Tudóstér: Rácz Anita publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 45 Open Access: 2
2023
 1. Rácz, A.: Settlement names referring to Czech settlers in medieval Hungary.
  Acta onomast. 64 (1), 157-171, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Linguistics and Language (2022)
2022
 1. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V., Kis, T.: A magyar helynevek története.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2022. ISBN: 9789636150334
 2. Rácz, A.: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára..
  Partium Christian University, Oradea, 408 p., 2022. ISBN: 9786069673393
 3. Rácz, A.: Noms de commune se référant a des peuples de langue romane dans la Hongrie médiévale.
  Nouvelle Revue d'Onomastique. 64 185-203, 2022.
 4. Rácz, A.: Settlement Names Referring to Eastern Slavic Settlers in Medieval Hungary.
  Voprosy Onomastiki. 19 (2), 85-103, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Communication
  Q2 Linguistics and Language
2021
 1. Rácz, A.: Helynévtörténeti adalékok Bihar vármegye korai településtörténetéhez.
  Helynévtört. tanulm. 17 55-72, 2021.
2020
 1. Rácz, A.: Beszámoló a 2019/2020. tanévről.
  Magy. nyelvjár. 58 283-286, 2020.
2019
 1. Rácz, A.: Beszámoló a 2018/2019. tanévről.
  Magy. nyelvjár. 57 229-232, 2019.
 2. Rácz, A., Tóth, V.: Settlement Names Derived from Ethnonyms as Historical Evidence: the Case of Medieval Hungary.
  Voprosy Onomastiki. 16 (1), 104-120, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Communication
  Q2 Language and Linguistics
  Q2 Linguistics and Language
 3. Rácz, A.: Settlement Names in an Onomatosystematical Context: Name Typology, Etymology, and Chronology.
  Onomast. Ural. 15 31-55, 2019.
2018
 1. Rácz, A.: Beszámoló a 2017/2018. tanévről.
  Magy. nyelvjár. 56 203-205, 2018.
 2. Rácz, A.: Chronologie relative des types de toponymes.
  Onomast. Ural. 12 315-327, 2018.
 3. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Régi magyar helynévadás: a korai ómagyar kor helynevei mint a magyar nyelvtörténet forrásai.
  Gondolat, Budapest, 542 p., 2018. ISBN: 9789636939090
2017
 1. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból 4.: Liptó-Pilis vármegye : Györffy György, Az Árpád-kori Magyarország történeti földrajza című műve alapján.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 119 p., 2017. ISBN: 9789633186251
 2. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: History of Hungarian Toponyms.
  Helmut Buske Verlag, Hamburg, 313 p., 2017. ISBN: 9783875488449
2016
 1. Rácz, A.: Etnonimák a régi magyar településnevekben.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 196 p., 2016. ISBN: 9789633185711
 2. Rácz, A.: Régi magyar településnév-típusok relatív kronológiai viszonyai.
  In: Az ember és a nyelv - térben és időben: Emlékkönyv Szabó T. Attila születésének 110. évfordulóján. Szerk.: Benő Attila, T. Szabó Csilla, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 50-61, 2016. ISBN: 9786067390476
2015
 1. Rácz, A.: A nép- és törzsnévi helynevek történeti tipológiai sajátosságai.
  Helynévtört. tanulm. 11 17-34, 2015.
 2. Rácz, A.: Les noms de groupes sociaux dans les anciens noms de communes Hongrois.
  In: Proceedings of the Third International Conference on Onomastics "Name and Naming" Conventional / Unconventional in Onomastics. Ed.: Felecan Oliviu, Editura Mega, Editura Argonaut, Cluj-Napoca, 540-550, 2015. ISBN: 9786065436718
 3. Rácz, A.: Profession names in old Hungarian settlement names.
  Nyelvtud. Közl. 111 117-131, 2015.
2014
 1. Rácz, A.: Les ethnonymes dans les toponymes hongrois.
  onoma. 56 (1), 183-196, 2014.
2013
 1. Rácz, A.: A nép(név) fogalmának változása, értelmezése.
  Helynévtört. Tanulm. 9 7-17, 2013.
 2. Rácz, A.: Ethnic groups and settlement names in Hungary.
  Nyelvtud. Közl. 109 255-266, 2013.
2012
 1. Rácz, A.: Bölcskei Andrea: A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában.
  Magy. Nyelv. 108 367-370, 2012.
  (Ismertetett mű: Bölcskei Andrea. -A magyar településnevek korrelációs rendszerének alakulása a természetes névadás korszakában /Budapest : Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, 2010)
 2. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2012. ISBN: 9789633182123
2011
 1. Rácz, A.: Adatok a népnévvel alakult régi településnevek történetéhez.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 248 p., 2011. ISBN: 9789633180990
 2. Rácz, A.: Az ómagyar kori településnevekben előforduló 'német' jelentésű lexémák nyelvföldrajzi vizsgálata.
  Névt. Ért. 33 77-91, 2011.
 3. Rácz, A.: Gondolatok a Magyarad ~ Magyaród helynevekről.
  Helynévtört. Tanulm. 6 35-45, 2011.
2010
 1. Rácz, A.: Szláv népneveink jelentéstörténetéhez.
  Magy. Nyelv. 106 (4), 396-410, 2010.
 2. Rácz, A.: Törökségi népek elnevezései régi magyar tulajdonnevekben.
  Helynévtört. Tanulm. 5 113-127, 2010.
2009
 1. Rácz, A.: Nyugati népek megnevezéseinek változásai a magyar nyelvben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 47 81-97, 2009.
2008
 1. Rácz, A.: Helynévképzők az ómagyar kori népnévi eredetű helynevekben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 46 103-124, 2008.
 2. Rácz, A., Bölcskei, A., Császi, I.: Népnévi eredetű településneveink szerkezeti sajátosságairól, alaki változásairól.
  In: Név és valóság : a VI. Magyar Névtudományi Konferencia előadásai. Szerk.: Bölcskei Andrea, N. Császi Ildikó, Károli Gáspár Református Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszéke, Budapest, 230-240, 2008.
2007
 1. Rácz, A.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 45 117-122, 2007.
  (Ismertetett mű: Pethő József. -Jelentéstan : tankönyv a BA képzés számára /[Budapest] : Bölcsész Konzorcium, 2006)
 2. Rácz, A.: A pszeudo-törzsnévi eredetű településnevekről.
  In: Nyelv, nemzet, identitás : az VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus (Debrecen, 2006. augusztus 22-26.) nyelvészeti előadásai. Szerk.: Maticsák Sándor, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Debrecen-Budapest, 45-55, 2007.
 3. Rácz, A.: A régi Bihar vármegye településneveinek történeti-etimológiai szótára.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 372 p. + 1 térkép p., 2007. ISBN: 9789634730880
2005
 1. Rácz, A., Debreceni Egyetem.: A régi Bihar vármegye településneveinek nyelvészeti vizsgálata.
  Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 235 p., 2005. ISBN: 9634729355
2004
 1. Rácz, A.: [Ismertetés].
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 42 116-125, 2004.
  (Ismertetett mű: Kristó Gyula. -Nem magyar népek a középkori Magyarországon /Budapest : Lucidus, 2003)
 2. Rácz, A.: Bihar vármegye etnikai viszonyai az ómagyar kori helynevek tükrében.
  In: Magyar névtani kutatások itthon és határainkon túl. Szerk.: Farkas Ferenc, Magyar Nyelvtudományi Társaság, Budapest, 199-206, 2004, (A Magyar Nyelvtudományi Társaság kiadványai, ISSN 0133-218X ; 200.) ISBN: 9637530541
2003
 1. Rácz, A.: Újra az ómagyar helynevek mássalhangzó-torlódásairól.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 497-507, 2003.
1999
 1. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  KLTE, Debrecen, 1999. ISBN: 9634721877
1997
 1. Rácz, A.: Az ómagyarkori településnevek differenciálódásáról.
  Magy. nyelvjár. 34 125-146, 1997.
 2. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  KLTE, Debrecen, 1997. ISBN: 9634721877(össz.)
1996
 1. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Helynévtörténeti adatok a korai ómagyar korból.
  Magy. nyelvjár. 33 187-206, 1996.
 2. Hoffmann, I., Rácz, A., Tóth, V.: Ómagyar kori helynévfeldolgozások.
  KLTE Magyar Nyelvtudományi Intézet, Debrecen, 34 p., 1996. ISBN: 9634721206
feltöltött közlemény: 45 Open Access: 2
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK