Tudóstér: Oláh Róbert publikációi

PDF
- szűkítés
feltöltött közlemény: 16 Open Access: 0
2016
 1. Oláh, R.: A héber nyelv szerepe Tofeus Mihály műveltségében.
  Studia (Debr.). 8 (1), 51-62, 2016.
 2. Oláh, R.: Két vers Helmeczi Komoróczi István Igasság paisához.
  Egyhtört. Szle. 17 (2), 114-117, 2016.
 3. Oláh, R.: Ortodoxia és okkultizmus?: Nonkonformista művek Miskolci Csulyak István és Tofeus Mihály könyvtárában.
  Magyar Könyvszle. 132 (1), 31-46, 2016.
 4. Oláh, R.: Szenci Molnár Albert ajándék Institutiója Budai Péternek.
  In: In via eruditionis : Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 252-259, 2016. ISBN: 9789633185759
2015
 1. Oláh, R.: Bod Péter könyvei a Debreceni Református Kollégiumban.
  In: "Kezembe vészem, olvasom és arról elmélkedem" : emlékkönyv Fekete Csaba születésének 75. és könyvtárosi működésének 50. évfordulójára. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Oláh Róbert, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen, 243-268, 2015. ISBN: 9789631210378
 2. Oláh, R.: Geleji Katona István disputációjának fogalmazványa David Pareus autográf kéziratában.
  Egyhtört. Szle. 16 (3), 103-105, 2015.
 3. Oláh, R.: Volumes from the Library of Abraham Gronovius in Debrecen.
  In: Peregrinus sum: Studies in History of Hungarian-Dutch Cultural Relations in Honour of Ferenc Postma on the Occasion of his 70th Birthday. Szerk.: Margriet Gosker, István Monok, [Magánkiadás], Budapest; Amsterdam, 149-159, 2015. ISBN: 9789082385205
2014
 1. Oláh, R.: "Vagyon minden kétség nélkül ollyan bizonyos rendelt hely...": Komáromi Csipkés György pokolról és mennyről.
  In: Menny és pokol a barokk kori ember életében : A Piliscsabán, 2013. ápr. 5-6-án rendezett konferencia válogatott, szerkesztett előadásai. Szerk.: Báthory Orsolya, MTA-PPKE Barokk Irodalom és Lelkiség Kutatócsoport, Budapest, 259-284, 2014. ISBN: 9789633081907
 2. Oláh, R.: Bibliák a kora újkori református lelkészi könyvtárakban.
  Egyhtört. Szle. 15 (3), 8-23, 2014.
2013
 1. Oláh, R.: Egy református lelkész könyves műveltsége: Apáti Madár Miklós olvasmányai, I..
  Magyar Könyvszle. 129 (2), 145-164, 2013.
 2. Oláh, R.: Egy református lelkész könyves műveltsége: Apáti Madár Miklós olvasmányai, II..
  Magyar Könyvszle. 129 (3), 322-335, 2013.
 3. Oláh, R.: Újabb adalékok és helyesbítések Apáti Madár Miklós életrajzához.
  Egyhtört. Szle. 14 (4), 3-12, 2013.
2012
 1. Oláh, R.: A beregi oskolamesterek olvasmányai a 18-19. század fordulóján.
  In: A tiszántúli református iskolák 18. századi könyvöröksége : tanulmányok. Szerk.: Monok István, Kossuth Kiadó, Budapest, 151-238, 2012. ISBN: 9789630971010
2010
 1. Oláh, R.: Kálvin művei a kora újkori magyarországi könyvtárakban.
  In: Tanulmányok Kálvinról és magyarországi jelenlétéről. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond ; fotók Hapák József, Lukács Tihamér ; a mutatót összeáll. Oláh Róbert, Tiszántúli Református Egyházkerület Nagykönyvtára, Debrecen, 116-148, 2010. ISBN: 9789638848833
2009
 1. Oláh, R., Monok, I., Székely, J.: Protestáns intézményi könyvtárak Magyarországon, 1530-1750: jegyzékszerű források.
  Országos Széchényi Könyvtár, Budapest, 403 p., 2009. ISBN: 9789632005652
2006
 1. Oláh, R.: Pierre Poiret ajándéka: adalék Apáti Madár Miklós peregrinációjához.
  Könyv és könyvtár. 28 183-192, 2006.
feltöltött közlemény: 16 Open Access: 0
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK