Tudóstér: Törő László Dávid publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 36 Open Access: 8
2019
 1. Törő, L.: Erinnerungskonkurrenz.
  Századok. 153 (1), 224-226, 2019.
  (Ismertetett mű: Joachim Bahlcke. -Erinnerungskonkurrenz : Geschichtsschreibung in den Böhmischen Ländern vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart. /Frankfurt Am Main : Peter Lang, 2016. -444 p.)
2018
 1. Törő, L.: "A történetíró is ember és nem tudja magát elvonatkoztatni korától": A magyar történetírás konfliktusai Eckhart Ferenc társulati elnöksége idején.
  In: Hét társulati elnök. Szerk.: Szilágyi Adrienn, Magyar Történelmi Társulat, Budapest, 145-173, 2018.
 2. Törő, L., Váradi, K.: A historiográfia bűvöletében - Interjú Törő László Dáviddal.
  Újkor.hu [17], 2018.
 3. Törő, L.: Harold Steinacker történetfelfogása és recepciója a magyar történetírásban II. rész.
  Valóság. 61 (1), 24-47, 2018.
 4. Törő, L.: Kísérlet a public history megszelídítésére.
  Klió. 27 (4), 92-97, 2018.
  (Ismertetett mű: Martin Lücke, Irmgard Zündorf. -Einführung in die Public History /Vandenhoeck & Ruprecht : Göttingen, 2018)
 5. Törő, L.: Osztrák identitás filmkockákban: beszámoló egy bécsi kiállításról.
  Újkor.hu [14], 2018.
 6. Törő, L.: Public History az ítélőszék előtt - A Tagadás (2016) című filmről.
  !!! unknown BIBFORM074229
2017
 1. Törő, L.: A historiográfia egész embert kíván...: Interjú Erős Vilmossal.
  Valóság. 60 (5), 91-95, 2017.
 2. Törő, L.: Eckhart Ferenc értelmezése a Szent Korona-eszméről.
  Magy. szle. 26. (7-8.), 73-82, 2017.
 3. Törő, L.: Eckhart Ferenc történészi munkássága a dualizmus idején.
  Tört. tan. 25 84-98, 2017.
 4. Törő, L.: Harold Steinacker történetfelfogása és recepciója a magyar történetírásban, 1. rész.
  Valóság. 60 (12), 34-49, 2017.
 5. Törő, L.: Román történészek propagandatevékenysége 1914 és 1946 között.
  Klió. 26 (3), 96-100, 2017.
  (Ismertetett mű: Radu Mârza. -Romanian Historians and Propaganda (1914-1946) The Case of Transylvania /Bratislava : AEPress, 2014. -171. p.)
 6. Törő, L.: Szellemtörténet és jogtörténet Fritz Kern munkásságában.
  Klió. 26 (1), 95-100, 2017.
  (Ismertetett mű: Johannes Liebrecht. -Fritz Kern und das gute alte Recht. Geistesgeschichte als neuer Zugang für die Mediävistik. /Frankfurt Am Main : Klostermann, 2016. -161 p.)
2016
 1. Törő, L.: "Több szellemtörténetet a jogtörténetbe!": Eckhart Ferenc törekvései a jog- és alkotmánytörténet modernizálására (1931-1941).
  Századok. 150 (6), 1407-1450, 2016.
 2. Erős, V., Káli, R., Törő, L., Kavecsánszki, M.: Approaches to Historiography.
  Kapitális Ltd., Debrecen, 231 p., 2016. ISBN: 9789634739517
 3. Törő, L.: A történetírás szerepvállalásai az európai határvitákban.
  Klió. 25 (4), 91-95, 2016.
  (Ismertetett mű: Tibor Frank, Frank Hadler (eds.). -Disputed Territories and Shared Pasts. Overlapping National Histories in Modern Europe /Basingstoke : Palgrave Macmillan Ltd, 2011. -430 p. -)
 4. Törő, L.: Az "Eckhart-vita": Eckhart Ferenc 1931-es programtanulmányának kortárs visszhangja.
  Aetas. 31 (4), 57-77, 2016.
 5. Törő, L.: Der Streit zwischen Harold Steinacker und Ákos Timon.
  In: Wissenschafts- und Universitätsforschung am Archiv : Beiträge anlässlich des Österreichischen Universitätsarchivkolloquiums, 14. und 15. April 2015, zu den Fragen: Historische Wissenschaftsforschung, Universitäten im gesellschaftlichen Kontext, Internalistische Wissenschaftsgeschichte, Disziplinen- und Institutionengeschichte / Hg. von Alois Kernbauer, Akademische Druck- u. Verlagsanstalt, Graz, 111-121, 2016, (Publikationen aus dem Archiv der Universität Graz ; 45.) ISBN: 9783201020169
 6. Törő, L.: Eckhart Ferenc és Harold Steinacker - rokonítási kísérletek.
  Jogtört. Szle. 2014 (3), 38-45, 2016.
 7. Törő, L.: Összehasonlító jogtörténet társadalomtörténeti alapokon - Bónis György munkássága.
  !!! unknown BIBFORM074230
2015
 1. Káli, R., Törő, L.: A nemzet és kihívói: etnicitás, osztály, vallás és gender a nemzeti történelmekben. 1. rész..
  Klió. 24 (1), 28-34, 2015.
  (Ismertetett mű: Stefan Berger, Chris Lorenz (eds.). -The contested nation: ethnicity, class, religion and gender in national histories /Hants : Palgrave Macmillan Ltd., 2011. -552 p.)
 2. Káli, R., Törő, L.: A nemzet és kihívói: etnicitás, osztály, vallás és gender a nemzeti történelmekben. 2. rész..
  Klió. 24 (2), 3-10, 2015.
  (Ismertetett mű: Stefan Berger, Chris Lorenz (eds.). -The contested nation: ethnicity, class, religion and gender in national histories. /Hants : Palgrave Macmillan Ltd, 2011. -552 p.)
 3. Törő, L.: Az első világháború ábrázolása és a nemzet narratívák mechanizmusai az 1945 előtti magyar középiskolai tankönyvekben.
  In: A "Nagy Háború" és emlékezete. Szerk.: Püski Levente, Kerepeszki Róbert, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 253-264, 2015, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 22.) ISBN: 9789634738855
 4. Törő, L.: Az első világháború képe a két világháború közötti tankönyvekben Magyarországon.
  In: Háború és béke : Az I. világháború (1914-1918). Szerk.: Böröndi Lajos, Deák Ernő, Ausztriai Magyar Egyesületek és Szervezetek Központi Szövetsége, Wien, 174-188, 2015. ISBN: 9783950315219
 5. Törő, L.: Harold Steinacker és Timon Ákos vitája a magyar alkotmánytörténetről.
  Valóság. 58 (1), 30-41, 2015.
2014
 1. Káli, R., Törő, L.: A nemzet és kihívói.
  Aetas. 29 (4), 222-226, 2014.
  (Ismertetett mű: [Eds.] Stefan Berger, Chris Lorenz. -The contested nation: ethnicity, class, religion and gender in national histories /Chippenham and Eastbourne : Palgrave Macmillan Ltd, 2011. -552 p.)
 2. Törő, L.: Az információs forradalmak kulturális előzményei.
  Világtörténet. 36 (1), 175-177, 2014.
  (Ismertetett mű: Daniel R. Headrick. -When Information Came of Age. Technologies of Knowledge in the Age of Reason and Revolution, 1700-1850 /Oxford : Oxford Univ Press, 2002. -260 p.)
 3. Erős, V., Törő, L.: Lajos Thallóczy, Der Historiker und Politiker Hrsg. Dzevad Juzbasic - Ress Imre. 1. Auflage, Sarajevo-Budapest 2010. 262 o. Thallóczy Lajos, a történész és politikus..
  Századok. 148 (3), 813-816, 2014.
  (Ismertetett mű: Hrsg. Dževad Juzbašić, Imre Ress. -Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker /Sarajevo; Budapest : MTA Történettudományi Intézete ; Bosznia és Hercegovina Tudományos és Művészeti Akadémia Történeti Intézete, 2010. -262 p. -)
 4. Törő, L.: Thallóczy Lajos a történész és politikus.
  Klió. 23 (1), 11-13, 2014.
  (Ismertetett mű: szerk. Dževad Juzbašić, Ress Imre. -Lajos Thallóczy, der Historiker und Politiker /Sarajevo ; Budapest : MTA Történettudományi Intézete és a Bosznia és Hercegovina Tudományos és Művészeti Akadémia Történeti Intézetének közös kiadása, 2010)
2013
 1. Törő, L.: Arany(fog) aratás a treblinkai tábor helyén.
  Klió. 22 (1), 110-113, 2013.
  (Ismertetett mű: Jan Tomasz Gross; Irena Grudzinska Gross. -Golden harvest /Oxford : Oxford Univ Press, 2012. -144 p.)
 2. Tollebeek, J., Törő, L.: Exegi Monumentum: A nemzeti történelem nagy szintézisei.
  Aetas. 28 (3), 197-217, 2013.
 3. Törő, L.: Klaniczay Gábor Foucault-recepciója.
  Juvenilia. 5 383-389, 2013.
2012
 1. Törő, L.: A történelem decentralizálása: helyi történetek és kultúrák találkozása egy globális világban.
  Klió. 21 (2), 13-15, 2012.
  (Ismertetett mű: Natalie Zemon Davis. -Decentering history: Local stories and cultural crossings in a global world /In: History and Theory. - 50 (2011) p. 188-202)
 2. Törő, L.: Klaniczay Gábor Foucault-recepciója.
  Szakkoll. tanulm. (Hatvani István Szakkoll. DE TEK). 1 128-135, 2012.
 3. Törő, L.: Michel Foucault a magyar történetírásban.
  Hallg. Műhtanulm. 1 9-21, 2012.
 4. Törő, L.: Michel Foucault és a magyar történetírás: Interjú Klaniczay Gáborral.
  In: "A historiográfia műhelyében." : Tanulmányok a 2010. november 25-én Debrecenben tartott historiográfiai konferencia anyagából : A "Történeti tanulmányok" című időszaki kiadvány 19. kötete. Szerk.: Velkey Ferenc, Erős Vilmos, Debreceni Egyetem, Debrecen, 165-184, 2012, (Acta Universitatis Debreceniensis. Series historica, ISSN 1786-9846 ; 63.)
feltöltött közlemény: 36 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK