Tudóstér: Gönczy Monika publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 62 Open Access: 5
2022
 1. Gönczy, M.: A sárkányfogvetemény sarjadása: Körön kívül körön belül.
  In: Utcaszínház Nyírbátorban : 1996-2015 : Magyar sárkányológia. Szerk.: Gédra Katalin, Kémeri Attila, Nyírbátorért Alapítvány, Nyírbátor, 99-115, 2022. ISBN: 9786150153131
2020
 1. Gönczy, M.: "Csillagokká repesztett szöveg...": Szövegközi közelítések a 19. század második felének magyar irodalmához.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 344 [2] p., 2020. ISBN: 9789633188828
2019
 1. Gáborjáni Szabó, B., Gönczy, M., Varga, P.: "Az életet, ím, megjártam": tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.
  Debreceni Református Kollégium Múzeuma ;, Debrecen, 156 p., 2019. ISBN: 9789639322240
 2. Gönczy, M.: "Ő a természet, a nagy és örök - ": Arany János természetszemléletéről.
  In: "Az életet, ím, megjártam" : tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Református Kollégium Múzeuma; Budapest : MTA BTK Irodalomtudományi Intézet : MTA Könyvtár és Információs Központ, Debrecen, 89-102, 2019. ISBN: 9789639322240
2017
 1. Gönczy, M.: "Pegazusom Rozinánte, Magam Don Quixote vagyok.": Arany János és (a) don Quijote.
  In: "Óhajtom a classicus írók tanulmányát": Arany János és az európai irodalom. Szerk.: Korompay H. János, Universitas Kiadó, Budapest, 167-192, 2017. ISBN: 9789639671621
 2. Gönczy, M.: Dobos István bibliográfia: Dobos István publikációi: 1985. január 1. - 2017. október 30..
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 79 p., 2017.
2015
 1. Keményfi, R., Gönczy, M.: Voigt Vilmos könyvészete 2..
  Debreceni Egyetem Néprajzi Tanszék, Debrecen, 47 p., 2015. ISBN: 9789634738114
2014
 1. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 541 p., 2014. ISBN: 9789633184516
 2. Gönczy, M.: A boccacciói novella különös transzformációja, avagy Mikszáth Kálmán architextuális huncutkodása: Mikszáth Kálmán: Galamb a kalitkában.
  Ital. Debr. 20 151-163, 2014.
 3. Gönczy, M.: A Quijote-elv és a fiktív lény halhatatlansága a 19. századi irodalmunkban.
  In: "Szirt a habok közt": tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 367-377, 2014. ISBN: 9789633184516
 4. Gönczy, M.: Az Özvegy és leánya elektronikus kiadásának egy lehetséges változatáról: Mi történik, ha a kritikai kiadás igénye találkozik az inter/kontextuális olvasásmóddal és a digitalizációval?.
  In: A sors kísértései : tanulmányok Kemény Zsigmond munkásságáról születésének 200. évfordulójára. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály; a szerk munkatársai Dobás Kata, Pintér Borbála, Ráció Kiadó, Budapest, 360-379, 2014. ISBN: 9786155047619
 5. Imre, L., Gönczy, M.: Barta János (1901-1988): a Debreceni Egyetem 1914-ben alapított Bölcsészettudományi Karának irodalomtörténet-professzora 1951 és 1972 között.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 183 p., 2014. ISBN: 9789633184271
 6. Gönczy, M.: Barta János bibliográfia.
  In: Barta János (1901-1988): a Debreceni Egyetem 1914-ben alapított Bölcsészettudományi Karának irodalomtörténet-professzora 1951 és 1972 között / Imre László; szerk. Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 67-171, 2014. ISBN: 9789633184271
 7. Gönczy, M.: D. Tóth Judit publikációi: (1982. január 1. - 2014. november 30.).
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 37 p., 2014.
 8. Gönczy, M.: Drámai szerkezetű regények Kemény Zsigmond írásművészetében.
  Studia Lit. 53 (3-4), 119-136, 2014.
 9. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: Emlékezet és irodalom: Kemény Zsigmond: 1814-2014.
  DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete : Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 194 p., 2014.
 10. Gönczy, M.: S. Varga Pál publikációi: (1978. január 1. - 2014. november 30.).
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 82 p., 2014.
2013
 1. Gönczy, M.: Az elveszett eposz nyomában: Javaslat az Arany-epika szövegközi olvasására.
  In: Az olvasás labirintusában: tanulmányok Eisemann György hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Bednanics Gábor, Hansági Ágnes, Vaderna Gábor, Ráció Kiadó, Budapest, 216-223, 2013. ISBN: 9786155047503
 2. Gönczy, M.: Gondolatok a könyvtárban.
  In: Mi az oka, hogy Magyarországban az irodalomtanítás modernsége lábra nem tud kapni. Szerk.: Bodrogi Ferenc Máté, Finta Gábor, Savaria University Press, Szombathely, 63-65, 2013, (IROM-könyvek / Az Irodalomtanítás Innovációjának Országos Műhelye,ISSN 2063-7764 ; 2.) ISBN: 9786155251153
 3. Gönczy, M.: Térítő téridő.
  In: Tanítványi Disputa: In honorem Berta Erzsébet. Szerk.: Bényei Péter, Fazakas Gergely Tamás, Lapis József, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 31-32, 2013. ISBN: 9789633183892
2012
 1. Imre, L., Gönczy, M.: Pap Károly: (1872-1954).
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 113 p., 2012. ISBN: 9789633181935
 2. Gönczy, M.: Pap Károly bibliográfia.
  In: Pap Károly: (1872-1954) / Imre László ; szerk. Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 71-112, 2012, (A Debreceni Egyetem tudós professzorai, ISSN 2060-8993) ISBN: 9789633181935
2010
 1. Gönczy, M.: "A Don Quijoté-t olvasni fogják mindaddig, míg az emberek egyáltalán olvasni fognak valamit.": újabb adalékok a (Don) Quijote magyar befogadástörténetéhez.
  In: Színház, dráma, irodalom tanulmányok a 70 éves Nagy Imre tiszteletére. Szerk.: Tóth Orsolya, Pro Pannonia Kiadó, Pécs, 274-285, 2010. ISBN: 9789639893375
 2. Gönczy, M., Bodrogi, F., Borbély, S., Orbán, L.: "A lexikonok is Kazinczyból dolgoztak": a Kazinczy-életmű kritikai kiadásáról Bodrogi Ferenc Mátéval, Borbély Szilárddal és Orbán Lászlóval beszélgetett Gönczy Monika.
  Debr. Disputa. 8 (2), 48-53, 2010.
 3. Gönczy, M.: A Don Quijote mint architextus a 19. század második felének magyar irodalmában.
  In: Irodalom, nemzet, identitás: a VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszuson (Debrecen, 2006. augusztus 23-26.) elhangzott előadások. Szerk.: Jankovics József, Nyerges Judit, Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Budapest, 43-50, 2010. ISBN: 9789638759559
 4. Debreczeni, A., Gönczy, M.: Ragyogni és munkálni: kultúrtudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 486 p., 2010. ISBN: 9789634733553
 5. Imre, L., Gönczy, M.: Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 232 p., 2010. ISBN: 9789633181270
2009
 1. Gönczy, M.: Levél Cseh Tamásnak - odaátra.
  Debr. Disputa. 7 (9), 63-64, 2009.
 2. Gönczy, M.: Nálatok laknak-e állatok?.
  Debr. Disputa. 7 (9), 20-23, 2009.
 3. Gönczy, M.: Nem ér a nevem...: Mihail Ugarov: Oblom-off - Csokonai Színház, 2009.
  Debr. Disputa. 7 (7-8), 98-100, 2009.
 4. Gönczy, M.: Őrült beszéd - de van benne rendszer (?): Kelecsényi József magyar mitológiája.
  In: Margonauták : írások Margócsy István 60. születésnapjára. Szerk.: Csörsz Rumen István et al, rec.iti, Budapest, 288-297, 2009. ISBN: 9789637341830
 5. Imre, L., Gönczy, M.: Tanulmányok a XX. századi irodalom köréből.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 187 p., 2009. ISBN: 9789634733638
2008
 1. Gönczy, M.: Az Özvegy és leánya elektronikus kiadásának egy lehetséges változatáról: Mi történik, ha a kritikai kiadás igénye találkozik az inter/kontextuális olvasásmóddal és a digitalizációval?.
  In: Mozgásban : irodalomtudományi PhD-konferencia elméleti irányvonalakról, kihívásokról és lehetőségekről. Összeáll.: Bodrogi Ferenc Máté, Miklós Eszter Gerda, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 78-95, 2008, (Studia Litteraria,0562-2867 ; 46.) ISBN: 9789634732822
 2. Gönczy, M.: Csengő hangú bölcsesség: (A fülemüle - Debrecen, Vojtina Bábszínház, 2008 tavasz).
  Vörös Postakocsi. nyár 115-118, 2008.
 3. Gönczy, M.: Töredékes krónika - olykor lírai sorokkal: (XVI. Szárnyas Sárkány Hete - Nyírbátor, 2008. július 4-6.).
  Vörös Postakocsi. ősz 89-94, 2008.
2007
 1. Gönczy, M.: Amikor a N/nap az Isten: Ópium - Egy elmebeteg nő naplója.
  Debr. Disputa. 5 (6), 36-38, 2007.
 2. Gönczy, M.: VI. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus: Debrecen, 2006. augusztus 22-26..
  Debr. szle. 15 (1), 143-146, 2007.
2006
 1. Gönczy, M.: "[...] tán nem lesz minden érdek és érdem nélkül, ha tudniillik méltónak találtatik a' hazafiúsításra.": A magyar Don Quijote-jelenség néhány aspektusa a 19. század második felében.
  Filol. közlöny. 52 (3-4), 233-246, 2006.
 2. Gönczy, M.: Imre Mihály publikációi: (1974. január 1. - 2006. május 31.).
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 61 p., 2006.
2005
 1. Gönczy, M.: "Et in Arcadia ego.": A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése.
  Debr. szle. 13 (3), 463-466, 2005.
 2. Debreczeni, A., Gönczy, M.: Et in Arcadia ego: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 543 p., 2005. ISBN: 9634728995
 3. Gönczy, M.: Görömbei András publikációi: (1967. január 1. - 2004. december 31.).
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 202 p., 2005.
 4. Gönczy, M.: Márkus Béla publikációi: (1969. január 1. - 2005. november 30.).
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 206 p., 2005.
 5. Gönczy, M.: Németh László konferencia: DAB-székház, 2004. november 5..
  Debr. szle. 13 (2), 311-314, 2005.
 6. Bényei, P., Gönczy, M.: Nemzet - identitás - irodalom: a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 527 p., 2005. ISBN: 9634729274
 7. Imre, L., Gönczy, M.: Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és műfajokban.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 228 p., 2005. ISBN: 9634729401
 8. Gönczy, M.: Taxner-Tóth Ernő publikációi: (1961. január 1. - 2005. június 30.).
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 116 p., 2005.
 9. Gönczy, M.: Variációk egy témára: Erdélyi János: Népdalok és mondák I.: Kelecsényi József kéziratos gyűjteménye a Debreceni Egyetem kézirattárában.
  In: Et in Arcadia ego: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése. Szerk.: Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 468-480, 2005, (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 36.) ISBN: 9634728995
2004
 1. Gönczy, M.: Fiatal tudósok fóruma 2.: 2003. december 16., DAB-székház.
  Debr. szle. 12 (3), 524-527, 2004.
 2. Gönczy, M.: Imre László publikációi: (1963. január 1. - 2004. szeptember 30.).
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 122 p., 2004.
2003
 1. Imre, L., Gönczy, M.: Emlékezés a száz éve született Barta Jánosra.
  Szenci Molnár Társaság, Budapest, 164 p., 2003. ISBN: 9632500727
 2. Gönczy, M.: Fiatal tudósok fóruma.
  Debr. szle. 11 (1), 148-151, 2003.
2002
 1. Gönczy, M.: Illyés Gyula születésének centenáriuma.
  Debr. szle. 10 (4), 731-732, 2002.
2001
 1. Gönczy, M.: Anotaciones a la historia de la recepción del Quijote en Hungría a fines del siglo XIX.
  In: Cervantes y la narrativa moderna: Coloquio Internacional. Szerk.: Scholz László, Vasas László, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 213-221, 2001, (Ész, élet, egzisztencia, ISSN 0866-028X) ISBN: 9634725570
 2. Gönczy, M.: Barta János emlékülés.
  Debr. szle. 9 (4), 625-627, 2001.
 3. Gönczy, M.: Cervantes-konferencia Debrecenben.
  Debr. szle. 9 (1), 145-146, 2001.
 4. Lőkös, P., Szecskó, K., Gönczy, M.: Lőkös István.
  Debreceni Egyetem, Egyetemi és Nemzeti Könyvtár, Debrecen, 70 p., 2001. ISBN: 9634725546
2000
 1. Gönczy, M.: Az Özvegy és leánya szövegvilágai: (Palimpszeszt-kedély).
  In: Értékek kontextusa, kontextusok értéke: Tanulmányok a XIX. század magyar irodalmáról. Szerk.: Imre László, Gönczy Monika, Debreceni Egyetem, Debrecen, 84-113, 2000. ISBN: 963472535X
 2. Imre, L., Gönczy, M.: Értékek kontextusa, kontextusok értéke: tanulmányok a XIX. század magyar irodalmáról.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 220 p., 2000. ISBN: 963472535X
1999
 1. Gönczy, M.: Emlékezés Julow Viktor 80. születésnapjára.
  Debr. szle. 7 (3), 479-480, 1999.
1998
 1. Gönczy, M.: Nagy Péter: Határkő - Tanulmányok.
  Debr. szle. 6 (1), 123-126, 1998.
  (Ismertetett mű: Nagy Péter. -Határkő : tanulmányok /Budapest : Argumentum Kiadó, 1996. -300. -)
1997
 1. Horváth, J., Gönczy, M.: Tanulmányok I-II..
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 318 ; 431 p., 1997. ISBN: 9634722431Ö
feltöltött közlemény: 62 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK