Tudóstér: Orbán László publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 19 Open Access: 14
2021
 1. Orbán, L.: Szövegmezők.
  Literatura. 47 (1), 71-81, 2021.
2018
 1. Orbán, L.: Levelezéshálózatok mintázatai a régi századfordulón.
  In: Aranka György és a tudomány megújuló alakzatai. Szerk.: Bíró Annamária, Egyed Emese, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 399-414, 2018. ISBN: 9786067391008
2017
 1. Orbán, L.: Kazinczy Ferenc: A' Szent Allianczia Fejedelmei. Bécsben, 1815.
  Széphalom. 1 26-33, 2017.
2014
 1. Orbán, L.: A mellékszereplők lázadása: Guzmics Izidor és Pázmándi Horváth Endre Kazinczy pannonhalmi útirajzáról.
  Széphalom. 24 197-220, 2014.
 2. Orbán, L.: A szövegváltozatok öröme: kapcsolatépítési stratégiák a Kazinczy-levelezésben.
  In: Textológia - filológia - értelmezés: klasszikus magyar irodalom. Szerk.: Czifra Mariann, Szilágyi Márton, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 93-115, 2014. ISBN: 9789633184684
 3. Orbán, L.: Kazinczy Ráday-portréja (kapcsolattörténeti kérdések).
  In: A Ráday-család a magyar kultúrában: 300 éve született Ráday Gedeon : A 2013. október 10-én megrendezett jubileumi konferencia előadásai. Szerk.: Berecz Ágnes, Ráday Gyűjtemény, Budapest, 58-69, 2014. ISBN: 9789638299093
 4. Orbán, L.: Rövid séta a Kazinczy-emlékezetpalotában.
  In: "Szirt a habok közt": tanulmányok Imre László 70. születésnapjára. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 104-110, 2014. ISBN: 9789633184516
2013
 1. Orbán, L.: Az útbaigazított emlékezet Kazinczynál: Identitásminták Kazinczy önéletrajzi szöveghálózatában : a kulturális emlékezethely gondolatának megjelenése.
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 227-239, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2064-549X ; 2.) ISBN: 9789633183847
2012
 1. Orbán, L.: Az útbaigazított emlékezet Kazinczynál. Identitásminták Kazinczy önéletrajzi szöveghálózatában: a kulturális emlékezethely gondolatának megjelenése.
  Studia Lit. 51 (1-2), 89-102, 2012.
 2. Orbán, L.: Egy paródia paródiájának paródiája (Csokonai, Kazinczy, Döbrentei).
  Széphalom. 22 77-84, 2012.
2010
 1. Gönczy, M., Bodrogi, F., Borbély, S., Orbán, L.: "A lexikonok is Kazinczyból dolgoztak": a Kazinczy-életmű kritikai kiadásáról Bodrogi Ferenc Mátéval, Borbély Szilárddal és Orbán Lászlóval beszélgetett Gönczy Monika.
  Debr. Disputa. 8 (2), 48-53, 2010.
 2. Orbán, L.: A Maris históriája.
  In: Ragyogni és munkálni : kultúratudományi tanulmányok Kazinczy Ferencről. Szerk.: Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 451-464, 2010.
 3. Orbán, L.: Fried István: "Aki napjait a szépnek szentelé?": Fejezetek Kazinczy Ferenc pályaképéből és utókora emlékezetéből.
  Irodalomtörténet. 41 (1), 125-132, 2010.
  (Ismertetett mű: Fried István. -"Aki napjait a szépnek szentelé?" : Fejezetek Kazinczy Ferenc pályaképéből és utókora emlékezetéből /Sátoraljaújhely-Szeged : Kazinczy Ferenc Társaság, 2009. -)
 4. Orbán, L.: Kazinczy-hálózat I.: a "könyvcsináló pálya" kiépítése.
  In: Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből. Összeáll.: Imre László, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 96-121, 2010, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 48.)
2009
 1. Orbán, L., Czifra, M.: A tinta színe.
  In: Leleplezett mellszobor : nyomozások Kazinczy birtokán. Szerk.: Czifra Mariann, Gondolat Kiadó, Budapest, 199-247, 2009.
 2. Kazinczy, F., Orbán, L.: Pályám emlékezete.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1404 p., 2009. ISBN: 9789634732983
2007
 1. Orbán, L.: Toldy Ferenc: Valami Kazinczy Ferenc életéhez K[azinczy] Gábor elbeszélése után.
  Széphalom. 172007.
2005
 1. Orbán, L.: Kazinczy önéletírásai: a Kazinczy-emlékkert.
  In: Et in Arcadia ego: A klasszikus magyar irodalmi örökség feltárása és értelmezése. Szerk.: Debreczeni Attila, Gönczy Monika, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 203-210, 2005, (Csokonai könyvtár, ISSN 1217-0380 ; 36.) ISBN: 9634728995
2004
 1. Orbán, L.: Idegenek az éjszakában: Mikhál és Simon-kommentárok.
  In: Tanulmányok a felvilágosodás korának magyar irodalmából. Összeáll.: Debreczeni Attila, DE Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet, Debrecen, 88-109, 2004, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 42.) ISBN: 9634728774
feltöltött közlemény: 19 Open Access: 14
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK