Tudóstér: Dohánné Hovánszki Mária publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 16 Open Access: 0
2022
 1. Debreczeni, A., Béres, N., Doncsecz, E., Hovánszki, M.: Verseghy Ferenc művei: Elektronikus kritikai kiadás.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, [s.p.], 2022.
2020
 1. Hovánszki, M.: A Marszíliai ének szöveghagyománya a másolatoktól Verseghy Ferenc lejegyzéséig.
  In: Doromb / Csörsz Rumen István, Reciti, Budapest, 335-349, 2020, (Közköltészeti tanulmányok, ISSN 2063-8175 ; 8.)
 2. Hovánszki, M.: F. et Cs. avagy A' Reményhez és A' Pillangóhoz Fazekas-módra.
  Stud. litt. 59 (1-2), 97-102, 2020.
2019
 1. Hovánszki, M.: Szövegek és dallamok hálózata Verseghy Ferenc énekelt költészetében = Network of lyrics and melodies in the vocal poetry of Ferenc Verseghy.
  In: Forráskutatás, forráskiadás, tudománytörténet III.. Szerk.: Haader Lea, Juhász Dezső, Korompay Klára, Szentgyörgyi Rudolf, Terbe Erika , C. Vladár Zsuzsa, Magyar Nyelvtudományi Társaság; ELTE Magyar Nyelvtudományi és Finnugor Intézet, Budapest, 184-192, 2019. ISBN: 9786155061196
2018
 1. Hovánszki, M.: A Versegi Ferentz' munkáiból. 1805. című kéziratcsomó hitelességéről.
  In: In memoriam Verseghy Ferenc 7. Emlékkönyv a Szolnokon 2017. április 3-4-én rendezett tudományos konferencia anyagából. Szerk.: Doncsecz Etelka, Lengyel Réka, Verseghy Ferenc Könyvtár és Közművelődési Intézmény, Szolnok, 33-43, 2018. ISBN: 9789637613630
2017
 1. Hovánszki, M.: A muzsikus Verseghy, avagy a "Magyar Hárfás" zenei- és énekköltői munkássága.
  In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon. (2017) / Domokos Mária, Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, 331-393, 2017, (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez, ISSN 2631-0090 ; 2.)
 2. Hovánszki, M.: Érzékeny énekelt dalköltészet.
  In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon / Domokos Mária; Ecsedi Zsuzsanna; Gilányi Gabriella; Hovánszki Mária; H. Hubert Habriella; Paksa Katalin; Papp Ágnes; Papp Géza; Richter Pál; Szacsvai Kim Katalin, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, 303-329, 2017, (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez, ISSN 2631-0090 ; 2) ISBN: 12345678918
 3. Hovánszki, M.: Faludi Ferenc és Amade László formaújításai, avagy a magyar nyelvű gáláns-rokokó énekköltészet (1730-1770).
  In: Zenei repertoár és zenei gyakorlat a 18. századi Magyarországon / Domokos Mária; Ecsedi Zsuzsanna; Gilányi Gabriella; Hovánszki Mária; H. Hubert Habriella; Paksa Katalin; Papp Ágnes; Papp Géza; Richter Pál; Szacsvai Kim Katalin, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Zenetudományi Intézet, Budapest, 289-302, 2017, (Műhelytanulmányok a 18. század zenetörténetéhez, ISSN 2631-0090 ; 2) ISBN: 12345678918
 4. Hovánszki, M.: Verseghy contra Batsányi, avagy a Batsányi-Verseghy vita alakulása Verseghy kufsteini kéziratai alapján.
  Irodalomismeret. 28 (1), 14-43, 2017.
 5. Hovánszki, M.: Verseghy Ferenc és Kreskay Imre kéziratban maradt heroida-énekei.
  In: Római költők a 18-19. századi magyarországi irodalomban: Vergilius, Horatius, Ovidius. Szerk.: Balogh Piroska; Lengyel Réka, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 70-98, 2017. ISBN: 9786155478406
2016
 1. Hovánszki, M.: Verseghy Ferenc szabad és szoros zsoltárfordításai, avagy az érzékeny poéta a tudós eruditio szorításában.
  Irodalomtört. Közl. 120 (6), 729-747, 2016.
2009
 1. Hovánszki, M.: A kétszeres verselés kialakulása az énekelt dalköltészet jegyében.
  Irodalomtört. Közl. 113 (1), 67-95, 2009.
2007
 1. Hovánszki, M.: Magyar nyelvű énekelt (dal-)költészet a 18. századi Magyarországon.
  Magyar zene. 45 (3), 289-342, 2007.
2005
 1. Hovánszki, M.: A verbunkos helye és lehetséges értelmezései Csokonai poétikájában.
  In: Et in Arcadia ego: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése. Szerk.: Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 136-149, 2005, (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 36.) ISBN: 9634728995
 2. Hovánszki, M.: A verbunkos helye és lehetséges értelmezései Csokonai poétikájában.
  In: Et in Arcadia ego: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése. Szerk.: Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 136-149, 2005, (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 36.) ISBN: 9634728995
 3. Hovánszki, M.: Forrásjegyzék Csokonai dallamkövető verseihez.
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 27 315-350, 2005.
feltöltött közlemény: 16 Open Access: 0
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK