Tudóstér: Molnár Attila publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 36 Open Access: 5
2020
 1. Bódis, J., Takács, A., Óvári, M., Virók, V., Kulcsár, L., Magos, G., Sulyok, J., Nótári, K., Molnár, A., Barna, C., Kuczkó, A., Biró, É., Gerencsér, B., Freytag, C., Budai, J., Molnár, V.: Az év vadvirága 2016-ban: a mocsári kockásliliom (Fritillaria meleagris).
  Kitaibelia. 25 (1), 79-100, 2020.
2019
 1. Molnár, A., Széll, L., Demeter, L.: A Rochel-törpezanót (Chamaecytisus rochelii) két új előfordulása az Alföldön.
  Kitaibelia. 24 (1), 108-108, 2019.
2017
 1. Molnár, A., Végvári, Z.: Bioclimatic constraints of European mistletoe Viscum album at its southern distribution limit at past and present temporal scales, Pannonian Basin, Hungary.
  Clim. Res. 71 (3), 237-248, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Atmospheric Science
  Q2 Environmental Chemistry
  Q1 Environmental Science (miscellaneous)
 2. Lukács, B., Gulyás, G., Horváth, D., Hődör, I., Schmotzer, A., Sramkó, G., Takács, A., Molnár, A.: Florisztikai adatok a Tiszántúl középső részéről.
  Kitaibelia. 22 (2), 317-357, 2017.
 3. Molnár, A., Végvári, Z., Tóthmérész, B.: Identification of floral relicts based on spatial distance of isolation.
  Forests. 8 (11), 1-13, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Forestry
 4. Molnár, A.: Signs of Holocene Thermal Maximum in horizontal and vertical distribution patterns of vascular plant species in the Carpathians and the Pannon region.
  Stud. Univ. Babeş-Bolyai, Biol. 67 168-169, 2017.
 5. Molnár, V., Löki, V., Máté, A., Molnár, A., Takács, A., Nagy, T., Lovas-Kiss, Á., Lukács, B., Sramkó, G., Tökölyi, J.: The occurrence of Spiraea crenata and other rare steppe plants in Pannonian graveyards.
  Biologia. 72 (5), 500-509, 2017.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Animal Science and Zoology
  Q4 Biochemistry
  Q4 Cell Biology
  Q3 Ecology, Evolution, Behavior and Systematics
  Q4 Genetics
  Q4 Molecular Biology
  Q3 Plant Science
2016
 1. Molnár, A., Molnár, V.: Csalánlevél gubacsszúnyog (Dasineura urticae Perris, 1840) előfordulása kúszó csalánon (Urtica kioviensis Rogow.) = Occurrence of Dasineura urticae (Perris, 1840) on Urtica kioviensis Rogow. in Hungary.
  Kitaibelia. 21 (1), 162, 2016.
 2. Molnár, A., Végvári, Z.: Reconstruction of early Holocene Thermal Maximum temperatures using present vertical distribution of conifers in the Pannon region (SE Central Europe).
  Holocene. 27 (2), 236-245, 2016.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Archeology (arts and humanities)
  Q1 Earth-Surface Processes
  Q1 Ecology
  Q2 Global and Planetary Change
  Q1 Paleontology
 3. Molnár, A., Végvári, Z.: Reconstruction of early Holocene Thermal Maximum using recent vertical distribution of conifer species = Korai holocén hőmaximum mértékének becslése fenyőfélék recens vertikális elterjedése alapján.
  In: XI. Aktuális flóra- és vegetációkutatás a Kárpát-medencében : nemzetközi konferencia = "Advances in research on the flora and vegetation of the Carpato-Pannonian region", Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest, 196-197, 2016. ISBN: 9789639877252
2014
 1. Lisztes-Szabó, Z., Kiss, H., Kovács, S., Molnár, A., Pető, Á.: A hajdúszoboszlói Kéthalom recens löszvegetációjának fitolit morfotípus-diverzitás vizsgálata.
  Bot. Közl. 101 (1-2), 243-261, 2014.
2013
 1. Németh, A., Molnár, A., Szél, L., Horváth, T., Demeter, L., Csorba, G.: Hogyan telepítsünk át földikutyát? Módszertani megfontolások szélsőségesen talajlakó rágcsálók megmentéséhez.
  Termvéd. Közl. 19 (1), 15-33, 2013.
 2. Sümegi, P., Szilágyi, G., Gulyás, S., Jakab, G., Molnár, A.: The late quaternary paleoecology and environmental history of Hortobágy, a unique mosaic alkaline steppe from the heart of the Carpathian Basin.
  In: Steppe Ecosystems: Biological Diversity, Management and Restoration. Ed.: Morales Prieto, J. Traba Diaz, Nova Science Publishers, New York, 165-193, 2013. ISBN: 9781628082982
2012
 1. Bók, T., Molnár, A., Végvári, Z., Novák, T., Bók, T.: A Hortobágyi Nemzeti Park határvonalának módosítási javaslatai tájökológiai vizsgálatok alapján.
  In: VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, 2012. április 18-21., Veszprém. Szerk.: Fejes Lászlóné Utasi Anett, Vincze-Csom Veronika, Göttinger K., Veszprém, 512, 2012. ISBN: 9789638662729
 2. Bók, T., Molnár, A., Novák, T., Végvári, Z.: A Hortobágyi Nemzeti Park határvonalán megjelenő veszélyeztető tényezők vizsgálata.
  Tájökol. Lapok. 10 (1), 41-54, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Nature and Landscape Conservation
 3. Bók, T., Molnár, A., Végvári, Z., Novák, T., Molnár, A.: A Hortobágyi Nemzeti Park határvonalát veszélyeztető tényezők vizsgálata.
  In: VIII. Kárpát-medencei Környezettudományi Konferencia, 2012. április 18-21., Veszprém. Szerk.: Fejes Lászlóné Utasi Anett, Vincze-Csom Veronika, Göttinger K., Veszprém, 474-475, 2012. ISBN: 9789638662729
 4. Endrédi, A., Molnár, A., Nagy, J.: A kunsági bükköny (Vicia biennis L.) ex-situ védelme.
  Termvéd. Közl. 18 (1), 150-158, 2012.
2008
 1. Deák, B., Molnár, A., Gál, L., Lukács, B., Tihanyi, G., Török, P.: Rumex pseudonatronatus (Borb.) Murb. új előfordulási adatai a Hortobágyi Nemzeti Park területén..
  Flora Pannon. 6 (1), 132-132, 2008.
2007
 1. Nagy, J., Molnár, A., Cserhalmi, D., Szerdahelyi, T., Szirmai, O.: The aims and results of the nature-protection management on the North-east Hungarian mires.
  Cereal Res. Commun. 35 (2), 813-816, 2007.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Agronomy and Crop Science
  Q4 Genetics
  Q4 Physiology
2006
 1. Csiky, J., Oláh, E., Molnár, A.: A Cirsium boujartii (Pill. et Mitterp.) Schultz Bip. a Tihanyi-félsziget Európa Diplomás védett területén.
  Flora Pannon. 4 (1), 134-134, 2006.
 2. Lesku, B., Katona, L., Molnár, A.: Néhány veszélyeztetett növényfaj "ex situ" védelmi programjának tapasztalatai.
  Kitaibelia. 11 (1), 31-31, 2006.
2005
 1. Molnár, A.: Adatok a Hortobágy flórájának ismeretéhez.
  In: Hortobágyi mozaikok / szer. Molnár A, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, 41-72, 2005. ISBN: 963217836x
 2. Molnár, A.: A Hortobágy térségének Branchiopoda faunájáról.
  In: Hortobágyi mozaikok. Szerk.: Molnár A, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, 83-90, 2005. ISBN: 963217836x
 3. Molnár, A., Fintha, I.: A tájhasználat okozta változások a Hortobágyon, különös tekintettel a nemzeti park pusztai területeire.
  In: Hortobágyi mozaikok. Szerk.: Molnár A, Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, 11-30, 2005. ISBN: 963217836x
 4. Molnár, A.: Hortobágyi mozaikok.
  Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, 105 p., 2005. ISBN: 963217836x
2004
 1. Szigetvári, C., Molnár, A.: Az Agropyron elongatum (Host.) P. B. újabb (őshonos) hazai állománya.
  Kitaibelia. 9 (1), 221-221, 2004.
2000
 1. Molnár, Z., Papp, L., Molnár, A., Horváth, A., Kevey, B., Schmotzer, A., Vidra, T., Király, G., Bölöni, J., Virágh, K.: Az alföldi erdőssztyeppek mai helyzete magyarországon: a fennmaradt állományok adatbázisa.
  In: Alföldi erdőssztyeppmaradványok Magyarországon. Szerk.: Molnár Zsolt, Kun András, WWF Magyarország, Budapest, 42-48, 2000, (WWF füzetek, ISSN 1216-2825 ; 15.)
 2. Molnár, Z., Fekete, G., Varga, Z., Kun, A., Sümegi, P., Molnár, A., Facsar, G., Szodfridt, I., Sipos, J.: Az alföldi erdőssztyeppek típusai.
  In: Alföldi erdőssztyeppmaradványok Magyarországon. Szerk.: Molnár Zsolt, Kun András, WWF Magyarország, Budapest, 26-35, 2000, (WWF füzetek, ISSN 1216-2825 ; 15.)
 3. Varga, Z., Borhidi, A., Fekete, G., Debreczy, Z., Bartha, D., Bölöni, J., Molnár, A., Kun, A., Molnár, Z., Lendvai, G., Szodfridt, I., Rédei, T., Facsar, G., Sümegi, P., Kósa, G., Király, G.: Az erdőssztyepp fogalma, típusai és jellemzésük.
  In: Alföldi erdőssztyeppmaradványok Magyarországon. Szerk.: Molnár Zsolt, Kun András, WWF Magyarország, Budapest, 7-19, 2000, (WWF füzetek, ISSN 1216-2825 ; 15.)
 4. Molnár, A.: Calamagrostis villosa (Chaix) Gmel. Debrecen mellett.
  Kitaibelia. 5 (1), 229-230, 2000.
 5. Medzihradszky, Z., Bölöni, J., Molnár, Z., Kertész, M., Varga, Z., Debreczy, Z., Molnár, A.: Mit tudunk a múltról?.
  In: Alföldi erdőssztyeppmaradványok Magyarországon. Szerk.: Molnár Zsolt, Kun András, WWF Magyarország, Budapest, 20-25, 2000, (WWF füzetek, ISSN 1216-2825 ; 15.)
1998
 1. Nagy, J., Figeczky, G., Penksza, K., Fintha, I., Molnár, A., Tóth, Z., Kalapos, T.: Contribution to the flora and vegetation of lake Bence-tó, NE Hungary.
  Studia Bot. Hung. 27-28 (1), 151-161, 1998.
1997
 1. Molnár, A.: A magvak csírázását segítő módszerről.
  Kitaibelia. 2 (1), 84-86, 1997.
 2. Molnár, A.: Az öldöklő aszat (Cirsium furiens) Gris. et Sch. új termőhelye Debrecen mellett.
  Kitaibelia. 2 (1), 84-86, 1997.
1996
 1. Molnár, A.: A magas tarackbúza (Agropyron elongatum) a Hortobágyon.
  In: Ohattól Meggyesig : A Hortobágyi Természetvédelmi Kutatótábor huszonkét éve. Szerk.: Tóth Albert, Természet és Környezetvédő Tanárok Egyesülete, Budapest, 116-122, 1996. ISBN: 963047462x
1989
 1. Molnár, A.: A bélmegyeri Fás-puszta növényzete.
  Bot. Közl. 76 (1-2), 65-82, 1989.
feltöltött közlemény: 36 Open Access: 5
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK