Tudóstér: Bradács Gábor publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 14 Open Access: 2
2018
 1. Bradács, G.: Egyetemjárás és egyetemi natiók a középkori Európában.
  In: Migráció a kora középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Isaszegi János, Zrínyi, Budapest, 251-279, 2018. ISBN: 9789633277768
2017
 1. Bradács, G.: Határőrgrófságok a Német-római Birodalomban (10-12. század).
  In: Őrzők, vigyázzatok a határra! : Határvédelem, határőrizet, határvadászok a középkortól napjainkig. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Boda József, Isaszegi János, Zrínyi Kiadó, Budapest, 79-106, 2017. ISBN: 9789633275603
2016
 1. Bradács, G.: Die lateinischen Quellen der 'Cronecken der Sassen'.
  Chronica. 12 104-115, 2016.
 2. Bradács, G.: Gutkeld nembeli István Szlavón Bán és István ifjabb király harcai a Salzburgi érsekségért vívott háborúban(1258-1259).
  In: Elfeledett háborúk : középkori csaták és várostromok, 6-16. század / Pósán László, Veszprémy László, Zrínyi, Budapest, 171-179, 2016. ISBN: 9789633276969
2015
 1. Bradács, G., Fodor, M.: Arisztokraták Magyarországon és Európában.
  Klió. 24 (4), 21-29, 2015.
  (Ismertetett mű: Műveltség és társadalmi szerepek: arisztokraták Magyarországon és Európában - Learning, Intellect and Social Roles: Aristocrats in Hungary and Europe nszerk. Bárány Attila, Orosz István, Papp Klára, Vinkler Bálint. -Debrecen : Debreceni Egyetem Bölcsészettudományi Kar Történelmi Intézet, 2014. -608 p. -)
2014
 1. Bradács, G.: A tatárjárás osztrák elbeszélő forrásainak kritikája.
  Hadtört. Közl. 127 (1), 3-22, 2014.
2013
 1. Bradács, G.: Hadellátás az Ottók és a Száliak korának hadszervezetében, 919-1125.
  In: "A hadtáp volt maga a fegyver": Tanulmányok a középkori hadszervezet és katonai logisztika kérdéseiről. Szerk.: Pósán László, Veszprémy László, Zrínyi Kiadó, Budapest, 45-58, 2013. ISBN: 9789633275962
 2. Bradács, G.: Poverty and Poor Relief in the Ottonian Empire (919-1024).
  Annu. Mediev. Stud. CEU. 19 66-82, 2013.
 3. Bradács, G.: The Empire of the Ottonians and Salians - Imperial and National Consciousness.
  In: Small Nations on the Borderlines of Great Powers. Eds.: Attila Bárány, Satu Matikainen, Multiplex Media, Debrecen; Jyväskylä, 21-30, 2013, (Speculum historiae Debreceniense, ISSN 2060-9213 ; 14.) ISBN: 9789634736042
2012
 1. Bradács, G.: Gisela von Bayern: Friedensstifterin und "Apostelin" Ungarns.
  In: Konfliktbewältigung und Friedensstiftung im Mittelalter / Pod red. Romana Czai, Eduarda Mühle, Andrzeja Radzimińskiego, Nicolaus Copernicus University, Torun, 315-330, 2012. ISBN: 9788361487920
2010
 1. Bradács, G.: Biblical speech and phrases in the Vita sancti Heinrici regis et confessoris by Adalbert of Bamberg.
  Acta Class. Univ. Sci. Debr. 46 187-203, 2010.
2009
 1. Bradács, G.: A 'Chronica patriae': Egy 14. századi osztrák krónika és a magyar történelem.
  Századok. 143 (6), 1421-1454, 2009.
 2. Bradács, G.: Der heilige Emmerich von Ungarn und die heilige Elisabeth von Thüringen in der deutschen Geschichtsschreibung des Mittelalters (11-15. Jh).
  In: Acta conventus de "Schola Europaea" a die vicesimo usque ad diem vicesimum quartum mensis novembris anno MMVII Budapestini, in civitate "Piliscsaba" et Debrecini habiti : Les Valeurs de l' Europe - L' Europe des Valeurs. Ed.: Havas László, Takács László, Tegyey Imre, Societas Neolatina Hungarica Sectio Debreceniensis ; Budapest : Collegium de Iosepho Eötvös nominatum, Debrecen, 147-165, 2009. ISBN: 9789564732945
2008
 1. Bradács, G.: "Heinricus filius Stephani, qui tantis miraculis claruit": Szent Imre herceg a középkori európai történetírásban.
  Tört. Tan. 16 51-72, 2008.
feltöltött közlemény: 14 Open Access: 2
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK