Tudóstér: Pfau Christa Sára publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 48 Open Access: 31
2023
 1. Bácsné Bába, É., Müller, A., Pfau, C., Balogh, R., Bartha, É., Szabados, G., Bács, Z., Ráthonyi-Ódor, K., Ráthonyi, G.: Sedentary Behavior Patterns of the Hungarian Adult Population.
  Int. J. Environ. Res. Public Health. 20 (3), 1-15, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Health, Toxicology and Mutagenesis (2022)
  Q2 Pollution (2022)
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health (2022)
2022
 1. Pfau, C., Borbély, A., Koroknay, Z.: A Covid-19 hatása a sportolási szokásokra és az általános jóllétre.
  Magyar Sporttud. Szle. 23 (96), 79-80, 2022.
 2. Kozma, G., Czimre, K., Bács, B., Alexandru, I., Pfau, C., Bulz, G., Bács, Z.: A Special Type of Multifunctional Stadiums: Great Forest Stadium in Debrecen (Hungary).
  Buildings. 12 (12), 1-14, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Architecture
  Q2 Building and Construction
  Q2 Civil and Structural Engineering
 3. Harangi-Rákos, M., Pfau, C., Bácsné Bába, É., Bács, B., Kőmíves, P.: Lockdowns and Physical Activities: sports in the Time of COVID.
  Int. J. Environ. Res. Public Health. 19 (4), 1-22, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Health, Toxicology and Mutagenesis
  Q2 Pollution
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health
2021
 1. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Fenyves, V., Bács, Z., Pfau, C., Szabados, K., Ráthonyi, G.: A 9. konzolgenerációk válsága - fókuszban a Playstation 5 és az Xbox Series X..
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 6 (2), 1-10, 2021.
 2. Szabados, G., Bácsné Bába, É., Bács, Z., Helmeczi, A., Pfau, C., Orbán, S., Kovács, S.: A sport helyi keretei: A sporttérkép mint módszertan és alkalmazásának lehetőségei.
  Magyar Sporttud. Szle. 22 (94), 68-77, 2021.
 3. Pfau, C., Bartha, É., Bácsné Bába, É., Szabóné Szőke, R., Müller, A.: Debreceni csoportos órát tartó fitnesz termek szolgáltatás kínálatának felmérése.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 6 (2), 35-48, 2021.
 4. Koroknay, Z., Pfau, C., Kovács, S.: Egészséges táplálkozás vizsgálata a posztadoleszcensek körében szociológiai tényezőkkel kiegészítve.
  Táplálkozásmarketing. 8 (1), 45-58, 2021.
 5. Koroknay, Z., Kovács, S., Pfau, C.: Gender differences in consumption habits and spending behaviour regarding food groups in one of the most obese countries in Europe.
  J. Phys. Education Sport. 21 (2), 791-796, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  Q3 Sports Science
 6. Pfau, C., Koroknay, Z., Gottfried, P.: Gyermekvédelem az esportban.
  In: Az e-sport az élre tör : tematikus különszám. Szerk.: Bácsné Bába Éva , Balogh László, Szabados György Norbert, Ráthonyi Gergely Gábor, Harangi-Rákos Mónika, Lenténé Puskás Andrea, Biró Melinda, Debreceni Egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézet : Debreceni Egyetem Sportgazdasági és - menedzsment Intézet, Debrecen, 109-118, 2021, (Válogatott tanulmányok a sporttudomány köréből, ISSN 2631-0910 ; 6) ISBN: 9789634903055
 7. Bácsné Bába, É., Ráthonyi, G., Pfau, C., Müller, A., Szabados, G., Harangi-Rákos, M.: Sustainability-Sport-Physical Activity.
  Int. J. Environ. Res. Public Health. 18 (4), 1-21, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Health, Toxicology and Mutagenesis
  Q2 Pollution
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health
2020
 1. Pfau, C., Kanyó, K.: A mentális egészség és a szabadidősport kapcsolata.
  Különleges bánásmód. 6 (4), 29-40, 2020.
 2. Harangi-Rákos, M., Nagy, A., Pfau, C., Müller, A., Szabados, G., Bácsné Bába, É.: A sporteszközök piacának helyzete.
  Acta Carolus Robertus. 10 (2), 69-84, 2020.
 3. Koroknay, Z., Pfau, C.: Egészséges táplálkozással kapcsolatos szokások egyetemi hallgatók körében.
  Acta Med. Sociol. 11 (Klsz.), 18-29, 2020.
 4. Müller, A., Gabnai, Z., Bácsné Bába, É., Pfau, C., Bartha, É., Molnár, A., Pető, K.: Fitneszszolgáltatók marketingtevékenysége az Észak-alföld régióban.
  Acta Carolus Robertus. 10 (2), 117-136, 2020.
 5. Pfau, C., Szabados, G., Dorogi, K.: Floorball helyzetének és passzív sportfogyasztásának vizsgálata egy kutatás tükrében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 5 (1), 142-157, 2020.
 6. Koroknay, Z., Kovács, S., Pfau, C.: Nemi különbségek vizsgálata a fogyasztási szokásokban egyetemi hallgatók körében.
  Magyar Sporttud. Szle. 21 (87), 26-26, 2020.
 7. Koroknay, Z., Pfau, C., Kovács, S.: Táplálkozási szokások vizsgálata a posztadoleszcensek* körében.
  In: XIV. Táplálkozásmarketing Konferencia : Új irányok a táplálkozásmarketingben : Merre tovább? : Összefoglalók, Debreceni Egyetem, Debrecen, 32-32, 2020.
2019
 1. Koroknay, Z., Pfau, C., Bácsné Bába, É.: A Debreceni Egyetemi Atlétikai Club labdarúgó szakosztály sportszórakoztatás kínálati vizsgálata.
  In: "Mozgással az egészségért" A fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében : Nemzetközi Konferencia és Workshop: Válogatott tanulmánykötet. Szerk.: Bácsné Bába Éva, Müller Anetta, Debreceni Egyetem, Debrecen, 176-182, 2019. ISBN: 9789634900740
 2. Müller, A., Bácsné Bába, É., Gabnai, Z., Pfau, C., Pető, K.: A fitnesztrendek és új típusú mozgásformák társadalmi és gazdasági aspektusai.
  Acta Carolus Robertus. 9 (2), 109-122, 2019.
 3. Pfau, C., Pető, K., Bácsné Bába, É.: A fizikai aktivitás, mint egészségbefektetés = Physical activity as health investment.
  Egészségfejlesztés. 60 (1), 31-44, 2019.
 4. Koroknay, Z., Pfau, C.: Egészséges táplálkozással kapcsolatos szokások a Debreceni Egyetem hallgatói körében.
  In: Tavaszi Szél Konferencia 2019. Nemzetközi Multidiszciplináris Konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Németh Katalin, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 652, 2019. ISBN: 9786155586422
 5. Koroknay, Z., Pfau, C.: Egészségtudatos magatartás vizsgálata a Debreceni Egyetem Gazdaságtudományi Kar sportszakos hallgatói körében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 4 (3), 165-180, 2019.
 6. Müller, A., Bácsné Bába, É., Pfau, C., Molnár, A., Laoues-Czimbalmos, N.: Extrém sportfogyasztás vizsgálata egy kutatás tükrében = Extreme Sports Consumption Implications from a Research.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 4 (3), 135-145, 2019.
 7. Müller, A., Bács, Z., Bácsné Bába, É., Oláh, J., Pfau, C., Molnár, A.: Lovas szolgáltató létesítmények összehasonlító elemzése az Észak-alföldi régióban = Comparative Analysis of Equestrian Facilities in the North Great Plain Region.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 4 (3), 79-93, 2019.
 8. Koroknay, Z., Pfau, C.: Sportolási szokások vizsgálata a Debreceni Egyetemen.
  Magyar Sporttud. Szle. 20 (2), 58, 2019.
 9. Pfau, C., Müller, A., Bács, Z.: Szabadidősport lehetőségek a felsőoktatásban.
  In: "Mozgással az egészségért" A fizikai aktivitás jelentősége a jövő munkavállalóinak egészségmegőrzésében: Nemzetközi Konferencia és Workshop: Válogatott tanulmánykötet = "Movement for health" The importance of physical activity in health protection of future workers: International Conference and Workshop: Proceedings from the International Conference and Workshop / Bácsné Bába Éva; Müller Anetta, Debreceni Egyetem, Debrecen, 121-131, 2019. ISBN: 9789634900740
2018
 1. Pfau, C., Kalán, J., Bács, Z., Müller, A., Bácsné Bába, É.: 3X3-as kosárlabda versenyek Debrecenben.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (5), 231-250, 2018.
 2. Müller, A., Bolega, S., Gabnai, Z., Bácsné Bába, É., Pfau, C.: A BMX, és egyéb extrém sportok választásának motivációs tényezői.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (4), 426-441, 2018.
 3. Müller, A., Pfau, C., Gabnai, Z., Bácsné Bába, É., Borbély, A., Pető, K.: A gyógy-, wellness- és sportszolgáltatások fejlesztési lehetőségei a gyógyturizmusban egy hazai kutatás tükrében.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (4), 101-114, 2018.
 4. Müller, A., Gabnai, Z., Pfau, C., Pető, K.: A magyarok táplálkozási szokásainak és tápláltsági állapotának jellemzői: szakirodalmi áttekintés.
  Táplálkozásmarketing. 5 (2), 45-55, 2018.
 5. Pfau, C., Müller, A., Bács, Z., Bácsné Bába, É.: Az egészséges táplálkozás szerepe és jelentősége.
  Táplálkozásmarketing. 5 (1), 49-63, 2018.
 6. Bácsné Bába, É., Pfau, C., Dajnoki, K., Müller, A.: Examining the quality parameters of sports services.
  In: "Sport science in motion" Proceedings from the scientific conference = Válogatott tanulmányok a tudományos konferenciáról Komárno, May 17th-19th, 201 8. Ed.: Jaromír Simonek, Beáta Dobay, Univerzita J. Selyeho v Komárne, Komárno, 241-218, 2018. ISBN: 9788081222450
 7. Bácsné Bába, É., Bács, Z., Pető, K., Müller, A., Pfau, C., Dajnoki, K., Molnár, A.: Önkéntesség a sportban.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (5), 217-230, 2018.
 8. Pfau, C., Bács, Z., Fenyves, V., Bácsné Bába, É.: Szabadidősport szolgáltatások értékelési lehetőségei: felsőoktatási környezetbe adaptálva: evaluation opportunities for recreational sport services : adapted to higher education environment.
  Int. J. Eng. Manag. Sci. 3 (4), 150-164, 2018.
2017
 1. Pfau, C., Bács, Z., Szabados, G.: Nyírbogát lakosságának sportérintettség vizsgálata.
  Régiókut. szle. 2 (1), 243-267, 2017.
2016
 1. Pfau, C.: Hallgatói szabadidősport szervezése és jellemzői a felsőoktatásban.
  Taylor. 8 (4), 5-15, 2016.
 2. Pfau, C., Domokos, S.: Szabadidősport a felsőoktatásban.
  Taylor. 8 (2), 111-118, 2016.
2015
 1. Pfau, C.: Analysis of the leisure sport activities in University of Debrecen.
  Apstract. 9 (1-2), 75-80, 2015.
 2. Pfau, C.: Elektronikus munkafüzet: Gimnasztika.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 24 p., 2015.
 3. Pfau, C.: Elektronikus munkafüzet: Kézilabda.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 16 p., 2015.
 4. Pfau, C.: Elektronikus munkafüzet: Labdarúgás.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 34 p., 2015.
 5. Pfau, C.: Elektronikus munkafüzet: Röplabda.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 17 p., 2015.
 6. Pfau, C.: Examination of leisure sports alternatives provided By higher education institution.
  Apstract. 9 (3), 33-39, 2015.
2014
 1. Pfau, C.: Egyetemisták szabadidősport szokásai a Debreceni Egyetem Agrártudományi Központjában.
  Agrártud. közl. 58 155-162, 2014.
 2. Pfau, C.: Szabadidősport és sportinfrastruktúra összehasonlító elemzése a kutató egyetemeken.
  Taylor. 6 (1-2), 413-423, 2014.
 3. Pfau, C.: Szabadidősport lehetőségek és sportolási szokások vizsgálata a Debreceni Egyetemen.
  Magy. sporttud. szle. 15 (58), 52, 2014.
2013
 1. Pfau, C.: A szabadidősport tevékenység összehasonlító elemzése a felsőoktatásban.
  In: "Ifjúsági sport és tehetséggondozás - a 21. század kihívásai" : II. Nemzetközi Turizmus és Sportmenedzsment Konferencia : Debrecen, 2012. szeptember 5-6. : konferencia kötet. Szerk.: Perényi Szilvia, Debreceni Egyetem GVK, Debrecen, 268-275, 2013. ISBN: 9786155183812
feltöltött közlemény: 48 Open Access: 31
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK