Tudóstér: Pallai László publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 44 Open Access: 5
2022
 1. Pallai, L.: The development of integration theories in Hungary.
  In: The Development of European and Regional Integration Theories in Central European Countries. Szerk.: Gedeon Magdolna, Halász Iván, Central European Academic Publishing, Miskolc, Budapest, 45-66, 2022. ISBN: 9786156474049
2020
 1. Jatzlauk, M., Pallai, L.: Helmuth von Moltke katonapolitikai koncepciója és politikai nézetei a német egység létrejöttének időszakában.
  In: Kultúra, művelődés, agrárium : Tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára. Szerk.: Papp Klára, Bárány Attila, Kerepeszki Róbert, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 227-241, 2020, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 29.) ISBN: 9789634902089
 2. Pallai, L.: Közép-Európa fogalmi értelmezései az 1980-as évek magyarországi ellenzéki mozgalmaiban.
  In: Történeti emlékezet és rendszerváltások : Hatalmi és politizálási alternatívák a 20. századi Magyarországon : Város és vidék. Szerk.: Barta Róbert, Csiszár Imre, Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 293-310, 2020. ISBN: 9789634902485
 3. Papp, K., Bárány, A., Kerepeszki, R., Pallai, L.: Kultúra, művelődés, agrárium: tanulmányok ifj. Barta János 80. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézet, Debrecen, 408 p., 2020. ISBN: 9789634902089
 4. Pallai, L.: Recenzió a Gyorsan haza! Szkoro damoj! Szoboszlay György főhadnagy szovjet fogságban írt naplója 1946-1947 című kiadványról.
  Limes. 7 (1), 179-183, 2020.
  (Ismertetett mű: Szoboszlay György ; szerk. Kornyáné Szoboszlay Ágnes, Kornya István. -Gyorsan haza! = Szkoro damoj! : Szoboszlay György főhadnagy szovjet hadifogságban írt naplója, 1946-1947. -/Debrecen : [Szokosz Bt.], 2017. -275 p. -)
2018
 1. Pallai, L.: Magyarország szőlészete és borászata a világgazdasági válság idején.
  In: Vina bibant homines, animantia cetera fontes" Tanulmányok a magyar bor történetéből. Szerk.: Pósán László, Tózsa-Rigó Attila, MTA-DE Lendület "Magyarország a középkori Európában" kutatócsoport, Debrecen, 88-98, 2018. ISBN: 9789634900252
 2. Pallai, L.: Népességmozgások Európában a 20. század második felében.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 425-437, 2018. ISBN: 9789633277768
 3. Pallai, L.: Népességmozgások Európában a két világháború között.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 171-190, 2018. ISBN: 9789633277768
2017
 1. Pallai, L.: A Tanácsköztársaság 30. évfordulójának megünneplése 1949-ben.
  In: Történelmi kataklizmák. Népmozgások, Forradalmak, rendszerváltozások és a magyar vidék. Szerk.: Barta Róbert, Csiszár Imre, Debreceni Egyetem, Hajdúnánás ; Debrecen, 229-246, 2017. ISBN: 9789634732297
 2. Pallai, L.: Tisza István szobrának felavatása és újraavatása Debrecenben 1926, 2000.
  Gerundium. 2 52-64, 2017.
2016
 1. Pallai, L.: Az első világháború gazdasági hatásai Magyarországon.
  Acta Acad. Beregsasien. 1 15-23, 2016.
2013
 1. Bárány, A., Györkös, A., Pallai, L.: "A francia história hazai nagykövete": ünnepi kötet Papp Imre 65..
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete :, Debrecen, 294 p., 2013. ISBN: 9789634736295
 2. Barta, R., Pallai, L.: Szülőföldünk felfedezése: honismereti, helytörténeti írások I..
  Márton Áron Szakkollégium, Debrecen, 99 p., 2013. ISBN: 9789638742384
 3. Pallai, L.: Vidék és város: ellentétek és kölcsönhatások a 20. századi Magyarországon.
  Kapitális Kft., Hajdúnánás, 268 p., 2013. ISBN: 9789638935120
2012
 1. Pallai, L.: "A modern népvándorlás": A kisebbségek sorsa és etnikai átrendeződés Közép- és Kelet-Európában a második világháború korában.
  In: "Kitaszítottak" : emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán/ szerk. Pallai László, Debreceni Egyetem, Debrecen, 9-21, 2012. ISBN: 9789634735823
 2. Pallai, L.: "Kitaszítottak": Emberek, sorsok, politika a XX. század közepének Magyarországán.
  [Önkormányzat];, Hajdúnánás, 197 p., 2012. ISBN: 9789634735823
 3. Pallai, L.: "Szülőföldön hontalanul": Etnikai kisebbségek nemzetközi jogvédelme és következményei a 20. század első felében.
  Ethnica. 15 (1), 9-11, 2012.
 4. Pallai, L.: Az európai egység kérdése és a magyar külpolitika a két világháború között.
  Acta Acad. Beregsasien. 11 (1), 19-28, 2012.
2011
 1. Maruzsa, Z., Pallai, L.: Tisza István és emlékezete Tanulmányok Tisza István születésének 150. évfordulójára.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 475 p., 2011.
2010
 1. Pallai, L.: Agrárkonferenciák a világgazdasági válság idején.
  In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk.: Papp Imre, Angi János, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 337-347, 2010.
 2. Jatzlauk, M., Pallai, L.: Csehország, Szászország és Brandenburg-Poroszország között: Alsó-Lausitz a feltörekvő hatalmak ütközőzónájában a későközépkortól a 19. századig.
  In: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára. Szerk.: Papp Imre, Angi János, Pallai László, Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 103-110, 2010.
 3. Papp, I., Angi, J., Pallai, L.: Emlékkönyv ifj. Barta János 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetem Történelmi Intézete, Debrecen, 420 p., 2010.
2009
 1. Pallai, L.: Közép-Európa - térben és időben.
  Debr. Disputa. 7 (7/8), 9-13, 2009.
2005
 1. Pallai, L., Forisek, P.: Gyakorlókönyv emelt szintű érettségire történelemből.
  Pedellus, Debrecen, 212 p. :, 2005.
 2. Pallai, L.: La réception du projet Briand en Hongrie.
2004
 1. Barta, J., Pallai, L.: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára.
  Multiplex Média - DUP :, Debrecen, 428 p., 2004. ISBN: 9632162730
 2. Pallai, L.: Gazdasági egységtörekvések Közép- és Kelet-Európában a húszas években.
  In: Emlékkönyv Gunst Péter 70. születésnapjára. Szerk.: ifj. Barta János, Pallai László, Multiplex Media - DUP : Debreceni Egyetem Történelmi Intézet., Debrecen, 347-362, 2004. ISBN: 9632162730
2003
 1. Pallai, L.: Tudományos tanácskozás Kossuth Lajos születésének 200. évfordulója alkalmából.
2001
 1. Pallai, L., Forisek, P.: Gyakorlókönyv jogra készülőknek történelemből.
  Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 168 p., 2001. ISBN: 9639224693
 2. Pallai, L., Forisek, P.: Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülőknek.
  Pedellus, Debrecen, 172 p. ;, 2001. ISBN: 9639224685
 3. Pallai, L., Forisek, P.: Gyakorlókönyv közgazdasági pályára készülőknek történelemből.
  Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 156 p., 2001. ISBN: 9639224685
2000
 1. Angi, J., Pallai, L., Pósán, L.: Das Zeitalter König Sigmunds in Ungarn und im Deutschen Reich.
  Debrecen University Press, Debrecen, 219 p., 2000. ISBN: 9634724515
 2. Angi, J., Pallai, L., Pósán, L.: Együtt Európában: válogatott tanulmányok I..
  Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, Debrecen, 302 p., 2000. ISBN: 9634124507
 3. Pallai, L.: Hantos Elemér, a "közép-európai Coudenhove-Kalergi".
1999
 1. Pallai, L.: A nemzeti szocialista propaganda.
  Rubicon. 10 (1/2), 73-75, 1999.
1998
 1. Pallai, L.: Kronológia.
1997
 1. Pallai, L.: A Páneurópa-mozgalom: az európai integráció korai képviselői.
  Rubicon. 5-6 56-57, 1997.
 2. Pallai, L.: Mitteleuropäische Wirtschaftstagung: Der Weg des Zusammenarbeitengs oder das Mittel der Aussenpolitik?.
1996
 1. Pallai, L.: A közép-európai egységtörekvések egy elfeledett magyar képviselője: Hantos Elemér (1881-1942).
  Debr. szle. 4 (4), 581-590, 1996.
 2. Pallai, L., Pósán, L.: Skandinávia és Mecklenburg a kora újkorban: a térség államai és a Balti-tenger feletti hatalom kérdése.
 3. Pallai, L.: Tudományos ülésszak a Rostocki Egyetemen Mecklenburg fennállásának 1000. éves jubileuma alkalmából.
  Debr. szle. 4 (1), 151-153, 1996.
1995
 1. Pallai, L.: Tudományos ülésszak az 1945. évi földosztás 50. évfordulója alkalmából.
  Debr. szle. 3 (3), 483-485, 1995.
1994
 1. Pallai, L.: Szabó Kálmán polgármesteri tevékenysége 1945 és 1948 között.
  Debr. szle. 2 (1), 116-134, 1994.
1991
 1. Angi, J., Pallai, L., Pósán, L.: "Mítosz és valóság": tanulmányok a francia forradalomról.
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 257 p., 1991. ISBN: 9634717721
feltöltött közlemény: 44 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK