Tudóstér: Bálint Péter publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 143 Open Access: 19
2019
 1. Bálint, Z., Bálint, P.: "Betekintettem a mennyországba".
  Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 197 p., 2019. ISBN: 9786155212772(fűzött)
 2. Bálint, P.: "Vallásos mese": szöveggyűjtemény.
  Didakt Kft., Debrecen, 644 p., 2019. ISBN: 9786155212833
 3. Bálint, P.: A mese és mondója.
  Didakt Kft, Debrecen, 348 p., 2019. ISBN: 9786155212703
 4. Bálint, P., Rónai, A., Seel, G.: A mese és mondója: folklór és irodalom = The Tale and Teller : folklore and literature.
  Didakt Kft., Debrecen, 348 p., 2019. ISBN: 9786155212703
 5. Bálint, P.: A párbeszéd szövegalakító szerepe a "vallásos" népmesében: a mesehős találkozása az ősz öregemberrel, a tündérkirálynővel és a segítővel.
  Műhely. 42 (5-6.), 227-240, 2019.
 6. Bálint, P.: A példázatszerű történetmondás mint lehetséges meseelbeszélési mód: a hallott és az írott szakrális, illetve profán szövegek interpretációja a népmesében.
  Stud. litt. 58 (1-2), 74-88, 2019.
 7. Bálint, P.: Az isteni gondviselés kognitív struktúrája a népmesében.
  Ethnographia. 130 (3), 445-463, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Anthropology
 8. Bálint, P., Bálint, Z.: Előszó.
  In: "betekintettem a mennyországba": példázatok és folklórszövegek hermeneutikája 2.. Szerk.:Bálint Péter, Bálint Zsuzsa, Didakt Kft, Hajdúböszörmény, 7-9, 2019, (Fabula aeterna, ISSN 2064-6380 ; 9) ISBN: 9786155212772
 9. Bálint, P.: Idegen-e a halott anyám?: (próza).
  Kortárs. 63 (9), 22-29, 2019.
 10. Bálint, P.: Kedvenc népmeséim: a hangok sokfélesége.
  Didakt Kft., Debrecen, 364 p., 2019. ISBN: 9786155212734
 11. Bálint, P.: Vallásos mese: szöveggyűjtemény.
  Didakt Kft, Debrecen, 644 p., 2019. ISBN: 9786155212833
2018
 1. Bálint, P., Bálint, Z.: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok": példázatok és folklórszövegek hermeneutikája.
  Didakt Kft., Debrecen, 231 p., 2018. ISBN: 9786155212468
 2. Bálint, P.: "Vót nekije élő-haló vizze": a cigány mesék világa.
  Napút. 20 (5), 61-80, 2018.
 3. Bálint, P.: Adományozott lét.
  Alföld. 69 (10), 86-99, 2018.
 4. Bálint, P.: A lehetetlen kérése és a kígyó-asszony segítsége: a meseszövet és a masal szöveghermeneutikai vizsgálata "A bíka mennyecske" című ketesdi mesén keresztül.
  In: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok": példázatok és folklórszövegek hermeneutikája. Szerk.: Bálint Péter, Bálint Zsuzsa, Didakt Kft ., Hajdúböszörmény, 97-113, 2018, (Fabula Aeterna, ISSN 2064-6380 ; 6) ISBN: 9786155212468
 5. Bálint, P.: Amikor a mese példázattá válik: Fedics Mihály "Úr Jézus Krisztus és a parasztgyerek" című meséjének szöveghermeneutikai vizsgálata.
  In: "azé kűdött az Isten ide hozzátok, hogy segíjjek rajtatok": példázatok és folklórszövegek hermeneutikája. Szerk.: Bálint Péter, Bálint Zsuzsa, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 29-66, 2018, (Fabula Aeterna, ISSN 2064 6380 ; 6) ISBN: 9786155212468
 6. Bálint, P.: Isten tenyerében vagyunk.
  Kortárs. 62 (4), 10-26, 2018.
 7. Bálint, P.: Sorsomról beszélek.
  Új forrás. 49 (10), 62-71, 2018.
2017
 1. Bálint, P.: 'Tumeur'.
  Kortárs. 6 3-12, 2017.
 2. Bálint, P.: A "folklór esemény" értelmezői és az őket figyelő tekintet.
  In: Peremhelyzetben II.. Szerk.: Biczó Gábor, Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 151-179, 2017. ISBN: 9786155212437
 3. Bálint, P.: Élő templom az ember: keresztény vallási "történetek" és elemek szervesülése a népmesében.
  Alföld. 10 95-108, 2017.
 4. Biczó, G., Bálint, P.: Peremhelyzetben II.: romológiai írások = In Marginal Position : writings from the field of romology.
  Didakt Kft., Debrecen, 180 p., 2017. ISBN: 9786155212437
2016
 1. Bálint, P.: A mesemondó arcának láthatósága és beszédének legitimitása.
  In: Inkluzív nevelés, inkluzív társadalom. Szerk.: Semsei Imre, Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 197-209, 2016. ISBN: 9789633186152
 2. Bálint, P.: Amikor a mesemondás lélekvezetési gyakorlat: (a kertész mint sztoikus bölcs Jakab István meséjében).
  Alföld. 2 67-88, 2016.
 3. Bálint, P.: A szentség megjelenési formái a mesenarratívában.
  In: Zbornik znanstfenih radova s Medunarodne znanstvebe jibferebcuhe = Globalne i lokalne perspektive pedagogije: Conferernce Proceedings Book. Ed.: Renata Jukic, Sveuciliste Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Filozofski fakultet, Osijek, 11-17, 2016. ISBN: 9789533140919
 4. Bálint, P.: Az elillanó "sum": (egy "gondolkodó dolog" gondolatai a többé nem létezőről).
  Az év novellái. 75-98, 2016.
 5. Bálint, P., Kocsis, P.: Kis mentori kézikönyv.
  Didakt KFT, Debrecen, 101 p., 2016. ISBN: 9786155212406
2015
 1. Bálint, P.: A dalbetétes mesék hermeneutikája.
  Erdélyi Múzeum. 2 18-38, 2015.
 2. Bálint, P.: A feltételszabás és renovatio fenomenológiája a népmesében.
  Korunk. 2 104-112, 2015.
 3. Bálint, P.: A titok fenoménje a népmesében (Jakab István: Brugó [AaTh, Bn 311 (406A*)~307]) = The Phenomenology of the Secret in the Folk Tale (István Jakab: Brugó [AaTh, Bn 311 (406A*)~307]).
  In: A titok fenomenológiája a cigány népmesében = The Phenomenology of the Secret in Gypsy Folktales. Szerk.: Bódis Zoltán, Didakt K., Debrecen, 11-54, 159-206, 2015. ISBN: 9636155212291
 4. Bálint, P.: Átok, titok és ígéret a népmesében: The Curse, the Secret and the Promise in the Folktale.
  Didakt Kft., Debrecen, 406 p., 2015. ISBN: 9786155212321
 5. Bálint, P.: Az elillanó "sum".
  Alföld. 2 6-19, 2015.
 6. Bálint, P.: Életvilágbeli veszteségek a népmese kihalásával (avagy miről marad le a gyermek, ha nem ismeri a tradicionális népmesét?).
  In: Pedagógiai innovációk. Szerk.: Szerepi Sándor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-16, 2015. ISBN: 9789633184639
 7. Bálint, P.: Görög Veronika: A három út. Varsányi cigány mesék Berki Jánostól.
  Ethnographia. 2 321-323, 2015.
  (Ismertetett mű: Görög Veronika. -A három út. Varsányi cigány mesék Berki Jánostól /Budapest : Balassi Kiadó, 2012229 p.)
 8. Bálint, P.: Miért és kiváltképpen mire jó a tradicionális népmese?.
  In: Az együttnevelés útjai. Szerk.: Szilágyi Barnabás, Mező Katalin, Mező Ferenc, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 23-36, 2015. ISBN: 9789633184837
 9. Bálint, P.: Miért és kiváltképpen mire jó a tradicionális népmese?.
  Helikon. 11 16-18, 2015.
2014
 1. Bálint, P.: A metaforáról metaforikusan: Töprengések Szentkuthy Az egyetlen metafora felé naplójának újraolvasásakor.
  Forrás. 7-8 103-117, 2014.
 2. Bálint, P.: Archaikus alakzatok a népmesében: Jakab István a cigány mesemondó (a késleltető halmozás mestere) = Archaic Images in Folk Tales . The Tales of István Jakab, Gypsy Tale Teller (the master of delayed accumulation).
  Didakt Kft, Debrecen, 424 p., 2014. ISBN: 97861552122
 3. Bálint, P.: A titok fenoménje a népmesében: Jakab István: Brugó.
  Alföld. 9 72-92, 2014.
 4. Bálint, P.: Az "idegen" a "magyar" népmesében "A lét homálya".
  Műhely. 5-6 156-168, 2014.
2013
 1. Bálint, P.: A "rettenetes erő" fenomenológiája - az Erős János és Babszem Jankó típusú mesékben.
  Néprajzi látóhatár. 4 14-37, 2013.
 2. Bálint, P.: A lustaság fenomenológiája.
  Korunk. 4 64-75, 2013.
 3. Bálint, P.: Az átok-mondás és a megkötésből való szabadulás hermeneutikája.
  Alföld. 4 56-75, 2013.
 4. Bálint, P.: Meseértés és értelmezés: a kárpát-medencei népmesehagyomány hermeneutikai vizsgálata.
  Didakt Kft., Debrecen, 353 p., 2013. ISBN: 9786155212123
2012
 1. Bálint, P.: A "késleltető halmozás" szövegkonstituáló funkciója Jakab István meséjében: "Egyetlen tárgyunk a beszélő alany" = The function of text constitution by using the rhetorical figure of accumulatio in István Jakab's tale "The speaking subject is the entire subject.".
  In: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and language in Gypsy tale tellers. Szerk.: Bálint Péter, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 11-34, 111-136, 2012. ISBN: 9786155212031
 2. Bálint, P.: A meseértés - és értelmezés csapdái.
  Agria. 3 183-191, 2012.
 3. Bálint, P.: A sírás fenomenológiája az Erős János típusú népmesékben.
  Műhely. 4 53-60, 2012.
 4. Bálint, P.: Az árvaság és borzalom fenomenológiája: Kovács Károly cigány mesemondó önelbeszélésének tükrében = The Phenomenology of orphanhood and horror : within the framework of the self-narrative of Károly Kovács, the gypsy tale teller.
  In: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and language in Gypsy tale tellers. Szerk.: Bálint Péter, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 35-50 137-153, 2012. ISBN: 9786155212031
 5. Bálint, P.: Az együgyűség fenomenológiája: Jakab István cigány mesemondó Erős-János- típusú meséiben.
  Új forrás. 10 62-74, 2012.
 6. Bálint, P.: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál: előszó = Identity and language in Gypsy tale tellers : foreword.
  In: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and language in Gypsy tale tellers. Szerk.: Bálint Péter, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 7-9 107-109, 2012. ISBN: 9786155212031
 7. Bálint, P.: Identitás és nyelv a cigány mesemondóknál = Identity and Language in Gypsy Tale Tellers.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antorpológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 211 p., 2012. ISBN: 9786155212031
 8. Bálint, P., Bódis, Z.: Identitás történetek a népmesében.
  Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar, Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék, Hajdúböszörmény, 217 p., 2012. ISBN: 9786155212024
 9. Bálint, P.: Szerelemféltés vagy önféltés?: Villányi László: Ámulat, Orpheusz, 2011.
  Kortárs. 4 94-97, 2012.
2011
 1. Bálint, P.: A hallgatás és felelősségvállalás a népmesében = Silence and the acceptance of responsibility in folk tales.
  In: Identitás és népmese. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kiadó, Debrecen, 9-40 133-166, 2011. ISBN: 9789638916792
 2. Bálint, P.: Az állandóság, a folyamatosság és elzártság hermeneutikája: Az "Ördögszerető"-típusú [407B] népmesékben = The hermeneutics of permanence, continuity and disclosure : in folktales type 407B - the Devil lover.
  In: Identitás és népmese. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kiadó, Debrecen, 57-85 183-211, 2011. ISBN: 9789638916792
 3. Bálint, P.: Az Irodalom, Kommunikáció és Kulturális Antropológia Tanszék.
  In: A Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Felnőttképzési Kar történetéből : 1996-2011. Szerk.: Kissné Korbuly Katalin, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 37-39, 2011. ISBN: 9789633181638
 4. Bálint, P.: Hangok csupán.
  Kortárs, Budapest, 476 p., 2011. ISBN: 9789639985261
 5. Bálint, P.: Honti és a mesevilág.
  Didakt Kft., Debrecen, 191 p., 2011. ISBN: 9789638916723
 6. Bálint, P.: Honti szellemi örökségének nyomában.
  In: Honti és a mesevilág. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 11-47, 2011. ISBN: 9789638916723
 7. Bálint, P., Biczó, G., Bódis, Z.: Identitás és népmese = identity and the folktale.
  Didakt Kiadó, Debrecen, 256 p., 2011. ISBN: 9789638916792
 8. Bálint, P.: Látszódni és megértve lenni: az arckép/fénykép szerepe a mesében = Being perceived and understood : the function of the portrait or photograph in tales.
  In: Identitás és népmese. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kiadó, Debrecen, 103-126 231-256, 2011. ISBN: 9789638916792
 9. Bálint, P.: The hermeneutics of the cursed hero in folk narratives.
  In: Társadalomtudományi tanulmányok IV. : integráció, inklúzió, multikulturalizmus. Szerk.: Rákó Erzsébet et al, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-100, 2011. ISBN: 9789633181928
2010
 1. Bálint, P.: A "Volt-vagyok" megjelenése a mesékben: az "elátkozott" sündisznó/fiú narratívák hermeneutikája = The manifestation of "I was - I am" in folk tales.
  In: Kedvenc népmeséim = My favourite folk tales. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 185-204, 205-226, 2010. ISBN: 9789638916709
 2. Bálint, P.: A (nép)mese oktatásának anomáliáiról.
  In: Az interkulturalitás megközelítése a multietnikus oktatásban = Abordarea interculturalitatii in eduxatia multietnica. Coord.: Vasile Marcu, Adela Bradea, Universitatii din Oradea, Oradea, 255-270, 2010. ISBN: 9789632362588
 3. Bálint, P.: About the difficulties of teaching folk stories.
  In: Az interkulturalitás megközelítése a multietnikus oktatásban = Aborda rea interculturalitatii in eduxatia multietnica. Coord.: Vasile Marcu, Adela Bradea, Universitatii din Oradea, Oradea, 159-163, 2010. ISBN: 9789632362588
 4. Bálint, P.: A Halál a Halálkoma-típusú mesékben = Death in Godfather Death-type tales.
  In: A többes azonossága = The Identity of the Multiple. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 69-84, 85-102, 2010. ISBN: 9789638780072
 5. Bálint, P.: Amikor a bot "puskának" mondatik: a cigány és a pap retorikai vitája = When a stick is called a "gun" : the rhetorical argument of the gypsy & the priest.
  In: A többes azonossága = The Identity of the Multiple. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 135-144, 145-154, 2010. ISBN: 9789638780072
 6. Biczó, G., Bálint, P.: A többes azonossága = the identity of the multiple.
  Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 240 p., 2010.
 7. Bálint, P.: A varázsló és a sóvárgó tekintet: a "hűtlen feleség"- típusú cigány népmesék hermeneutikája.
  In: Benedek Elek öröksége. Szerk.: Jenei Teréz, Nyíregyházi Főiskola Pedagógusképző Kara, Nyíregyháza, 57-76, 2010. ISBN: 9786155077005
 8. Bálint, P.: A varázsló és a sóvárgó tekintet: a "hűtlen feleség"-típusú cigány népmesék hermeneutikája The magician and the desiring gaze.
  In: Kedvenc népmeséim = My favourite folk tales. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 375-395, 397-418, 2010. ISBN: 9789638916709
 9. Bálint, P.: Az anya halál-aspektusai a népmesében: a tied vót, de te elvetötted" : a gonosz anya hermeneutikája = Aspects of the mother death in the folk tale.
  In: Kedvenc népmeséim = My favourite folk tales. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 255-286, 287-321, 2010. ISBN: 9789638916709
 10. Bálint, P.: Despre dificultatile predarii povestilor populare.
  In: Az interkulturalitás megközelítése a multietnikus oktatásban = Aborda rea interculturalitatii in eduxatia multietnica. Coord.: Vasile Marcu, Adela Bradea, Universitatii din Oradea, Oradea, 59-63, 2010. ISBN: 9789632362588
 11. Bálint, P.: Gyermek és könyv.
  Dehír április 022010.
 12. Bálint, P.: Halál a cigány népmesében: Cifra János: A cigány és az élet gyertyája és Jakab István: A szegény ember meg a halál.
  In: Utópiák és ellenutópiák. Szerk.: Kroó Katalin, Bényei Tamás, L'Harmattan, Budapest, 255-270, 2010. ISBN: 9789632362588
 13. Bálint, P.: Határ-helyzetben = on the borderline : pedagógiai-módszertani tanulmányok.
  Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 214 p., 2010. ISBN: 9789638780089
 14. Bálint, P.: Kedvenc népmeséim: a hangok sokfélesége : meseszöveg-gyűjtemény és tanulmányok = my favourite folktales : the multiplicity of voices : a collection of tales and studies.
  Didakt, Debrecen, 420 p., 2010. ISBN: 9789638916709
 15. Bálint, P.: Látszódni és megértve lenni: az arckép/fénykép szerepe a mesében.
  Alföld. 12 92-102, 2010.
 16. Bálint, P.: Márai Afrikában: a fölülírás szempontjai Márai az Istenek nyomában c. útiregényében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Phil. 15 (1), 7-20, 2010.
 17. Bálint, P.: Mese a mesében: a megkettőződés hermeneutikája = The embedded tale : the hermeneutics of duplication.
  In: Kedvenc népmeséim = My favourite folk tales. Szerk.: Péter Bálint, Didakt Kft., Hajdúböszörmény, 81-102, 103-126, 2010. ISBN: 9789638916709
 18. Bálint, P.: Pontosításra szoruló történetek.
  Műhely 1-2 146-149, 2010.
 19. Bálint, P.: Utazás-"leírások" Szentkuthy naplójában.
  Tiszatáj. 1 67-75, 2010.
 20. Bálint, P.: Villányi László Requiem-jéről: Villányi László: Mondja édesanyám.
  Tiszatáj. 4. 90-93, 2010.
  (Ismertetett mű: Villányi László. -Mondja édesanyám /Budapest : Orpheusz, 2009. -93 p. -)
2009
 1. Bálint, P.: "A kései szégyenkezés": (Szabó Lőrinc gyermeklírájáról).
  In: Változatok a gyermeklírára. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt, Debrecen, 37-52, 2009.
 2. Bálint, P.: "Szellemi tisztaságérzés": (visszakeresés Gulyás Pál Garabonciás éj című versében).
  In: Változatok a gyermeklírára. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt, Debrecen, 53-68, 2009.
 3. Bálint, P.: A "volt-vagyok" megjelenítése a mesékben: az "elátkozott" sündisznó/fiú narratívák hermeneutikája.
  Új forrás. 8 47-70, 2009.
 4. Bálint, P.: Ambrus Lajos organikus élet-rekonstrukció kísérlete.
  Új forrás. 1 68-76, 2009.
 5. Bálint, P.: Amikor a bot "puskának" mondatik: a cigány és a pap retorikai vitája.
  Néprajzi látóhatár. 3 86-95, 2009.
 6. Bálint, P.: Anyám: a tanító néni.
  Agria. 3 95-99, 2009.
 7. Bálint, P.: Az anya halál-aspektusai a népmesében.
  Fordulópont. 4 41-63, 2009.
 8. Bálint, P.: Az úrnőnél vendégségben.
  Debr. Disputa. 2 19-24, 2009.
 9. Bálint, P.: Baltazár: regény részlet.
  Alföld. 1 10-26, 2009.
 10. Bálint, P.: Elrévülés.
  Műhely. 2 46-52, 2009.
 11. Bálint, P.: Márai Afrikában: Márai Az Istenek nyomában című könyvéről.
  Új forrás. 4 42-56, 2009.
 12. Bálint, P.: Mese a mesében: a megkettőződés hermeneutikája.
  Fordulópont. 2 73-87, 2009.
 13. Bálint, P.: Önfelülírási gyakorlat Szabó Lőrinc Születésnapi ajándék című esszéjében.
  Magyar napló. 7 12-17, 2009.
 14. Kertész, A., Rákosi, C., Bálint, P., Bódis, Z.: Parakonzisztencia a gyermeklírában.
  In: Változatok a gyermeklírára. Szerk.: Bálint Péter, Bódis Zoltán, Didakt, Debrecen, 175-192, 2009.
 15. Bálint, P.: Számadás.
  Kortárs. 6 32-44, 2009.
 16. Bálint, P.: Utazás és idegenség.
  Kortárs, Budapest, 284, [2] p., 2009. ISBN: 9789639593961
 17. Bálint, P., Bódis, Z.: Változatok a gyermeklírára II..
  Didakt Kft., Debrecen, 192 p., 2009. ISBN: 9789638780034
 18. Bálint, P.: Woolf-műrajz helyett a "gépverőinas" műhelyében.
  Tiszatáj. 1 36-44, 2009.
2008
 1. Bálint, P.: A "hádészi tanár": Gulyás Pál költői labirintusa.
  Tiszatáj. 5 60-75, 2008.
 2. Bálint, P.: A nem kívánt jövevény.
  Magyar napló. 9. 12-16, 2008.
 3. Bálint, P.: Anna ölelésében.
  Kortárs. 52 (2), 2008.
 4. Bálint, P., Szentkuthy, M.: Bálint Péter: 1958.
  In: Szentkuthy Miklós válogatott levelezése. Szerk.: Tompa Mária, Hamvas Intézet, [Budapest], 31-47, 2008.
 5. Bálint, P.: Fragmentumok: Szabó László szobrairól.
  Új forrás. 6 59-73, 2008.
 6. Bálint, P.: Gordonkamuzsika.
  Új forrás. 7 9-24, 2008.
 7. Bálint, P.: Magam ajánlása: Örök közelség, ezer emlék : Szentkuthy Miklós válogatott dedikációi.
  Forrás. 12 108-112, 2008.
 8. Bálint, P.: Mély lélegzetvétel.
  Műhely. 3 47-55, 2008.
 9. Bálint, P.: Miért is lettem Csokonai?: tűnődések egy regényes életrajz születéséről.
  Alföld. 59 (1), 57-67, 2008.
 10. Bálint, P.: Örökség és emlékezet: Kiss Tamás.
  Debr. Disputa. 11-12 39-42, 2008.
 11. Bálint, P.: Veszélyes viszonyok.
  Tiszatáj. 8 64-85, 2008.
2007
 1. Bálint, P.: "A kései szégyenkezés": Szabó Lőrinc gyermeklírájáról.
  Nagyvilág. 9. 733-746, 2007.
 2. Bálint, P.: "Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok": hátrahagyott följegyzéseim: a Csokonai Vitéz Máhály tiszteletére meghirdetett regénypályázat I. díjas alkotása.
  Széphalom Könyvműhely, Budapest, 255 p., 2007. ISBN: 9789637486630
 3. Görög-Karády, V., Bálint, P.: A meseszövés változatai mesemondók, mesegyűjtők és meseírók.
  Didakt Kft., Debrecen, 401 p., 2007. ISBN: 9632140478
 4. Bálint, P.: Az elhagyás művésze: Réber László : töredékes gondolatok.
  In: A meseszövés változatai. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 397-401, 2007. ISBN: 9632140478
 5. Bálint, P.: Csillagfény és homály közt.
  Felsőmagyarország K., Miskolc, 284 p., 2007. ISBN: 9789639530638
 6. Bálint, P.: Film és folklór.
  In: A meseszövés változatai. Szerk.: Bálint Péter, Didakt Kft., Debrecen, 376-384, 2007. ISBN: 9632140478
 7. Bálint, P.: Kondor Béla: Csokonai.
  Új forrás. 10 80-94, 2007.
 8. Bálint, P.: Napló - avagy önmagunk írása.
  Sikoly 12-13. 6-13, 2007.
 9. Bálint, P.: Társalgás és konfesszió: töprengés az interjú sajátosságairól Szentkuthy Miklós ürügyén.
  Nagyvilág. 5 439-450, 2007.
 10. Bálint, P.: Tarvágás.
  Országépítő. 3-4 106-109, 2007.
 11. Bálint, P.: Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok.
  Új forrás. 4 3-22, 2007.
 12. Bálint, P.: Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok.
  Várad. 1-2 46-71, 2007.
 13. Bálint, P.: Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok.
  Alföld. 4 34-45, 2007.
 14. Bálint, P.: Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok.
  Tiszatáj. 5 40-52, 2007.
 15. Bálint, P.: Végbúcsúmat tiszta szívvel fogadjátok: hátrahagyott följegyzéseim.
  Kortárs. 3 1-26, 2007.
 16. Bálint, P.: Végbúcsúmat tisztességgel fogadjátok.
  Műhely. 2 29-35, 2007.
 17. Bálint, P.: Zónák, intimek, áthághatatlanok.
  Agria. 1 43-53, 2007.
2006
 1. Bálint, P.: Benedek Elek: Édes Anyaföldem!: (ez nem mese-rege).
  In: Közelítések a meséhez : a mese értelmezhetőségei / [a tanulmányokat válogatta és szerk. Bálint Péter], Didakt Kft., Debrecen, 224-234, 2006.
 2. Bálint, P.: Európa a lelkekben pusztul el: (Tűnődések Márai Kassai őrjáratáról és Napnyugati őrjáratáról).
  Forrás. 4 57-63, 2006.
 3. Bálint, P.: Ez csak - rege: tűnődések Benedek Elek Édes Anyaföldem! című könyvéről.
  Új forrás. 1 62-72, 2006.
 4. Bálint, P.: Kass Jánosról - az elfogultság hangján.
  Tiszatáj. 2 36-43, 2006.
 5. Bálint, P.: Közelítések a meséhez: a mese értelmezhetőségei.
  Didakt Kft., Debrecen, 259 p. ;, 2006. ISBN: 9632062736
 6. Bálint, P.: Léttisztaság: Kass János illusztrátori munkásságáról.
  Art limes. 4 43-53, 2006.
 7. Bálint, P.: Önmagam életét mint egy könyvet írni.
  Alföld. 3 52-57, 2006.
 8. Bálint, P.: Reflexiók a szöveg és illusztráció kontextusáról a mesekönyvekben.
  In: Közelítések a meséhez : a mese értelmezhetőségei / [a tanulmányokat válogatta és szerk. Bálint Péter], Didakt Kft., Debrecen, 241-253, 2006.
 9. Bálint, P.: Tarvágás.
  Életünk. 5 15-31, 2006.
 10. Bálint, P.: Tarvágás.
  Szépirodalmi Figyelő. 2 59-75, 2006.
 11. Bálint, P.: Tarvágás: hegyi beszéd.
  Felsőmagyarország K. ;, Miskolc, 183 p. ;, 2006. ISBN: 9638638656(fűzött)
 12. Bálint, P.: Tarvágás (regényrészlet).
  Tiszatáj. 1 3-16, 2006.
 13. Bódis, Z., Bálint, P.: Változatok a gyermeklírára.
  Didakt, Debrecen, ill. ;, 2006.
2005
 1. Bálint, P.: Egy kretén vallomásai.
  Felsőmagyarország Kiadó, Miskolc, 243 p., 2005. ISBN: 9639530344
2002
 1. Bálint, P.: "Léttisztaság": reflexiók a szöveg és illusztráció kontextusáról a mesekönyvekben.
  Tiszatáj. 56 (12), 99-106, 2002.
feltöltött közlemény: 143 Open Access: 19
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK