Tudóstér: Molnár Ernő publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 77 Open Access: 12
2023
 1. Saidi, F., Phinzi, K., Molnár, E.: Urbanization in Algeria: Toward a More Balanced and Sustainable Urban Network?.
  Soc. Sci. 12 (3), 1-19, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous) (2022)
2022
 1. Molnár, E.: Globális ipari termelési hálózatok és félperifériás felzárkózási kísérletek a magyarországi autóipar fejlődése tükrében (habilitációs értekezés).
 2. Molnár, E., Saidi, F., Szabó, K.: Strategic coupling on the European periphery: A case study of a small Hungarian town.
  Tér társad. 36 (3), 122-144, 2022.
2021
 1. Molnár, E.: A félperiféria ipara és a globális termelési hálózatok. A bőrfeldolgozó ipar átalakulása Magyarországon.
  Didakt Kiadó, Debrecen, 300 p., 2021. ISBN: 9786155212895
 2. Nagy, E., Gajzágó, G., Mihály, M., Molnár, E.: Crisis, institutional change and peripheral industrialization: Municipal-central state relations and changing dependencies in three old industrial towns of Hungary.
  Appl. Geogr. 136 1-9, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Environmental Science (miscellaneous)
  D1 Forestry
  D1 Geography, Planning and Development
  Q1 Tourism, Leisure and Hospitality Management
 3. Kozma, G., Molnár, E.: Debrecen.
  In: Nagyvárosok Magyarországon / Rechnitzer J. - Berkes Judit, Ludovika Egyetemi Kiadó, Budapest, 125-140, 2021. ISBN: 9789635313433
2020
 1. Kozma, G., Molnár, E., Deák, A.: A Debreceni Nyugati Ipari Park és környezetének funkcionális átalakulása = Functional changes of the Western Industrial Park and its surroundings In Debrecen.
  Településföldrajzi tanulmányok = Settlement geography studies 9 (1), 119-134, 2020.
 2. Nagy, C., Molnár, E., Kiss, É.: Industry 4.0 in a dualistic manufacturing sector: qualitative experiences from enterprises and their environment, Eastern Hungary.
  HunGeoBull. 69 (2), 157-174, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q2 Geography, Planning and Development
 3. Molnár, E., Kozma, G., Mészáros, M., Kiss, É.: Upgrading and the geography of the Hungarian automotive industry in the context of the fourth industrial revolution.
  HunGeoBull. 69 (2), 137-155, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Earth and Planetary Sciences (miscellaneous)
  Q2 Geography, Planning and Development
2019
 1. Molnár, E., Kozma, G.: A debreceni gazdaságfejlesztés zászlóshajói: a városban működő ipari parkok jellegzetességei.
  Tér társad. 33 (3), 49-71, 2019.
 2. Molnár, E.: A külföldi működő tőkére alapozott újraiparosítási modell Achilles-sarka. Józsa V. (2019): A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon.
  Tér társad. 33 (2), 167-173, 2019.
  (Ismertetett mű: Józsa Viktória. -A vállalati beágyazódás útjai Magyarországon /Budapest : Dialóg Campus Kiadó, 2019)
 3. Bujdosó, G., Jász, E., M. Császár, Z., Farsang, A., Kapusi, J., Molnár, E., Teperics, K.: Virtual reality in teaching geography.
  In: ICERI2019 Proceedings / Chova L. Gómez; Martínez A. López; Torres I. Candel, International Academy of Technology, Education and Development (IATED), Seville, 659-665, 2019. ISBN: 9788409147557
2018
 1. Molnár, E.: A zsugorodás térbeli anatómiája: élőmunka-igényes iparágak földrajza az ezredforduló utáni Magyarországon.
  Tér társad. 32 (2), 41-60, 2018.
 2. Molnár, E., Dézsi, G., Lengyel, I., Kozma, G.: Vidéki nagyvárosaink gazdaságának összehasonlító elemzése.
  Ter. Stat. 58 (6), 610-637, 2018.
2017
 1. Molnár, E.: A félperiféria szerepe az élőmunka-igényes ágazatok globális értéktermelési hálózataiban = The Role of Semiperiphery in the Global Production Networks of Labour-Intensive Industries.
  Ter. Stat. 57 (4), 436-464, 2017.
 2. Molnár, E.: A posztindusztriális átmenet és az újraiparosodás kritikai olvasata. Lux G. (2017): Újraiparosodás Közép-Európában.
  Tér társad. 31 (3), 167-172, 2017.
  (Ismertetett mű: Lux Gábor. -Újraiparosodás Közép-Európában /Budapest, Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2017)
2016
 1. Nagy, E., Molnár, E.: Beszámoló a Potenciálok és Korlátok: A Gazdasági Szerkezetváltás Dilemmái az Európai Perifériákon Szekció munkájáról.
  In: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet: VIII. Magyar Földrajzi Konferencia, XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája, Oktatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia. Szerk.: Pajtókné Tari, Eszterházy Károly Egyetem; Magyar Földrajzi Társaság; Agria Geográfia Alapítvány, Eger, 439-440, 2016. ISBN: 9786155297762
 2. Molnár, E.: Global production networks and regional development: A case study of the Hungarian footwear Industry.
  Deturope. 8 (2), 48-57, 2016.
 3. Molnár, E., Lengyel, I.: Integration into global production networks and path-dependence: the footwear industry in post-socialist Hungary.
  Z. Wirtschaftsgeogr. 60 (4), 171-185, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Economics and Econometrics
  Q2 Geography, Planning and Development
 4. Forray, R., Kozma, T., Molnár, E.: Mezőváros új szerepben.
  HERA : HTSART : Új Mandátum K., Budapest, 251 p., 2016. ISBN: 9786158041119
 5. Kozma, G., Pénzes, J., Molnár, E.: Spatial development of sports facilities in Hungarian cities of county rank.
  Bull. Geogr. Socio-economic Ser. 31 (31), 37-44, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Cultural Studies
  Q2 Demography
  Q2 Geography, Planning and Development
  Q2 Urban Studies
 6. Molnár, E., Lengyel, I.: The Hungarian footwear industry in global production networks: the case study of Berkemann Hungary.
  Acta geogr. Debr., Landsc. environ. ser. 10 (3-4), 188-193, 2016.
2015
 1. Molnár, E.: Gazdaságföldrajzi alapvetések, újszerű megközelítésben.
  Ter. Stat. 55 (6), 636-640, 2015.
 2. Molnár, E., Kozma, G., Pénzes, J.: Intra-regional trade relations in the automotive industry of East-Central Europe.
  Geografie. 120 (3), 297-313, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Earth-Surface Processes
  Q2 Geography, Planning and Development
 3. Pénzes, J., Molnár, E., Pálóczi, G.: Local Labour System After the Turn of the Millennium in Hungary.
  Reg. Stat. 5 (2), 62-81, 2015.
 4. Molnár, E.: Martfű: egy cipőgyártó kisváros múltja és perspektívái.
  Földrajzi Közl. 139 (2), 132-146, 2015.
 5. Kolesarová, J., Molnár, E.: Potential for tourism development in industrial towns based on cultural heritage. The cases of Svit and Martfű.
  Cent. Eur. reg. policy hum. geogr. 2 (1), 41-54, 2015.
 6. Radics, Z., Molnár, E., Pénzes, J.: Territorial processes and their implementation in the practice of regional planning - on the example of Hajdú-Bihar county.
  In: Cohesion and Development Policy in Europe. Ed.: Bodor Ákos, Grünhut Zoltán, MTA KRTK, Pécs, 87-98, 2015. ISBN: 9789639899872
 7. Kozma, G., Szabó, G., Molnár, E., Pénzes, J.: The Position of Environmental Protection in Municipal Council Committees of Local Governments in Hungary.
  Administration and Public Management Review. 24 (1), 44-55, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Public Administration
  Q3 Sociology and Political Science
 8. Lengyel, I., Molnár, E.: The role of path-dependence in the local economic transformation.
  J. Geogr. Inst. J. C. 65 (3), 373-390, 2015.
 9. Molnár, E., Lengyel, I.: Újraiparosodás és útfüggőség: gondolatok a magyarországi ipar területi dinamikája kapcsán.
  Tér társad. 29 (4), 42-59, 2015.
 10. Molnár, E., Lengyel, I.: Understanding the Changing Geography of Labour-Intensive Industries from a GPN Perspective: Case Study of the Hungarian Leather and Footwear Sector.
  Reg. Stat. 5 (2), 144-160, 2015.
2014
 1. Lengyel, I., Molnár, E.: A debreceni gyógyszeripar humán erőforrás alapjai a XXI. században.
  Köztes Eur. 6 (2-3), 43-52, 2014.
 2. Kozma, G., Molnár, E., Pénzes, J., Kulcsár, B.: A németországi passzív házak sajátosságai = characteristics of passive houses in Germany.
  J. Cent. Eu. Green Innovation. 2 (1), 113-125, 2014.
 3. Boros, G., Pénzes, J., Kozma, G., Molnár, E.: A nonprofit szektor szerepe az európai fejlesztési források abszorpciójában - különös tekintettel a legelmaradottabb kistérségekre.
  Civ. szle. 11 (3), 27-46, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Public Administration
  Q4 Sociology and Political Science
 4. Kozma, G., Molnár, E., Teperics, K., Pénzes, J., Radics, Z., Kulcsár, B.: Az energiatakarékos építkezésekkel kapcsolatos társadalmi kérdések.
  In: Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. Szerk.: Kalmár Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest, 371-403, 2014. ISBN: 9789630595407
 5. Molnár, E., Pénzes, J., Teperics, K., Radics, Z.: Building energetics investments in Hungary in the framework of the new Hungary developement plan.
  In: Proceedings of Denzero International Conference : 9-10 October 2014, Debrecen, Hungary, Debreceni Egyetem, Debrecen, 93-103, 2014. ISBN: 9789634737360
 6. Kozma, G., Molnár, E., Pénzes, J., Teperics, K., Radics, Z., Kulcsár, B.: Characteristics of energy efficient buildings in different regions of Europe.
  EEMJ. 13 (11), 2831-2836, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
 7. Lengyel, I., Molnár, E.: Egy versenyképes iparág kelet-közép-európai kontextusban: a magyarországi gyógyszeripar helyzete külkereskedelmi adatok tükrében.
  Köztes Eur. 6 (1), 115-123, 2014.
 8. Molnár, E.: Fából vaskarika: iparpolitika felemás eredményekkel és máig ható tanulságokkal.
  Tér társad. 28 (4), 163-168, 2014.
  (Ismertetett mű: Kondor Attila Csaba. -Iparpolitika és Budapesta Kádár-korszakban /Budapest : Napvilág Kiadó, 2013. -253 p.)
 9. Molnár, E., Pénzes, J., Polgár, I.: Határon átnyúló foglalkoztatás a magyar-román határ mentén: lehetőség vagy realitás?.
  In: Partium : Társadalom, területfejlesztés. Szerk.: Szilágyi Ferenc, Zakota Zoltán, Partium Press, Nagyvárad, 179-192, 2014. ISBN: 9786068156675
 10. Pénzes, J., Molnár, E., Pálóczi, G.: Helyi munkaerő-piaci vonzáskörzetek az ezredforduló utáni Magyarországon.
  Területi stat. 54 (5), 474-490, 2014.
 11. Pénzes, J., Teperics, K., Radics, Z., Kozma, G., Molnár, E., Kulcsár, B.: Social embeddedness of energy-efficient building methods in the northern great plain region.
  EEMJ. 13 (11), 2859-2866, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
 12. Kozma, G., Marincsák, M., Molnár, E., Pénzes, J., Radics, Z., Teperics, K., Kulcsár, B.: Tendencies of change concerning business organisations in the construction industry in Hungary between 2000 and 2013.
  Cent. Eu. Reg. Pol. Hum. Goegr. 4 (2), 13-24, 2014.
 13. Kulcsár, B., Radics, Z., Kozma, G., Teperics, K., Pénzes, J., Molnár, E., Marincsák, M.: The increasing role of renewable energies in the maintenance of settlements in Eastern Hungary.
  Environ. Eng. Manag. J. 13 (11), 2837-2844, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
2013
 1. Radics, Z., Molnár, E., Pénzes, J., Pásztor, I., Boros, G.: Átformálódó etnikai térszerkezet: Mezőcsát jellegadó kisebbségei az elmúlt két évszázad tükrében.
  In: Emberközpontú társadalomföldrajz / Kozma Gábor (szerk.), Didakt Kft., Debrecen, 136-147, 2013. ISBN: 9786155212130
 2. Molnár, E., Pénzes, J., Polgár, I.: Cross-Border Employment along the Hungarian-Romanian Border: Potential Possibility or Daily Reality?.
  In: The frontier worker - new perspectives on the labor market in the border regions / Adrian-Claudiu Popoviciu, Dana Cigan, Editure C.H. Beck, Bucharest, 129-138, 2013.
 3. Molnár, E.: Egy dinamikus iparág foglalkoztatási hatásainak földrajzi aspektusai: a magyarországi autóipar esete.
  Ter. Stat. 16 (4), 322-339, 2013.
 4. Molnár, E.: Egy zsugorodó iparág újrapozicionálásának kérdőjelei: Magyarország cipőgyártása a rendszerváltás után.
  Tér társad. 27 (4), 95-113, 2013.
 5. Kozma, G., Molnár, E., Czimre, K., Pénzes, J.: Geographical aspects of the diffusion of passive houses.
  Int. Rev. Appl. Sci. Eng. 4 (2), 151-156, 2013.
 6. Molnár, E.: Járműipar és regionális versenyképesség.
  Földr. Közl. 137 (1), 101-104, 2013.
  (Ismertetett mű: szerk. Rechnitzer János, Smahó Melinda. -Járműipar és regionális versenyképesség /[Győr] : Universitas-Győr, [2012]. -386 p.)
2012
 1. Kozma, G., Molnár, E., Pénzes, J.: A sportlétesítmények elhelyezkedésének térbeli fejlődése a magyarországi megyei jogú városokban.
  Telepföldr. Tanulm. 1 (1), 48-62, 2012.
 2. Molnár, E.: Ipar a periférián: tendenciák és stratégiák.
  In: A környezettudatos települések felé. Szerk.: Fazekas István, Szabó Valéria, Meridián Alapítvány, Debrecen, 145-151, 2012. ISBN: 9789630852944
 3. Molnár, E.: Kelet-Közép-Európa az autóipar nemzetközi munkamegosztásában.
  Tér társad. 26 (1), 123-138, 2012.
 4. Molnár, E.: Minőségi változások Magyarország autóiparában?.
  In: Kockázat-konfliktus-kihívás: A VI. Magyar Földrajzi Konferencia, a MERIEXVA nyitókonferencia, és a Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciájának absztrakt kötete. Szerk.: Blanka Viktória, Kiadó SZTE természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék, Szeged, 139, 2012. ISBN: 9789633061565
2011
 1. Molnár, E., Pénzes, J., Radics, Z.: Az 1971-es OTK kiemelt alsófokú központjainak fejlődési pályája az elmúlt négy évtizedben.
  In: Az 1971. évi OTK és hatása a hazai településrendszerre. Szerk.: Csapó Tamás, Kocsis Zsolt, Savaria University Press, Szombathely, 83-94, 2011.
 2. Molnár, E.: Industrial restructuring in the North Great Plain region (Hungary).
  In: Regional and Cohesion Policy : Insights into the role of the Partnership Principle in the New Policy Design. Eds.: Ioan Horga et. al, IERS, Debrecen - Oradea, 114-123, 2011.
 3. Radics, Z., Pénzes, J., Molnár, E.: The spatial aspects of the allocation of the Regional Operational Programmes' development resources.
  In: New results of cross-border co-operation. Szerk.: Gábor Kozma, Didakt Kft., Debrecen, 119-126, 2011.
2010
 1. Molnár, E.: A magyar terület- és településfejlesztés intézményrendszere.
  In: A terület- és településfejlesztés alapjai II.. Szerk.: Süli-Zakar István, Dialóg Campus Kiadó, Budapest - Pécs, 327-353, 2010. ISBN: 9789639950306
 2. Molnár, E.: Kiss Éva: Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után.
  Földr. közl. 134 (4), 479-481, 2010.
  (Ismertetett mű: Kiss Éva. -Területi szerkezetváltás a magyar iparban 1989 után /Budapest - Pécs : Dialóg Campus Kiadó, 2010. -223 p. -)
 3. Molnár, E.: Közép- és Délkelet-Európa határán: gazdasági modernizáció és szerkezetváltás Romániában.
  In: Kompországok - ahol a part szakad : Szemelvények Köztes-Európa integrációs törekvéseiből (1990-2008). Szerk.: Demeter Gábor, Radics Zsolt, Didakt Kiadó, Debrecen, 370-411, 2010. ISBN: 9789638916716
 4. Molnár, E.: Románia rendszerváltás utáni ipari szerkezetváltásának globális és regionális aspektusai.
  Közép-eur. közl. 3 (3), 123-131, 2010.
2009
 1. Molnár, E.: A világ autóiparának változó földrajza.
  Földr. közl. 133 (2), 105-120, 2009.
 2. Molnár, E.: Az alföldi ipar bekapcsolódása a globális hálózatokba: (esettanulmány a mezőtúri VART-Speciál Kft. tevékenységéről).
  In: Helyünk a világban - alföldi válaszok a globalizáció folyamataira. Szerk.: Belanka Csaba, Duray Balázs, MTA RKK ATI Békéscsabai Osztály, Békéscsaba, 188-193, 2009. ISBN: 9789638715524
 3. Molnár, E.: Egy könyv apropóján: epillantás a lakóparkok világába.
  Debr. Disputa. 7 (3), 30-34, 2009.
  (Ismertetett mű: Cséfalvay Zoltán. -Kapuk, falak, sorompók. A lakóparkok világa /Budapest : Gondolat, 2008. -300 p. -)
 4. Tagai, G., Pénzes, J., Molnár, E.: Methods of the analysis of integration effect on border areas - the case of Hungary.
  In: Intercultural Dialogue and European Neighbourhood Policy. Ed.: Ioan Horga, G. Silaşi, István Süli-Zakar, S. Sagan, Institute for Euregional Studies "Jean Monnet" European Centre of Excellence : University of Oradea Press, Oradea, 177-188, 2009.
2008
 1. Molnár, E., Pénzes, J.: A migráció szerepe Magyarország II. világháború utáni népesedésében.
  Debr. Disputa. 6 (1), 47-54, 2008.
 2. Molnár, E., Pénzes, J.: Az észak-alföldi városok fejlettségi viszonyai az ezredfordulón.
  In: Nagyközségek és kisvárosok a térben. Szerk.: Csapó Tamás, Kovács Zsolt, Savaria University Press, Szombathely, 243-254, 2008.
 3. Pénzes, J., Tagai, G., Molnár, E.: Effects of unifying economic space on the border areas of Hungary.
  In: Dimensions and trends in Hungarian geography. Ed.: by Ádám Kertész, Zoltán Kovács, Geographical Research Inst. HAS, Budapest, 223-238, 2008, (Studies in geography in Hungary,0081-7961 ; 33.)
 4. Tagai, G., Pénzes, J., Molnár, E.: Methods of the analysis of integration effect on border areas - the case of Hungary.
  Eurolimes. 6 150-159, 2008.
 5. Süli-Zakar, I., Molnár, E., Szabó, G.: Neighbours and partners: on the two sides of the border.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 402 p., 2008. ISBN: 9789634731702
 6. Molnár, E., Pénzes, J.: The development of settlements in the Hungarian side of Oradea's potential sphere of influence.
  In: Neighbours and Partners: On the two sides of the border. Ed.: Süli-Zakar István, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 211-218, 2008.
2007
 1. Molnár, E.: A "Gondoljunk egy közös jövőre: Debrecen - Nagyvárad határon átívelő agglomerációja(2002)" kutatási projekt rendezvényei 2006 decemberében.
  Debr. szle. 15 (2), 283-284, 2007.
 2. Pénzes, J., Molnár, E.: Analysis of the economical potential in Bihor and Hajdú-Bihar counties.
  Eurolimes. 4 25-36, 2007.
 3. Süli-Zakar, I., Fodor, G., Molnár, D., Molnár, E., Németh, G., Pénzes, J., Radics, Z., Süli, -., Czimre, K.: Strategic Development Programme for the Carpathian Euroregion Interregional Association.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 74 p., 2007. ISBN: 9789634730538
2005
 1. Molnár, E., Pénzes, J.: Kis- és középvárosi foglalkoztatási centrumok az Észak-Alföldi Régióban.
  In: Kisközségtől az Eurorégióig: Prof. Dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Czimre Klára, Didakt, Debrecen, 159-175, 2005. ISBN: 9638665343
2004
 1. Molnár, E.: The conditions of the pottery industry development in Mezőtúr.
  In: Cross-border Co-operations. Ed.: byIstván Süli-Zakar, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 238-242, 2004. ISBN: 9634728723
feltöltött közlemény: 77 Open Access: 12
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK