Tudóstér: Csűry István publikációi

- szűkítés
feltöltött közlemény: 46 Open Access: 0
2018
 1. Csűry, I.: Cohérence en traduction: facteurs linguistiques de l'inférence.
  In: Frontières et passages: Voyages en lettres à la mémoire de Györgyi Máté / Dir. Simonffy Zsuzsa, Kóbor Márta, JATEPress, Szeged, 73-85, 2018. ISBN: 9789633153635
2017
 1. Csűry, I.: A zabolátlan koherencia: Egy fogalom vizsgálatának (tév)útjai: Áttekintés a koherencia tényezőiről, mértékéről és méréséről.
  In: Esettanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Magyar Nyelvtudományi Intézet Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 11-38, 2017. ISBN: 9789634739258
2016
 1. Csűry, I., Hunyadi, L., Abuczki, Á., Esfandiari Baiat, G., Földesi, A., Szekrényes, I.: Elements of Electronic Information and Document Processing: An introduction to informatics (not only) for the humanities.
  Debrecen Univ. Press, Debrecen, 139 p., 2016. ISBN: 9789633185643
 2. Csűry, I.: Koherencia és multimodalitás.
  In: Tanulmányok a szövegkoherenciáról. Szerk.: Dobi Edit, Andor József, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 198-213, 2016, (Officina textologica,1417-4057 ; 19.) ISBN: 9789633186091
2013
 1. Csűry, I.: Connectives and discourse markers: describing structural and pragmatical markers in the framework of textology.
  In: Fifteen years of research in text linguistics : The Officina Textologica project. Szerk.: Csűry István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 83-106, 2013, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 18.) ISBN: 9789633183793
 2. Csűry, I.: Debrecen studies on text and discourse: plural approaches to a single object.
  In: Fifteen years of research in text linguistics : The Officina Textologica project. Szerk.: Csűry István, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 5-13, 2013, (Officina textologica, ISSN 1417-4057 ; 18.) ISBN: 9789633183793
 3. Csűry, I.: Fifteen years of research in text linguistics: The Officina Textologica project.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 134 p., 2013. ISBN: 9789633183793
2012
 1. Csűry, I.: A szövegösszefüggést jelölő/jelző elemek a társalgásban és a monologális szövegekben.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : diszkusszió. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 25-41, 2012, (Officina textologica, 1417-4057 ; 17.) ISBN: 9789633182697
2011
 1. Csűry, I.: A forgatókönyv mint elméleti kategória és kommunikációs eseménytípus multimodális megközelítésben.
  In: Ember-gép kapcsolat : a multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai. Szerk.: Németh T. Enikő, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 145-178, 2011, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához,1419-6603 ; 133) ISBN: 9789639902992
 2. Csűry, I.: A konnektor mint diskurzusjelölő-osztály tárgyalásmódjai.
  In: A szövegösszefüggés elméleti és gyakorlati megközelítési módjai : poliglott terminológiai és fogalmi áttekintés : Petőfi S. János 80. születésnapjára. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 95-107, 2011, (Officina Textologica ; 16.) ISBN: 9789633181140
 3. Csűry, I.: Connecteurs et paradoxes: deux types de concession argumentative.
  In: Le paradoxe et ses usages. Szerk.: Simonffy Zsuzsa, Tinta, Lambert-Lucas, Budapest, Limoges, 83-101, 2011, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához ; 136) ISBN: 978963990232
 4. Csűry, I.: Csűry Bálinttal szemben.
  Magyar nyelvjárások : a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar Nyelvtudományi Intézetének évkönyve 49 51-54, 2011.
 5. Hunyadi, L., Németh, T., Ivaskó, L., Tóth, C., Bódog, A., Abuczki, Á., Csűry, I., Németh, T.: Ember-gép kapcsolat: a multimodális ember-gép kommunikáció modellezésének alapjai.
  Tinta Könyvkiadó, Budapest, 209 p., 2011. ISBN: 9789639902992
 6. Csűry, I.: Les formes du non-dit autour des marques de contraste: constructions de sens dans le discours littéraire.
  In: Survivance du latin et grammaire textuelle : mélanges offerts à Sándor Kiss à l'occasion de son 70e anniversaire. Szerk.: Bánki Ágnes, Tillinger Gábor, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 281-293, 2011, (Studia Romanica de Debrecen. Hors série) ISBN: 9789633181232
2010
 1. Csűry, I., Mónos, K., Nádor, O., Boda, I.: Beszámoló a MANYE XX. Kongresszusáról.
  Mod. Nyelvokt. 16 (4), 91-95, 2010.
 2. Csűry, I.: Problems of Corpus Annotation on the Level of Semantic Constructions in Discourse.
  In: Applications of Finite-State Language Processing : Selected Papers from the 2008 International NooJ Conference. Eds.: Váradi Tamás, Kuti Judit, Max Silberztein, Cambridge Scholars Publishing, Newcastle upon Tyne, 171-179, 2010. ISBN: 1443825735
 3. Csűry, I.: Szótárak, fordítások és a szöveg sarkpontjai.
  Revue d'Études Françaises. 15 23-34, 2010.
 4. Csűry, I.: Trop de cuisiniers gatent la sauce?: L'étude des (adverbiaux) connecteurs dans différents cadres théoriques.
  In: Des mots et du texte aux conceptions de la description linguistique / sous la dir. de Anna Dutka-Mańkowska, Teresa Giermak-Zielińska, Wydawnyctwo Uniwersytetu Warszawskiego, Varsó, 77-86, 2010.
2008
 1. Csűry, I.: Avant-propos.
  In: Du sexe, rien d'autre : Sexualité, sexe(s) et genres dans les études françaises : actes du colloque des Journées d'études françaises, Debrecen, 4-6 octobre 2007 / réd. Sándor Kálai, Ildikó Lőrinszky, Franciska Skutta, Debreceni Egyetem, Debrecen, 5-6, 2008, (Studia Romanica. Hors série) ISBN: 9789634731733
 2. Csűry, I.: Kapcsolóelemek a dialógus szövege és forgatókönyve között.
  In: A forgatókönyv mint dinamikus szövegszervező erő. Szerk.: Dobi Edit, Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 37-47, 2008, (Officina Textologica ; 14) ISBN: 9789634731214
 3. Csűry, I.: La description lexicale des adverbiaux dits connecteurs.
  In: Methods of lexical analysis : theoretical assumptions and practical applications. Eds.: K. Bogacki, J. Cholewa, A. Rozumko, Wydawnyctwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok, 89-101, 2008. ISBN: 9788374311908
 4. Csűry, I.: Léteznek-e szövegtípusok?.
  In: Szöveg, szövegtípus, nyelvtan. Szerk.: Tátrai Szilárd, Tolcsvai Nagy Gábor, Tinta Kiadó, Budapest, 94-100, 2008, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 1419-6603 ; 80.) -
2007
 1. Csűry, I.: Histoires de connecteurs: héritage, lexicalisation et grammaticalisation.
  Revue d'Études Françaises. 12 235-254, 2007.
2006
 1. Csűry, I.: Az interpretáció megközelítései.
  In: A mondat: kaland : hetven tanulmány Békési Imre 70. születésnapjára. Szerk.: Galgóczi László, Vass László, Juhász Gyula Felsőoktatási Kiadó, Szeged, 89 - 96, 2006. ISBN: 9637356266
 2. Bors, E., Nagy, A., Marádi, K., Csűry, I.: Le français au bout des doigts manuel dynamique de perfectionnement linguistique en langue française = Francia nyelvfejlesztés : elektronikus nyelv- és írásgyakorlati munkatankönyv : az új BA struktúrához igazodó bolognai típusú romanisztika alapszak oktatását segítő tananyag.
  Bölcsész Konzorcium, Debrecen ;, 2006. ISBN: 9639704903
 3. Nagy, A., Csűry, I.: Szavakon innen és túl: a sajtóhírek interpretációjának egyes lépései : ami nyelvi, s ami nem.
  In: Nyelvi kompetencia - kommunikatív kompetencia. Szerk.: Gecső Tamás, Kodolányi János Főiskola ; Budapest : Tinta Kvk., Székesfehérvár, 98-109, 2006, (Segédkönyvek a nyelvészet tanulmányozásához, 1419-6603 ; 58.) -
2005
 1. Gorilovics, T., Halász, K., Csűry, I.: Destins du siécle: Jean-Richard Bloch et Roger Martin du Gard : Mélanges offerts au professeur Tivadar Gorilovics.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 247 p., 2005. ISBN: 9634727913
 2. Csűry, I.: Gázspray, bilincs és egy füstölgő szenátor: komplex szövegösszetevők a dialogális szövegek korreferencia-hálójában.
  In: A korreferencialitás poliglott vizsgálata. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Debreceni Egyetem Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 35-71, 2005, (Officina textologica, 1417-4057 ; 12.) ISBN: 963472907X
 3. Csűry, I.: Kis könyv a konnektorokról.
  Debreceni Egyetem, Magyar Nyelvtudományi Tanszék, Debrecen, 196 p., 2005. ISBN: 9634729460
2004
 1. Csűry, I.: A kérdés: (hogyan) készítsünk furcsa szótárakat?.
  In: A szövegorganizáció elemzésének aspektusai : fogalmi sémák. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-106, 2004. ISBN: 9634728790
 2. Csűry, I.: Bors Edit: Az idő poétikája az önéletírásban: Rousseau, Gide, Sartre önéletírásának szövegnyelvészeti - pragmatikai elemzése.
  In: A szövegtani kutatás általános kérdései, szöveg és zene, mediális transzpozíciók. Szerk.: Petőfi S. János, Békési Imre, Vass László, JGYF Kiadó, Szeged, 184-186, 2004. ISBN: 963735607X
2003
 1. Gorilovics, T., Csűry, I.: Analyses de textes.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 121 p., 2003. ISBN: 963472661X
 2. Csűry, I.: Konnektorok és tematikus progresszió.
  In: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: tematikus progresszió. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-80, 2003, (Officina textologica, 1417-4057 ; 9.) ISBN: 9634727867
2002
 1. Nagy, A., Csűry, I.: A szemantikailag nem autonóm szókészleti elemek szövegtani szempontú leírása/explikálása: kérdések és válaszok.
  In: Szöveg az egész világ : Petőfi Sándor János 70. születésnapjára. Szerk.: Andor József, Benkes Zsuzsa, Bókay Antal, Tinta Könyvkiadó, Budapest, 134-152, 2002. ISBN: 9639372307
 2. Csűry, I.: A tematikus struktúra és a konnektorok szintaxisa a franciában és a magyarban.
  In: A kontrasztív szövegnyelvészet aspektusai : linearizáció: téma-réma szerkezet. Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 75-92, 2002, (Officina Textologica, 1417-4057 ; 7.) ISBN: 963472714X
2001
 1. Csűry, I.: Hogyan osztályozzuk a szöveggrammatika kötőelemeit?: (A konnektorok mibenlétéről és hovatartozásáról).
  In: Grammatika - szövegnyelvészet - szövegtan . Szerk.: Petőfi S. János, Szikszainé Nagy Irma, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 27-33, 2001, (Officina textologica, 1417-4057 ; 5.) ISBN: 963472549X
 2. Csűry, I.: Le champ lexical de Mais: Étude lexiko-grammaticale des termes d'op position du français contemporain dans un cadre textologique.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 341 p., 2001. ISBN: 9634725848
1999
 1. Csűry, I.: Exercices de style ou perfectionnement linguistique dans la formation de professeurs de français.
  In: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke : [a VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása : 1998. április 16-18. Szombathely], Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola Alkalmazott Nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 381-384, 1998.
 2. Eckhardt, S., Oláh, T., Nagy, A., Csűry, I.: Francia - magyar nagyszótár = Français - hongrois grand dictionnaire.
  Akadémiai Kiadó, Budapest, 1459 p., 1999. ISBN: 9630572966
 3. Nagy, A., Csűry, I.: Pragmatika a lexikológiában és a lexikográfiában.
  In: A nyelv mint szellemi és gazdasági tőke I. : [a VIII. Magyar Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia előadásainak gyűjteményes kiadása : 1998. április 16-18. Szombathely]. Szerk.: Balaskó Mária, Kohn János, Berzsenyi Dániel Tanítóképző Főiskola Alkalmazott nyelvészeti Tanszék, Szombathely, 59-64, 1999. ISBN: 9639017760
1998
 1. Csűry, I.: Connecteurs argumentatifs en francais et en hongrois.
  In: Fiatal bölcsészek tudományos műhelye : a Filológiai Intézet szakmai napja, 1977. május 6, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 51-57, 1998.
 2. Csűry, I.: Connecteurs argumentatifs en français et en hongrois.
  In: Fiatal bölcsészek tudományos műhelye : a Filológia Intézet Szakmai Napja 1997. május 6.. Szerk.: Kohn János ; [közread. a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola], Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 51-57, 1998. ISBN: 9639017671
 3. Nagy, A., Csűry, I.: Francia - magyar szójegyzék az EU Magyarországról írt véleményéhez: [oktatási segédkönyv].
  Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 168 p., 1998. ISBN: 9639017620
 4. Csűry, I.: Les Français savent-ils mieux argumenter que les Hongrois?.
  In: Actes du Colloque de linguistique contrastive franco - hongroise de Szombathely 7 et 8 mars 1997 / publ. par István Csűry ; közread. a Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola, Szombathely, 177-191, 1998. ISBN: 9639017310
 5. Csűry, I.: Le style est ailleurs.
  Fr. Hong. 31998.
1996
 1. Csűry, I., Nagy, A.: Szövegnorma és nyelvhasználat.
  In: Hatodik Országos Alkalmazott Nyelvészeti Konferencia : nyelvek és nyelvoktatás a Kárpát-medencében. Szerk.: Székely Gábor, Cs. Jónás Erzsébet, Bessenyei György Könyvkiadó, Nyíregyháza, 354-365, 1996. ISBN: 9637170863
feltöltött közlemény: 46 Open Access: 0
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK