Tudóstér: Hadnagy István publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 24 Open Access: 1
2022
 1. Tar, K., Lázár, I., Hadnagy, I.: Statistical method for estimating average daily wind speed during the day.
  Idojaras. 126 (4), 481-510, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Atmospheric Science
2020
 1. Hadnagy, I., Tar, K., Molnár, J.: Analysis of the current state of wind power in the world, Europe and Ukraine, especially in Transcarpathia.
  Ukr. Geogr. J. 109 (1), 59-70, 2020.
 2. Hadnagy, I., Tar, K., Lázár, I., Kohut, E.: Climatic conditions of wind energy use in the Polonyna Borzhava Mountains (Transcarpathia, Ukraine).
  DRC, Sustainable Future 1 (2), 136-146, 2020.
 3. Kolozsvári, I., Hadnagy, I., Csoma, Z., Kohut, E.: Módszertani kézikönyv kárpátaljai környezettudományi terepgyakorlatokhoz.
  II RF KMF : "RIK-U" Kft., Beregszász, Ungvár, 144 p., 2020. ISBN: 9786177868384
2019
 1. Hadnagy, I., Tar, K.: Determination of Energy Parameters of Near Surface Wind Field in Transcarpathia.
  Int. J. Renewable Ener. Res. 9 (1), 437-447, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Energy Engineering and Power Technology
  Q3 Renewable Energy, Sustainability and the Environment
 2. Kohut, E., Kopor, Z., Nagy, B., Csoma, Z., Hadnagy, I.: Evaluation of morphometric parameters in case of leucojum vernum l. from the peres forest in velyka dobron wildlife reserve, Western Ukraine.
  Acta Biologica Marisiensis. 2 (2), 26-35, 2019.
 3. Hadnagy, I., Tar, K.: Szélirányok energetikai paramétereinek területi eltérése Kárpátalján = Territorial Differences of Energetic Parameters of the Wind Directions in Transcarpathia.
  Légkör. 64 (3), 115-121, 2019.
 4. Hadnagy, I., Tar, K.: The approximation of wind speed distributions with theoretical distributions of meteorological stations located in different orographic conditions.
  Időjárás. 123 (3), 329-349, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Atmospheric Science
2018
 1. Hadnagy, I., Tar, K.: A felszín közeli szélmező energetikai jellemzői Kárpátalján.
  In: Földrajzi tanulmányok 2018. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 161-165, 2018. ISBN: 9789635088973
 2. Hadnagy, I., Tar, K.: Szélirányok energetikai célú vizsgálata Kárpátalján.
  In: Klímaváltozás és alkalmazkodás : 44. Meteorológiai Tudományos Napok, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest, 29, 2018. ISBN: 9789639931152
2016
 1. Hadnagy, I.: A függőleges szélprofil statisztikai jellemzői Beregszász beépített területén.
  In: Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia : Absztraktkötet. Szerk.: Kiss Ibolya, Pincehelyi Zita Éva, PTE TTK Szentágothai János Protestáns Szakkollégium, Pécs, 39, 2016. ISBN: 9789634290506
 2. Csoma, Z., Hadnagy, I., Csoma, Z., Bondarcsuk, T., Balog, N.: Esszenciális mikroelemek felvehető mennyiségének területi eloszlása Kárpátalja mezőgazdasági területeinek talajaiban.
  In: Társadalomföldrajzi kihívások és adekvát válaszlehetőségek a XXI. század Kelet-Közép-Európájában. Szerk.: Berghauer Sándor, Dnyisztrjanszkij Miroszlav, Fodor Gyula, Gönczy Sándor, Izsák Tibor, Jakab Natália, Molnár József, Molnár D. István, Papp Géza, Sass Enikő, Vince Tímea, II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola, Beregszász, 570-577, 2016. ISBN: 9786177404018
 3. Hadnagy, I.: Kárpátalja (Ukrajna) szélklímájának jellemzői szakirodalmi adatok alapján.
  In: Környezet és energia a mindennapokban. Szerk.: Lázár István, MTA DAB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 119-125, 2016. ISBN: 9789637064340
2015
 1. Hadnagy, I.: A napfénytartam és globálsugárzás jellemzői Beregszász környékén.
  In: Energia a mindennapokban : verseny és konferencia. Szerk.: Lázár István, Megújuló Energiapark Kutatóközpont Kft., Debrecen, 9-15, 2015. ISBN: 9786155212338
2014
 1. Szikura, J., Hadnagy, I., Kolozsvári, I., Kopor, Z., Ljubka, T., Zselicki, I.: Globális és lokális ökológiai és gazdasági problémák az idegen növény- és állatfajok kapcsán (ökológiai és gazdasági biztonság) = Global and local problem of alien plants and animals in general ecology and economics (environmental and economic security).
  In: Abstracts-The 5th International Conference on Carpathian Euroregion. Ecology-CERECO 2014. Szerk.: Bárány Sándor, Buczkó István, Hadnagy István, Kohut Erzsébet, Kolozsvári István, Ljubka Tibor, Zselicki István, Pol. "Lira", Beregszász, 104-105, 2014. ISBN: 9786175961469
2013
 1. Hadnagy, I.: A szélenergia felhasználás jelenlegi helyzete és lehetőségei Kárpátalja (Ukrajna) területén.
  In: IX. Kárpát-medencei környezettudományi konferencia : Konferencia kiadvány. Szerk.: Zákányi Balázs, Faur Krisztina Beáta, Miskolci Egyetemi Kiadó, Miskolc, 133-139, 2013. ISBN: 9789633580325
 2. Hadnagy, I., Hubay, K., Kolozsvári, I., László, E., Szanyi, S., Varga, Z.: Klímaváltozás a Kárpát-medencében: múlt, jelen, jövő.
  Márton Áron Szakkollégium, Debrecen, 75 p., 2013. ISBN: 9789638742391
 3. Bíróné Kircsi, A., Hadnagy, I.: Szélsebesség területi modellezése és verifikációja Debrecen példáján.
  In: Az elmélet és a gyakorlat találkozása a térinformatikában. Szerk.: Lóki József, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 135-142, 2013. ISBN: 9789633183342
2011
 1. Hadnagy, I., László, E.: A napsugárzási viszonyok vizsgálata Beregszász térségében a napenergia felhasználás szempontjából.
  In: Természet-, Műszaki és Gazdaság- Tudományok alkalmazása Nemzetközi Konferencia. Szerk.: Mesterházy Beáta, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 1-8, 2011. ISBN: 9639290696
 2. Hadnagy, I.: A szélenergia hasznosításának klimatikus adottságai Ukrajna tengerparti területén.
  In: Környezettudatos energiatermelés és -felhasználás. Szerk.: Szabó Valéria, Fazekas István, MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottsága, Debrecen, 183-188, 2011. ISBN: 9789637064272
 3. Hadnagy, I.: The present state of wind power use and its opportunities in Ukraine.
  In: VII. Kárpát-medencei környezettudományi konferencia II. kötet. Szerk.: Mócsy Ildikó, Szacsvai Kinga, Urák István, Zsigmond Andrea Rebeka, Szikszai Attila, Ábel Kiadó, Kolozsvár, 760, 2011, (ISSN 1842-9815)
2010
 1. László, E., Hadnagy, I.: A lakosságszám és a hőmérséklet változása közötti kapcsolat Ukrajna fővárosában.
  In: IX. Természet-, Műszaki- és Gazdaságtudományok alkalmazása nemzetközi konferencia CD-ROM kiadványa. Szerk.: Mesterházy Beáta, Nyugat-magyarországi Egyetem Kiadó, Sopron, 1-9, 2010. ISBN: 9639290696
 2. Hadnagy, I.: A megújuló energiaforrások felhasználásának lehetőségei és jelenlegi helyzetük Kárpátalján.
  Acta Beregsasiensis 9 (2), 187-193, 2010.
2009
 1. Csoma, Z., Hadnagy, I.: A felszíni és a felszín alatti vizek nitrátterhelése Makkosjánosi községben és környékén.
  Acta Beregsasiensis 8 (2), 265-271, 2009.
feltöltött közlemény: 24 Open Access: 1
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK