Tudóstér: Hegedűs Roland publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 39 Open Access: 12
2021
 1. Pető, I., Hegedűs, R.: Egy vidéki pedagógiai kar hallgatóinak szakválasztása.
  Szociálpedagógia. 17 5-16, 2021.
 2. Bánki, B., Hegedűs, R.: Játék jelentősége: a tanulásban akadályozottakkal foglalkozó gyógypedagógusok és többségi pedagógusok játékhasználata a tanítási órákon.
  Különleges bánásmód. 7 (3), 7-26, 2021.
 3. Hegedűs, R., Pető, I.: Pedagógus hallgatók szabadidő-preferenciái.
  In: XXI. Országos Neveléstudományi Konferencia: A neveléstudomány válaszai a jövő kihívásaira : Absztraktkötet. Szerk.: Molnár Gyöngyvér, Tóth Edit, MTA Pedagógia Tudományos Bizottsága; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 143, 2021. ISBN: 9789633068335
2020
 1. Hegedűs, R.: Hátrányos helyzetű gyermekek óvodai nevelése és gyógypedagógiai ellátása.
  In: Neveléstudomány: horizontok és dialógusok. Szerk.: Varga Arank, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófi, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 221-232, 2020, (Új kutatások a neveléstudományokban, ISSN 2062-090X) ISBN: 9789634295518
 2. Hegedűs, R.: Kompetenciák - hátrányok - térségek: avagy honnan s hogyan jutnak el a hátrányos helyzetűek a felsőoktatásba?.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 193 p., 2020. ISBN: 9789633188958
 3. Mándoki, R., Hegedűs, R.: Korai idegennyelv-elsajátítás óvodai és otthoni környezetben.
  In: Családi nevelés : generációk közötti konfliktusok és megoldási stratégiák. Szerk.: Vargáné Nagy Anikó, Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 97-108, 2020. ISBN: 9786156054142
2019
 1. Hegedűs, R., Sebestyén, K.: A case study about regional differences of Hungarian pupils' achievement.
  Hung. Educ. Res. J. 9 (1), 123-127, 2019.
 2. Hegedűs, R., Sebestyén, K.: Eine Fallstudie über die regionalen Unterschiede der ungarischen Schülerleistungen.
  Glottodidactica. 46 (2), 55-74, 2019.
 3. Hegedűs, R.: Hátrányos helyzetű gyermekek az óvodában.
  In: Kora gyermekkori nevelés, család és közösségek : a Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kara által szervezett EECERA 2018 konferencia = Early childhood education, families and communities. Szerk.: Pálfi Sándor, Didakt Kiadó, Debrecen, 85-113, 2019. ISBN: 9786155212512
 4. Pusztai, G., Kovács, K., Hegedűs, R.: Lemorzsolódók tegnap, ma és holnap.
  Educatio. 28 (4), 737-754, 2019.
 5. Pankotai, F., Hegedűs, R.: Óvodás korú, roma/cigány gyermekek integrációja három hátrányos helyzetű óvodában.
  In: Családi nevelés: Hátránykompenzációs kiadvány. / Vargáné Nagy Anikó (szerk.), Forstag Nonprofit Közhasznú Kft., Budapest, 54-67, 2019. ISBN: 9786156054074
2018
 1. Hegedűs, R.: Hátrányos helyzetű óvodák nehézségei.
  Különleges bánásmód. 4 (5), 36, 2018.
 2. Hegedűs, R.: Hungarian case study: disadvantaged children in kindergartens.
  In: 28th EECERA Annual Conference : Abstract book : 'Early Childhood Education, Families and Communities'. Eds.: Sándor Pálfi, Anikó Vargáné Nagy, Erzsébet Gortka-Rákó, Sándor Szerepi, Ágnes Nyitrai, Judit Podáczky, Judit Darvay, Mária Dávid, László Varga, Tony Bertram, Maelis Karlson Lohmander, Irene Gunning, KulturÁsz Cultural Assoc., Debrecen, 31, 2018. ISBN: 9786158022668
 3. Hegedűs, R.: Mennyit ér plusz 40 pont egy vidéki karon?.
  In: Az oktatás gazdagsága : tanulmányok Polónyi István tiszteletére. Szerk.: Tóth Dorina, CHERD-H, Debrecen, 167-179, 2018, (Oktatáskutatók könyvtára, ISSN 2064 9312 ; 5) ISBN: 9786158007795
2017
 1. Máté-Szabó, B., Hegedűs, R.: Felsőoktatási szakképzés a felvételi adatok és területi megoszlások tükrében.
  In: Tavaszi Szél 2017 Konferencia. Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Keresztes Gábor, Kohus Zsolt, Szabó P. Katalin, Tokody Dániel, Doktoranduszok Országos Szövetsége (DOSZ), Budapest, 409, 2017. ISBN: 9786155586149
 2. Hegedűs, R.: Hátrányos helyzetből a felsőoktatásba, majd a munka világába.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2016 : A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, MTA Pedagógiai Bizottság, Szeged, 421-437, 2017. ISBN: 9789633065679
 3. Hegedűs, R., Bácsné Bába, É., Fenyves, V., Tóth, D.: Képzési profil és intézményválasztási motiváció gazdasági szakemberek kelet-magyarországi felsőfokú képzésében.
  In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia : program és absztrakt kötet. Szerk.: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 137, 2017. ISBN: 9789635088638
 4. Sebestyén, K., Hegedűs, R.: Középiskolások idegen nyelvi, szövegértési és matematikai eredményeinek vizsgálata társadalmi és területi tényezők mentén.
  Mod. Nyelvokt. 23 (2-3), 21-33, 2017.
 5. Hegedűs, R.: Magyar hátrányos helyzetű középiskolások teljesítménye és iskoláik jellemzői.
  PedActa. 7 (1), 69-80, 2017.
2016
 1. Szűcs, T., Kovács, K., Hegedűs, R.: "Megsimogatjuk és megöleljük és bíztatjuk": Felzárkóztatás és annak mérhetősége az Arany János Kollégiumi Program egy terepén.
  Kapocs. 15 (69), 15-27, 2016.
 2. Hegedűs, R.: A LeaRn index és a tanulói teljesítmény területi összefüggése.
  Educatio. 25 (2), 268-277, 2016.
 3. Fekete, A., Hegedűs, R., Sebestyén, K.: First-Year English and German Language Teacher Majors' Profile: From Where? Who? Why and How?.
  In: New Aspects in European Teacher Education. Eds.: Falus Iván, Orgoványi-Gajdos Judit, Líceum Kiadó, Eger, 107-121, 2016. ISBN: 9786155621253
 4. Hegedűs, R.: Hátrányos helyzetűek és munkaerő-piaci prognózisok.
  In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Partium ; PPS ; Új Mandátum, Nagyvárad ; Budapest, 150-164, 2016, (Felsőoktatás - Társadalom ; 6.) ISBN: 9789631254471
 5. Czimre, K., Toca, V., Hegedűs, R., Teperics, K.: Impacts of Study - driven International Migration on Cross-border Co-operations: Case Study: Debrecen - Oradea.
  Eurolimes. 21 (1), 157-169, 2016.
 6. Hegedűs, R.: Schools on the margin of the society: Teachers of low status students.
  Hung. educ. res. j. 6 (3), 131-134, 2016.
  (Ismertetett mű: Bacskai Katinka. -Iskolák a társadalom peremén /Szeged : Belvedere Kiadó, 2015)
 7. Hegedűs, R.: Számok-arányok-mintázatok a felsőoktatásba felvett hátrányos helyzetűek esetében.
  Modern Geográfia. 10 (3), 1-14, 2016.
 8. Hegedűs, R.: Tizedik osztályos tanulók teljesítményének területi különbségei.
  Iskolakultúra. 26 (12), 16-30, 2016.
2015
 1. Hegedűs, R.: A centrális felsőoktatási hálózat hatásai a diplomaszerzés utáni karrierre.
  In: Ki eredményes a felsőoktatásban? Szerk.: Pusztai Gabriella, Kovács Klára, Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új Mandátum Kiadó, Nagyvárad; Budapest, 97-107, 2015. ISBN: 9786068156699
 2. Máté-Szabó, B., Hegedűs, R.: A felsőoktatás továbbképzési kínálata pedagógusoknak.
  In: Pálya-modell: Igények és lehetőségek a pedagógus-továbbképzés változó rendszerében. Szerk.: Pusztai Gabriella, Morvai Laura, Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution ; Budapest : Új Mandátum Könyvkiadó, Nagyvárad, 30-48, 2015, (Felsőoktatás és Társadalom ; 4.) ISBN: 9789631234008
 3. Hegedűs, R.: Connection Between Educational Mobility and Higher Education Institutions.
  In: Central European Higher Education Cooperation Conference Proceedings. Ed.: József Berács, Julia Iwinska, Gergely Kováts, Liviu Matei, Corvinus Univ. of Budapest, Budapest, 114-123, 2015, (CIHES working paper, ISSN 2060-9698 ; 12) ISBN: 9789635036028
 4. Hegedűs, R.: Gyógypedagógusok: Honnan indulunk, hová tartunk?.
  Különleges bánásmód. 1 (1), 25-40, 2015.
 5. Hegedűs, R.: Országosan jelentős felsőoktatási intézmények hallgatóinak mobilitása.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2014: Oktatás és nevelés : Gyakorlat és tudomány. Szerk.: Tóth Zoltán, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Bizottsága, Debrecen, 147-159, 2015, (ISSN 2062-090X)
 6. Pusztai, G., Ceglédi, T., Bocsi, V., Kovács, K., Dusa, Á., Márkus, Z., Hegedűs, R.: Pedagógusjelöltek oktatásszociolgiai vizsgálata II..
  Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, Debrecen, 160 p., 2015. ISBN: 9786158007726
 7. Hegedűs, R.: Pozitív diszkrimináció a magyar felsőoktatásban.
  Educatio. 24 (2), 139-147, 2015.
 8. Hegedűs, R.: Tanulmányi mobilitás és felsőoktatási vonzáskörzet a kelet-magyarországi pedagógusképzésben.
  In: Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea, Partium Kvk., Personal Problems Solution, Új Mandátum Könyvkiadó, Nagyvárad, Budapest, 155-175, 2015. ISBN: 9789631233988
 9. Hegedűs, R.: The situation of social science graduates in Hungary.
  In: Riding the Wave : Social Science Curriculum and Teaching in Higher Education in an Age of Crisis. Ed.: Adrian Hatos, Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 21-38, 2015. ISBN: 978?973?595?895?4
2014
 1. Hegedűs, R.: A "papírgyárak" bezárásának rögös útja - lehet, hogy még nincs vége?.
  Iskolakultúra. 23 (9), 140-142, 2014.
  (Ismertetett mű: Polónyi István. -Az aranykor vége : bezárnak-e a papírgyárak? /Budapest : Gondolat Kiadó, 2013)
 2. Hegedűs, R.: Egyetemek vonzó és kibocsátó hatása a DPR alapján.
  Metszetek. 3 (1), 202-2016, 2014.
 3. Pusztai, G., Kovács, K., Ceglédi, T., Dusa, Á., Hegedűs, R.: Pedagógusjelöltek oktatásszociolgiai vizsgálata I..
  Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, Debrecen, 89 p., 2014. ISBN: 9786158007719
feltöltött közlemény: 39 Open Access: 12
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK