Tudóstér: Szűcs Tímea publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 26 Open Access: 5
2022
 1. Józsa, G., Szűcs, T., Váradi, J.: A zenetanárok digitális attitűdjére ható tényezők vizsgálata.
  In: Az online tér megjelenése a zeneművészeti oktatásban és a hangverseny-látogatásban. Szerk.: Váradi Judit, Magyar Művészeti Akadémia Művészetelméleti és Módszertani Kutatóintézet, Budapest, 39-52, 2022. ISBN: 9786156192943
 2. Szűcs, T.: The Relationship between Family Milieu and Music Education.
  Soc. Sci. 11 (12), 1-16, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous) (2021)
2020
 1. Szűcs, T., Péter, C.: A szülők hatása gyermekük művészeti tevékenységeire.
  In: Művészeti körkép : Kutatás a művészeti nevelés helyzetéről és lehetőségeiről, a tanórai és tanórán kívüli művészeti tevékenységről és rendezvényekről. Szerk.: Váradi Judit, MMA MMKI, Budapest, 151-169, 2020. ISBN: 9786156192158
2019
 1. Kovács, K., Dusa, Á., Kocsis, Z., Pallay, K., Szűcs, T., Pálfi, J.: Practical or theoretical persistence?: The investigation of (f)actors influencing students' persistence at three levels.
  Hung. educ. res. j. 9 (2), 238-256, 2019.
 2. Pusztai, G., Demeter-Karászi, Z., Szűcs, T.: Theoretical and empirical background for a higher education model of active community learning.
  In: Proceedings 5th CARPE Conference: Horizon Europe and beyond. Eds.: Javier Orozco Messana, Juan Miguel Martínez Rubio, Editorial Universidad Politécnica de Valencia, Valencia, 38-47, 2019. ISBN: 9788490487891
2018
 1. Szűcs, T.: A zenetanulás aspektusai Kelet-Magyarországon.
  In: Elmélet és gyakorlat a neveléstudományok és szakmódszertanok köréből. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute, Komárno, 84-94, 2018. ISBN: 9788089691524
 2. Nánási, G., Szabó, B., Szűcs, T.: Dropout in Higher Education.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom HuCER 2018 : absztraktkötet, Magyar Nevelés - és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 71, 2018. ISBN: 9786155657047
 3. Pusztai, G., Bocsi, V., Bacskai, K., Ceglédi, T., Csokai, A., Kocsis, Z., Szűcs, T.: Jelen és jövő határán: Hátrányos helyzetű középiskolások és hallgatók eredményes-sége.
  Wáli István Református Cigány Szakkollégium, Debrecen, 117 p., 2018. ISBN: 9786158104012
 4. Váradi, J., Szűcs, T.: Művészet és oktatás, a művészet oktatása: 2. zenepedagógiai konferencia: Absztraktkötet = Art and Education: Education of the Art.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 69 p., 2018. ISBN: 9789634739838
 5. Szűcs, T., Váradi, J.: Perzisztencia a zeneművészeti felsőoktatásban: A zeneművészeti képzés megtartó erejének vizsgálata.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 263-273, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
2017
 1. Szűcs, T.: A zenetanulás és hatásai egy debreceni vizsgálat alapján.
  Educatio. 26 (3), 471-482, 2017.
 2. Szűcs, T.: Opportunities for Elementary Level Music Education in the Partium Region.
  Hung. Educ. Res. J. 7 (1), 103-111, 2017.
 3. Szűcs, T., Héjja, B.: The Institutional Network and State of Music Education in Hungary.
  Hung. Educ. Res. J. 7 (3), 39-54, 2017.
2016
 1. Szűcs, T., Kovács, K., Hegedűs, R.: "Megsimogatjuk és megöleljük és bíztatjuk": Felzárkóztatás és annak mérhetősége az Arany János Kollégiumi Program egy terepén.
  Kapocs. 15 (69), 15-27, 2016.
 2. Szűcs, T.: A zenei nevelés intézményrendszere és helyzete Magyarországon.
  In: Oktatás és fenntarthatóság. Szerk.: Polónyi István, Pusztai Gabriella, Kozma Tamás, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 540-556, 2016, (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 3.) ISBN: 9789631255423
 3. Kovács, K., Markos, V., Rábai, D., Szűcs, T.: Az oktatási intézmény szerepe a családon belüli válságok kezelésében egy kvalitatív vizsgálat tükrében.
  In: Riport a családokról: A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet kutatási. Szerk.: Földvári Mónika, Tomposné Hakkel Tünde, Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet; L'Harmattan, Budapest, 479-499, 2016, (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 15.) ISBN: 9789634141938
 4. Szűcs, T., Hetei, A.: Zeneoktatás flamand-magyar kontextusban.
  Acta Andragogiae et Culturae. 27 426-439, 2016.
2015
 1. Szűcs, T.: Alapfokú zenetanulási lehetőségek a Partiumban.
  Kulturális Szemle. 2 (1), 7-16, 2015.
 2. Szűcs, T., Tóth, Z.: Csillagászati fogalmak tanulói értelmezései.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban : oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány. Szerk.: Tóth Zoltán, Magyar Tudományos Akadémia Pedagógiai Tudományos Bizottság ; Debreceni Egyetem, Budapest, 337-357, 2015.
 3. Juhász, E., Herczegh, J., Kenyeres, A., Kovács, K., Szabó, J., Szűcs, T.: Kulturális tanulás.
  In: Tanuló régiók Magyarországon : Az elmélettől a valóságig / Kozma Tamás és munkatársai, CHERD-H., Debrecen, 144-176, 2015, (Régió és Oktatás, ISSN 2060-2596 ; 11.) ISBN: 9789633184721
 4. Szűcs, T.: Recenzió Váradi Judit: Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének" művéről.
  Kulturális Szemle. 2 132-133, 2015.
  (Ismertetett mű: Váradi Judit. -Hogyan neveljünk értő közönséget a komolyzenének? = How to educate an audience to acquire a taste for classical music? : [egyetemi doktori értekezés] /Jyväskylä : University of Jyväskylä, 2010. -340 p.)
2014
 1. Szűcs, T., Tóth, Z.: Metafogalmi ismeretek a földrajz tankönyvekben.
  In: Oktatáskutatás határon innen és túl. Szerk.: Juhász Erika, Kozma Tamás, Belvedere Meridionale, Szeged, 135-152, 2014, (HERA Évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 1.) ISBN: 9786155372179
 2. Szűcs, T.: Tanulási funkciók az Észak-alföld régió zeneiskoláiban.
  Felnőttképz. Szle. 8 (1), 73-81, 2014.
 3. Szűcs, T.: Zeneiskola az Észak-Alföld régióban.
  In: Határtalan oktatáskutatás Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.: Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán, A Debreceni Egytem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, Debrecen, 57-68, 2014, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 9.) ISBN: 9789630891462
2013
 1. Szűcs, T.: "Hegyet hágék".
  Rubato 54 10-11, 2013.
2012
 1. Szűcs, T.: Kodály Zoltán Ötfokú zenéje a mai énekoktatásban.
  Parlando. 54 (3), [14], 2012.
feltöltött közlemény: 26 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK