Tudóstér: Rábai Dávid publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 39 Open Access: 8
2022
 1. Rábai, D.: A Survey of the Vision of Future the Members of the Football Academies have at the Academies in the Capital City and in the Provinces.
  Cent. Eur. J. Educat. Res. 4 (1), 97-107, 2022.
 2. Rábai, D.: Önismeret és szakmai kompetencia fejlesztés.
  In: Roma nemzetiségi szakirányos és óvodapedagógus hallgatók számára elméleti és módszertani segédanyag. Szerk.: Pálfi Sándor, Debreceni Egyetem Gyermeknevelési és Gyógypedagógiai Kar, Hajdúböszörmény, 95-113, 2022. ISBN: 9789634904441
2021
 1. Rábai, D.: Labdarúgó akadémisták jövőképének vizsgálata fővárosi és vidéki labdarúgó akadémiákon.
  Magyar Sporttud. Szle. 22 (92), 41-50, 2021.
2020
 1. Fenyő, I., Rábai, D.: A General Overview of the Educational Programmes of the Hungarian Football Academies.
  Centr. Eur. J. Educ. Res. 2 (2), 101-110, 2020.
 2. Kovács, K., Moravecz, M., Nagy, Z., Szabó, D., Rábai, D.: Az intézményi hatás és modelljeinek vizsgálata közép-kelet-európai felsőoktatási intézmények sportjában.
  Neveléstudomány. 3 32-56, 2020.
 3. Rábai, D.: Edző-játékos kapcsolat jellemzői a fővárosi és vidéki labdarúgó akadémiákon.
  Magyar Sporttud. Szle. 84 (2), 12-20, 2020.
 4. Kovács, K., Moravecz, M., Nagy, Z., Rábai, D., Szabó, D.: Intézményi hatás a Kárpát-medencei egyetemek szabadidő- és versenysportjában.
  In: Tanulás és innováció a digitális korban : Absztraktkötet. Szerk.: Kozma Tamás, Juhász Erika, Tóth Péter, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 28, 2020. ISBN: 9786155657085
 5. Moravecz, M., Nagy, Z., Rábai, D., Szabó, D., Kovács, K.: Intézményi hatás a Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények szabadidős sportprogramjaiban és versenysportjában.
  In: Prevenció, intervenció és kompenzáció. Szerk.: Hideg Gabriella, Simándi Szilvia, Virág Irén, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 152-163, 2020, (Hera évkönyvek ; 7.) ISBN: 9789633188576
 6. Moravecz, M., Nagy, Z., Rábai, D., Szabó, D., Kovács, K.: Kárpát-medencei felsőoktatási intézmények sportkoncepcióinak összehasonlító elemzése.
  Magyar Sporttud. Szle. 85 (3), 71-72, 2020.
 7. Fenyő, I., Rábai, D.: Labdarúgó akadémiák pedagógiai programjainak elemzése.
  Neveléstudomány. 3 (3), 55-75, 2020.
 8. Kovács, K., Moravecz, M., Nagy, Z., Rábai, D., Szabó, D.: The Institutional Effect on Leisure Time- and Competitive Sports at the Higher Education Colleges and Universities in the Carpathian Basina.
  Baltic J. Health Phys. Activ. 12 (Spec.), 1-19, 2020.
2019
 1. Rábai, D.: A Sándor Károly Labdarúgó Akadémia és a Debreceni Labdarúgó Akadémia megalakulásának összehasonlító vizsgálata.
  Kult. Köz. 10 (2), 35-43, 2019.
 2. Rábai, D.: A sportolás fizikai környezetének megjelenési formái Kárpát-medencei felsőoktatási intézményekben.
  In: 19. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság, PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 76, 2019. ISBN: 9789634294733
 3. Rábai, D.: Community Learning and Social Innovation: the Case of Hajdúböszörmény.
  In: Learning Communities and Social Innovations. Ed.: Edina Márkus, Tamás Kozma, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 105-115, 2019. ISBN: 9789633187852
 4. Rábai, D.: Community Learning and Social Innovation: The Case of Hajdúhadház.
  In: Learning Communities and Social Innovations. Szerk.: Kozma Tamás , Márkus Edina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 105-115, 2019, (Régió és Oktatás = Region and Education, ISSN 2060-2596 ; 12) ISBN: 9789633187852
 5. Rábai, D.: Community learning and social innovation - the case of Hajdúhadház.
  In: Learning in Adulthood. Szerk.: Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara, Takács-Miklósi Márta, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 27-36, 2019. ISBN: 9786150052304
 6. Kovács, K., Rábai, D., Moravecz, M.: How does institutional environment effects impact students' sporting habits in Central and Eastern Europe?.
  Hung. Educ. Res. J. 9 (1), 128-131, 2019.
 7. Rábai, D.: Közösségi tanulás és társadalmi innováció: Hajdúhadház esete.
  In: Tanulás felnőttkorban : az élethosszig tartó tanulás esetei a hazai és nemzetközi gyakorlatban. Szerk.: Márkus Edina, Máté-Szabó Barbara, Nullpont Kulturális Egyesület, Debrecen, 50-59, 2019. ISBN: 9786150052298
 8. Rábai, D.: Labdarúgó akademisták pedagógiai fókuszú, pilot jellegű kérdőíves vizsgálata.
  Magyar Sporttud. Szle. 80 (3), 28-35, 2019.
 9. Rábai, D.: Labdarúgó akadémisták rekrutációjának és elégedettségének vizsgálata a fővárosi és a vidéki akadémiák tükrében.
  Iskolakultúra. 29 (10), 85-97, 2019.
2018
 1. Rábai, D.: A magyar labdarúgó akadémiai rendszer kialakulásának története és a Sándor Károly Labdarúgó Akadémia jelen gyakorlatának bemutatása.
  Magy. Sporttud. Szle. 19 (74), 52-58, 2018.
 2. Rábai, D.: A magyar sportpolitika legfőbb jellemzői, intézkedései 1945-től kezdődően a rendszerváltásig és napjainkig, különös tekintettel a labdarúgás sportágára.
  Különleges Bánásmód. 4 (1), 19-33, 2018.
 3. Moravecz, M., Rábai, D., Kovács, K., Bácsné Bába, É., Lenténé Puskás, A.: A sportolási szokások intézményi háttere hazai és határon túli kisebbségi magyar egyetemeken/főiskolákon.
  Magy. Sporttud. Szle. 19 (75), 66-67, 2018.
 4. Kovács, K., Lenténé Puskás, A., Moravecz, M., Rábai, D., Bácsné Bába, É.: Institutional Environment of Students' Sports Activities in Central Europe.
  Hung. Educ. Res. J. 8 (2), 50-68, 2018.
 5. Rábai, D.: Lila-fehér mezben - egy fővárosi és egy vidéki labdarúgó akadémia neveléstudományi megközelítésű vizsgálata, összehasonlítása.
  Iskolakultúra. 28 (3-4), 53-63, 2018.
2017
 1. Rábai, D.: A Bajkó Mátyás Emlékkonferenciáról.
  Új pedagóg. szle. 1-2. 132-134, 2017.
 2. Rábai, D., Oláh, D., Bognár, J.: Akadémista labdarúgók utánkövetéses vizsgálata.
  In: XVII. Országos Neveléstudományi Konferencia. Szerk.: Kerülő Judit, Jenei Teréz, Gyarmati Imre, MTA Pedagógiai Bizottság, Nyíregyházi Egyetem, Nyíregyháza, 493, 2017. ISBN: 9789635088638
 3. Tóth, D., Rábai, D.: A Sátoraljaújhelyi és a Hajdúhadházi járások tanulási szempontú megközelítése.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok / kiadja: Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 224, 2017. ISBN: 9786155657023
 4. Kovács, K., Lenténé Puskás, A., Moravecz, M., Rábai, D., Bácsné Bába, É.: A sportolás intézményi különbségei hazai és határon túli kisebbségi magyar felsőoktatási intézményekben.
  PedActa. 7 (2), 19-34, 2017.
 5. Fenyő, I., Rábai, D.: Football academies and their legal environment in Hungary.
  Educ. Appl. Didactics 1 (2), 30-55, 2017.
2016
 1. Rábai, D.: A magyar testnevelés tantervelméletének történelme és jelene.
  Fejlesztő Pedagóg. 27 (4-6), 100-103, 2016.
  (Ismertetett mű: Hamar Pál. -A testnevelés tantervelmélete /Budapest : Eötvös József Könyvkiadó, 2016. -179 p. -)
 2. Rábai, D.: A sportolás jótékony hatásai a magyar-román határ menti régió hallgatói körében.
  Iskolakultúra. 1 136-138, 2016.
 3. Fenyő, I., Rábai, D.: A sporttehetség-gondozás jogszabályi környezete: a sportakadémiák Magyarországon.
  In: Értékteremtő testnevelés : tanulmányok a testnevelés és a sportolás szerepéről a Kárpát-medencei fiatalok életében. Szerk.: Kovács Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 65-88, 2016. ISBN: 9789633185971
 4. Rábai, D., Borbély, S.: A testnevelők társadalmi megítélésének vizsgálata a mindennapos testnevelés bevezetését követően.
  In: Sokszínű sporttudomány. Szerk.: Szmodis Márta, Szőts Gábor, Magyar Sporttudományi Társaság, Budapest, 224-241, 2016, (Magyar sporttudományi füzetek, ISSN 2062-9559 ; 14.) ISBN: 9786155187100
 5. Kovács, K., Markos, V., Rábai, D., Szűcs, T.: Az oktatási intézmény szerepe a családon belüli válságok kezelésében egy kvalitatív vizsgálat tükrében.
  In: Riport a családokról: A Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet kutatási. Szerk.: Földvári Mónika, Tomposné Hakkel Tünde, Család-, Ifjúság- és Népesedéspolitikai Intézet; L'Harmattan, Budapest, 479-499, 2016, (Kapocs könyvek, ISSN 1589-4096 ; 15.) ISBN: 9789634141938
 6. Rábai, D.: Élet a labdarúgó akadémiákon: egy pilot kutatás eredményei.
  Szakkoll. tanulm.(Hatvani István Szakkoll. DE TEK). 4 70-85, 2016.
 7. Rábai, D.: Sportolók nevelése, az edző játékos hatás működése a tenisz sportágban.
  In: Oktatás és fenntarthatóság. Szerk.: Fehérvári Anikó, Juhász Erika, Kiss Virág Ágnes, Kozma Tamás, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Debrecen, 527-539, 2016, (HERA évkönyvek, ISSN 2064-6755 ; 3) ISBN: 9789631255553
 8. Rábai, D., Tóth, D.: Tanuló város, tanuló régió: Sátoraljaújhely kistérségének bemutatása.
  Educatio. 25 (2), 278-283, 2016.
 9. Borbély, S., Rábai, D.: Valóban alacsony a pedagógusok (kiemelten a testnevelők) társadalmi megítélése?.
  Magyar Sporttud. Szle. 66 (2), 26, 2016.
feltöltött közlemény: 39 Open Access: 8
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK