Tudóstér: Pethő Gergely publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 23 Open Access: 3
2014
 1. Pethő, G., Mózes, E.: An n-gram-based language identification algorithm for variable-length and variable-language texts.
  Argumentum (Debr.). 10 56-82, 2014.
 2. Pethő, G., Kardos, É.: Argumentumszerkezeti tények az eseményszerkezet tükrében.
  In: Nyelvben a világ: tanulmányok Ladányi Mária tiszteletére. Szerk.: Havas Ferenc, Horváth Katalin, Kugler Nóra, Vladár Zsuzsa, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 66-76, 2014, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, ISSN 1419-6603 ; 160) ISBN: 9786155219641
 3. Pethő, G., Verécze, V., Fehér, K.: Az -ó/-ő képzős igenévi jelzős alakulatok helyesírásáról - korpusznyelvészeti alapon.
  Magy. Nyelv. 110 (4), 432-448, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Linguistics and Language
 4. Pethő, G., Kardos, É.: On the empirical foundations of the detransitivisation analysis of unaccusatives.
  Argumentum (Debr.). 10 486-518, 2014.
2011
 1. Iványi, Z., Pethő, G.: A szaván fogott gondolat: ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére.
  Printart-Press Kft., Debrecen, 2011. ISBN: 9789630831796
 2. Pethő, G., Iványi, Z.: A szaván fogott gondolat: ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére I.kötet.
  Printart-Press, Debrecen, 374 p., 2011. ISBN: 9789630830478
 3. Pethő, G.: Előszó.
  In: A szaván fogott gondolat : Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére I. kötet. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Printart-Press Kft., Debrecen, vii-ix, 2011. ISBN: 9789630830478
 4. Pethő, G., Kardos, É.: Miért nem száradhat meg a forrás és ki a pohár?: Szemantikai próbálkozások a folyamatos állapotváltozást jelölő igék témakörében.
  In: A szaván fogott gondolat : Ünnepi könyv Kocsány Piroska tiszteletére. I. kötet. Szerk.: Iványi Zsuzsanna, Pethő Gergely, Printart-Press Kft., Debrecen, 331-351, 2011. ISBN: 9789630830478
2009
 1. Pethő, G., Kardos, É.: Cross-linguistic evidence and the licensing of implicit arguments.
  OSLa. 1 (1), 33-61, 2009.
2008
 1. Pethő, G., Tóth, E., Gervain, J., Pléh, C., Csatár, P.: A metaforák esztétikai értékelésének tényezői.
  In: A láthatatlan nyelv. Szerk.: Gervain Judit, Pléh Csaba, Gondolat Kiadó, Budapest, 25-60, 2008, (Kognitív szeminárium) ISBN: 9789636930523
 2. Pethő, G.: Georg Rehm, Andreas Witt, Lothar Lemnitzer (eds.): Datenstrukturen für linguistische Ressourcen und ihre Anwendungen = Data structures for linguistic resources and applications.
  Sprachtheor. Ger. Linguist. 18 (2), 200-205, 2008.
  (Ismertetett mű: Georg Rehm; Andreas Witt; Lothar Lemnitzer. -Datenstrukturen für linguistische Ressourcen und ihre Anwendungen = Data structures for linguistic resources and applications /Tübingen : Narr, 2007. -xiv,362 p. -)
 3. Pethő, G., Csatár, P., Tóth, E.: Szociális elvárások és a metaforák esztétikai értékelése.
  In: A láthatatlan nyelv. Szerk.: Gervain Judit, Pléh Csaba, Gondolat, Budapest, 25-60, 2008, (Kognitív szeminárium, 1588-5402) ISBN: 9789636930523
2007
 1. Kertész, A., Rákosi, C., Csatár, P., Pethő, G.: Adat, evidencia és plauzibilis érvelés a nyelvészetben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 49-94, 2007.
 2. Kertész, A., Rákosi, C., Csatár, P., Pethő, G.: Adatok és körben forgó érvelés a fogalmi metaforaelméletben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-129, 2007.
 3. Pethő, G., Kardos, É., Csatár, P.: A nyelvek közötti összehasonlításból származó adatok jelentősége az implicit argumentumok engedélyezésének vizsgálatában.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 129-154, 2007.
 4. Csatár, P., Pethő, G.: Az introspektív-intuitív adatgyűjtés problémai a fogalmi metaforaelméletben.
  In: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok. Szerk.: Csatár Péter, Pethő Gergely, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 15-48, 2007.
 5. Pethő, G.: On irregular polysemy.
  In: The cognitive basis of polysemy : new sources of evidence for theories of word meaning. Eds.: Marina Rakova, Gergely Pethő, Csilla Rákosi, Peter Lang, Frankfurt am Main, 123-156, 2007, (MetaLinguistica, 0946-4174 ; 19.) ISBN: 9783631540947
 6. Csatár, P., Pethő, G.: Szemantikai intuíciók mint nyelvészeti adatok.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 181 p., 2007. ISBN: 9789634730330
2006
 1. Pethő, G., Kardos, É.: A cross-linguistic investigation of the licensing and interpretation of implicit object arguments.
  In: Pre-proceedings of the SPRIK Conference 2006 : Explicit and implicit information in text information structure across languages. Eds.: Cathrine Fabricius-Hansen, Bergljot Behrens, Maria Filiouchkina Krave, [University of Oslo], Oslo, 29-34, 2006.
 2. Csatár, P., Pethő, G., Tóth, E.: On possible factors in the aesthetic appreciation of metaphors.
  J. Lit. Semant. 35 (1), 59-71, 2006.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Linguistics and Language
  D1 Literature and Literary Theory
2003
 1. Pethő, G.: A -ból/-ből rag mint az ok- és a célhatározó kifejezőeszköze.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 41 465-478, 2003.
1999
 1. Pethő, G.: A száj szó jelentésének kognitív szemantikai leírása.
  Folia Ural. Debr. 5 133-202, 1999.
 2. Pethő, G.: Történeti nyelvészet.
  Magy. nyelvjár. 36 168-175, 1999.
  (Ismertetett mű: Theodora Bynon ; [ford. Gherdán Tamás, Számadó Tamás]. -Történeti nyelvészet /Budapest : Osiris, 1997. -322 p. -)
feltöltött közlemény: 23 Open Access: 3
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK