Tudóstér: Takács Levente publikációi

PDF
- szűkítés
feltöltött közlemény: 19 Open Access: 3
2019
 1. Bárány, A., Kavecsánszki, M., Pósán, L., Takács, L.: Hunyadi Mátyás és kora.
  MTA-Debreceni Egyetem Magyarország a középkori Európában Lendület kutatócsoport, Debrecen, 459 p., 2019. ISBN: 9789635089161
2018
 1. Takács, L.: Ókori társadalomtörténet - új utakon?: P. A. Davies: Articulating Status in Ancient Greece.
  Klió. 27 (2), 8-10, 2018.
  (Ismertetett mű: Takács Levente: Ókori társadalomtörténet - új utakon? :P. A. Davies: Articulating Status in Ancient Greece /)
2017
 1. Takács, L.: Földmérés és földhasználók a Római Birodalomban.
  In: Városok és területük az antikvitásban. Szerk.: Takács Levente, Debreceni Egy. K., Debrecen, 69-77, 2017, (Agatha, ISSN 1219-7130 ; 29.) ISBN: 9789633186626
2016
 1. Takács, L., Gacsal, D.: A római rabszolgaság.
  Korall. 17 (63), 54-68, 2016.
2014
 1. Takács, L.: A Sardinian boundary dispute and agriculture.
  Acta Class. Univ. Sci. Debr. 50 149-157, 2014.
2012
 1. Takács, L.: A Short Note on Lex Mamilia.
  Acta Class. Univ. Sci. Debr. 48 25-34, 2012.
 2. Takács, L.: The incipit of the Liber coloniarum.
  In: Quattuor Lustra : Papers celebrating the 20th anniversary of the re-establishment of classical studies at the University of Tartu. Eds.: Ivo Volt, Janika Päll, Societas Morgensterniana, Tartu, 178-186, 2012.
2010
 1. Takács, L.: Az Augustus-kori történetírás.
  In: Tempora et mores. Szerk.: Szekeres Csilla, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 161-177, 2010.
 2. Takács, L.: Az iszaplerakódás sorsa a római földmérés és jog tükrében.
  Debr. jogi műh. 7 (2), 11-20, 2010.
 3. Nagy, I., Szekeres, C., Takács, L., Varga, T.: Xenia: tanulmányok a nyolcvanéves Tegyey Imre tiszteletére.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 412 p., 2010. ISBN: 9789633180778
2009
 1. Mudrák, J., Takács, L.: A Debreceni Egyetemi Klasszika-Filólógiai és Ókortörténeti Tanszékek oktatói és munkatársai 1914-1949.
  In: Speculum : Studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii = tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére. Szerk.: Takács Levente, Debreceni Klasszika-filológiai és Művészettörténeti Tanszék, Debrecen, 183-212, 2009.
 2. Alföldi, A., Takács, L.: A korai Róma.
  Attraktor, Máriabesnyő-Gödöllő, 441, [1] p., 2009. ISBN: 9789639857292
 3. Takács, L.: Speculum: studia in honorem Ladislai Havas septuagenarii = Tanulmányok a hetvenéves Havas László tiszteletére.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 2009. ISBN: 9789634732655
2008
 1. Takács, L.: M. Furius Camillus: egy római hős a római történetírás tükrében.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 151 p., 2008. ISBN: 9789634732006
2007
 1. Takács, L., Fehér, B., Könczöl, M.: Livius és Caesar.
  In: Orpheus búcsúzik : tanulmányok Sarkady János emlékére. Szerk.: Fehér Bence, Könczöl Miklós, Károli Egyetemi Kiadó, Budapest, 289-299, 2007.
2003
 1. Havas, L., Takács, L., Burai, E., Szűcs, G.: Császárok története = Historia Augusta.
  Multiplex Media, Debrecen, 633 p., 2003. ISBN: 9632102983
2002
 1. Takács, L.: Róma második megalapítója és a birodalmi "ideológia".
  Ókor. 1 (1), 22-29, 2002.
2001
 1. Nadányi, J., Havas, L., Óbis, H., Orosz, Á., Szabadi, I., Szűcs, G., Takács, L., Tegyey, I.: Florus Hungaricus = A Magyar Florus.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 456 p., 2001. ISBN: 9634726232
1998
 1. Forisek, P., Sipos, F., Szűcs, G., Takács, L.: Hereditas Romana.
  Ókortudományi értesítő 2 (3), 16-19, 1998.
feltöltött közlemény: 19 Open Access: 3
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK