Tudóstér: Székely János publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 14 Open Access: 0
2016
 1. Székely, J.: A kötelező jogi képviselet és alkotmányossága Magyarország és Románia polgári perjogában.
  Jogtud. közl. 6 311-318, 2016.
 2. Molnár, J., Székely, J.: The Order for Payment Procedure in Romanian and Hungarian Law of Civil Procedure.
  Stud. Univ. Babeş-Bolyai. Iurisprudentia. 4 112-130, 2016.
2015
 1. Székely, J.: A szocialista polgári per egyes jellemzői, kialakulása és fejlődése Magyarországon és Romániában 1945-től a rendszerváltásig.
  In: Kolosváry Bálint emlékkötet. Szerk.: Veress Emőd, Erdélyi Református Egyházkerület; Sapientia EMTE - Kolosváry Bálint Jogtudományi Kutatóközpont, Kolozsvár, 265-284, 2015. ISBN: 9789737971906
 2. Székely, J., Sztranyiczki, S.: Az ingatlan jelzálog szabályozásának újdonságai Románia új Polgári törvénykönyvében.
  In: A tulajdonátruházás összehasonlító kereskedelmi és üzleti jogi kérdései. Szerk.: Erik Štenpien, Miskolczi Bodnár Péter, Károli Gáspár Református Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Budapest, 116-130, 2015. ISBN: 9789639808645
2014
 1. Székely, J.: A határon átnyúló jogviták esetén alkalmazandó költségmentességi szabályok magyarországi érvényesülése a Tanács 2003/8/EK irányelve és az Európai Bíróság gyakorlata tükrében.
  In: Az Európai Unió új és megújuló jogforrásainak szerepe a magyar magánjog fejlesztésében. Szerk.: Harsági Viktória, Raffai Katalin, Suri Noémi, Pázmány Press, Budapest, 207-219, 2014. ISBN: 9789633081952
 2. Székely, J.: A perelőfeltételek szabályozásának jelene és jövője Románia és Magyarország polgári eljárásjogában.
  Profectus in Litteris. 6 251-258, 2014.
 3. Székely, J.: A perorvoslatok rendszerének átalakulásában észlelhető közös tendenciák egyes európai államok polgári eljárásjogában.
  Erdélyi Múzeum. 76 (4), 240-254, 2014.
 4. Székely, J.: Az új romániai Pejtk. újításai és azok hatása az ügyvédi munkára.
  Ügyvédek lapja. 4 33-35, 2014.
 5. Székely, J.: Developmental Similarities of Appeals Procedures in Several European Jurisdictions.
  In: Tavaszi Szél konferenciakötet. Szerk.: Csiszár Imre, Kőmíves Péter Miklós, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Debrecen, 276-282, 2014. ISBN: 9789638956064
 6. Székely, J.: Egyes, az igazságszolgáltatás megvalósítása ellen irányuló bűncselekmények szabályozása Románia új büntető törvénykönyvében - tekintettel felvetődésük lehetőségére a polgári perben.
  Acta Univ. Sapentiae. Legal Stud. 3 (2), 193-213, 2014.
 7. Székely, J.: Újítások a bizonyítási eljárás terén Románia új Polgári eljárásjogi törvénykönyve rendelkezéseinek fényében.
  In: Új jogalkotási perspektívák és tendenciák Magyarországon és az Európai Unióban. Szerk.: Harsági Viktória, Raffai Katalin, Suri Noémi, Pázmány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi Kar, Budapest, 291-303, 2014. ISBN: 9789633081716
2013
 1. Székely, J.: Szemelvények a romániai polgári perjogi kodifikáció főbb intézményi újításaiból.
  Profectus in Litteris. 5 317-323, 2013.
2011
 1. Székely, J.: Pár gondolat a dologi jogok szabályzásáról Románia új Polgári törvénykönyvében, különös figyelemmel a tulajdonjog terén bekövetkező változásokra.
  Scientia Iuris Magyar-Román Jogtud. közl. 3-4 25-42, 2011.
2007
 1. Székely, J.: A védzáradékok természete és működése.
  Rom. Magy. Jogtud. Közl. 2 49-54, 2007.
feltöltött közlemény: 14 Open Access: 0
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK