Tudóstér: Vincze Éva publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 15 Open Access: 4
2023
 1. Lövei, G., Ferrante, M., Möller, D., Möller, G., Vincze, É.: The need for a (non-destructive) method revolution in entomology.
  Biol. Conserv. 282 1-5, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (2022)
  D1 Nature and Landscape Conservation (2022)
2017
 1. Vincze, É., Kiss, L.: A vetéstechnológia szerepe a repcetermesztésben.
  Agrárágazat. 18 (ksz.), 18-19, 2017.
 2. Vincze, É.: The effect of sowing date and plant density on yield elements of different winter oilseed rape (Brassica napus var. napus f. biennis L.) genotypes.
  Columella. 4 (1), 21-25, 2017.
 3. Vincze, É.: The role of photosynthesis in choosing optimal agro-technical factors of autumn canola production.
  Ann. Acad. Romanian Sci. Ser. Agric. Silvic. Vet. Med. Sci. 6 (1), 109-114, 2017.
2016
 1. Vincze, É.: Céltudatos repcetermesztés.
  Agrárágazat. 17 (ksz.), 28-30, 2016.
 2. Pepó, P., Vincze, É.: Feladatok a repcetermesztésben.
  Magy. Mezőgazd. 71 (14), 24-26, 2016.
 3. Vincze, É.: Inner Quality Parameters of Rapeseed (Brassica napus) Populations in Different Sowing Technology Models.
  World Academy of Science, Engineering and Technology : International Journal of Agricultural and Biosystems Engineering. 10 (11), 758-762, 2016.
 4. Vincze, É., Pepó, P.: Növényfiziológiai vizsgálatok őszi káposztarepce (Brassica napus var. napus f. biennis L.) állományokban csernozjom talajon.
  Agrártud. közl. 68 111-115,, 2016.
 5. Vincze, É.: Studies of Photosynthetic capacity in winter oilseed rape (Brassica napus var. napus f. biennis l.) production.
  Növénytermelés. 65 (Suppl.), 131-134, 2016.
2015
 1. Murányi, E., Tótin, Á., Vincze, É., Szilágyi, G.: Az állománysűrűség hatása eltérő genotípusú kukorica (Zea Mays L.) hibridek termésére és relatív klorofill tartalmára.
  In: "Nemzetközi összefogás a jövő agrárkutatásáért" konferencia kiadványa : 2015. június 11., Debrecen / fel. szerk. Bodnár Karina Bianka, Erdős Zsuzsa, DE Tormay B. Szakkollégium, Debrecen, 49-52, 2015. ISBN: 9789634738169
 2. Szilágyi, G., Murányi, E., Tótin, Á., Vincze, É.: Effect of grain maize forecrop and fertilization on values of leaf area index and on the yield of winter wheat.
  Anal. Univ. Oradea Fac. Protect. Med. 1-4, 2015.
 3. Pepó, P., Vincze, É.: Fertilization and sowing time as the environmental risk factors in winter oilseed rape (Brassica napus var. napus f. biennis L.) production.
  Anal. Univ. Oradea. Fasc. Prot. Mediu. 25 (20), 61-68, 2015.
 4. Szilágyi, G., Murányi, E., Vincze, É., Tótin, Á.: The effect of fertilization and previous cropping of sunflower on the yield and the values of spad values of winter wheat.
  ProEnvironment Promediu. 8 352-354, 2015.
2012
 1. Szűcs, L., Takács, M., Deák, D., Varga, L., Vincze, É., Zsembeli, J.: A változó időjárási viszonyokhoz való alkalmazkodás lehetősége öntözéssel a Nagykunságban.
  In: Az ismeretszerzéstől az ismeretátadásig - a Kerpely Kálmán Szakkollégium gyakorlatorientált kutatási projektjeinek bemutatása az agrártudományok területéről. Szerk.: Balla Zoltán, Debreceni Egyetem Agrár-és Gazdálkodástudományok Centruma Kerpely Kálmán Szakkollégium, Debrecen, 28-40, 2012. ISBN: 9786155183201
 2. Vincze, É.: Talaj szén-dioxid emisszió dinamikai vizsgálatok.
  In: Kari Tudományos Diákköri Konferencia. Kiadta: a Debreceni Egyetem Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar Tudományos Diákköri Tanács, Debreceni Egyetem Mezőgazdaság- Élelmiszertudományi És Környezetgazdálkodási Kar Tudományos Diákköri Tanács, Debrecen, 53, 2012.
feltöltött közlemény: 15 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK