Tudóstér: Halasi-Kovács Béla publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 35 Open Access: 4
2024
 1. Lovas-Kiss, Á., Antal, L., Mozsár, A., Nyeste, K., Somogyi, D., Kiss, B., Tóth, R., Tóth, F., Fazekas, D., Vitál, Z., Halasi-Kovács, B., Tóth, P., Szabó, N., Löki, V., Vincze, O., Lukács, B.: Bird-mediated endozoochory as a potential dispersal mechanism of bony fishes.
  Ecography. 1-4, 2024.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics (2022)
2023
 1. Fazekas, L., Antal, L., Halasi-Kovács, B., Kwiatkowski, M., Tóth, F., Specziár, A., Mozsár, A.: Acute effects of angler's groundbaits: nutrient flux to water column.
  Sci. Rep. 13 (1), 1-12, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Multidisciplinary (2022)
2020
 1. Halasi-Kovács, B., Nyeste, K.: A lápi póc (Umbra krameri) újabb előfordulási adatai a Dong-éri-főcsatornán.
  Halászat. 113 (3), 86, 2020.
 2. Nyeste, K., Sallai, Z., Halasi-Kovács, B.: Az amurgéb (Perccottus glenii) megjelenése a Berettyó bal oldali mellékvizeiben.
  Halászat. 113 (2), 14, 2020.
2018
 1. Halasi-Kovács, B., Nyeste, K.: Garda (Pelecus cultratus) és paduc (Chondrostoma nasus) a Nyugati-főcsatornából.
  Halászat. 111 (4), 123, 2018.
 2. Halasi-Kovács, B., Nyeste, K.: Homoki küllő (Romanogobio kesslerii) a Sebes-Körös hazai szakaszáról.
  Halászat. 111 (3), 89, 2018.
2017
 1. Halasi-Kovács, B.: Az Alburnus mento fajcsoport dunai fajainak revíziója a magyarországi adatok alapján.
  Pisces Hung. 11 19-28, 2017.
 2. Halasi-Kovács, B., Nyeste, K.: Sujtásos küsz (Alburnoides bipunctatus) a Hármas-Körösből.
  Halászat. 110 (2), 18, 2017.
2016
 1. Halasi-Kovács, B., Nyeste, K.: A folyami géb (Neogobius fluviatilis) és a kaukázusi törpegéb (Knipowitschia caucasica) újabb észlelési adatai a Tisza vízrendszerén.
  Halászat. 109 (4), 12, 2016.
 2. Halasi-Kovács, B., Nyeste, K.: Néhány friss adat a magyar bucó (Zingel zingel) és a selymes durbincs (Gymnocephalus schraetser) előfordulásáról a Tisza vízrendszerében.
  Halászat. 109 (3), 17, 2016.
2014
 1. Halasi-Kovács, B., Papp, G., Posta, T., Nyeste, K.: A bodorka (Rutilus rutilus), a karikakeszeg (Blicca bjoerkna) és a dévérkeszeg (Abramis brama) populációinak ökológiai státusza és növekedése a Tisza-tóban.
  Pisces Hung. 8 89-96, 2014.
 2. Papp, G., Péter, G., Halasi-Kovács, B.: A halközösség struktúrájának sajátosságai a Tisza-tó különböző élőhelyein.
  Pisces Hung. 8 51-60, 2014.
2013
 1. Antal, L., Halasi-Kovács, B., Nagy, S.: Changes in fish assemblage in the Hungarian section of River Szamos/Somes after a massive cyanide and heavy metal pollution.
  North-West. J. Zool. 9 (1), 131-138, 2013.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Animal Science and Zoology
 2. Harka, Á., Šanda, R., Halasi-Kovács, B.: Egy új invazív gébfaj, a kaukázusi törpegéb - Knipowitschia caucasica (Berg, 1916) - megjelenése a Tiszában, valamint a populáció morfológiai és genetikai vizsgálatának első eredményei.
  Pisces Hung. 7 5-11, 2013.
 3. Karap, L., Korponai, J., Papp, I., Halasi-Kovács, B., Kundrát, J., Simon, E., Gyulai, I.: Folyók és holtmedrek üledékének karbonát meghatározása két eltérő módszerrel.
  Hidrol. Közlöny. 93 (5-6), 45-46, 2013.
2012
 1. Halasi-Kovács, B., Puskás, N., Szűcs, I.: A magyarországi halastavi vízgazdálkodás jellemzői, komplex természeti-gazdasági-társadalmi jelentősége, valamint a fenntartható gazdálkodást veszélyeztető problémák értékelése.
  In: A XXXVI. Halászati Tudományos Tanácskozás kiadványa. Szerk.: Bíró Péter, Halászati és Öntözési Kutatóintézet, Szarvas, 78-95, 2012. ISBN: 9789637120329
 2. Antal, L., Mozsár, A., Czeglédi, I., Halasi-Kovács, B.: A tarka géb (Proterorhinus semilunaris) terjedése a Berettyó hazai vízgyűjtőjén.
  Halászat. 105 (3), 17, 2012.
 3. Halasi-Kovács, B., Váradi, L.: A természetesvízi halászat szerepe vizeink biodiverzitásának alakulásában.
  Termvéd. Közl. 18 191-201, 2012.
 4. Halasi-Kovács, B., Harka, Á.: Hány halfaj él Magyarországon? A magyar halfauna zoogeográfiai és taxonómiai áttekintése, értékelése.
  Pisces Hung. 6 5-24, 2012.
 5. Antal, L., Czeglédi, I., Mozsár, A., Halasi-Kovács, B.: Terjed az amúrgéb (Perccottus glenii)a Berettyó vízgyűjtőjén.
  Halászat. 104 (3-4), 84, 2012.
2011
 1. Halasi-Kovács, B., Sallai, Z., Antal, L.: A Berettyó hazai vízgyűjtőjének halfaunája és halközösségeinek változása az elmúlt évtizedben.
  Pisces Hung. 5 43-60, 2011.
 2. Halasi-Kovács, B., Tóthmérész, B.: A hazai vízfolyások Víz Keretirányelv előírásainak megfelelő halegyüttes alapú ökológiai minősítési rendszere.
  Acta biol. Debr., Suppl. oecol. Hung. 25 77-100, 2011.
 3. Halasi-Kovács, B., Antal, L., Nagy, S.: First record of a Ponto-caspian Knipowitschia species (Gobiidae) in the Carpathian basin, Hungary.
  Cybium. 35 (3), 257-258, 2011.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Animal Science and Zoology
  Q4 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
 4. Halasi-Kovács, B., Antal, L.: Új ponto-kaszpikus gébfaj, kaukázusi törpegéb (Knipowitschia caucasica Berg, 1916) a Kárpát-medencében: a terjeszkedés ökológiai kérdései.
  Halászat. 104 (3-4), 120-128, 2011.
2010
 1. Halasi-Kovács, B., Antal, L.: A Szamos halfaunájának változása a 2000. évi cianidszennyezés után.
  Pisces Hung. 4 61-74, 2010.
2009
 1. Sallai, Z., Györe, K., Halasi-Kovács, B.: A magyar Fertő halfaunája a múltbéli adatok és az utóbbi évek vizsgálatainak tükrében (2003-2008).
  Pisces Hung. 3 65-82, 2009.
 2. Halasi-Kovács, B., Erős, T., Harka, Á., Nagy, S., Sallai, Z., Tóthmérész, B.: A magyarországi folyóvíztestek halközösség alapú minősítése.
  Pisces Hung. 3 47-58, 2009.
2008
 1. Szilágyi, F., Ács, É., Borics, G., Halasi-Kovács, B., Juhász, P., Kiss, B., Kovács, T., Müller, Z., Lakatos, G., Padisák, J., Pomogyi, P., Stenger-Kovács, C., Szabó, K., Szalma, E., Tóthmérész, B.: Application of water framework directive in Hungary: development of biological classification systems.
  Water Sci. Technol. 58 (11), 2117-2125, 2008.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Environmental Engineering
  Q2 Water Science and Technology
 2. Benkhard, B., Halasi-Kovács, B.: Tavak és gátak: táji, tájképi elemek és hasznosításuk a Hortobágyi Halgazdaság Zrt. területén.
  In: Tájkutatás, tájökológia. Szerk.: Csorba Péter, Fazekas István, Meridián Alapítvány, Debrecen, 495-501, 2008. ISBN: 9789630660037
2007
 1. Harka, Á., Szepesi, Z., Halasi-Kovács, B.: A vízminőség javulásának hatása a Sajó magyar szakaszának halfaunájára.
  Pisces Hung. 2 51-64, 2007.
 2. Halasi-Kovács, B., Tóthmérész, B.: Az EU Víz Keretirányelv előírásainak megfelelő minősítési eljárás a hazai vízfolyások halai alapján.
  Hidrol. Közlöny. 87 (6), 179-182, 2007.
 3. Harka, Á., Halasi-Kovács, B., Szepesi, Z.: The role of the decrease of water pollution on the fish fauna of the Hungarian section of the river Sajó.
  Acta Ichtiol. Roman. 2 129-140, 2007.
2005
 1. Harka, Á., Halasi-Kovács, B., Sevcsik, A., Tóth, B., Erős, T.: A csupasztorkú géb [Neogobius gymnotrachelus (Kessler, 1857)] első észlelései a Duna magyar szakaszán.
  Halászat. 98 (4), 163-168, 2005.
2001
 1. Halasi-Kovács, B., Keresztúri, P., Gidó, Z., Kaszáné Kiss, M., Lakatos, G.: Ecological researches on the cyanide-polluted stretches of Keleti Main Channel and Nyugati Main Channel.
  Acta biol. Debr. 23 95-99, 2001.
1998
 1. Halasi-Kovács, B.: A Keleti-főcsatorna halfaunisztikai felmérése.
  Halászat. 91 (1), 8-11, 1998.
feltöltött közlemény: 35 Open Access: 4
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK