :, Debrecen, 152 p., 2003. ISBN: 9632120981
 4. Mező, F., Miléné Kisházi, E., Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet (Miskolc): Művésztehetségek azonosítása és gondozása.
  Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai és Szakszolgálati Intézet, Miskolc, 196 p., 2003. ISBN: 9632065867
 5. Ferku, I., Mező, F.: Tanárok a tehetségről.
  MPKITK, Nyíregyháza, 214 p., 2003.
2002
 1. Mező, F.: A tanulás stratégiája.
  Pedellus Novitas, Debrecen, 227 p., 2002. ISBN: 9639216453
1999
 1. Mező, F.: Az iskolapszichológia hálózat megyei szintű fejlesztésének lehetőségeiről.
 2. Mező, F.: Bűnmegelőzési lehetőségek a gyermek- és ifjúságvédelemben.
 3. Mező, F.: Országos intézmény-pszichológiai helyzetfelmérés.
 4. Mező, F.: Tehetséggondozás magyarórán.
  Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Intézet, Debrecen, 72 p., 1999.
feltöltött közlemény: 146 Open Access: 28
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK