Tudóstér: Kovács András publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 22 Open Access: 0
2020
 1. Kovács, A.: Az erdélyi megyék részvétele a királyi adó behajtásában a 16. század elejéig.
  In: Peregrináció és erudíció : Tanulmányok Tonk Sándor tiszteletére. Szerk.: Bogdándi Zsolt, Lupescuné Makó Mária, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 487-515, 2020. ISBN: 9786067391442
2018
 1. Hegyi, G., Kovács, A.: Megjegyzések az 1437-1438. évi parasztfelkelés történetéhez.
  Korunk. 29 (2), 18-24, 2018.
 2. Kovács, A.: Megyei emberek a középkori Erdélyben.
  Erdélyi Múzeum. 1 30-39, 2018.
 3. Kovács, A.: The Participation of the Medieval Transylvanian Counties in Tax Collection.
  Hung. Hist. Rev. 7 (4), 671-693, 2018.
2017
 1. Tóth, N., Horváth, R., Neumann, T., Pálosfalvi, T., Kovács, A.: Magyarország világi archontológiája 1458-1526. II. Megyék.
  MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, Budapest, 616 p., 2017. ISBN: 9789634160854
 2. Kovács, A.: Vármegyei jegyzőkönyv és vármegyei pecsét a középkori Erdélyben?.
  Certamen. 4 271-285, 2017.
2016
 1. Kovács, A.: A kolozsvári Szent Erzsébet-ispotály levéltárának középkori oklevelei.
  Certamen. 3 253-260, 2016.
 2. Kovács, A.: Az erdélyi vármegyék középkori szolgabírái.
  Erdélyi Múzeum. 78 (1), 1-12, 2016.
 3. Hegyi, G., Kovács, A.: Néhány erdélyi alvajda azonosításáról.
  In: Testimonio litterarum. Tanulmányok Jakó Zsigmond tiszteletére. Szerk.: Dáné Veronka, Lupescuné Makó Mária, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 151-168, 2016. ISBN: 9786067390544
2015
 1. Kovács, A.: A Wass család cegei levéltára: Lappangó középkori oklevelek a nagyszebeni Brukenthal-gyűjteményben : Levéltártörténeti adatok.
  Certamen. 2 194-216, 2015.
2014
 1. Kovács, A.: Az erdélyi vármegyék ispánjai a középkorban.
  Tört. Szle. 56 (3), 407-421, 2014.
 2. Kovács, A.: Comiţii comitatelor transilvănene în evul mediu.
  Banatica. 28 (2), 109-127, 2014.
2012
 1. Kovács, A.: Középszolnok és Kraszna vármegyék hatóságának középkori történetéhez.
  Erdélyi Múzeum. 74 (3), 46-67, 2012.
 2. Kovács, A.: Remarks on the careers of the vice-voivodes of Transylvania in the Late Middle Ages.
  Transylvanian Review. 21 (Suppl.), 103-138, 2012.
2010
 1. Kovács, A.: Az erdélyi vármegyék középkori archontológiája.
  Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 162 p., 2010. ISBN: 9786068178080
 2. Kovács, A.: Megyeszékhelyek a középkori Erdélyben.
  In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Szerk.: Pál Judit, Sipos Gábor, Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 177-187, 2010. ISBN: 9786068178158
 3. Kovács, A.: Szolgabírák és járások a középkori Erdélyben.
  Erdélyi Múzeum. 72 (3-4), 33-42, 2010.
2009
 1. Kovács, A.: Magyar vonatkozású oklevélközlések Romániában.
  Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 147 p., 2009. ISBN: 9789738231900
2008
 1. Kovács, A.: Administrația comitatului Hunedoara în evul mediu.
  Sargetia. 35-36 203-240, 2008.
2006
 1. Valentiny, A., Kovács, A.: A Wass család cegei levéltára.
  Erdélyi Múzeum-Egyesület, Kolozsvár, 611 p., 2006. ISBN: 9789738231566
2005
 1. Kovács, A.: Szécsényi Tamás erdélyi vajda familiárisairól: (Néhány kiegészítés az Archontológiához).
  Erdélyi Múzeum. 67 (3-4), 78-85, 2005.
 2. Kovács, A., Baricz, Á.: The History of the Wass de Czege Family.
  Edmund Siemers-Stiftung, Hamburg, 200 p., 2005. ISBN: 3000164111
feltöltött közlemény: 22 Open Access: 0
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK