Tudóstér: Tóth Judit publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 56 Open Access: 9
2021
 1. Tóth, J., Nagy, L.: "Szóljak bár emberek vagy angyalok nyelvén": az emberi és angyali létezés kérdései az ókeresztény korban.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 288 p., 2021. ISBN: 9789633189351
2020
 1. Tóth, J.: Előszó.
  In: Test és társadalom a patrisztikus korban: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XIV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Szerk.: Sághy Marianne, D. Tóth Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-9, 2020. ISBN: 9789633188453
 2. Tóth, J.: Pogány tanítványból csodatévő püspök.
  In: Biográfia és identitás. Szerk.: Tóth Orsolya, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Klasszika-filológiai Tanszék, Debrecen, 215-234, 2020, (Hereditas Graeco-Latinitatis, ISSN 2064-9754 ; 8.) ISBN: 9789634901716
2019
 1. Tóth, J., Papp, G.: Az egyházatyák a reformáció és az ellenreformáció korában.
  Hernád Kiadó, Sárospatak, 194 p., 2019. ISBN: 9786155787089(fűzött)
 2. Tóth, J.: Mártírok, szentek, keresztény filozófusok Nüsszai Szent Gergely műveiben.
  Kairosz Kiadó, Budapest, 371 p., 2019. ISBN: 9789635140091(fűzött)
 3. Tóth, J.: Thomas A. Szlezák: Homérosz. A nyugati kultúra születése.
  Ókor. 15 (3), 74-77, 2019.
2018
 1. Kazinczy, F., Debreczeni, A., Deák, E., Doncsecz, E., Tóth, J.: Költemények.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1146 p. (2 kötet), 2018. ISBN: 9789633186954
2017
 1. Tóth, J.: Keresztény gyász és/vagy birodalmi retorika?: Nüsszai Szent Gergely beszéde Aelia Flavia Flacilla császárné halála alkalmából.
  In: Vallás és hatalom az egyházatyák korában. Szerk.: Bugár M. István; Gyurkovics Miklós, Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola, Nyíregyháza, 109-121, 2017, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 7) ISBN: 9786155073649
 2. Tóth, J.: Médeia, a korinthosi feleség (Euripidés: Médeia).
  Studia Lit. 1 (4), 9-22, 2017.
 3. Tóth, J., Bódi, K.: Szerkesztői előszó.
  Studia Lit. 1 (4), 3-8, 2017.
2016
 1. Tóth, J.: Györök Tibor: A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban.
  Vallástudományi Szemle. 12 (1), 128-133, 2016.
  (Ismertetett mű: A beavató szentségek Nüsszai Szent Gergely írásaiban / Györök Tibor)
 2. Tóth, J.: Tropes and figures as arguments in textual criticism?: (a few remarks on St Gregory of Nyssa's first homilies on the forty martyrs of Sebaste).
  Acta Class. Univ. Sci. Debr. 52 117-134, 2016.
2015
 1. Tóth, J., Sághy, M.: Férfi és nő az ókori kereszténységben: válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság XII. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból.
  Szent István Társulat, Budapest, 224 p., 2015. ISBN: 9789632775630
2014
 1. Tóth, J., Heidl, G.: Irodalom, teológia, művészet: Válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság VII-XI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból.
  Szent István Társulat, Budapest, 305 p., 2014. ISBN: 9789632770680
2013
 1. Tóth, J.: Ekphrasis és dicsőítés Nyssai Szent Gergely Szent Theodóros mártírról mondott homíliájában.
  In: Ünnepi kötet Gesztelyi Tamás 70. születésnapjára. Szerk.: Forisek Péter, Tóth Orsolya, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 221-231, 2013. ISBN: 9789634736301
 2. Tóth, J.: Péter-apokalipszis: Ge'ez (klasszikus etióp) eredetiből fordította, kommentálta és a tanulmányt írta Pesthy Monika (Fontes Orientales - Keleti források) Budapest, Corvina 2009.
  Katekhón. 1 (1), 132-137, 2013.
2012
 1. Tóth, J.: A kora keresztény mártíromság kérdései Boudewijn Dehandschutter kutatásainak tükrében.
  Stud. litt. 51 (3-4), 267-279, 2012.
 2. Tóth, J.: Az ókori világ kutatása: Az ISAW-ról és Cribiore kutatásairól.
  Klió. 21 (2), 46-53, 2012.
  (Ismertetett mű: Raffaella Cribiore. -The School of Libanius on Late Antique Antioch /Princeton; Oxford : Princeton University Press, 2007)
 3. Tóth, J.: Hol van a Paradicsom?: Az Édenkert "lokalizálása" a bűnbeesés előtt és után Nüsszai Szent Gergely exegézisében.
  In: Szentírás-értelmezés és teremtésfelfogás az ókeresztény korban : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság V. és VI. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból. Szerk.: Heidl György, Kendeffy Gábor, Szent István Társulat, Budapest, 164-176, 2012, (Studia patrum, ISSN 1789-1299 ; 4.) ISBN: 9789632773872
 4. Tóth, J.: Kritikusi topográfia (mítoszkritikai) útjelzőkkel: Kányádi András: A képzelet topográfiája.
  Alföld. 63 (2), 120-125, 2012.
  (Ismertetett mű: Kányádi András. -A képzelet topográfiája : mítoszkritikai esszék /Kolozsvár : Korunk : KOMP-PRESS, 2010. -301 p.)
2011
 1. Tóth, J.: A keresztény rétorika szükségességéről (Szent Ágoston: De Doctrina Christiana, IV. könyv).
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 11-17, 2011. ISBN: 9789633181065
 2. Tóth, J.: A test ontológiája a halálban: A halott test Nüsszai Szent Gergely teológiájában.
  Stud. litt. 49 (1-2), 5-18, 2011.
 3. Tóth, J.: A vágy antropológiája Nüsszai Szent Gergely Énekek éneke-kommentárjában.
  Orpheus noster. 3 (3-4), 18-26, 2011.
 4. Tóth, J.: Boudewijn Dehandschutter leuveni professzor debreceni látogatása.
  Debr. szle. 1 131-134, 2011.
2010
 1. Tóth, J.: Joseph Ratzinger (XVI. Benedek) Názáreti Jézus: A Jordániában való megkeresztelkedéstől a színeváltozásig.
  Kereszt. szó. 21 (3), [2], 2010.
  (Ismertetett mű: Joseph Ratzinger (XVI. Benedek) ; [ford. Rokay Zoltán]. -Názáreti Jézus /Budapest : Szent István Társulat, 2008. -339 p. -)
 2. Tóth, J.: Ki az áldozat?: Iphigenia és Agamemnón alakjának értelmezése Euripidés és Michael Cacoyannis alkotásaiban.
  In: Xenia : tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére. Szerk.: M. Nagy Ilona, Szekeres Csilla, Takács Levente, Varga Teréz, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 279- 289, 2010, (Agatha,1219-7130 ; 24)
 3. Vanyó, L., Tóth, J.: Nüsszai Szent Gergely teológiai antropológiája.
  Jel Kiadó, Budapest, 296 p., 2010. ISBN: 9789639670730
 4. Tóth, J.: Test, lélek és szellem kapcsolata Nüsszai Szent Gergely antropológiájában.
  In: Ókeresztény szerzők, kortárs kérdések: kulturális diverzitás és antropológia : válogatás a Magyar Patrisztikai Társaság III. és IV. konferenciáján elhangzott előadások szerkesztett változataiból /, Szent István Társulat, Budapest, 131-144, 2010, (Studia patrum : A Magyar Patrisztikai Társaság kiadványai,1789-1299 ; 3.) ISBN: 9789633618394
2009
 1. Tóth, J., Takács, M., Bódi, K.: "Semmi sem olyan izgalmas, mint szeretni. Sajnos.": három tételben Hanif Kureishi Intimitásáról.
  A vörös postakocsi. 3 (tél), 67-71, 2009.
 2. Tóth, J.: A feleség hangja Euripidész Alkésztiszében.
  A vörös postakocsi. 4 8, 2009.
 3. Tóth, J.: A klasszikus retorika elégtelensége a keresztény dicsőítésben: eszmény- és közösségteremtés Nüsszai Szent Gergely Nagy Szent Baszileioszról mondott enkómionjában.
  Új hegyvid. 1-4 93-106, 2009.
 4. Tóth, J.: Marriage, virginity: the paradigms of Christian commitment in the works of Saint Gregory of Nyssa.
  Class. Mediaev. Neolat. 3 11-21, 2009.
 5. Tóth, J.: Nüsszai Szent Gergely szentháromságtani teológiája.
  Katekhón. 6 108-118, 2009.
2008
 1. Tóth, J.: A házasság és a szüzesség mint a keresztény elkötelezettség példái Nüsszai Szent Gergely műveiben.
  Katekhón. 1 59-72, 2008.
 2. Tóth, J.: A Szentírás-értelmezés paradigmái egykor és ma.
  Debr. Disputa. 11-12 4-11, 2008.
 3. Tóth, J.: Az Íliász első bizánci kommentárjáról.
  Klió. 17 (4), 30-35, 2008.
  (Ismertetett mű: The first Byzantine Commentary on the Iliad : Isaac Porphyrogenitus and his Scholia /In: Byzantinische Zeitschrift. - 99 : 2 (2006), p. 551-596.)
 4. Tóth, J.: Brusznyai Árpád Homérosz-kutatásainak aktualitása.
  Debr. Disputa. 1 58-60, 2008.
2007
 1. Tóth, J., Baán, I., Rihmer, Z.: A biosz philoszophikosz elemei Nüsszai Szent Gergely Vita Sanctae Macrinaejában.
  In: Elmélet és gyakorlat a korai szerzetességben : a Magyar Patrisztikai Társaság II. konferenciája az ókori kereszténységről : Kecskemét, 2002. június 21-23.. Szerk.: Baán István, Rihmer Zoltán, Szent István Társulat, Budapest, 95-105, 2007.
 2. Tóth, J.: A Magyar Patrisztikai Társaság VI. konferenciája.
  Ókortud. Ért. 17 29, 2007.
 3. Tóth, J.: Az eidosz fogalma Nüsszai Gergely antropológiájában.
  Theol. szle. 50 (2), 75-81, 2007.
 4. Tóth, J.: Folyamatos vég: tanulmányok és recenziók az apokaliptika és a szentek irodalmáról.
  Örökségünk Kiadó : Kairosz Kiadó, Nyíregyháza : Budapest, 208 p., 2007. ISBN: 9789639694033
 5. Tóth, J.: Joseph Ratzinger: A názáreti Jézus.
  Katekhón. 2 11-23, 2007.
  (Ismertetett mű: Ratzinger, Joseph. -A názáreti Jézus /Budapest : Szent István Társulat, 2007. -340 p.)
 6. Tóth, J.: The research of the anthropology of Gregory of Nyssa in Hungary.
  Acta Class. Univ. Sci. Debr. 43 195-197, 2007.
2006
 1. Tóth, J.: Makrina jegyességei: (Makrina paideiája).
  In: Szerelemfelfogások az irodalomban. Összeáll.: Goretity József, Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 7-27, 2006, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 44.) ISBN: 9789634730774
2005
 1. Tóth, J.: Az örökkévalóság történései: A Péter-apokalipszis túlvilágképe.
  In: Idő és emlékezet. Szerk.: Barna Gábor, Kairosz Kiadó, Budapest, 35-47, 2005, (Szegedi vallási néprajzi könyvtár, ISSN 1419-1288 ; 14.) ISBN: 963751029X
2001
 1. Tóth, J.: Apokaliptikus testek és terek feminista módra: (Tina Pippin könyvét olvasva).
  In: Test - tér - tekintet. Összeáll.: Berta Erzsébet, Debreceni Egyetem Magyar és Összahasonlító Irodalomtudományi Intézete, Debrecen, 22-36, 2001, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 39.) ISBN: 9634725783
1999
 1. Tóth, J.: A XIII. századi magyarországi vallásosság két forrása.
  Irodalomtörténet. 80 (4), 641-644, 1999.
  (Ismertetett mű: [ford. Bellus Ibolya és Szabó Zsuzsanna] ; [a jegyzeteket írta Bellus Ibolya] . -Árpád-házi Szent Margit legrégibb legendája és szentté avatási pere : Boldog Margit életörténete ; vizsgálat Margit Szűznek életéről, magatartásáról és csodatetteiről /Budapest : Balassi Kiadó, 1999. -325 p. ; 20 cm. -)
1998
 1. Tóth, J.: Kalendarien aus dem XVII-XVIII. Jahrhundert in den Bibliotheken zu Debrecen = XVII-XVIII. századi kalendáriumok a debreceni könyvtárakban.
  Bibliothek der Lajos Kossuth Universität, Debrecen, 183 p., 1998. ISBN: 9634721796
 2. Tóth, J.: Toposzok Szent Jeromos Hilarion élete című vitájában.
  In: Motívumkutatás és mítoszkritika : komparatisztikai tanulmányok, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1-16, 1998.
1997
 1. Tóth, J., Tóth, J.: Dudith András könyvtára: részleges rekonstrukció.
  Kv. kvt. 19 157-160, 1997.
  (Ismertetett mű: összeáll. és az előszót írta Jankovich József, Monok István ; [a nyomdászmutatót összeáll. Dézsi János] ; [... ford. Szabó Enéh]. -Dudith András könyvtára : részleges rekonstrukció /Szeged : Scriptum, 1993. -207 p. -)
1996
 1. Tóth, J.: John R. Porter: Studies in Euripides' Orestes.
  Helikon. 42 (4), 569-671, 1996.
  (Ismertetett mű: John R. Porter. -Studies in Euripides' Orestes /Leiden ; New York : 1994.-364 p.)
 2. Tóth, J.: Peter Brown: A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin kereszténységben.
  Debr. szle. 4 (1), 130-133, 1996.
  (Ismertetett mű: Peter Brown ; [ford. Sághy Marianne]. -A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin kereszténységben /Budapest : Atlantisz, 1993. -202 p. -)
1995
 1. Tóth, J.: Bible Translation and the Spread of the Church the Last 200 Years.
  Helikon 41 (1-2), 171-173, 1995.
  (Ismertetett mű: Bible Translation and the Spread of the Church the Last 200 Years. -Leiden, 1992. -154 p.)
 2. Tóth, J.: Reginald Hyatte: The arts of friendship: The idealization of friendship in medieval and early renaissance literature.
  Helikon. 41 (4), 518-520, 1995.
  (Ismertetett mű: Reginald Hyatte. -The arts of friendship : The idealization of friendship in medieval and early renaissance literature /Leiden ; New York ; Köln : E. J. Brill, 1994. -249 p.)
1994
 1. Tóth, J.: Gregory C. Jenks: The origins and early development of the antichrist myth.
  Helikon. 40 (1-2), 228-229, 1994.
  (Ismertetett mű: Gregory C. Jenks. -The origins and early development of the antichrist myth /Berlin ; New York : 1991. -416 p.)
 2. Tóth, J.: Hermasz "Pásztora" a kanonizálás folyamatában.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 17 77-94, 1994.
feltöltött közlemény: 56 Open Access: 9
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK