Tudóstér: Czibere Ibolya publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 87 Open Access: 29
2024
 1. Czibere, I., Balogh, K., Kovách, I., Nemes-Zámbó, G.: Exclusionary Mechanisms of Social Policy Redistribution in Hungary.
  Soc Policy Soc. Epub (-), 1-16, 2024.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Political Science and International Relations (2023)
  Q2 Sociology and Political Science (2023)
2023
 1. Bai, A., Czibere, I., Kovách, I., Megyesi, B., Balogh, P.: Corrigendum to 'The monetary value of convenience and environmental features in residential heat energy consumption, in particular its social determinants' [Energy strategy Rev. ESR_101192].
  Energy Strateg. Rev. 50 1, 2023.
 2. Czibere, I., Huszti, É.: Falusi kisiskolák kihívásai a leszakadó térségekben: Hátránycsökkentő fejlesztési program kialakítása lépésről lépésre.
  Kult. Köz. 2 (2), 43-50, 2023.
 3. Czibere, I., Kovách, I., Loncsák, N.: Hungarian Farmers and the Adoption of Precision Farming.
  European Countryside. 15 (3), 366-380, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Geography, Planning and Development
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q2 Nature and Landscape Conservation
 4. Bai, A., Czibere, I., Kovách, I., Megyesi, B., Balogh, P.: The monetary value of convenience and environmental features in residential heat energy consumption, in particular its social determinants.
  Energy Strateg. Rev. 50 1-18, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Energy (miscellaneous)
2022
 1. Czibere, I., Huszti, É., Juhászné Fazekas, Z., Kukucska, Z., Molnár, É., Nemes-Zámbó, G.: Bizalom és konfliktus: A mozaikcsaládokban élő nők mindennapi konfliktusai a párkapcsolati bizalom összefüggéseiben.
  Esély. 33 (2), 83-103, 2022.
 2. Bai, A., Kovách, I., Czibere, I., Megyesi, B., Balogh, P.: Examining the Adoption of Drones and Categorisation of Precision Elements among Hungarian Precision Farmers Using a Trans-Theoretical Model.
  Drones. 6 (8), 1-15, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Aerospace Engineering
  Q2 Artificial Intelligence
  Q2 Computer Science Applications
  Q2 Control and Systems Engineering
  Q2 Information Systems
2021
 1. Balogh, P., Bai, A., Czibere, I., Kovách, I., Fodor, L., Bujdos, Á., Sulyok, D., Gabnai, Z., Birkner, Z.: Economic and Social Barriers of Precision Farming in Hungary.
  Agronomy-Basel. 11 (6), 1-25, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Agronomy and Crop Science
 2. Czibere, I., Paczári, V.: Perception of social problems among young people: Characteristics of social innovation knowledge potential.
  Thinking Skills and Creativity. 41 1-26, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Education
 3. Czibere, I., Kovách, I.: State Populism in Rural Hungary.
  Rural Sociol. 87 (S1), 733-757, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Sociology and Political Science
2020
 1. Czibere, I.: "Lakótelep kertes házak helyén...": Interjú Béres Csabával - In memoriam.
  Metszetek. 9 (2), 138-147, 2020.
 2. Czibere, I.: A családstruktúra jellemző típusai a mai magyar társadalomban.
  In: Kultúra, közösség és társadalom: Tanulmányok Tibori Timea tiszteletére / A. Gergely András, Kapitány Ágnes, Kapitány Gábor, Kovács Éva, Paksi Veronika, Társadalomtudományi Kutatóközpont : Magyar Szociológiai Társaság, Budapest, 160-178, 2020. ISBN: 9789634180296
 3. Czibere, I.: A szegényellátások "megingásáról" a vidéki terekben.
  socio.hu. 10 (2), 111-114, 2020.
 4. Czibere, I., Bánfalvi, G.: A területi egyenlőtlenségeket és a versenyképességet meghatározó társadalmi tényezők Hajdú-Bihar megye térségeiben.
  Belvedere merid. 32 (2), 61-86, 2020.
 5. Arnold, P., Elekes, Z., Czibere, I., Vincze, A., Csizmady, A., Lukács, A.: COVID-19 International Student Well-Being Study (C19 ISWS) in Hungary.
  Corvinus J. Sociol. Soc. Policy. 11 (2), 163-170, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Economics, Econometrics and Finance (miscellaneous)
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
  Q4 Sociology and Political Science
 6. Czibere, I., Nemes-Zámbó, G.: Családperspektívák kiegyensúlyozatlan családi struktúrákban nevelkedő fiatalok körében.
  Esély. 31 (3), 71-93, 2020.
 7. Czibere, I., Kovách, I., Megyesi, G.: Environmental Citizenship and Energy Efficiency in Four European Countries (Italy, The Netherlands, Switzerland and Hungary).
  Sustainability. 12 (3), 1-18, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Energy Engineering and Power Technology
  Q2 Environmental Science (miscellaneous)
  Q1 Geography, Planning and Development
  Q2 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q2 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
 8. Bai, A., Balogh, P., Bujdos, Á., Czibere, I., Fodor, L., Gabnai, Z., Kovách, I.: Gazdálkodási, jogi és társadalmi kutatások kutatócsoport.
  In: Precíziós mezőgazdaság. Szerk.: Nagy János, Center-Print Ny., Debrecen, 9-38, 2020. ISBN: 9786155938016
 9. Czibere, I., Loncsák, N.: Hungarian Nationality Ethnic Minorities Living in Poverty and Social Exclusion in Ukraine.
  Act. Univ. Sapientiae Soc. Anal. 10 (1), 5-25, 2020.
 10. Balogh, P., Bujdos, Á., Czibere, I., Fodor, L., Gabnai, Z., Kovách, I., Nagy, J., Bai, A.: Main Motivational Factors of Farmers Adopting Precision Farming in Hungary.
  Agronomy-Basel. 10 (4), 1-19, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Agronomy and Crop Science
 11. Balogh, K., Czibere, I., Kovách, I., Nemes-Zámbó, G.: Redisztribúció és társadalmi integráció.
  In: Integrációs mechanizmusok a magyar társadalomban. Szerk.: Kovách Imre, Társadalomtudományi Kutatóközpont, Argumentum, Budapest, 83-134, 2020. ISBN: 9789634180357
 12. Czibere, I.: Szegénységvizsgálatok Magyarországon.
  In: (Disz)kontinuitások: A magyar szociológia 1960 és 2010 között / Szabari Veronika, Napvilág Kiadó : ELTE Eötvös Kiadó, Budapest, 263-[295], 2020. ISBN: 9789634892908(fűzött)
 13. Czibere, I., Molnár, É.: Társadalmi kockázatok és esélykiegyenlítés a fiatalok körében: bevezető ismeretek tanár szakos egyetemi hallgatók számára.
  Debreceni Egyetem BTK Szociológiai Intézet, Debrecen, 207 p., 2020. ISBN: 9789633182055
 14. Czibere, I., Schranz, E.: The Migration of Career-Starter Hungarian Graduate Women to the Countries of the European Union.
  Soc. Sci. 9 (5), 1-19, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
2019
 1. Balcsók, I., Czibere, I., Kovács, G., Szarvák, T.: A lakhatási körülmények néhány jellemzője Hajdú-Bihar megye szegregátummal rendelkező településein.
  In: Alföldi kaleidoszkóp. Szerk.: Farkas Jenő Zsolt; Kovács András Donát; Perger Éva; Lennert József; Hoyk Edit; Gémes Tünde, MTA Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont Regionális Kutatások Intézete, Kecskemét, 14-21, 2019. ISBN: 9786155949050
 2. Czibere, I., Molnár, É., Nemes-Zámbó, G.: A lakótelepi panellakásokban élők társadalmi jellemzői.
  In: PANEL lét, közösség, esztétika - a lakótelepek hatvan éve. Szerk.: Süli-Zakar Szabolcs, MODEM Modern Debrecen Nonprofit Kft., Debrecen, 221-234, 2019.
 3. Czibere, I., Sipeki, I.: A munkaerő-piaci esélyeket meghatározó kompetenciák és értékek a pályaorientáció folyamatában. Egy fejlett ipari régió középiskolásai körében végzett többszempontú kutatás eredményei.
  Socio.hu. 1 80-107, 2019.
 4. Czibere, I.: Az alacsony státuszú, szegénységben élő falusi fiatalok immobilitásának okai.
  Metszetek. 8 (3), 133-152, 2019.
 5. Bai, A., Gabnai, Z., Kovách, I., Czibere, I., Nagy, J., Sulyok, D., Maloku, D., Balogh, P.: Economic analysis of some agrotechnical factors in maize production - a Hungarian case study.
  Apstract. 13 (3-4), 5-16, 2019.
 6. Bene, V., Bihari, I., Czibere, I., Kovách, I., Megyesi, B., Paczári, V., Pataki, B.: Factors influencing households' energy consumption in Hungary: Case-study conducted in the city of Debrecen.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 136 p., 2019. ISBN: 9789633187944
 7. Czibere, I., Kovách, I.: Községekben élő immobil fiatalok.
  Metszetek. 8 (3), 3-22, 2019.
 8. Czibere, I., Molnár, É., Nemes-Zámbó, G.: Social characteristics of residents of panel housing estates.
  In: PANEL existence, community, aesthetics - sixty years of housing estate. Ed.: Süli-Zakar Szabolcs, MODEM Modern Debreceni Nonprofit Kft., Debrecen, 235-249, 2019.
 9. Czibere, I., Paczári, V.: Társadalmi innovációs tudáspotenciál a fiatalok körében.
  Kultúra és közösség. 2 69-83, 2019.
2018
 1. Czibere, I., Loncsák, N.: A falvakban élő gyermekes háztartások helyzete Kárpátalján.
  Metszetek. 7 (2), 53-71, 2018.
 2. Nagy, B., Oláh, R., Czibere, I., Murányi, I., Józsa, T., Varga, T., Zombor, E.: A szociális, egészségügyi és közoktatási rendszer szereplőinek együttműködési sajátosságai a gyermek- és ifjúságpszichiátria, az addiktológia és a mentálhigiéné területén: Módszertan 1-4 interjúelemzés.
 3. Nagy, B., Oláh, R., Józsa, T., Czibere, I., Keszeg, A., Kató, S., Kenyhercz, F., Munkácsi, B.: Az egészségügyi fekvő- és járóbeteg ellátók páciensekkel és partner-szervezetekkel folytatott kommunikációjának vizsgálata.
 4. Nagy, B., Oláh, R., Józsa, T., Czibere, I., Keszeg, A., Kató, S., Kenyhercz, F., Munkácsi, B.: Gyermek- és ifjúság-pszichiátriai-, valamint gyermek- és ifjúság-addiktológiai problémákkal kapcsolatos közösségi érzékenyítés (szülők, laikus közösségek képviselői) szakmai támogató dokumentum szakemberek részére című dokumentum érthetőségének tesztelése.
 5. Czibere, I., Schranz, E.: Pályakezdő diplomás nők külföldi munkavállalása.
  Kult. Köz. 9 (4), 71-88, 2018.
2017
 1. Czibere, I.: A családi állapot és az élettel való elégedettség összefüggései és hatásuk a társadalmi integrációra a magyar társadalomban.
  Szociol. Szle. 27 (1), 30-63, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 2. Czibere, I., Molnár, É.: Labour market perspectives of young women living in extreme poverty in closed rural space: the case of a Hungarian-Romanian cul-de-sac border village.
  Ager. 23 7-26, 2017.
 3. Czibere, I., Takács, I.: Nagy Beáta: Háttérben: Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására. Újratervezés - a nők és a műszaki tudományok 2.0.
  Debr. Szle. 24 (3), 352-356, 2017.
  (Ismertetett mű: Nagy Beáta. -Háttérben: Kísérlet egy szervezeti nemi rend feltárására /Budapest : L'Harmattan Kiadó, 2014. -202. -)
 4. Czibere, I., Rácz, A., Szikulai, I.: Szolgáltatási indikátorok tesztje a gyermekvédelmi szakellátás rendszerében: Módszertani tanulmány.
  Rubeus Egyesület, Budapest, 158 p., 2017. ISBN: 9786158026437
 5. Czibere, I., Gerő, M., Kovách, I.: Újraelosztás és integráció.
  In: Társadalmi integráció: Az egyenlőtlenségek, az együttműködés, az újraelosztás és a hatalom szerkezete a magyar társadalomban. Szerk.: Kovách Imre, MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont Szociológiai Intézet, Budapest, 51-116, 2017. ISBN: 9789634180104
2016
 1. Czibere, I.: "Even history has forgotten to write the story of women".
  Belvedere Meridionale. 28 (2), 82-92, 2016.
 2. Czibere, I., Takács, I.: A determinizmus zsarnoksága....
  Socio.hu. 2 264-267, 2016.
  (Ismertetett mű: Lánylegény. Az intermentalitás és kialakulásának történeti háttere / Horváth Júlia Borbála. -L'Harmattan Kiadó, Budapest, 2015)
 3. Czibere, I., Rácz, A.: A külföldre irányuló migráció és a migrációs hajlandóság jellemzői a magyar fiatalok körében.
  Kultúra és közösség. 7 (1), 63-74, 2016.
 4. Bihari, I., Czibere, I., Csoba, J., Kerekes, N., Rácz, A.: Central European Innovative Practices Supporting Active Ageing.
  Metszetek. 5 (1), 48-83, 2016.
 5. Czibere, I., Molnár, É.: Mélyszegénységben élő fiatal nők munkaerőpiaci és párválasztási perspektívái elzáródó vidéki térben: Egy magyar-román határ menti zsákfalu esete.
  Erdélyi Társad. 14 (1), 165-190, 2016.
 6. Baluja, P., Czibere, I., Takács, I.: Női szempontok? A nők növekvő munkaerő-piaci jelenléte és hatása az amerikai családok életére az ezredfordulón.
  Metszetek. 5 (1), 3-15, 2016.
 7. Czibere, I., Molnár, É.: Youth and Regionalism Research Note on the Hungarian Youths Value Preferences.
  Act. Univ. Sapientiae Soc. Anal. 6 (6), 111-126, 2016.
2015
 1. Czibere, I., Molnár, É.: "...nem a kortárs családi lét múló aberrációja" Családdefiníciók és családelméletek az angolszász szociológiai irodalomban.
  Metszetek. 4 (4), 19-53, 2015.
 2. Czibere, I., Rácz, A.: A civilitás, az önkormányzatiság és a projektek hatásai a nonprofit szektor szociálpolitikai szerepvállalásaira.
  Debr. szle. 23 (1), 3-17, 2015.
 3. Bihari, I., Czibere, I., Csoba, J., Kerekes, N., Rácz, A.: Az aktív idősödést támogató innovációk közép-európai gyakorlatai.
  Kapocs. 14 (2), 46-55, 2015.
 4. Czibere, I., Gresits, G.: Tomka Béla: Szociálpolitika:Fejlődés, formák, összehasonlítások.
  Metszetek. 4 (4), 100-103, 2015.
  (Ismertetett mű: Tomka Béla. -Szociálpolitika Fejlődés, formák, összehasonlítások /: Osiris Kiadó,2015. -250 p.)
 5. Czibere, I., Kovách, I., Csatári, B.: Vidékhálózatunk hét éve.
  Falu. 30 (3), 7-12, 2015.
2014
 1. Czibere, I.: "Az asszonyok történetének megírásáról elfeledkezett még a történelem is": A nőtudomány útja az intézményesülésig.
  Metszetek. 3 18-32, 2014.
 2. Czibere, I., Szilvási, H., Szikszai, Z., Fábián, G., Imre, S.: A 90 évnél idősebb debreceni lakosok kognitív státusának és egészségi állapotának szociológiai vizsgálata.
  Metszetek. 2 26-44, 2014.
 3. Czibere, I., Rácz, A., Szilvási, H., Szikszai, Z., Imre, S.: A Debrecenben élő 90 évesnél idősebbek életminőségének, mentális állapotának és kognitív státusának regresszió-analízisre és klaszterelemzésre épülő vizsgálata.
  Debr. szle. 22 (2), 115-125, 2014.
 4. Czibere, I.: Az agrárszegénységben élő nők Magyarországon a XIX. század második felében.
  Metszetek. 2 3-15, 2014.
 5. Czibere, I., Rácz, A.: Elméleti és gyakorlati ismeretek idősek és fogyatékkal élők otthonukban történő gondozásához laikus segítők számá.
  Debreni Egyetem, Szociológia és Szociálpolitika Tanszéke, Debrecen, 117 p., 2014. ISBN: 9789634736387
 6. Czibere, I.: Gypsy children's language socialization and its effects on school failures.
  International Review of Social Research. 5 (2), 632-637, 2014.
 7. Czibere, I., Marosszéki, E., Rácz, A.: Practice of providing voluntary home care to elderly and disabled people: model project in Debrecen.
  Int. Res. J. Social Sci. 3 (12), 1-5, 2014.
 8. Czibere, I.: Projects' Social Effects: The Project Orientated Society.
  Metszetek. 3 (4), 66-77, 2014.
 9. Czibere, I., Rácz, A.: The Characteristics of Child Poverty in Hungary: Regional Inequalities and Regional Model Programs.
  The European Journal of Social Sciences. 44 (3), 248-256, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Social Sciences (miscellaneous)
 10. Czibere, I.: The Feminisation of Poverty in the European Union and in Hungary.
  American International Journal of Social Science. 3 (6), 1-4, 2014.
 11. Czibere, I., Rácz, A.: Theory and Practice of Providing Home Care to Elderly People and Persons with Disabilities: a Handbook for Informal Caregivers.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 109 p., 2014. ISBN: 9789634737209
 12. Czibere, I.: The sociological context of poverty.
  Metszetek. 1 151-168, 2014.
2013
 1. Czibere, I., Fónai, M.: Túl a tudomány állapotán...?.
  socio.hu 3 (2), 59-68, 2013.
  (Ismertetett mű: szerk. Kovách Imre, Dupcsik Csaba, P. Tóth Tamás, Takács Judit. -Társadalmi integráció a jelenkori Magyarországon : tanulmányok /Budapest : MTA Társadalomtudományi Kutatócsoport (Szociológiai Intézet) - Argumentum, 2012)
2012
 1. Czibere, I., Csoba, J.: "Mire készítsen fel az egyetem?": A munkaadóknak a diplomás pályakezdőkkel és a képzőintézményekkel kapcsolatos elvárásai.
  In: A Debreceni Egyetem "Diplomás pályakövető Rendszerének" főbb eredményei és tapasztalatai, 2010-2011.. Szerk.: Fónai Mihály, Szűcs Edit, Debreceni Egyetem, Debrecen, 151-165, 2012, (ISSN 2063-2886)
 2. Czibere, I.: Nők mélyszegénységben: személyes életvilágok és cselekvési perspektívák a mélyszegénységben élő nők mindennapjaiban.
  L'Harmattan, Budapest, 243 p., 2012. ISBN: 9789632365244
2011
 1. Czibere, I.: A szegénység értelmezésének szociológiai keretei: paradigmák egymással szemben.
  Debr. szle. 19 (2), 186-196, 2011.
 2. Czibere, I.: Értékelés, technikák, módszerek, minőségbiztosítás.
  In: A családsegítő szolgálatok szerepe a társadalmi és munkaerő-piaci integrációban. Szerk.: Csoba Judit, Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 87-119, 2011, (Szociotéka, 1417-9857) ISBN: 9789634734529
 3. Czibere, I.: Nők a kulturális, gazdasági és politikai elit tagjai között.
  In: Elitek a válság korában : magyarországi elitek, kisebbségi magyar elitek. Szerk.: Kovách Imre ISBN: 9789634466055
2010
 1. Czibere, I.: "Az alárendelt szubjektum perspektívája": a női lét közéleti és tudományos diskurzusai.
  E-tudomány. 2 1-21, 2010.
 2. Czibere, I.: "The prospect of subordinated subjectivity": the female being in public life and scientific discourses.
  An. Univ. Oradea, Fascicula Sociologie-Asistenta Sociala-Filozofie. 9 19-28, 2010.
2008
 1. Csoba, J., Czibere, I., Krémer, B., Nagy, Z.: "Inspirál" H/011 EQUAL projekt: Műlyelytanulmányok.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 64 p., 2008.
 2. Czibere, I.: Gender ABC.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 106 p., 2008. ISBN: 9789634731849
2007
 1. Csoba, J., Czibere, I.: Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék: jubileumi kiadvány, 1992-2006.
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 96 p., 2007.
 2. Czibere, I., Csoba, J.: Mélyszegénységben élő nők helyzete tartósan munka nélkül lévő férfiak családjaiban.
  In: Tipikus munkaerőpiaci problémák, atipikus megoldások. Szerk.: Csoba Judit, Czibere Ibolya, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75-99, 2007.
 3. Czibere, I.: Társadalmi különbségek és egyenlőtlenségek: az esélyegyenlőség szociológiai értelmezése.
  Kult. köz. 11 (3), 26-29, 2007.
 4. Csoba, J., Czibere, I.: Tipikus munkaerőpiaci problémák: atipikus megoldások.
  Kossuth egyetemi Kiadó, Debrecen, 257 p., 2007. ISBN: 9789634730408
2006
 1. Czibere, I.: Családszociológia: szöveggyűjtemény : [oktatási segédanyag].
  Debreceni Egyetem Szociológia és Szociálpolitika Tanszék, Debrecen, 201 p., 2006.
2004
 1. Kozma, J., Csoba, J., Czibere, I.: Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások: lehetőségek a kirekesztődött társadalmi csoportok érdekérvényesítési esélyeinek javítására a helyi társadalmakban.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 230 p., 2004. ISBN: 9634728685
 2. Kozma, J., Csoba, J., Czibere, I.: Helyi társadalmak, kirekesztettség és szociális ellátások: Lehetőségek a kirekesztődött társadalmi csoportok érdekérvényesítési esélyeinek növelésére a helyi társadalmakban.
  In: Társadalmi befogadás 2002, Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet, Budapest, 301-330, 2004, (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 5.) ISBN: 9638650125
 3. Dalminé Kiss, G., Csoba, J., Czibere, I.: Idővonat: tanulmányok a társadalomtudományok köréből : köszöntőkönyv Béres Csaba és Mojzesné Székely Katalin tiszteletére.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 378 p., 2004. ISBN: 9634728146
2002
 1. Czibere, I.: Hagyomány, kultúra, szocializációs hatások a cigány családok életében.
  In: Kirekesztődés vagy integrálódás? : a társadalmi integráció akadályai és lehetőségei a roma fiatalok körében.. Szerk.: Béres Csaba, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 106-132, 2002. ISBN: 9634726720
1998
 1. Czibere, I.: A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Debreceni Csoportja.
  In: Civil a pályán : együttműködés az önkormányzatok és a civil szervezetek között, Helyi Társadalom Kutató Csoport, [Budapest], 61-70, 1998.
feltöltött közlemény: 87 Open Access: 29
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK