Tudóstér: Törő Emese publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 74 Open Access: 7
2023
 1. Törő, E., Károlyi, G.: Gazdasági magánjog: Vállalkozások joga.
  Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar, Debrecen, 84 p., 2023. ISBN: 9789634905004
2022
 1. Törő, E., Károlyi, G.: A távmunkavégzés új szabályai, különös tekintettel a digitális nomádok megjelenésére.
  Miskolci jogi szle. 17 (2), 459-468, 2022.
2018
 1. Prugberger, T., Törő, E.: Szociális és jogdogmatikai problémák a munkaviszony megszűnése és megszüntetése körül.
  Magyar Jog. 65 (1), 40-50, 2018.
2017
 1. Törő, E.: A kezesi felelősség egyes specifikumai a fizetésképtelenségi eljárásokban.
  In: Ünnepi tanulmányok Csécsy György 65. születésnapja tiszteletére :2. kötet. Szerk.: Szikora Veronika, Török Éva, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 401-406, 2017. ISBN: 9789633186794
 2. Prugberger, T., Törő, E.: A magán-, és a közszolgálati vezetői beosztású munkakör ellátásának jogi rendezése a jog-összehasonlítás tükrében.
  Publ. Univ. Miskolc., Ser. jurid. polit. 35 393-408, 2017.
 3. Fézer, T., Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E.: Jogi személyek a gazdasági forgalomban.
  Fézer Tamás, Debrecen, 390 p., 2017. ISBN: 9789630891066
2016
 1. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T.: Jogi személyek a gazdasági forgalomban.
  Dr. Fézer Tamás, Debrecen, 390 p., 2016. ISBN: z9789630891066
 2. Károlyi, G., Prugberger, T., Törő, E.: Munkajog és társadalombiztosítás.
  Bíbor, Debrecen ; Miskolc, 234 p., 2016. ISBN: 9786155536168
 3. Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Zoványi, N.: Ügyletek a kereskedelmi jogban.
  Dr. Fézer Tamás, Debrecen, 340 p., 2016.
2015
 1. Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Zoványi, N.: Ügyletek a kereskedelmi jogban.
  Fézer Tamás, Debrecen, 340 p., 2015.
2014
 1. Károlyi, G., Törő, E., Petkó, M., Fézer, T.: Jogi személyek a gazdasági forgalomban.
  Fézer Tamás, Debrecen, 381 p., 2014. ISBN: 9789630891066
2012
 1. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T.: A kereskedelmi jog alanyai: cégek és civil szervezetek joga.
  [S.n.], Debrecen, 428 p., 2012. ISBN: 9789630835039
2011
 1. Törő, E.: A csődeljárás.
  In: A gazdasági társaságok megszűnése. Szerk.: Fézer Tamás, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 51-58, 2011. ISBN: 9789633181171
 2. Károlyi, G., Törő, E., Fézer, T., Petkó, M.: A gazdasági szféra alanyai: gazdasági társaságok.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 318 p., 2011. ISBN: 9789633181102
 3. Csécsy, G., Károlyi, G., Törő, E., Fézer, T., Petkó, M., Hajnal, Z.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 428 p., 2011. ISBN: 9789633181706
 4. Károlyi, G., Törő, E., Fézer, T., Petkó, M.: A gazdasági társaságok megszűnése.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 146 p., 2011. ISBN: 9789633181171
 5. Törő, E.: A részvénytársaság.
  In: A gazdasági szféra alanyai : gazdasági társaságok. Szerk.: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113-152, 2011. ISBN: 9789633181102
2010
 1. Törő, E.: A magyar cafetériarendszer sajátosságai az adójogi változások tükrében.
  Competitio. 9 (2), 126-132, 2010.
 2. Törő, E.: A választható béren kívüli juttatások adójogi vonatkozásai.
  In: Pénzügyi jogot oktatók I. konferenciája : "Pénzügyi jog az európai jogfejlődés útján" : a 2006. november 30-án a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Karán megtartott konferencia előadásai. Szerk.: Erdős Éva, Novotni Kiadó, Miskolc, 227-235, 2010. ISBN: 9789639360747
2009
 1. Károlyi, G., Törő, E., Petkó, M., Fézer, T.: A gazdasági szféra alanyai: gazdasági társaságok.
  DEENK Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 290 p., 2009. ISBN: 9789634732600
 2. Törő, E., Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Károlyi, G., Petkó, M.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 432 p., 2009. ISBN: 9789634733232
 3. Törő, E.: A gazdasági társaságok vezető tisztségviselőinek felelősségi kérdései a Gt. és a Cstv. tükrében.
  In: Kihívások és lehetőségek napjaink magánjogában : tanulmánykötet. Szerk.: Szikora Veronika, DE ÁJK Polgári Jogi Tanszék, Debrecen, 379-381, 2009. ISBN: 9789634731771
 4. Törő, E.: Gondossági kötelmek.
  In: A gazdasági szféra ügyletei. Írták: Csécsy György, Fézer Tamás, Hajnal Zsolt, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 99-119, 2009.
 5. Törő, E.: Részvénytársaság.
  In: A gazdasági szféra alanyai : gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 109-152, 2009.
2008
 1. Fézer, T., Károlyi, G., Törő, E., Petkó, M., Csécsy, G.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Szerzői kiadás, Debrecen, 433 p., 2008.
 2. Törő, E.: A spin-off cégek létrehozásának és működésének jogi keretei.
  In: A magánjogi kodifikáció eredményei : Miskolci konferenciák 2006-2007 : tanulmánykötet / [szerk. Gondosné Pusztahelyi Réka], Novotni, Miskolc, 74-81, 2008. ISBN: 9789639360525
2007
 1. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T.: A gazdasági szféra alanyai: gazdasági társaságok.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 298 p., 2007.
 2. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T., Csécsy, G.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 422 p., 2007.
 3. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T.: A gazdasági társaságok megszűnése.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 149 p., 2007.
 4. Törő, E.: Az egyes jogalanyok: az egyes gazdasági társaságokra vonatkozó speciális szabályok.
  In: Gazdasági magánjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Törő Emese, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 63-117, 2007. ISBN: 9789634732181
 5. Törő, E.: Csődeljárás.
  In: A gazdasági társaságok megszűnése. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 49-57, 2007.
 6. Károlyi, G., Prugberger, T., Törő, E.: Gazdasági magánjog.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007. ISBN: 9789634732181
 7. Törő, E.: Vállalatirányítási modellek a fejlett piacgazdaságokban.
  In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára / [szerk. Csák Csilla], Novotni, Miskolc, 432-439, 2007. ISBN: 9789639360488
2006
 1. Törő, E.: A gazdasági munkajog általános rendelkezési.
  In: Munka- és szociális jog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 14-19, 2006.
 2. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T.: A gazdasági szféra alanyai: gazdasági társaságok.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 277 p., 2006.
 3. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T., Csécsy, G.: A gazdasági szféra ügyletei.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 422 p., 2006. ISBN: 9789634732198
 4. Törő, E.: A gépjárművekkel kapcsolatos adók.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165-173, 2006. ISBN: 9789634732174
 5. Törő, E.: A gépjárművekkel kapcsolatos adózás.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza...[et al.] ; [kiad.] Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági Jogi Tanszék, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165-173, 2006. ISBN: 9789634732174
 6. Törő, E.: A környezet védelmével összefüggő költségvetéssel szembeni kötelezettségek.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza...[et al.] ; [kiad.] Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági Jogi Tanszék, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 184-190, 2006. ISBN: 9789634732174
 7. Törő, E.: A közszféra munkavégzésre irányuló jogviszonyai.
  In: Munka- és szociális jog / Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 12, 2006.
 8. Törő, E.: A luxusadó.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza...[et al.] ; [kiad.] Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar Gazdasági Jogi Tanszék, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 181-183, 2006. ISBN: 9789634732174
 9. Törő, E.: A munkavégzésre irányuló jogviszonyok.
  In: Munka- és szociális jog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 6-12, 2006.
 10. Törő, E.: A részvény: a részvények értékpapírjogi sajátosságai.
  In: A gazdasági szféra ügyletei / [írták Csécsy György et al], Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 323-336, 2006. ISBN: 9789634732198
 11. Törő, E.: Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 139-143, 2006. ISBN: 9789634732174
 12. Törő, E.: Cégautóadó.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 171-173, 2006. ISBN: 9789634732174
 13. Törő, E.: Energiaadó.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 184-186, 2006. ISBN: 9789634732174
 14. Törő, E.: Fejezeti kezelésű alapprogramok.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 33, 2006. ISBN: 9789634732174
 15. Prugberger, T., Törő, E., Károlyi, G., Nagy, Z.: Gazdasági közjog.
  DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 279 p., 2006. ISBN: 9789634732174
 16. Törő, E.: Gépjárműadó.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165, 2006. ISBN: 9789634732174
 17. Törő, E.: Gépjárművekkel kapcsolatos illetékfizetés.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 173, 2006. ISBN: 9789634732174
 18. Törő, E.: Gondossági kötelmek.
  In: A gazdasági szféra ügyletei. Írták: Csécsy György, Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 101-121, 2006. ISBN: 9789634732198
 19. Törő, E., Prugberger, T.: Individuális munkajog.
  In: Munka- és szociális jog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 69-88, 2006.
 20. Törő, E.: Környezetterhelési díj.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 188-190, 2006. ISBN: 9789634732174
 21. Törő, E.: Környezetvédelmi termékdíj.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 186-188, 2006. ISBN: 9789634732174
 22. Törő, E.: Munkaerőpiaci Alap bevételei.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 29-30, 2006. ISBN: 9789634732174
 23. Károlyi, G., Prugberger, T., Törő, E., Szűcs, P., Szilágyi, J.: Munka- és szociális jog.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 157 p., 2006.
 24. Törő, E.: Regisztrációs adó.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 169-170, 2006. ISBN: 9789634732174
 25. Törő, E.: Részvénytársaság.
  In: A gazdasági szféra alanyai : gazdasági társaságok. Írták: Fézer Tamás, Károlyi Géza, Petkó Mihály, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 99-142, 2006.
2005
 1. Károlyi, G., Petkó, M., Törő, E., Fézer, T.: A gazdasági társaságok megszűnése.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 185 p., 2005.
 2. Törő, E.: Hivatalvezető lemondása.
  Munkajog. 1 (5), 10, 2005.
 3. Törő, E.: Ügyvezető lehet-e határozatlan idejű munkaviszonyban?.
  Munkajog. 1 (5), 12-13, 2005.
 4. Törő, E.: Versenytilalmi megállapodás.
  Munkajog. 1 (4), 14-15, 2005.
 5. Törő, E.: Vezetői megbízás visszavonása költségvetési szervnél.
  Munkajog. 1 (3), 9, 2005.
 6. Törő, E.: Vezetővé minősítés.
  Munkajog. 1 (6), 17-18, 2005.
2004
 1. Prugberger, T., Károlyi, G., Törő, E., Nagy, Z., Csák, C.: A fizetésképtelenségi eljárások szabályainak kritikája.
  Competitio. 3 (3), 111-138, 2004.
 2. Törő, E.: A társaságcsoporthoz tartozó tagvállalatok valamint vezető tisztségviselőik jogállásának kritikai elemzése.
  Competitio. 3 (3), 101-110, 2004.
2002
 1. Törő, E., Károlyi, G.: Az ingatlan megszerzésével összefüggő illetékfizetési kérdésekről.
  Gazdaság és jog. 10 (2), 8-9, 2002.
2000
 1. Törő, E., Károlyi, G.: Befektetések adójogi vonzatai.
  Gazdasági jog. 8 (12), 14-16, 2000.
1998
 1. Törő, E., Prugberger, T., Károlyi, G.: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági vegyes szakjog / [szerk. Prugberger Tamás és Károlyi Géza], Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 82-88, 1998.
 2. Törő, E., Prugberger, T., Károlyi, G.: Gazdasági bűncselekmények.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági vegyes szakjog / [szerk. Prugberger Tamás és Károlyi Géza], Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 193-218, 1998.
1997
 1. Törő, E.: Az ország államszervezete - az állami mechanizmus főbb intézményei.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági közjog / [szerk. Prugberger Tamás és Károlyi Géza], Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 114-137, 1997. ISBN: 9634722121
 2. Törő, E.: Csőd-, fizetésképtelenségi és végelszámolási eljárás.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági magánjog. Szerk.: Prugberger Tamás és Károlyi Géza, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 269-280, 1997. ISBN: 963472213X
 3. Prugberger, T., Károlyi, G., Törő, E.: Polgári jogi előadásvázlatok.
  In: Gazdasági magánjog függelék, Bihar Kiadó, Miskolc, 337-372, 1997.
1996
 1. Károlyi, G., Prugberger, T., Nagy, Z., Kövesházy, T., Törő, E.: Gazdasági közjog.
  KLTE Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete :, Debrecen ;, 260 p., 1996.
feltöltött közlemény: 74 Open Access: 7
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK