Tudóstér: Baranyai Norbert publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 46 Open Access: 1
2022
 1. Baranyai, N.: 1848-49 emlékezete Szabó Magda Sziluett című drámájában.
  Irod. szle. 45 (12), 32-47, 2022.
 2. Baranyai, N.: A közösség és az egymáshoz tartozás örömünnepe: Debreceni Református Napok.
  Közösség 13 (2), 20-21, 2022.
 3. Baranyai, N.: A narratológiai-retorikai szempontok szerepe a Biblia középiskolai tanítása során.
  Magyaróra. 4 (3), 290-294, 2022.
 4. Baranyai, N.: A populáris kultúra és irodalom tanításának lehetőségei.
  In: Az irodalomtanítás aktuális kihívásai / Baranyai Norbert, Bodrogi Ferenc Máté, Kovács Szilvia ; szerk. Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 90-103, 2022, (Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi Tankönyvek, ISSN 2732-1290 ; 3) ISBN: 9789633189894
 5. Baranyai, N.: Az avantgárd stílusirányzatai: futurizmus, expresszionizmus, szürrealizmus, kubizmus, konstruktivizmus, dadaizmus.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 180-188, 2022.
 6. Baranyai, N., Bodrogi, F., Kovács, S.: Az irodalomtanítás aktuális kihívásai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 154 p., 2022. ISBN: 9789633189894
 7. Baranyai, N.: Stílusirányzatok a modernség irodalmában: impresszionizmus, szimbolizmus, szecesszió, naturalizmus.
  In: Korstílusok és stílusirányzatok. Szerk.: Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetem, Debrecen, 158-179, 2022.
 8. Baranyai, N.: Vitás kérdések a kötelező olvasmányok körül.
  In: Az irodalomtanítás aktuális kihívásai / Baranyai Norbert, Bodrogi Ferenc Máté, Kovács Szilvia ; szerk. Bodrogi Ferenc Máté, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, [74]-89, 2022, (Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi Tankönyvek, ISSN 2732-1290 ; 3) ISBN: 9789633189894
2020
 1. Baranyai, N., Gesztelyi, H.: Előszó.
  In: Ölbeli játékoktól az iskolai játszmákig : gyerek- és ifjúsági irodalom a közoktatás különböző szintjein. Szerk.: Baranyai Norbert; szerk. Gesztelyi Hermina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-8, 2020, (Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi Tankönyvek ; 1) ISBN: 9789633184813
 2. Baranyai, N.: Klasszikus gyerekirodalom az alsó tagozatos oktatásban.
  In: Ölbeli játékoktól az iskolai játszmákig : gyerek- és ifjúsági irodalom a közoktatás különböző szintjein. Szerk.: Baranyai Norbert, Gesztelyi Hermina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 83-101, 2020, (Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi TankönyvekISSN ; 1) ISBN: 9789633184813
 3. Baranyai, N.: Klasszikus ifjúsági irodalom a felső tagozatos oktatásban.
  In: Ölbeli játékoktól az iskolai játszmákig : gyerek- és ifjúsági irodalom a közoktatás különböző szintjein. Szerk.: Baranyai Norbert, Gesztelyi Hermina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 118-137, 2020, (Debreceni Irodalom- és Kultúratudományi TankönyvekISSN ; 1) ISBN: 9789633184813
 4. Gesztelyi, H., Baranyai, N.: Ölbeli játékoktól az iskolai játszmákig: gyerek- és ifjúsági irodalom a közoktatás különböző szintjein.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 152 p., 2020. ISBN: 9789633184813
2019
 1. Baranyai, N.: Emlékezet és a múlt reprezentációja Szabó Magda Az a szép fényes nap című drámájában.
  In: Szabó Magda száz éve : A PTE BTK centrumú Kortárs Világirodalmi KutatóKör, a PTE BTK Modern Irodalomtörténeti és Irodalomelméleti Tanszéke, valamint a PTE BTK Klasszikus Irodalomtörténeti és Összehasonlító Irodalomtudományi Tanszéke közös konferenciájának előadásai. Pécs, 2017. október 25-26.. Szerk.: V. Gilbert Edit, Soltész Márton, Széphalom Könyvműhely, Orpheusz Kiadó, Budapest, 265-277, 2019. ISBN: 9786155886102
2018
 1. Baranyai, N.: Debrecen azonban maradjon meg örök időkre a Magyar Sionnak.
  In: Világosító lámpás / főszerk. Fazakas Gergely Tamás ; szerk. Baranyai Norbert, Gonda László, Kovács Gergely, Sipos Ferenc, Tiszántúli Református Egyházkerület : Debreceni Református Kollégium, Debrecen, 203-212, 2018. ISBN: 9786158066563
 2. Fazakas, G., Baranyai, N., Gonda, L., Kovács, G., Sipos, F.: Világosító lámpás: Tanulmányok a 60 éves Győri L. János tiszteletére.
  Tiszántúli Református Egyházkerület :, Debrecen, 300 p., 2018. ISBN: 9786158066563
2017
 1. Baranyai, N.: "A terribly heavy weight lies on a person's body": The signs and possible meanings of the narrative of the body in Zsigmond Móricz's novel Gold in the Mud.
  Werkstatt (Debr.). 12 37-59, 2017.
2016
 1. Baranyai, N.: "Az ember még a saját testének sem ura": Sárarany.
  Irod. mag. 4 (1), 61-64, 2016.
2015
 1. Baranyai, N.: A testreprezentációk szerepe Móricz Zsigmond prózájában.
  In: "Hogy megállítaná a múló időt": Antológia Márkus Béla 70. születésnapjára. Szerk.: Imre László, Orpheusz K., Budapest, 61-73, 2015. ISBN: 9789639809659
 2. Baranyai, N.: Emlékezés és játék: A Hét krajcár mint alkotói önértelmezés.
  In: In memoriam Görömbei András. Szerk.: Baranyai Norbert, Imre László, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 147-155, 2015. ISBN: 9789633184646
 3. Baranyai, N., Imre, L., Takács, M.: In memoriam Görömbei András.
  Debreceni Egyetemi K., [Debrecen], 435 p., 2015. ISBN: 9789633184646(fűzött)
 4. Baranyai, N.: Játék, mese és alkotói önértelmezés a Hét krajcárban.
  In: Móricz a jelenben. Szerk.: Bengi László; Szilágyi Zsófia, Magyar Irodalomtörténeti Társaság, Budapest, 121-133, 2015. ISBN: 9789638958044
 5. Baranyai, N.: Útikalauz olvasási kalandokhoz.
  Alföld. 66 (8), 114-118, 2015.
  (Ismertetett mű: Gintli Tibor. -Irodalmi kalandtúra /Budapest : Magyar Irodalomtörténeti Társaság, 2013. -324 p. -)
2014
 1. Baranyai, N.: "Én csak széthulló önmagamtól félek": Személyiség és szerep Reményik Sándor költői önértelmezéseiben.
  In: "Szirt a habok közt" : Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 455-463, 2014. ISBN: 9789633184516
 2. Móricz, Z., Baranyai, N.: A nyáj és pásztora: válogatott novellák.
  Kálvin kiadó, Budapest, 254 p., 2014. ISBN: 9789635582389
 3. Baranyai, N.: Emlékezés és játék: A Hét krajcár mint alkotói önértelmezés.
  Irodalomismeret. 25 (4), 61-69, 2014.
2013
 1. Baranyai, N.: Élete regénye.
  Vörös Postakocsi. 7 [5], 2013.
  (Ismertetett mű: Szilágyi Zsófia. -Móricz Zsigmond /Pozsony : Kalligram, 2013. -782 p. -)
 2. Baranyai, N.: Házas (pár)bajok: kommunikáció és hatalmi harc A galamb papné házasságtörténetében.
  Irodalomtörténet. 94 (1), 77-102, 2013.
 3. Baranyai, N.: Írásba foglalt személyes közügyek: Kiss Ferenc levelei Görömbei Andrásnak.
  In: Emlékkönyv Dr. Kiss Ferenc irodalomtörténész, író, kritikus 85. születésnapja alkalmából. Összeáll.: és szerk. ifj. Kiss Ferenc, Bakos István, Kairosz, Budapest, 305-335, 2013. ISBN: 9789636625603
2012
 1. Baranyai, N.: "...legyen úgy, ahogy az asszony akarja" (?): Hatalomszerzési mechanizmusok A galamb papné házasságtörténetében.
  Szabolcs-Szatmár-Beregi szle. 47 (1), 5-10, 2012.
 2. Baranyai, N.: Tudós nemzedékek párbeszéde az emlékezés (szöveg)terében.
  Korunk. 23 (12), 121-124, 2012.
  (Ismertetett mű: Imre László; szerk. Gönczy Monika. -Pap Károly /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2012. -113 p.)
2011
 1. Baranyai, N.: Klasszikus életművek "fiatal" olvasatai.
  Vörös Postakocsi. 5 (3), 116-118, 2011.
  (Ismertetett mű: szerk. Bednanics Gábor. -"Alszik a fény" : Kosztolányi Dezső és Csáth Géza művészete /Budapest : Ráció K., 2011. -317 p. -)
2010
 1. Baranyai, N.: "valóságból táplálkozik s mégis költészet": Móricz Zsigmond prózájának újraolvasási lehetőségei.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 250 p., 2010. ISBN: 9789633180679
 2. Baranyai, N.: Az értékmentő, belső küzdelem versei (Csoóri Sándor: Harangok zúgnak bennem).
  Tiszatáj. 64 (2), 83-86, 2010.
  (Ismertetett mű: Csoóri Sándor. -Harangok zúgnak bennem /Budapest : Nap, 2009. -90 p. -)
 3. Baranyai, N.: Móricz Zsigmond zsoltárai a Nyugatban.
  In: "Nyugat csapatjának keleti zászlója" : tanulmányok a Nyugat kelet-magyarországi kötődéseiről / [... szerk. Mercs István] ; [a kötet szerzői Antal Attila et al.] ; [kiadja a Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület], Móricz Zsigmond Kulturális Egyesület, Nyíregyháza, 111-128, 2010, (Modus hodiernus, 2060-2324 ; 2.) ISBN: 9789638791726
2009
 1. Baranyai, N.: Móricz Zsigmond zsoltárai a Nyugatban.
  In: Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből / [... összeáll. Imre László, Gönczy Monika], Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-75, 2009, (Studia litteraria, 0562-2867 ; 47.) -
2008
 1. Baranyai, N.: A panaszima mint a szenvedés felszámolására tett kísérlet Móricz Zsigmond Árvácskájában.
  Társ. tükör. 3 131-147, 2008.
 2. Baranyai, N.: Család, falu, nemzet: az emlékezés színterei az Életem regényében.
  Tiszatáj. 62 (1), 1-11, 2008.
2007
 1. Baranyai, N.: Értékrendek párbeszéde: Tóth-Matolcsi László: Műhely a lehetetlenséghez - kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz László életművében.
  Hitel. 20 (6), 122-126, 2007.
  (Ismertetett mű: Tóth-Matolcsi László. -Műhely a lehetetlenséghez : kapcsolódási pontok Bibó István és Ravasz László életművében /[Budapest] : Argumentum : Bibó István Szellemi Műhely, 2005. -271, [5] p. -)
 2. Baranyai, N.: Szabó Dezső és a protestantizmus.
  In: Szabó Dezső Emlékkönyv. Szerk.: Makkay Ferenc, Szilágyi Gizella, [s.n.], Kolozsvár, 62-69, 2007.
2006
 1. Baranyai, N.: Az elbeszélés mint imádság: a szenvedés kimondásának és eltörlésének lehetőségei az Árvácskában.
  Hitel. 19 (3), 84-107, 2006.
 2. Baranyai, N.: Balogh László irodalmi munkássága monográfiáinak tükrében.
  Debr. Déri Múz. évkv. 78 439-451, 2006.
 3. Baranyai, N.: Egy kistelepülés emlékezetének tanulságai: Móricz Zsigmond nyomában Zagyvarékason.
  Hitel. 19 (11), 125-126, 2006.
  (Ismertetett mű: [szerk. Serfőző Simon] ; [közread.] Zagyvarékas Község Önkormányzata. -Móricz Zsigmond nyomában Zagyvarékason /[Zagyvarékas] : Önkormányzat, 2005. -216 p. -)
2005
 1. Baranyai, N.: A falu személyiségformáló világa az Életem regényében.
  In: Évfordulós tanácskozások 2002-2004: Ady Endre, Páskándi Géza, Szilágyi Domokos, II. Rákóczi Ferenc, Móricz Zsigmond. Szerk.: Muzsnay Árpád, Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület (EMKE) Marosmegyei Szervezete : Kölcsey Kör, Szatmárnémeti, 380-386, 2005.
 2. Baranyai, N.: A református öntudat mozgósítója: Kísérlet Szabó Dezső esszéinek újraolvasására.
  In: Cselekvő irodalom: Írások a hatvanéves Görömbei András tiszteletére. Szerk.: Bertha Zoltán, Ekler Andrea, [Magánkiadás], Budapest, 173-189, 2005. ISBN: 9634604994
 3. Baranyai, N.: Példázat, mese és irónia A boldog emberben.
  In: Az újraolvasott Móricz. Szerk.: Onder Csaba, Nyíregyházi Főiskola Bölcsészettudományi és Művészeti Főiskolai Kar Irodalom Tanszék, Nyíregyháza, 90-119, 2005. ISBN: 9637336036
2002
 1. Baranyai, N.: Kérdőjelek egy "klasszikus" regény tanítása körül.
  Magyar Ref. Nev. 4 16-19, 2002.
feltöltött közlemény: 46 Open Access: 1
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK