Tudóstér: Fodor László publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 185 Open Access: 45
2023
 1. Fodor, L.: Az érkeserűi úrasztali kehely nyomában.
  Reform. Szle. közlésre elfogadva (-), -, 2023.
 2. Fodor, L.: Egy hiányzó láncszem: lekcsei Sulyok Ferenc végrendelete (1579).
  Fons. közlésre elfogadva (-), -, 2023.
 3. Bányai, O., Fodor, L.: Önkormányzati környezet- és klímavédelmi feladatok.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 120 p., 2023.
 4. Fodor, L.: Változó települési önkormányzati szerepek a fenntarthatósági kihívások tükrében.
  Iustum aequum salut. közlésre elfogadva (-), -, 2023.
2022
 1. Fodor, L.: A jenői Jeney család Zsarolyánban.
  Turul. 95 (3), 107-121, 2022.
 2. Fodor, L.: A magyar környezetjog három évtizede (unortodox áttekintés).
  Iustum aequum salut. 18 (2), 5-25, 2022.
 3. Fodor, L.: A Ptk. a környezetjogász szemével: gondolatok Pump Judit könyve kapcsán.
  Miskolci jogi szle. 17 (1), 133-140, 2022.
  (Ismertetett mű: Pump Judit. -A Polgári Törvénykönyv a környezetjogász szemével /Budapest : Pázmány Press, 2019. -436. -)
 4. Fodor, L.: Újabb adatok az ecsedi vár tisztségviselőinek portréjához.
  Turul. 95 (4), 145-157, 2022.
2021
 1. Fodor, L.: A jogvédelem szintje és az elővigyázatosság elve a zöld géntechnológia európai szabályozási modelljében.
  In: Hatékony bírói jogvédelem az Európai Unió jogában : Ünnepi tanulmányok Várnay Ernő 70. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Varju, Márton; Fazekas, Flóra; Bartha, Ildikó; Papp, Mónika, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Budapest, 235-257, 2021. ISBN: 9789630456
 2. Fodor, L.: A magyar vízügyi szabályozás néhány anomáliája az EU előírásai tükrében.
  In: XVI. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia = 16th Carpathian Basin Conference for Environmental Sciences. Szerk.: Cseresznyés, D; Király, Cs, ELTE Természettudományi Kar, Budapest, 122-128, 2021. ISBN: 9789638221827
 3. Balogh, P., Bai, A., Czibere, I., Kovách, I., Fodor, L., Bujdos, Á., Sulyok, D., Gabnai, Z., Birkner, Z.: Economic and Social Barriers of Precision Farming in Hungary.
  Agronomy-Basel. 11 (6), 1-25, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Agronomy and Crop Science
 4. Fodor, L.: Egyszer volt, hol nem volt?: Néhány gondolat a "hulladékjogról" a körforgásos gazdaságra való áttérés ürügyén.
  In: Vox generationum futurarum : Ünnepi kötet Bándi Gyula 65. születésnapja alkalmából. Szerk.: Tahyné, Kovács Ágnes, Pázmány Press, Budapest, 103-112, 2021. ISBN: 9789633084014
 5. Prugberger, T., Fodor, L.: Megemlékezés Prof. Dr. Dr. h.c. Franz-Joseph Peinéről, a Miskolci Egyetem díszdoktoráról.
  Miskolci jogi szle. 16 (4), 185-192, 2021.
 6. Fodor, L.: Umweltschutzrecht in Ungarn.
  OstEurR. 67 (3), 276-297, 2021.
2020
 1. Bai, A., Balogh, P., Bujdos, Á., Czibere, I., Fodor, L., Gabnai, Z., Kovách, I.: Gazdálkodási, jogi és társadalmi kutatások kutatócsoport.
  In: Precíziós mezőgazdaság. Szerk.: Nagy János, Center-Print Ny., Debrecen, 9-38, 2020. ISBN: 9786155938016
 2. Balogh, P., Bujdos, Á., Czibere, I., Fodor, L., Gabnai, Z., Kovách, I., Nagy, J., Bai, A.: Main Motivational Factors of Farmers Adopting Precision Farming in Hungary.
  Agronomy-Basel. 10 (4), 1-19, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Agronomy and Crop Science
2019
 1. Fodor, L.: A falu füstje: a települési önkormányzatok és a környezet védelme a 21. század eleji Magyarországon.
  Gondolat, Budapest, 480 p., 2019. ISBN: 9789636933647
 2. Fodor, L., Gyurkó, B.: A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás egyes fogyasztóvédelmi kérdései.
  In: A fogyasztóvédelmi jogról másképpen : előképek, közjogi és munkajogi vetületek. Szerk.: Hajnal Zsolt, Főnix Média, Debrecen, 57-84, 2019. ISBN: 9789634900771
 3. Fodor, L.: Észrevételek az energetikai auditálás hazai követelményei kapcsán.
  Energjog. évkv. 2017-2018 63-77, 2019.
2018
 1. Fodor, L.: A levegő védelme Miskolcon (helyi stratégiák és rendeletek).
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 36 (2), 341-366, 2018.
 2. Fodor, L.: A precíziós genomszerkesztés mezőgazdasági alkalmazásának szabályozási alapkérdései és az elővigyázatosság elve.
  Pro Futuro. 8 (2), 42-64, 2018.
 3. Fodor, L.: A települési szint szerepe a hazai agrár-környezetvédelmi szabályozásban.
  In: 350 éves az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kara a jubileumi év konferenciasorozatának tanulmányai. Szerk.: Menyhárd Attila, Varga István, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 256-269, 2018. ISBN: 9789634890836
 4. Fodor, L.: Environmental Tools of the Local Governments in Hungary: (an overview).
  In: Local environmental problems and answers in Hungary and Romania, Scientia, Cluj-Napoca, 77-94, 2018. ISBN: 9786069750148
 5. Fodor, L.: Települési környezetpolitika komplex megközelítésben.
  In: A települési környezetvédelem elméleti és gyakorlati megközelítései. Szerk.: Bányai Orsolya, Barta Attila, Gondolat Kiadó, Budapest, 69-89, 2018. ISBN: 9789636938833
 6. Bányai, O., Fodor, L.: Zöld jelzést kapott?: Termékjelölések a fogyasztó- és a környezetvédelemben.
  In: A fogyasztók védelmének új irányai és kihívásai a xxi. században. Szerk.: Szikora Veronika, Árva Zsuzsanna, Debreceni Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Debrecen, 275-294, 2018. ISBN: 9789634739883
2017
 1. Fodor, L.: A megújuló energiák szabályozása Ausztriában.
  Miskolci Jogi Szle. 12 (2), 127-137, 2017.
 2. Fodor, L., Bányai, O.: A települési önkormányzatok szerepe a környezeti politika és jog alakításában.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 168 p., 2017. ISBN: 9789633186312
 3. Fodor, L.: Fenntartható fejlődés az Európai Unióban: Ismertetés Horváth Zsuzsanna könyvéről.
  Pro futuro. 7 (2), 158-163, 2017.
  (Ismertetett mű: Horváth Zsuzsanna. -Fenntartható fejlődés: Fenntartható termelés és fogyasztás az Európai Unióban /Budapest-Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2016. -216. -)
 4. Fodor, L.: Környezetvédelem az épített környezet alakítására és védelmére vonatkozó miskolci szabályozásban.
  Miskolci Jogi Szle. 13 (2), 5-24, 2017.
 5. Fodor, L.: Szarvas város környezetvédelme: szemelvények a helyi környezeti politika és szabályozás köréből.
  In: Honori et virtuti. Ünnepi tanulmányok Bobvos Pál 65. születésnapjára. Szerk.: Gellén Klára, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 71-84, 2017. ISBN: 9786155411410
2016
 1. Fodor, L.: A helyi szabályok eltérése a központi előírásoktól - környezetvédelmi megfontolások.
  Jogtud. közl. 71 (7-8), 353-364, 2016.
 2. Fodor, L.: A környezetvédelem helyi szintje egy dél-borsodi kistelepülés, Bogács példáján.
  Miskolci jogi szle. 11 (2), 5-28, 2016.
 3. Fodor, L.: A megújuló energiák támogatása Svájcban.
  Jog, áll. polit. 4 97-111, 2016.
 4. Fodor, L.: Az okos mérés előírásai a villamosenergia-szektorban.
  Iustum aequum salutare. 12 (1), 217-239, 2016.
 5. Fodor, L.: Jogállami és fenntartható is egyben?: Néhány gondolat a hulladékmennyiség mérése kapcsán.
  Közjavak. 2 (2), 29-33, 2016.
 6. Fodor, L.: Ki melegedni akar, füstöt is szenvedje.
  Közjavak. 2 (3), 8-12, 2016.
 7. Fodor, L.: Klímavédelem vs. törvényesség a távhőszolgáltatás helyi szabályai kapcsán.
  Magyar jog. 11 637-644, 2016.
 8. Fodor, L.: Kommunales Umweltrecht in Ungarn.
  OstEurR. 24 470-483, 2016.
 9. Fodor, L.: Nekünk nyolc?: Hogy állunk az okos méréssel?.
  Közjavak. 2 (1), 35-41, 2016.
 10. Fodor, L.: Önkormányzati környezet- és klímavédelem német példák tükrében.
  In: Környezet és energia a mindennapokban. Szerk.: Lázár István, MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 23-28, 2016. ISBN: 9789637064340
 11. Pump, J., Fodor, L.: Társadalmi részvétel a környezetvédelmi ügyekben: a részvételi jogok uniós és hazai jogi védelme.
  978-963-89682-9-6, Budapest, 115 p., 2016. ISBN: 9789638968296
 12. Fodor, L., Bányai, O., Barta, A., Fónai, M.: Települési környezetvédelem Magyarországon: egy kutatás előfeltevései = Local environmental protection in Hungary : a research hypothesis.
  Tér társad. 30 (3), 19-39, 2016.
 13. Fodor, L., Fónai, M., Barta, A., Bányai, O.: Települési környezetvédelem Magyarországon: kutatási kivonat.
  Önkorm. hírlevél (BM) 28 (7), 10-14, 2016.
 14. Fodor, L., Barta, A., Fónai, M., Bányai, O.: Települési környezetvédelem Magyarországon: kutatási kivonat.
  Belügyminisztérium, Budapest, 35 p., 2016.
 15. Fodor, L.: Verfassungsrechtlicher Rahmen für Umweltschutz im neuen ungarischen Grundgesetz.
  In: Umwelt-Hochschule-Staat : Festschrift für Franz-Joseph Peine zum 70. Geburtstag. Hrsg.: Knopp, Lothar, Wolff, Heinrich Amadeus, Duncker & Humblot, Berlin, 69-83, 2016. ISBN: 9783428147366
2015
 1. Fodor, L.: Kommunális környezetvédelem német szemmel.
  Pro futuro. 5 (2), 159-165, 2015.
  (Ismertetett mű: hrsg. Hebeler, Timo; Hendler, Reinhard; Proel, Alexander; Reiff, Peter. -Kommunaler Umweltschutz. 30. Trierer Kolloquium zum Umwelt- und Technikrecht vom 4. bis 5. September 2014. /Berlin : Erich Schmidt Verlag, 2015218 p.)
 2. Fodor, L.: Környezetjog.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317 p., 2015. ISBN: 9789633184950
2014
 1. Fodor, L.: A földvédelemre vonatkozó új szabályokról.
  Gazd. élet társad. 1-2 44-59, 2014.
 2. Fodor, L.: A Kát. német modellje.
  In: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás III.. Szerk.: Szabó Valéria, Fazekas István, MTA DAB Megújuló E. Munkabiz., Debrecen, 245-251, 2014. ISBN: 9789637064319
 3. Fodor, L.: A szén-dioxid geológiai tárolásának szabályai Németországban.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai. Szerk.: Bragyova András, Szabó Miklós, Bíbor Kiadó Bt., Miskolc, 133-152, 2014, (Miskolci Egyetem Deák Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901 ; 15/1.)
 4. Bányai, O., Fodor, L.: Az energiahatékonysági irányelv főbb rendelkezései környezetvédelmi szempontból.
  Pro futuro. 4 (2), 63-87, 2014.
 5. Fodor, L.: Die Erweiterung des ungarischen Atomkraftwerks Paks aus umweltrechtlicher Sicht.
  In: Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 2014. Hrsg.: Reiff, Peter, Erich Schmidt, Berlin, 133-162, 2014. ISBN: 9783503156962
 6. Fodor, L.: Klímavédelem az energiajogban - szabályozási modellek Németországból.
  Wolters Kluwer Complex Kiadó, Budapest, 218 p., 2014. ISBN: 9789632954493
 7. Fodor, L.: Környezetjog.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 317 p., 2014. ISBN: 9789633184059
2013
 1. Fodor, L., Peine, F.: A kibocsátási egységek kereskedelme: Európa-jogi alapok - a német és a magyar nemzeti szabályozás 2004-2012 között Der Handel mit Emissionszertifikaten: Europarechtliche Grundlagen - Umsetzung in Deutschland und Ungarn 2004-2012.
  Agrár- és környezetjog. 14 3-52, 2013.
 2. Fodor, L.: Egy sikertörténet - a megújuló energiák terjedésének ösztönzése Németországban.
  Közjogi szle. 6 (2), 68-76, 2013.
 3. Fodor, L.: Hiányzó rendszerváltás - néhány jogi kérdés a Paksi Atomerőmű bővítése kapcsán.
  Miskolci jogi szle. 8 (2), 23-42, 2013.
 4. Fodor, L., Bujdos, Á.: Right to environment and right to water in the Hungarian fundamental law.
  In: Right to water and the protection of fundamental rights in Hungary. Ed.: by Marcel Szabó and Veronika Greksza, Publikon, Pécs, 34-48, 2013, (Studia Europaea. Jurisprudentia et practica, ISSN 2063-2789 ; 4.) ISBN: 9789637038440
2012
 1. Fodor, L.: A CO2 leválasztásának és tárolásának (css) nemzetközi vetületei.
  In: A nemzetközi környezetjog aktuális kihívásai. Szerk.: Raisz Anikó, ME, Miskolc, 51-61, 2012. ISBN: 9789633580172
 2. Fodor, L.: A GMO szabályozással kapcsolatos európai bírósági gyakorlat tanulságai.
  In: Jogtudományi tanulmányok a fenntartható természeti erőforrások témakörében. Szerk.: Csák Csilla, Miskolci Egyetem, Miskolc, 65-75, 2012. ISBN: 9789633580318
 3. Fodor, L.: A multifunkcionális és fenntartható mezőgazdaság európai modellje.
  Pro futuro. 2 (2), 128-137, 2012.
 4. Fodor, L.: Környezetvédelmi jog és igazgatás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó Debrecen University Press, Debrecen, 174 p., 2012. ISBN: 9789633182895
 5. Fodor, L.: Multifunkcionalitás és környezeti fenntarthatóság.
  In: Collegium Doctorum Konferencia [elektronikus dokumentum] : 2012. április 19., Miskolc [DVD] / [közread. Collegium Doctorum], Bíbor, Miskolc, , 2012. ISBN: 9789639988507
2011
 1. Fodor, L.: Az Emberi Jogok Európai bíróságának ítélete a zajterhelés csökkentésére tett intézkedésekről és a bírósági eljárás időtartamáról.
  JeMa. 2 (3), 86-92, 2011.
 2. Árva, Z., Balogh, É., Bartha, I., Bocskai, E., Nagyné Dorka, D., Fodor, L., Gyüre, A., Kovács, Z., Talabos Dávidné, L., Mészáros, G., Szabó, Z., Szilágyi, E., Tóth, A., Veszprémi, B.: Bibliográfia: a 2010-ben megjelent, jog- és államtudományi tárgyú könyvek annotált bibliográfiája.
  Pro futuro. 1 (1), 146-173, 2011.
 3. Fodor, L.: Természeti tárgyak egy új alkotmányban.
  Pázmány Law Work. Papers. 212011.
2010
 1. Fodor, L.: A Kiotói Jegyzőkönyv és felülvizsgálata.
  EMLA Egyesület, Budapest, 32 p., 2010.
 2. Fodor, L.: A nyírmeggyesi Szondi család gyökerei.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 45 (2), 182-197, 2010.
 3. Fodor, L.: Az 1945-ös földreform értékelése jogi szempontból.
  In: "A birtokolt föld ... a szabadság maga" [elektronikus dokumentum] : tudományos ünnepi konferencia az 1945. évi földreform 60. évfordulója alkalmából, Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Debrecen, 115-134, 2010. ISBN: 9639274844
 4. Fodor, L.: Az Európai Unió klíma - energia csomagja.
  EMLA Egyesület, Budapest, 21 p., 2010.
 5. Fodor, L.: Kis hazai földjogi szemle 2010-ből.
  In: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai = Current challenges of the European legislation on agricultural land = Aktuelle Herausforderungen der europpäischen Regulierung über den landwirtschaftlichen Boden / [szerk. Csák Csilla], Novotni Kiadó, Miskolc, 115-130, 2010. ISBN: 9789639360778
2009
 1. Fodor, L.: A kibocsátási egységekkel való "kereskedelem" szabályai Ausztriában és Magyarországon.
  In: Reformator iuris cooperandi : tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bobvos Pál, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 181-198, 2009. ISBN: 9789639650565
 2. Fodor, L.: A kibocsátási kvótarendszer főbb elemei az osztrák jogban.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 27 (2), 497-520, 2009.
 3. Fodor, L.: Az osztrák klímavédelmi szabályozás a Kiotói Jegyzőkönyv és az EK kibocsátási kvótaszabályozása tükrében.
  Európai jog. 5 26-33, 2009.
 4. Fodor, L.: Az uniós csatlakozást követő környezetijog-alkotás főbb eredményei.
  Rendészeti szemle. 1 109-121, 2009.
 5. Fodor, L.: Holger Habich Handel mit Emissionszertifikaten című könyvéről.
  Jogtud. közlöny. 12 550-552, 2009.
  (Ismertetett mű: Habich, Holger. -Handel mit Emissionszertifikaten /Wien : Verlag Österreich, 2007. -268. -)
 6. Fodor, L.: Neuere Entwicklungen im ungarischen Polizeirecht.
  OstEurR. 2009 (3), 229-239, 2009.
 7. Fodor, L.: Tagállami implementációs feladatok a kibocsátási egységek kereskedelmi rendszeréről szóló 87/2003 sz. EK irányelvvel kapcsolatban.
  In: Környezettudatos energiatermelés és felhasználás. Szerk.: Orosz Zoltán, Szabó Valéria, Fazekas István, DAB Megújuló Energetikai Munkabizottság, Debrecen, 242-248, 2009. ISBN: 9789637064203
 8. Fodor, L.: Új könyv az Európai Bíróság környezetvédelmi ügyeinek tapasztalatairól.
  Magyar jog. 7 437-439, 2009.
  (Ismertetett mű: szerk. Bándi Gyula. -Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata /Budapest : Szent István Társulat, 2008. -285 p. -)
 9. Fodor, L.: Új könyv az Európai Bíróság környezetvédelmi ügyeinek tapasztalatairól / Fodor László.
  Debr. jogi műh. 6 (3), 2009.
  (Ismertetett mű: szerk. Bándi Gyula. -Az Európai Bíróság környezetjogi ítélkezési gyakorlata /Budapest : Szent István Társulat, 2008. -286 p.)
2008
 1. Fodor, L.: A jövő nemzedékek jogai.
  Fundamentum. 12 (1), 47-52, 2008.
 2. Fodor, L.: A kisjeszeni Jeszenszky család Szatmárban (17-19. század).
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 43 (1), 29-48, 2008.
 3. Fodor, L.: A Péter család nemeslevele 1626-ból.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi Szle. 43 (4), 453-464, 2008.
 4. Fodor, L.: Az új ombudsman szerepe a környezetvédelemben.
  In: IV. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, Debrecen, 2008. március 28-29. : Környezettudomány és környezeti nevelés, környezetkémia, környezetfizika, környezetföldrajz és -földtan [konferenciakiadvány]. Szerk.: Orosz Zoltán et al, DE TEK, Debrecen, 33-39, 2008. ISBN: 9789630646253
 5. Fodor, L.: Der Rechtsrahmen für den Handel mit CO2-Emissionsrechten in Ungarn.
  EurUP. 2 67-72, 2008.
 6. Fodor, L.: Fenntartható földhasználat?: gondolatok egy talajvédelmi keretirányelv tervezete és az új hazai termőföldvédelmi szabályok kapcsán:.
  In: Környezeti Management és Jog Egyesület: az első 15 év : gondolatok a fenntarthatóságról : [CD-ROM]. Szerk.: Bándi Gyula, Berki A., Kiss Cs, EMLA Egyesület, Budapest, 1-17, 2008.
 7. Fodor, L.: környezeti hatásvizsgálat osztrák szabályai, a magyar és az európai közösségi joganyag tükrében.
  Collect. iurid. Univ. Debr. 8 [69]-93, 2008.
 8. Fodor, L.: Sebők Gergely nemeslevele 1611-ből.
  Debr. jogi műh. 5 (4), 2008.
2007
 1. Fodor, L.: A kibocsátási egység: új típusú vagyoni értékű jog a klímavédelem szolgálatában.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 7 161-200, 2007.
 2. Fodor, L.: A kibocsátási egységek kereskedelmi rendszerének bevezetése Magyarországon.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 25 (1), 289-316, 2007.
 3. Fodor, L.: A környezethez való jog dogmatikája napjaink kihívásai tükrében.
  Miskolci jogi szle. 2 (1), 5-19, 2007.
 4. Fodor, L.: A környezetjog elmúlt másfél évtizede: korreferátum Bándi Gyula : A magyar környezetvédelmi jog átalakulása 1985/1990-2005 című előadásához.
  In: A magyar jogrendszer átalakulása : 1985/1990-2005 : jog, rendszerváltozás, EU-csatlakozás. Szerk.: Jakab András, Takács Péter, Gondolat : ELTE ÁJK, Budapest, 2köt, 866-872, 2007. ISBN: 9634638783
 5. Fodor, L.: Gondolatok a földvédelem agrárjogi és környezetjogi kapcsolódási pontjairól.
  In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 70. születésnapjára / [szerk. Csák Csilla], Novotni, Miskolc, 108-117, 2007. ISBN: 9789639360488
 6. Fodor, L.: Kereskedés szén-dioxid kvótákkal.
  Debr. jogi műh. 4 (3), 2007.
  (Ismertetett mű: Ines Zenke, Thomas Fuhr. -Handel mit CO2-Zertifikaten : ein Leitfaden /München : C.H. Beck Verlag, 2006. -283 p. -)
 7. Fodor, L.: Környezetvédelmi jog és igazgatás.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165 p., 2007. ISBN: 9789634732297
2006
 1. Fodor, L.: Adatok két kis kisebb mátészalkai családról - a Szűcs (másként Kotman) és a Pap (másként Kisvárdai) család.
  Turul. 1-2 26-31, 2006.
 2. Fodor, L.: A hegyközségek.
  In: Agrárjog / [szerk. Csák Csilla] ; [írták Bézi-Farkas Barbara, Csák Csilla, Fodor László et. al], Novotni, Miskolc, 282-291, 2006. ISBN: 9639360392
 3. Fodor, L.: A környezethez való jog az Alkotmány 18. paragrafusának tükrében.
  Jogok. 1 (3-4), 6-18, 2006.
 4. Fodor, L.: A visszalépés tilalma az Alkotmánybíróság környezetvédelmi ügyeinek tükrében.
  In: Az MTA TT XIV. közgyűlése alkalmával tartott tudományos ülés előadásai : Nyíregyháza, 2005.10.01.. Szerk.: Nagy Péter, [S.n], Nyíregyháza, 21-29, 2006.
 5. Fodor, L.: A visszalépés tilalmának értelmezése a környezetvédelmi szabályozás körében.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 6 109-131, 2006.
 6. Fodor, L., Baranyi, T., Tóth, K.: Környezetjog.
  Lícium ;, Debrecen, 264 p., 2006. ISBN: 9634730205
 7. Fodor, L., Tóth, K., Baranyi, T.: Környezetjog.
  Lícium-Art Könyvkiadó Kft., Debrecen, 264 p., 2006. ISBN: 9634730205
 8. Fodor, L.: Környezetvédelem az alkotmányban.
  Gondolat, Budapest, 205 p., 2006. ISBN: 9639610305
2005
 1. Fodor, L.: Agrárjog: fejezetek a mezőgazdasági életviszonyok sajátos szabályozása köréből.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 195 p., 2005.
 2. Fodor, L.: A hatékonyság kérdése és a végrehajtási deficit jelensége a környezetvédelmi szabályozásban.
  In: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata : a környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései / [szerk. Fodor László], [DE-ÁJK], Debrecen, 17-51, 2005, (Debreceni konferenciák, 1589-6153; 3.) ISBN: 963472910x
 3. Fodor, L.: A hegyközségek.
  In: Agrárjog / [szerk. Csák Csilla] ; [írták Csák Csilla, Fodor László, Jasinka Anita et. al], Novotni, Miskolc, 70-79, 2005.
 4. Fodor, L.: A jogszabályok környezetvédelmi hatásvizsgálata.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 23 (2), 245-278, 2005.
 5. Fodor, L.: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata: a környezetvédelmi jog és igazgatás hatékonyságának aktuális kérdései.
  [DE ÁJK], Debrecen, 152 p., 2005. ISBN: 963472910x
 6. Fodor, L.: A német engedélyezési rendszer egyszerűsítése a környezetvédelmi követelmények tükrében.
  Magyar jog. 52 (9), 557-566, 2005.
 7. Fodor, L.: Az 1945-ös földreform értékelése jogi szempontból.
  In: "A birtokolt föld ... a szabadság maga" : tudományos ünnepi konferencia az 1945. évi földreform 60. évfordulója alkalmából [elektronikus dokumentum], Debreceni Egyetem, Agrártudományi Centrum, Debrecen, 115-134, 2005.
 8. Fodor, L.: Az Alkotmánybíróság környezetvédelmi határozatainak kritikája.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 5 53-99, 2005.
 9. Fodor, L.: Jog és környezet: visszalépések a környezetvédelemben?.
  Valóság. 48 (10), 18-35, 2005.
 10. Fodor, L.: Tárkányiak a 17-19. századi Szatmárban.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 3 343-357, 2005.
 11. Fodor, L., Orth, E.: Umweltschutz in der ungarischen Verfassung.
  OstEurR. 1 1-16, 2005.
2004
 1. Fodor, L.: A környezeti információk szabadsága az európai elvárások szerint.
  In: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata : a környezeti adatokhoz való hozzáférés lehetőségei a magyar közigazgatásban című konferencia előadásai / [szerk. Fodor László], Lícium-Art, Debrecen, 7-29, 2004, (Debreceni konferenciák, 1589-6153 ; 2.) ISBN: 9634728189
 2. Fodor, L.: A környezet védelme a német alkotmányjogban.
  Magyar jog. 51 (3), 168-179, 2004.
 3. Fodor, L.: A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata: a környezeti adatokhoz való hozzáférés lehetőségei a magyar közigazgatásban című konferencia előadásai.
  Lícium-Art, Debrecen, 184 p., 2004. ISBN: 9634728189
 4. Fodor, L.: Alkotmány és környezetvédelem az uniós csatlakozás előtt.
  Debr. szle. 12 (1), 45-59, 2004.
 5. Fodor, L.: A magyar Alkotmány és a német szövetségi alaptörvény környezetvédelmi rendelkezéseinek összehasonlítása.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 4 69-100, 2004.
 6. Fodor, L.: A Zengő hegyére tervezett lokátorállomás engedélyezésének környezetjogi vonatkozásai.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 22 231-266, 2004.
 7. Fodor, L.: Umweltrecht vor dem Beitritt Ungarns zur Europäischen Gemeinschaft.
  In: Gedankenaustausch zwischen deutschen und ungarischen Juristen : Konferenzbeiträge 1997-2003, Német-Magyar Jogász Egyesület, Budapest, 514-526, 2004. ISBN: 963217285x
2003
 1. Fodor, L.: A 6. környezetvédelmi akcióprogram: új kihívások az Unió és a tagállamok előtt?.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 21 (2), 405-419, 2003.
 2. Fodor, L.: A gazdasági szabályozóeszközök szerepe a környezetvédelemben, különös tekintettel a termékjelölésre valamint Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) a gyakorlatban című debreceni konferenciák előadásai.
  Lícium-Art, Debrecen, 214 p., 2003.
 3. Fodor, L.: A hodászi Lakatos család iratainak bemutatása.
  Szabolcs-szatmár-beregi lvltari évkv. 16 303-330, 2003.
 4. Fodor, L.: A Karancsy család hodászi ágáról.
  Turul. 76 (1-2), 12-18, 2003.
 5. Fodor, L.: A környezetjog általános része.
  In: Környezetjog : előadások a Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen 2003/2004 / Baranyi Tamás, Fodor László, Tóth Katalin, 2. átdolg. kiad., Bíbor, Miskolc, 49-129, 2003.
 6. Fodor, L.: A környezetjog elméleti alapjai.
  In: Környezetjog : előadások a Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen 2003/2004 / Baranyi Tamás, Fodor László, Tóth Katalin, 2. átdolg. kiad., Bíbor, Miskolc, 9-48, 2003.
 7. Fodor, L.: A környezetjog különös szabályai.
  In: Környezetjog : előadások a Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen 2003/2004 / Baranyi Tamás, Fodor László, Tóth Katalin, 2. átdolg. kiad., Bíbor, Miskolc, 131-164, 2003.
 8. Fodor, L.: Az Európai Unió integrált szennyezés-megelőzési és ellenörzési (IPPC-) szabályai.
  In: A gazdasági szabályozóeszközök szerepe a környezetvédelemben, különös tekintettel a termékjelölésre valamint Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) a gyakorlatban című debreceni konferenciák előadásai / [szerk. Fodor László], Lícium-Art, Debrecen, 125-134, 2003, (A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata; 1.)
 9. Fodor, L.: Az Európai Unió környezetvédelmi cimkéje.
  In: A gazdasági szabályozóeszközök szerepe a környezetvédelemben, különös tekintettel a termékjelölésre valamint Az egységes környezethasználati engedély (IPPC) a gyakorlatban című debreceni konferenciák előadásai / [szerk. Fodor László], Lícium-Art, Debrecen, 51-63, 2003, (A környezetvédelmi szabályozás elmélete és gyakorlata; 1.)
 10. Fodor, L.: Európai környezetjog.
  In: Környezetjog : előadások a Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen 2003/2004 / Baranyi Tamás, Fodor László, Tóth Katalin, 2. átdolg. kiad., Bíbor, Miskolc, 201-217, 2003.
 11. Fodor, L.: Európai Virág: az Európai Közösség környezetvédelmi címkéje.
  Európai jog. 3 (1), 11-16, 2003.
 12. Fodor, L.: Gondolatok egy környezetjogi évkönyv margójára.
  Jogtud. közlöny. 58 (5), 238-241, 2003.
  (Ismertetett mű: Jahrbuch des Umwelt und Technikrechts 2001. -Berlin : Schmidt : Erich, 2001. -438 p.)
 13. Fodor, L.: Gondolatok egy környezetjogi évkönyv margójára (Jahrbuch des Umwelt- und Technikrechts 2001).
  Jogtud. közlöny. 5 238-241, 2003.
 14. Fodor, L., Tóth, K., Baranyi, T.: Környezetjog: előadások a Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen 2003/2004.
  Bíbor, Miskolc, 217 p., 2003.
 15. Fodor, L.: Milyen környezetjogunk legyen?.
  Termész. világa. 134 (10), 457-459, 2003.
 16. Fodor, L., Bándi, G., Bulla, M., Fülöp, S., Szlávik, J.: Tíz éves a Környezeti Management és Jog Egyesület = Ten years of the Environmental Management and Law Association.
  EMLA, Budapest, 132, 122 p., 2003. ISBN: 963212989
 17. Fodor, L.: Umweltrecht vor dem Beitritt Ungarns zur Europäischen Gemeinschaft.
  OstEurR. 6 568-578, 2003.
2002
 1. Fodor, L.: Adalékok az 1702-ben megnemesített Sípos család történetéhez.
  Szabolcs Szatmár Beregi szle. 37 (4), 422-428, 2002.
 2. Fodor, L.: A környezetvédelem megjelenése Európa alkotmányaiban.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 20 (2), 373-400, 2002.
 3. Fodor, L.: A környezetvédelem szempontjainak érvényesülése az energiajogban.
  Magyar közig. 52 (5), 257-270, 2002.
 4. Hendler, R., Fodor, L.: A stratégiai környezetvédelmi hatásvizsgálatról szóló közösségi irányelv hatálya.
  Magyar jog. 49 (12), 738-742, 2002.
 5. Fodor, L.: Környezetjog: előadások a Debreceni Egyetemen és a Miskolci Egyetemen 2001/2002.
  Bíbor, Miskolc, 187 p., 2002.
2001
 1. Fodor, L.: A környezetjog elméleti alapjai a jogfejlődés tükrében.
  In: Fascultas nascitur : 20 éves a jogászképzés Miskolcon. Szerk.: Szabadfalvi József, Bíbor, Miskolc, 147-169, 2001. ISBN: 9639103787
 2. Fodor, L.: Az elektromos és elektronikai termékek hulladékainak európai szabályozási koncepciója és a magyar jog.
  Európa fórum. 11 (2), 89-110, 2001.
 3. Fodor, L.: Az Európai Unió környezetvédelmi szabályozása és a magyarországi jogharmonizáció feladatai a jogalkotás, valamint a jogalkalmazás terén: kutatási beszámoló.
  In: Europát kutatva, az Európa-tanulmányok Központjainak kutatási eredményei. Szerk.: Horváth Emőke, Ispánki György, Márkus NOrbert, Szentes Dorottya, Tempus Közalapítvány, Budapest, 81-86, 2001.
 4. Fodor, L.: Integration und Umweltschutzrecht in Ungarn.
  In: Theory and practice of market transition period : economic, law and international aspects, [S.n.], Ungvár, 54-59, 2001.
 5. Fodor, L.: Kezünkben a jövőnk: az Európai Közösség 6. környezetvédelmi akcióprogramja.
  Európai jog. 1 (4), 12-21, 2001.
 6. Fodor, L.: Környezetjog előadások: (Debrecen - Miskolc, 2000/2001).
  Bíbor, Miskolc, 174 p., 2001.
 7. Fodor, L.: Környezetvédelmi kodifikáció Németországban.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 1 117-145, 2001.
2000
 1. Fodor, L.: Integratív környezetjog az Európai Unióban és Magyarországon.
  Bíbor, Miskolc, 199 p., 2000. ISBN: 9639103357
 2. Fodor, L.: Környezetjog.
  Magyar jog. 47 (11), 701-704, 2000.
  (Ismertetett mű: Bándi Gyula. -Környezetjog /Budapest : Osiris, 1999. -438 p.)
 3. Fodor, L.: Környezetvédelmi igazgatás az ezredfordulón.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 17 55-91, 2000.
1999
 1. Fodor, L., Prugberger, T., Mikó, Z.: Agrárjog I..
  Bíbor, Miskolc, 242 p., 1999.
 2. Fodor, L.: A hegyközségekre vonatkozó szabályozás főbb elemei.
  In: Az agrárjog II. / Csák Csilla et al, Bíbor, Miskolc, 236-253, 1999.
 3. Fodor, L.: A környezetbarát termékminősítésről.
  Gazdaság és jog. 7 (9), 22-26, 1999.
 4. Fodor, L.: A termőföld használatának és védelmének általános kérdései: földhasználat és földvédelem a hatályos jogban.
  In: Agrárjog I. / Fodor László, Mikó Zoltán, Prugberger Tamás ; szerk. Fodor László, Bíbor, Miskolc, 205-218, 1999.
 5. Fodor, L.: A termőföld tulajdonának megszerzésére vonatkozó szabályok.
  In: Agrárjog I. / Fodor László, Mikó Zoltán, Prugberger Tamás ; szerk. Fodor László, Bíbor, Miskolc, 118-126, 1999.
 6. Fodor, L., Lupocz, R., Mikó, Z., Prugberger, T., Novotni, Z., Olajos, I., Szabó, Á., Csák, C.: Az agrárjog II..
  Bíbor, Miskolc, 330 p., 1999.
 7. Fodor, L.: Integrativitás és integráció, avagy újabb kihívások környezetjogunkkal szemben.
  Magyar jog. 46 (7), 398-409, 1999.
 8. Fodor, L.: Környezeti hatásvizsgálat Németországban, különös tekintettel az európai jog végrehajtásának kérdéseire.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 16 29-48, 1999.
1998
 1. Peine, F., Fodor, L.: Az Európai Unió környezetjogának hatása a német környezetjogra.
  Magyar jog. 45 (2), 105-112, 1998.
 2. Fodor, L.: Az önálló hulladékgazdálkodási törvény elé.
  In: Doktoranduszok fóruma : Miskolc, 1997. november 06. : Állam- és Jogtudományi Kar szekciókiadványa, ME, Miskolc, 40-45, 1998.
 3. Fodor, L.: Hosszútávú környezeti kockázatok egy konferencia tükrében.
  Jogtud. közlöny. 53 (1), 35-36, 1998.
 4. Fodor, L.: Ismertetés: EG-Umweltrecht und nationale Gestaltungsspielräume.
  Jogtud. közlöny. 53 (10), 385-389, 1998.
  (Ismertetett mű: Steffen, Himmelmann. -EG-Umweltrecht und nationale Gestaltungsspielräume /Baden-Baden : Nomos Verlagsgesellschaft, 1997. -250 p.)
 5. Fodor, L.: Környezetjog.
  Magyar jog. 45 (4), 251-252, 1998.
  (Ismertetett mű: Bakács Tibor. -Környezetjog /Budapest : Környezetgazdálkodási Intézet, 1997. -189 p. -)
 6. Fodor, L.: Öko-audit: a környezetvédelmi teljesítményértékelés európai rendszere.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 15 81-101, 1998.
1997
 1. Fodor, L.: A hegyközségek.
  In: Az agrárgazdaság kézikönyve / [szerk. Fodor László, Prugberger Tamás], Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1-20, 1997. ISBN: 9632242025
 2. Fodor, L.: A hegyközségekre vonatkozó szabályozás főbb elemei.
  In: Az agrárjog alapelemeinek vázlata II. / Csák Csilla et al, Miskolci Egyetemi K., Miskolc, 201-215, 1997.
 3. Fodor, L.: A környezetvédelmi jogalkotás tendenciái.
  Jogtud. közlöny. 52 (11), 497-498, 1997.
 4. Fodor, L.: A levegő védelmének szabályai a magyar környezetjogban.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 14 69-81, 1997.
 5. Prugberger, T., Fodor, L.: A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás neuralgikus kérdései.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 14 239-249, 1997.
 6. Schlosser, P., Fodor, L.: A német ügyvédjog újabbkori fejlődése.
  Jogtud. közlöny. 52 (4), 205-212, 1997.
 7. Fodor, L., Prugberger, T.: Az agrárgazdaság kézikönyve.
  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, [770] pag. var., 1997. ISBN: 9632242025
 8. Prugberger, T., Fodor, L., Csák, C.: Az agrárjog alapelemeinek vázlata II..
  Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 325 p., 1997.
 9. Fodor, L.: Bevezetés a környezetjogba.
  Magyar jog. 9 573-574, 1997.
  (Ismertetett mű: Reiner Schmidt. -Einführung in das Umweltrecht /München : Beck, [1997]. -315 p.)
 10. Fodor, L.: Földhasználat és földvédelem.
  In: Az agrárgazdaság kézikönyve / [szerk. Fodor László, Prugberger Tamás], Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 1-18, 1997. ISBN: 9632242025
 11. Fodor, L.: Hulladékszabályozás Magyarországon, a főbb kodifikációs tennivalók nemzetközi kitekintés tükrében.
  In: Ünnepi tanulmányok Prugberger Tamás professzor 60. születésnapjára. Szerk.: Szilágyi Sándor, Novotni Alapítvány, Miskolc, 111-128, 1997, (Ünnepi tanulmányok / Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar ; 3.)
1996
 1. Fodor, L.: A környezeti hatásvizsgálat intézményének kialakulása, szabályozásának alapkérdései.
  Magyar közig. 46 (12), 727-734, 1996.
 2. Prugberger, T., Fodor, L.: A környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései.
  Neotipp, Budapest, 236 p., 1996. ISBN: 9630471272
 3. Prugberger, T., Fodor, L.: Az agrárjog alapelemeinek vázlata I.: jogfejlődés és jogösszehasonlítás.
  Bíbor Kiadó, Miskolc, 285 p., 1996.
 4. Fodor, L.: Az ingatlan-nyilvántartás.
  In: Az agrárjog alapelemainek vázlata I. : jogfejlődés és jogösszehasonlítás. Szerk.: Fodor László, Prugberger Tamás, Bíbor Kiadó, Miskolc, 280-285, 1996.
 5. Fodor, L.: Az új vízgazdálkodási törvény környezetvédelmi aspektusban.
  Jogtud. közlöny. 51 (4), 175-180, 1996.
 6. Fodor, L.: Földhasználat és földvédelem a hatályos jogban.
  In: Az agrárjog alapelemainek vázlata I. : jogfejlődés és jogösszehasonlítás. Szerk.: Fodor László, Prugberger Tamás, Bíbor Kiadó, Miskolc, 252-263, 1996.
1995
 1. Fodor, L.: Egy hiánypótló tanulmány.
  Jogtud. közlöny. 50 (3), 178-180, 1995.
  (Ismertetett mű: Bakács Tibor. -Nemzetközi környezetjog /Budapest : Környezetgazdálkodási Intézet, 1994. -187 p.)
feltöltött közlemény: 185 Open Access: 45
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK