Tudóstér: Bugán Antal publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 59 Open Access: 10
2023
 1. Sándor, A., Bugán, A., Nagy, A., Bogdán, L., Molnár, J.: Attachment characteristics and emotion regulation difficulties among maladaptive and normal daydreamers.
  Curr. Psychol. 42 (2), 1617-1634, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Psychology (miscellaneous) (2022)
 2. Módis, L., Aradi, Z., Horváth, I., Bencze, J., Papp, T., Emri, M., Berényi, E., Bugán, A., Szántó, A.: Central Nervous System Involvement in Primary Sjögren's Syndrome: Narrative Review of MRI Findings.
  Diagnostics. 13 (1), 1-18, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Clinical Biochemistry (2022)
 3. Sándor, A., Bugán, A., Nagy, A., Nagy, N., Merza, K., Molnár, J.: Childhood traumatization and dissociative experiences among maladaptive and normal daydreamers in a Hungarian sample.
  Curr. Psychol. 42 (11), 1-17, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Psychology (miscellaneous) (2022)
 4. Fábián, B., Kenyhercz, F., Bugán, A., Andrejkovics, M.: Klinikai neuropszichológiai tesztek magyarországi normatív adatai I.: Végrehajtó funkciókat és nonverbális fluenciát mérő neurokognitív vizsgálóeljárások.
  Orv. hetil. 164 (15), 577-585, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous) (2022)
 5. Kenyhercz, F., Fábián, B., Andrejkovics, M., Bugán, A.: Klinikai neuropszichológiai tesztek magyarországi normatív adatai II.: Globális kognitív működést, prospektív és retrospektív emlékezetet és verbális tanulási készséget mérő vizsgálóeljárások.
  Orv. hetil. 164 (16), 618-629, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous) (2022)
2021
 1. Módis, L., Szántó, A., Bugán, A.: A primer Sjögren-szindróma pszichológiai vonatkozásai.
  Orv. hetil. 162 (39), 1558-1566, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
2020
 1. Fábián, B., Csiki, Z., Bugán, A.: Alexithymia and emotion regulation in patients with Raynaud's disease.
  J. Clin. Psychol. 76 (9), 1696-1704, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Arts and Humanities (miscellaneous)
  Q1 Clinical Psychology
 2. Gabnai-Nagy, E., Bugán, A., Bodnár, B., Papp, G., Nagy, B.: Association between Emotional State Changes in Infertile Couples and Outcome of Fertility Treatment.
  Geburtshilfe Frauenheilkd. 80 (2), 200-210, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Maternity and Midwifery
  Q3 Obstetrics and Gynecology
2019
 1. Fábián, B., Fábián, A., Bugán, A., Csiki, Z.: Comparison of mental and physical health between patients with primary and secondary Raynaud's phenomenon Category: Article.
  J. Psychosomat. Res. 116 6-9, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Clinical Psychology
  Q1 Psychiatry and Mental Health
2018
 1. Illés, A., Nemes, B., Kovács, S., Bugán, A.: A krónikus vesebetegek transzplantációval kapcsolatos attitűdjeinek vizsgálata.
  Orv. hetil. 159 (46), 1898-1904, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Medicine (miscellaneous)
 2. Fábián, B., Bollmann, A., Bugán, A.: Orvosilag megmagyarázhatatlan tünetek.
  Psychiatr Hung. 3 236-242, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
  Q4 Psychiatry and Mental Health
 3. Fábián, B., Csiki, Z., Bugán, A.: Raynaud-szindrómás betegek életminőségének jellemzői.
  Orv. hetil. 159 (16), 636-641, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Medicine (miscellaneous)
2017
 1. Illés, A., Bugán, A., Kovács, S., Ladányi, E., Szegedi, J., József, B., P. Szabó, R., Nemes, B.: Patient Attitudes Toward Transplantation as Preferred Treatment Modality in Different Stages of Renal Disease.
  Transplant. Proc. 49 (7), 1517-1521, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Surgery
  Q3 Transplantation
2016
 1. Fábián, B., Bugán, A.: A vallásos/spirituális élmények pszichológiai vizsgálata.
  Theol. Szle. 59 (3), 149-158, 2016.
 2. Micskei, O., Kiss, A., Rejtő, L., Kovács, S., Bugán, A.: Psychological attitudes of patients with Haemopoietic Stem Cell Transplantation treatment.
  Népegészségügy. 94 (3), 159, 2016.
 3. Illés, A., Nemes, B., Zsom, L., Kovács, S., Bugán, A.: Questionnaire Development for the Measurement of Patients' Attitudes Toward Renal Transplantation.
  Transplant. Proc. 48 (7), 2534-2539, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Surgery
  Q3 Transplantation
2015
 1. Cserepes, R., Bugán, A.: A depressziós tünetegyüttes hatásai magyar meddő pároknál = Impacts of depressive symptomatology in Hungarian infertile couples.
  Psychiatr. Hung. 30 (1), 50-59, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
  Q4 Psychiatry and Mental Health
 2. Erdei, M., Cserepes, R., Bugán, A.: Meddőséggel kapcsolatos vélekedések orvostanhallgatók körében.
  Orvosi Hetilap. 156 (3), 105-112, 2015.
 3. Tanyi, Z., Szluha, K., Nemes, L., Kovács, S., Bugán, A.: Positive consequences of cancer: exploring relationships between posttraumatic growth, adult attachment, and quality of life.
  Tumori J. 101 (2), 139-248, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Cancer Research
  Q2 Medicine (miscellaneous)
  Q3 Oncology
2014
 1. Cserepes, R., Kőrösi, T., Bugán, A.: A meddőséggel összefüggő életminőség jellemzői magyar pároknál.
  Orv. Hetil. 155 (20), 783-788, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Medicine (miscellaneous)
 2. Micskei, O., Deli, T., Jakab, A., Bugán, A.: A testkép és életminőség vizsgálata polycystás ovarium szindrómában.
  Orv. Hetil. 155 (27), 1071-1077, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Medicine (miscellaneous)
 3. Tanyi, Z., Szluha, K., Nemes, L., Kovács, S., Bugán, A.: Health-related Quality of Life, Fatigue, and Posttraumatic Growth of Cancer Patients Undergoing Radiation Therapy: a Longitudinal Study.
  Appl. Res. Qual. Life. 9 (3), 617-630, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Life-span and Life-course Studies
 4. Cserepes, R., Bugán, A., Kőrösi, T., Tóth, B., Rösner, S., Strowitzki, T., Wischmann, T.: Infertility specific quality of life and gender role attitudes in German and Hungarian involuntary childless couples = Infertilitätsbezogene Lebensqualität und persönliche Geschlechtsrollenverhaltens infertiler Paare in Deutschland und in Ungarn.
  Geburtshilfe Frauenheilkd. 74 (11), 1009-1015, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Maternity and Midwifery
  Q3 Obstetrics and Gynecology
 5. Micskei, O., Deli, T., Jakab, A., Bugán, A.: Policisztás Ovárium Szindrómában szenvedő nők testképének és életminőségének vizsgálata.
  Magyar Nőorvosok Lapja Különszám 67, 2014.
2013
 1. Cserepes, R., Kollár, J., Sápy, T., Wischmann, T., Bugán, A.: Effects of gender roles, child wish motives, subjective well-being, and marital adjustment on infertility-related stress: a preliminary study with a Hungarian sample of involuntary childless men and women.
  Arch. Gynecol. Obstet. 288 (4), 925-932, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Medicine (miscellaneous)
  Q2 Obstetrics and Gynecology
2012
 1. Tanyi, Z., Bugán, A., Szluha, K.: A daganatos betegség okozta trauma és annak pozitív illúziókra gyakorolt hatása.
  Psychiatr. Hung. 27 (4), 277-285, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Medicine (miscellaneous)
  Q4 Psychiatry and Mental Health
 2. Cserepes, R., Bugán, A., Sápy, T., Tóth, Z.: Gender differences in psychological responses to infertility-related stress: a preliminary study in a Hungarian sample.
  Int. J. Behav. Med. 19 (S1), S225-S226, 2012.
 3. Molnár, R., Girasek, E., Csinády, A., Bugán, A.: Milyen az orvos, ha nő? - az orvosnő ideáltipikus képe empirikus vizsgálatok alapján.
  LAM. 22 (3), 218-224, 2012.
2011
 1. Bugán, A.: A klinikai- és egészségpszichológia helyzete a magyar egészségügyben.
  In: A klinikai pszichológia horizontja : tisztelgő kötet Bagdy Emőke 70. születésnapjára. Szerk.: Császár-Nagy N., Demetrovics Zs., Vargha A, L'Harmattan Kiadó, Budapest, 88-129, 2011.
 2. Lazányi, K., Molnár, P., Bugán, A., Kiss, C., Szántó, J., Gonda, A., Tóth, Z., Hernádi, Z., Hadijev, J., Remenyik, É., Damjanovich, L., Dinya, T., Flaskó, T., Bágyi, P., Szluha, K.: Az onkológusok érzelmei.
  Magyar Onkol. 55 (3), 205-212, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Medicine (miscellaneous)
  Q3 Oncology
 3. Cserepes, R., Bugán, A.: Quality of life and psychosocial experiences in couples facing infertility.
  Népegészségügy. 89 274, 2011.
 4. Máténé Pusztai, A., Bugán, A.: Szuicid típusok meghatározása befejezett öngyilkosságot elkövetők búcsúleveleinek tartalomelemzése alapján.
  Psychiatr. Hung. 26 (2), 87-101, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Medicine (miscellaneous)
  Q4 Psychiatry and Mental Health
2010
 1. Molnár, R., Girasek, E., Csinády, A., Bugán, A.: A szerepkonfliktus pályaszocializációs eredete: a hivatásbeli és a családi szerepek az orvosnőkről és jogásznőkről alkotott sztereotípiák tükrében.
  Mentálhig. Pszichoszomat. 11 (1), 31-51, 2010.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Neuropsychology and Physiological Psychology
  Q3 Psychiatry and Mental Health
 2. Lazányi, K., Molnár, P., Bugán, A., Damjanovich, L., Garami, Z., Fülöp, B., Szluha, K.: The "HÍVÁS" Club: social Support in Post Cancer Recovery.
  Clin. Exp. Med. J. 4 (1), 105-113, 2010.
2009
 1. Kopp, M., Bugán, A.: A magyar lakosság mentális egészségi állapota, annak kezelése.
  Népegészségügy 87 (4), 291-300, 2009.
 2. Bugán, A., Margitics, F., Pauwlik, Z.: A szubklinikus depressziós tünetegyüttes, mint népegészségügyi jelentőségű rizikótényező főiskolai hallgatók körében.
  Népegészségügy 87 (2), 75-83, 2009.
 3. Ádány, R., Bugán, A., Bíró, K., Rurik, I.: Az alapellátás tartalmi, strukturális és finanszírozási átalakítása, mint a hazai népegészségügyi helyzet javításának eszköze.
  Népegészségügy. 87 (2), 117-122, 2009.
2008
 1. Bugán, A., Nagy, B.: Klinikai gyermekpszichológiai esettanulmányok.
  Didakt K., Debrecen, 490. p., 2008. ISBN: 9789638780027
2006
 1. Bugán, A.: A kapcsolati egyensúlyok szerepe az egészséges alkalmazkodásban.
  Didakt Kiadó, Debrecen, 412 p., 2006. ISBN: 9638665378
2000
 1. Bugán, A., Nagy, B.: Alkalmazott gyermeklélektan.
  In: Fejezetek a pszichológia alapterületeiből. Szerk.: Oláh Attila, Bugán Antal, ELTE Eötvös K., Budapest, 367-387, 2000.
 2. Barkóczi, I., Oláh, A., Bugán, A.: Fejezetek a pszichológia alapterületeiből.
  ELTE Eötvös K., Budapest, 408 p., 2000. ISBN: 9634633838
 3. Bugán, A.: Pedagógia, pszichológia és társadalom.
  In: Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 122-137, 2000.
1999
 1. Bugán, A., Garai, D., Nyitrai, E.: A vezetői funkciók vizsgálata.
  Alk. Pszichol. 1 (4), 67-84, 1999.
 2. Bugán, A.: Metálhigiénikus szakirányú továbbképzés a Kossuth Lajos tudományegyetemen: (visszajelzés a képzésről).
  In: Tanakodó :, Párbeszéd (Dialógus) Alapítavány : HID Alapítvány, Budapest, 158-162, 1999, (Interdiszciplináris szakkönyvtár ; 2.)
 3. Andrejkovics, M., Degrell, I., Glaub, T., Münnich, Á., Bugán, A., Csiky-Mészáros, M.: Neurózis? Pszichoszomatika?: torticollisos betegek pszichodinamikai jellemzői PFT alapján.
  Alk. Pszichol. 1 (2), 7-20, 1999.
1997
 1. Bugán, A.: Az értékfelfogás alakulása a szocializáció folyamatában.
  In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 235-245, 1997.
1996
 1. Balogh, L., Bugán, A., Kovács, Z., Tóth, L.: Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből: szöveggyűjtemény.
  KLTE Pszichológiai Intézet, Debrecen, 166 p., 1996. ISBN: 9634721516
 2. Bugán, A.: Pedagógia, pszichológia és társadalom.
  In: A pedagógus hivatásszemélyisége : (egy pályaszocializációs kísérlet tanulságai), Kossuth Lajos Tudományegyetem Pszichológiai Intézet, Debrecen, 11-31, 1996.
1995
 1. Csiky-Mészáros, M., Bugán, A.: A klinikai pszichológia.
  In: Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből : Szöveggyűjtemény, Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 57-66, 1995.
 2. Balogh, L., Tóth, L., Bugán, A., Kovács, J., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: Fejezetek az alkalmazott lélektan köréből: szöveggyűjtemény.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 174 p., 1995.
1994
 1. Bugán, A.: Érték és viselkedés: az érték- és emberfelfogás alakulása 12 és 16 éves fiatalok, szüleik és pedagógusok vizsgálatában.
  Akadémiai K., Budapest, 218 p., 1994. ISBN: 9630567946
1985
 1. Bugán, A.: A tanár-diák kapcsolat vizsgálata a pedagógus személyiségének függvényében.
  In: Magyar Pedagógiai Társaság 7. Országos Tudományos Konferenciája : Tematikus vitaanyagok II, [s.n.], [S.l.], 408, 1985.
 2. Bugán, A.: Az iskolapszichológusi hálózat kialakításáról.
  Pedagógiai szle. 35 (1), 56-59, 1985.
 3. Bugán, A., Münnich, Á.: Értékstruktúrák tanulmányozása.
  In: Magyar Pedagógiai Társaság 7. Országos Tudományos Konferenciája : Tematikus vitaanyagok II, [s.n.], [S.l.], 411, 1985.
 4. Bugán, A.: Skálarendszer az emberfelfogással kapcsolatos attitűd mérésére.
  KLTE - ELTE, Debrecen, 1985. ISBN: 9634714048(fűzött)
 5. Bugán, A.: Skálarendszer az emberfelfogással kapcsolatos attitűdök mérésére.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 243 p. ;, 1985. ISBN: 9634714048(fűzött)
1983
 1. Balogh, L., Bugán, A.: Pszichológia a gimnázium III-IV. osztálya számára.
  Tankönyvkiadó, Budapest, 171 p., 1983. ISBN: 9631761029
1980
 1. Bugán, A., Laki, M., Szilágyi, B.: Felsőtagozatos nevelőotthoni fiúk és nevelők szabadinterakciós nagycsoportjának pszichológiai és pedagógiai elemzése.
  Kossuth L.Tudományegyetem, Debrecen, 55 p., 1980. ISBN: 9634710999
1978
 1. Bugán, A.: Faktoranalízissel modellált, pályaérdeklődés szerint elkülöníthető személyiségtípusok.
  KLTE, Debrecen, 80 l., 1978. ISBN: 9634710573
feltöltött közlemény: 59 Open Access: 10
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK