Tudóstér: Tőkés Tibor publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 42 Open Access: 9
2021
 1. Tőkés, T.: A francia és magyar területfejlesztés és regionalizáció hasonlóságai és különbségei.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 224 p., 2021. ISBN: 9789633185650
 2. Tőkés, T.: A területfejlesztés geopolitikai-geoökonómiai jelentősége.
  Competitio. 9 (1-2), 1-12, 2021.
 3. Tőkés, T., Lenkey, G.: A turizmus fejlődése korunk geopolitikai és geoökonómiai történéseinek függvényében.
  In: Turizmus 3.0. Szerk.: Kátay Ákos, Michalkó Gábor, Rátz Tamara, Kodolányi János Egyetem ; Budapest : MTA CSFK Földrajztudományi Intézet : Magyar Földrajzi Társaság, Orosháza, 15-26, 2019, (Turizmus Akadémia, ISSN 1786-2310 ; 10) ISBN: 9786155075476
 4. Tőkés, T.: Geopolitikai irányzatok a két világháború között.
  Tört. Földr. Közl. 9 (1-2), 178-193, 2021.
2020
 1. Tőkés, T.: A klasszikus geopolitikát megalapozó elméletek.
  Tört. Földr. Közl. 8 (3-4), 78-88, 2020.
 2. Tőkés, T., Tóth, E., Nagy, S., Erdey, L.: Az Észak-Alföldi Regionális Fejlesztési Ügynökség szerepe és öröksége.
  Európai Tükör. 23 (3), 145-162, 2020.
 3. Erdey, L., Gáll, J., Márkus, Á., Tőkés, T.: Changes in the trade patterns of the UK in a global perspective.
  University Library of Munich, Munich, 46 p., 2020.
 4. Tőkés, T.: Lokális geopolitika és területfejlesztés.
  Economica. 11 (3-4), 37-45, 2020.
2019
 1. Tőkés, T., Márkus, Á., Gáll, J., Erdey, L.: A 2016-os regionális reform Franciaországban.
  Limes. 6 339-346, 2019.
 2. Tömöri, M., Tőkés, T., Lenkey, G., Erdey, L.: A vásárok szerepe Debrecen városfejlődésében.
  Tört. Földr. Közl. 7 (1-2), 51-64, 2019.
 3. Tőkés, T., Erdey, L., Tóth, E., Nagy, S.: Az európai integráció geopolitikai-geoökonómiai értelmezésének változása a kelet-közép-európai régióban az 1980-as évek végétől napjainkig.
  Régiókut. szle. 4 (1), 70-81, 2019.
 4. Tőkés, T., Erdey, L.: Az újjáalakult Világgazdasági Tudományos Tanács első évének legfontosabb eredményei.
  Competitio. 18 (1-2), 129-140, 2019.
  (Ismertetett mű: Szanyi Miklós, Török Ádám. -Trendek és töréspontok /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2019. -277. -)
 5. Erdey, L., Gáll, J., Márkus, Á., Tőkés, T.: Changes in the trade patterns of the UK in a global perspective.
  ETSG 2019 Papers 21 (216), 1-45, 2019.
 6. Erdey, L., Fenyves, V., Márkus, Á., Tőkés, T.: China Does Not Want a Trade War: The Case for Rare Earth Elements.
  Polg. szle. 15 (4-6), 281-295, 2019.
 7. Erdey, L., Tőkés, T.: Pop-kereskedelempolitika: az Egyesült Államok kereskedelempolitikájának aktualitásai.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 4 (3), 210-221, 2019.
 8. Tőkés, T., Lenkey, G.: Rapa Nui, a turizmus végső határa.
  In: Turizmus, szálloda, vendéglátás : jubileumi kiadvány az Eszterházy Károly Egyetem Turizmus tanszék alapításának 10. évfordulója alkalmából. Szerk.: Gyurkó Ádám, Somodi Tóth Orsolya, Eszterházy Károly Egyetem Líceum Kiadó, Eger, 141-149, 2019. ISBN: 9789634961321
2018
 1. Tőkés, T.: A "területfejlesztés geoökonómiája": Néhány gondolat a területfejlesztés geopolitikai-geoökonómiai vonatkozásairól.
  In: IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 145, 2018. ISBN: 9789635088966
 2. Tőkés, T.: A "területfejlesztés geoökonómiája": Néhány gondolat a területfejlesztés geopolitikai-geoökonómiai vonatkozásairól.
  In: Földrajzi tanulmányok 2018. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 321-323, 2018. ISBN: 9789635088973
 3. Tőkés, T.: A francia és a magyar megyerendszer kialakulásának és fejlődésének hasonlóságai és különbségei a történelmi Franciaország és Magyarország példáján.
  Tört. Földr. Közl. 6 (2), 19-34, 2018.
 4. Tőkés, T.: A gazdasági integrációk szerepe Kelet-Közép-Európa geoökonómiai jelentőségének alakulásában a rendszerváltástól napjainkig.
  In: Közép- és Kelet-Európa a XXI. század több pólusú világában. Szerk.: Bernek Ágnes, Magyar Földrajzi Társaság, Budapest, 130-137, 2018. ISBN: 9786158030731
 5. Tőkés, T.: A régió jelentőségének változása Franciaország és Magyarország történelmében a kezdetektől a 20. század közepéig.
  Tört. földr. közl. 6 (3-4), 83-95, 2018.
 6. Tőkés, T.: A területfejlesztés új letéteményese Franciaországban: a Területi Egyenlőségért Felelős Hivatal.
  Területfejl. Innov. 12 (1), 20-25, 2018.
 7. Tőkés, T., Erdey, L., Tóth, E., Nagy, S.: Az integráció geopolitikai-geoökonómiai jelentőségének változása a kelet-közép-európai régióban rendszerváltástól napjainkig.
  In: Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban VIII. : Nemzetközi tudományos konferencia : Rezümé kötet. Szerk.: Pierog Anita, Szálkai Tamás, Dajnoki Krisztina, MTA DAB, Debrecen, 29, 2018. ISBN: 9789634900443
 8. Tőkés, T., Erdey, L.: Fájdalmas szakítás: az Egyesült Királyság és az Európai Unió közötti kilépési tárgyalások és lehetséges következményeik.
  Competitio. 17 (1-2), 69-78, 2018.
  (Ismertetett mű: Losoncz Miklós. -Az Egyesült Királyság kilépése az EU-ból és az európai integráció /Budapest : Budapesti Gazdasági Egyetem, 2017. -276. -)
 9. Tőkés, T.: Lokális geopolitika, regionális reform és területfejlesztés.
  In: X. Magyar Politikai Földrajzi Konferencia : Az iszlám és Közép - Európa. Geopolitika és migráció. Szerk.: Reményi Péter, Vers Ramóna, Magyar Földrajzi Társaság, Pécsi Tudományegyetem Természettudományi Kar Földrajzi és Földtudományi Intézete, Pécs, 139-146, 2018. ISBN: 9786158030724
2017
 1. Tőkés, T., Könyves, E., Lenkey, G.: Telkibánya turizmusfejlesztési lehetőségei a falusi, a természetjáró és a földtani turizmus kapcsolatrendszerének tekintetében.
  In: Változások és kihívások a turizmusban. Szerk.: Szalók Csilla, Petykó Csilla, Budapesti Gazdasági Egyetem (BGE), 2017, 104-117, 2017. ISBN: 9786155607363
2016
 1. Tőkés, T.: A CGET és a regionális reform Franciaországban.
  In: Magyar Földrajzi Napok 2016 absztraktkötet : VIII. Magyar Földrajzi Konferencia : XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája : Oktatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia. Szerk.: Pajtókné Tari Ilona, Tóth Antal, Eszterházy Károly Egyetem : Agria Geográfia Közhasznú Alapítvány, Eger, 111, 2016. ISBN: 9786158030717
 2. Tőkés, T.: A francia terület- és településfejlesztés 1910 és 1945 között.
  In: A változó világ XXI. századi kihívásai : tanulmánykötet Prof. Dr. Hanusz Árpád egyetemi tanár 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Kókai Sándor, Nyíregyházi Egyetem Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 567-575, 2016. ISBN: 9786155545634
 3. Tőkés, T.: A modern francia területfejlesztés első időszaka 1945-1963.
  In: Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet- Közép Európájában. Szerk.: Berghauer Sándor, Dnyisztrjanszkij Miroszlav, Fodor Gyula, Gönczy Sándor, Izsák Tibor, Jakab Natália, Molnár József, Molnár D. István, Papp Géza, Sass Enikő, Vince Tímea, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 446-453, 2016. ISBN: 9786177404018
 4. Tömöri, M., Tőkés, T.: A Turizmus és Földrajztudományi Intézet eredményei a terület- és településfejlesztés területén.
  In: A nyíregyházi földrajztanárképzés öt évtizede (1964-2014). Szerk.: Kókai Sándor, NYE Turizmus és Földrajztud. Int., Nyíregyháza, 125-132, 2016, (Tudomány- és oktatástörténeti tanulmányok, ISSN 1589-3947 ; 7.) ISBN: 9786155545641
 5. Tőkés, T.: Külkapcsolati politika, külkapcsolatok és az EU.
  Competitio. 15 (1), 99-104, 2016.
  (Ismertetett mű: Losoncz Miklós. -Az Európai Unió külkapcsolatai és külkapcsolati politikája /Tatatbánya : Tri Mester Bt, 2011. -239. -)
2015
 1. Tőkés, T.: A magyar és a francia ellenpólus programok hasonlóságai és különbségei.
  In: Tiszteletkötet Dr. Gál András geográfus 60. születésnapjára. Szerk.: Kókai Sándor, Boros László, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet ; Szerencs : Bocskai István Katolikus Gimnázium, Nyíregyháza, 595-607, 2015. ISBN: 9786155097997
 2. Tőkés, T., Kovács, K., Tömöri, M., Lenkey, G.: A Paris-Sorbonne Egyetem és a Debreceni Egyetem oktatási együttműködésének tíz éve.
  In: Facultates sine finibus : Tanulmányok a "Süli-suliból" : tiszteletkötet Süli-Zakar István professor emeritus 70. születésnapjára. Szerk.: Kozma Gábor, Didakt Kiadó, 2015, 241-248, 2015. ISBN: 9786155212352
 3. Tőkés, T.: Similarities and Differences in Hungarian and French Counterpole Programmes.
  Studii Europene. 3 (6), 165-181, 2015.
2014
 1. Tőkés, T.: A turizmusirányítás rendszere és a Nemzeti Turizmus Tanács Franciaországban.
  In: Területfejlesztés - turizmustervezés : a Nyíregyházán 2014. október 24-én megtartott konferencia előadásai. Szerk.: Hanusz, Árpád, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 145-152, 2014. ISBN: 9786155097966
 2. Süli-Zakar, I., Tőkés, T., Tömöri, M.: Határmenti térségek és a migráció az Európai Unió perifériáján.
  In: Tiszteletkötet Dr. Frisnyák Sándor geográfus professzor 80. születésnapjára. Szerk.: Gál András, Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézete ; Szerencs : Szerencsi Bocskai István Gimnázium, Nyíregyháza, 37-51, 2014. ISBN: 9789630886529
 3. Tőkés, T.: Helyi akciók és vidékfejlesztés.
  Educatio. 23 (3), 520-523, 2014.
  (Ismertetett mű: Pascal Chevalier. -Action locale et développement rural en Europe, Le modℓele européen LEADER 2007-2013 /Bruxelles : Peter Lang, 2014. -202. -)
2013
 1. Tőkés, T., Lenkey, G.: Eurorégiók és határmenti perifériák.
  In: Tanulmánykötet Dr. Dobány Zoltán főiskolai docens 60. születésnapjára. Szerk.: Kókai Sándor, Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza, 353-361, 2013. ISBN: 9786155097782
 2. Tőkés, T.: History of regionalization in France.
  Rev. Rom. Geogr. Pol. 14 (2), 105-113, 2013.
 3. Tőkés, T., Lenkey, G.: Role of euroregions in the development of border peripheries.
  Analele Univ. Oradea. Ser. Geografie. 23 (2), 229-235, 2013.
 4. Süli-Zakar, I., Tőkés, T., Lenkey, G.: The operation and development of CBC-Institutions along the Hungarian-Romanian border in the light of the research results of Institute for Euroregional Studies (IERS) Debrecen-Oradea.
  Eurolimes. 8 129-162, 2013.
2010
 1. Püspöki, Z., Demeter, G., Forgács, Z., Szűcs, E., Szilágyi, R., Tőkés, T.: Nyírségi vízbázisok szekvencia-sztratigráfiai vizsgálata.
  In: Szekvencia-sztratigráfiai alapú földtani kutatás Nyíregyháza-Szatmárnémeti térségében. Szerk.: Demeter Gábor, Püspöki Zoltán, Lazányi János, Buday Tamás, Dominium Könyvkiadó, Debrecen, 63-89, 2010.
feltöltött közlemény: 42 Open Access: 9
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK