Tudóstér: Lukácsné Marinka Melinda publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 44 Open Access: 5
2022
 1. Bartha, E., Lukácsné Marinka, M.: European Case Studies of Economic, Social and Cultural Diversity: 5-7 October 2022: abstracts.
  Department of Ethnology University of Debrecen, Debrecen, 68 p., 2022. ISBN: 9789634904625
2020
 1. Lukácsné Marinka, M.: A gávavencsellői német nemzetiségi örökségesítés.
  In: Jogok és lehetőségek a társadalomban.. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute, Komárno, 185-195, 2020. ISBN: 9788089691692
 2. Lukácsné Marinka, M.: Első világháborús emlékezeti terek Nagykállóban.
  In: A Nagy Háború néprajza. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Keményfi Róbert, Kapitális Kft., Debrecen, 199-224, 2020, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 81)
 3. Lukácsné Marinka, M.: Háború és Katonasors.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 376 p., 2020. ISBN: 9789634902201
 4. Lukácsné Marinka, M.: Kulturerbe oder Kriegsspuren? Ein Fallbeispiel vom Vergessen bis zur Erinnerung und 'Patrimonisierung': Cultural Heritage or Traces of the War? A Case Study From Oblivion to Memory and 'Heritagisation'.
  Ethnogr. Folklor. Carpathica. 22 139-154, 2020.
 5. Lukácsné Marinka, M.: Online felületek az örökségelemek néprajzi feltárásában és ismeretátadásában.
  In: Történelmi és néprajzi örökségek az ókortól napjainkig: Virtuális múzeumok, internetes adattárak, gyűjtemények és használatuk lehetőségei. Szerk.: Nagy Molnár Miklós, Körösparti Péter, Györffy István Nagykun Múzeum, Karcag, 197-219, 2020, (Nagykunsági füzetek ; 9) ISBN: 9789637354083
 6. Bálint, Z., Lukácsné Marinka, M.: Popular Culture and War.
  MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 192 p., 2020. ISBN: 9789634902577
 7. Lukácsné Marinka, M., Keményfi, R.: The Great War - as a research field.
  Debreceni Egyetem, Néprajzi Tanszék :, Debrecen, 160 p., 2020. ISBN: 9789634902607
2019
 1. Lukácsné Marinka, M.: A sváb temető, mint nemzetiségi emlékezeti tér.
  In: Vallási néprajz 16. Szerk.: Sápy Szilvia, Bihari Nagy Éva, Debreceni Egyetem, Néprajzi Tanszék, Debrecen, 143-166, 2019. ISBN: 9789634902195
 2. Lukácsné Marinka, M.: Az örökségesítés kérdése a német nemzetiségi néprajzi kutatásokban.
  In: Tanulmányok a kompetenciákra építő, fenntartható kulturális és technológiai fejlődés köréből. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institut s.r.o., Komárno, 306-313, 2019. ISBN: 9788089691630
 3. Lukácsné Marinka, M.: Egy református német közösség az Alföldön.
  In: Pietas et Scientia : Tanulmányok P. Szalay Emőke tiszteletére. Szerk.: P. Szászfalvi Márta, Kavecsánszki Máté, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék : Tiszántúli Református Egyházkerület : MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 423-435, 2019, (ISSN 0138-9882) ISBN: 9789634901570
 4. Lukácsné Marinka, M.: Németfalu - sváb utca - pincesor: A német telepítés emlékezete a közterületi névhasználatban és közösségi tereken.
  Népr. Látóhatár. 28 (3-4), 96-110, 2019.
 5. Bihari Nagy, É., Lukácsné Marinka, M.: Néprajzi Tanszék 70 Debrecen.
  Debreceni Egyetem, Néprajzi Tanszék; MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 96 p., 2019. ISBN: 9789634901211
2018
 1. Lukácsné Marinka, M., Keményfi, R.: Ethnographica et Folkloristica Carpathica 20..
  MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 216 p., 2018. ISBN: 9789633187272
 2. Lukácsné Marinka, M.: Identitásőrzés és szimbolikus térmegjelölés.
  In: Táj és kultúra 1.. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Marinka Melinda, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 121-139, 2018. ISBN: 9789634900733
 3. Keményfi, R., Bartha, E., Lukácsné Marinka, M.: Regionális néprajzi kutatások a Kárpát-medencében.
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 208 p., 2018. ISBN: 9789634736349
 4. Lukácsné Marinka, M.: Sathmarschwäbische Heimatbücher als Erinnerungsorte und als ethnografische Quellen.
  In: Formen, Orte und Diskurse / head of the ed. board Elek Bartha, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 69-78, 2018. ISBN: 9789633187272
 5. Lukácsné Marinka, M.: Vorwort.
  In: Formen, Orte und Diskurse / head of the ed. board Elek Bartha, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 7-8, 2018, (Ethnographica et folkloristica Carpathica, ISSN 0139-0600 ; 20) ISBN: 9789633187272
2016
 1. Bihari Nagy, É., Keményfi, R., Lukácsné Marinka, M., Kavecsánszki, M.: Diptichon: Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére.
  Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 944 p., 2016. ISBN: 9789634739272
 2. Lukácsné Marinka, M.: Sváb visszatérők: Újjáéledő hagyomány és lokális kötődés a szatmári svábok körében.
  Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 280 p., 2016.
 3. Lukácsné Marinka, M.: Szatmári sváb emlékezeti terek: Mezőpetri közösségi emlékhelyei.
  In: Diptichon : Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Szerk.: Bihari Nagy Éva, Keményfi Róbert, Marinka Melinda, Kavecsánszki Máté, DE Néprajzi Tanszék, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 301-324, 2016. ISBN: 9789634739272
2015
 1. Lukácsné Marinka, M.: A táncház módszer, mint hungarikum.
  [s.n.], [s.l.], 2015.
 2. Lukácsné Marinka, M.: Brücke - a szatmári svábok identitásformálásának határon átívelő jelenségei.
  In: Hármas határok néprajzi értelmezésben. Szerk.: Turai Tünde, MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 280-294, 2015. ISBN: 9789635670628
 3. Lukácsné Marinka, M.: Szokás, hagyomány, identitás, a hungarikumok és a gasztronómia kontextusában.
  [s.n.], [s.l.], 2015.
2014
 1. Lukácsné Marinka, M.: A magyar "nemezeti sült" színei egy tokaj-hegyaljai település táplálkozáskultúrájának tükrében.
  Népr. Látóhatár. 23 (3-4), 169-189, 2014.
 2. Lukácsné Marinka, M.: Identitás - hungarikum - gasztronómia: Egy népművészeti tábor néprajzi vizsgálatának tapasztalatai.
  Népr. látóhatár. 23 (1-2), 50-80, 2014.
2013
 1. Lukácsné Marinka, M.: 21. századi sváb ünnepek identitásőrző jellege Szatmárban.
  In: Ünnepek, ünnepkörök történelmi és néprajzi vonatkozásai. Szerk.: Bartha Elek, Csiszár Imre, Forisek Péter, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 144-159, 2013, (Studia folkloristica et ethnographica, 0138-9882 ; 57.) ISBN: 9789634736394
 2. Lukácsné Marinka, M.: A magyar "nemzeti sült" színei egy tokaj-hegyaljai település táplálkozáskultúrájának tükrében.
  [s.n.], Debrecen, 24 p., 2013.
 3. Lukácsné Marinka, M.: Az identitásőrzés néprajzi vizsgálatának lehetőségei a hungarikumok és a gasztronómia kontextusában.
  [s.n.], Debrecen, 33 p., 2013.
2012
 1. Lukácsné Marinka, M.: "Heimatbuch" - egy sajátos műfaj jellemzőiről és néprajzi hasznosíthatóságáról.
  Ethnographia. 123 (4), 344-368, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Anthropology
 2. Lukácsné Marinka, M.: Identitásörző tevékenység és felekezeti kötődés egy romániai sváb falu viszonylatában.
  In: Tanulmányok Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Szászfalvi Márta, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Néprajzi Tanszék, Debrecen, 131-140, 2012. ISBN: 9789630831291
 3. Lukácsné Marinka, M.: Identitásőrző tevékenység és felekezeti kötődés egy romániai sváb falu viszonylatában.
  In: Tanulmányok Ujváry Zoltán 80. születésnapja alkalmából. Szerk.: Kavecsánszki Máté, Szászfalvi Márta, Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 131-140, 2012. ISBN: 9789630831291
 4. Lukácsné Marinka, M.: Vándorlásformák és kulturális hatásuk egy romániai sváb település lokális társadalmában.
  Népr. Látóhatár. 21 (4), 25-43, 2012.
2011
 1. Lukácsné Marinka, M.: Connections Between the 'Area Bond', Symbolical Spaces of Memory and Self-Representation among the Swabians of the Szatmár/Satu Mare Region.
  In: Integrating minorities: traditional communities and modernization. Ed.: Agneszka Barszczewska, Lehel Peti, The Romanian Institute for Research on National Minorities; Kriterion Publisher, Cluj-Napoca, 147-159, 2011. ISBN: 9786069274491
2010
 1. Lukácsné Marinka, M.: A szatmári svábok templombúcsújának sajátosságai.
  Ethnica. 12 (4), 91-94, 2010.
2009
 1. Bartha, E., Keményfi, R., Lukácsné Marinka, M.: 1956 a néphagyományban.
  Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 600 p., 2009. ISBN: 9789634733324
 2. Lukácsné Marinka, M.: Gemeindepartnerschaften als Ausdrucksform der interkulturellen Kommunikation?.
  In: Kommunale Partnerschaften zwischen West und Ost : Referate der Tagung des Johannes-Künzig-Instituts für ostdeutsche Volkskunde vom 7. bis 9. November 2007. Hrsg.: von Hans-Werner Retterath, Johannes-Künzig-Institut für ostdeutsche Volkskunde, Freiburg, 105-125, 2009. ISBN: 9783931905491
 3. Lukácsné Marinka, M.: Konzerválódott és felújított, valamint újszerű szokások a szatmári sváboknál.
  In: Németek a Kárpát-medencében konferencia anyaga. Szerk.: Nagy István, Kutnyánszkyné Bacskai Eszter, Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium, Bonyhád, 161-172, 2009, (Bonyhádi Evangélikus Füzetek ; 2.) ISBN: 9789638840103
2007
 1. Lukácsné Marinka, M.: A szatmári svábok néprajzi kutatásának eredményei a freiburgi Johannes-Künzig-Intézet gyűjteményének tükrében.
  In: Notitiae Iuvenum : Tanulmányok Ujváry Zoltán 75. születésnapjának tiszteletére. Szerk.: Kiri Edit, Kovács László Erik, Szilágyi Judit, DE BTK HÖK, Debrecen, 43-52, 2007. ISBN: 9789634730286
 2. Lukácsné Marinka, M.: A Szentháromság tiszteletének kialakulása a szatmári sváboknál a táj szakralizációjának következtében.
  In: Az Alföld vonzásában : Tanulmányok a 60 esztendős Novák László tiszteletére. Szerk.: Ujváry Zoltán, Pest Megyei Múzeumok Igazgatósága, Nagykőrös ; Debrecen, 407-416, 2007, (Az Arany János Múzeum közleményei ; 12) ISBN: 9789637134364
2006
 1. Lukácsné Marinka, M.: Báli szokások Csanáloson.
  Ethnica. 8 (1), 22-23, 2006.
 2. Lukácsné Marinka, M.: Lakodalom egy szatmári sváb faluban.
  Ethnica. 8 (1), 26-29, 2006.
2005
 1. Lukácsné Marinka, M.: A csanálosi svábok sorozása és sorostalálkozója.
  Ethnica. 7 (1), 33-34, 2005.
 2. Lukácsné Marinka, M.: A szatmári svábok társadalmi életének folklórja az ifjúkorban.
  Ethnica. 7 (2), 59-61, 2005.
feltöltött közlemény: 44 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK