Tudóstér: Szőcs Andor publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 31 Open Access: 3
2022
 1. Szőcs, A.: Attitűdváltozások a hallgatói fizetett munkavállalásban: Kvalitatív adatok a post-covid időszakban.
  In: 21. századi képességek, írásbeliség, esélyegyenlőség. Absztraktkötet: XXII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Steklács János, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 511, 2022. ISBN: 9789636260576
 2. Szőcs, A.: Hallgatói munkavállalás és jövőtervek a Partiumi Keresztény Egyetemen.
  In: A társadalomtudományok harminc éve a Partiumban: A Partiumi Keresztény Egyetemen 2021-ben szervezett jubileumi konferencia kötete. Szerk.: Gál Katalin, Pásztor Rita, Székedi Levente, Kolozsvári Egyetemi Partiumi Kiadó, Kolozsvár, 117-131, 2022. ISBN: 9786063717369
2021
 1. Szőcs, A.: Egyetemisták vallásossággal összefüggő egyes jellemzői.
  In: Átmentek : A globális és helyi kultúrák határán : Absztraktok. Szerk.: Szirmai Éva, Hevesi Tímea, Urbanik Tímea, Szegedi Tudományegyetem, Szeged, 37, 2021. ISBN: 9786155946318
 2. Szőcs, A.: Egyetemisták vallásossággal összefüggő egyes jellemzői.
  Közösségi Kapcsolódások tanulmányok kultúráról és oktatásról. 1 (1-2), 51-58, 2021.
 3. Szőcs, A.: Hallgatói munkavállalás és intézményi társadalmi tőke hatások.
  In: Módszertani újítások és kutatások a szakképzés és a felsőoktatás területén : X. Trefort Ágoston Szakképzés- és Felsőoktatás-pedagógiai Konferencia Tanulmánykötet. Szerk.: Simonics István, Holik Ildikó, Tomory Ibolya, Óbuda University, Budapest, 306-322, 2021. ISBN: 9789634492399
 4. Szőcs, A.: Hallgatói munkavállalás és jövőtervek a Partiumi Keresztény Egyetemen.
  In: A társadalomtudományok harminc éve a Partiumban. Szerk.: Pásztor Rita, Székedi Levente, Partium Kiadó, Nagyvárad, 17, 2021. ISBN: 9786069673133
2018
 1. Szőcs, A.: A II. vatikáni zsinat jelentősége és hatásai.
  Kereszt. Szó. 29 (3), 1-4, 2018.
 2. Szőcs, A.: Csíkszentdomokos a történelemben.
  Kereszt. szó. 29 (1), 1-3, 2018.
2017
 1. Szőcs, A.: A jó katekéta.
  Kereszt. szó. 28 (10), 1-2, 2017.
 2. Szőcs, A.: Középiskolások és a diákmunka.
  In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia: Program és absztrakt kötet. Szerk.: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 83, 2017. ISBN: 9789635088638
2016
 1. Hamvas, L., Szőcs, A.: Hajdú-Bihar megyei kisvárosi fiatalok élethelyzetei és jövőképei.
  In: Kisvárosi fiatalok, kisebbségek, új sebezhetőségek. Szerk.: Jancsák Csaba, Krémer András, Belvedere Meridionale, Szeged, 85-98, 2016. ISBN: 9789638708489
 2. Szőcs, A.: Vállalkozói hajlandóság és tanulás melletti munkavégzés a Partiumi Keresztény Egyetemen.
  In: A tanulás és nevelés interdiszciplináris megközelítése XVI. Országos Neveléstudományi Konferencia : Program és absztraktkötet. Szerk.: Zsolnai Anikó, Kasik László, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság; SZTE Neveléstudományi Intézet, Szeged, 163, 2016. ISBN: 9789633065136
2015
 1. Szőcs, A.: "Klassz klaszter!?" - Munkát vállaló hallgatók a Debreceni Egyetemen.
  In: Doktorandusz Konferencia : Absztraktfüzet, Debreceni Egyetem Humán Tudományok Doktori Iskola, Debrecen, 18, 2015.
 2. Szőcs, A., Hamvas, L.: Alternatives of how to prepare for the future labor market.
  Metszetek. 4 146-160, 2015.
 3. Szőcs, A.: Gabriella Pusztai and Ágnes Lukács (eds): Közösségteremtők - tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt = Creators of Communities: tribute to the great generation of Hungarian sociologists of religion).
  Act. Univ. Sapientiae Soc. Anal. 5 (2), 211-214, 2015.
  (Ismertetett mű: szerk. Pusztai Gabriella, Lukács Ágnes. -Közösségteremtők - tisztelgés a magyar vallásszociológusok nagy nemzedéke előtt /Debrecen : Debrecen University Press, 2014. -)
 4. Szőcs, A.: Kvalitatív adatok az egyetemi hallgatók tanulás melletti munkakeresési szokásairól.
  In: Pedagógusok, tanulók, iskolák : az értékformálás, az értékközvetítés és az értékteremtés világa : tartalmi összefoglalók. Szerk.: Tóth Péter, Holik Ildikó, Tordai Zita, Óbudai Egyetem, Budapest, 90, 2015. ISBN: 9786155460531
2014
 1. Szőcs, A.: Aktív fiatalok a munkaerőpiacon.
  In: Racionálisan lázadó hallgatók II.. Szerk.: Szabó Andrea, Belvedere Meridionale, Budapest ; Szeged, 252-260, 2014. ISBN: 9786155372100
 2. Szőcs, A.: Aktív fiatalok a munkaerőpiacon - A Partium példája.
  In: XIV. Országos Neveléstudományi Konferencia. Oktatás és nevelés - gyakorlat és tudomány: tartalmi összefoglalók. Szerk.: Buda András, Debreceni Egyetem Neveléstudományok Intézete, Debrecen, 85, 2014. ISBN: 9789634737421
 3. Szőcs, A.: Dolgozva tanulni, tanulva dolgozni - társadalmitőke-hatások a partiumi hallgatók körében.
  In: Határtalan oktatáskutatás: Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére. Szerk.: Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán, Debreceni Egyetem Felsőoktatási Kutató és Fejlesztő Központ, Debrecen, 229-242, 2014, (Régió és oktatás, ISSN 2064-6046 ; 9.) ISBN: 9789630891462
 4. Györgyi, Z., Kaminska, A., Márkus, Z., Prucnal, M., Pulak, I., Szőcs, A.: Paralellism and differences in recruitment for teacher training in Hungary and Poland.
  In: Comparative Research on Teacher Education. Eds.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Verbum, Ružomberok, 97-105, 2014. ISBN: 9788056101223
 5. Szőcs, A.: Teher alatt nő a pálma.
  In: Campus-lét a Debreceni Egyetemen. Szerk.: Fényes Hajnalka, Szabó Ildikó, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 159-182, 2014. ISBN: 9789633184592
2013
 1. Szőcs, A.: "Nyolc óra munka..." - hallgatói munkaattitűdök a Debreceni Egyetemen.
  In: HuCER 2013 Konferencia : HERA Absztraktkötet, Hungarian Educational Research Association (HERA), Debrecen, 58, 2013.
 2. Györgyi, Z., Birinyi, M., Szőcs, A.: A szakmai képzés regionális vetületei.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben 2011-2012. Szerk.: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Isk., Pécs, 211-222, 2013, (ISSN 2062-1558)
 3. Szőcs, A.: Hallgatói munkaattitűdök és tanulás melletti munka jellemzői a Partiumi régió felsőoktatási intézményeiben.
  In: Változó életformák - régi és új tanulási környezetek : Absztraktkötet. Szerk.: Bárdos Jenő, Kis-Tóth Lajos, Racsko Réka, Líceum K., Eger, 121, 2013. ISBN: 9786155250323
 4. Szőcs, A.: Munkaviszony és viszony a munkához - hallgatók a Debreceni Egyetemen.
  In: Felsőoktatás és munkaerőpiac: Eszményektől a kompetenciák felé. Szerk.: Darvai Tibor, SETUP : Belvedere Meridionale, Szeged, 87-124, 2013. ISBN: 9789630860642
2012
 1. Birinyi, M., Szőcs, A.: A szakképzés értelmezése a nemzetközi regionális vizsgálatoknál.
  In: A munka és nevelés világa a tudományban : XII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Benedek András, Tóth Péter, Vedovatti Anildo, Közoktatási Vezetők Képzéséért Oktatási és Nevelésfejlesztési Alapítvány, Miskolc, 173, 2012. ISBN: 9789638911087
 2. Györgyi, Z., Birinyi, M., Szőcs, A.: A szakmai képzés regionális vetületei.
  In: Iskola a társadalmi térben és időben III. : nemzetközi tudományos konferencia : absztraktkötet. Szerk.: Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, PTE "Oktatás és Társadalom" Neveléstudományi Doktori Iskola, Pécs, 59, 2012. ISBN: 9789636424640
 3. Szőcs, A.: A társadalmi mobilitás inter-, és intragenerációs megvalósulásának jellemzői egy szociális szakellátó intézmény vizsgálata tükrében.
  In: V. Nyíregyházi (PhD/DLA) Doktorandusz Konferencia Előadásainak Közleménye. Szerk.: Kerekes Benedek, Gát György, Nyíregyházi Főiskola Tudományos Tanácsa, Nyíregyháza, 110-115, 2012. ISBN: 97896399099
 4. Szőcs, A., Birinyi, M.: Investing in the future - the connections between learning and work.
  In: Higher Education in the Romania-Hungary Cross-Border Cooperation Area. Eds.: Kozma Tamás, Bernáth Krisztina, Partium Press & Center for Higher Education Research and Development, Oradea; Debrecen, 153-169, 2012. ISBN: 9786068156415
2011
 1. Tomusk, V., Bálity, C., Birinyi, M., Szőcs, A., Zoller, K.: Az egyetem és az európai integráció: Gellner, Wittgenstein és Malinowski esete a Bologna-folyamattal.
  Educatio. 20 (4), 472-481, 2011.
2010
 1. Szőcs, A.: Vallások és a természet iránti felelősségünk: a kereszténység és az iszlám.
  Athanasiana. 31 217-224, 2010.
feltöltött közlemény: 31 Open Access: 3
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK