Tudóstér: Horváth Péter publikációi

PDF
- szűkítés
feltöltött közlemény: 14 Open Access: 4
2017
 1. Horváth, P.: Néptáncdialektusok interdiszciplinális kutatásának szempontjai Hajdú és Bihar vármegyékben.
  Cívisporta. 1 (1), 45-65, 2017.
 2. Horváth, P.: Néptáncgyűjtők adatbázisa Hajdú és Bihar vármegyék térségéből (Bököny, Nagyiván, Nyíracsád és Polgár településekkel kiegészítve).
  Régiókut. szle. 2 (1), 69-83, 2017.
2016
 1. Horváth, P.: A népi kultúra és a néptánc lehetséges szerepe az interdiszciplináris régiókutatásban.
  In: Interdiszciplinaritás a Régiókutatásban Fiatal kutatók nemzetközi konferenciája IV. Elektronikus Tanulmánykötet. Szerk.: Bartha Ákos, Szálkai Tamás, Magyar Nemzeti Levéltár Hajdú-Bihar Megyei Levéltár, Debrecen, 79-90, 2016. ISBN: 9789637238529
 2. Horváth, P.: Archív filmeken rögzített néptáncgyűjtések áttekintése Hajdú-Bihar-Bihor eurorégió térségében.
  Köztes-Európa. 8 (1-2), 41-67, 2016.
 3. Horváth, P.: Elfeledett hagyományok nyomában.
  In: Baranyi Béla 70. : a kapocs. Szerk.: Tamás János, Popp József, DE GVK : DE MÉK, Debrecen, 179-186, 2016. ISBN: 9789634739319
 4. Horváth, P.: Mikepércs kapcsolati hálózata az 1867-1906 közötti házassági anyakönyvek tükrében.
  In: Diptichon : Tanulmányok Bartha Elek tiszteletére. Szerk.: Bihari Nagy Éva, Keményfi Róbert, Marinka Melinda, Kavecsánszki Máté, MTA-DE Néprajzi Kutatócsoport, Debrecen, 789-803, 2016, (Studia Folkloristica et Ethnographica, ISSN 0138-9882 ; 65.) ISBN: 9789634739272
 5. Horváth, P.: Néptánc dialektusok interdiszciplináris kutatásának szempontjai Hajdú és Bihar vármegyék térségében.
  Régiókut. szle. 1 (1), 159-174, 2016.
2015
 1. Horváth, P.: A népi kultúra kohéziós szerepe az interregionális kapcsolatok erősítésében.
  Közép-eur. közl. 8 (2), 62-70, 2015.
 2. Horváth, P.: A népi kultúra regionális értelmezésének dilemmái Hajdú-Bihar és Bihor megyék határmenti térségében.
  Agrártud. közl. 63 73-78, 2015.
 3. Horváth, P.: A néptánc identitásformáló szerepe Mikepércs életében.
  In: Sokszínű néphagyomány, sokféle módszer : válogatás a 2013-ban megrendezett VII. Fiatal Néprajzkutatók és Kulturális Antropológus hallgatók konferenciáján elhangzott előadásokból. Szerk.: Szőke Anna, Grafoprodukt, Szabadka, 53-66, 2015. ISBN: 9788688073400
 4. Horváth, P.: A néptánckultúra lehetséges identitásformáló és kohéziós szerepéről elméleti összefüggésekben.
  In: Az identitás megnyilvánulási formái a 21. század kezdetén : kulturális értékeink a Kárpát-medencében 1. : Válogatás a 2014-ben megrendezett konferencia előadásaiból. Szerk.: Szőke Anna, Grafoprodukt, Szabadka, 79-90, 2015, (Kiss Lajos Néprajzi Társaság könyvtára) ISBN: 9788688073479
 5. Horváth, P.: Az Európai Unió kohéziós politikája a kulturális örökségvédelem, és hagyományápolás terén Közép-Kelet Európában.
  Közép-eur. közl. 8 (3), 133-140, 2015.
 6. Horváth, P., Vass, L.: On the subject of European identity.
  In: Value changes in a transforming economy : Challanges in the Carpatian Basin. Eds.: Andrea Csata, Gergely Fejér-Király, Ottilia György, János Kassay, Benedek Nagy, Levente-József Tánczos, Editura Risoprint, Cluj-Napoca, 55-62, 2015. ISBN: 9789735315665
2014
 1. Horváth, P.: A néptánckultúra és regionalitás kapcsolatrendszere Derecske-Mikepércs térségében.
  Agrártud. közl. 55 49-54, 2014.
feltöltött közlemény: 14 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK