Tudóstér: Oláh Szabolcs publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 48 Open Access: 5
2018
 1. Oláh, S.: "Pestiül beszél, mint a veszelka" A tanulság allegóriája Cserna-Szabó ördögi easternjében.
  In: A magyar falu poétikái. Szerk.: Korpa Tamás, Pataki Viktor, Porczió Veronika, Fiatal írók szövetsége, Budapest, 239-271, 2018, (Minerva könyvek ; 11)
 2. Oláh, S.: Médium.
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 314-321, 2018. ISBN: 9786155675195
 3. Oláh, S.: Szimulákrum.
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 338-345, 2018. ISBN: 9786155675195
 4. Oláh, S.: Technika.
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 350-357, 2018. ISBN: 9786155675195
 5. Oláh, S.: The Transformation of Journalism in the Networked Age.
  Werkstatt. 13 (1), 1-34, 2018.
 6. Oláh, S.: Tömegmédium.
  In: Média- és kultúratudomány: Kézikönyv. Szerk.: Kricsfalusi Beatrix, Kulcsár Szabó Ernő, Molnár Gábor Tamás, Tamás Ábel, Ráció Kiadó, Budapest, 365-373, 2018. ISBN: 9786155675195
2016
 1. Oláh, S.: Újságírás a digitális gazdaságban - 2016.
  Debr. szle. 24 (2), 170-184, 2016.
2014
 1. Oláh, S.: A reklám helye a tömegmédia és a gazdaság között (A Hurka Gyurka elemzése).
  Irodalomismeret. 2014 (1), 32-48, 2014.
2013
 1. Oláh, S.: Cégkultúrák közötti különbségek (Vahl Tamás: A zsiráf nyaka. Mit hoztak a multik Magyarországra).
  PR Herald 2013 (10), 2013.
2012
 1. Oláh, S.: Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában: bevezetés.
  In: Kultpontok : Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában. Szerk.: Dunai Tamás, Oláh Szabolcs, Sebestyén Attila, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 7-30, 2012. ISBN: 9789633182673
 2. Oláh, S.: Konzum és közöny: a Kádár-kori tévéreklámok emlékezete.
  In: Kultpontok : Emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában. Szerk.: Dunai Tamás, Oláh Szabolcs, Sebestyén Attila, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 42-72, 2012. ISBN: 9789633182673
 3. Dunai, T., Oláh, S., Sebestyén, A.: Kultpontok: emlékezethelyek a magyar populáris kultúrában.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 166 p., 2012. ISBN: 9789633182673
2011
 1. Oláh, S.: A reprezentáció kerülőútja: Habsburg-kép a humanista nyilvánosságban.
  In: Eruditio, virtus et constantia : Tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 677-687, 2011.
 2. Imre, M., Oláh, S., Fazakas, G., Száraz, O.: Eruditio, virtus et constantia: tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 799 p. [I-II.köt.], 2011. ISBN: 9789633181065
2010
 1. Oláh, S.: "És amaz ige testté lött" (Jn 1, 14): a külső szó médiuma Luther hermeneutikájában.
  In: A hermeneutika vonzásában : Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára. Szerk.: Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 57-72, 2010.
 2. Oláh, S.: Kampánykommunikáció: 2010.
  Debr. Disputa. 2010 (3), 52-57, 2010.
 3. Oláh, S.: Technikailag ellenőrzött transz az egyediség védelmében (Ian MCEWAN: Amszterdam).
  Spanyolnátha Műv. F. 7 (3), 31-33, 2010.
2009
 1. Oláh, S.: A mítosz átér-telmezése a keresztény humanista színpadon.
  In: Tragoedia magiar nelvenn az Sophocles Electrajabol [Fakszimile kiad.] / nagiob rezre forditatot ... Pesti Bornemizzá Peter deak altal ; [a mell.] Oláh Szabolcs tanulmánya ; [a fakszimile szövegét közzéteszi Kőszeghy Péter], Balassi : MTA Irodalomtud. Int. : OSZK, Budapest, 1-60, cop 2009, (Bibliotheca Hungarica antiqua,0067-8007 ; 42.)
 2. Oláh, S.: Csehy Zoltán: Parnassus biceps: Kötetkompozíciós eljárások és olvasási stratégiák a humanista, neolatin és a régi magyar költészetében.
  Irodalomtörténet. 40 (2), 243-256, 2009.
 3. Oláh, S.: Irodalom: a saját jelennel egybeesés lehetetlensége: (Kovács András Ferenc: Die Kunst der Fuge).
  Vörös Postakocsi. 3 5-10, 2009.
 4. Oláh, S.: Nem rögzítve, de meghatározva: (Szótér - az Alföld Stúdió antológiája).
  Alföld. 60 (12), 116-130, 2009.
2008
 1. Oláh, S.: "A mondanivaló egyenletesen van elosztva a lakosság körében": Kukorelly Endréről.
  Új hegyvid. 4-5 (1-4), 139-145, 2008.
 2. Oláh, S.: "Magyar költők fülében idegen dallam zúg": Kodály és a magyar irodalom.
  Alföld. 59 (3), 61-71, 2008.
 3. Oláh, S.: A meghirdetett Ige mediális és hermeneutikai szerepe az önmegértésben: a kétélű tőr képzete Medgyesi Pál 1650-es tankönyvében.
  In: Medgyesi Pál redivivus : tanulmányok a 17. századi puritanizmusról : A "Könyv és könyvtár" című időszaki kiadvány 2007-es különszáma / [szerk. Fazakas Gergely Tamás, Győri L. János], Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen, 60-74, 2008.
 4. Oláh, S.: Az Írás tartalmi egysége.
  Debr. Disputa. 6 (11-12), 12-17, 2008.
 5. Oláh, S.: Intermediális átmenetek (Tanulmány Ludwig Pfeiffer: A mediális és az imaginárius: Egy kultúrantropológiai média-elmélet dimenziói c. könyvéről).
  Debr. Disputa. 6 (7-8), 116-120, 2008.
 6. Harmath, A., Oláh, S.: Montázs egy Weöres-témára.
  Alföld. 59 (4), 62-82, 2008.
2007
 1. Oláh, S.: "Az egészséges beszédeknek példáját megtartsd": a kegyességgyakorlás nyelve (Medgyesi Pál: Praxis pietatis és Doce nos orare).
  In: Humanizmus, Religio, Identitástudat : tanulmányok a kora újkori Magyarország művelődéstörténetéről. Összeáll.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 163-190, 2007.
 2. Oláh, S.: A szaktudományok metaforikus megfeleltetése a humanitas egyetemes vizsgálatában.
  Irodalomtörténet. 38 (3), 419-426, 2007.
  (Ismertetett mű: Balogh Piroska. -Ars scientiae: közelítések Schedius Lajos János tudományos pályájának dokumentumaihoz /Debrecen : Kossuth Egyetemi Kiadó, 2007. -469 p. -)
 3. Oláh, S.: Bálint Balassi (Biograph, Das lyrische Werk).
  In: Kindlers Literatur Lexikon. Ed.: Hans Ludwig Arnold, 3. völlig neu bearbeitete Auflage., Verlag J.B. Metzler, Stutgart/Weimar, [3], 2007.
 4. Oláh, S.: Janus Pannonius (Biograph, Das lyrische Werk).
  In: Kindlers Literatur Lexikon. Ed.: Hans Ludwig Arnold, 3. völlig neu bearbeitete Auflage., Verlag J.B. Metzler, Stuttgart/Weimar, [2], 2007.
 5. Oláh, S.: Machiavelli, az államérdek elméletírója.
  Debr. Disputa. 5 (7-8), 97-102, 2007.
 6. Oláh, S.: Miklós Zrínyi (Biograph, Der Fall von Sziget, Heilmittel gegen das türkische Opium).
  In: Kindlers Literatur Lexikon. Ed.: Hans Ludwig Arnold, 3. völlig neu bearbeitete Auflage., Verlag J.B. Metzler, Stutgart/Weimar, [3], 2007.
 7. Oláh, S.: Retorika, hazugság, morál.
  Debr. Disputa. 5 (3), 4-9, 2007.
2006
 1. Oláh, S.: A technomédiumok története (egyetemi jegyzet kézirata).
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 129 p., 2006.
 2. Oláh, S.: Az individualitás feletti értelemkonstrukció szerepe Bán Imre stílusfogalmában.
  In: Szerep és közeg: Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében. Szerk.: Oláh Szabolcs, Simon Attila, Szirák Péter, Ráció Kiadó, Budapest, 185-203, 2006.
 3. Oláh, S.: Denk- und Schreibmodelle im Bibelverständnis von Peter Bornemisza und Nicolaus Telegdi: Entwurf, dargestellt anhand der exegetischen Methodiklehrbücher von Petrus Palladius und Niels Hemmingsen (1559-1560).
  In: Die ideologie der formen : Rhetorik und Ideologie in der frühen Neuzeit unter besonderer Berücksichtigung des deutschen Sprachraums und seiner Ausstrahlung nach Ungarn : [Arbeitgespräch, 27-28. Oktober 2003, Debrecen]. Hrsg.: von József Jankovics, S. Katalin Németh, Balassi Kiadó, Budapest, 123-135, 2006, (Studia humanitatis,0324-7880 ; 14.)
 4. Oláh, S., Szirák, P., Simon, A.: Szerep és közeg: Medialitás a magyar kultúratudományok 20. századi történetében.
  Ráció Kiadó, Budapest, 431 p., 2006. ISBN: 9639605220
 5. Oláh, S.: Türkenkrieg als öffentliche Rechtfertigung politischen Handelns: Beispiele zur Selbststilisierung von Habsburg-Herrschern im 16. Jahrhundert.
  In: Hercules Latinus: acta colloquiorum minorum anno MMIV Aquis Sextiis, sequenti autem anno Debrecini causa praeparandi grandis eius XIII conventus habitorum, quem Societatas[!] Internationalis Studiis Neolatinis Provehendis diebus 6-13 m. Aug. a. MMVI in Hungariae finibus instituet. Ed.: Ladislaus Havas, Emericus Tegyey, Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis, Debrecen, 137-157, 2006.
2005
 1. Oláh, S.: "in meinem vorhabenden Grillenhäuslein mit eingesperrt und herausgelassen": Das Individuum als verschwiegene und bewusstwerdende Instanz im Ungarischen Simplicissimus.
  In: Das Ungarnbild in der deutschen Literatur der frühen Neuzeit : der ungarische oder dacianische Simplicissimus im Kontext barocker Reiseerzählungen und Simpliziaden. Hrsg.: Dieter Breuer, Tüskés Gábor, Peter Lang, Bern, 283-300, 2005. ISBN: 3039104284
2004
 1. Bitskey, I., Oláh, S.: Religio, retorika, nemzettudat.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 587 p., 2004.
 2. Bitskey, I., János, I., Oláh, S.: Retorikák a barokk korból.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 328 p., 2004. ISBN: 9634727581
2003
 1. Oláh, S.: A használati variánsok intertextualitása Batizi András Jónás-históriájában [1541].
  In: Retorika, interpretáció, szövegértés a régi magyar irodalomban. Összeáll.: Bitskey István, Debreceni Egyetem, Debrecen, 14-40, 2003. ISBN: 9634727522
2001
 1. Oláh, S.: Megkülönböztetés és kommunikáció: Melius Péter prédikációfüzére a Krisztus közbenjárásáról (1561).
  Könyv és könyvtár : könyvtártudományi és bibliográfiai tanulmányok és közlemények : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Könyvtárának évkönyve 22/23 27-52, 2001.
2000
 1. Oláh, S.: Hitélmény és tanközlés: Bornemisza Péter gyülekezeti énekhasználata.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 311 p., 2000. ISBN: 963472468X
1999
 1. Oláh, S.: Bornemisza Péter és a bártfai 1593-as énekeskönyv: a prédikáció textusához igazodó gyülekezeti éneklés a Foliopostillában.
1998
 1. Oláh, S.: Tanítás, buzdítás, affektusok Batizi András verses világkrónikájában (1544).
  In: Tanulmányok a régi magyar irodalomból / red. I. Bitskey, L. Imre, Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen, 16-49, 1998, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 36.) ISBN: 9634723616
1997
 1. Bán, I., Bitskey, I., Szecskó, K., Oláh, S.: Költők, eszmék, korszakok.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 375 p., 1997. ISBN: 9634722199
feltöltött közlemény: 48 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK