Tudóstér: Posta Anna publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 22 Open Access: 1
2023
 1. Posta, A.: Latin paraphrases of Old Testament books in verse in 16th century Hungary.
  Hung. stud. 37 (S), 15-31, 2023.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Arts and Humanities (miscellaneous) (2022)
  Q4 Social Sciences (miscellaneous) (2022)
2022
 1. Posta, A.: A mártíromság reprezentációja a magyarországi exulánsokhoz kapcsolódó 17. századi neolatin halotti versgyűjteményekben.
  Credo. 28 (3), 39-49, 2022.
 2. Posta, A.: Martonfalvi Tóth György és id. Köleséri Sámuel kapcsolatai a halálukra összeállított versgyűjtemények tükrében.
  Egyhtört. Szle. 23 (2), 5-34, 2022.
 3. Posta, A.: Neolatin bibliai költészet a 16-17. századi Magyarországon.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 284 p., 2022. ISBN: 9879633189931
2021
 1. Posta, A.: Tradíció és reprezentáció két 17. századi debreceni neolatin gyászvers-antológiában.
  Stud. litt. 60 (1-2), 235-252, 2021.
2020
 1. Posta, A.: Csengeri Pál neolatin encomiuma Várday Istvánhoz (1570).
  Lymbus. 18 83-93, 2020.
2019
 1. Posta, A.: A bölcsességi irodalom verses parafrázisai a protestantizmus 16. századi neolatin költészetében: Georgius Purkircher és Eobanus Hessus.
  In: A reformáció és a katolikus megújulás latin nyelvű irodalma / Békés Enikő, Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Lázár István, Molnár Dávid, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Irodalomtudományi Intézet, Budapest, 203-211, 2019, (Convivia Neolatina Hungarica, ISSN 2416-125X ; 3) ISBN: 9786155478697
 2. Posta, A.: A Debreceni Református Kollégium 17. századi professzorainak neolatin halotti költeményei.
  Gerundium. 10 (1), 21-32, 2019.
 3. Posta, A.: A Debreceni Református Kollégium 17. századi professzorainak neolatin üdvözlőkölteményei.
  Gerundium. 10 (3-4), 100-111, 2019.
 4. Posta, A.: A klasszikus és a vallási műveltség összefonódása a reformáció humanizmusának idején: A 16. századi protestáns neolatin költészet Sacra Poetica műfajcsoportja.
  In: A tudomány ekként rajzolja világát": Irodalom, nevelés és történelem metszetei tanulmánykötet, I. kötet / szerkesztette Fodor József Péter, Mizera Tamás, Szabó P. Katalin, ELTE Doktorandusz Önkormányzata : Doktoranduszok Országos Szövetsége Irodalomtudományi Osztály ; Eger : EKE Doktorandusz Önkormányzat, Budapest, 214-237, 2019. ISBN: 9786155586415
 5. Posta, A.: Az antikizálás üdvérték-közvetítő szerepe Leonhardus Mokoschinus 1599-es hexameteres latin nyelvű Ószövetség-parafrázisában.
  In: Teológus Tavasz konferenciakötet: "Újuljatok meg lelketekben és elmétekben" (Ef 4,23): Az egyház megújulása a reformációra emlékezve / főszerk. Peleskey Miklós Péter, DRHE Doktori Iskolája és Doktorandusz Önkormányzata, Debrecen, 291-303, 2019. ISBN: 9786155853135
 6. Posta, A.: Újfalvi Imre neolatin alkalmi költeményei.
  In: Újfalvi Imre pere és műveltsége: Tanulmányok és szövegközlések. Szerk.: Oláh Róbert, Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények, Debrecen, 111-123, 2019, (A Tiszántúli Református Egyházkerületi Gyűjtemények kiadványai, ISSN 2064-6909) ISBN: 9786158015899
2018
 1. Posta, A.: A klasszikus és a vallási műveltség összefonódása Caspar Piltz Meditationes Piae (Bártfa,1583) című kötetében.
  In: Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VIII. Nemzetközi Teológuskonferenciája 2018. Szerk.: Kiss Gábor, Doktoranduszok Országos Szövetsége Falk1 Edutus Ház Rendezvényközpont, Budapest, 186-194, 2018. ISBN: 9786155586347
2017
 1. Posta, A.: A 16. századi protestáns neolatin költészet Sacra Poetica irányzatának koncepcionális háttere.
  In: Fiatal Kutatók és Doktoranduszok VII. Nemzetközi Teológuskonferenciájának Tanulmánykötete. Szerk.: Kiss Gábor, Pécsi Püspöki Hittudományi Főiskola, Pécs, 115-121, 2017. ISBN: 9786155579189
 2. Posta, A.: Az antikizálás üdvérték-közvetítő szerepe Christianus Schesaeus, 16. századi magyarországi neolatin költő verses parafrázisaiban.
  In: Tavaszi Szél = Spring Wind 2017 : II. Kötet. Irodalomtudomány, Kémia- és környezettudomány, Kommunikáció- és médiatudomány, Közgazdaságtudomány, Közigazgatás-tudomány, Matematika- és informatikai tudomány. Szerk.: Keresztes Gábor, Doktoranduszok Országos Szövetsége, Budapest, 61-71, 2017. ISBN: 9786155586187
 3. Posta, A.: Poetica Evangelica a protestantizmus 16. századi neolatin költészetében: Leonhardus Mokoschinus hexameteres Ószövetség-átirata.
  In: Scientiarum miscellanea : latin nyelvű tudományos irodalom Magyarországon a 15-18. században. Szerk.: Kasza Péter, Kiss Farkas Gábor, Molnár Dávid, Lazi, Szeged, 179-189, 2017, (Convivia Neolatina Hungarica, ISSN 2416-125X ; 2) ISBN: 9789632673240
2016
 1. Posta, A.: "Pallas magyar ivadékai" a tudóslevelezésben és a neolatin költészetben.
  In: Szöveg, hordozó, közösség: Olvasóközönség és közösségi olvasmányok a régi magyar irodalomban : Fiatalok konferenciája 2015. Szerk.: Gesztelyi Hermina, Görög Dániel, Maróthy Szilvia, Reciti, Budapest, 151-164, 2016. ISBN: 9786155478246
 2. Posta, A.: Eobanus Hessus Psalteriumának paratextusai.
  In: In via eruditionis: Tanulmányok a 70 éves Imre Mihály tiszteletére. Szerk.: Bitskey István, Fazakas Gergely Tamás, Luffy Katalin, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 30-39, 2016. ISBN: 9789633185759
2015
 1. Posta, A.: Leonhardus Mokoschinus Historiarum Veteris Testamenti Heroico Carmine Redditarum című művének paratextusai.
  In: Tavaszi Szél = Spring Wind. Szerk.: Keresztes Gábor, Eszterházi Károly Főiskola Líceum Kiadó ; Budapest : Doktoranduszok Országos Szövetsége, Eger, 101-115, 2015. ISBN: 9786155250118
 2. Posta, A.: Pintér Márta Zsuzsanna: Theatrum és literatúra, Universitas, Bp., 2014.
  Agria. 9 (3), 260-270, 2015.
  (Ismertetett mű: Pintér Márta Zsuzsanna. -Theatrum és literatúra /Budapest : Universitas, 2014. -287. -)
2014
 1. Posta, A.: Alistáli Farkas Jakab 1652-es respondensi felelete mint Apáczai De summa scholarum necessitate című beszédének egyik forrása.
  Egyhtört. Szle. 15 (4), 20-50, 2014.
2013
 1. Posta, A.: Az 1565-ös kolozsvári Bonfini-kiadás latin nyelvű kísérő versciklusa.
  Juvenilia. 5 262-275, 2013.
feltöltött közlemény: 22 Open Access: 1
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK