Tudóstér: Pósán László publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 139 Open Access: 15
2022
 1. Pósán, L., Veszprémy, L., Isaszegi, J.: A hadifinanszírozás gazdasági alapjai az ókortól napjainkig.
  Zrínyi Kiadó, Budapest, 432 p., 2022. ISBN: 9789633278819
 2. Pósán, L.: A Német Lovagrend részvétele a török elleni háborúkban (16-18. század).
  In: Ünnepi kötet Papp Klára 70. születésnapjára. Szerk.: Jeney-Tóth Annamária, Tóth Orsolya, Bárány Attila Pál, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 351-376, 2022, (Speculum Historiae Debreciensiense ; 35) ISBN: 9789634904649
 3. Pósán, L.: Die Einladung für den Deutschen Orden nach Ungarn (1211).
  In: Akkon - Venedig - Marienburg: Mobilität und immobilität im Deutschen Orden. Vorträge der Tagung der Internationalen Historischen Kommission zur Erforschung des Deutschen Ordens in Venedig 2018 / herausg. Hubert Houben, Jonas Verlag, Weimar, 16-30, 2022. ISBN: 9783897399617
2021
 1. Pósán, L.: Mindennapi élet a középkortól a felvilágosodás koráig I.: táplálkozás, italfogyasztás, lakásviszonyok, öltözködés.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 165 p., 2021.
2020
 1. Pósán, L.: A császárság és a pápaság.
  In: A nemzetközi kapcsolatok története / Bárány Attila, Barta Róbert, Györkös Attila, Pósán László, Schrek Katalin, Takács Levente ; szerk. Schrek Katali, Debreceni Egyetem BTEK Hallgatói Önkormányzat; Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 61-73, 2020. ISBN: 9786158135412
 2. Pósán, L.: Az egyházi fórumok és intézmények szerepe a nemzetközi kapcsolatokban.
  In: A nemzetközi kapcsolatok története / Bárány Attila, Barta Róbert, Györkös Attila, Pósán László, Schrek Katalin, Takács Levente ; szerk. Schrek Katalin, Debreceni Egyetem BTEK Hallgatói Önkormányzat; Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 111-122, 2020. ISBN: 9786158135412
 3. Pósán, L.: Die königlichen Vorrechte des Deutschen Ordens in Siebenbürgen.
  In: Studies of the Military Orders, Prussia, and Urban History: Essays in Honour of Roman Czaja on the Occasion of His Sixtieth Birtday / edited by Jürgen Sarnowsky, Krzysztof Kwiatkowski, Hubert Houben, László Pósán, Attila Bárány, University of Debrecen "Hungary in Medieval Europe" Research Group, Debrecen, 77-89, 2020. ISBN: 9789634902621
 4. Pósán, L.: Kereskedelmi háború és gazdasági diplomácia a középkorban.
  In: A nemzetközi kapcsolatok története / Bárány Attila, Barta Róbert, Györkös Attila, Pósán László, Schrek Katalin, Takács Levente ; szerkesztette Schrek Katalin, Debreceni Egyetem BTEK Hallgatói Önkormányzat; Debreceni Egyetem Történelem és Néprajzi Doktori Iskola, Debrecen, 101-110, 2020. ISBN: 9786158135412
 5. Pósán, L.: Szobrászat, festészet és ötvösművészet a középkori Poroszországban.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára / Papp Klára, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 89-102, 2020, (Speculum Historiae Debreceniense , ISSN 2060-9213 ; 29.) ISBN: 9789634902089
 6. Pósán, L., Veszprémy, L., Isaszegi, J.: Vallásháborúk, felekezeti konfliktusok Európában és a közeli térségekben az ókortól napjainkig.
  Zrínyi Kiadó, Debrecen, 524 p., 2020. ISBN: 9789633275597
2019
 1. Bárány, A., Kavecsánszki, M., Pósán, L., Takács, L.: Hunyadi Mátyás és kora.
  MTA-Debreceni Egyetem Magyarország a középkori Európában Lendület kutatócsoport, Debrecen, 459 p., 2019. ISBN: 9789635089161
 2. Pósán, L.: Magyarország és a Német Lovagrend a középkorban.
  MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 438 p., 2019. ISBN: 9789635089178
 3. Pósán, L.: Szerzetesrendek a középkori Poroszországban.
  In: Szent Márton és Benedek nyomában : Tanulmányok Koszta László emlékére. Szerk.: Fedeles Tamás, Hunyadi Zsolt, FIKP "Magyarország a középkori Európában"; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged; Debrecen, 386-407, 2019, (Fontes et libri, 2676-8666 ; 3.) ISBN: 9789633067093
 4. Pósán, L.: Viriles probitates in femina. Királynék és királynők a középkori Európában.
  In: Királynék a középkori Magyarországon és Európában. Szerk.: Szovák Kornél; Zsoldos Attila, Városi Levéltár és Kutatóintézet, Székesfehérvár, 9-26, 2019, (ISSN 1217-6311) ISBN: 9789638406224
2018
 1. Pósán, L., Tózsa-Rigó, A.: "Vina bibant hominas, animantia cetera fontes": Tanulmányok a magyar bor történetéből.
  MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 98 p., 2018. ISBN: 9789634900252
 2. Pósán, L.: A Német Lovagrend részvétele János Albert lengyel király 1497. évi moldvai hadjáratában.
  In: Hadi és más nevezetes történetek: Tanulmányok Veszprémy László tiszteletére. Szerk.: Kincses Katalin Mária, HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest, 421-431, 2018. ISBN: 9789637097874
 3. Pósán, L.: Bortermelés és borkereskedelem a középkori Magyarországon.
  In: Vina bibant homines, animantia cetera fontes" Tanulmányok a magyar bor történetéből. Szerk.: Pósán László, Tózsa-Rigó Attila, MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 8-16, 2018. ISBN: 9789634900252
 4. Pósán, L.: Die ungarische Beurteilung des Deutschen Ordens zu der Zeit von Andreas II..
  In: The image of states, nations and religions in Medieval and early modern East Central Europe. Ed.: Attila Bárány, Réka Bozzay, Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen "Lendület" Research Group, Debrecen, 8-17, 2018. ISBN: 9789635088812
 5. Pósán, L.: Hittérítők, misszionáriusok a középkori Európában.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 13-34, 2018. ISBN: 9789633277768
 6. Pósán, L., Veszprémy, L., Isaszegi, J.: Migráció a kora középkortól napjainkig.
  Zrínyi Kiadó, Budapest, 496 p., 2018. ISBN: 9789633277768
 7. Pósán, L.: Paraszti telepes mozgalmak a középkori Európában.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 227-250, 2018. ISBN: 9789633277768
 8. Pósán, L.: Zarándoklatok, kegyhelyek a középkori Poroszországban.
  In: Urbs, civitas, universitas : Ünnepi tanulmányok Petrovics István 65. születésnapja tiszteletére / főszerk. Papp Sándor, szerk. Kordé Zoltán és Tóth Sándor László, SZTE Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, Szeged, 214-224, 2018. ISBN: 9789633066430
2017
 1. Pósán, L.: A Német lovagrend szerepe Magyarország déli határainak védelmében (1429-1435).
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra!: Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 263-292, 2017. ISBN: 9789633275603
 2. Pósán, L.: A Wildnis, a természet alkotta fal - a középkori Poroszország déli és keleti határainak védelme.
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra!: Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 119-139, 2017. ISBN: 9789633275603
 3. Bárány, A., Pósán, L.: Európa és Magyarország Szent László korában.
  MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 248 p., 2017. ISBN: 9789635088652
 4. Pósán, L.: Jelzőtüzek, világítótornyok és egyéb navigációs jelek a középkori Hanza-hajózásban.
  In: A fény információtörténetéhez. Szerk.: Z. Karvalics László, Fábián Borbála, Gondolat Kiadó, Budapest, 106-118, 2017, (Információtörténelem, ISSN 1785 8585 ; 9) ISBN: 9789636937409
 5. Pósán, L.: Niederländische Kolonisten in Ungarn in der Arpad-Ära.
  Acta Neerl. 14 7-21, 2017.
 6. Pósán, L.: Reformáció és parasztság a kora újkori Európában.
  Agrártört. Szle. 58 (1-4), 1-25, 2017.
2016
 1. Pósán, L.: A "lovas háború": A Német Lovagrend és Lengyelország közötti utolsó háború (1519-1521).
  In: Elfeledett háborúk : középkori csaták és várostromok, 6-16. század / Pósán László, Veszprémy László, Zrínyi, Budapest, 127-145, 2016. ISBN: 9789633276969
 2. Pósán, L.: Der Konflikt zwischen dem Deutschen Orden und dem polnisch-litauischen Staat auf dem Konstanzer Konzil.
  In: Das Konzil von Konstanz und Ungarn. Hrsg.: Bárány Attila, Bacsa Balázs Antal, "Lendület" Forschungsgruppe "Ungarn im mittelalterlichen Europa" Universität Debrecen - Ungarische Akademie der Wissenschaften, Debrecen, 65-83, 2016, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 1) ISBN: 9789635088324
 3. Pósán, L.: Die Ungarischen Jagiellonen und der Deutsch Orden in der Zeit von Hochmeister Albrecht von Brandenburg 1511-1525.
  In: The Jagiellonians in Europe : dynastic diplomacy and foreign relations. Ed.: Bárány Attila, Bacsa Balázs Antal, Hungarian Academy of Sciences - University of Debrecen "Lendület" Research Group, Debrecen, 109-131, 2016, (Memoria Hungariae, ISSN 2498-7794 ; 2) ISBN: 9789635088331
 4. Pósán, L., Veszprémy, L.: Elfeledett háborúk: középkori csaták és várostromok, 6-16. század.
  Zrínyi, Budapest, 456 p., 2016. ISBN: 9789633276969
 5. Pósán, L.: Komlótermelés és komlókereskedelem a Hanza-városokban.
  Agrártört. Szle. 57 (1-4), 125-131, 2016.
2015
 1. Pósán, L.: A Német Lovagrend Poroszországban: a népesség és a településszerkezet változásai.
  Attraktor, Máriabesnyő, 309 p., 2015. ISBN: 9786155257933
 2. Pósán, L.: Economische betrekkingen tussen Hongarije en de Lage Landen in de Middeleenwen.
  Acta Neerl. 10 7-17, 2015.
 3. Pósán, L.: The Lombards' move into Italy.
  Acta Class. Univ. Sci. Debr. 51 135-144, 2015.
2014
 1. Bárány, A., Pósán, L.: "Causa unionis, causa fidei, causa reformationis in capite et membris": Tanulmányok a konstanzi zsinat 600. évfordulója alkalmából.
  Printart-Press Kft., Debrecen, 455 p., 2014. ISBN: 9789638996336
 2. Pósán, L.: Der Deutsche Ritterorden in der europäischen Politik im ersten Drittel des 13. Jahrhunderts (1211-1230).
  Tört. tanulm. 22 22-36, 2014.
2012
 1. Pósán, L.: "...quod terra ipsa sub monarchia imperii est": Az "Imperium Romanum" és a Német Lovagrend állama a középkorban.
  In: Németföldről Németországba : magyar kutatók tanulmányai a német történelemről. Szerk.: Frank Tibor, Gondolat Kiadó, Budapest, 17-38, 2012, (Magyar kutatók az egyetemes történelemről, ISSN 1788-9278 ; 3. ) ISBN: 9789636933173
2011
 1. Pósán, L.: A Német Lovagrend és a lengyel-litván állam közötti "nagy háború" (1409-1411).
  Hadtört. Közl. 1 (3), 3-30, 2011.
 2. Hunyadi, Z., Pósán, L.: Krisztus katonái: A középkori lovagrendek.
  Tóth Könyvkereskedés és Kiadó Kft., Debrecen, 134 p., 2011. ISBN: 9789635965205
2010
 1. Pósán, L.: Comitatus, mega regis: A vármegye a középkorban és a kora újkorban.
  Debr. disputa. 8 (9), 4-10, 2010.
 2. Pósán, L.: The Kulmian letters patent of the Teutonic Order of 1233.
  Acta class. Univ. Sci. Debr. 46 205-232, 2010.
2008
 1. Pósán, L.: A porosz területek mezőgazdasága a német uralom előtt.
  Tört. Tanulm. 16 73-83, 2008.
2007
 1. Pósán, L.: Tengerjog és hajózási szabályok a középkori Hanza-kereskedelemben.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 7 229-246, 2007.
2005
 1. Pósán, L.: Kamarások és kamarai körzetek a középkori Poroszországban.
2003
 1. Pósán, L.: Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban.
  Debr. szle. 11 (2), 301-304, 2003.
  (Ismertetett mű: Natalie Zemon Davis ; [ford. Csaba István, Erdősi Péter] ; [a verseket ford. Kappanyos András]. -Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban /Budapest : Balassi, 2001. -339 p.)
2002
 1. Pósán, L.: Halászati jog a középkori Poroszországban.
  Collectio iuridica Univ. Debr. 2 24-35, 2002.
 2. Pósán, L.: Shulamith Shahar: Gyermekek a középkorban: [Ismertetés].
  Debr. szle. 10 (3), 490-494, 2002.
  (Ismertetett mű: Shulamith Shahar ; [ford. Pukánszkyné Király Katalin, Vajda Zsuzsanna]. -Gyermekek a középkorban /Budapest : Osiris, 2000. -432 p. -)
2001
 1. Pósán, L., Debreceni Egyetem.: Collectio iuridica Universitatis Debreceniensis.
 2. Pósán, L.: Németek a középkori Itáliában.
  Klió. 10 (2), 58-60, 2001.
  (Ismertetett mű: Uwe Israel. -Mit fremder Zunge sprechen. Deutsche im spätmittelalterlichen Italien /In: Zeitschrift für Geschichtwissenscht. - 48 : 8 (2000), p. 677-696.)
2000
 1. Angi, J., Pallai, L., Pósán, L.: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich.
  Debrecen University Press, Debrecen, 219 p., 2000. ISBN: 9634724515
 2. Angi, J., Pallai, L., Pósán, L.: Együtt Európában: válogatott tanulmányok I..
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 302 p., 2000. ISBN: 9634124507
1999
 1. Pósán, L.: "Napkirályok" tündöklése: Európa a XVI-XVIII. században (ismertetés).
  Debr. Szle. 7 (3), 449-450, 1999.
  (Ismertetett mű: Barta János ; [a kronológiát és a névmutatót Simándi Irén készítette]. -"Napkirályok" tündöklése : Európa a XVI-XVIII. században /Debrecen : Csokonai Kiadó, 1996. -246 p.)
 2. Pósán, L.: A hűbériségtől a rendiségig: Welfek, Staufok Luxemburgok.
  Rubicon. 1-2 9-15, 1999.
 3. Pósán, L.: A Német Lovagrend pénzügypolitikája a 13-14. században.
  In: Numizmatika és társtudományok III. : [a Nyíregyházán 1997. október 17-19. között tartott konferencia előadásai] / főszerk. Németh Péter, [Jósa Múz.]; Debrecen : Kapitális BT., Nyíregyháza, 163-169, 1999.
 4. Pósán, L.: A német-római császárság születése.
 5. Pósán, L.: A római birodalom a 3-4. században.
 6. Angi, J., Bárány, A., Orosz, I., Papp, I., Pósán, L.: Európa a korai középkorban: 3-11. század.
  Multiplex Media :, Debrecen, 336 p., 1999. ISBN: 963038499x
 7. Pósán, L.: IV. Leó pápa.
  Klió. 8 (3), 64-66, 1999.
  (Ismertetett mű: Klaus Herbers. -Leo IV. und das Papsttum in der Mitte des 9. Jahrhunderts : Möglichkeiten und Grenzen päpstlicher Herrschaft in der späten Karolingerzeit /Stuttgart : Hiersemann, 1996. -300 p. -)
 8. Pósán, L.: Kutak a középkorban.
  Klió. 8 (2), 61-66, 1999.
  (Ismertetett mű: Wolfgang Schmid. -Brunnen und Gemenischaften im Mittelalter /In: Historische Zeitschrift. - 267 : 3 (1998), p. 561-586.)
 9. Pósán, L.: Várépítés és gazdaság a késői középkorban / (A Német Lovagrend 14-15. századi forrásainak tükrében).
1998
 1. Pósán, L.: Egyetemes történeti kislexikon: kora újkor.
  Debr. szle. 6 (4), 695-696, 1998.
  (Ismertetett mű: [szerk. Poór János] ; [írta Anderle Ádám et al.]. -Egyetemes történeti kislexikon : kora újkor /[Budapest] : Maecenas Kv. Budapest, 1996. -310 p. -)
 2. Pósán, L.: Mi a keresztes háború?.
  Klió. 7 (1), 87-91, 1998.
  (Ismertetett mű: Ernst-Dieter Hehl. -Was ist eigentlich ein Kreuzzug? /In: Historische Zeitschrift. - 259 : 2 (1994), p. 297-336.)
 3. Pósán, L.: Zsigmond és a Német Lovagrend.
1997
 1. Pósán, L.: A barbár királyságok általános jellemzői.
 2. Pósán, L.: A gazdaság és a társadalom.
 3. Pósán, L.: A germán népek.
 4. Angi, J., Pallai, L., Pósán, L., Barta, J.: A Habsburgok és Magyarország a XVI-XVII. században.
  KLTE Történelmi Intézet, Debrecen, 132 p., 1997. ISBN: 9634720951
 5. Pósán, L.: A harmadik századi válság.
 6. Pósán, L.: A hatodik századi népmozgalmak.
 7. Pósán, L.: A hunok és a nyugati germánok.
 8. Pósán, L.: A keleti germánok vándorlása.
 9. Pósán, L.: A langobard állam.
 10. Pósán, L.: Álomértelmezés a középkorban.
  Klió. 6 (2), 80-82, 1997.
  (Ismertetett mű: Robert E. Lerner. -Himmelvision oder Sinnendelirium? : Franziskaner und Professoren als Traumeuter im Paris 13. Jahrhunderts /In: Historische Zeitschrift. - 259 : 2 (1994), p. 337-368.)
 11. Pósán, L.: A német-római császárság születése.
 12. Pósán, L.: A Nyugatrómai Birodalom bukása.
 13. Pósán, L.: A poroszországi egyházszervezet kiépülése a 13. században.
 14. Pósán, L.: A Római birodalom a 4. században.
 15. Pósán, L.: A szerzetesség története.
  Századok 131 (3), 790-795, 1997.
  (Ismertetett mű: Gecse Gusztáv ; [ill. Horváth Ilona]. -A szerzetesség története /Budapest : Seneca, 1995. -239 p.)
 16. Pósán, L.: A vizigót királyság.
 17. Pósán, L.: Az Ottók birodalma.
 18. Pósán, L.: Beiträge zur deutschen Siedlungsbewegung im Mittelalter.
 19. Pósán, L.: Bitskey István: Eszmék, művek, hagyományok: (tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomról).
  Debr. szle. 5 (1), 121-122, 1997.
  (Ismertetett mű: Bitskey István. -Eszmék, művek, hagyományok : (tanulmányok a magyar reneszánsz és barokk irodalomról) /Debrecen : Kossuth Egyetemi K., 1996. -340 p. -)
 20. Pósán, L.: Burgundok, szvébek, gepidák.
  In: Európa a korai középkorban : (3-11. század), Multiplex Media - Debrecen University Press, Debrecen, 101-108, 1997. ISBN: 9630491966
 21. Angi, J., Bárány, A., Orosz, I., Papp, I., Pósán, L.: Európa a korai középkorban: 3-11. század.
  Multiplex Media :, Debrecen, 425 p., 1997. ISBN: 9630491966
 22. Schmidt, T., Pósán, L.: Fegyverszállitási tilalom és kerekedelmi háború a középkorban.
  Debr. szle. 5 (1), 3-11, 1997.
 23. Pósán, L.: Germán törzsi királyságok.
 24. Pósán, L.: Odoaker állama, vandálok, osztrogótok.
 25. Pósán, L.: Uzsora a középkori Németországban.
  Klió. 6 (1), 49-51, 1997.
  (Ismertetett mű: Gerhardt Rösch. -Wucher in Deutschland 1200-1350. Überlegungen zur Normdidaxe und Normrezeption /In: Historische Zeitschrift. - 259 : 3 (1994), p. 593-636.)
1996
 1. Pósán, L.: "Scuola poetica siciliana". Udvari kultúra II. (Hohenstauf) Frigyes korában Dél-Itáliában.
 2. Pósán, L.: A konstantinuszi fordulat.
  Klió. 5 (3), 42-44, 1996.
  (Ismertetett mű: Klaus Bringmann. -Die konstantinische Wende : Zum Verhaltnis von politischer und religiöser Motivation /In: Historische Zeitschrift. - 260 : 1 (1995), p. 21-47.)
 3. Pósán, L.: Alföldy Géza: Római társadalomtörténet.
  Debr. szle. 4 (4), 622-625, 1996.
  (Ismertetett mű: Alföldy Géza ; [ford. Borhy László]. -Római társadalomtörténet /Budapest : Eötvös Loránd Tudományegyem : Pytheas Kft, 1996. -160, [6] p.)
 4. Pósán, L.: A német kereskedők "Hanzája" a Balti- és az Északi-tenger térségében a XII-XIII. században.
  Klió. 5 (2), 71-73, 1996.
  (Ismertetett mű: Detlef Kattinger. -Deutsche Kaufmannshansen im Ost - und Nordseeraum im 12. und 13. Jahrhundert und die Entstehung der Hansischen Kontore /In: Zeitschrift für Geschichts?wissenschaft. - 42 : 10 (1994) p. 883-897.)
 5. Pósán, L.: A Német Lovagrend története a 13. században.
 6. Pósán, L.: A poroszországi egyházszervezet kiépülése a 13. században.
 7. Pósán, L.: Ki volt Wacho?: A langobard királyi ház személyneveinek vizsgálata.
  Klió. 5 (2), 68-70, 1996.
  (Ismertetett mű: Francesco Vianello. -Wer war Wacho? : Namenglieder im Langobardischen Königshaus /In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. - 43 : 5 (1995), p. 389-404.)
 8. Pósán, L.: Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock. Teil I-II.: [Ismertetés].
  Debr. szle. 4 (3), 435-437, 1996.
  (Ismertetett mű: Dieter Breuer. -Religion und Religiosität im Zeitalter des Barock. Teil I-II. /Wiesbaden : Harrassowitz Verlag, 1995. -906 p. -)
 9. Pallai, L., Pósán, L.: Skandinávia és Mecklenburg a kora újkorban: a térség államai és a Balti-tenger feletti hatalom kérdése.
1995
 1. Pósán, L.: A "Fekete Halál": Pestisjárványok a középkorban.
  Debr. szle. 3 (2), 236-240, 1995.
 2. Pósán, L.: A magyar nemzeti tudat kialakulása: Két tanulmány a kérdés előtörténetéből.
  Debr. szle. 3 (2), 295-300, 1995.
  (Ismertetett mű: Szűcs Jenő ; szerk. Zimonyi István. -A magyar nemzeti tudat kialakulása : Két tanulmány a kérdés előtörténetéből /Szeged : JATE Őstörténeti Kut. csop., 1992. -330 p. -)
 3. Pósán, L.: A Német Lovagrend alapítása és korai története.
 4. Pósán, L.: Az ősi porosz társadalom tagozódása a 10-12. században.
 5. Pósán, L.: Norman Cohn: Európa démonai: A boszorkányüldözés története.
  Debr. szle. 2 (4), 635-638, 1995.
  (Ismertetett mű: Norman Cohn ; [ford. Ruttkay Kálmán]. -Európa démonai : A boszorkányüldözés története /Budapest : Corvina, 1994. -326 p. -)
 6. Pósán, L.: Rolf Rehberg: A Stuart-uralom összeomlása:Skócia és az angol forradalom, 1637-1641.
  Klió. 4 (1), 87-91, 1995.
  (Ismertetett mű: Rolf Rehberg. -Der Zusammenbruch der Stuart-Herrschaft : Schottland und die englische Revolution 1637-1641 /In: Zeitschrift für Geschichtwissenschaft. - 40 : 6 (1992), p. 552-562.)
 7. Pósán, L.: Vámospércs népességi és demográfiai viszonyainak története.
 8. Pósán, L.: Vámospércs története 1945-től napjainkig.
 9. Pósán, L.: Walter Pohl: "Sötét évszázadok"? A korai középkor új megközelítése az ausztriai kutatások alapján.
  Klió. 4 (1), 70-74, 1995.
  (Ismertetett mű: Walter Pohl. -Frühmittelalterforschung in Österreich - ein neues Bild "dunkler Jahrhunderte" /In: Österreich in Geschichte und Literatur. - 37 : 2 (1993), p. 65-75.)
1994
 1. Pósán, L.: Aetas.
 2. Pósán, L.: A középkori lovagi szerelem.
  Rubicon. 6 25-26, 1994.
 3. Pósán, L.: A lübecki városjog Poroszországban a Német Lovagrend uralma idején.
 4. Pósán, L.: A Német Lovagrend legkorábbi poroszországi erődítményei: (1230-1242).
 5. Pósán, L.: A szentkultusz.
  Századok. 128 (5), 1029-1032, 1994.
  (Ismertetett mű: Peter Brown ; [ford. Sághy Marianne]. -A szentkultusz kialakulása és szerepe a latin kereszténységben /Budapest : Atlantisz Kiadó, 1993. -202 p. -)
 6. Pósán, L.: A XI. század: a nagy átalakulás időszaka.
  Klió. 3 (1), 30-31, 1994.
  (Ismertetett mű: K. Leyser. -Am Vorabend der ersten europäischen Revolutin : Das 11. Jahrhundert als Umbruchzeit /In: Historische Zeitschrift. - 257 : 1 (1993), p. 1-28.)
 7. Pósán, L.: Az angol forradalom külpolitikai dimenziói.
  Klió. 3 (1), 42-47, 1994.
  (Ismertetett mű: Rolf Rehberg. -In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. - 40 : 11 (1992))
 8. Pósán, L.: Az ősi poroszok hitvilága és szokásai.
 9. Pósán, L.: Beniczky Péter és a barokk színszimbolika.
  In: Toposzok és exemplumok régi irodalmunkban / red. I. Bitskey et A. Tamás, KLTE, Debrecen, 181-193, 1994, (Studia Litteraria, ISSN 0562-2867 ; 32.) ISBN: 9634719511
 10. Pósán, L.: Démonománia és boszorkányüldözés a kora újkori Európában.
 11. Pósán, L.: Richard van Dülmen: A rettenet színháza: ítélkezési gyakorlat és büntetőrituálék a kora újkorban: [Ismertetés].
  Debr. szle. 2 (3), 476-482, 1994.
  (Ismertetett mű: Richard van Dülmen ; [ford. Bérczes Tibor]. -A rettenet színháza : ítélkezési gyakorlatok és büntetőrituálék a kora újkorban /Budapest : Századvég, 1990. -216 p. -)
1993
 1. Pósán, L.: A keresztény univerzalizmus és a "keresztény királyságok" ellentmondásai.
  In: Európa története
 2. Pósán, L.: Arno Borst: Die Katharer.
  Debr. szle. 1 (1), 142-146, 1993.
 3. Pósán, L.: Debreceni Szemle: válogatás az 1927-1944. évfolyamok anyagából.
  Debrecen Megyei Jogú Városi Önkormányzat, Debrecen, 1993. ISBN: 9630335719
 4. Pósán, L.: Egyházi ünnepek és uralkodói gyakorlat II. Ottó császár idején.
  Klió. 2 (2), 79-80, 1993.
  (Ismertetett mű: Wolfgang Huschner. -Kirchenfest und Herrschaftspraxis. Die Regierugszeiten der ersten bei den Kaiser aus lindolfingischem Hause /In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. - 41 : 2 (1993) p. 117-134.)
 5. Pósán, L.: Etnikai és demográfiai változások a középkori Poroszországban a Német Lovagrend uralma idején.
  Klió. 2 (1), 64-66, 1993.
  (Ismertetett mű: Marian Biskup. -Etniczno-demograficzne przemiany Prus Krzyzackich w rozwoju osadnictwa w sreniowieczu /In: Kwartalnik Historyczny. - 98 : 2 (1991))
 6. Pósán, L.: Helmut Wurm: A középkori német népesség táplálkozása.
  Klió. 2 (1), 56-58, 1993.
  (Ismertetett mű: Helmut Wurm. -Zu Ernährungsverhältnissen und skelettmorphologischen Merkmalen deutscher Populationen im Früh- und Hochmittelalter /In: Zeitschrift für Geschichtswissenschaft. - 40 : 7 (1992), p. 637-645.)
 7. Pósán, L.: Internacionalizmus az Ész századában: vámpírhit a 18. századi Európában.
  Debr. szle. 1 212-216, 1993.
 8. Pósán, L.: Kísérletek az egyetemes Európa fenntartására és kiterjesztésére.
  In: Európa története
 9. Pósán, L.: Magyar László András: A műember története.
  Debr. szle. 1 (2), 280-283, 1993.
 10. Pósán, L.: Reneszánsz, reformáció.
  In: Európa története
 11. Pósán, L.: Uzsorakamat és gazdaság a középkorban.
  Klió. 2 (2), 81-84, 1993.
  (Ismertetett mű: Hans-Jörg Gilomen. -Wucher und Wirtschaft im Mittelalter /In: Historische Zeitschrift. - 250 : 2 (1990), p. 265-301.)
1992
 1. Pósán, L.: A német lovagrend Poroszországban. Egy középkori szerzetesi militáns állam.
  História 1992.
 2. Pósán, L.: A papok szerepe a német lovagrendben: [Ismertetés].
  Klió. 1 (1), 53-56, 1992.
  (Ismertetett mű: Marian Biskup. -Das Ende des Deutschordeasstaates Preussen im Jahre 1525 /In: Die geistlichen Ritterorden Europas / hrsg. Josef Fleckenstein, Manfred Hellmann. - Sigmaringen : Jan Thorbecke Verl., 1980, p. 403-416.)
 3. Pósán, L.: A porosz hercegség létrejötte 1525-ben.
  Klió. 1 (1), 49-52, 1992.
 4. Pósán, L.: Clerus et populus. A középkori pápaság univerzális hatalmi kísérlete.
1991
 1. Angi, J., Pallai, L., Pósán, L.: "Mítosz és valóság": tanulmányok a francia forradalomról.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 257 p., 1991. ISBN: 9634717721
 2. Pósán, L.: Megjegyzések Egon Friedell: Az újkori kultúra története I. Középkor, pestis, misztika című könyvéhez.
  Határ IX.1991.
 3. Pósán, L.: Michel Vovelle: A forradalom megélt tapasztalata: a felfordulás megnyilvánulásai.
  In: "Mítosz és valóság" : tanulmányok a francia forradalomról / [szerk. Angi János, Pallai László, Pósán László], Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 209-221, 1991, (Történelmi Figyelő ; 2.)z963 471 772 1
1990
 1. Pósán, L.: A kelet-magyarországi vasutak története a századfordulóig.
 2. Pósán, L.: A Német Lovagrend "államalapitási" kisérletei Kelet-Európában..
  Sic Itur An Astra. Fiatal történészek folyóirata 1990.
feltöltött közlemény: 139 Open Access: 15
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK