Tudóstér: Ceglédi Tímea publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 97 Open Access: 14
2023
 1. Ceglédi, T., Csóka, B., Fekete, E., Balogh, J., Mándoki, R.: A Grounded Theory kvalitatív kutatási paradigma. Módszertani betekintés a reziliens pedagógusok interjús kutatásának folyamatába.
 2. Dan, B., Kovács, K., Bacskai, K., Ceglédi, T., Pusztai, G.: Family-SEN School Collaboration and Its Importance in Guiding Educational and Health-Related Policies and Practices in the Hungarian Minority Community in Romania.
  Int. J. Environ. Res. Public Health. 20 (3), 1-14, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Health, Toxicology and Mutagenesis
  Q2 Pollution
  Q2 Public Health, Environmental and Occupational Health
 3. Hrabéczy, A., Ceglédi, T., Bacskai, K., Pusztai, G.: How Can Social Capital Become a Facilitator of Inclusion?.
  Educ. Sci. 13 (2), 1-19, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Computer Science Applications
  Q2 Computer Science (miscellaneous)
  Q2 Developmental and Educational Psychology
  Q2 Education
  Q2 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  Q2 Public Administration
2022
 1. Kovács, E., Ceglédi, T., Bordás, A., Berei, E., Hafičová, H., Dubayová, T.: "Amit eddig nem is tudtam magamról.": Reflektív kutatás. A reziliencia felismerése és erősítése kisgyermekkortól kezdve elnevezésű projekt tréningmódszerének fejlesztése.
  Országos Tranzitfoglalkoztatási Egyesület, Debrecen, 213 p., 2022. ISBN: 9786150159669
 2. Kovács, E., Ceglédi, T., Bordás, A., Berei, E., Hafičová, H., Dubayová, T., Petrov, B.: "Things I didn't even know about myself until now.": Reflective research. Development of the training method of the project called Spotting and Strengthening Resiliency Skill from Early Childhood.
  National Transit Employment Association, Debrecen, 210 p., 2022. ISBN: 9786150159669
 3. Hrabéczy, A., Bacskai, K., Ceglédi, T.: A társadalmi tőke mint kompenzáló tényező hatása a tanulási problémával élő diákok eredményességére.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet : XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János; Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 97, 2022. ISBN: 9789636260576
 4. Ceglédi, T., Pallay, K., Hegedűs, G., Orgován, V., Balogh, J.: Mit (nem) tudunk a roma szülőkről? Egy szisztematikus szakirodalom-elemzés tanulságai nemzetközi perspektívából.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 177, 2022. ISBN: 9789636260576
 5. Hrabéczy, A., Ceglédi, T., Bacskai, K., Pusztai, G., Engler, Á.: Parents of students with learning problems: Families' leisure time and social capital as components of academic success and resilience.
  In: Sport and social responsibility : science and practice in times of crisis. Ed.: Kovács Karolina Eszter; Győri Krisztina; Kovács Klára, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 11-11, 2022. ISBN: 9786156012197
 6. Bacskai, K., Ceglédi, T., Hrabéczy, A.: Tanulási problémával küzdő diákok szüleinek társadalmi beágyazottsága és az iskolával való kapcsolata.
  In: Szociológiai tudás és közjó : absztraktkötet. Szerk.: Loncsák Noémi; Szabó-Tóth Kinga, Magyar Szociológiai Társaság, Miskolc, 12-14, 2022. ISBN: 9786158117463
 7. Ceglédi, T., Fényes, H., Pusztai, G.: The Effect of Resilience and Gender on the Persistence of Higher Education Students.
  Soc. Sci. 11 (3), 1-14, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
 8. Bacskai, K., Ceglédi, T.: Ugródeszka-e a református iskola a hátrányos helyzetű tanulóknak?: Reziliens diákok a református oktatási rendszerben.
  Coll. Doctor. 18 (2), 282-291, 2022.
2021
 1. Bocsi, V., Ceglédi, T.: Is the glass ceiling inaccessible?: the educational situation of Roma youth in Hungary.
  Balkanistic Forum. 30 (3), 329-343, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Anthropology
  Q2 Cultural Studies
  Q2 History
  Q2 Linguistics and Language
  Q1 Literature and Literary Theory
 2. Ceglédi, T., Godó, K., Beri, K., Balogh, J.: Szakkollégiumi hallgatók rizikó- és kompenzáló tényezői a lemorzsolódásban.
  In: Lemorzsolódási kockázat és erőforrások a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, CHERD-Hungary, Debrecen, 141-165, 2021, (Oktatáskutatók Könyvtára, ISSN 2732 1800 ; 12) ISBN: 9786156012128
2020
 1. Kozma, K., Ceglédi, T.: "Akinek van bátorsága a gesztenyét lebontani": Reziliens életúttal a pedagógus pályán.
  Acta med. sociol. 11 (31), 85-101, 2020.
 2. Ceglédi, T., Hrabéczy, A.: A reziliens és a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelők családon belüli társadalmi tőkéje.
  In: Család a nevelés és az oktatás fókuszában: XX. Országos Neveléstudományi Konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Engler Ágnes; Rébay Magdolna; Tóth Dorina Anna, Debreceni Egyetem, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért, Debrecen, 358-358, 2020. ISBN: 9789634902584
 3. Bocsi, V., Ceglédi, T.: Az utolérhetetlen üvegplafon?: Roma fiatalok oktatási helyzetképe Magyarországon.
  In: Meghatározottságaink : a nem, az életkor és az etnikum szerepe a tartós társadalmi egyenlőtlenségekben: Absztraktkötet, Magyar Szociológiai Társaság, Budapest, 9, 2020.
 4. Hafičová, H., Dubayová, T., Kovács, E., Ceglédi, T., Kaleja, M.: Mentor and social support as factors of resilience and school success: analyses of life narratives of university students from marginalized Roma Communities.
  :Ośrodek Wydawniczo-Poligraficzny "SIM", Warszawa, 123 p., 2020. ISBN: 9788364157738
 5. Ceglédi, T.: Reziliencia és kompenzáló tényezők.
  In: Nevelésszociológia: Elméletek, közösségek, kontextusok. Szerk.: Pusztai Gabriella, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 101-129, 2020, (Pallas Debrecina, ISSN 1587-7191 ; 20.) ISBN: 9789633188835
 6. Godó, K., Ceglédi, T., Kiss, A.: The Mentoring's Role among Alumni Students of István Wáli Roma College for Advanced Studies of the Reformed Church.
  Cent. Eur. j. educ. res. 2 (1), 36-52, 2020.
2019
 1. Kocsis, Z., Ceglédi, T.: Kiket fogad(hatna) be az egyetem?: A felsőoktatásba való bekerülést akadályozó és támogató tényezők vizsgálata hátrányos helyzetű diákok körében.
  In: Neveléstudomány - Horizontok és dialógusok : Absztraktkötet. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 137, 2019. ISBN: 9789634294733
 2. Kovács, K., Ceglédi, T., Csók, C., Demeter-Karászi, Z., Dusa, Á., Fényes, H., Hrabéczy, A., Kocsis, Z., Kovács, K., Markos, V., Máté-Szabó, B., Németh, D., Pallay, K., Pusztai, G., Szigeti, F., Tóth, D., Váradi, J.: Lemorzsolódott hallgatók 2018.
  CHERD-H. 2019, Debrecen, 102 p., 2019. ISBN: 9786156012005
 3. Tóth, D., Szemerszki, M., Ceglédi, T., Máté-Szabó, B.: The different patterns of the dropout according to the level and the field of education.
  Hung. educ. res. j. 9 (2), 257-269, 2019.
 4. Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Máté-Szabó, B., Szigeti, F., Tóth, D.: The discovery of the possible reasons for delayed graduation and dropout in the light of a qualitative research study.
  J. Adult Learn. Know. Innov. 3 (1), 27-38, 2019.
2018
 1. Hüse, L., Ceglédi, T.: "Érett dió is lehetek": A megterhelő életesemények és a reziliencia hatása az iskolai pályafutásra: REMÉL REziliencia és Megterhelő Életesemények vizsgálata az iskolai pályafutás tükrében.
  Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 157 p., 2018. ISBN: 9786150018782
 2. Szigeti, F., Kovács, K., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Pallay, K.: A késleltetett diplomaszerzés és lemorzsolódás hátterében álló tényezők feltárása egy a pe-dagógus hallgatók körében végzett kvalitatív kutatás alapján (poszter).
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 502, 2018. ISBN: 9789634890515
 3. Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Máté-Szabó, B., Szigeti, F., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzése interjúk alapján.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi, Debrecen, 63-90, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, 2559-8864 ; 6) ISBN: 9789633187548
 4. Szigeti, F., Bocsi, V., Ceglédi, T., Kocsis, Z., Kovács, K., Müller, A., Pallay, K., Máté-Szabó, B., Tóth, D.: A pedagógushallgatók késleltetett diplomaszerzésének és a lemorzsolódás lehetséges okainak feltárása egy kvalitatív kutatás tükrében.
  In: Oktatás, gazdaság, társadalom : HuCER 2018 : absztraktkötet / kiadja: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 204, 2018. ISBN: 9786155657047
 5. Bacskai, K., Benkei-Kovács, B., Bocsi, V., Ceglédi, T., Dusa, Á., Engler, Á., Fehérvári, B., Fényes, H., Fináncz, J., Horváth, B., Joó, O., Kamuti, H., Márkus, Z., Pongrácz, A., Takács, T., Üröginé Ács, A., Engler, Á.: Család és karrier: egyetemi hallgatók jövőterei.
  Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 212 p., 2018. ISBN: 9786158007764
 6. Fehérvári, A., Varga, A., Ceglédi, T.: Hátrányos helyzetű diákok iskolai útja: Reziliencia és inklúzió.
  In: Reziliencia és inklúzió az Arany János Programokban. Szerk.: Fehérvári Anikó, Varga Aranka, Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézet Romológia és Nevelésszociológia Tanszék Wlislocki Henrik Szakkollégium, Pécs, 17-46, 2018. ISBN: 9789634292722
 7. Ceglédi, T.: Hátrányos helyzetű tehetségek útja a felsőoktatásban: szülői tényezők a reziliencia ígérete mögött.
  Különleges Bánásmód. 4 (5), 35, 2018.
 8. Pusztai, G., Bocsi, V., Bacskai, K., Ceglédi, T., Csokai, A., Kocsis, Z., Szűcs, T.: Jelen és jövő határán: Hátrányos helyzetű középiskolások és hallgatók eredményes-sége.
  Wáli István Református Cigány Szakkollégium, Debrecen, 117 p., 2018. ISBN: 9786158104012
 9. Ceglédi, T.: Reziliensígéretek párkapcsolati mintázatai és családalapítási tervei.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet. Szerk.: Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 187, 2018. ISBN: 9789634890515
 10. Ceglédi, T.: Reziliens sikertörténetek a Wáli István Református Cigány Szakkollégiumban.
  In: Lemorzsolódás és perzisztencia a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Szigeti Fruzsina, Debreceni Egyetemi Kiadó, [Debrecen], 128-139, 2018, (Oktatáskutatás a 21. században, ISSN 2559-8864 ; 6.) ISBN: 9789633187548
 11. Ceglédi, T., Hüse, L.: Reziliens szakkollégisták és a "törékeny ugródeszka" jelenség.
  In: Kutatási sokszínűség, oktatási gyakorlat és együttműködések : absztrakt kötet / szerk, Fehérvári Anikó, Széll Krisztián, Misley Helga, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 157, 2018. ISBN: 9789634890515
 12. Pusztai, G., Ceglédi, T.: Student involvement in talent care initiatives of higher education in Hungary.
  In: Ways of Promoting Excellence in Higher Education. Eds.: Erdei Gábor; Juhász Erika; Sahin Salih; Kan Adnan, Pegem Akademi, Ankara, 15-24, 2018. ISBN: 9786052415467
 13. Tóth, D., Ceglédi, T., Máté-Szabó, B.: The different patterns of the dropout according to the level and the field of education.
  In: In search of excellence in higher education : book of abstracts, Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest, 19, 2018.
 14. Ceglédi, T., Hamvas, L., Katona, C., Kiss, A., Torner, B., Vas, S.: Ugródeszka lendülettel: Reziliens Wális szakkollégisták.
  Wáli István Református Cigány Szakkollégium, Debrecen, 97 p., 2018. ISBN: 9786158104005
 15. Ceglédi, T.: Ugródeszkán: Reziliencia és társadalmi egyenlőtlenségek a felsőoktatásban.
  Debreceni Egyetem Felsőoktatás-kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 273 p., 2018. ISBN: 9786158007771
2017
 1. Ceglédi, T.: Hogyan maradhatsz reziliens?.
  Egy. Élet. 56 (5), 25, 2017.
 2. Ceglédi, T.: Munka és eredményesség.
  In: Család és karrier. Egyetemi hallgatók jövőtervei / Bacskai Katinka, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Dusa Ágnes, Engler Ágnes, Fényes Hajnalka, Emberi Erőforrások Minisztériuma Család- és Ifjúságügyért Felelős Államtitkárság, Budapest, 38-46, 2017.
 3. Ceglédi, T.: Reziliensígéretek családi és középiskolai útravalójának tipikus és atipikus jegyei, valamint azok hatása a hallgatóévek fejlődési ívére.
  In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia : program és absztrakt kötet. Szerk.: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 365, 2017. ISBN: 9789635088638
 4. Ceglédi, T.: Reziliensígéretek és a kreditszerzésen túli tapasztalatgyűjtési lehetőségek. A felsőoktatás ér-telmiségi kiaknázásának családi örökségei.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok. HuCER 2017: Absztrakt kötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 33, 2017. ISBN: 9786155657023
 5. Ceglédi, T.: Tapasztalatszerzés vagy anyagi kényszer? Reziliens-ígéretek hallgatói munkavégzése.
  In: Fiatal felnőttek iskolai és társadalmi inklúziójának támogatása. Szerk.: Hüse Lajos, Molnár Erzsébet, Evangélikus Roma Szakkollégium, Nyíregyháza, 109-128, 2017, (Szakkollégiumi Tudástár ; 4.) ISBN: 9789631293821
 6. Ceglédi, T., Csokai, A., Markos, V.: Új irányok az iskolai életminőség kutatásában. a QSL kapcsolata a felzárkóztatással, az iskolai közösségi szolgálattal és a rezilienciával.
  In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia : program és absztrakt kötet. Szerk.: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 124, 2017. ISBN: 9789635088638
2016
 1. Pusztai, G., Bocsi, V., Ceglédi, T.: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke: közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához.
  Partium :, Nagyvárad ;, 371 p., 2016. ISBN: 9789631254471
 2. Pusztai, G., Bocsi, V., Ceglédi, T.: A felsőoktatás hozzáadott értéke közép-európai kontextusban.
  In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Partium ; PPS ; Új Mandátum, Nagyvárad ; Budapest, 7-12, 2016, (Felsőoktatás - Társadalom ; 6.) ISBN: 9789631254471
 3. Bocsi, V., Ceglédi, T.: Az intézményi hatások jellegzetességei szakértői és hallgatói szemszögből.
  In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Partium ; PPS ; Új Mandátum, Nagyvárad ; Budapest, 13-32, 2016, (Felsőoktatás - Társadalom ; 6.) ISBN: 9789631254471
 4. Ceglédi, T., Bordás, A., Kardos, K.: Egyről a kettőre vagy nulláról a háromra? Szakkollégiumok intézményi hatása.
  In: A felsőoktatás (hozzáadott) értéke : Közelítések az intézményi hozzájárulás empirikus megragadásához. Szerk.: Pusztai Gabriella, Bocsi Veronika, Ceglédi Tímea, Partium ; PPS ; Új Mandátum, Nagyvárad ; Budapest, 302-316, 2016, (Felsőoktatás - Társadalom ; 6.) ISBN: 9789631254471
 5. Ceglédi, T., Tóbi, I., Harsányi, S.: Reziliens hallgatók és szakkollégiumi felvételi szelekció.
  Educatio. 3 359-371, 2016.
 6. Ceglédi, T.: Reziliensígéretek és oktatói kapcsolataik a felsőoktatásban.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban 2015. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottsága : Óbudai Egyetem : ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 139-150, 2016
2015
 1. Ceglédi, T.: A hátrányaik ellenére kiemelkedően teljesítő, reziliens hallgatók felsőoktatási beilleszkedése.
  In: Pedagógusok, tanulók, iskolák : az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa : tartalmi összefoglalók. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita, Óbudai Egyetem, Budapest, 128, 2015. ISBN: 9786155460531
 2. Ceglédi, T., Cziráki, S., Harsányi, S., Tóbi, I.: A Tehetségek útja kutatás eredményeinek bemutatása.
  In: A fejlesztések eredményei és a jövő stratégiái az oktatásban : XVII. Országos Közoktatási Szakértői Konferencia : [Hajdúszoboszló, 2015. október 6-8.]. Szerk.: Kónyáné Tóth Mária, Molnár Csaba, Suliszerviz Oktatás és Szakértői Iroda : Suliszerviz Pedagógiai Intézet, Debrecen, 262-272, 2015. ISBN: 9789638914460
 3. Ceglédi, T.: Egy alkalmazott eredményesség koncepció és annak hatása a szakkollégiumok társadalmi zártságára.
  In: Ki eredményes a felsőoktatásban? Szerk.: Pusztai Gabriella, Kovács Klára, Partium Könyvkiadó, Personal Problems Solution, Új Mandátum Kiadó, Nagyvárad; Budapest, 9-24, 2015. ISBN: 9786068156699
 4. Ceglédi, T.: Felzárkóztató programok hatásvizsgálata.
  In: Felzárkóztatás, hatásvizsgálatok. Szerk.: Györgyi Zoltán, OFI, Budapest, 39-62, 2015. ISBN: 9789636828875
 5. Ceglédi, T.: Kik lesznek a jövő pedagógusai?: Felsőoktatás és társadalmi egyenlőtlenségek: Reziliens pedagógusjelöltek.
  In: Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. Szerk.: Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea, Partium Kvk., Personal Problems Solution, Új Mandátum Könyvkiadó, Nagyvárad, Budapest, 116-135, 2015. ISBN: 9789631233988
 6. Pusztai, G., Ceglédi, T.: Pedagógushallgatók Kelet-Közép-Európában.
  In: Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. A pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében. Szerk.: Pusztai Gabriella, Ceglédi Tímea, Partium Kvk., Personal Problems Solution, Új Mandátum Könyvkiadó, Nagyvárad, Budapest, 7-12, 2015, (Felsőoktatás & Társadalom ; 2.) ISBN: 9789631233988
 7. Pusztai, G., Ceglédi, T., Bocsi, V., Kovács, K., Dusa, Á., Márkus, Z., Hegedűs, R.: Pedagógusjelöltek oktatásszociolgiai vizsgálata II..
  Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, Debrecen, 160 p., 2015. ISBN: 9786158007726
 8. Pusztai, G., Morvai, L., Ceglédi, T., Márkus, E., Máté-Szabó, B., Nagy, Z., Sebestyén, K., Barnucz, N., Labancz, I.: Pedagógusok továbbképzési igényeinek vizsgálata.
  CHERD-Hungary, Debrecen, 109 p., 2015.
 9. Pusztai, G., Ceglédi, T.: Professional Calling in Higher Education: Challenges of Teacher Education in the Carpathian Basin.
  Partium Press ; Personal Problems Solution ; Új mandátum Kiadó, Nagyvárad; Budapest, 186. p., 2015. ISBN: 9789631234015
 10. Ceglédi, T.: Resilient Teacher Education Students: Social Inequalities in Higher Education.
  In: Professional Calling in Higher Education. Eds.: Gabriella Pusztai, Tímea Ceglédi, Partium Press ; Personal Problems Solution ; Új mandátum Kiadó, Nagyvárad; Budapest, 61-75, 2015. ISBN: 9789631234015
 11. Pusztai, G., Ceglédi, T.: Szakmai szocializáció a felsőoktatásban. A pedagógusképzés kihívásai a Kárpát-medencében.
  Partium Kvk. ;, Nagyvárad, 341 p., 2015. ISBN: 9789631233988
 12. Pusztai, G., Ceglédi, T.: Teacher Education Students in Central and Eastern Europe.
  In: Professional Calling in Higher Education / eds Gabriella Pusztai, Tímea Ceglédi, Partium Press ; Personal Problems Solution ; Új mandátum Kiadó, Nagyvárad; Budapest, 7-11, 2015. ISBN: 9789631234015
 13. Morvai, L., Ceglédi, T.: Továbbképzés vagy pályaelhagyás? Pedagógusok (szakmai) jövőtervei Magyarország keleti ré-szén egy empirikus vizsgálat tükrében.
  In: Pedagógusok, tanulók, iskolák - az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa : tartalmi összefoglalók: XV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita, Óbudai Egyetem, Budapest, 135, 2015. ISBN: 9786155460531
2014
 1. Ceglédi, T., Gál, A., Nagy, Z.: Határtalan oktatáskutatás: Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére.
  DE Felsőoktatás-kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 312 p., 2014. ISBN: 9789630889957
 2. Ceglédi, T., Szabó, A.: Középiskolások és hallgatók az árnyékoktatásban.
  In: Határtalan oktatáskutatás : Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.: Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán, DE FKFK, Debrecen, 257-274, 2014, (Régió és oktatás, ISSN 2064-6046 ; 9.) ISBN: 9789630889957
 3. Ceglédi, T.: Oktatói szerepek a debreceni szakkollégiumokban.
  In: Képzők és képzettek pillanatfelvételek a 21. század tanárképzéséről és tanárairól. Szerk.: Németh Nóra Veronika, Belvedere Meridionale, Szeged, 155-178, 2014. ISBN: 9786155372155
 4. Pusztai, G., Kovács, K., Ceglédi, T., Dusa, Á., Hegedűs, R.: Pedagógusjelöltek oktatásszociolgiai vizsgálata I..
  Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja, Debrecen, 89 p., 2014. ISBN: 9786158007719
 5. Ceglédi, T., Fónai, M.: Szakkollégiumok rekrutációja a Partiumban.
  In: Kopogtatás nélkül. Szociológiai tanulmányok Szekeres Melinda 70. születésnapjára. Szerk.: Csoba Judit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 129-154, 2014. ISBN: 9789633184370
2013
 1. Nyüsti, S., Ceglédi, T.: Migrating graduates, migrating for graduation: patterns and underlying causes of migration for study and after graduation.
  Hung. grad. 2011 169-203, 2013.
 2. Imre, A., Ceglédi, T., Kállai, G., Kasza, G.: Non-subject teaching in years 5 and 6: legislative changes and institutional implementation routes.
  Hung. Educ. Res. J. 3 (1), 28-41, 2013.
 3. Ceglédi, T., Fónai, M.: Who enters?: former achievement and social background of students in colleges for advanced studies.
  In: Students in cross-border region : higher education for regional social cohesion. Ed.:Zoltán György, Zoltán Nagy, University of Oradea Press, Oradea, 107-131, 2013. ISBN: 9786061009923
2012
 1. Fónai, M., Ceglédi, T., Márton, S.: A Debreceni Egyetemen végzett DETEP-es hallgatók véleménye a programról, és munkaerő-piaci életútjuk néhány vonása.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás pályakövető Rendszerének'" főbb eredményei és tapasztalatai, 2010-2011. Szerk.: Fónai Mihály, Szűcs Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó-Debreceni Universitiy Press, Debrecen, 62-73, 2012
 2. Bordás, A., Ceglédi, T.: A debreceni szakkollégiumok mint a tudásmegosztó és tudásteremtő tanulóközösségek színterei.
  In: Egyetemi élethelyzetek : Ifjúságszociológiai tanulmányok. Szerk.: Dusa Ágnes, Kovács Klára, Nyüsti Szilvia, Márkus Zsuzsanna, Sőrés Anett, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 9-52, 2012. ISBN: 9789633182277
 3. Pető, I., Ceglédi, T.: A pedagógusok SNI-vel szembeni attitűdje SACIE-vel mérve.
  Iskolakultúra. 22 (11), 66-82, 2012.
 4. Pető, I., Ceglédi, T.: Attitudes toward SEN students among Hungarian teachers.
  In: Higher education in the Romania-Hungary cross-border cooperation. Eds.: Kozma Tamás, Bernáth Krisztina, Partium Press & Center for Higher Education Research and Development, Oradea; Debrecen, 105-116, 2012. ISBN: 9786068156415
 5. Győrbíró, A., Ceglédi, T.: Insight into the Hungarian and Romanian Talent Care System in Higher Education - a Legal Approach.
  In: Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Ed.: by Gabriella Pusztai, Adrian Hatos, Tímea Ceglédi, CHERD-Hungary, Debrecen, 63-79, 2012, (Educational research in Central and Eastern Europe, ISSN 2063-8477 ; 1.) ISBN: 9789634735991
 6. Ceglédi, T.: Reziliens életutak, avagy A hátrányok ellenére sikeresen kibontakozó iskolai karrier.
  Szociol. Szle. 22 (2), 85-110, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 7. Fónai, M., Ceglédi, T., Győrbíró, A.: Tehetséggondozás és társadalmi kohézió: tehetséggondozó intézmények a Debreceni Egyetemen és a Partiumi Keresztény Egyetemen.
  PO-HERJ. 2 120-128, 2012.
 8. Pusztai, G., Hatos, A., Ceglédi, T.: Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region.
  CHERD-Hungary, Debrecen, 199 p., 2012. ISBN: 9789634735991
 9. Nyüsti, S., Ceglédi, T.: Vándorló diplomások, diplomáért vándorlók: Elvándorlási mintázatok és azok magyarázata a felsőfokú tanulmányok és a végzés utáni letelepedés során.
  Frissdiplomások. 2011 173-207, 2012.
 10. Pusztai, G., Hatos, A., Ceglédi, T.: What do we mean by the "third mission of Higher Education".
  In: Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Ed.: by Gabriella Pusztai, Adrian Hatos, Tímea Ceglédi, CHERD-Hungary, Debrecen, 4-12, 2012, (Educational research in Central and Eastern Europe, ISSN 2063-8477 ; 1.) ISBN: 9789634735991
2011
 1. Ceglédi, T., Nyüsti, S.: "A jók mennek el?": Szelektív elvándorlás Hajdú-Bihar megye felvételizői körében.
  Felsőokt. Műh. 2011 (4), 95-117, 2011.
 2. Bordás, A., Ceglédi, T., Németh, N., Szabó, A.: "Az egyetem embert képez, nem munkaerőt": Diplomás pályakövetés oktatói szemmel.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás pályakövető Rendszerének" főbb eredményei és tapasztalatai, 2010-2011. Szerk.: Fónai Mihály, Szűcs Edit, Debreceni Egyetem, Debrecen, 121-140, 2012, (ISSN 2063-2886)
 3. Ceglédi, T.: "Itt senki nem kíváncsi rá, hogy mi történik": Pedagógus-továbbképzések a képzők szemszögéből (Esettanulmány).
  In: Erők és eredők. A pedagógusok munkaerő-piaci helyzete és szakmai továbbfejlődése: nemzetközi kitekintés és hazai gyakorlat. Szerk.: Sági Matild, OFI, Budapest, 159-232, 2011, (Tények és érvek, ISSN 1785-1432) ISBN: 9789636826833
 4. Andl, H., Bordás, A., Ceglédi, T., Dominek, D., Molnár-Kovács, Z., Tőzsér, Z.: Az ONK mint szakmai tanuló közösség: az "ONK 2010" kutatás eredményeinek összefoglalása.
  In: Új kutatások a neveléstudományokban : törekvések és lehetőségek a 21. század elején. Szerk.: Kozma Tamás, Perjés István, ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 345-364, 2011, (Új kutatások a neveléstudományokban, 2062-090X)
 5. Ceglédi, T., Pusztai, G.: Kisványodi Általános Iskola.
  In: Beiskolázás és továbbhaladás: szabályozás és megvalósulási utak. Szerk.: Imre Anna, OFI, Budapest, 194-208, 2011, (Tények és érvek, ISSN 1785-1432)
 6. Pusztai, G., Ceglédi, T., Nyüsti, S., Bocsi, V., Madarász, T.: Láthatatlanok? Létezgetők? Közönyösek?: hallgatói szocializáció ma.
  Educatio. 20 (2), 271-280, 2011.
 7. Fónai, M., Márton, S., Ceglédi, T.: Recruitment and professional image of students at one of the regional universities in Hungary.
  J. Soc. Res. Policy. 2 (1), 32-51, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Sociology and Political Science
2010
 1. Kozma, T., Gál, A., Ceglédi, T.: A bolognai folyamat megvalósulása Közép-Európában.
  Felsőokt. Műh. 2010 (3), 69-78, 2010.
 2. Nyüsti, S., Ceglédi, T.: A három versengő dimenzió: Kísérlet hallgatói típusok kialakítására a tanulás, a szabadidő és a munka dimenziója mentén.
  In: Régió és oktatás : A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, CHERD-Hungary, Debrecen, 93-101, 2010, (Régió és oktatás, ISSN 2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
 3. Kozma, T., Ceglédi, T.: A Partium esete.
  Center for Higher Education Research and Development, Hungary, Debrecen, 338 p., 2010. ISBN: 9789634734093
 4. Bordás, A., Ceglédi, T.: Bemutatkozik a Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központja.
  Felsőokt. Műh. 2010 (1), 95-98, 2010.
 5. Fényes, H., Ceglédi, T.: Fiúk és lányok iskolai eredményességének különbségei.
  In: Interdiszciplináris pedagógia, tanárok, értelmiségiek : a VI. Kiss Árpád Emlékkonferencia előadásainak szerkesztett változata : Debrecen, 2009. szeptember 18-19. / [szerk. Buda András, Kiss Endre], Kapitális Kft., Debrecen, 276-285, 2010, (Kiss Árpád Archívum könyvsorozata, ISSN 1587-1150 ; 6.) ISBN: 9789634734109
2009
 1. Ceglédi, T., Németh, N.: Az oktatáson innen, a "Partiumon" túl.
  Educatio. 2009 (4), 557-560, 2009.
  (Ismertetett mű: szerk. Pusztai Gabriella. -Régió és oktatás : európai dimenziók /Debrecen : Doktoranduszok Kiss Árpád Közhasznú Egyesülete, 2005. -)
 2. Németh, N., Ceglédi, T.: Pusztai's "Region and Education III: Education and Church in Central-and Eastern-Europe at First Glance" and "Region and Education IV: Religion and Values in Education in Central and Eastern Europe": Book Review.
  Relig. East. Eur. 29 (2), 38-39, 2009.
  (Ismertetett mű: ed. by Gabriella Pusztai. -Education and church in Central- and Eastern-Europe at First glance /Debrecen : Center for Higher Education Research and Development, University of Debrecen, 2008. -219 p. -)
2008
 1. Ceglédi, T.: Hátrányos helyzetű tehetséges hallgatók a Debreceni Egyetemen.
  Educatio. 4 597-604, 2008.
2006
 1. Ambrus, V., Bethlen, A., Ceglédi, T., Csoba, J., Dávid, L., Farkas, É., Gonda, Z., Horváth, T., Juhász, L., Komádi, Z., Kovács, K., Kovács, P., Kozma, E., Kövesdi, B., Krémer, B., Max, A., Melegh, A., Nagy, Z., Pető, K., Pozsonyi, Á., Prókai, O., Siroki, I., Szabó, Á., Szatmári, G., Szerepi, A., Teremi, N.: Egyenlő pályák. Egyenlő esélyek?: Kutatási beszámoló.
  Revita Alapítvány, Debrecen, 86 p., 2006.
feltöltött közlemény: 97 Open Access: 14
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK