Tudóstér: Dusa Ágnes Réka publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 43 Open Access: 8
2021
 1. Dusa, Á., Dabney-Fekete, I.: A külföldi munkavállalás és a tanulmányi haladási utak közti összefüggések.
  In: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 288-299, 2021, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2732 1800 ; 12) ISBN: 9786156012128(papíralapúkiadás)
 2. Engler, Á., Aczél, P., Dusa, Á., Markos, V., Várfalvi, M.: Appraisals of Childbirth Experience in Hungary.
  Soc. Sci. 10 (8), 1-18, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
 3. Dusa, Á.: Hallgatók nemzetközi mobilitása a XXI. század elején.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 214 p., 2021. ISBN: 9789633188637
 4. Engler, Á., Markos, V., Dusa, Á.: Szülői segítségnyújtás a jelenléti és távolléti oktatás idején.
  Educatio. 30 (1), 72-87, 2021.
2019
 1. Dusa, Á., Kocsis, Z., Markos, V.: A civil aktivitás, a hazai és a külföldi munkavállalás különböző megjelenési formái a lemorzsolódás folyamatában.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 30, 2019.
 2. Markos, V., Kocsis, Z., Dusa, Á.: A civil aktivitás, a hazai és a külföldi munkavállalás különböző megjelenési formái a lemorzsolódás folyamatában.
  In: KozmaPolisz Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, CHERD, Debrecen, 275-288, 2019. ISBN: 9789633188118
 3. Váradi, J., Demeter-Karászi, Z., Kovács, K., Dusa, Á.: Az extrakurrikuláris és a szabadidős tevékenységek összefüggései a lemorzsolódás okaival.
  In: Neveléstudomány - Horizontok és dialógusok. Absztraktkötet. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 34, 2019. ISBN: 9789634294733
 4. Markos, V., Kocsis, Z., Dusa, Á.: Different Forms of Civil Activity and Employment in Hungary and Abroad, and the Development of Student Drop-out.
  Cent. Eur. j. educ. res. 1 (1), 1-12, 2019.
 5. Bocsi, V., Dusa, Á., Szigeti, F.: Hallgatók kivándorlási tervei a munkaértékek tükrében.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, ELTE PPK; L'Harmattan Kiadó, Budapest, 221-238, 2019. ISBN: 9789634145660
 6. Kovács, K., Ceglédi, T., Csók, C., Demeter-Karászi, Z., Dusa, Á., Fényes, H., Hrabéczy, A., Kocsis, Z., Kovács, K., Markos, V., Szabó, B., Németh, D., Pallay, K., Pusztai, G., Szigeti, F., Tóth, D., Váradi, J.: Lemorzsolódott hallgatók 2018.
  CHERD-H. 2019, Debrecen, 102 p., 2019. ISBN: 9786156012005
 7. Kovács, K., Dusa, Á., Kocsis, Z., Pallay, K., Szűcs, T., Pálfi, J.: Practical or theoretical persistence?: The investigation of (f)actors influencing students' persistence at three levels.
  Hung. educ. res. j. 9 (2), 238-256, 2019.
2018
 1. Csók, C., Dusa, Á., Hrabéczy, A., Novák, I., Demeter-Karászi, Z., Ludescher, G., Markos, V., Németh, D.: A hallgatói lemorzsolódás és háttértényezői egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 38-62, 2018. ISBN: 9789633187548
 2. Markos, V., Dusa, Á., Demeter-Karászi, Z., Ludescher, G., Novák, I., Csók, C., Hrabéczy, A., Németh, D.: A hallgatói lemorzsolódást befolyásoló háttértényezők feltárása egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom:HuCER 2018 : absztraktkötet, Magyar Nevelés-és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 53, 2018.
 3. Bacskai, K., Benkei-Kovács, B., Bocsi, V., Ceglédi, T., Dusa, Á., Engler, Á., Fehérvári, B., Fényes, H., Fináncz, J., Horváth, B., Joó, O., Kamuti, H., Márkus, Z., Pongrácz, A., Takács, T., Üröginé Ács, A., Engler, Á.: Család és karrier: egyetemi hallgatók jövőterei.
  Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 212 p., 2018. ISBN: 9786158007764
 4. Kovács, K., Ludescher, G., Dusa, Á.: Globalizáció, lokalizáció és individualizáció nyíregyházi középiskolások körében.
  Acta Med. Sociol. 9 (26), 45-62, 2018.
 5. Bocsi, V., Dusa, Á., Szigeti, F.: Hallgatók migrációs tervei.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 188, 2018. ISBN: 9789634890515
2016
 1. Dusa, Á.: A mobilitás mint tőke: A mobilitási tőke elemzésének lehetőségei nemzetközi hallgatókkal készített interjúk alapján.
  Szocpolit. szle. 2 (1), 22-33, 2016.
 2. Kovács, K., Ludescher, G., Dusa, Á.: Globalizáció, lokalizáció és individualizáció nyíregyházi középiskolások körében.
  In: A Magyar Tudomány Ünnepe 2016: Oknyomozó tudomány, Debreceni Egyetem Egészségügyi Kar, Nyíregyháza, 13, 2016.
 3. Kovács, K., Ludescher, G., Dusa, Á.: Globalization, localization and individualization among high school students in Nyíregyháza.
  Youth in Central and Eastern Europe. Sociological Studies 5 (2), 98-117, 2016.
 4. Pusztai, G., Dabney-Fekete, I., Dusa, Á., Varga, E.: Knowledge Brokers in the Heart of Europe: International Student and Faculty Mobility in Hungarian Higher Education.
  HERJ. 6 (1), 60-75, 2016.
2015
 1. Dusa, Á.: A nemzetközi hallgatói mobilitás értelmezése eredményességi szempontból.
  In: Ki eredményes a felsőoktatásban? Szerk.: Pusztai Gabriella, Kovács Klára, Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új Mandátum Kiadó, Nagyvárad; Budapest, 25-41, 2015. ISBN: 9786068156699
 2. Fényes, H., Kovács, K., Dusa, Á., Fekete, A., Kardos, K., Kovács, E., Márkus, Z., Morvai, L., Nagy, Z., Sebestyén, K., Varga, E.: Felsőoktatásban résztvevő hallgatók különböző kompetenciáinak mérési lehetőségei.
  In: Ki eredményes a felsőoktatásban? Szerk.: Pusztai Gabriella, Kovács Klára, Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új Mandátum Kiadó, Nagyvárad; Budapest, 66-78, 2015. ISBN: 9786068156699
 3. Engler, Á., Bocsi, V., Dusa, Á., Kardos, K., Németh, N.: Formális tanulás.
  In: Tanuló régiók Magyarországon : Az elmélettől a valóságig. Írták: Kozma Tamás és munkatársai, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75-107, 2015, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 11.) ISBN: 9789633184721
 4. Sebestyén, K., Dusa, Á.: Idegennyelv-tanulási tervek és mobilitás nyelvszakos és nem nyelvszakos tanárok körében.
  In: Pálya-modell: Igények és lehetőségek a pedagógus-továbbképzés változó rendszerében. Szerk.: Pusztai Gabriella, Morvai Laura, Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új Mandátum Kiadó, Nagyvárad; Budapest, 267-283, 2015. ISBN: 9789631234008
 5. Dusa, Á.: Pedagógushallgatók nemzetközi mobilitási tervei.
  In: Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. A pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. Szerk.: Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea, Partium Kvk., Personal Problems Solution, Új Mandátum Könyvkiadó, Nagyvárad, Budapest, 224-241, 2015, (Felsőoktatás & Társadalom ; 2.) ISBN: 9789631233988
 6. Pusztai, G., Ceglédi, T., Bocsi, V., Kovács, K., Dusa, Á., Márkus, Z., Hegedűs, R.: Pedagógusjelöltek oktatásszociolgiai vizsgálata II..
  Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, Debrecen, 160 p., 2015. ISBN: 9786158007726
 7. Dusa, Á.: Teacher education students' international mobility plans.
  In: Professional Calling in Higher Education : Challenges of Teacher Education in the Carpathian Basin. Ed.: Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea, Partium, Personal Problems Solution, Új Mandátum Könyvkiadó, Nagyvárad; Budapest, 151-159, 2015. ISBN: 9789631234015
2014
 1. Fónai, M., Dusa, Á.: A tanárok presztízsének és társadalmi státuszának változásai a kilencvenes és a kétezres években.
  Iskolakultúra 24 (6), 41-49, 2014.
 2. Dusa, Á.: Közösségek és határok. A külföldi hallgatók esete.
  In: Campus-lét a Debreceni Egyetemen. Ifjúságszociológiai tanulmányok. Szerk.: Fényes Hajnalka, Szabó Ildikó, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 11-25, 2014. ISBN: 9789633184592
 3. Dusa, Á.: Mobilitási tőke a partiumi hallgatók körében: A mobilitási tőke és az eredményesség összefüggései.
  In: Határtalan oktatáskutatás. Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.: Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán, A Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, Debrecen, 215-228, 2014, (Régió és oktatás, 2060-2596 ; 9.) ISBN: 9789630891462
 4. Pusztai, G., Kovács, K., Ceglédi, T., Dusa, Á., Hegedűs, R.: Pedagógusjelöltek oktatásszociolgiai vizsgálata I..
  Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, Debrecen, 89 p., 2014. ISBN: 9786158007719
 5. Fónai, M., Dusa, Á., Moldová Chovancová, M., Chrost, M., Królikowska, A., Topij-Stempinska, B.: The prestige and social construction of the teacher profession in three countries.
  In: Comparative Research on Teacher Education. Eds.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Verbum, Ruzomberok, 71-93, 2014. ISBN: 9788056101223
2013
 1. Engler, Á., Dusa, Á., Huszti, A., Kardos, K., Kovács, E.: Az intézményi tanulás eredményessége és minősége, különös tekintettel a nem hagyományos tanulói csoportokra.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. Szerk.: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Isk., Pécs, 187-200, 2013, (ISSN 2062-1558) ISBN: 20621558
 2. Dusa, Á., Kovács, E.: New inequalities in higher education: pre-service teachers in partium region.
  In: New challenges in education : Retrospection of history of education to the future in the interdisciplinary dialogue among didactics of various school subjects. Eds.: Maria Gallova, Jan Guncaga, Zuzana Chanasova, Michaela Moldova Chovanchova, Verbum, Ruzomberok, 29-43, 2013. ISBN: 9788056100653
2012
 1. Dusa, Á., Kovács, K., Márkus, Z., Nyüsti, S., Sőrés, A.: Egyetemi élethelyzetek: ifjúságszociológiai tanulmányok I..
  Debrecen University Press, Debrecen, 271 p., 2012. ISBN: 9789633182260
 2. Dusa, Á., Kovács, K., Márkus, Z., Nyüsti, S., Sőrés, A.: Egyetemi élethelyzetek: ifjúságszociológiai tanulmányok II..
  Debrecen University Press, Debrecen, 259 p., 2012. ISBN: 9789633182277
 3. Dusa, Á.: Külföldi hallgatók a Debreceni Egyetemen.
  In: Egyetemi élethelyzetek : Ifjúságszociológiai tanulmányok I.. Szerk.: Dusa Ágnes Réka, Kovács Klára, Márkus Zsuzsanna, Nyüsti Szilvia, Sőrés Anett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 57-90, 2012. ISBN: 9789633182260
 4. Dusa, Á.: The Factors influencing Student Mobility Plans.
  In: Higher Education in the Romanian-Hungary Cross-Border Cooperation Area. Ed.: Kozma Tamás, Bernáth Krisztina, Partium Press; Center for Higher Education Research and Development, Oradea; Debrecen, 133-140, 2012. ISBN: 9786068156415
2011
 1. Dusa, Á.: A homoszexualitással kapcsolatos előítéletek és sztereotípiák a debreceni egyetemisták körében.
  In: Ifjúsági élethelyztek : Ifjúságszociológiai tanulmányok. Szerk.: Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157-176, 2011. ISBN: 9789633180921
 2. Balku, A., Dusa, Á., Sőrés, A.: Politikiai falfirkák és graffitik.
  In: Ifjúsági élethelyzetek : ifjúságszociológiai tanulmányok. Szerk.: Balku Anett, Dusa Ágnes, Sőrés Anett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 205-222, 2011. ISBN: 9789633180921
2010
 1. Dusa, Á.: (Meleg) büszkeség és balítélet. A homoszexuálisok megítélése a debreceni egyetemisták körében.
  Kult. köz. 4 (1), 17-32, 2010.
 2. Dusa, Á., Sőrés, A.: Formális és informális csoportok a Debreceni Egyetemen.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ (CHERD-Hungary), Debrecen, 102-109, 2010, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
2009
 1. Dusa, Á.: A vallás mint csoportképző tényező.
  Kult. köz. 13 (3-4), 43-50, 2009.
feltöltött közlemény: 43 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK