Tudóstér: Gyöngyösi Szilvia publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 30 Open Access: 7
2023
 1. Gyöngyösi, S., Szabó, G., Barkóczy, P., Cseh, J.: Metallographic Investigation of the Bronze Sword from Vértesszőlős.
  Metallogr. Microstruct. Anal. Online first 1-16, 2023.
2022
 1. Gyöngyösi, S., Kalácska, G., Bubonyi, T., Gábora, A., Balogh, G., Mankovits, T.: Effects of Additives on the Mechanical Properties of Aluminum Foams.
  In: KOD 2021: International Conference on Machine and Industrial Design in Mechanical Engineering. Eds.: Cavic Maja, Mitrovic Radivoje, Rackov Milan, Springer International Publishing Ag, Berlin, 307-313, 2022, (Mechanisms and Machine Science, ISSN 2211-0984 ; 109) ISBN: 9783030884659
 2. Szabó, G., Barkóczy, P., Kasztovszky, Z., Káli, G., Kis, Z., Maróti, B., Kiss, V., Gyöngyösi, S.: The possibilities and limitations of modern scientific analysis of bronze age artefacts in Hungary.
  Archeom. Műh. XVI (1), 1-12, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Archeology (arts and humanities) (2021)
2021
 1. Gyöngyösi, S., Barkóczy, P., Ringer, I., Szabó, G.: A bronzművesség 16-17. századi csúcstermékei: ágyúk arheometallurgiai vizsgálata.
  In: A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében : Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések. Szerk.: Cseh Fruzsina, Kiss Viktória, Szulovszky János, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 105-116, 2021. ISBN: 9789634162612
 2. Kovács, R., Langer, G., Gyöngyösi, S., Erdélyi, Z.: A versatile technique for in situ investigation of the effect of thin film cracking on gas permeation of coated flexible polymers.
  Rev. Sci. Instrum. 92 (1), 1-4, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Instrumentation
  Q2 Medicine (miscellaneous)
 3. Ciceu, A., Balta, C., Herman, H., Gharbia, S., Ignat, S., Dinescu, S., Váradi, J., Fenyvesi, F., Hermenean, A., Costache, M., Gyöngyösi, S.: Complexation with Random Methyl-[beta]-cyclodextrin and (2-Hidroxypropyl)-[beta]-cyclodextrin Enhances In Vivo Anti-Fibrotic and Anti-Inflammatory Effects of Chrysin via the Inhibition of NF-[kappa]B and TGF-[beta]1/Smad Signaling Pathways and Modulation of Hepatic Pro/Anti-Fibrotic miRNA.
  Int. J. Mol. Sci. 22 (4), 1-17, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Catalysis
  Q1 Computer Science Applications
  Q1 Inorganic Chemistry
  Q1 Medicine (miscellaneous)
  Q2 Molecular Biology
  Q1 Organic Chemistry
  Q1 Physical and Theoretical Chemistry
  D1 Spectroscopy
 4. Kovács, R., Gyöngyösi, S., Langer, G., Baradács, E., Daróczi, L., Barkóczy, P., Erdélyi, Z.: Effect of nanoscopic defects on barrier performance of thin films deposited by plasma-enhanced atomic layer deposition on flexible polymers.
  Thin Solid Films. 738 1-13, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Electronic, Optical and Magnetic Materials
  Q2 Materials Chemistry
  Q2 Metals and Alloys
  Q3 Surfaces and Interfaces
  Q2 Surfaces, Coatings and Films
 5. Kovács, R., Gyöngyösi, S., Langer, G., Baradács, E., Daróczi, L., Barkóczy, P., Erdélyi, Z.: Effect of nanoscopic defects on barrier performance of thin films deposited by plasma-enhanced atomic layer deposition on flexible polymers.
  In: Abstract book for the 11th International Conference on Diffusion in Materials DIMAT-2021, Debreceni Egyetem Természettudományi Kar, Debrecen, 10-11, 2021.
 6. Fekete, M., Barkóczy, P., Erdélyi, Z., Gyöngyösi, S., Juhász, L., Szabó, G.: Láncok, láncszemek: Új bronztárgyak és technológiai újítások a regölyi tumulus leletanyagban - egy kutatási program elé.
  In: A nemes- és színesfémek régészete, története és néprajza a Kárpát-medencében : Készítéstechnikai, archeometriai és társadalomtörténeti megközelítések. Szerk.: Cseh Fruzsina, Kiss Viktória, Szulovszky János, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont, Budapest, 43-60, 2021. ISBN: 9789634162612
 7. Kovács, R., Csontos, M., Gyöngyösi, S., Elek, J., Parditka, B., Deák, G., Kuki, Á., Kéki, S., Erdélyi, Z.: Surface characterization of plasma-modified low density polyethylene by attenuated total reflectance Fourier-transform infrared (ATR-FTIR) spectroscopy combined with chemometrics.
  Polym. Test. 96 1-20, 2021.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Organic Chemistry
  Q1 Polymers and Plastics
 8. Chibirov, A., Schiev, H., Barkóczy, P., Juhász, L., Szabó, G., Gyöngyösi, S.: The archaeometallurgic examination of the bronze plate belt found in tomb 350 of the Tli graveyard of the Koban culture (South Ossetia).
  Nartamongae. 16 (1-2), 42-59, 2021.
2020
 1. Scsiev, H., Csibirov, A., Szabó, G., Barkóczy, P., Juhász, L., Gyöngyösi, S.: A Koban kultúra Tli falunál (Dél-Oszétia) feltárt temetőjének 350. sírjában előkerült bronz lemezöv archaeometallurgiai vizsgálata = The archaeometallurgic examination of the bronze plate belt found in tomb 350 of the Tli graveyard of the Koban culture (South Ossetia).
  Archeometriai Műhely. 17 (1), 31-42, 2020.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Archeology (arts and humanities)
 2. Gyöngyösi, S., Nagy, M., Juhász, L., Bubonyi, T., Barkóczy, P., Forgács, G., Szatmáriné Bakonyi, E.: Conservation purpose material testing of corrosion products on outdoor bronze statues.
  IOP Conf. Ser. Mater. Sci. Eng. 903 1-8, 2020.
 3. Bubonyi, T., Hegyes, T., Barkóczy, P., Gyöngyösi, S.: Egydimenziós sejtautomaták fejlesztése magasabb dimenziójú automaták alapján anyagtudományi szimulációkhoz.
  MEK Anyagmérnöki tud. 40 (1), 9-19, 2020.
 4. Gyöngyösi, S., Bánóczy, Z., Barkóczy, P., Szabó, G.: Specialized iron production in Roman period.
  In: Secrets of iron - from raw material to an iron object = Tajne zeljeza - od sirovine do zeljeznog predmeta : Programme and the Book of Abstracts = Program i knjiga sazetaka. Ed.: Tajana Sekelj Ivancan, Institut za arheologiju, Zagreb, 12, 2020. ISBN: 9789536064571
 5. Barkóczy, P., Bán, A., Szabó, G., Gyöngyösi, S.: Steel casting in the Middle Ages?.
  In: Secrets of iron - from raw material to an iron object = Tajne zeljeza - od sirovine do zeljeznog predmeta : Programme and the Book of Abstracts = Program i knjiga sazetaka. Ed.: Tajana Sekelj Ivancan, Institut za arheologiju, Zagreb, 21, 2020. ISBN: 9789536064571
 6. Bubonyi, T., Gyöngyösi, S., Nagy, L., Barkóczy, P., Szatmáriné Bakonyi, E.: The role of metallography in the restoration of an incense burner from Persia.
  Mater. Sci. Engineering Miskolc. 45 (1), 29-36, 2020.
 7. Gábora, A., Bubonyi, T., Gyöngyösi, S.: Zárt cellás alumíniumhabok pórusszerkezetének számítógépi képelemzéses vizsgálata.
  MEK Anyagmérnöki tud. 40 (1), 40-48, 2020.
2019
 1. Kovács, R., Gyöngyösi, S., Langer, G., Erdélyi, Z.: Al2O3 vékonyréteg mechanikai stabilitásának hatása az áteresztési tulajdonságokra.
  In: Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2019 Sopron, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Sopron], 117-117, 2019.
 2. Bubonyi, T., Nagy, M., Gyöngyösi, S., Juhász, L., Barkóczy, P., Forgács, G., Szatmáriné Bakonyi, E.: Conservation purpose material testing of corrosion products on outdoor bronze statues in Museum Park of Hungarian National Museum.
  In: 2019 IMEKO TC4 International Conference on Metrology for Archaeology and Cultural Heritage, MetroArchaeo 2019. Ed.: Marcantonio Catelani, Pasquale Daponte, IMEKO-International Measurement Federation Secretariat, Florence, 383-388, 2019. ISBN: 9789299008454
 3. Gyöngyösi, S., Barkóczy, P., Fekete, M., Szabó, G., Erdélyi, Z., Juhász, L.: Data on the technological change of copper alloying in the light of finds excavated at the tumulus of Regöly.
  Archeometriai Műhely 16 (1), 13-28, 2019.
 4. Gyöngyösi, S., Kovács, R., Langer, G., Daróczi, L., Szatmáriné Bakonyi, E., Erdélyi, Z.: Fémoxid vékonyrétegek és restaurátori gyakorlatban alkalmazott mugyanták áteresztésvizsgálata.
  In: Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2019 Sopron, Eötvös Loránd Fizikai Társulat, Sopron, 23, 2019.
 5. Kovács, R., Gyöngyösi, S., Barkóczy, P., Szatmáriné Bakonyi, E., Kovács, S., Daróczi, L., Erdélyi, Z.: Permeability measurement of polymeric coatings used in art conservation practice.
 6. Gyöngyösi, S., Juhász, L., Barkóczy, P., Cseh, J.: Surface Phenomena and the Results of Chemical Analysis of Bronze Artefacts.
  Mater. sci. Engineering Miskolc. 44 (2), 23-31, 2019.
 7. Kovács, R., Gyöngyösi, S., Barkóczy, P., Juhász, L., Szabó, G., Kiss, V.: Technológiai megfigyelések kora és középső bronzkori fém tárgyakról = Technological observations of Early and Middle Bronze Age metal objects.
  In: MOMOSZ X. : Őskoros Kutatók X. Összejövetelének konferenciakötete : Őskori technikák, őskori technológiák. Szerk.: Vicze Magdolna, Kovács Gabriella, "Matrica" Múzeum, Százhalombatta, 184-197, 2019. ISBN: 9789638919724
2018
 1. Gharbia, S., Balta, C., Herman, H., Rosu, M., Váradi, J., Bácskay, I., Vecsernyés, M., Gyöngyösi, S., Fenyvesi, F., Voicu, S., Stan, M., Cristian, R., Dinischiotu, A., Hermenean, A.: Enhancement of Silymarin Anti-fibrotic Effects by Complexation With Hydroxypropyl (HPBCD) and Randomly Methylated (RAMEB) β-Cyclodextrins in a Mouse Model of Liver Fibrosis.
  Front. Pharmacol. 9 1-18, 2018.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Pharmacology
  Q1 Pharmacology (medical)
2016
 1. Gyöngyösi, S., Barkóczy, P.: Cellular Automata Simulation of the Allotropic Transformation of Uranium.
  Mater. sci. Engineering Miskolc. 41 (1), 39-50, 2016.
 2. Daróczi, L., Gyöngyösi, S., Tóth, L., Beke, D.: Effect of the martensite twin structure on the deformation induced magnetic avalanches in Ni2MnGa single crystalline samples.
  Scr. Mater. 114 161-164, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Condensed Matter Physics
  D1 Materials Science (miscellaneous)
  Q1 Nanoscience and Nanotechnology
 3. Bolgár, M., Tóth, L., Szabó, S., Gyöngyösi, S., Daróczi, L., Panchenko, E., Chumlyakov, Y., Beke, D.: Thermal and acoustic noises generated by austenite/martensite transformation in NiFeGaCo single crystals.
  J. Alloy. Compd. 658 29-35, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Materials Chemistry
  Q1 Mechanical Engineering
  Q1 Mechanics of Materials
  Q1 Metals and Alloys
2015
 1. Daróczi, L., Gyöngyösi, S., Tóth, L., Szabó, S., Beke, D.: Jerky magnetic noises generated by cyclic deformation of martensite in Ni2MnGa single crystalline shape memory alloys.
  Appl. Phys. Lett. 106 041908-1 - 04198-4, 2015.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Physics and Astronomy (miscellaneous)
feltöltött közlemény: 30 Open Access: 7
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK