Tudóstér: Prugberger Tamás publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 859 Open Access: 83
2018
 1. Zaccaria, M., Prugberger, T.: A posting aktuális kérdései és fogalmi komplexitásának dilemmái.
  Jogtud. közlöny. 73 (1), 9-20, 2018.
 2. Károlyi, G., Prugberger, T.: A társadalombiztosítás fedezetrendszerét érintő jogi szabályozás időszerű kérdéseihez.
  Új Magy. közig. 11 (1), 24-36, 2018.
 3. Prugberger, T., Törő, E.: Szociális és jogdogmatikai problémák a munkaviszony megszűnése és megszüntetése körül.
  Magyar Jog. 65 (1), 40-50, 2018.
2017
 1. Prugberger, T.: A doktorképzés fonákságai.
  Kapu. 30 (1), 65-67, 2017.
 2. Prugberger, T.: A fictitious discussion by financial experts about Hungary's position in the changing world. Review of the book entitled Hungary in the changing world (a Book by Mihály Patai, László Parragh and Csaba Lentner).
  Polg. szle. 13 (Special), 401-410, 2017.
  (Ismertetett mű: Mihály Patai, László Parragh, Csaba Lentner. -Magyarország a változó világban /Budapest : Éghajlat Kvk., 2015. -325 p. -)
 3. Prugberger, T., Törő, E.: A magán-, és a közszolgálati vezetői beosztású munkakör ellátásának jogi rendezése a jog-összehasonlítás tükrében.
  Publ. Univ. Miskolc., Ser. jurid. polit. 35 393-408, 2017.
 4. Prugberger, T.: A munka-, és a közszolgálati érdekérvényesítés alakulása 2010 után.
  Valóság. 60 (7), 95-113, 2017.
 5. Prugberger, T.: A vezető alkalmazottak jogállása a fejlett tőkésállamokban és Magyarországon a jog-összehasonlítás tükrében.
  In: A vezető tisztségviselő jogállása és felelőssége : tanulmánykötet. Szerk.: Pál Lajos, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 195-215, 2017. ISBN: 9789632583433
 6. Prugberger, T.: A vezető alkalmazottak jogállásának rendezése a fejlett nyugati államokban, viszonyítva a hazai szabályozáshoz.
  In: Studia in honorem Péter Miskolczi-Bodnár 60. Szerk.: Homicskó Árpád Olivér, Szuchy Róbert ; [szerzők Barta Judit et al.], KRE ÁJK, Budapest, 427-440, 2017. ISBN: 9789639808805
 7. Prugberger, T.: Az erőfölényre alapozó ortodox globalizációs neoliberális gazdaság-, és társadalom-politikai erők elkeseredett védharca a kibontakozó unortodox polgári liberális gazdaságpolitikával szemben.
  Kapu. 2017 (3), 33-35, 2017.
 8. Prugberger, T., Sebestyén, E.: Az európai nemzetiségi jogok és a nemzeti államok mentése: autonómiatörekvések és tömeges migránsbeáramoltatás az amerikai és a brüsszeli politikai játéktér tükrében.
  Kapu. 29 (11-12), 57-59, 2017.
 9. Prugberger, T.: Az iszapkatasztrófa büntetőügyének fonákságai.
  Magy. idők. 3 (február), 11, 2017.
 10. Prugberger, T.: Egy akadémiai doktori értekezés vitájának tanulságai.
  Új magy. közig. 10 (4), 57-59, 2017.
 11. Prugberger, T.: Egy veszélyes korszakváltás küszöbén.
  Kapu. 29 (8), 26-28, 2017.
 12. Prugberger, T.: Európai Unió, de minek?.
  Kapu. 29 (6-7), 37-38, 2017.
 13. Prugberger, T.: Fogyatékossággal élő emberek polgári jogi és munkajogi jogalanyiságának reformkérdései egy szerzőtől két monográfia tükrében.
  Valóság. 60 (10), 32-38, 2017.
 14. Prugberger, T.: Kihasználható jogi lehetőségek az Európai Unió, a Soros hálózat és a magyar ellenzék választási kampánytámadásaival szemben.
  Kapu. 29 (10), 8-11, 2017.
 15. Prugberger, T.: Kihasználható jogi lehetőségek az Európai Unió, a Soros hálózat és a magyar ellenzék választási kampánytámadásaival szemben.
  Magy. idők. 3 (szeptember), 11, 2017.
 16. Prugberger, T.: Klímavédelem másként.
  Magy. idők. 3 (július), 10, 2017.
 17. Prugberger, T.: Ősz elejei politikai és jogi támadása magyar kormánnyal szemben.
  Kapu. 29 (9), 13-14, 2017.
 18. Prugberger, T.: Perindítási lavina kezdődhet migránsügyben.
  Magy. idők. 3 (április), 10, 2017.
 19. Prugberger, T., Szőllős, A.: Several critical issues in the development of the administration of Hungarian Constitutional Justice.
  Polg. szle. 13 (Special), 259-270, 2017.
 20. Prugberger, T.: Új helyzet Trump elnöki beiktatásával....
  Kapu. 2017 (2), 18-22, 2017.
2016
 1. Prugberger, T.: A BREXIT tanulságai.
  Kapu. 28 (8), 21-24, 2016.
 2. Prugberger, T., Jakab, N.: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga.
  Bíbor Kiadó, Miskolc, 222 p., 2016. ISBN: 9786155536151
 3. Prugberger, T., Hornyák, Z.: A föld öröklésének speciális szabályai.
  In: Az új Ptk. öröklési jogi szabályai. Tapasztalatok és kritikák. Szerk.: Juhász Ágnes, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 47-58, 2016. ISBN: 9786155658006
 4. Prugberger, T.: A nyílt társadalom filozófiájára alapozott neoliberális nagyhatalmi politika és az Európába tartó muszlim migráció.
  Polgári szle. 12 (1-3), 41-57, 2016.
 5. Prugberger, T.: A posztmodern voluntarista és közmegegyezés hiányos társadalompolitikai döntések divatja.
  Kapu. 29 (11-12.), 18-23, 2016.
 6. Prugberger, T.: A szellemi alkotás jogilag releváns formájának és különböző jogviszonytípusok közötti létezésének elméleti kérdései.
  In: A Magyar Tudomány napja a DélVidéken. Szerk.: Szalma József, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 52-63, 2016.
 7. Prugberger, T., Jakab, N., Zaccaria, M.: Az európai munkajog vázlata: (A munkajog uniós intézményeinek strukturális csomópontjai) = Abriss des europäischen Arbeitsrechts : (Die Strukturknotenpunkte der arbeitsrechtlichen Institutionen der Europäischen Union).
  [DELA Kft.], Debrecen, 180 p., 2016.
 8. Prugberger, T., Nádas, G.: Az intézményes háromoldalú érdekegyeztetés és korporatív, valamint önkormányzati jellegű igazgatási ügyvitel gazdaság-, és szociálpolitikai jelentősége.
  Jogtud. közl. 71 (7-8.), 365-372, 2016.
 9. Prugberger, T.: Az ország és Európa jövőjére kihatása miatt igen jelentős az október 2.-iki népszavazás.
  Kapu. 29 (3), 24-26, 2016.
 10. Prugberger, T.: Egy kompromisszumos javaslat a munka-, és a közszolgálati jogvitákat tárgyaló bírósági szervezet átalakításának vitatott tervéhez.
  Advocat. 19 (1-2), 1-2, 2016.
 11. Prugberger, T.: Egy lehetséges szociális aspektusú hazai nyugdíjreform a nyugat-európai és a kanadai nyugdíjrendszerek összehasonlítása alapján.
  HR & munkajog. 7 (11-12), 41-46, 2016.
  (Ismertetett mű: Rab Henriett. -A nyugdíjbiztosítási ellátások fenntarthatóságának jogi garanciái /Budapest : HVG-ORAC, 2012342)
 12. Nádas, G., Prugberger, T.: Egy törvényjavaslat margójára - módosul a munka törvénykönyve.
  Gazd. jog. 24 (2), 3-9, 2016.
 13. Prugberger, T.: Két pilléren nyugvó nyugat-európai kötelező állami-önkormányzati társadalombiztosítás: (Virágzás, visszaszorulás és újbóli előretörés).
  Advocat. 1-2 (1-2), 21-24, 2016.
 14. Károlyi, G., Prugberger, T., Törő, E.: Munkajog és társadalombiztosítás.
  Bíbor, Debrecen ; Miskolc, 234 p., 2016. ISBN: 9786155536168
 15. Prugberger, T.: Nemmel szavazok októberben: (Felhívás a népszavazás során az ellenzékkel rokonszenvezők számára).
  Magy. idők. 2 (szeptember), 10, 2016.
 16. Prugberger, T.: Pénzügyi szakértők képzelt kerekasztal-beszélgetése Magyarország változó világbeli helyzetéről.
  Polgári szle. 12 (3-4), 423-432, 2016.
 17. Prugberger, T., Zaccaria, M.: The theoretical basis and content of the non-competition agreement with special attention to the compensation in Hungarian labour law system.
  J. legal Econ. Issues Central Eu. 6 (2), 21-26, 2016.
2015
 1. Prugberger, T.: Adalékok a munkaügyi bírósági szervezet és eljárás tervezett átalakításához.
  HR & Munkajog. 6 (5), 28-31, 2015.
 2. Prugberger, T.: Adalékok a munkával és az ügyvitellel kapcsolatos szerződések jogrendszertani és jogdogmatikai kérdéseihez.
  Miskolci jogi szle. 10 (1), 5-19, 2015.
 3. Jakab, N., Prugberger, T.: A jogalanyiság általános és munkajogi kérdései.
  In: Ünnepi tanulmányok Bíró György professzor 60. születésnapjára.. Szerk.: Barzó Tímea, Juhász Ágnes, Leszkoven László, Pusztahelyi Réka, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 251-274, 2015. ISBN: 9789639360945
 4. Prugberger, T.: A jogi értékek jelentősége és időszerűsége.
  Polgári szle. 11 (1-3), 2015.
 5. Prugberger, T.: A magyar jogbölcselet és jogelmélet alakulásának második fázisa.
  Jogtud. közlöny. 70 (7-8), 399-404, 2015.
  (Ismertetett mű: Szabadfalvi József. -Kísérlet az "új magyar jogfilozófia" megteremtésére a 20. század első felében /Budapest : Gondolat, 2014297)
 6. Prugberger, T.: A munka-, a közszolgálati és a társadalombiztosítási szakbíráskodás tervezett átalakításának terve a közszolgálati jogviták elkülönítésén keresztül.
  Magyar jog. 62 (1), 27-34, 2015.
 7. Prugberger, T., Kenderes, G.: A munkajogi kártérítési felelősség irányai az új Mt. és a nyugat-európai szabályozás tükrében.
  In: Decem anni in Europaea Unione III. : Civilisztikai Tanulmányok. Szerk.: Sápi Edit, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 123-137, 2015. ISBN: 9786155216794
 8. Prugberger, T.: A munka jogviszonyaival összefüggő szerződések elméletét érintő új irányvonalak és azok kritikai értékelése - Szintézis és megoldási kísérlet.
  Pécsi munkajogi közl. 8 (1-2), 83-102, 2015.
 9. Prugberger, T.: A munkaszerződés és a munkajogviszonyból származó jogok és kötelezettségek az új magyar törvénykönyvben, kitekintéssel már európai államokra.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 33 286-305, 2015.
 10. Prugberger, T.: A munkaszerződés és a munkaviszonyból származó jogok és kötelezettségek az új magyar munkatörvénykönyvben, kitekintéssel más európai államokra.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 33 286-305, 2015.
 11. Prugberger, T.: A munkával összefüggő jogviszonyok változása és a család.
  Családi jog. 13 (3), 1-9, 2015.
 12. Prugberger, T.: Angela Merkel magyarországi villámlátogatása.
  Kapu. 27 (2), 16-17, 2015.
 13. Prugberger, T., Zaccaria, M.: Anomáliák a versenytilalmi megállapodás jogi természete körül.
  Gazd. jog. 32 18-21, 2015.
 14. Prugberger, T., Zaccaria, M.: A versenytilalmi megállapodás elméleti és gyakorlati problémái a megváltozott munkajogi környezetben.
  Jogtud. közlöny. 70 (5), 244-255, 2015.
 15. Prugberger, T., Kenderes, G.: Az őrzési, megőrzési és leltárkezelési felelősség a munkajogviszonyban.
  In: Tisztelgés : ünnepi tanulmányok Dr. Hágelmayer Istvánné születésnapjára. Szerk.: Horváth István, ELTE Eötvös K., Budapest, 381-387, 2015. ISBN: 9789633122303
 16. Barzó, T., Prugberger, T.: Die Organisierung der Arbeitszeit im Gesundheitswesen bezüglich der europäischen und ungarischen Regelung = Organizacija radnog vremena u zdravstvenoj delatnosti prema evropskom i madjarskom pravu.
  Zb rad Prav fak, Novi Sad. 49 (1), 343-360, 2015.
 17. Prugberger, T.: Ismertetető értékelés Dr. jur. Szmodis Jenő "Wagner" c. könyvéről.
  Valóság. 58 (5), 108-113, 2015.
  (Ismertetett mű: Szmodis Jenő. -Wagner hatalom, vallás, pszichológia /Miskolc : Bíbor K., 2013259 p.)
 18. Jakab, N., Prugberger, T.: Körforgás a munka jogviszonyainál.
  In: In memoriam Novotni Zoltán: Emlékkönyv Novotni Zoltán professzor halálának 20. évfordulója alkalmából : tanulmánykötet. Szerk.: Juhász Ágnes, Novotni Alapitvány, Miskolc, 35-70, 2015.
 19. Prugberger, T.: Körkép a devizahitelezésről.
  Gazd. pénzügy. 2 (2), 201-204, 2015.
  (Ismertetett mű: Lentner Csaba. -A devizahitelezés nagy kézikönyve /Budapest : Nemzeti Közszolgálati és Tankönyvkiadó, 2015613)
 20. Barzó, T., Prugberger, T.: Munkaidő-szervezés az egészségügyben az uniós és a hazai szabályozás tükrében.
  Új magyar közig. 8 (1), 22-28, 2015.
 21. Prugberger, T.: Problématikus vonások a magyar munkajog egyes intézményeinek de lege lata és de lege ferenda szabályozása terén.
  Advocat. 18 (1-2), 7-8, 2015.
2014
 1. Prugberger, T.: A 2014-es parlamenti választás tétje.
  Kapu. 26 (2), 18-19, 2014.
 2. Prugberger, T., Kotz, L.: A devizahitelesek helyzete és a Kúria december 16-án kelt jogegységi határozata.
  Kapu. 1 75-76, 2014.
 3. Prugberger, T.: A magyar ellenzék és a magyar kormány hozzáállása az ukrajnai politikai rendezés kérdéséhez.
  Kapu. 3 24-26, 2014.
 4. Prugberger, T.: A munkajog fejlődésének főbb csomópontjai napjainkig.
  Valóság. 6 58-63, 2014.
 5. Prugberger, T., Nádas, G.: A munkajogi szabályozás alakulásának főbb csomópontjai a szociális piacgazdaság nyugat-európai és a reálszocialista gazdaság kelet-európai rendszerében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 32 449-459, 2014.
 6. Prugberger, T.: A munkajogviszonyból eredő kártérítési felelősség újraszabályozásának néhány problematikus vonása a 2012:I. törvényben.
  Gazd. élet társad. 1-2 144-157, 2014.
 7. Prugberger, T.: A munkaviszony munkáltatói oldalról kiinduló módosításának és módosulásának problémája.
  Miskolci jogi szle. 4 5-15, 2014.
 8. Prugberger, T.: A szövetkezet szabályozása az új Polgári Törvénykönyvben.
  Gazdaság és jog. 5 3-9, 2014.
 9. Prugberger, T.: A társadalombiztosítás problematikus és lehetséges továbbfejlesztésének kérdései.
  Polgári szle. 1 111-133, 2014.
 10. Prugberger, T.: A versenykizárási szerződés és a munkajog.
  Gazdaság és jog. 9 8-11, 2014.
 11. Prugberger, T.: Az önfoglalkoztatás intézménye a nyugat-európai és a magyar jogban.
  Magyar jog. 2 65-71, 2014.
 12. Prugberger, T., Nádas, G.: Európai és magyar összehasonlító munka-, és közszolgálati jog.
  Wolters Kluwer Kft., Budapest, 752 p., 2014. ISBN: 9789632954042
 13. Prugberger, T.: Európai uniós jövőkép: lecsúszás vagy felfelé ívelés a nemzeti kisebbségi jogokban.
  Kapu. 9 23-25, 2014.
 14. Prugberger, T.: Európai uniós jövőkép: lecsúszás vagy felfelé ívelés a nemzeti kisebbségi jogokban.
  Kapu. 9 23-25, 2014.
 15. Prugberger, T.: in memoriam: Prof. Dr. Padnay József.
  Miskolci jogi szle. 1 189-191, 2014.
 16. Prugberger, T.: Jogalkotási és jogalkalmazási problémák a munkaszerződéstől eltérő foglalkoztatásnál és a határozott időre szóló kiküldetésnél az európai uniós normák tükrében.
  Európai jog. 2 29-35, 2014.
 17. Prugberger, T.: Jogi felelősség és politikai tanulság.
  Kapu. 26 (11-12.), 21-23, 2014.
 18. Prugberger, T.: Mi lenne, ha a jelenlegi ellenzék kormányra került volna vagy ha később kormányra kerülne?.
  Kapu. 5 15-18, 2014.
 19. Prugberger, T.: Szempontok az új földtörvény vitaanyagának és a parlament által elfogadott szövegének értékeléséhez a nyugat-európai megoldások tükrében.
  Polgári szle. 3-6 156-170, 2014.
 20. Prugberger, T.: Vitatható részek a munkajogi kártérítési felelősség új szabályainál.
  In: A világ mi magunk vagyunk.... Szerk.: Vörös Imre, HVG-ORAC Lap- és Könyvkiadó Kft., Budapest, 409-417, 2014. ISBN: 9789632582559
2013
 1. Prugberger, T.: A kormány felsőoktatási reform-tervezetéről.
  Kapu. 25 (6-7), 91-93, 2013.
 2. Prugberger, T.: A közjogi autonómia problémája Közép-Európa államaiban.
  Kapu. 25 (5), 27-30, 2013.
 3. Prugberger, T.: A közszolgálat új hazai szabályozásának néhány problematikus kérdése.
  In: Ünnepi tanulmányok Rácz Attila 75. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Cserny Ákos, Nemz. Közszolgálati és Tankvk., Budapest, 381-420, 2013. ISBN: 9786155344022
 4. Prugberger, T.: A munkaügyi kapcsolatok új szabályai az érdekkiegyenlítés jegyében.
  Gazdaság és jog. 3 3-10, 2013.
 5. Prugberger, T.: A nyugdíjrendszer és a nyugdíjbiztosítás.
  In: Szociális jog : társadalombiztosítási jog / Gecse Istvánné [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], Egyetemi Kiadó, Miskolc, 111-143, 2013. ISBN: 9789639360495
 6. Prugberger, T.: A nyugdíjszolgáltatások.
  In: Szociális jog : társadalombiztosítási jog / Gecse Istvánné [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], Egyetemi Kiadó, Miskolc, 150-165, 2013. ISBN: 9789639360495
 7. Prugberger, T.: A székely autonómia-követelés kérdéséhez.
  Kapu. 11-12 50-51, 2013.
 8. Prugberger, T.: A szövetkezeteket érintő kihívással kapcsolatos reflexiók.
  In: Ünnepi tanulmányok Kecskés László professzor 60. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Nochta Tibor, Fabó Tibor, Márton Mária, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 521-528, 2013. ISBN: 9789636425593
 9. Prugberger, T.: Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai.
  In: Szociális jog : társadalombiztosítási jog / Gecse Istvánné [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], Egyetemi Kiadó, Miskolc, 102-109, 2013. ISBN: 9789639360495
 10. Prugberger, T.: Az egészségbiztosítás rendszere Nyugat-Európában és Magyarországon.
  In: Szociális jog : társadalombiztosítási jog / Gecse Istvánné [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], Egyetemi Kiadó, Miskolc, 63-85, 2013. ISBN: 9789639360495
 11. Prugberger, T.: Az ember alkotta szabályok és azok objektív korlátai.
  Debr. jogi műh. 10 (1), [1-8], 2013.
 12. Prugberger, T.: Az európai társadalombiztosítási jog általános jellemzői.
  In: Szociális jog : társadalombiztosítási jog / Gecse Istvánné [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], Egyetemi Kiadó, Miskolc, 35-41, 2013. ISBN: 9789639360495
 13. Prugberger, T.: Az új Munkatörvénykönyv az uniós normák és a tagállami szabályozások tükrében.
  In: Az új Munka törvénykönyve dilemmái című tudományos konferencia utókiadványa : KRE ÁJK, 2011. december 13.. Szerk.: Kun Attila, KRE ÁJK, Budapest, 57-74, 2013. ISBN: 9789639808492
 14. Prugberger, T.: Az üzemi balesetbiztosítás nyugat-európai rendszere.
  In: Szociális jog : társadalombiztosítási jog / Gecse Istvánné [et al.] ; [közread. a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kar], Egyetemi Kiadó, Miskolc, 169-178, 2013. ISBN: 9789639360495
 15. Prugberger, T.: Madarász Imre: A legfényesebb századforduló.
  Debr. szle. 2-3 137-140, 2013.
  (Ismertetett mű: Madarász Imre. -A legfényesebb századforduló /Budapest : Hungarovox Kiadó, 2009226 p.)
 16. Prugberger, T., Zaccaria, M.: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel.
  Novotni, Miskolc, 422 p., 2013. ISBN: 9789639360839
 17. Prugberger, T.: Megoldandó gondok.
  Kapu. 25 (1), 26-27, 2013.
 18. Prugberger, T.: Milyenek a Fidesz-KDMP kormánykoalíció választási esélyei.
  Kapu. 25 (4), 18-25, 2013.
 19. Prugberger, T.: Szmodics Jenő 'Multidiszciplináris jogi tanulmányok' című művéről.
  Miskolci jogi szle. 8 (1), 143-150, 2013.
  (Ismertetett mű: Szmodis Jenő. -Multidiszciplináris jogi tanulmányok : jogról az evolúciótól a kultúráig /Miskolc : Bíbor K., 2012234)
 20. Prugberger, T., Kovács, Á.: Szükséges-e a szaporítóanyagokat minősíteni?: kihívások és aktualitások egy új uniós rendelet tervezetével kapcsolatban.
  In: Studia iurisprudentiae doctorandorum Miskolciensium = : Miskolci doktoranduszok jogtudományi tanulmányai : Tom. 12. / [...szerk. Stipta István], Bíbor, Miskolc, 335-350, 2013, (Miskolci Egyetem Dek Ferenc Állam- és Jogtudományi Doktori Iskola Kiadványsorozata, 1588-7901)
2012
 1. Prugberger, T.: Adalék a tágabb értelmű civilisztikai felelősség jogelméletéhez és joggyakorlatához.
  In: Pro vita et scientia : ünnepi kötet Jobbágyi Gábor 65. születésnapja alkalmából. Szerk.: Tattay Levente, Pogácsás Anett, Molnár Sarolta, Szt. István Társ., Budapest, 253-263, 2012. ISBN: 9789632773513
 2. Prugberger, T.: A globalizáció és hatása a gazdaságra, valamint a foglalkoztatásra.
  Polgári szle. 7 (5-6), 2012.
 3. Prugberger, T., Radnay, J.: A határozott időtartamú jogviszony megjelenési formái és a belőlük származó jogelméleti, jogalkotási és jogalkalmazási problémák.
  Jogtud. közlöny. 67 513-519, 2012.
 4. Prugberger, T.: A jogi normák a természeti és a társadalmi törvényszerűségek összefüggésrendszerében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 30 (1), 125-145, 2012.
 5. Prugberger, T.: A jogi normák a természeti és a társadalmi törvényszerűségek összefüggésrendszerében.
  In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken 2011 / [szerk. Szalma József] ; kiad. Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 185-215, 2012. ISBN: 9788688077033
 6. Prugberger, T., Kenderes, G.: A közszolgálati fegyelmi felelősség hazai jogi szabályozásának alakulása napjainkig a külföldi jogfejlődés tükrében.
  Új magy. közig. 5 (10), 2-7, 2012.
 7. Sebestyén, E., Prugberger, T.: A magyar kormányt és az országot érő amerikai és európai uniós vádak vélhető háttere.
  Kapu. 25 (1), 91-93, 2012.
 8. Prugberger, T.: A magyar tudományos közélet és a szükséges reformok kérdései.
  Kapu. 25 (6), 97-100, 2012.
 9. Prugberger, T., Kenderes, G.: A munkaerő-kölcsönzés és az iskolaszövetkezeti munkavégzésúj Mt. szerinti szabályozásának értékelése.
  Gazdaság és jog. 20 (2), 21-24, 2012.
 10. Prugberger, T.: A munkaszerződéstől eltérő (ideiglenes) foglalkoztatás szabályai az új Munka Törvénykönyvében.
  Gazdaság és jog. 20 (5), 21-23, 2012.
 11. Prugberger, T., Szalma, J.: A munkaviszonyra irányuló szerződés és az új Ptk..
  Gazdaság és jog. 20 (10), 14-17, 2012.
 12. Kotz, L., Prugberger, T.: A piramisjáték: a lépre csalt társadalom, avagy a fordított piramisjáték.
  Kapu. 25 (1), 32-34, 2012.
 13. Prugberger, T.: Az Európai Unió és az IMF reflexiója az Orbán-kormány politikai törekvéseire, és mindennek hazai kormányszimpatizáns objektívnek szánt értékelése.
  Polgári szle. 8 (1-2), 15-35, 2012.
 14. Prugberger, T.: Az országos, az ágazati és a területi érdekegyeztetés, valamint az üzemi tanács jövője és jogi szabályozásuk megreformálásának kérdései.
  Magyar jog. 59 (1), 28-35, 2012.
 15. Prugberger, T.: Az új Munka törvénykönyv többszempontú vizsgálata és értékelése.
  Magyar jog. 59 (9), 513-525, 2012.
 16. Prugberger, T.: Európa végnapjai.
  Valóság. 3 102-108, 2012.
  (Ismertetett mű: Pokol Béla. -Európa végnapjai : a demográfiai összeroppanás következményei /Budapest : Kairosz, 2011. -210 p. -)
 17. Sebestyén, E., Prugberger, T.: Globalo neoliberális gyarmatosítási kísérletek.
  Kapu. 25 (11-12), 60-64, 2012.
 18. Prugberger, T.: Kinek jó, ha felszámolnák a Miskolci Egyetemen a humán karokat?.
  Advocat. 15 (1-4), 1-2, 2012.
 19. Prugberger, T., Zaccaria, M., Kenderes, G., Nádas, G.: Magyar munka- és közszolgálati jogi reform európai kitekintéssel.
  Novotni Kiadó, Miskolc, 311 p., 2012. ISBN: 9789639360839
 20. Prugberger, T.: Néhány gondolat a magánjogi felelősséget érintő szabályok és bírói gyakorlat módosításához.
  In: Javítandó és jobbítható elemek a PTK. kodifikációjában : Miskolci konferenciák 2011 : Tanulmánykötet / [szerk. Gondosné Pusztahelyi Réka, Juhász Ágnes], Novotni, Miskolc, 149-162, 2012. ISBN: 9789639360846
 21. Prugberger, T.: Reflexiók liberális beállítottságú szociológusok jobboldali kormánybírálatára és a szociál-liberális kormánybukás okaira.
  Kapu. 25 (4), 78-82, 2012.
 22. Prugberger, T.: Szempontok az új földtörvény vitaanyagának értékeléséhez és a földtörvény újra kodifikációjához.
  Kapu. 25 (9-10), 62-65, 2012.
 23. Prugberger, T.: Zsebszerződések.
  Magyar hírlap. 45 (158), 12, 2012.
2011
 1. Prugberger, T.: A foglalkoztatás elősegítés és igazgatás joga.
  Bíbor, Miskolc, 157 p., 2011. ISBN: 9789639988286
 2. Prugberger, T.: A környezetrombolásról és annak globális, európai és hazai jogi korlátozásáról.
  Magyar tudomány. 172 (5), 526-534, 2011.
 3. Prugberger, T.: A lakossági és az előállítói "fogyasztással" összefüggő jogügyletek társadalompolitikai és jogi problémái.
  In: A Magyar Tudomány Napja a Délvidéken : 2010 / [szerk. Szalma József], Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 40-72, 2011. ISBN: 9788688077026
 4. Prugberger, T., Nagy, Z.: A lakossági hitelezéssel kapcsolatos szabályozási problémák.
  Competitio. 1 44-51, 2011.
 5. Prugberger, T.: A magyar kötelező nyugdíjrendszer reformja a magánnyugdíjpénztárak ellenében és a reform továbbvitelének lehetősége nyugat-európai mintára.
  Gazdaság és jog. 19 (3), 15-19, 2011.
 6. Prugberger, T.: A magyar társadalombiztosítás reformja a nyugat-európai rendszerek tükrében.
  Polgári szle. 7 (3), 2011.
 7. Prugberger, T.: A munkaidő, a pihenő idő és a szabadság várható új magyar jogi szabályozásának kérdéséhez.
  Jogtud. közlöny. 11 539-549, 2011.
 8. Prugberger, T.: A munkaszerződés és a munkajogviszonyból származó alapvető jogok és kötelezettségek a Munka Törvénykönyvének rekodifikációs tervezetében.
  Gazd. élet társad. 1-2 269-287, 2011.
 9. Prugberger, T.: A munkaszerződés felmondásának új jogi szabályozási terve az európai uniós államok felmondási szabályinak tükrében.
  Miskolci jogi szle. 6 (különszám), 130-154, 2011.
 10. Prugberger, T.: A munkaviszony munkáltatói oldalról kiinduló módosításának és módosulásának problémája.
  Magyar jog. 10 597-602, 2011.
 11. Prugberger, T.: A pozitív megkülönböztetés és szabályozás.
  In: A szövetkezetek szabályozása Magyarországon (1875-2008). Szerk.: Fekete József, Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 36-64, 2011. ISBN: 9789637004520
 12. Prugberger, T.: A tb-reform lehetőségei.
  Magyar hírlap. 44 (59), 7, 2011.
 13. Prugberger, T.: Az atipikus munkaviszonyok szabályozása az új Munka Törvénykönyv javaslatában.
  Gazdaság és jog. 19 (12), 18-22, 2011.
 14. Kotz, L., Prugberger, T.: Banktrükkök a társadalmak ellen: (I. rész).
  Kapu. 24 24, 2011.
 15. Kotz, L., Prugberger, T.: Banktrükkök a társadalom ellen: (II. rész).
  Kapu. 24 (10), 35-39, 2011.
 16. Prugberger, T.: Családtörténet, kor és önéletrajz egy teljes és két rész évszádot átívelten.
  Valóság. 21 (11), 104-111, 2011.
 17. Prugberger, T.: Észrevételek az új alkotmánykoncepcióhoz.
  Kapu. 24 12-13, 2011.
 18. Prugberger, T.: Észrevételek és javaslatok az új felsőoktatási törvény koncepciójához.
  Kapu. 24 39-43, 2011.
 19. Prugberger, T.: Fogyasztói és termelői problémák a mezőgazdaságban valamint az élelmiszergazdaságban.
  Debr. szle. 1 54-61, 2011.
 20. Prugberger, T.: Helye van-e a munkaszerződésnek az új Ptk.-ban és ha igen, miként?.
  Magyar jog. 58 145-147, 2011.
 21. Prugberger, T., Kenderes, G.: Hozzászólás a munkával összefüggő szerződések polgári jogi szabályozásához.
  In: Kodifikációs tanulmányok a polgári jog és a polgári eljárásjog témakörében : a Magánjogot Oktató Fiatal Jogászok és a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2010. június 3-4-én elhangzott előadások alapján készült tanulmányok gyűjteménye / [szerk. Barta Judit és Wopera Zsuzsa], Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 188-190, 2011, (Miskolci konferenciák, 2061-2532 ; 2010) ISBN: 9789639360808
 22. Prugberger, T., Bíró, G.: Szalma József: Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és magyar magánjogban című könyvéről.
  Miskolci jogi szle. 6 (1), 172-190, 2011.
 23. Prugberger, T.: Szociális jogok és környezetvédelem az új Alaptörvényben.
  In: Az új Alaptörvényről : elfogadás előtt : tanulmánykötet : az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága által 2011. április 8-án azonos címmel megrendezett tudományos konferencián elhangzott előadások alapján. Szerk.: Kubovicsné Borbély Anett, Téglási András, Virányi András, Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága, Budapest, 93-106, 2011. ISBN: 9789639848535
 24. Prugberger, T.: The plan for new regulation of the terminations of employment contracts in the mirror of the dismissal regulations of the member states of the European Union.
  European integration studies. 9 (1), 87-107, 2011.
 25. Prugberger, T.: The reform of the labour interest reconciliation in Hungary.
  Curentul juridic. 9 (3), 2011.
2010
 1. Prugberger, T.: "Arccal a kiút felé": beszámoló a VI. Magyar Munkajogi Konferenciáról.
  Jogtud. közlöny. 4 215-217, 2010.
 2. Prugberger, T.: Adalékok az új alkotmány rendszeréhez és tartalmi kérdéseihez.
  Polgári szle. 6 (5), 2010.
 3. Prugberger, T.: A foglalkoztatás-elősegítés passzív eszközei a nyugat-európai államokban.
  In: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerő piaci mutatókra. Írták: Prugberger Tamás, Bíró Noémi, Nádas György, Rab Henriett, Sipka Péter, DE-ÁJK, Debrecen, 245-251, 2010.
 4. Prugberger, T.: A hazai foglalkoztatás és munkanélküliség problémái, külföldi kitekintéssel.
  Valóság. 53 (1), 89-103, 2010.
 5. Prugberger, T.: A köztisztviselők és közalkalmazottak felmentésének jogi lehetőségei.
  Polgári szle. 6 (3), 2010.
 6. Prugberger, T.: A közszolgálati jog újraszabályozásának problémája.
  Új magy. közig. 3 (5), 43-50, 2010.
 7. Prugberger, T.: A mező- és gazdasági földingatlan tulajdonának, használatának-hasznosításának és jogátruházásuk szabályozásának lehetőségei az uniós jog tükrében.
  In: Az európai földszabályozás aktuális kihívásai = Current challenges of the European legislation on agricultural land = Aktuelle Herausforderungen der europpäischen Regulierung über den landwirtschaftlichen Boden / [szerk. Csák Csilla], Novotni Kiadó, Miskolc, 211-239, 2010. ISBN: 9789639360778
 8. Prugberger, T.: A munka-, a pihenőidő és a szabadság módosított magyar szabályai az Európai Unió normáinak módosulása tükrében.
  Magyar jog. 57 (8), 468-473, 2010.
 9. Prugberger, T.: A nyugdíjrendszer és a nyugdíjbiztosítás.
  In: Szociális jog II. : társadalombiztosítási jog. Írták: Gecse Istvánné, Jakab Nóra, Menyhárt Szabolcs, Prugberger Tamás, Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni K., Miskolc, 109-141, 2010. ISBN: 9789639360495
 10. Prugberger, T.: A rokkantsági és a baleseti rokkntsági nyugdíj.
  In: Szociális jog II. : társadalombiztosítási jog. Írták: Gecse Istvánné, Jakab Nóra, Menyhárt Szabolcs, Prugberger Tamás, Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni K., Miskolc, 168-181, 2010. ISBN: 9789639360495
 11. Prugberger, T.: A széttagolt magyar közszolgálati jogi szabályozás egységesítésének kérdése a nyugat-európai megoldások tükrében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 28 437-461, 2010.
 12. Prugberger, T.: A szocialista korrupció, annak gyökere és mostani indítékai.
  Kapu. 23 (2), 29-33, 2010.
 13. Siposné Bíró, N., Prugberger, T., Rab, H., Sipka, P., Nádas, G.: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerő piaci mutatókra.
  De-ÁJK, Debrecen, 296 p., 2010.
 14. Prugberger, T.: Az autonómia, illetőleg az önkormányzatiság és a kollektív jogok tartalma, jelentősége, és időszerűsége.
  In: A magyar tudomány napja Dél-Vidéken 2009, Vajdasági Magyar Tudományos Társaság, Újvidék, 43-73, 2010.
 15. Prugberger, T.: Az autonómia jelentősége és időszerűsége.
  Valóság. 53 91-99, 2010.
 16. Prugberger, T.: Az egészségbiztosítás rendszere Nyugat-Európában és Magyarországon.
  In: Szociális jog II. : társadalombiztosítási jog. Írták: Gecse Istvánné, Jakab Nóra, Menyhárt Szabolcs, Prugberger Tamás, Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni K., Miskolc, 61-83, 2010. ISBN: 9789639360495
 17. Prugberger, T., Kenderes, G.: Az érvénytelenség egyes problémái a munkaszerződés esetében.
  In: A magánjogi kodifikáció eredményei : POT XV. tanulmánykötet : Polgári Jogot Oktatók XV. Országos Találkozóján, 2009. június 12-én elhangzott előadások szerkesztett anyaga /, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 75-89, 2010. ISBN: 9789639360730
 18. Prugberger, T.: Az EU régi nyugat-európai tagállamainál kialakult szabályozás jogforrási jellege.
  In: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerőpiaci mutatókra. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Prugberger Tamás, Rab Henriett, Sipka Péter, De-ÁJK, Debrecen, 101-103, 2010.
 19. Prugberger, T.: Az európai társadalombiztosítási jog általános jellemzői.
  In: Szociális jog II. : társadalombiztosítási jog. Írták: Gecse Istvánné, Jakab Nóra, Menyhárt Szabolcs, Prugberger Tamás, Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni K., Miskolc, 31-34, 2010. ISBN: 9789639360495
 20. Prugberger, T.: Az országos, az ágazati, valamint a területi érdekegyeztetésről de lege lata és de lega ferenda.
  Miskolci jogi szle. 5 (2), 5-11, 2010.
 21. Kotz, L., Prugberger, T.: Az új kormány és az önkormányzatok.
  Kapu. 23 (4), 29-31, 2010.
 22. Prugberger, T.: Baleseti ellátások rendszere Európában és Magyarországon.
  In: Szociális jog II. : társadalombiztosítási jog. Írták: Gecse Istvánné, Jakab Nóra, Menyhárt Szabolcs, Prugberger Tamás, Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni K., Miskolc, 201-211, 2010. ISBN: 9789639360495
 23. Prugberger, T.: Hozzászólás a chicagói zsidó kártérítési perrel összefüggő "vád és viszontvád" problémájához.
  Kapu. 22 8-9, 2010.
 24. Prugberger, T.: Intenzív álláskeresés támogatása.
  In: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerőpiaci mutatókra. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Prugberger Tamás, Rab Henriett, Sipka Péter, De-ÁJK, Debrecen, 136, 2010.
 25. Prugberger, T.: Képzések elősegítése.
  In: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerőpiaci mutatókra. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Prugberger Tamás, Rab Henriett, Sipka Péter, De-ÁJK, Debrecen, 122-136, 2010.
 26. Prugberger, T.: Közhasznú munkavégzés támogatása.
  In: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerőpiaci mutatókra. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Prugberger Tamás, Rab Henriett, Sipka Péter, De-ÁJK, Debrecen, 153-162, 2010.
 27. Prugberger, T.: Munkaerőpiaci szolgáltatások.
  In: Az aktív és passzív foglalkoztatáspolitikai eszközök alakulása, hatásuk a munkaerőpiaci mutatókra. Írták: Bíró Noémi, Nádas György, Prugberger Tamás, Rab Henriett, Sipka Péter, De-ÁJK, Debrecen, 113-122, 2010.
 28. Prugberger, T.: Munkaesély: nyugati példa.
  Magyar hírlap. 43 (198), 12, 2010.
 29. Prugberger, T.: Néhány újragondolást igénylő, a munkaviszony megszüntetéshez kapcsolódó probléma.
  Munkaügyi szemle. 54 (3), 67-71, 2010.
 30. Prugberger, T.: Veszélyben Budapest történelmi belvárosának képe.
  Kapu. 23 16-17, 2010.
2009
 1. Kotz, L., Prugberger, T.: A Bajnay-kormány legitimitásának kérdése az alkotmányosság és az EP-választások tükrében.
  Kapu. 24 (9), 5-8, 2009.
 2. Prugberger, T.: A kisvállalkozások és a munkavállalók érdekei kontra további privatizációs tervek.
  Polgári szle. 5 (1), 73-87, 2009.
 3. Prugberger, T., Bobvos, P.: A magyar agrár-, és élelmiszergazdaság, valamint a természetvédelem jogilag is jelentős krízisproblémái.
  In: Reformator iuris cooperandi : tanulmányok Veres József 80. születésnapja tiszteletére. Szerk.: Bobvos Pál, Pólay Elemér Alapítvány, Szeged, 445-463, 2009.
 4. Prugberger, T.: A munka- és közszolgálati jog intézményrendszerének kritikai és összehasonlítójogi elemzése: egyetemi tankönyv.
  Novotni, Miskolc, 424 p., 2009. ISBN: 9789639360686
 5. Prugberger, T., Kenderes, G.: A munkaszerződés, a kinevezés és a munkaszolgálati jogviszony módosításának jogdogmatikai kérdései az európai és a magyar jogterületen.
  Gazdaság és jog. 17 (6), 22-24, 2009.
 6. Prugberger, T., Kenderes, G.: Az atipikus munkaviszonyok a munkaerő-kölcsönzés és a távmunkavégzés tükrében.
  Miskolci jogi szle. 4 (2), 30-55, 2009.
 7. Kotz, L., Prugberger, T.: Bankcsaták, bankháborúk.
  Kapu. 24 30-32, 2009.
 8. Prugberger, T.: Jogdogmatikai problémák a munka- és a közszolgálati jogviszony megszünése és megszüntetése szabályainál.
  Miskolci jogi szle. 4 (1), 30-42, 2009.
 9. Prugberger, T., Kenderes, G.: Jogelméleti és jogalkotási problémák a munkajogi kártérítési felelősség körében.
  Magyar jog. 56 (12), 705-716, 2009.
 10. Prugberger, T.: Politikai felelősség közjogi, büntető- és polgári jogi felelősséggel kiegészítve.
  Polgári szle. 5 (6), 2009.
 11. Prugberger, T.: Státusz és arculatváltás kényszere a szövetkezésben.
  In: A szövetkezetek szabályozása Magyarországon (1875-2008). Szerk.: Fekete József, Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 36-64, 2009. ISBN: 9789637004520
 12. Prugberger, T., Rácz, Z., Sztojkóné Hajdú, E.: Szociális jog 1.: európai és magyar foglalkoztatás támogatási- és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog : (foglalkoztatás elősegítés, álláskeresési támogatás, munkaügyi ellenőrzés) : főiskolai jegyzet.
  Bíbor K., Miskolc, 149 p., 2009. ISBN: 9789639634992
 13. Prugberger, T.: Táblabírósági ítélet a Magyar Gárda ügyében és annak társadalompolitikai kihatásai.
  Kapu. 22 (9), 6-8, 2009.
 14. Prugberger, T.: Termelői és fogyasztóvédelem az élelmiszergazdaságban, valamint fogyasztóvédelem az ipar és a kereskedelem egyéb ágazatainál.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 27 (2), 563-572, 2009.
2008
 1. Prugberger, T.: A fogyasztói jogvédelem szerepe az élelmiszer előállítás és forgalmazás jogánál, valamint a munkajogban.
  In: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete. Szerk.: Szikora Veronika, Debreceni Egyetem Állami és Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék és Fogyasztóvédők Magyarországi Egyesülete, Debrecen, 195-201, 2008. ISBN: 9789634731764
 2. Artz, M., Miskolczi Bodnár, P., Nardo, M., Pázmándi, K., Prugberger, T., Csécsy, A., Csécsy, G., Fézer, T., Hajnal, Z., Haraszti, A., Horváth, S., Kiss, G., Kiss, T., Madai, S., Papp, T., Pribula, L., Varga, N., Szikora, V.: A fogyasztóvédelmi jog új irányai az elméletben és a gyakorlatban című konferencia tanulmánykötete: Debrecen, 2007. május 17-18..
  DE ÁJK :, Debrecen, 216 p., 2008. ISBN: 9789634731764
 3. Prugberger, T.: Alkotmányellenes az egészségbiztosítási törvény.
  Ekór-lap 2008.
 4. Prugberger, T.: Alkotmányellenes reform.
  Magyar hírlap. 162008.
 5. Prugberger, T.: A mezőgazdasági termékfelvásárlási visszásságok margójára.
  Polgári szle. 4 (4), 6-14, 2008.
 6. Prugberger, T.: A munkajogi koalíciós jog, különösen a kollektív szerződés néhány, a jogalkotásra és a jogalkalmazásra kiható elvi problémájához.
  Magyar jog. 55 (4), 216-225, 2008.
 7. Prugberger, T.: A munkáltatói kockázatviselés néhány kritikus pontja.
  Munkaügyi szemle. 52 (3), 4-5, 2008.
 8. Kenderes, G., Prugberger, T.: A munkaszerződés, mint polgári jogi és mint fogyasztói szerződés.
  In: A magánjogi kodifikáció eredményei : Miskolci konferenciák 2006-2007 : tanulmánykötet / [szerk. Gondosné Pusztahelyi Réka], Novotni, Miskolci, 305-326, 2008. ISBN: 9789639360525
 9. Prugberger, T.: A munkaszerződés megszegéséből eredő felelősség jogdogmatikai problémái és a tételesjogi rendezés.
  Jogtud. közlöny. 63 (11), 523-532, 2008.
 10. Prugberger, T.: Az egészségbiztosítási törvény megszavazásának előestéjén....
  Gondola 02.102008.
 11. Prugberger, T.: Az érdekegyeztetési jog hazai újraszabályozásának kísérlete a munkaügyi kapcsolatok világában.
  Magyar jog. 55 (10), 660-669, 2008.
 12. Prugberger, T.: Az európai szociális jog vázlata.
  Debreceni Egyetem Állami és Jogtudományi Kar, Debrecen, 185 p., 2008.
 13. Prugberger, T.: Dupla Orbán fóbia a szocialisták részéről?.
  Gondola 2008.
 14. Prugberger, T.: Egészségbiztosítási reform és alkotmányosság.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 26 (2), 411-430, 2008.
 15. Prugberger, T.: Észrevételek az új Ptk. egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez a szolgálattal kapcsolatos szerződések hiánya miatt.
  Polgári jogi kodifikció. 10 (1), 20-22, 2008.
 16. Prugberger, T.: Észrevételek az új Ptk. egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez a szolgálattal kapcsolatos szerződések hiánya miatt.
  Jogtud. közlöny. 63 (3), 151-154, 2008.
 17. Prugberger, T.: Globalizáció, neoliberalizmus és a jog: van-e kiút az útvesztőből?.
  Kairosz, Budapest, 206 p., 2008. ISBN: 9789636621742
 18. Prugberger, T., Wopera, Z.: Gondolatok a munkaügyi perek szakbírósági vagy általános bírósági hatásköréről.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 26 (2), 665-679, 2008.
 19. Prugberger, T.: Kormányváltás előtt és után.
  Polgári szle. 4 (3), 40-59, 2008.
 20. Prugberger, T.: Környezeti, természeti és kultúrtörténeti értékeink védelmében a verespataki aranybányanyitás ürügyén.
  Gondola 2008.
 21. Prugberger, T.: Küdigungen und Massenentlassungsregelungen in Ungarn und in sen postkommunistischen Nacbarlander Ungarns.
  In: Festschrift für Prof Dr. Dr.h.c. dres Rolf Birk zum sibstigstem Ggeburstag. Hrsg.: Konzen, Krebber, Raab, Veit, Waas, Moor-Siebeck Verlag, Tübingen, 643-657, 2008.
 22. Prugberger, T.: Kündigungen und Massenentlassungsregelungen in Ungarn und in den postkommunistischen Nachbarländer Ungarns.
  In: Festschrift für Prof Dr. Dr.h.c. dres Rolf Birk zum sibstigstem Geburstag. Hrsg.: Konzen-Krebber-Raab-Veit-Waas, Moor-Siebeck Verlag, Tübingen, 643-657, 2008.
 23. Prugberger, T.: Még egyszer az aeroport sztrájkról, kiterjesztve a vasutassztrájk problémáira.
  Gondola 2008.
 24. Prugberger, T.: Meg kell védeni a gazdákat.
  Magyar hírlap. 41 (200), 11, 2008.
 25. Prugberger, T.: Munkajogi normatív értékek és a neoliberális globálizálódó gazdaság.
  Bíbor, Miskolc, 367 p., 2008. ISBN: 9789639634794
 26. Prugberger, T.: Munkavállalói biztonság a globalizációban.
  Valóság. 51 (2), 39-53, 2008.
 27. Prugberger, T.: Problémák és visszaélések a munkabérezésnél.
  Gazdaság és jog. 16 (5), 18-22, 2008.
 28. Prugberger, T.: Segély és luxuskocsi.
  Magyar hírlap. 41 (153), 8, 2008.
 29. Prugberger, T.: Szerződésen kívüli - deliktuális - felelősség az európai és a magyar magánjogban c. tanulmánykötetéről.
  Jogtud. közlöny. 63 (12), 627-628, 2008.
  (Ismertetett mű: Szalma József. -Szerződésen kívüli (deliktuális) felelősség az európai és a magyar magánjogban : különös tekintettel a magyar Ptk újrakodifikálására /Budapest [etc.] : ELTE ÁJK : Bíbor K., 2008. -479 p.)
 30. Prugberger, T.: Tárgyalni vagy nem tárgyalni?.
  Gondola 2008.
 31. Prugberger, T.: Társadalomellenes megbízás nélküli ügyvitel, károkozás esélyével, felelősség nélkül?.
  Gondola 2008.
 32. Prugberger, T.: Termelő-, és fogyasztóellenes törekvések a multinacionális tőke haszonmaximalizálása érdekében.
  Valóság. 51 (12), 65-77, 2008.
 33. Prugberger, T.: Válasz az MSZP népszavazási ellenkampányára.
  Fidesz Sopron 2008.
 34. Prugberger, T.: Zsarolás az alkotmánnyal.
  Magyar hírlap. 41 (141), 9, 2008.
2007
 1. Prugberger, T.: A bérkifizetés garantálásának problémája a munkáltató fizetésképtelenné válása esetén.
  Munkaügyi szemle. 51 (2), 54, 2007.
 2. Prugberger, T.: A betegbiztosítás főbb vonásai a fejlett nyugat-európai államokban.
  In: Szociális jog 2. : társadalombiztosítási jog. Írták: Prugberger Tamás, Jakab Nóra, Ményhárt Szabolcs, Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni, Miskolc, 59-70, 2007. ISBN: 9789639360495
 3. Prugberger, T.: A csoportos létszámleépítés szabályainak kijátszása és az ezzel szembeni fellépés lehetséges jogszerű eszközei.
  Jogtud. közlöny. 62 (11), 497-504, 2007.
 4. Károlyi, G., Prugberger, T.: A gazdasági folyamatok alanyai.
  In: Gazdasági magánjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Törő Emese, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 12-19, 2007. ISBN: 9789634732181
 5. Károlyi, G., Prugberger, T.: A jogalap nélküli gazdagodás.
  In: Gazdasági magánjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Törő Emese, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 275, 2007. ISBN: 9789634732181
 6. Prugberger, T.: A jogutód munkáltató kezesi (helytállási) felelőssége a jogelőd munkáltató bértartozásaiért, vállalat-, illetve üzemátruházás esetében.
  Munkaügyi szemle. 51 (3), 49, 2007.
 7. Prugberger, T.: A közszolgálati jog liberalizációja és munkajogba olvasztása.
  Valóság. 50 (1), 94-101, 2007.
 8. Prugberger, T.: A közszolgálati jog magánjogi jellegűvé tételének és a munkajogba olvasztásának kérdéséhez.
  Közigazgatási szemle. 1 16-26, 2007.
 9. Prugberger, T., Fabók, A.: A magánnyugdíjpénztárak és az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárak.
  In: Társadalombiztosítási jog. Írták: Fabók András, Prugberger Tamás, Szent István Társulat, Budapest, 245-270, 2007. ISBN: 9789633619575
 10. Prugberger, T.: A munkaszerződéskötés: a munkakör, valamint a munkavégzés helyének módosításával kapcsolatos magyar és uniós jogi rendezés összhangjának hiányosságairól.
  Európai jog. 7 (4), 34-41, 2007.
 11. Prugberger, T., Fabók, A.: A nyugdíj összegének módosítása a folyósítás alatt.
  In: Társadalombiztosítási jog. Írták: Fabók András, Prugberger Tamás, Szent István Társulat, Budapest, 166-168, 2007. ISBN: 9789633619575
 12. Prugberger, T.: A nyugdíjrendszer szabályai Nyugat-Európában.
  In: Szociális jog 2: társadalombiztosítási jog. Írták: Prugberger Tamás, Jakab Nóra, Ményhárt Szabolcs, Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni, Miskolc, 97-127, 2007. ISBN: 9789639360495
 13. Prugberger, T.: A szövetkezeti társaság állami elismerésének és támogatásának problematikus pontjai a Szövetkezetek Nemzetközi Szövetsége és az Európai Unió szemlélete szerint: (tények és kívánalmak).
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 25 (2), 683-706, 2007.
 14. Prugberger, T.: A társadalombiztosítás fedezetének reformjához.
  Polgári szle. 3 (3), 24-31, 2007.
 15. Prugberger, T., Fabók, A.: A társadalombiztosítási rendszerek felépítése.
  In: Társadalombiztosítási jog. Írták: Fabók András, Prugberger Tamás, Szent István Társulat, Budapest, 71-80, 2007. ISBN: 9789633619575
 16. Prugberger, T., Fabók, A.: A társadalombiztosítás kialakulásának kezdetei.
  In: Társadalombiztosítási jog. Írták: Fabók András, Prugberger Tamás, Szent István Társulat, Budapest, 25-27, 2007. ISBN: 9789633619575
 17. Prugberger, T.: A társadalombiztosítás privatizálásának terve és kritikája.
  In: Szociális jog 2. : társadalombiztosítási jog. Írták: Prugberger Tamás, Jakab Nóra, Ményhárt Szabolcs,Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni, Miskolc, 174, 2007. ISBN: 9789639360495
 18. Prugberger, T.: A tervbe vett verespataki aranybányanyitás ürügyén.
  Kapu. 20 83-84, 2007.
 19. Prugberger, T.: A vidék ellehetetlenítése.
  Magyar hírlap. 40 (190), 17, 2007.
 20. Prugberger, T.: Az Akadémia mint Lordok Háza, a doktori cím mint kutyabőr: reflexiók Polónyi István tanulmányához.
  Beszélő. 12 (4), 116-121, 2007.
 21. Prugberger, T.: Az egészségbiztosítás 2007. évi reformterve.
  In: Szociális jog 2. : társadalombiztosítási jog. Írták: Prugberger Tamás, Jakab Nóra, Ményhárt Szabolcs, Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni, Miskolc, 96, 2007. ISBN: 9789639360495
 22. Prugberger, T., Fabók, A.: Az egészségbiztosítás pénzbeli ellátásai.
  In: Társadalombiztosítási jog. Írták: Fabók András, Prugberger Tamás, Szent István Társulat, Budapest, 129-142, 2007. ISBN: 9789633619575
 23. Prugberger, T.: Az európai munkajog vázlata = Abriss des europäische Arbeitsrecht.
  Licium, Debrecen, 165 p., 2007.
 24. Prugberger, T.: Az európai társadalombiztosítási jog általános jellemzői.
  In: Szociális jog 2. : társadalombiztosítási jog. Írták: Prugberger Tamás, Jakab Nóra, Ményhárt Szabolcs, Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni, Miskolc, 35-42, 2007. ISBN: 9789639360495
 25. Prugberger, T.: Az ingatlanadóról és a tulajdoni lakások bérlakásokká történő átalakítását célzó kormányzati törekvésről.
  Magyar hírlap. dec.2007.
 26. Prugberger, T., Fabók, A.: Az öregségi nyugdíjbiztosítás nyugat-európai és amerikai rendszere.
  In: Társadalombiztosítási jog. Írták: Fabók András, Prugberger Tamás, Szent István Társulat, Budapest, 172-180, 2007. ISBN: 9789633619575
 27. Prugberger, T.: Az üzemi balesetbiztosítás nyugat-európai rendszere.
  In: Szociális jog 2. : társadalombiztosítási jog. Írták: Prugberger Tamás, Jakab Nóra, Ményhárt Szabolcs, Tóth Hilda, Varga Zoltán, Novotni, Miskolc, 175-180, 2007. ISBN: 9789639360495
 28. Prugberger, T., Fabók, A.: Bevezetés: a társadalombiztosítás alapjai.
  In: Társadalombiztosítási jog. Írták: Fabók András, Prugberger Tamás, Szent István Társulat, Budapest, 1-3, 2007. ISBN: 9789633619575
 29. Károlyi, G., Prugberger, T.: Dologi jog.
  In: Gazdasági magánjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Törő Emese, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 157-185, 2007. ISBN: 9789634732181
 30. Prugberger, T.: Egészségbiztosítási reform és az alkotmányosság.
  Polgári szle. 3 (11), 38-44, 2007.
 31. Prugberger, T.: Esélyegyenlőséget sértő felvételi eljárás.
  Magyar hírlap. 7 17, 2007.
 32. Prugberger, T.: Észrevételek az új Polgári Törvénykönyv egyes szerződéseket tartalmazó fejezetéhez a szolgálattal kapcsolatos szerződések hiánya miatt.
  Miskolci jogi szle. 2 (2), 91-99, 2007.
 33. Károlyi, G., Prugberger, T.: Felelősségtan.
  In: Gazdasági magánjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Törő Emese, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 266-274, 2007. ISBN: 9789634732181
 34. Prugberger, T.: Feszültségimport aggályokkal.
  Magyar hírlap. május 6. 27-28, 2007.
 35. Prugberger, T.: Feszültségimport aggályokkal.
  Magyar hírlap. 40 (156), 21, 2007.
 36. Károlyi, G., Prugberger, T., Törő, E.: Gazdasági magánjog.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2007. ISBN: 9789634732181
 37. Kenderes, G., Prugberger, T.: Hozzászólás a munkaerő-kölcsönzés időszerű elméleti és gyakorlati problémáihoz.
  Magyar jog. 54 (1), 35-44, 2007.
 38. Prugberger, T., Radova, Z.: Immobilieneigentumserwerb und landwirtschaftliche Bodenbesitzregelung in Zusammenhang mit der Grundbuchsregelung im Ungarischen Recht = az ingatlan-nyilvántartás és a tulajdonbiztonság a magyar jogban.
  In: Jezik, obrazovanje, nauka, kultura, zaštita ljudkih i manjinskih prava u Vojdvodini i zemljama u tranziciji : naučni skup s međunarodnim učešćem = Sprache, Bildung, Wissenschaft und Kultur, Schutz der Menschen und Minderheitenrechte in der Vojvodina und in der Transitionsländer : internationale wissenschaftliche Tagung. Hrsg.: Zbornik Radova, Vanu, Novi Sad, 7-27, 2007. ISBN: 9788685889066
 39. Károlyi, G., Prugberger, T.: Kötelmi jog.
  In: Gazdasági magánjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Törő Emese, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 186-265, 2007. ISBN: 9789634732181
 40. Prugberger, T.: Kritikai észrevételek az egészségbiztosítási reformhoz.
  Orvosok lapja. 4 (3), 23-26, 2007.
 41. Prugberger, T.: Munkajog a polgári jogban a globalizálódó gazdasági viszonyok között.
  Debreceni Egyetem Közgazdaságtudományi Kar, Debrecen, 257 p., 2007. ISBN: 9789634730248
 42. Menyhárt, S., Prugberger, T.: Representation of employees in collective bargaining within the firm.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 25 (2), 581-599, 2007.
 43. Prugberger, T.: Sok? Kevés?: egyetemek és főiskolák Magyarországon.
  Polgári szle. 3 (7-8), 43-50, 2007.
 44. Károlyi, G., Prugberger, T.: Szellemi alkotások joga.
  In: Gazdasági magánjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Törő Emese, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 143-156, 2007. ISBN: 9789634732181
 45. Gecse, I., Jakab, N., Menyhárt, S., Tóth, H., Prugberger, T.: Szociális jog 2.: társadalombiztosítási jog.
  Bíbor K., Miskolc, 245 p., 2007. ISBN: 9789639360495
 46. Fabók, A., Prugberger, T.: Társadalombiztosítási jog: egyetemi jegyzet.
  Szent István Társulat, Budapest, 197 p., 2007. ISBN: 9789633619575
2006
 1. Prugberger, T.: A 10 éves MKDSZ jubileumi konferenciájának anyagából a munkaügyi konfliktusrendezés továbbfejlesztésére leszűrhető tanulságok.
  Munkaügyi szemle. 50 (12), 48-50, 2006.
 2. Prugberger, T.: A 2005. évi német munkajog reform az AGENDA 2010-el és hasznosíthatóságának kérdése a magyar jogban.
  Jogtud. közlöny. 61 (5), 159-170, 2006.
 3. Prugberger, T.: A bányászat és állami felügyelete.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 229-230, 2006. ISBN: 9789634732174
 4. Prugberger, T.: A Debreceni Egyetem már működő közgazdaságtudományi és most alakuló jogtudományi doktori iskolájáról és leendő együttműködésükről.
  Competitio. 5 (2), 5-7, 2006.
 5. Prugberger, T., Jakab, N.: A felmondásra és a csoportos létszámcsökkentésre vonatkozó szabályok Magyarországon és a posztkommunista szomszédos országokban.
  In: Emlékkönyv Román László születésének 80. évfordulójára. Szerk.: Kiss György, Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Kar, Pécs, 347-361, 2008. ISBN: 9789636422271
 6. Prugberger, T.: A gazdasági tevékenységek ágazatok szerinti szabályozása és állami felügyeleti rendzere.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 219-238, 2006. ISBN: 9789634732174
 7. Prugberger, T.: A globalizáció hatása a holland "szociális" jogra.
  Jogtud. közlöny. 61 (3), 115-118, 2006.
 8. Prugberger, T.: A környezet- és természetvédelmi szakhatósági, szakigazgatási tevékenység, valamint szakhatósági előírások.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 220-222, 2006. ISBN: 9789634732174
 9. Prugberger, T.: A magyar munkajogi szabályozás gazdaság-, és munkaszociológiai szempontból vitatható területei.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 6 203-226, 2006.
 10. Prugberger, T.: A Magyarországot érintő mai politikai valóság kritikai értékeléséhez és a kibontakozódás lehetőségéhez.
  Gazdaság és társadalom. 1-2 108-131, 2006.
 11. Prugberger, T.: A mezőgazdasági tevékenységet érintő szakigazgatási és szakhatósági normák rendszere.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 231-237, 2006. ISBN: 9789634732174
 12. Prugberger, T.: A munkajogviszony megszűnésének és megszüntetésének néhány jogelméleti és joggyakorlati kérdése a gazdaság- és a szociálpolitika tükrében.
  Jogok. 1 (3-4), 27-37, 2006.
 13. Prugberger, T.: A munkavégzéssel összefüggő jogi kapcsolatok jogi szabályozásának fejlődéstörténete.
  In: A civilisztika fejlődéstörténete. Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter, Bíbor K., Miskolc, 245-288, 2006, (Doktori tankönyvek ; 2.)
 14. Prugberger, T.: A szakmai képzés jelenlegi helyzete és kihatása a foglalkoztatáspolitikára.
  Munkaügyi szemle. 50 (9), 9-10, 2006.
 15. Prugberger, T.: A Szolnok megyei Kórháznál bevezetni tervezett 12 órás napi munkaidő jogszerűségének kérdése.
  Munkaügyi szemle. 50 (1), 52, 2006.
 16. Prugberger, T., Károlyi, G.: A társadalombiztosítás ellátásának fedezete.
  In: Munka- és szociális jog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 134-138, 2006.
 17. Prugberger, T.: A társadalombiztosítási járulék csökkentéséről: esélyek és veszélyek.
  Polgári szle. 2 (4), 16-21, 2006.
 18. Prugberger, T., Károlyi, G.: A társadalombiztosítás joga.
  In: Munka- és szociális jog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 112-133, 2006.
 19. Prugberger, T.: Az egészségügyben az ügyelet dijazásának, valamint a 8 órás munkaidő l2 órára történő meghosszabbitásának a problémája.
  Advocat. 9 (3-4), 19-22, 2006.
 20. Prugberger, T.: Az ügyelet problémaköre.
  Orvosok lapia. 3 (1), 17-18, 2006.
 21. Prugberger, T.: Észrevételek a "Megjegyzésekre".
  Munkaügyi szemle. 50 (7-8), 87-88, 2006.
 22. Prugberger, T.: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog.
  Complex, Budapest, 607 p., 2006. ISBN: 9632248562
 23. Szilágyi, J., Prugberger, T.: Földbirtok-politika az európai uniós és tagállami normákban.
  In: Agrárjog. Szerk.: Csák Csilla, Novotni, Miskolc, 82-96, 2006. ISBN: 9639360392
 24. Prugberger, T., Törő, E., Károlyi, G., Nagy, Z.: Gazdasági közjog.
  DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 279 p., 2006. ISBN: 9789634732174
 25. Prugberger, T., Károlyi, G.: Individuális munkajog.
  In: Munka- és szociális jog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 40-68, 2006.
 26. Törő, E., Prugberger, T.: Individuális munkajog.
  In: Munka- és szociális jog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 69-88, 2006.
 27. Prugberger, T.: Ismertetés: A jog realitása : az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig.
  Állam- és jogtudomány. 67 (1), 161-171, 2006.
  (Ismertetett mű: Szmodis Jenő. -A jog realitása : az etruszk vallástól a posztmodern jogelméletekig /Budapest : Kairosz, 2005307 p.)
 28. Prugberger, T.: Ismertetés: Ingatlan-nyilvántartás : telekkönyvi jog és eljárás.
  Jogtud. közlöny. 61 (9), 350-352, 2006.
  (Ismertetett mű: Szalma József. -Ingatlan-nyilvántartás : telekkönyvi jog és eljárás /Budapest : ELTE ÁJK, 2005. -198 p.)
 29. Prugberger, T., Szűcs, P.: Kollektív munkajog.
  In: Munka- és szociális jog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 20-39, 2006.
 30. Prugberger, T., Varga, Z.: Konferencia a munkaerő-kölcsönzés szabályozásáról és gyakorlatáról.
  Munkaügyi szemle. 50 (7-8), 10-13, 2006.
 31. Prugberger, T.: Kritikai észrevételek a közszférában dolgozók jogviszonyának megszüntetésével összefüggő szabályok módosításához.
  Polgári szle. 2 (12), 62-69, 2006.
 32. Prugberger, T.: Kritikai észrevételek az új Munka Törvénykönyve koncepciójához.
  Miskolci jogi szle. 1 (1), 28-50, 2006.
 33. Prugberger, T.: Magyarország jövője a 2006-os parlamenti választások tükrében.
  Polgári szle. 2 (7-8), 42-59, 2006.
 34. Prugberger, T.: Mégegyszer a köztisztviselői létszám-leépítési perekről.
  Munkaügyi szemle. 50 (2), 54, 2006.
 35. Prugberger, T., Szilágyi, J.: Munkaerőpiac és foglalkoztatás.
  In: Munka- és szociális jog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 89-111, 2006.
 36. Károlyi, G., Prugberger, T., Törő, E., Szűcs, P., Szilágyi, J.: Munka- és szociális jog.
  Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 157 p., 2006.
 37. Prugberger, T.: Munkáltatói felmondással kölcsön munkaerővé történő kényszerítéses ügyekből származó jogviták.
  Munkajog. 2 (3), 34, 2006.
 38. Prugberger, T.: Munkavállalói kiszolgáltatottság a "baloldali" Magyarországon.
  Valóság. 49 (8), 32-45, 2006.
 39. Károlyi, G., Prugberger, T.: Szociális ellátások.
  In: Munka- és szociális jog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Szilágyi Judit, Szűcs Péter, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 142-151, 2006.
 40. Prugberger, T., Rácz, Z., Sztojkóné Hajdú, E.: Szociális jog: európai és magyar foglalkoztatás támogatási- és munkaügyi-, valamint munkavédelmi igazgatási jog.
  Bíbor, Miskolc, 2006.
 41. Prugberger, T.: Vámjog.
  In: Gazdasági közjog. Írták: Károlyi Géza, Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Törő Emese, DE Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 208-218, 2006. ISBN: 9789634732174
2005
 1. Prugberger, T.: Adalékok a csoportos létszámleépítés gyakorlatához.
  Valóság. 48 (7), 78-84, 2005.
 2. Prugberger, T.: A gazdasági és szociális érdekegyeztetés a fejlett nyugati államokban.
  Rom. Magy. Jogtud. Közl. 3 (1), 63-66, 2005.
 3. Prugberger, T.: A köztisztviselői létszámleépítési perekben hozott bírósági ítéletek problematikus vonásai.
  Magyar jog. 52 (6), 334-336, 2005.
 4. Prugberger, T.: A magyar munkajog európai joggal kapcsolatos harmonizációjának néhány problémája.
  Gazdaság és jog. 13 (1), 22-24, 2005.
 5. Prugberger, T., Bíró, G., Szalma, J.: A magyar munkajogi anyagi felelősség szabályainak felülvizsgálatra szoruló néhány kritikus pontja.
  In: Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok, 2003-2005 : a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2003. június 5-6-án és 2005. június 3-án elhangzott kötelmi jogi tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Bíró György, Szalma József, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 185-191, 2005.
 6. Prugberger, T.: A megkülönböztetés és az esélyegyenlőség új magyar munkajogi szabályozásának néhány problematikus vonása.
  Gazdaság és jog. 13 (10), 25-27, 2005.
 7. Prugberger, T.: A mezőgazdaság által igényelt speciális polgári jogi normák bevitele az új PTK-ba.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 23 (2), 489-524, 2005.
 8. Prugberger, T.: A munkaerő-átirányítás egyes jogdogmatikai problémái.
  Magyar jog. 52 (8), 458-464, 2005.
 9. Prugberger, T.: A munkaidőről és a pihenőidőről szóló Európai Uniós normák módosításának tervezete.
  Munkaügyi szemle. 49 (4), 20-22, 2005.
 10. Prugberger, T.: A munkajog kialakulása és fejlődése a gazdaságszociológiai folyamatok tükrében.
  Competitio. 4 (1), 63-88, 2005.
 11. Prugberger, T.: A munkavállalói képviselet megjelenése a cégen (vállalaton) belüli kollektív megállapodásoknál.
  Gazdaság és jog. 13 (5), 3-7, 2005.
 12. Prugberger, T., Bíró, G., Szalma, J.: A munkavégzéssel kapcsolatos szerződéseknek a Polgári Törvénykönyvben történő szabályozásának a kérdése.
  In: Kötelmi jogi kodifikációs tanulmányok, 2003-2005 : a Polgári Jogot Oktatók Országos Találkozóján, 2003. június 5-6-án és 2005. június 3-án elhangzott kötelmi jogi tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Bíró György, Szalma József, Novotni Alapítvány a Magánjog Fejlesztéséért, Miskolc, 324-330, 2005.
 13. Prugberger, T.: A személyes tagi közreműködés néhány időszerű kérdése a szövetkezeti jogviszony szabályozása szemponjából.
  Jogtud. közlöny. 60 (11), 471-474, 2005.
 14. Pálinkás, J., Prugberger, T.: A szerzők reflexiója Károlyi Géza cikkére.
  Munkaügyi szemle. 49 (4), 47, 2005.
 15. Prugberger, T.: A tömeges elbocsátások és az ellenük való fellépés jogi eszközei.
  Valóság. 48 (3), 83-94, 2005.
 16. Prugberger, T., Pálinkás, J.: Az egyetemi és főiskolai oktatók nyugdíjazásának néhány tisztázatlan gyakorlati kérdése.
  Munkaügyi szemle. 49 (3), 46, 2005.
 17. Prugberger, T.: Az új társasházi törvény néhány jogalkalmazási problémája.
  Gazdaság és jog. 13 (2), 10-12, 2005.
 18. Prugberger, T.: Az üzemi tanácsok véleményezési jogának fontossága.
  Munkajog. 1 (6), 26-27, 2005.
 19. Prugberger, T.: Észrevételek az egységes szövetkezeti törvény koncepciójához.
  Szövetkezés. 26 (1), 193-211, 2005.
 20. Prugberger, T.: Gazdasági fejlődés - környezeti károk.
  Acta Conventus de iure civili. 1 81-87, 2005.
 21. Prugberger, T.: Gondolatok Lentner Csaba könyvéről.
  Polgári szle. 1 (11), 46-52, 2005.
  (Ismertetett mű: Lentner Csaba. -Rendszerváltás és pénzügypolitika /Budapest : Akadémia K., 2005. -305 p. -)
 22. Prugberger, T.: Jogalkotási és jogalkalmazási problémák a magyar kollektív munkajogban.
  Munkajog. 1 (5), 25-26, 2005.
 23. Prugberger, T.: Kényszer-létszámleépítés a felsőoktatásban.
  Munkajog. 1 (2), 11, 2005.
 24. Prugberger, T.: Konkurenciakizárás ellentételezése.
  Munkajog. 1 (3), 14, 2005.
 25. Prugberger, T.: Köztisztviselői persorozat.
  Munkajog. 1 (3), 21, 2005.
 26. Prugberger, T.: Lentner Csaba: Rendszerváltás és pénzügypolitika.
  Jogelméleti szemle. 3 7, 2005.
  (Ismertetett mű: Lentner Csaba. -Rendszerváltás és pénzügypolitika /Budapest : Akadémiai Kiadó, 2005. -305 p. -)
 27. Fabók, A., Prugberger, T.: Társadalombiztosítási jog: egyetemi jegyzet.
  Szent István Társulat, Budapest, 158 p., 2005. ISBN: 9633616867
2004
 1. Prugberger, T.: A balesetbiztosítási jog.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 180-192, 2004.
 2. Prugberger, T., Károlyi, G., Törő, E., Nagy, Z., Csák, C.: A fizetésképtelenségi eljárások szabályainak kritikája.
  Competitio. 3 (3), 111-138, 2004.
 3. Siposné Bíró, N., Prugberger, T.: A foglalkoztatáspolitika és a foglalkoztatás-elősegítés európai uniós szabályozása.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 16-30, 2004.
 4. Siposné Bíró, N., Prugberger, T.: A foglalkoztatáspolitika és eszközrendszere.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 31-64, 2004.
 5. Prugberger, T.: A haszonbérleti szerződésről de lege lata és de lege ferenda.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 22 455-482, 2004.
 6. Prugberger, T.: A Kárpát-medence nemzeti kisebbségeinek kollektív jogai és érdekei.
  Valóság. 47 (2), 51-64, 2004.
 7. Prugberger, T.: A konkurencia - kizárási szerződés néhány gyakorlati szempontból jelentős elvi kérdése.
  Gazdaság és jog. 12 (6), 18-19, 2004.
 8. Prugberger, T., Fabók, A.: A közösségi szabályozás és az egymástól eltérő tagállami társadalombiztosítási rendszerek alkalmazása a költözési szabadság tükrében.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 218-229, 2004.
 9. Prugberger, T.: A Legfelsőbb Bíróság elvi határozatait érintő alkotmányossági kontroll kérdéséhez.
  Magyar közig. 54 (2), 107-108, 2004.
 10. Prugberger, T.: A munka-, a pihenőidő és a szabadság magyar szabályainak és gyakorlatának az Európai Unió normáival fennálló ütközéséről és kiküszöbölési szükségességéről.
  Európai jog. 4 (4), 22-26, 2004.
 11. Prugberger, T., Neumann, L.: A munkáltatói jogutódlás esete, Európai Uniós jogharmonizáció a gyakorlatban.
  Novotni, Miskolc, 418 p., 2004. ISBN: 9639360228
 12. Prugberger, T.: A munkáltatói jogutódlásnak a gyakorlatban más jogintézményekkel összefüggésben is felmerülő egyes kérdései.
  Munkaügyi szemle. 48 (7-8), 75-78, 2004.
 13. Prugberger, T., Nádas, G.: A munkavégzésre irányuló jogviszonyok vállalkozási vagy megbízási szerződéssé minősítése a felek egyikének akaratából.
  In: Liber Amicorum : studia Stephano Kertész dedicata : ünnepi dolgozatok Kertész István tiszteletére, ELTE ÁJK Munkajogi és Szociális Jogi Tanszék, Budapest, 259-268, 2004. ISBN: 9634637280
 14. Prugberger, T.: A nyugdíjbiztosítás: a magánnyugdíj és a magánnyugdíj pénztárak.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 170-179, 2004.
 15. Prugberger, T.: A nyugdíjbiztosítás: a nyugdíjbiztosítás nyugat-európai (és amerikai) rendszere.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 118-145, 2004.
 16. Prugberger, T.: A szociális jog mibenléte, szabályozási területe, jellege és rendszere.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 8-12, 2004.
 17. Prugberger, T.: A társadalombiztosítási és szociális jog viszonya, alakulásuk és krízisei az összehasonlítás tükrében.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-83, 2004.
 18. Prugberger, T.: A természeti erőforrások védelmi és felhasználási jogának szakjogági megjelenése.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 3 (4), 201-221, 2004.
 19. Prugberger, T.: Az európai magánjog fejlődése.
  Valóság 47 (12), 103-105, 2004.
  (Ismertetett mű: Hamza Gábor. -Az európai magánjog fejlődése /Budapest : Nemzeti tankönyvkiadó, 2002.362 p.)
 20. Prugberger, T.: Az Európai Unió szociális jogának főbb forrásanyaga és rendszere.
  In: Európai és magyar szociális jog. Írták: Bíró, Nádas, Rab, Prugberger, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 13-15, 2004.
 21. Nádas, G., Rab, H., Prugberger, T., Siposné Bíró, N.: Európai és magyar szociális jog.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 229 p., 2004.
 22. Prugberger, T.: Foglalkoztatás és munkavállalalói érdekóvás.
  Munkaügyi szemle. 48 (1), 50-52, 2004.
 23. Prugberger, T., Szilágyi, J.: Földbirtokszerkezet és szabályozás Nyugat-Európában.
  Az Európai Unió agrárgazdasága. 9 (8-9), 38-41, 2004.
 24. Károlyi, G., Prugberger, T.: Gazdasági magánjog.
  Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 165, VII p., 2004.
 25. Prugberger, T.: Hozzászólás a közszolgálati jogviszony újraszabályozásának tervezetéhez.
  Magyar jog. 51 (12), 716-723, 2004.
 26. Prugberger, T.: Kauser Lipót (1882-1962).
  In: A Debreceni Tudományegyetem jogtanárai : (1914-1949) . Szerk.: P. Szabó Béla, Madai Sándor, Debreceni Egyetem Jog- és Államtudományi Kar : Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszék, Debrecen, 243-264, 2004, (Historia iuridicae facultatis : a Debreceni Egyetem Jogtörténeti Tanszékének kiadványsorozata ; 2.) ISBN: 9634728588
 27. Prugberger, T.: Tisztogatások félidőben.
  Magyar nemzet. 67 (ápr.), 7, 2004.
 28. Prugberger, T.: Visszás jogalkotási és jogalkalmazási tendenciák a hazai közszolgálat létszámleépítése körül.
  Munkaügyi szemle. 48 (10), 6-8, 2004.
2003
 1. Prugberger, T., Sós, G., Asztalos, Z., Fazekas, J.: A magyar munkajog az európai normarenszer tükrében.
  In: Csatlakozás - jogközelítés : az Acquis Communautaire adaptálása a magyar jog- és intézményrendszerbe / [szerk. Fazekas Judit, Asztalos Zsófia, Sós Gabriella], KJK-Kerszöv, Budapest, 125-152, 2003.
 2. Prugberger, T.: A munkajog harmonizációja: a munkaviszonyt palástoló kényszervállalkozások.
  Cég és jog. 5 (1-2), 5-9, 2003.
 3. Prugberger, T.: A munkáltató fizetésképtelensége esetére szóló munkabér-kifizetés védelmét érintő hazai szabályozás az Európai Uniós jogi rendezés tükrében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 21 (2), 665-708, 2003.
 4. Prugberger, T., Neumann, L.: A munka törvénykönyv módosításáról: újra jogharmonizáció.
  Munkástanácsok híradó. 9 (5-8), 39-43, 2003.
 5. Prugberger, T.: A munkavállalói érdekvédelem problémái és a szakszervezetek szerepe.
  Valóság. 46 (5), 7-13, 2003.
 6. Prugberger, T.: A tartós kényszervállalkozási és megbízási szerződés: a munkaviszonyt leplező szerződések.
  Cég és jog. 5 (7-8), 11-13, 2003.
 7. Prugberger, T., Szalma, J.: A természetjog és polgári jogi kodifikáció.
  Magyar jog. 50 (3), 129-139, 2003.
 8. Prugberger, T.: A vállalkozási vagy megbízási szerződéssel palástolt munkaviszony/munkaszerződés kérdéséhez.
  Gazdaság és jog. 11 (3), 21-24, 2003.
 9. Prugberger, T.: A vezető alkalmazotti jogállás fogalmának a kérdéséhez.
  Vezetéstudomány. 34 (9), 44-46, 2003.
 10. Prugberger, T.: Az akadémiai doktori cím megszerzésének kérdései II..
  Magyar felsőoktatás. 1-2-3 48-50, 2003.
 11. Prugberger, T.: Az európai szövetkezetekről szóló rendelet a magyar szabályozás és a nyugat-európai szövetkezeti jogi szabályozás tükrében.
  Jogtud. közlöny. 58 (11), 460-470, 2003.
 12. Prugberger, T., Bragyova, A.: Az Európai Unió irányelvei a magyar munkajogban.
  In: Holló András hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Bragyova András, Bíbor K., Miskolc, 359-376, 2003, (Ünnepi tanulmányok, 1215-5764)
 13. Prugberger, T.: Az európai üzemi tanácsról szóló új magyar jogi szabályozás: a munkáltató és munkavállalók közötti konzultációs eljárás.
  Cég és jog. 5 (5), 9-11, 2003.
 14. Prugberger, T.: Az ingatlan-nyilvántartás reformjához.
  Cég és jog. 5 (11), 3-6, 2003.
 15. Prugberger, T.: Az üzemi tanácsi érdekvédelem megjelenése az angolszász jogrendszerben: közvetlenül tárgyalnak a munkavállalókkal.
  Cég és jog. 5 (10), 22-23, 2003.
 16. Prugberger, T., Rácz, Z.: Európai és magyar foglalkoztatás támogatási és munkaügyi igazgatási jog: (foglalkoztatás-elősegítés - munkanélküli támogatás - munkaügyi ellenőrzés).
  Bíbor Kiadó, Miskolc, 94 p., 2003.
 17. Prugberger, T., Vass, J.: Gazdasági fejlődés, környezetei károk és a környezeti károkért fennálló felelősség.
  In: Tanulmányok dr. Domé Mária egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Vass János, ELTE ÁJK, [Budapest], 119-124, 2003, (Bibliotheca Iuridica. Libri amicorum ; 9.)
 18. Prugberger, T.: In memoriam Prof. Dr. D. sc. Hegedűs István.
  Jogtud. közlöny. 58 (10), 450-452, 2003.
 19. Prugberger, T.: In memoriam Rosner Vilmos 1923-2002 ....
  Munkaügyi szemle. 47 (2), 54, 2003.
 20. Prugberger, T.: Jogdogmatikai, gazdasági és szociálpolitikai összefüggések egyes munka- és gazdaságjogi intézmények között.
  Magyar jog. 50 (10), 577-588, 2003.
 21. Prugberger, T.: Két, egyaránt megalapozottnak tűnő jogi állásfoglalás a munkakör felmondásánál.
  Munkaügyi szemle. 47 (12), 55-56, 2003.
 22. Prugberger, T.: Munkaszerződést palástoló kényszervállalkozási és kényszermegbízási jogviszony.
  Munkaügyi szemle. 47 (11), 49-51, 2003.
 23. Prugberger, T., Miskolczi Bodnár, P.: Privatizáció, a külföldi tőke kiáramlása, munkahelyleépítések, tömeges elbocsátások és az ellenük való fellépés jogi eszközei.
  In: In memoriam Novotni Zoltán, (1931-1993) : Novotni Zoltán professzor halálának 10. évfordulóján, a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara Civilisztikai Tudományok Intézete által megrendezett konferencián elhangzott előadások gyűjteménye : 2003. november 28.. Szerk.: Miskolczi Bodnár Péter, Novotni Alapítvány, Miskolc, 205-212, 2003.
 24. Prugberger, T.: Tisztogatás a köztisztviselői karban.
  Magyar nemzet. 66 (nov.), 6, 2003.
2002
 1. Prugberger, T., Csák, C., Tóth, H.: A bérgarancia-alap működése Magyarországon és az Európai Unióban (I.).
  Európai tükör. 7 (4), 79-91, 2002.
 2. Prugberger, T., Csák, C., Tóth, H.: A bérgarancia-alap működése Magyarországon és az Európai Unióban (II.).
  Európai tükör. 7 (5), 77-91, 2002.
 3. Prugberger, T.: A gyengébbek és az emberiség védelmére alkalmas jogintézmények és jogterületek.
  Valóság. 45 (8), 10-21, 2002.
 4. Prugberger, T., Bíró, G.: A gyengébbek és az emberiség védelmére alkalmas jogintézmények és jogterületek: Qui prodest?.
  In: A magyar magánjog az európai jogfejlődés áramában : jubileumi kiadvány : a 2001. szeptember 28-29-én megrendezett konferencián elhangzott tanulmányok gyűjteménye a Miskolci Egyetem Állam- és Jogtudományi Kara fennállásának 20. évfordulója alkalmából / [szerk. Bíró György], Novotni, Miskolc, 149-177, 2002.
 5. Prugberger, T.: A hatóságoknál alkalmazásban álló ügykezelők és fizikai dolgozók Munka Törvénykönyve alá helyezésének problémája.
  Magyar közig. 52 (6), 371-374, 2002.
 6. Prugberger, T.: A jogi szakvizsga letételéhez szükséges gyakorlat megszerzési lehetőségének problémájáról.
  Magyar felsőoktatás. 7 32-33, 2002.
 7. Prugberger, T.: A kiszolgáltatottabb fél védelmének kérdése az új magyar Polgári Törvénykönyv Koncepciójának kötelmi jogi részében.
  Polgári jogi kodifikció. 4 (3), 36-41, 2002.
 8. Prugberger, T.: A kollektív munkajog és a munka közjoga magyar szabályozásának igazodása az Európai Unió normarendszeréhez.
  Magyar jog. 49 (9), 527-532, 2002.
 9. Prugberger, T.: A kollektív munkajogi érdekegyeztetések és szerződések jogdogmatikai rendszere.
  Jogtud. közlöny. 57 (10), 430-434, 2002.
 10. Prugberger, T.: A környezetvédelem szankciórendszere: (a természeti erőforrásokkal kapcsolatos felelősségi rendszer egyes kérdései).
  Napi jog. 2 (4), 13-16, 2002.
 11. Prugberger, T.: A környezetvédelem szankciórendszere: (az egyes speciális erőforrások védelmét szolgáló civiljogi szankciórendszer).
  Napi jog. 2 (5), 12-14, 2002.
 12. Prugberger, T.: A magyar és az európai individuális munkajogi szabályozás egymáshoz való viszonya.
  Magyar jog. 49 (11), 652-658, 2002.
 13. Prugberger, T.: A magyar munkajogi szabályozás Európai Uniós harmonizációjának kérdésessé válása.
  Gazdaság és jog. 10 (7-8), 29-35, 2002.
 14. Prugberger, T.: A mezőgazdaság által igényelt speciális polgári jogi normák bevitele az új Ptk.-ba I..
  Napi jog. 2 (6), 17-23, 2002.
 15. Prugberger, T.: A mezőgazdaság által igényelt speciális polgári jogi normák bevitele az új Ptk.-ba II..
  Napi jog. 2 (8), 23-29, 2002.
 16. Prugberger, T.: A munkáltatói jogutódlásról szóló Európai Uniós normák tartalma és átültetésének mikéntje a magyar jogrendszerbe.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 20 (2), 583-611, 2002.
 17. Prugberger, T., Csák, C., Tóth, H.: A munkavállalói bérkifizetés a munkáltató fizetésképtelensége esetére.
  Napi jog. 2 (3), 14-16, 2002.
 18. Prugberger, T.: A munkaviszony megszűnését követő versenytilalom néhány elvi és gyakorlati problémája.
  Munkaügyi szemle. 46 (11), 46-48, 2002.
 19. Prugberger, T.: A Nemzeti Földalap kérdése az Európai Gazdasági Térség államaiban.
  Cég és jog. 4 (10), 3-4, 2002.
 20. Prugberger, T.: A szabadság jogi szabályozásának néhány anomáliájáról.
  Munkaügyi szemle. 46 (5), 48-49, 2002.
 21. Prugberger, T., Czúcz, O., Szabó, I.: A vezető állású alkalmazottak jogviszonya a hagyományos és a multinacionális cégeknél a fejlett polgári államokban és Magyarországon.
  In: Munkaügyi igazgatás, munkaügyi bíráskodás : ünnepi tanulmányok Radnay József 75. születésnapjára hálás munkatársaitól. Szerk.: Czúcz Ottó, Szabó István, Bíbor K., Miskolc, 331-357, 2002.
 22. Prugberger, T.: Az akadémiai doktori cím megszerzésének kérdései I..
  Magyar felsőoktatás. 10 37-38, 2002.
 23. Prugberger, T.: Egy év után korrekció: az MSZP képviselőcsoportja 19 tagjának javaslata a Munka Törvénykönyvének újabb módosítására.
  Napi jog. 2 3-5, 2002.
 24. Prugberger, T.: Egymáshoz hasonlító munkajogi intézmények jogdogmatikai elhatárolása.
  Competitio. 1 (1), 45-54, 2002.
 25. Prugberger, T.: Érdek és érdekegyeztetés a jogban.
  Bíbor K., Miskolc, 270 p., 2002.
 26. Prugberger, T.: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog.
  KJK-Kerszöv, Budapest, 525 p., 2002. ISBN: 9632246268
 27. Prugberger, T., Csák, C., Tóth, H.: Hungarian legal regulation of workers guaranteed payments in cases of employer insolvency: a review in the light of EC Directive 80/987.
  SEER. 2 95-100, 2002.
 28. Prugberger, T.: Kié lesz a föld?.
  Heti válasz. 2 (35), 64, 2002.
 29. Prugberger, T.: Kritikai megállapítások a magyar munkajogalkotás és a munkavállalói érdekképviseletek felé az üzemi tanácsok kapcsán.
  Munkaügyi szemle. 46 (1), 48-49, 2002.
 30. Prugberger, T., Siposné Bíró, N., Nádas, G.: Magyar magánjog: a magyar munkajog szabályainak tematikus gyűjteménye és a társadalombiztosítási jog szabályai.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2 köt., 563 p., 2002.
 31. Prugberger, T.: Minden közösséget megillet a védelem.
  Magyar nemzet. 65 (nov.), 6, 2002.
 32. Prugberger, T., Olajos, I.: Termőföldbirtoklás, hasznosítás és forgalmazás a családi gazdaság elősegítésének új jogi szabályozása tükrében.
  Magyar jog. 49 (5), 286-294, 2002.
2001
 1. Prugberger, T.: A Boszniai Szerb Köztársaság új Munka Törvénykönyvének az előkészületei.
  Magyar jog. 48 (2), 115-116, 2001.
 2. Prugberger, T.: A globalizáció és a környezetvédelem neuralgikus kérdései a jogalkotás, a jogkövetés és a jogalkalmazás síkján.
  Magyar közig. 51 (10), 619-625, 2001.
 3. Prugberger, T.: A globalizáció és a környezetvédelem neuralgikus kérdései a jogalkotás, a jogkövetés és a jogalkalmazás síkján.
  Jogelméleti szemle. 1 11, 2001.
 4. Prugberger, T.: A köztisztviselői törvénymódosítás részletes kritikai elemzése.
  Napi jog. 1 (7), 18-21, 2001.
 5. Prugberger, T.: A külföldiek "termőföldvásárlásai".
  Hetedhéthatár. 5 (1), 29, 2001.
 6. Prugberger, T.: A magyar munkajog igazodása az Európai Unió normarendszeréhez.
  In: Facultas nascitur : 20 éves a jogászképzés Miskolcon / [szerk. Szabadfalvi József], Bíbor, Miskolc, 377-400, 2001.
 7. Prugberger, T.: A munkaerő-kölcsönzés.
  Munkaügyi szemle. 45 (1), 43-44, 2001.
 8. Prugberger, T., Tóth, H.: A munkaidő, a pihenőidő, a szabadság és a túlmunka munkajogi kérdései.
  Valóság. 44 (1), 22-37, 2001.
 9. Prugberger, T., Kenderes, G.: A munkajogi és a polgári jogi szabályozás viszonyának alapkérdései.
  Jogtud. közlöny. 56 (3), 113-120, 2001.
 10. Prugberger, T., Fabók, A.: A munkáltató fizetésképtelensége esetén követendő eljárás szabályai az EU-ban és hazánkban.
  Munkaügyi szemle. 45 (10), 48-50, 2001.
 11. Prugberger, T.: A Munka törvénykönyvének jogharmonizációs célú módosítása.
  Napi jog. 1 (2), 8-13, 2001.
 12. Prugberger, T., Tóth, H., Fabók, A.: A Munka Törvénykönyvének jogharmonizációs módosítása.
  Napi jog. 1 (5), 1-68, 2001.
 13. Prugberger, T.: A munkavállalói kártérítési felelősség kérdéséhez.
  Gazdaság és jog. 9 (3), 15-16, 2001.
 14. Prugberger, T.: A munkavégzéssel összefüggő szerződések jogdogmatikai és elhatárolási kérdései.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 1 19-36, 2001.
 15. Prugberger, T.: Arbeit, Ruhezeit, Überstunden und Massenentlassung (Entwurf des ungarischen Arbeitsgesetzbuches im Rahmen der rechtlichen Harmonisierung).
  ZIAS. 7-9 257-273, 2001.
 16. Prugberger, T.: Arbeitszeit, Ruhezeit, Überstunden und Massenentlassung: Entwurf des ungarischen Arbeitsgesetzbuches im Rahmen der rechtlichen Harmonisierung.
  Z. ausl. int. Arb.- Soz.r. 15 257-273, 2001.
 17. Prugberger, T.: A rendkívüli munkavégzés díjazásának néhány problémája a Munka Törvénykönyvének "jogharmonizációs" módosítása tükrében.
  Munkaügyi szemle. 45 (10), 51, 2001.
 18. Prugberger, T., Olajos, I.: A szövetkezet intézményének új jogi szabályozása: (kritikai értékelés).
  Jogtud. közlöny. 56 (12), 459-469, 2001.
 19. Prugberger, T.: A vezető állású alkalmazottak jogviszonya a fejlett polgári államokban és Magyarországon.
  Európa fórum. 11 (1), 89-104, 2001.
 20. Prugberger, T.: Az egyetemi tanári kinevezés feltételeinek meghatározásáról.
  Magyar felsőoktatás. 4 10-11, 2001.
 21. Prugberger, T.: Az európai Agrárjogi Bizottság XXI. Kongresszusának legjelentősebb témái és állásfoglalásai.
  Magyar jog. 48 (11), 699-701, 2001.
 22. Prugberger, T., Benisné Győrffy, I.: Az Mt. jogharmonizációs célú módosítása: európai-e munkajogunk?.
  In: Tizenhetedik jogász vándorgyűlés : Hajdúszoboszló, 2001. október 18-19.. Szerk.: Benisné Győrffy Ilona, Magyar Jogász Egylet, Budapest, 238-250, 2001.
 23. Prugberger, T.: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog.
  KJK-Kerszöv, Budapest, 521 p., 2001. ISBN: 9632246268
 24. Prugberger, T.: Globalizáció és jog.
  Jogelméleti szemle. 32001.
 25. Prugberger, T., Fabók, A.: Hogyan módosítja az új Munka Törvénykönyve a munkáltató és munkavállaló közötti viszonyt?.
  LIGA Szakszervezetek, Budapest, 32 p., 2001.
 26. Prugberger, T.: Integratív környezetjog.
  Magyar jog. 48 (10), 628-632, 2001.
  (Ismertetett mű: Fodor László. -Integratív környezetjog /Miskolc : Bíbor, 2000. -199 p.)
 27. Prugberger, T., Tóth, H.: Lehet-e visszamenőleges hatályú a kollektív szerződés és az üzemi megállapodás?.
  Munkaügyi szemle. 45 (3), 44-45, 2001.
 28. Prugberger, T., Pongrácz, A.: Magyar és európai összehasonlító társadalombiztosítási jog.
  Bíbor, Miskolc, 207 p., 2001.
 29. Prugberger, T.: Szempontok a magyar társadalombiztosítás elkezdett reformja korrekciójához és továbbviteléhez a nyugat-európai társadalombiztosítási rendszerek tükrében.
  Magyar közig. 51 (2), 86-89, 2001.
 30. Prugberger, T.: Váltás esélyek Milosevič bukása után.
  In: Az európai alkotmánytörténet és a nyolc évszázados magyar-horvát államközösség fejlődése (1102-1918) / Pecze Ferenc, Hunyadi Szövetség, Budapest, 191-192, 2001. ISBN: 9638515058
2000
 1. Prugberger, T.: A bírói út szervezeti kérdései társadalombiztosítási jogvitás ügyekben.
  Munkaügyi szemle. 44 (3), 49-50, 2000.
 2. Prugberger, T.: A kollektív szerződéskötési jogosultság és a sztrájk jogszerűségének egyes problémái a MÁV Rt. és a vasutas szakszervezetek közötti jogvitákban hozott bírói döntések tükrében.
  Magyar jog. 47 (4), 210-217, 2000.
 3. Prugberger, T.: A korlátozottan cselekvőképes személy munkaszerződés-kötésének problémája de lege lata és de lege ferenda.
  Jogtud. közlöny. 55 (7-8), 299-303, 2000.
 4. Prugberger, T.: A munka- és a pihenőidő, a túlmunka és díjazása, valamint a csoportos létszámleépítés a magyar Munka Törvénykönyve jogharmonizációs célú módosításának tervezetében.
  Jogtud. közlöny. 55 (12), 493-502, 2000.
 5. Prugberger, T.: A munkajog és a polgári jog kapcsolata a jogdogmatika tükrében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 17 211-224, 2000.
 6. Prugberger, T., Fabók, A.: A munkaszerződés, a szolgálati szerződés, a vállalkozás, a megbízás és a díjkitűzés elhatárolásának problémái a biztosítási üzletkötői szerződések tükrében.
  Magyar jog. 47 (12), 734-740, 2000.
 7. Prugberger, T.: A privatizált volt társbérleti lakások jogi problémái.
  Gazdaság és jog. 8 (4), 19-22, 2000.
 8. Prugberger, T.: A vasutassztrájkok során felmerült négy jogkérdésről.
  Gazdaság és jog. 8 (5), 19-21, 2000.
 9. Prugberger, T.: Az új Ptk. és a munkajogi szabályozás, különös tekintettel az egyéni és a kollektív munkaszerződésre.
  Polgári jogi kodifikció. 2 (2), 19-26, 2000.
 10. Prugberger, T.: Észrevételek a Polgári Törvénykönyv újrakodifikálásához.
  Jogtud. közlöny. 55 (2), 65-67, 2000.
 11. Prugberger, T.: Európai és magyar összehasonlító munka- és közszolgálati jog.
  KJK-Kerszöv, Budapest, 491 p., 2000. ISBN: 9632245490
 12. Károlyi, G., Prugberger, T.: Gazdasági jogi ismeretek.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2000. ISBN: 9634722121
 13. Prugberger, T., Nagy, Z.: Gazdasági jogi ismeretek II.: gazdasági magánjog.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 358, 8 p., 2000.
 14. Prugberger, T.: Oktatói-kutatói tevékenység - fele-fele arányban.
  Magyar felsőoktatás. 8 19, 2000.
 15. Prugberger, T.: Szempontok az ingatlan-nyilvántartás EU-konform irányába ható újabb reformjához.
  Gazdaság és jog. 8 (6), 23-24, 2000.
1999
 1. Prugberger, T.: A csoportos létszámleépítés hazai és európai szabályozása.
  Valóság. 42 (9), 85-96, 1999.
 2. Prugberger, T.: A délszláv rendezés kérdéséhez.
  Gazdaság és társadalom. 10 (1-2), 171-182, 1999.
 3. Prugberger, T., Olajos, I.: A földbirtok és földtulajdon szerepe az ókorban és a középkorban.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 16 165-185, 1999.
 4. Prugberger, T.: A földhasználati ellenőrzés hiányosságai.
  Az Európai Unió agrárgazdasága. 4 (11), 26-28, 1999.
 5. Fodor, L., Prugberger, T., Mikó, Z.: Agrárjog I..
  Bíbor, Miskolc, 242 p., 1999.
 6. Prugberger, T.: A magyar munkajogi érdekegyeztetési rendszer továbbfejlesztése.
  Gazdaság és társadalom. 10 (2), 18-19, 1999.
 7. Prugberger, T.: A magyar munkajogi érdekegyeztetési rendszer továbbfejlesztése.
  Gazdasági jog. 7 (11), 18-19, 1999.
 8. Prugberger, T.: A magyar munkajogi kártérítési felelősség átalakításának problematikája külföldi megoldások tükrében.
  Állam- és jogtudomány. 40 (3-4), 227-253, 1999.
 9. Prugberger, T.: A tanya jelene és jövője.
  Az Európai Unió agrárgazdasága. 4 (12), 30-31, 1999.
 10. Prugberger, T.: A vezetői megbízás visszavonásának néhány problémája a közszolgálati jogban.
  Vezetéstudomány. 30 (11), 37-44, 1999.
 11. Fodor, L., Lupocz, R., Mikó, Z., Prugberger, T., Novotni, Z., Olajos, I., Szabó, Á., Csák, C.: Az agrárjog II..
  Bíbor, Miskolc, 330 p., 1999.
 12. Prugberger, T.: Az érdekegyeztetés problémáiról és jövőjéről kívülállóként, vélhetően tárgyilagosan.
  Magyar közig. 49 (4), 203-205, 1999.
 13. Prugberger, T.: Az EU-csatlakozás kérdései a felsőoktatásban: vitahozzászólás.
  Magyar felsőoktatás. 9 (7), 25-26, 1999.
 14. Prugberger, T.: Az európai magánjog fejlődésének főbb útjai.
  Vasi szemle. 53 (5), 683-685, 1999.
  (Ismertetett mű: Hamza Gábor, Földi András. -Az európai magánjog fejlődésének főbb útjai /Szombathely : Savaria University Press, 1998. -101 p.)
 15. Prugberger, T.: Az üzemi tanácsi és a szakszervezeti érdekvédelem kontraktuális lehetőségei az alapvető individuális munkavállalói jogoknál - különös tekintettel a munkáltatói felmondásra és létszámleépítésre.
  Magyar jog. 46 (5), 274-285, 1999.
 16. Prugberger, T.: Az üzemi tanács kollektív szerződést pótló megállapodáskötési jogosultságának kérdéséhez.
  Munkaügyi szemle. 43 (10), 11-13, 1999.
 17. Prugberger, T.: Die Novelle des ungarischen Arbeitsgesetsbuches in rechtvergleichender Sicht.
  ZIAS. 3 249-256, 1999.
 18. Prugberger, T.: Die ungarische Genossenschaftbewegung in politischen und wirtschaftlichen Systemswändel und ihr gegenwertiger Stand.
  In: Osterweiterung und Genossenschaften Vorträge und Aufsätze des Vorschungsvereins, Eigenverlag das FOG, Wien, 17-24, 1999.
 19. Prugberger, T.: Die Zukunft des Arbeitsrechts in Osteuropa: (Europäisches Gespräch 1998).
  Mitbestimmung 3 11-12, 1999.
 20. Prugberger, T.: Európai és magyar foglalkoztatás támogatási és munkaügyi igazgatási jog.
  Bíbor Kiadó, Miskolc, 77 p., 1999.
 21. Prugberger, T., Tóth, K.: Európai jogharmonizáció és a magyar agrárjog.
  In: Tanulmányok Dr. Veres József egyetemi tanár 70. születésnapjára. Szerk.: Tóth Károly, József Attila Tudományegyetem Állam és Jogtudományi Kar, Szeged, 269-286, 1999, (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József nominate, ISSN 0324-6523. Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 55. fasc. 1-34.)
 22. Prugberger, T.: Földügyletek Európában.
  Az Európai Unió agrárgazdasága. 4 (7-8), 11-14, 1999.
 23. Prugberger, T.: Ismertetés: Munkajog II..
  Magyar jog. 46 (1), 59-62, 1999.
  (Ismertetett mű: Kiss György. -Munkajog II. /Pécs : Janus Pannonius Tudományegyetem, 1998. -505 p.)
 24. Rácz, Z., Prugberger, T.: Magyar és európai foglalkoztatás támogatási és munkaügyi igazgatási jog: (foglalkoztatás-elősegítés - munkanélküli támogatás - munkaügyi ellenőrzés).
  Bíbor k., Miskolc, 77 p., 1999.
 25. Prugberger, T., Pongrácz, A.: Magyar és európai összehasonlító társadalombiztosítási jog.
  Bíbor, Miskolc, 207 p., 1999.
 26. Prugberger, T.: Mely jogforrások tekinthetők a fegyveres testületek hivatásos állománya tagjainak jogviszonyát rendező törvény háttérszabályainak elvi és gyakorlati szempontból?.
  Magyar közig. 49 (10), 607-608, 1999.
 27. Prugberger, T.: Széchenyi ösztöndíj reformjának lehetőségei.
  Magyar felsőoktatás. 9 (3), 17-18, 1999.
 28. Prugberger, T., Scherrer, P.: The direction of the development of the Hungarian interest reconciliation system.
  In: The 10th anniversary of the fall of the Berlin wall / [Publ. Hans-Böckler-Stifftung ; ed. Peter Scherrer]
 29. Prugberger, T.: The direction of the development of the Hungarian interest reconciliation system.
  SEER. 2 195-198, 1999.
 30. Prugberger, T.: Vezető állású alkalmazottak jogviszonyának egyes kérdései a gazdasági munka világában a fejlett polgári államokban és Magyarországon.
  Jogtud. közlöny. 54 (5), 207-216, 1999.
1998
 1. Prugberger, T.: Adalékok a jogi normatan és a jogforrástan elméletéhez.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 15 153-165, 1998.
 2. Prugberger, T.: A házi bedolgozás és a távmunka.
  Munkaügyi szemle. 42 (12), 46-48, 1998.
 3. Prugberger, T.: A közép-európai népek és az Európai Unió helyzete az ezredforduló után.
  In: Jövőképek Európáról, Arisztotelész Studium Bt., Budapest, 23-35, 1998.
 4. Prugberger, T.: A közszolgálati jog újraszabályozásának kérdéséhez.
  Magyar közig. 49 (10), 626-630, 1998.
 5. Kiss, G., Prugberger, T.: A leltárhiányért való munkavállalói felelősség anomáliái kárfelelősség szabályozásának tükrében.
  Magyar jog. 45 (11), 651-659, 1998.
 6. Prugberger, T.: A mezőgazdasági szövetkezeti részarány-haszonbérletek felmondása.
  Gazdasági jog. 42 (9), 48-52, 1998.
 7. Prugberger, T.: A munkajog átalakulása a kelet-közép-európai régióban.
  Valóság. 41 (9), 49-64, 1998.
 8. Károlyi, G., Prugberger, T.: A munkajogi felelősség.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági vegyes szakjog / [szerk. Prugberger Tamás és Károlyi Géza], Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 96-103, 1998.
 9. Prugberger, T.: A munkaügy helye a kormányon belül - Koordinált különélés.
  Figyelő. 42 (31), 29, 1998.
 10. Prugberger, T.: A munkaügyi kapcsolatokban alkalmazott választási rendszer.
  Munkaügyi szemle. 42 (3), 48-52, 1998.
 11. Törő, E., Prugberger, T., Károlyi, G.: A munkaviszony megszűnése és megszüntetése.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági vegyes szakjog / [szerk. Prugberger Tamás és Károlyi Géza], Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 82-88, 1998.
 12. Prugberger, T.: A munkaviszony megszűnését követő versenytilalom munkaszerződésben történő kikötésének néhány elvi és gyakorlati problémája.
  Jogtud. közlöny. 53 (5), 141-150, 1998.
 13. Prugberger, T.: Átalakításra váró jogszabályok - szükséges a határozott képviselet: interjú.
  Déli hírlap. 30 (99), 8, 1998.
 14. Prugberger, T.: A tanári és a docensi címek odaítéléséről.
  Magyar felsőoktatás. 3 9-10, 1998.
 15. Prugberger, T.: A tanári és docensi címek odaítéléséről.
  Magyar felsőoktatás. 8 (3), 9-10, 1998.
 16. Prugberger, T., Károlyi, G.: Az egészségügyi és balesetbiztosítás új rendszere és szabályozási módja.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági vegyes szakjog / [szerk. Prugberger Tamás és Károlyi Géza], Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 170-187, 1998.
 17. Prugberger, T.: Az MTA új doktori szabályzatának néhány kritikus pontja.
  Magyar tudomány. 43 (7), 862-865, 1998.
 18. Prugberger, T.: Az üzemi tanács és az üzemi tanácstag megbízatási idő előtti leváltásának kérdéséhez.
  Munkaügyi szemle. 42 (9), 47-48, 1998.
 19. Prugberger, T.: Feltámasztható az érdekegyeztetés: a munkaügy és a munkajog megújítása.
  Figyelő. 42 (49), 38-39, 1998.
 20. Törő, E., Prugberger, T., Károlyi, G.: Gazdasági bűncselekmények.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági vegyes szakjog / [szerk. Prugberger Tamás és Károlyi Géza], Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 193-218, 1998.
 21. Károlyi, G., Prugberger, T.: Gazdasági jogi ismeretek.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 20 cm, 1998.
 22. Prugberger, T.: Globalizáció, ellenhatások, új kihívások és a megoldási lehetőségek.
  Gazdaság és társadalom. 9 (1-2), 152-165, 1998.
 23. Prugberger, T.: Hogyan alakítsuk ki a társadalombiztosítási rendszert?: közelíteni az európai modellhez.
  Magyar nemzet. 61 (136), 7, 1998.
 24. Prugberger, T.: Hogyan kellene módosítani a termőföldtörvényt?: vásárlás helyett tartós haszonbérlet.
  Magyar nemzet. 61 (219), 7, 1998.
 25. Prugberger, T.: Hogyan lehet EU-konform a magyar agrárpolitika?: farmgazdaságok, szövetkezetek.
  Magyar nemzet. 61 (212), 7, 1998.
 26. Prugberger, T.: Jogbölcseleti portrévázlat.
  Magy. filoz. szle. 4-61998.
  (Ismertetett mű: Loss [et al.] ; szerk. Szabadfalvi József. -Portrévázlatok a magyar jogbölcseleti gondolkodás történetéből : Pulszky, Pikler, Somló, Moór, Horváth, Bibó /Miskolc : Bíbor K., 1995. -310 p. -)
 27. Prugberger, T.: Képviseleti jogosultság (reprezentativitás) korszerűsítésének kérdéséhez.
  Magyar közig. 48 (7), 407-413, 1998.
 28. Prugberger, T.: Kritikai észrevételek az MTA új doktori és ideiglenes szabályzatához a doktori és kandidátusi eljárás gyakorlati tapasztalatai alapján.
  Magyar felsőoktatás. 8 8-10, 1998.
 29. Prugberger, T., Pongrácz, A.: Magyar és európai összehasonlító társadalombiztosítási jog.
  Bíbor, Miskolc, 207 p., 1998.
 30. Prugberger, T.: Major features of the dewelopment of Hungarian labour law after the political transition: south East Europe review for labour and social affairs (SEEEB).
  SEER. 1 (3), 103-116, 1998.
 31. Prugberger, T., Károlyi, G.: Munkajogi alapismeretek.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági vegyes szakjog / [szerk. Prugberger Tamás és Károlyi Géza], Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1-81, 88-95, 1998.
 32. Prugberger, T.: Munkaügyi és szociális érdekegyeztetés, de hogyan?.
  Valóság. 41 (11), 1-12, 1998.
 33. Prugberger, T., Rácz, Z., Tatár, I., Tománé Szabó, R., Szebehelyi, K.: Munkaügyi kapcsolatok.
  In: Személyügy-munkaügy [elektronikus dokumentum] : [CD-ROM], Közgazdasági és Jogi K. Kiadó, [Budapest], ?, 1998.
 34. Prugberger, T.: Rechliche Aspekte der Umstaltung der Agrarstruktur in Ungarn im Zusammenhang mit der politischen Systemänderung (1989/90).
  OstEurR. 3-4 294-312, 1998.
 35. Prugberger, T.: Reflexiók "A termőföldről szóló 1994:LV. tv. 6. paragrafusa a nemzetközi jog és az EU-jog fényében" c. fórumcikkhez.
  Magyar jog. 45 (5), 276-287, 1998.
 36. Prugberger, T., Károlyi, G.: Szociális igazgatás és ellátás.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági vegyes szakjog / [szerk. Prugberger Tamás és Károlyi Géza], Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 188-192, 1998.
1997
 1. Prugberger, T.: A gazdálkodó szervezetek termőföld tulajdonjogának kérdéséhez.
  Gazdasági jog. 5 (12), 21-22, 1997.
 2. Prugberger, T.: A jogalanyiság, a dologi jog és a kötelmi jog kapcsolatának funkcionális elmélete.
  Savaria Press, Szombathely, 62 p., 1997. ISBN: 9638275502
 3. Prugberger, T.: A kollektív szerződéskötési gyakorlat általánossá tételének egy lehetséges megoldásához.
  Munkaügyi szemle. 41 (11), 41-43, 1997.
 4. Prugberger, T.: A külföldiek, a gazdasági társaságok, valamint a szövetkezetek termőingatlan tulajdonának és használatának kérdéséhez.
  Szövetkezés. 1-2 114-120, 1997.
 5. Prugberger, T., Fodor, L.: A magyar környezetvédelmi jogi szabályozás neuralgikus kérdései.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 14 239-249, 1997.
 6. Prugberger, T.: A mezőgazdasági termékértékesítési és szolgáltatási szerződés a gazdasági változások tükrében.
  Jogtud. közlöny. 52 (9), 384-393, 1997.
 7. Prugberger, T.: A munkaviszony-megszüntetés a foglalkoztatás-politika és a munkaügyi igazgatás (ellenőrzés) tükrében.
  Magyar közig. 47 (7), 404-413, 1997.
 8. Prugberger, T.: A német posztgraduális jogi oktatási rendszer Magyarországon is hasznosítható elemei.
  Magyar felsőoktatás. 8 21-23, 1997.
 9. Prugberger, T.: A szövetkezeti tagsági kölcsön meghirdetésének és alkalmazásának jogszerűsége a befektetési szövetkezetek és a szövetkezeti hitelintézetek esetében.
  Gazdasági jog. 5 (10), 17-19, 1997.
 10. Fodor, L., Prugberger, T.: Az agrárgazdaság kézikönyve.
  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, [770] pag. var., 1997. ISBN: 9632242025
 11. Prugberger, T., Fodor, L., Csák, C.: Az agrárjog alapelemeinek vázlata II..
  Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 325 p., 1997.
 12. Papháziné Herczeg, I., Prugberger, T.: Európai fogyasztóvédelmi jogi konferencia.
  Magyar jog. 44 (4), 249-253, 1997.
 13. Károlyi, G., Prugberger, T., Nagy, Z.: Gazdasági jogi ismeretek.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 20 cm, 1997.
 14. Károlyi, G., Prugberger, T.: Gazdasági jogi ismeretek.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1997.
 15. Prugberger, T.: Ismertetés: Munkajog I..
  Magyar jog. 44 (10), 630-633, 1997.
  (Ismertetett mű: Kiss György. -Munkajog I. /Pécs : Janus Pannonius Tudományegyetem, 1996. -462 p.)
 16. Prugberger, T.: Kritikai észrevételek a birtokrendezésről szóló törvény koncepciójához.
  Magyar jog. 44 (8), 474-476, 1997.
 17. Prugberger, T.: Kritikai észrevételek a felsőoktatási törvényhez és annak 1996. évi módosításához.
  Magyar felsőoktatás. 1-2 15-19, 1997.
 18. Prugberger, T.: Kritikai megjegyzések a bírósági szervezet tervett módosításáról.
  Magyar jog. 44 (2), 82-86, 1997.
 19. Prugberger, T.: Kritikai megjegyzések a bírósági szervezet tervezett módosításáról.
  Magyar jog. 44 (2), 82-92, 1997.
 20. Prugberger, T., Rácz, Z.: Magyar és európai foglalkoztatástámogatási és munkaügyi igazgatási jog.
  Bihar Kiadó, Miskolc, 61 p., 1997.
 21. Prugberger, T.: Magyar és európai munka- és közszolgálati jog: a magyar és a közép-kelet-európai munka- és közszolgálati jog reformja a nyugat-európai államok jogi szabályozásának tükrében, az amerikai megoldásokra is kitekintéssel.
  Közgazdasági és Jogi Kvk., Budapest, 482, [14] p., 1997. ISBN: 9632241703
 22. Prugberger, T.: Néhány gondolat a magyar földtörvény-módosítási tervezethez.
  Valóság. 40 (10), 27-44, 1997.
 23. Prugberger, T., Károlyi, G., Törő, E.: Polgári jogi előadásvázlatok.
  In: Gazdasági magánjog függelék, Bihar Kiadó, Miskolc, 337-372, 1997.
 24. Prugberger, T.: Szombathely regionális szerepe, kulturális helyzete: (körkérdésválaszok).
  Vasi szemle. 51 (5), 599-601, 1997.
1996
 1. Prugberger, T.: A hazai sztrájkok érdekegyeztetést érintő tanulságai.
  Magyar közig. 46 (8), 511-512, 1996.
 2. Prugberger, T., Fodor, L.: A környezetjog rendszere, elméleti és gyakorlati kérdései.
  Neotipp, Budapest, 236 p., 1996. ISBN: 9630471272
 3. Prugberger, T., Szebehelyi, K.: A magyar munkajog vergődése az európai uniós normák és a liberálkapitalizmus igényei között.
  Jogtud. közlöny. 51 (12), 509-518, 1996.
 4. Prugberger, T.: A magyarság és a közép-európai országok népeinek lehetőségei az Európai Unión belül kialakítható közép-európai regionális együttműködés keretében.
  Gazdaság és társadalom. 7 (3-4), 281-297, 1996.
 5. Prugberger, T.: A magyar szövetkezeti jogi szabályozás alakulása, mai helyzete és megújításának kérdései.
  Magyar jog. 2 82-90, 1996.
 6. Prugberger, T.: A magyar társadalombiztosítási rendszer átalakításának kérdéseihez.
  Magyar közig. 47 (7), 404-413, 1996.
 7. Prugberger, T.: A magyar társadalombiztosítási rendszer néhány szervezeti és hatásköri kérdései.
  Magyar közig. 7 396-403, 1996.
 8. Prugberger, T.: A mezőgazdasági földhaszonbérlet továbbfejlesztésének egyes jogi kérdései.
  Gazdaság és jog. 4 (6), 20-22, 1996.
 9. Prugberger, T.: A Munka Törvénykönyvének 1995. júniusi módosításáról "euroszociális" aspektusból.
  Jogtud. közlöny. 51 (5), 193-202, 1996.
 10. Prugberger, T.: A munkaügyi érdekegyeztetés rendszerének jogi szabályozása az Európai Közösség tagállamaiban és Magyarországon: (értékelés és javaslatok).
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 12 97-116, 1996.
 11. Prugberger, T.: A puding próbája: (az Európai Megállapodás c. könyv kritikai ismertetése).
  Európa fórum. 6 (1), 79-89, 1996.
  (Ismertetett mű: szerk. Balázs Péter, Marc Maresceau. -Az Európai Megállapodás végrehajtásának jogi és elméleti kérdései /Budapest : Országos Műszaki Információs Központ és Könyvtár, 1995. -248 p.)
 12. Prugberger, T.: A társadalombiztosítási önkormányzat korszerűsítésének kérdéséhez.
  Magyar közig. 2 65-81, 1996.
 13. Prugberger, T., Fodor, L.: Az agrárjog alapelemeinek vázlata I.: jogfejlődés és jogösszehasonlítás.
  Bíbor Kiadó, Miskolc, 285 p., 1996.
 14. Prugberger, T.: Az érdekegyeztetés mint alkotmányilag szabályozandó közjogi és szakjogágazati problematika.
  In: Emlékkönyv Dr. Szentpéteri István egyetemi tanár születésének 70. évforulójára, József Attila Tudományegyetem, Szeged, 473-488, 1996, (Acta Universitatis Szegediensis de Attila József Nominatae, ISSN 0324-6523. Acta juridica et politica, ISSN 0563-0606 ; Tom. 48. fasc. 1-48)
 15. Prugberger, T.: Az új szövetkezeti törvény szükségessége.
  In: Magyar Jogászegylet 9. Vándorgyűlése : Gyula. 1996. okt. 12-13. : előadásgyűjtemény, Magyar Jogászegylet Kiadása, Budapest, 76-84, 1996.
 16. Prugberger, T.: Egy "öreg jogász" visszaemlékezései saját pályafutására / Prugberger Tamás.
  Jogtud. közlöny. 51 (9), 383-385, 1996.
  (Ismertetett mű: Trócsányi László. -Jogászi pályám emlékei /[S.l.] : [s.n.], 1991. -68 p.)
 17. Károlyi, G., Prugberger, T., Nagy, Z., Kövesházy, T., Törő, E.: Gazdasági közjog.
  KLTE Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete :, Debrecen ;, 260 p., 1996.
 18. Károlyi, G., Prugberger, T., Nagy, Z.: Gazdasági magánjog.
  KLTE Közgazdasági és Üzleti Tudományok Intézete :, Debrecen ;, 320 p., 1996.
 19. Prugberger, T.: Gondolatok a szövetkezet intézményének újraszabályozásának koncepciójához.
  Gazdaság és jog. 4 (9), 21-24, 1996.
 20. Károlyi, G., Prugberger, T., Nagy, Z.: Magánjogi vázlatok.
  In: Gazdasági jogi ismeretek : gazdasági magánjog / Prugberger Tamás, Nagy Zoltán, Károlyi Géza, Bíbor Kiadó, Miskolc, 224-256, 1996. ISBN: 96385387
 21. Prugberger, T.: Még egyszer az ÜT és SZB titkár személyének szakbírósági rendszer tervezett megszüntetéséhez.
  Munkaügyi szemle. 40 (12), 42-43, 1996.
 22. Prugberger, T.: Nemzetközi szeminárium a békéltető-közvetitő szolgálat magyarországi kiépítéséről.
  Magyar jog. 5 314-316, 1996.
 23. Prugberger, T.: Nemzetközi szeminárium a békéltető-közvetítő szolgálat magyarországi kiépítéséről.
  Magyar jog. 43 (5), 314-316, 1996.
1995
 1. Prugberger, T.: A földtörvénynek, a szövetkezeti és az átmeneti törvénynek a kárpótlási törvénnyel összefüggő alkotmányjogszerűsége.
  Gazdaság és társadalom. 6 (1), 48-64, 1995.
 2. Prugberger, T.: A gazdasági, a közszolgálati és a köztisztviselői munkaviszony szabályozásának kapcsolata egymáshoz, a hatályos és a tervezett szabályozás erényei és hátrányai a nyugat-európai megoldások tükrében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 10 107-156, 1995.
 3. Prugberger, T.: A konszern-munkajog megjelenése az EU-ban és hazai tanulságai.
  Európa fórum. 5 (4), 15-34, 1995.
 4. Prugberger, T.: A közalkalmazás és a közszolgálat jövő szabályozásának irányvonalai.
  Munkaügyi szemle. 39 (2), 46-47, 1995.
 5. Prugberger, T.: A makro- és mikrogazdaság-átalakítás szociális és egzisztenciális kihatásai az emberi erőforrásokra az európai normaértékek tükrében.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 11 171-184, 1995.
 6. Prugberger, T.: A mezőgazdaság és a környezet/természetvédelem kapcsolatának jogi rendezése Magyarországon.
  Magyar közig. 45 (2), 86-95, 1995.
 7. Prugberger, T.: A mezőgazdasági földtulajdoni, földhasználati és temelési viszonyok jogi rendezésének funkcióelmélete és krízise fejlődéstörténeti tükörben.
  Gazdaság és társadalom. 6 (3-4), 101-141, 1995.
 8. Prugberger, T.: A mezőgazdasági rendeltetésű ingatlanok jogi problémái.
  Gazdaság és jog. 3 (12), 21-22, 1995.
 9. Prugberger, T.: A munkaügyi érdekegyeztetési rendszer és a kollektív szerződéskötési jogosultság szabályainak néhány problematikus vonása.
  Jogtud. közlöny. 50 (5-6), 193-201, 1995.
 10. Prugberger, T.: A szövetkezetek alkotmányjogi szabályozásának kérdéséhez.
  Szövetkezés 15 (1), 13-24, 1995.
 11. Prugberger, T., Csák, C.: Az agrárjog alapelemeinek vázlata.
  Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 1995.
 12. Prugberger, T.: Az érdekegyeztetés rendszere a fejlett polgári államokban,Közép-Kelet-Európában és Magyarországon.
  Magyar jog. 42 (12), 719-726, 1995.
 13. Prugberger, T.: Dilemmák a termőföldtörvény módosítása körül.
  Magyar jog. 42 (4), 232-234, 1995.
 14. Prugberger, T.: Hozzászólás a munkavállalói garanciális jogok érvényesülésével kapcsolatos egyes kérdésekről c. cikkhez üzemi tanácsi aspektusból.
  Munkaügyi szemle. 39 (3), 43-44, 1995.
 15. Prugberger, T.: Ismertetés: A piac és az emberi tényező : a rendszerváltozás hatása a munka világának szabályozására.
  Magyar jog. 42 (8), 505-509, 1995.
  (Ismertetett mű: Kiss György. -A piac és az emberi tényező : a rendszerváltozás hatása a munka világának szabályozására /Budapest : Balassi Kiadó, 1995. -245 p.)
 16. Prugberger, T.: Néhány felvetés a felsőoktatási törvény és a felsőoktatási politika korrekciójához.
  Gazdaság és társadalom. 6 (2), 53-62, 1995.
 17. Prugberger, T.: Vita a méhmagzat életjoga és a születésszabályozás körül.
  Magyar jog. 42 (6), 374-376, 1995.
  (Ismertetett mű: Jobbágyi Gábor. -A méhmagzat életjoga : az abortuszlegalizáció konfliktusa /Budapest : EFO Kiadó, 1994. -231 p.)
1994
 1. Prugberger, T.: A biztosítási szerződések jogának újszerű szemlélete / Prugberger Tamás.
  Jogtud. közlöny. 49 (1), 37-41, 1994.
  (Ismertetett mű: Novotni Zoltán. -A biztosítási szerződések joga /Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyetem Jogi Továbbképző Intézet, 1993158 p.)
 2. Prugberger, T.: A kereskedelmi szövetkezetek szerepe a közép-kelet-európai térségben.
  Szövetkezés. 14 (1-2), 21-39, 1994.
 3. Prugberger, T.: A kollektív munkaügyi viták intézése.
  Magyar jog. 41 (4), 223-229, 1994.
 4. Prugberger, T.: A konszernmunkajog európai perspektívái.
  Európa fórum. 4 (4), 129-133, 1994.
 5. Prugberger, T., Tománé Szabó, R., Kenderes, G.: A közalkalmazás és a közszolgálat joga.
  Miskolci Egyetemi K., Miskolc, 54 p., 1994.
 6. Prugberger, T.: A közép-európai országok nemzetiségi és emberjogi problémáinak kezelése.
  Gazdaság és társadalom. 5 (2-3), 193-207, 1994.
 7. Prugberger, T., Tatár, I.: A munkaküzdelem jogi szabályozása.
  Európa fórum. 4 (2), 114-124, 1994.
 8. Prugberger, T., Csák, C.: A termőföld és a mezőgazdasági viszonyok korszerű rendezése.
  Magyar közig. 44 (8), 489-497, 1994.
 9. Prugberger, T., Tománé Szabó, R., Tatár, I.: Az üzemi és közalkalmazotti tanács (Nyugat Európában és Magyarországon).
  Munkástanácsok Országos Szövetsége, Budapest, 44 p., 1994. ISBN: 9630447401
 10. Prugberger, T.: Az üzemi tanács hazai szabályozásából fakadó jogalkotási és jogalkalmazási problémák.
  Munkaügyi szemle. 38 (11), 29-34, 1994.
 11. Prugberger, T., Tatár, I.: Az üzemi tanács közreműködési jogosítványai a munkavédelem területén.
  Kereskedelmi szle. 35 (5), 48-49, 1994.
 12. Prugberger, T.: Egy új magyar monográfia a nemzetközi környezeti jogról.
  Magyar jog. 41 (12), 766-768, 1994.
  (Ismertetett mű: Bakács Tibor. -Nemzetközi környezeti jog /Budapest : Környezetgazdálkodási Intézet, 1994187 p.)
 13. Prugberger, T.: Generációs érdekösszeütközések a foglalkoztatáspolitikában.
  Munkaügyi szemle. 38 (7-8), 65-66, 1994.
 14. Prugberger, T.: Gondolatok az Alkotmánynak a gazdasági alapnormákkal összefüggő reformjához.
  Magyar közig. 44 (10), 600-608, 1994.
 15. Prugberger, T.: Ismertetés: A munkabérek jogi szabályozása a piacgazdaságokban.
  Jogtud. közlöny. 49 (7-8), 323-324, 1994.
  (Ismertetett mű: Nagy László. -A munkabérek jogi szabályozása a piacgazdaságokban /Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1993218 p.)
 16. Prugberger, T.: Kormányzati esélyek és veszélyek az 1994. évi választásokat követően.
  Gazdaság és társadalom. 5 (4), 86-99, 1994.
 17. Czúcz, O., Gecse, I., Prugberger, T.: Magyar és európai társadalombiztosítási és munkaszociális jog.
  Egyetemi Kiadó, Miskolc, 322 p., 1994.
 18. Prugberger, T.: Szintézis vagy renszer, avagy mindkettő?.
  Állam- és jogtudomány. 36 (1-2), 197-206, 1994.
  (Ismertetett mű: Peschka Vilmos. -Appendix a jog sajátosságához /Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1992174 p.)
1993
 1. Prugberger, T.: A fizetésképtelenségi jog elvi követelményeinek érvényesülése a mai magyar jogi szabályozásban.
  Kereskedelmi szle. 34 (1), 11-15, 1993.
 2. Prugberger, T., Rácz, Z.: A foglalkoztatás támogatása és a munkanélküli ellátás Magyarországon.
  Európa fórum. 3 (1), 68-78, 1993.
 3. Prugberger, T.: A Kelet-európai Fizetési Unió és a gazdasági együttműködés gondolata.
  Gazdaság és társadalom. 4 (3), 131-142, 1993.
 4. Prugberger, T.: A kisebbségi jogok rendezésének kérdései Közép-Európa térségében.
  Gazdaság és társadalom. 4 (4), 78-102, 1993.
 5. Prugberger, T.: A környezetvédelmi jogi szabályozásrendszerének jogelméleti vonatkozásai és a főbb kodifikációs tennivalók.
  Magyar jog. 40 (8), 467-474, 1993.
 6. Prugberger, T., Kenderes, G.: A közalkalmazotti és a köztisztviselői jogviszony új jogi szabályozása.
  Magyar közig. 43 (6), 329-335, 1993.
 7. Prugberger, T., Beszterci, B.: A kulturális tényezők hatása a jogalkotásra.
  In: Kultúra jelene és jövője : tudományos konferencia : 1992. október 27., Veszprém / [szerk. Beszteri Béla], Magyar Tudományos Akadémia Veszprémi Akadémiai Bizottság, Veszprém, 21-33, 1993.
 8. Prugberger, T.: A magyar mezőgazdaság szerkezetének átalakulása a tervezett földtörvény módosítás és a már megalkotott kárpótlási- és szövetkezeti törvény hatására.
  Jogtud. közlöny. 48 (1), 6-14, 1993.
 9. Prugberger, T.: A magyar önkormányzati rendszer kialakításának elvi és gyakorlati kérdései: (a hatályos jogi szabályozástól elvonatkoztatva).
  Gazdaság és társadalom. 4 (1-2), 78-124, 1993.
 10. Prugberger, T., Tománé Szabó, R.: A munkajogi viták elbírálásával kapcsolatos új szabályozás a "reálszocialista" és a polgári megoldások, valamint a mai magyar gyakorlat tükrében.
  Magyar jog. 40 (11), 663-671, 1993.
 11. Prugberger, T., Tománé Szabó, R.: A munkáltató részéről történő felmondás új szabályainak kritikus pontjai az európai jog és a magyar gyakorlat vetületében I..
  Munkaügyi szemle. 37 (4), 18-24, 1993.
 12. Prugberger, T., Tománé Szabó, R.: A munkáltató részéről történő felmondás új szabályainak kritikus pontjai az európai jog és a magyar gyakorlat vetületében II..
  Munkaügyi szemle. 37 (5), 20-25, 1993.
 13. Prugberger, T.: A munkaügyi szabályozás átalakulása a szomszédos, volt reálszocialista kelet- és közép-európai országokban.
  Munkaügyi szemle. 37 (12), 28-35, 1993.
 14. Prugberger, T.: A települési és területi önkormányzat rendszere a mai tételesjogi szabályozásban (kritikai elemzés).
  Gazdaság és társadalom. 4 (3), 103-124, 1993.
 15. Prugberger, T.: A termőföld és a gazda: huszadik századi földrendelkezések I-II..
  Élet tud. 48 (51), 16-21, 1993.
 16. Prugberger, T.: Az új magyar munkajogi szabályozás az európai jogelvek, valamint a magyar alkotmányosság és a munkavállalói érdekérvényesülés és jogbiztonság szempontjából vizsgálva.
  Jogtud. közlöny. 48 (2), 62-71, 1993.
 17. Prugberger, T.: Huszadik századi földrendezések: a termőföld és a gazda.
  Élet tud. 48 (50), 1576-1578, 1993.
 18. Prugberger, T.: Két malomban őrölnek: perlik Zsíros Géza cégét.
  Hvg. 15 (36), 87-89, 1993.
 19. Prugberger, T.: Ki foglalkozhat ingatlan ügyekkel?: föld és ingatlannyilvántartási vita.
  Figyelő. 37 (36), 21, 1993.
 20. Prugberger, T.: Mennyiben eredményes a hazai privatizáció?.
  Gazdaság és társadalom. 4 (5), 64-69, 1993.
 21. Prugberger, T.: Munkavállalói részvétel az üzemi vezetésben Nyugat-Európában és Magyarországon.
  Magyar jog. 40 (2), 87-97, 1993.
 22. Prugberger, T.: Olvasói levél a földvitához.
  Hvg. 15 (41), 4, 1993.
 23. Prugberger, T.: Perelik Zsíros Géza cégét: két malomban őrölnek.
  Hvg. 15 (36), 87-89, 1993.
 24. Prugberger, T.: Vállalkozási és megbízás jellegű munkaviszonyok.
  Jogtud. közlöny. 48 (11-12), 422-429, 1993.
 25. Prugberger, T.: Vállalkozási megbízás jellegű munkaviszonyok.
  Jogtud. közlöny. 48 (11-12), 422-429, 1993.
1992
 1. Prugberger, T.: A koalíciós szervezetek és a koalíciós tárgyalások a nyugat-európai munkajogban és az új magyar Munka Törvénykönyvben.
  Magyar jog. 39 (8), 468-476, 1992.
 2. Prugberger, T.: A kollektív szerződés jogi szabályozása az Európai Közösség országaiban és Magyarországon.
  Magyar jog. 39 (12), 729-737, 1992.
 3. Kiss, I., Prugberger, T.: A munka törvénykönyve nálunk és más nemzeteknél.
  Beszélő. 3 (50), 32-33, 1992.
 4. Prugberger, T.: A szövetkezeti földhasználat a földtörvény tervbe vett átfogó módosításának tükrében.
  Jogtud. közlöny. 47 (7-8), 374-376, 1992.
 5. Prugberger, T.: Az érdekképviselet és az érdekegyeztetés neuralgikus munkajogi kérdései.
  Kereskedelmi szle. 33 (9-10), 53-58, 1992.
 6. Prugberger, T.: Az érdekképviselet és az érdekegyeztetés neuralgikus munkajogi kérdései.
  Kereskedelmi szle. 33 (12), 49-54, 1992.
 7. Prugberger, T., Hegedűs, I.: Az új magyar Munka Törvénykönyv (tervezete) és a Közös Piac munkajogi normái.
  Magyar jog. 39 (4), 223-230, 1992.
 8. Prugberger, T.: Az új szövetkezeti, kárpótlási és földtörvényalkotás kihatása a magyar agrárviszonyokra.
  Szövetkezés. 13 (1-2), 29-57, 1992.
 9. Prugberger, T., Novotni, Z.: Die Umstände des Wiederaufbaues des kapitalwirtschaftlichen Gesellschaftssystems in Ungarn.
  Publ. Univ. Misk. Sec. Jur. Pol. 7 1-9, 99-117, 1992.
 10. Prugberger, T.: Élelmiszeripari privatizáció, tovább, tovább.
  Figyelő. 36 (29), 21, 1992.
 11. Prugberger, T.: Ez elment vadászni: a termelőszövetkezeti tagokról.
  Figyelő. 36 (48), 34, 1992.
 12. Prugberger, T.: Foglalkoztatáspolitika és a munkanélküli ellátás az EK-ban.
  Európa fórum. 2 (4), 28-38, 1992.
 13. Prugberger, T.: Ismertetés: Magyar környezetjog.
  Állam- és jogtudomány. 34 (1), 265-267, 1992.
  (Ismertetett mű: Bakács Tibor. -Magyar környezetjog /Budapest ; Berlin : Springer Verlag, 1992240 p.)
 14. Prugberger, T.: Mellékjövedelem és oktatási színvonal.
  Magyar tudomány. 37 (99) (12), 1514-1515, 1992.
 15. Prugberger, T., Ploetz, M.: Összehasonlító munkajog: a magyar munkajog reformja az európai államok jogi szabályozása tükrében.
  Akademie der Angewandten Wissenschaften, Bonn, 297 p., 1992. ISBN: 9630423561
 16. Prugberger, T., Hegedűs, I.: Új Munka Törvénykönyvünk kritikai vizsgálata a Közös Piac munkajogi normáinak vetületében.
  Gazdaság és társadalom. 3 (3), 103-119, 1992.
 17. Prugberger, T.: Vissza saját hagyományainkhoz: újabb disszertáció, újabb próbaelőadás.
  Figyelő. 36 (49), 50, 1992.
1991
 1. Prugberger, T.: A bányászat által érintett tulajdoni, használati és kárhelytállási viszonyok korszerű rendezéséről.
  Magyar jog. 38 (3), 158-163, 1991.
 2. Prugberger, T.: Adalékok a kisajátítás jogintézményének korszerűsítéséhez.
  Magyar közig. 41 (2), 176-180, 1991.
 3. Prugberger, T.: A kereskedelmi és az ipar-szolgáltató szövetkezeti egységek vállalkozó hálózatának korszerűsítéséről.
  Kereskedelmi szle. 32 (6), 37-41, 1991.
 4. Prugberger, T., Lőrincz, E.: A környezetszennyezés és az ellen való védekezés jogi problémái a Közép-Kelet-Európai régióban.
  Jogtud. közlöny. 46 (5-6), 130-132, 1991.
 5. Kenderes, G., Prugberger, T.: A közszolgálat, a közalkalmazás és a köztisztviselés a tervbe vett új szabályozás tükrében.
  Magyar közig. 41 (10), 908-917, 1991.
 6. Prugberger, T., Gecse, I., Kenderes, G.: A magyar munkajog és társadalombiztosítási jog (a változási folyamatok tükrében).
  Miskolci Egyetem Civilisztikai Tudományok Intézete, Miskolc, 152 p., 1991.
 7. Prugberger, T.: A munkajogi felelősségi rendszer átalakításának kérdéséhez.
  Gazdaság és társadalom. 2 (3), 75-91, 1991.
 8. Prugberger, T.: A munkajogi felelősségi rendszer újraszabályozásának szempontjai.
  Munkaügyi szemle. 35 (6), 34-38, 1991.
 9. Prugberger, T.: A munkajog korszerűsítése a piacgazdálkodás kialakulásának sodrában.
  Közgazdasági szemle. 38 (1), 68-82, 1991.
 10. Prugberger, T.: A munkajog metamorfózisa a gazdasági folyamatok változása tükrében.
  Magyar jog. 38 (8), 457-465, 1991.
 11. Prugberger, T.: A munkáltatói szervezeten belüli vállalkozási rendszerek, mint a munkaviszony új formái.
  Munkaügyi szemle. 35 (2), 36-38, 1991.
 12. Prugberger, T., Szilágyi, S.: A szövetkezeti jog kulcskérdései a gazdaság átalakításának folyamatában: oktatási segédanyag.
  Miskolci Egyetem, Miskolc, 157 p., 1991.
 13. Prugberger, T., Orosz, G., Gáspárdy, L., Bíró, G.: Az államosítási jóvátételek, a reprivatizálás és a privatizálás igazságos rendezésének kérdéséhez.
  In: Ünnepi tanulmányok : Novotni Zoltán : a Kar fennállásának 10. évfordulója és az Ünnepelt 60. születésnapja alkalmából / Gáspárdy László, Prugberger Tamás, Bíró György, Miskolci Egyetem, Miskolc, 285-296, 1991.
 14. Prugberger, T.: Földjog a fejlett országokban.
  Heti kis újság. 1 (11), 8, 1991.
 15. Prugberger, T.: Földjog a fejlett országokban.
  Heti kis újság. 1 (10), 8, 1991.
 16. Prugberger, T.: Földjog a fejlett országokban: Benelux államok.
  Heti kis újság. 1 (9), 8-9, 1991.
 17. Prugberger, T.: Földjog a fejlett országokban: Dánia.
  Heti kis újság. 1 (6), 8-9, 1991.
 18. Prugberger, T.: Földjog a fejlett országokban: Németország.
  Heti kis újság. 1 (7), 9, 1991.
 19. Prugberger, T.: Földjog a fejlett országokban: Olaszország és Franciaország.
  Heti kis újság. 1 (8), 8-9, 1991.
 20. Prugberger, T.: Földjog a fejlett országokban: Skócia.
  Heti kis újság. 1 (13), 8, 1991.
 21. Prugberger, T.: Földjog a fejlett országokban: Svájc.
  Heti kis újság. 1 (12), 8, 1991.
 22. Prugberger, T.: Gondolatok a kárpótlási törvény-tervezethez.
  Heti kis újság. 1 (13), 7, 1991.
 23. Prugberger, T., Kenderes, G.: Készül a Munka Törvénykönyve: szebb lesz, de sokkal jobb nem.
  Figyelő. 35 (20), 5, 1991.
 24. Prugberger, T., Kenderes, G.: Készül a Munka Törvénykönyve: szebb lesz, de sokkal jobb nem.
  Figyelő. 35 (20), 3, 1991.
 25. Prugberger, T., Lőrincz, E.: Kiút Kelet-Európa szennyéből.
  Ötlet. 1 (18), 5, 1991.
 26. Prugberger, T., Lőrincz, E.: Kiút Kelet-Európa szennyéből.
  Ötlet. 1 (19), 10, 1991.
 27. Prugberger, T.: Közkereseti társaság vagy gazdasági munkaközösség.
  Ötlet. 1 (9), 9, 1991.
 28. Prugberger, T.: Közkereseti társaság vagy gazdasági munkaközösség?.
  Ötlet. 1 (9), 9, 1991.
 29. Prugberger, T.: Némely aggályok a kárpótlási törvény születését illetően: kis magyar földügyek.
  Ötlet. 10 (13), 4-6, 1991.
 30. Prugberger, T., Novotni, Z.: Nemzetközi jog és környezetvédelem.
  Élet és tudomány. 46 (4), 10, 1991.
 31. Prugberger, T.: Privatizációt és kártalanítást is.
  Figyelő. 35 (4), 7, 1991.
 32. Prugberger, T.: Rendszerváltás és az új szövetkezeti törvény.
  Jogtud. közlöny. 46 (3-4), 45-58, 1991.
 33. Prugberger, T.: Reprivatizációt és kártalanítást is!.
  Figyelő. 35 (4), 7, 1991.
 34. Prugberger, T.: Új cselédvilág Magyarországon?.
  Ötlet. 10 (5), 10, 1991.
1990
 1. Prugberger, T.: Adalékok az agrárjog jogrendszerbeli elhelyezéséhez.
  Jogtud. közlöny. 45 (5), 178-181, 1990.
 2. Prugberger, T.: A föld bajjal jár.
  Figyelő. 34 (9), 11, 1990.
 3. Prugberger, T.: A kolhozrendszer végnapjai.
  Ötlet. 9 (15), 14-15, 1990.
 4. Prugberger, T.: Állami vagyon reprivatizációja: részjegyes megoldás.
  Heti világgazdaság. 12 (33), 71-72, 1990.
 5. Novotni, Z., Prugberger, T.: A mai társasvállalkozások problémái.
  Kereskedelmi szle. 31 (6), 42-46, 1990.
 6. Prugberger, T.: A munkáltatói és a munkaadói érdekek korszerű munkajogi rendezésének egyes kérdései.
  Munkaügyi szemle. 34 (12), 27-32, 1990.
 7. Prugberger, T.: A munkavállalói részvétel a vállalati irányításban.
  Gazdaság és társadalom. 1 (6), 75-93, 1990.
 8. Prugberger, T.: A tulajdon és a tulajdonosi érdekeltség átrendeződésének néhány problémája.
  In: Tulajdonviszonyok, tulajdonjog, Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete, Budapest, 28-35, 1990.
 9. Novotni, Z., Prugberger, T.: A tulajdon jogi szabályozásának problémái általában a mezőgazdaságban, különös tekintettel az állami gazdaságra.
  In: Tulajdonviszonyok, tulajdonjog, Szakszervezetek Gazdaság- és Társadalomkutató Intézete, Budapest, 101-143, 1990.
 10. Prugberger, T.: A vadgazdálkodás és a vadászati jog korszerűsítésének néhány problémája Magyarországon.
  Magyar közig. 40 (8), 749-755, 1990.
 11. Novotni, Z., Prugberger, T.: A vállalkozói magatartás etikai és jogi normái.
  Kereskedelmi szle. 31 (5), 31-36, 1990.
 12. Prugberger, T.: Az erdőket érintő tulajdoni és használati viszonyok jogi szabályozásának korszerűsítéséhez.
  Magyar jog. 37 (4), 321-331, 1990.
 13. Prugberger, T.: Demokrácia, piacgazdaság, munkajog.
  Munkaügyi szemle. 34 (6), 31-34, 1990.
 14. Prugberger, T.: Földtulajdon: bő gatyából farmerba.
  Heti világgazdaság. 12 (22), 69-70, 1990.
 15. Prugberger, T., Novotni, Z.: Gazdasági jogi előadások a miskolci jogi karon.
  Jogtud. közlöny. 45 (4), 231-236, 1990.
 16. Prugberger, T.: Hozzászólás a vadgazdálkodás és a vadászati jog korszerűsítésének kodifikációs tervezetéhez.
  Magyar jog. 37 (9), 738-744, 1990.
 17. Prugberger, T.: Legújabb szabadságunk: az önkormányzati törvény margójára.
  Élet és tudomány. 45 (35), 1108-1110, 1990.
 18. Prugberger, T.: Mi lehet a tsz-ből?.
  Figyelő. 34 (21), 10, 1990.
 19. Prugberger, T.: Mit örököl a polgármester?: a települési önkormányzati tulajdon problémái.
  Élet és tudomány. 45 (39), 1239-1240, 1990.
 20. Prugberger, T.: Munkajogi reform nyugat-európai mintára.
  Munkaügyi szemle. 34 (11), 22-29, 1990.
 21. Prugberger, T.: Privatizáció és/vagy szövetkezés.
  Szövetkezeti kereskedelem. 8 (6), 30, 1990.
 22. Prugberger, T.: Rendszerváltás és a magyar munkajog átalakítása.
  Gazdaság és társadalom. 1 (5), 72-95, 1990.
 23. Prugberger, T.: Svájci modell: ruszinszkói és szlovákiai magyarok.
  Ötlet. 9 (20), 26-27, 1990.
 24. Prugberger, T.: Szövetkezetalakítás és földtulajdonrendszer.
  Borsodi szemle. 35 (2), 62-71, 1990.
 25. Domokos, J., Prugberger, T.: Szövetkezeti autonómia és annak visszavétele.
  Szövetkezeti kereskedelem. 8 (4), 42-44, 1990.
 26. Domokos, J., Prugberger, T.: Szövetkezeti autonómia és az autonómia visszavétele: (az ágazati iránytás hullámzásai a hetvenes évektől napjainkig).
  Közgazdasági szemle. 37 (2), 233-245, 1990.
 27. Prugberger, T.: Vállalati tulajdon, vállalati önigazgatás, polgári jogias munkajog.
  Gazdaság és társadalom. 1 (4), 75-99, 1990.
 28. Prugberger, T.: Vállalkozás, szövetkezet és munkahelybiztosítás kérdései tulajdonjogi megközelítésben.
  Jogtud. közlöny. 45 (2), 70-79, 1990.
1989
 1. Prugberger, T., Kenderes, G., Tatár, I.: "(El)tervezett" sztrájkjog.
  Élet és tudomány. 44 (1), 8-9, 1989.
 2. Prugberger, T.: A belső vagyoni és vállalkozási jogviszonyok az önkormányzati jellegű vállalatoknál.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 211 p., 1989. ISBN: 9637004483
 3. Prugberger, T.: A földek védelmében.
  Élet és tudomány. 44 (22), 692-693, 1989.
 4. Prugberger, T.: A földjogi szabályozás megújításának kérdései.
  Állam és igazgatás. 39 (7), 609-617, 1989.
 5. Kenderes, G., Prugberger, T.: A gazdasági reformról jogi megközelítésben.
  Borsodi szemle. 34 (2), 54-63, 1989.
 6. Prugberger, T.: A gazdasági-társasági és a vállalati vagyonhoz történő tagi-dolgozói hozzájárulás néhány aktuális kérdéséhez.
  Jogtud. közlöny. 44 (3), 122-125, 1989.
 7. Prugberger, T., Trócsányi, L.: A jogalkotás rejtelmei.
  Élet és tudomány. 44 (13), 392-393, 1989.
 8. Bábosik, K., Prugberger, T.: A jogi személyek szövetkezeti tagságának problémájához.
  Közgazdasági szemle. 36 (2), 206-214, 1989.
 9. Domokos, J., Prugberger, T.: A kereskedelmi ágazati irányításának gyakorlatáról.
  Kereskedelmi szle. 30 (1), 41-45, 1989.
 10. Prugberger, T., Kenderes, G., Tatár, I.: A munkanélküli segély gyengéi.
  Élet és tudomány. 44 (16), 488-490, 1989.
 11. Prugberger, T.: A szövetkezeti jog jövője.
  Szövetkezeti hírmagazin. 2 (10), 1989.
 12. Prugberger, T.: A szövetkezet nem társaság?.
  Figyelő. 33 (2), 3, 1989.
 13. Prugberger, T.: A társadalomgazdasági reformfordulat szervezeti és jogalakítási kérdéseihez.
  MTA ÁKP, Budapest, 153 p., 1989. ISBN: 963745021X
 14. Prugberger, T.: A társadalomgazdasági reformfordulat szervezeti és jogalkotási kérdéseihez.
  MTA Államtudományi Kutatások Programirodája, Budapest, 153 p., 1989. ISBN: 963745021X
 15. Prugberger, T.: A tulajdonosi érdekeltség erősítésének néhány gazdasági eszköze.
  Kereskedelmi szle. 30 (11), 39-41, 1989.
 16. Prugberger, T., Tóth, A., Hajdók, Z., Máté, J.: Az államfő és a kormány.
  In: Az államfő és a kormány : az igazságszolgáltatás és az ügyészség / [szerk. Hajdók Zsolt, Máté Jánosné], Építésgazdasági és Szervezési Intézet, Budapest, 35-40, 1989, (Alkotmányjogi Füzetek ; ISBN: 963732545
 17. Prugberger, T., Tóth, A.: Az országgyűlés és a kormány.
  In: A hatalmi ágak megosztása, Építésgazdasági és Szervezési Intézet, Budapest, 48-53, 1989, (Alkotmányjogi füzetek, ISBN: 9637325484
 18. Prugberger, T., Tóth, A., Kilényi, G.: Helyi és szakmai önkormányzatok.
  In: Helyi és szakmai önkormányzatok : tulajdonformák, állami pénzügyek / [szerk. Kilényi Géza], Építésgazdasági és Szervezési Intézet, Budapest, 50-55, 1989, (Alkotmányjogi füzetek ; ISBN: 963732545
 19. Prugberger, T., Tóth, A., Hajdók, Z., Máté, J.: Igazságszolgáltatás, ügyészség.
  In: Az államfő és a kormány : az igazságszolgáltatás és az ügyészség / [szerk. Hajdók Zsolt, Máté Jánosné], Építésgazdasági és Szervezési Intézet, Budapest, 113-116, 1989. ISBN: 963732545
 20. Prugberger, T.: Megjegyzések a tulajdon és a tulajdonelmélet reformjához.
  Jogtud. közlöny. 44 (9), 491-493, 1989.
 21. Prugberger, T.: Miként alakuljon a szakszervezetek kapcsolatrendszere?.
  Szószóló. 2 (4), 3, 1989.
 22. Prugberger, T., Tóth, A., Hajdók, Z., Máté, J.: Nemzeti jelképeink.
  In: Az alkotmány alapelvei. Szerk.: Hajdók Zsolt, Máté Jánosné, ÉGSZI, Budapest, 50-52, 1989. ISBN: 9637325476
 23. Prugberger, T., Tóth, A.: Parlament, képviselők, választási törvény.
  In: Parlament, választás / [szerk. Hajdók Zsolt, Máté Jánosné], ÉGSZI, Budapest, 54-64, 1989. ISBN: 9637325492
 24. Prugberger, T.: Requviem egy kutatóhelyért.
  Figyelő. 33 (45), 6, 1989.
 25. Prugberger, T., Tatár, I., Kenderes, G.: Segít-e a segély?.
  Jelző. 1 (10), 37-42, 1989.
 26. Prugberger, T.: Szövetkezeti jogok: osztásjel.
  Hvg. 11 (18), 69-70, 1989.
 27. Domokos, J., Prugberger, T.: Szövetkezeti típusok és tagjaik vállalkozási kapcsolatai.
  Kereskedelmi szle. 30 (9-10), 69-73, 1989.
 28. Prugberger, T.: Társulati formák: a szövetkezeti részvénytársaság.
  Élet és tudomány. 44 (24), 10, 1989.
 29. Prugberger, T.: Változatok egy választásra.
  Élet és tudomány. 44 (34), 1064-1065, 1989.
1988
 1. Prugberger, T.: A belső vagyoni és vállalkozási jogviszonyok az önkormányzati jellegű vállalatoknál.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 211 p., 1988. ISBN: 9637004483
 2. Prugberger, T.: A szövetkezeti jog jövője.
  Szövetkezeti hírmagazin. 2 (10), 10, 1988.
 3. Prugberger, T.: A szövetkezeti tulajdonról.
  Figyelő. 32 (26), 4, 1988.
 4. Prugberger, T.: A szövetkezeti tulajdonról.
  Figyelő. 32 (26), 4, 1988.
 5. Prugberger, T.: Foglalkoztatottsági elsőbbség?.
  Szövetkezeti hírmagazin. 1 (32) (2), 17, 1988.
 6. Prugberger, T.: Hozzászólás a szövetkezeti tulajdon néhány elméleti és gyakorlati kérdéséhez.
  Szövetkezés. 1 35-36, 1988.
 7. Prugberger, T., Lőrinc, E.: Ki a felelős a letarolt földekért.
  Élet és tudomány. 43 (28), 870-871, 1988.
 8. Prugberger, T.: Munkanélküli tulajdonosok.
  Figyelő. 32 (6), 8, 1988.
 9. Prugberger, T., Bábosik, K.: Szövetkezeti státuskérdések jogi rendezése megváltozott gazdasági viszonyok között.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 118 p., 1988. ISBN: 9637004491
 10. Prugberger, T.: Tiltott, tűrt, támogatott formák.
  Ötlet. 7 (25), 10-11, 1988.
 11. Prugberger, T.: Vagyonérdekeltség csak szavakban.
  Figyelő. 32 (9), 6, 1988.
 12. Prugberger, T.: Vagyonérdekeltség - csak szavakban.
  Figyelő. 32 (9), 5, 1988.
 13. Prugberger, T.: Vagyon és foglalkoztatás.
  Szakszerv. Szle. 17 (11), 34-37, 1988.
 14. Prugberger, T., Sindler, G.: Vállalkozási egységrendszerek a mezőgazdasági vállalatoknál.
  Jogtud. közlöny. 43 (6), 312-322, 1988.
 15. Prugberger, T.: Veszteséges tsz-ek: összevonással vagy decentralizálással?.
  Figyelő. 32 (35), 6, 1988.
 16. Prugberger, T.: Vesztességes tsz-ek: összevonással vagy decentralizálással.
  Figyelő. 32 (35), 6, 1988.
1987
 1. Prugberger, T.: A dolgozók vagyona?.
  Figyelő. 31 (38), 3, 1987.
 2. Prugberger, T.: A jogalanyiság strukturális felfogásának megjelenése és alapproblémái a szövetkezetek gazdasági és szervezeti életében.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 127 p., 1987. ISBN: 9637004408
 3. Prugberger, T.: A munkavégzés és a dolgozói érdekvédelem szabályozása a vállalatoknál és a szövetkezeteknél.
  MTA Államtudományi Kutató Programirodája, Budapest, 161 p., 1987. ISBN: 9637256504
 4. Prugberger, T.: A szövetkezetek jogi szabályozásának lehetősége egy egységes vállalati törvény keretében (szövetkezeti jogi szempontból).
  Jogtud. közlöny. 42 (12), 647-654, 1987.
 5. Prugberger, T.: Az állami beavatkozás határai a szövetkezetekre vonatkozó jogi szabályozásnál.
  MTA Államtudományi Kutató Programirodája, Budapest, 197 p., 1987. ISBN: 9637256369
 6. Prugberger, T.: Szövetkezeti tulajdon - lépcsőzetesen.
  Figyelő. 31 (15), 3, 1987.
1986
 1. Prugberger, T.: A komplex jogalanyiság és a kiteljesített jogi személyiségfogalom kérdéséhez.
  Állam- és jogtudomány. 29 (1), 180-189, 1986.
 2. Prugberger, T.: A szövetkezeti tagok önkéntes működéstámogatási formáinak új jogi szabályozásáról.
  Jogtud. közlöny. 41 (3), 132-139, 1986.
 3. Prugberger, T.: A tagsági részjegy új szövetkezeti jogi szabályozása és az ennek alapján kialakult joggyakorlati tapasztalatok.
  Jogtud. közlöny. 41 (2), 61-67, 1986.
 4. Prugberger, T., Zsohár, A.: A versenyvállalati gazdaságirányítás és felügyelet néhány rendszertani és tartalmi kérdésének reformjához.
  Magyar Tudományos Akadémia, Budapest, 51 p., 1986. ISBN: 9637251871
 5. Prugberger, T.: Szövetkezetek: munkahely-teremtés és -felszámolás.
  Figyelő. 30 (48), 3, 1986.
1985
 1. Bak, J., Prugberger, T.: Adalékok és javaslatok egy új szövetkezeti törvényhez.
  Jogtud. közlöny. 40 (5), 235-242, 1985.
 2. Prugberger, T., Török, G.: A fizetésképtelenségi jog: talpra vállalat!.
  Figyelő. 29 (25), 3, 1985.
 3. Prugberger, T., Török, G.: A fizetésképtelenségi jog reformja elé.
  Állam és igazgatás. 35 (10), 902-909, 1985.
 4. Prugberger, T.: A mezőgazdasági földekre vonatkozó egységes jogi szabályozás kódexrendszerének kialakításához.
  Jogtud. közlöny. 40 (3), 144-149, 1985.
 5. Prugberger, T.: A szövetkezetek gazdaságirányítása és állami felügyelete.
  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 329 p., 1985. ISBN: 9632215206
 6. Prugberger, T.: A szövetkezet és a tagok vagyoni, valamint vállalkozási kapcsolatának jogi kérdései.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 167 p., 1985. ISBN: 963700422X
 7. Prugberger, T.: A vállalati vagyonérdekeltségi rendszer reformjának egyes kérdései.
  Pénzügyi szle. 29 (10), 770-776, 1985.
 8. Domokos, J., Prugberger, T.: Vállalkozás - érdekeltség.
  Mozgó világ. 11 (7), 94-102, 1985.
1984
 1. Prugberger, T.: A szövetkezetfelügyeleti intézményrendszer fejlődése (az általános gazdaságirányítási modellfejlődés tükrében).
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 152 p., 1984. ISBN: 9637004092
 2. Prugberger, T.: Gazdasági struktúránk reformjáról: megjegyzések Kopátsy Sándor könyvéhez.
  Közgazdasági szemle. 31 (6), 714-723, 1984.
  (Ismertetett mű: Kopátsy Sándor. -Hiánycikk : a vállalkozás /Budapest : Közgazdasági és Jogi Kvk., 1983. -280 p. -)
 3. Prugberger, T.: Ismertetés: Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás.
  Magyar jog. 31 (1), 78-81, 1984.
  (Ismertetett mű: Harmathy Attila. -Szerződés, közigazgatás, gazdaságirányítás /Budapest : Akadémiai Kiadó, 1983210 p.)
1983
 1. Prugberger, T.: A magyar agrárjogi szabályozás jellege és kritikai elemzése: tanulmány és vita.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 52 p., 1983. ISBN: 9637004025
 2. Prugberger, T., Zsohár, A.: A növénytermesztés és a növényvédelem állami befolyásolásáról.
  Állam és igazgatás. 33 (7), 634-645, 1983.
 3. Prugberger, T.: A szakcsoporti tagsági viszony szabályozásának néhány jogi problémája.
  Jogtud. közlöny. 38 (11), 723-726, 1983.
 4. Prugberger, T.: A szocialista kisvállalkozás szövetkezeti formáinak jogi alaproblémái.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 134 p., 1983. ISBN: 9637005994
 5. Prugberger, T.: A szövetkezet és a tagok vagyoni kapcsolatának új formái, különös tekintettel a részjegyre és a célrészjegyre.
  Jogtud. közlöny. 38 (1), 10-15, 1983.
 6. Prugberger, T.: Az állami vállalati és a szövetkezeti szakcsoporti autonómiájának néhány tulajdonosi problémája.
  Jogtud. közlöny. 38 (6), 416-419, 1983.
1982
 1. Prugberger, T.: A jogi felelősség a környezetvédelem szolgálatában.
  Jogtud. közlöny. 37 (6), 472-475, 1982.
  (Ismertetett mű: Bakács Tibor, Szentgyörgyi Rezső. -Környezet, jog, felelősség /Veszprém : MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága, 1980102 p.)
 2. Prugberger, T.: A szocialista magyar vállalati jog egyes kérdéseihez szövetkezeti jogi aspektusból.
  Állam- és jogtudomány. 25 (4), 743-757, 1982.
 3. Prugberger, T.: A szövetkezetek üzemszervezeti egységeinek önállósodását és kapcsolatépítésük rendjét megvalósító jogi eszközök.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 135 p., 1982. ISBN: 9637005684
 4. Prugberger, T.: A szövetkezeti gazdálkodás korszerű jogi rendezésének néhány problémájához.
  Állam és igazgatás. 32 (10), 880-889, 1982.
 5. Prugberger, T.: A szövetkezet vezetésének és a tisztségviselők választásának demokratizmusa.
  Jogtud. közlöny. 37 (7), 510-517, 1982.
 6. Prugberger, T.: A szövetkezetvezetési felelősség időszerű elméleti kérdései.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 179 p., 1982.
 7. Prugberger, T., Zsohár, A.: Elgondolások a kisszövetkezeti szféra jogi szabályozásához.
  Jogtud. közlöny. 37 (1), 11-22, 1982.
1981
 1. Prugberger, T.: A gazdaságirányítás és a szövetkezeti gazdálkodás.
  Állam és igazgatás. 31 (1), 21-30, 1981.
 2. Prugberger, T.: A kisszövetkezetek főbb belső szervezeti kérdései és a jogi szabályozás.
  In: Kisvállalatok, kisszövetkezetek és kisvállalkozás : a Szövetkezeti Kutató Intézetben 1980. nov. 12-én lezajlott vitaülés jegyzőkönyve / Gyenes Antal felelős kiadó, Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 37-56, 1981.
 3. Prugberger, T.: A szövetkezetek állami felügyelete és annak vizsgálatából leszűrhető főbb szövetkezeti és gazdaságirányítási jogi problémák.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 149 p., 1981. ISBN: 9637005420
 4. Prugberger, T.: A szövetkezetek osztályozásának néhány újabb problémája a gazdasági folyamatok tükrében.
  Jogtud. közlöny. 36 (3), 200-206, 1981.
 5. Prugberger, T.: A szövetkezeti önigazgatás demokratizmusának néhány problémája.
  Állam és igazgatás. 31 (9), 812-820, 1981.
 6. Zsohár, A., Prugberger, T.: Az agráripari integráció új formáinak hatása a szövetkezetekre Magyarországon.
  Magyar jog. 28 (5), 429-433, 1981.
1980
 1. Meszticzky, A., Prugberger, T.: A mezőgazdasági és ipari termelőszövetkezeteket érintő jogi túlszabályozás problémája.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 130 p., 1980. ISBN: 9637562370
1979
 1. Prugberger, T.: A gazdasági demokrácia jogintézmény kialakításának néhány problémája szövetkezeti kis- és középvállalati megközelítésben.
  Gazdaság és jogtudomány. 13 (3-4), 427-448, 1979.
 2. Bak, J., Pap, J., Meszticzky, A., Prugberger, T.: A mezőgazdasági termelési rendszerek jogi szabályozásának néhány programja.
  Magyar jog. 26 (2), 148-154, 1979.
 3. Prugberger, T.: A termelőszövetkezeti közös és a háztáji gazdaság kapcsolatának alakulása és jogi tükröződése.
  Jogtud. közlöny. 34 (9), 594-603, 1979.
 4. Prugberger, T.: Az állami felügyelet kulcskérdései a mezőgazdasági termelőszövetkezetekben.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 150 p., 1979. ISBN: 9637003665
 5. Prugberger, T.: Az ipari szövetkezetek állami felügyeletének időszerű kérdéseiről.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 150 p., 1979. ISBN: 9637003908
 6. Prugberger, T.: Joghézag és az analógia alkalmazása a szövetkezeti jogban.
  Jogtud. közlöny. 34 (1), 46-55, 1979.
 7. Prugberger, T.: Tagsági megállapodások a szövetkezetekben.
  Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, Budapest, 437 p., 1979. ISBN: 9632207831
1978
 1. Prugberger, T.: A gazdasági szervezetek szabályozásának jogrendszertani kérdései: különös tekintettel a szövetkezeti és az agrár viszonyokra.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 240 p., 1978. ISBN: 9637003592
 2. Prugberger, T.: A szocialista állam gazdaságszervező tevékenysége.
  Jogtud. közlöny. 33 (3), 153-157, 1978.
 3. Prugberger, T.: Tagsági megállapodások a lakásszövetkezetekben.
  Magyar jog. 25 (11), 1017-1021, 1978.
1977
 1. Prugberger, T.: A szövetkezeti jogi szabályozás néhány strukturális kérdése.
  Gazdaság és jogtudomány. 11 (1-2), 159-182, 1977.
 2. Prugberger, T., Deák, E.: Az ipari szövetkezetek belső szervezeti, vagyoni és tagsági viszonyainak néhány időszerű önszabályozási és jogalkalmazási problémája.
  Szövetkezeti Kutató Intézet, Budapest, 40 p., 1977. ISBN: 9637003444
1976
 1. Prugberger, T.: A biztosító teljesítési kötelezettségének néhány elvi és gyakorlati kérdése.
  Biztosítási szle. 22 (5), 133-136, 1976.
 2. Prugberger, T.: A jogkövetkezmény levonás néhány aktuális jogelméleti kérdése hazai jogfejlődésünk tükrében.
  Jogtud. közlöny. 31 (10), 578-588, 1976.
 3. Prugberger, T.: A szövetkezeti jogviszony-szabályozás egyes időszerű elvi és gyakorlati kérdései.
  Magyar jog. 23 (2), 94-109, 1976.
1975
 1. Prugberger, T.: A jogrendszer tagozódásának egyes időszerű kérdései.
  Jogtud. közlöny. 30 (10), 602-611, 1975.
 2. Prugberger, T.: A szerződés általános szabályainak a decentralizált gazdaságirányítási rendszerben felmerülő néhány elvi kérdése.
  Magyar jog. 22 (3-4), 163-177, 1975.
 3. Prugberger, T.: A szerződés általános szabályainak a decentralizált gazdaságirányítási rendszerben felmerülő néhány elvi kérdése.
  Magyar jog. 22 (5), 266-277, 1975.
 4. Prugberger, T.: A szövetkezeti jogviszony-szabályozás egyes időszerű elvi és gyakorlati kérdései.
  Magyar jog. 22 (12), 705-716, 1975.
1974
 1. Prugberger, T.: A biztosítási jogviszony néhány tartalmi és szerkezeti kérdéséről.
  Biztosítási szle. 20 (9), 315-324, 1974.
 2. Prugberger, T.: A nevesített szerződések elhelyezésének náhány problémája Polgári Törvénykönyvünkben.
  Magyar jog. 21 (5), 279-285, 1974.
 3. Prugberger, T.: A nevesített szerződések elhelyezésének néhány problémája Polgári Törvénykönyvünkben.
  Magyar jog. 21 (4), 205-211, 1974.
 4. Prugberger, T.: A szövetkezeti tagsági megállapodások egyes elméleti kérdései.
  Jogtud. közlöny. 29 (11), 641-650, 1974.
 5. Prugberger, T.: Tagsági vagyoni megállapodások a szövetkezetekben.
  Jogtud. közlöny. 29 (3), 101-109, 1974.
1973
 1. Lőrincz, E., Prugberger, T.: A biztosítási jog a szocialista társadalomban.
  Biztosítási szle. 19 (7), 176-180, 1973.
 2. Prugberger, T.: A szerződés intézményének néhány jogelméleti vonatkozása.
  Magyar jog. 20 (12), 715-724, 1973.
 3. Prugberger, T.: A szövetkezetek és tagjaik együttműködési szerződései Jugoszláviában.
  Jogtud. közlöny. 28 (3), 177-180, 1973.
1972
 1. Prugberger, T.: A községi tanácsszervek és a mezőgazdasági termelőszövetkezetek együttműködése.
  Állam és igazgatás. 22 (6), 547-554, 1972.
 2. Prugberger, T.: Az NDK mezőgazdasági termelőszövetkezeteinek gazdasági szerződései.
  Magyar jog. 19 (10), 607-611, 1972.
 3. Prugberger, T.: Ismertetés: A szövetkezeti reform jogi kérdései.
  Jogtud. közlöny. 27 (4), 178-183, 1972.
  (Ismertetett mű: szerk. Szilbereky J. -A szövetkezeti reform jogi kérdései /Budapest : Közgazdasági és Jogi Könyvkiadó, 1971. -532 p.)
 4. Prugberger, T.: Polgári Törvénykönyvünk árugazdálkodást érintő szabályainak kérdéseiről.
  Jogtud. közlöny. 27 (1-2), 26-39, 1972.
 5. Prugberger, T.: Tagsági megállapodások a szövetkezetekben.
  Jogtud. közlöny. 27 (10), 506-519, 1972.
1971
 1. Prugberger, T.: A mezőgazdasági termelőszövetkezetek belső üzemviteli szerződései az NDK-ban.
  Jogtud. közlöny. 26 (5), 255-258, 1971.
1970
 1. Prugberger, T., Pósfai, J.: A népgazdasági jelentőségű szerződésekre vonatkozó hazai jogalkotás egyes anyagi és eljárásjogi problémáiról.
  Jogtud. közlöny. 25 (2-3), 86-95, 1970.
 2. Prugberger, T., Vincze, I.: A tagok anyagi felelősségének néhány alapkérdése az egységes szövetkezeti jogi szabályozásban.
  Magyar jog. 17 (11), 657-664, 1970.
 3. Prugberger, T.: A termelőszövetkezet és tagjainak a háztáji gazdaságot érintő együttműködési megállapodásai.
  Jogtud. közlöny. 25 (8), 418-426, 1970.
1969
 1. Prugberger, T.: A gazdaságirányítás reformja és a Ptk. egyes tulajdonjogi szabályai.
  Magyar jog. 16 (11), 678-681, 1969.
 2. Prugberger, T.: A mezőgazdasági termelőszövetkezeti vezetői felelősség néhány időszerű elvi és gyakorlati kérdése.
  Jogtud. közlöny. 24 (7-8), 342-351, 1969.
 3. Halák, L., Turai, F., Prugberger, T.: Az állami és szövetkezeti gazdasági tevékenység kapcsolatának jogi problémái az új gazdasági mechanizmusban.
  Tudományos Ismeretterjesztő Társulat, Budapest, 80 p., 1969.
1968
 1. Prugberger, T.: A szocialista tulajdonosi érdekeltség erkölcsi és jogi megitélésének szempontjai a gazdaságirányítás új rendszerében.
  Magyar jog. 15 (12), 739-741, 1968.
 2. Prugberger, T.: Az alanyi jogok és kötelezettségek igazságos elbírálásának kérdései.
  Jogtud. közlöny. 23 (10), 532-541, 1968.
1967
 1. Prugberger, T., Rába, L., Horváth, F.: A Tanácsköztársaság állami és jogi tevékenységének alakulása Vas megyében.
  Jogtud. közlöny. 22 (3-4), 137-147, 1967.
1966
 1. Prugberger, T.: A jogalkotás és a jogalkalmazás, valamint a szocialista társadalmi fejlődés kölcsönhatásának problémái hazai jogunk vetületében.
  Jogtud. közlöny. 21 (12), 676-688, 1966.
 2. Prugberger, T., Rába, L.: A termelőszövetkezeti tagság anyagi és fegyelmi felelőssége a kollektív gazdasági tevékenységre nevelés jogpolitikai módszerei tükrében.
  Járási Tanács, Celldömök, 150 p., 1966.
1965
 1. Prugberger, T., Rába, L.: A termelőszövetkezeti jogi fegyelmi és kártérítési felelősségrevonás egyes kérdései.
  Jogtud. közlöny. 20 (7), 313-325, 1965.
 2. Prugberger, T.: Észrevételek a vagyonkezelő termelőszövetkezeti tagok anyagi felelőségét szabályozó hatályos jogunkkal kapcsolatban.
  Magyar jog. 12 (9), 420-426, 1965.
1964
 1. Prugberger, T., Karlovits, K.: Jogalkotási és jogalkalmazási kérdések a munkajogi fegyelmi és anyagi felelősségrevonás köréből.
  Magyar jog. 11 (9), 403-410, 1964.
1963
 1. Prugberger, T.: Néhány gondolat a "Termelőszövetkezeti földek törvényellenes használata" c. cikkel kapcsolatban.
  Magyar jog. 10 (7), 316-318, 1963.
1962
 1. Prugberger, T.: Fegyelmi büntetési rendszerünk fogyatékosságai.
  Magyar jog. 9 (10), 461-463, 1962.
1961
 1. Prugberger, T.: Észrevételek a javító-nevelő munkának az új Büntető Törvénykönyvben tervezett szabályozásához.
  Magyar jog. 6 (7), 292-293, 1961.
feltöltött közlemény: 859 Open Access: 83
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK