Tudóstér: Teperics Károly publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 105 Open Access: 22
2022
 1. Charzynski, P., Urbanska, M., Capra, G., Ganga, A., Holmes, P., Szulczewski, M., Baatar, U., Boularbah, A., Bresilla, B., Cacovean, H., Datta, A., Gadsby, H., Gargouri, K., Gebregeorgis, E., Giani, L., Grover, S., Juliev, M., Kasparinskis, R., Kawahigashi, M., Kellermann, L., Kim, K., Krótka, L., Kukuls, I., Kunchulia, I., Laaouidi, Y., Leglize, P., Mouketou, -., Mugagga, F., Novák, T., Ortiz, J., Osuna, -., Penízek, V., Tomov, P., Prokofeva, T., Pulido, M., Recha, C., Reintam, E., Repe, B., Şahin, S., Salehi, ,., Badjo, A., Teperics, K., Tormanen, T., Tsyrybka, V., Vaisvalavicius, R., Vezzani, F., Zhang, S.: A global perspective on soil science education at third educational level; knowledge, practice, skills and challenges.
  Geoderma. 425 1-16, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Soil Science
 2. Kozma, G., Czimre, K., Teperics, K., Pénzes, J.: A helyi önkormányzatok helyiadó-kivetési gyakorlatának vizsgálata a hazai kedvezményezett településeken, 1997-2020 = Examining the local tax levying practices of the beneficiary settlements` local governments in Hungary between 1997 and 2020.
  Ter. Stat. 62 (6), 663-682, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Economics and Econometrics
  Q3 Geography, Planning and Development
  Q3 Statistics and Probability
 3. Kozma, G., Teperics, K., Czimre, K., Radics, Z.: Characteristics of the Spatial Location of Sports Facilities in the Northern Great Plain Region of Hungary.
  Sports. 10 (10), 1-10, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 Orthopedics and Sports Medicine
  Q1 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
 4. Keményfi, R., Teperics, K., Bihari Nagy, É., Kavecsánszki, M.: Ethnography and Cultural Anthropology in Higher Education.
  In: Reckoning and Framing. Current Status and Future Prospects of Hungarian Ethnography in the 21st Century. Eds.: Balázs Borsos; Fruzsina Cseh; Csaba Mészáros, Waxmann, Münster; New York, 25-69, 2022, (Hungarian Ethnology Studies, ISSN 2940-1496 ; 1) ISBN: 9783830946298
 5. Bujdosó, G., Novac, M., Novac, O., Roskó, T., Teperics, K.: Experiences with the use of virtual reality environments in education - Identifying difficulties and possible solutions during thesis work.
  In: EDULEARN22 Proceedings / IATED, IATED, 2022, 10216-10221, 2022, (ISSN 2340-1117) ISBN: 9788409424849
 6. Kozma, G., Radics, Z., Teperics, K.: The Role of Sports Facilities in the Regeneration of Green Areas of Cities in Historial View: The Case Study of Great Forest Stadium in Debrecen, Hungary.
  Buildings. 12 (6), 1-15, 2022.
  Folyóirat-mutatók:
  D1 Architecture
  Q2 Building and Construction
  Q2 Civil and Structural Engineering
 7. Juhász, E., Teperics, K.: Topográfiai ismeretek helye és szerepe a hon- és népismeret oktatásban.
  Modern Geográfia. 17 (3), 45-59, 2022.
2021
 1. Teperics, K., M. Császár, Z., Csüllög, G., Czimre, K.: Cost sensitivity of international students in the largest hungarian university cities.
  Acta geogr. Debr., Landsc. environ. ser. 15 (1), 76-84, 2021.
 2. M. Császár, Z., Teperics, K., Czimre, K., Köves, K.: Internationalization processes and their characteristics in the Hungarian higher education.
  Interdisciplinary Management Research. 17 1397-1416, 2021.
2020
 1. Keményfi, R., Teperics, K., Bihari Nagy, É., Kavecsánszki, M.: A magyar felsőoktatás regionális tagoltságának jellemzői - háttérrajz.
  In: Számvetés és tervezés: A néprajztudomány helyzete és jövője a 21. században. Szerk.: Cseh Fruzsina, Mészáros Csaba, Borsos Balázs, L'Harmattan Kiadó : MTA BTK Néprajztudományi Intézet, Budapest, 499-552, 2020, (Summa Ethnographica, ISSN 2498-48X ; 3) ISBN: 9789634147497
 2. Csorba, P., Tóth, T., Szabó, G., Fazekas, I., Radics, Z., Teperics, K., Revákné Markóczi, I., Mika, J., Patkós, C., Kovács, E., Ütőné Visi, J., Csákberényi Nagy, M., Bartha, J.: A társadalmi tanulási folyamatok szerepe a megújuló energiahordozókkal kapcsolatos ismeretekben két magyarországi megye példáján.
  Debr. szle. 2 200-211, 2020.
2019
 1. Revákné Markóczi, I., Jász, E., Kovács, E., Teperics, K., Ütőné Visi, J.: Általános és középiskolás tanulók megújuló energiára vonatkozó fogalmi strukturájának és befolyásoló tényezőkkel való összefüggésének vizsgálata.
  In: Neveléstudomány - horizontok és dialógusok : absztraktkötet. Szerk.: Varga Aranka, Andl Helga, Molnár-Kovács Zsófia, MTA Pedagógiai Tudományok Bizottság PTE BTK Neveléstudományi Intézet, Pécs, 521, 2019. ISBN: 9789634294733
 2. Revákné Markóczi, I., Jász, E., Kovács, E., Teperics, K., Ütőné Visi, J.: A megújuló energiával összefüggő fogalmi struktúra vizsgálata 4., 7. és 11. osztályosok körében.
  In: VII. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia : Program : Tartalmi összefoglalók. Kiadta: az International Research Institute s.r.o, International Research Institute s.r.o., Komárno, Szlovákia, 76, 2019. ISBN: 9788089691609
 3. Márkus, E., Teperics, K., Márton, S.: A tanuló közösségek vizsgálata: módszertani háttér.
  Kultúra és közösség. 10 (1), 21-26, 2019.
 4. Márkus, E., Teperics, K., Márton, S.: Investigating learning communities - Methodological background.
  In: Learning Communities and Social Innovations. Szerk.: Kozma Tamás , Márkus Edina, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 25-33, 2019, (Régió és Oktatás = Region and Education, ISSN 2060-2596 ; 12) ISBN: 9789633187852
 5. Teperics, K.: Kelet-Közép-Európa felsőoktatása a nemzetköziesedés folyamatában.
  In: KozmaPolisz : Tanulmányok Kozma Tamás 80. születésnapjára. Szerk.: Pusztai Gabriella, Engler Ágnes, Kocsis Zsófia, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 99-113, 2019. ISBN: 9789633188118(Printed)
 6. Revákné Markóczi, I., Jász, E., Kovács, E., Teperics, K., Ütőné Visi, J., Máth, J.: Primary and secondary school students' knowledge related to renewable energy and some of its influencing factors.
  J. Balt. Sci. Educ. 18 (6), 924-942, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Education
 7. Czimre, K., Kozma, G., Teperics, K., Szabó, G., Fazekas, I.: Renewable energy resources in new Hungary development plan: some general and spatial characteristics.
  Int. rev. appl. sci. eng. 10 (2), 183-191, 2019.
  Folyóirat-mutatók:
  Q2 Engineering (miscellaneous)
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Information Systems
  Q4 Management Science and Operations Research
  Q3 Materials Science (miscellaneous)
 8. M. Császár, Z., Teperics, K., Wusching, Á., Győri, F., Alpek, L., Czimre, K., Sályi, A., Koltai, A.: The impact of the spending habits of international students on the economy of university students - case stufy: Hungary.
  Interdisciplinary Management Research. 15 562-585, 2019.
 9. Bujdosó, G., Jász, E., M. Császár, Z., Farsang, A., Kapusi, J., Molnár, E., Teperics, K.: Virtual reality in teaching geography.
  In: ICERI2019 Proceedings / Chova L. Gómez; Martínez A. López; Torres I. Candel, International Academy of Technology, Education and Development (IATED), Seville, 659-665, 2019. ISBN: 9788409147557
2018
 1. Szabó, G., Salánki, A., Fazekas, I., Kozma, G., Teperics, K., Czimre, K.: A biogáz termelés globális helyzete.
  In: Földrajzi tanulmányok. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 167-171, 2018. ISBN: 9789635088973
 2. Revákné Markóczi, I., Ütőné Visi, J., Bartha, I., Kovács, E., Teperics, K.: A hazai környezet-, természetismeret és földrajz tankönyvek szerepe az energiatudatosságra nevelésben.
  JATES. 8 (3), 7-28, 2018.
 3. Teperics, K., Czimre, K.: A magyar felsőoktatási intézmények és a K+F tevékenység területi jellemzői.
  In: Falu, város, periféria: határon innen és túl: Süli-Zakar István professzor emlékére. Szerk.: Pénzes János, Didakt, Debrecen, 337-345, 2018. ISBN: 9786155212604
 4. Kozma, G., Czimre, K., Teperics, K., Szabó, G., Fazekas, I.: A megújuló energiaforrások elterjedését szolgáló európai uniós támogatások jellegzetességei a 2007-2013 közötti költségvetési időszakban Magyarországon.
  J. Cent. Eu. Green Innov. 6 (3), 65-85, 2018.
 5. Jász, E., Teperics, K., Szabó, G., Fazekas, I., Tóth, T.: A megújuló energiaforrásokra vonatkozó kérdőíves adatgyűjtés társadalmi háttere.
  In: IX. Magyar Földrajz Konferencia előadásainak összefoglalói. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 76, 2018. ISBN: 9789635088966
 6. Jász, E., Tóth, T., Teperics, K.: Az energiatudatosságra nevelés megjelenése a földrajz tankönyvekben.
  In: VI. Neveléstudományi és Szakmódszertani Konferencia : Program : Tartalmi összefoglalók. Szerk.: Karlovitz János Tibor, International Research Institute s.r.o., Komárom, 45, 2018. ISBN: 9788089691517
 7. Kiss, E., Fazekas, I., Szabó, G., Kozma, G., Teperics, K., Czimre, K.: Klímastratégiák Magyarországon.
  In: Földrajzi Tanulmányok 2018. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 173-177, 2018. ISBN: 9789635088973
 8. Kiss, E., Fazekas, I., Szabó, G., Kozma, G., Teperics, K., Czimre, K.: Klímastratégiák Magyarországon.
  In: IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 74, 2018. ISBN: 9789635088966
 9. Patkós, C., Fazekas, I., Kovács, E., Radics, Z., Szabó, G., Teperics, K., Tóth, T.: Klímaváltozás és megújuló energiák helyi percepciója.
  In: IX. Magyar Földrajzi Konferencia előadásainak és posztereinek összefoglalói. Szerk.: Fazekas István, Kiss Emőke, Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 77, 2018. ISBN: 9789635088966
 10. Benke, M., Czimre, K., Forray, R., Kozma, T., Márton, S., Teperics, K.: Learning regions for resilience in Hungary: challenges and opportunities.
  In: Resilience, Crisis and Innovation Dynamics. Ed.: Tüzin Baycan, Hugo Pinto, Edgar Elgar Publishing Ltd., Cheltenham, 68-89, 2018. ISBN: 9781786432186
 11. Kozma, G., Czimre, K., Teperics, K., Szabó, G., Fazekas, I.: Megújuló energiaforrást használó háztartási kiserőművek térbelisége Magyarországon.
  In: Környezet és energia: Hatékony termelés, tudatos felhasználás. Szerk.: Lázár István, MTA DTB Földtudományi Szakbizottság, Debrecen, 33-38, 2018. ISBN: 9789637064364
2017
 1. Jász, E., Ütőné Visi, J., Teperics, K., Tóth, T., Kovács, E.: Az energiatudatosságra nevelés megjelenése a középiskolai tananyagbann.
  In: Innováció, kutatás, pedagógusok HuCER 2017 : absztrakt kötet, Magyar Nevelés- és Oktatáskutatók Egyesülete, Budapest, 100, 2017. ISBN: 9786155657023
 2. Balázs, B., Szilassi, P., M. Császár, Z., Pál, V., Teperics, K., Jász, E., Farsang, A.: Milyen a jó földrajztankönyv?: Értékelési módszerek a 21. században a földrajztankönyvi funkciók időbeli változásának tükrében.
  GeoMet. 1 (1), 35-48, 2017.
 3. Teperics, K.: Tanulmányi célú nemzetközi migráció jelensége, jelentősége Debrecenben.
  Debr. szle. 25 (1), 82-102, 2017.
2016
 1. Teperics, K., Czimre, K., Márton, S.: A tanulóvárosok és régiók területi megjelenése és társadalmi-gazdasági mutatókkal való kapcsolata Magyarországon.
  Educatio. 25 (2), 245-259, 2016.
 2. M. Császár, Z., Teperics, K., Wusching, Á.: Az orvosi képzések nemzetközi hallgatói mobilitásának hatása a városgazdaságra.
  In: Magyar Földrajzi Napok 2016 : konferenciakötet: VIII. Magyar Földrajzi Konferencia, XVI. Geográfus Doktoranduszok Országos Konferenciája, Oktatás-módszertani és Földrajztanári Konferencia. / Pajtókné Tari, Eszterházy Károly Egyetem; Magyar Földrajzi Társaság; Agria Geográfia Alapítvány, Eger, 129-139, 2016. ISBN: 9786155297762
 3. Czimre, K., Toca, V., Hegedűs, R., Teperics, K.: Impacts of Study - driven International Migration on Cross-border Co-operations: Case Study: Debrecen - Oradea.
  Eurolimes. 21 (1), 157-169, 2016.
 4. Engler, Á., Forray, R., Györgyi, Z., Juhász, E., Kozma, T., Márkus, E., Teperics, K.: Learning regions in Hungary: From theory to reality.
  Tribun EU, Brno, 168 p., 2016. ISBN: 9788026310792
2015
 1. Teperics, K.: A levelező földrajztanár-képzés tartalmi, módszertani megújításának kérdései.
  In: Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújításáért : természettudományok / Balla Éva, Bujdosó Gyöngyi, Csernoch Mária, Dobróné Tóth Márta, Egri Sándor, Herendiné Kónya Eszter, Mándy Tihamér, Paulovits György, Revákné Markóczi Ibolya, Sarka Lajos, Teperics Károly, Tóth Zoltán, Varga Klára, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 105-138, 2015. ISBN: 9789634738428
 2. Teperics, K., Sütő, L., Homoki, E., Németh, G., Sáriné Gál, E.: Földrajztanítás: válogatott módszertani fejezetek.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 256 p., 2015. ISBN: 9789634738701
 3. Balla, É., Bujdosó, G., Csernoch, M., Dobróné Tóth, M., Egri, S., Herendiné Kónya, E., Mándy, T., Paulovits, G., Revákné Markóczi, I., Sarka, L., Teperics, K., Tóth, Z., Varga, K.: Tanulmányok a levelező és részismereti tanárképzés tantárgy-pedagógiai tartalmi megújításáért: természettudományok.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 2015. ISBN: 9789634738428
2014
 1. Kozma, G., Dézsi, G., Teperics, K.: Az alap- és középfokú oktatási intézmények térbeli elhelyezkedésének változása Debrecenben 1939 és 2013 között.
  Modern Geográfia. 4 93-105, 2014.
 2. Kozma, G., Molnár, E., Teperics, K., Pénzes, J., Radics, Z., Kulcsár, B.: Az energiatakarékos építkezésekkel kapcsolatos társadalmi kérdések.
  In: Fenntartható energetika megújuló energiaforrások optimalizált integrálásával. Szerk.: Kalmár Ferenc, Akadémiai Kiadó, Budapest, 371-403, 2014. ISBN: 9789630595407
 3. Molnár, E., Pénzes, J., Teperics, K., Radics, Z.: Building energetics investments in Hungary in the framework of the new Hungary developement plan.
  In: Proceedings of Denzero International Conference : 9-10 October 2014, Debrecen, Hungary, Debreceni Egyetem, Debrecen, 93-103, 2014. ISBN: 9789634737360
 4. Kozma, G., Molnár, E., Pénzes, J., Teperics, K., Radics, Z., Kulcsár, B.: Characteristics of energy efficient buildings in different regions of Europe.
  EEMJ. 13 (11), 2831-2836, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
 5. Kulcsár, B., Radics, Z., Teperics, K.: Impacts of political decisions on subsidy system of renewable energy production and accomplishment of 2020 national renewable targets in Hungary.
  In: International Congress on Water, Waste and Energy Management Porto (Portugal), 16-18 July 2014, [s.n.], Porto, 1-8, 2014. ISBN: 9789899508958
 6. Kulcsár, B., Radics, Z., Teperics, K.: Impacts of political decisions on subsidy system of renewable energy production and accomplishment of 2020 national renewable targets in Hungary.
  In: International Congress on Water, Waste and Energy Management : Abstracts book, [s.n.], Porto, 224, 2014. ISBN: 9789899508965
 7. Pénzes, J., Teperics, K., Radics, Z., Kozma, G., Molnár, E., Kulcsár, B.: Social embeddedness of energy-efficient building methods in the northern great plain region.
  EEMJ. 13 (11), 2859-2866, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
 8. Dézsi, G., Kozma, G., Teperics, K.: Spatial distribution and development of educational institutions in different historical periods: a Hungarian case study.
  Human Geogr. 8 (2), 89-99, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Geography, Planning and Development
 9. Kozma, G., Marincsák, M., Molnár, E., Pénzes, J., Radics, Z., Teperics, K., Kulcsár, B.: Tendencies of change concerning business organisations in the construction industry in Hungary between 2000 and 2013.
  Cent. Eu. Reg. Pol. Hum. Goegr. 4 (2), 13-24, 2014.
 10. Kozma, G., Teperics, K., Radics, Z.: The Changing Role of Sports in Urban Development: A Case Study of Debrecen (Hungary).
  The International Journal of the History of Sport. 31 (9), 1118-1132, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q1 History
  Q2 Social Sciences (miscellaneous)
  Q4 Sports Science
 11. Kulcsár, B., Radics, Z., Kozma, G., Teperics, K., Pénzes, J., Molnár, E., Marincsák, M.: The increasing role of renewable energies in the maintenance of settlements in Eastern Hungary.
  Environ. Eng. Manag. J. 13 (11), 2837-2844, 2014.
  Folyóirat-mutatók:
  Q3 Environmental Engineering
  Q3 Management, Monitoring, Policy and Law
  Q3 Pollution
2013
 1. Kozma, G., Teperics, K., Dézsi, G.: Az alapfokú oktatási intézmények térbeli elhelyezkedésének változása Debrecenben 1939 és 2010 között.
  In: Emberközpontú társadalomföldrajz: tiszteletkötet Ekéné Dr. Zamárdi Ilona 70. születésnapjára. Szerk.: Kozma Gábor, Didakt Kft., Debrecen, 92-99, 2013. ISBN: 9786155212130
 2. Kulcsár, B., Radics, Z., Teperics, K.: Hungarian renewable energy subsidization system in the light of support schemes applied in the European Union.
  In: Proceedings of DENZERO International Conference : Sustainable energy by optimal integration of renewable energy sources: 10-11 october 2013, Debrecen / publ. University of Debrecen, University of Debrecen, Debrecen, 113-125, 2013. ISBN: 9789634736240
2012
 1. Kozma, G., Radics, Z., Teperics, K.: A sport szerepe a helyi önkormányzatok bizottsági struktúrájában.
  Új Magyar Közig. 5 25-31, 2012.
 2. Erdei, G., Kozma, T., Teperics, K., Tőzsér, Z.: Az élethosszig tartó tanulás mérése: a tanulórégió vizsgálatának lehetőségei.
  In: Közoktatás, pedagógusképzés, neveléstudomány : A múlt értékei és a jövő kihívásai. Szerk.: Kozma Tamás, Perjés István, MTA Pedagógiai Bizottsága : ELTE Eötvös Kiadó., Budapest, 189-211, 2012, (Új kutatások a neveléstudományokban, 2062-090X)
 3. Kozma, T., Teperics, K., Tőzsér, Z., Kovács, E.: Lifelong learning in a cross-border setting.
  In: Higher Education for Regional Social Cohesion. Ed.: Gabriella Pusztai , Adrian Hatos, Hung. Education Research Assoc., Budapest, 163-179, 2012, (HERJ Hungarian Educational Research Journal Special Issue, ISSN 2062-9605) ISBN: 9789630843164
 4. Kozma, T., Teperics, K., Tőzsér, Z., Kovács, E.: Lifelong Learning in a Cross-Border Territory: The case of Hungary and Romania A quest of concepts, data and research.
  Hung. Educ. Res. J. 1 (1), 163-180, 2012.
 5. Kozma, G., Radics, Z., Teperics, K.: Sports and local governments in Hungary.
  Serb J Sports Sci. 6 (2), 71-76, 2012.
 6. Teperics, K., Czimre, K.: Study-driven migration int the Modern World Economy.
  In: Third Mission of Higher Education in a Cross-Border Region. Ed.: by Gabriella Pusztai, Adrian Hatos, Tímea Ceglédi, CHERD-Hungary, Debrecen, 80-94, 2012, (Educational research in Central and Eastern Europe, ISSN 2063-8477 ; 1.) ISBN: 9789634735991
 7. Kozma, G., Radics, Z., Teperics, K.: The new role of sports.
  JPES. 12 (4), 507-513, 2012.
  Folyóirat-mutatók:
  Q4 Physical Therapy, Sports Therapy and Rehabilitation
  Q4 Sports Science
 8. Teperics, K., Szabó, G.: The source of information about the European Union among Hungarian pupils: school and media.
  In: Media and European Diversity = Médias et Diversité Européenne. Ed.: Luminita Soproni, Ioan Horga, Bruylant, Brüsszel, 255-264, 2012. ISBN: 9782802730903
 9. Kozma, G., Radics, Z., Teperics, K.: The theoretical background of local sport policy in Hungary.
  Physical Culture and Sports. 54 33-40, 2012.
2011
 1. Erdei, G., Kozma, T., Teperics, K., Tőzsér, Z.: A társadalmi tanulás mérése: egy határokon átnyúló térség (Bihar-Bihor Eurorégió) esete.
  Magyar Pedagóg. 111 (3), 189-206, 2011.
 2. Teperics, K.: Korszerű társadalom-földrajzi ismeretek a földrajzoktatásban.
  Földr. Közl. 135 (2), 147-155, 2011.
 3. Teperics, K.: Korszerű társadalom-földrajzi ismertetek a földrajzoktatásban.
  Földr. közl. 135 (2), 147-156, 2011.
2010
 1. Teperics, K.: A debreceni oktatás területi kapcsolatainak történelmi előzményei.
  Föld emb. 2009/1-2 (1-2), 61-83, 2010.
 2. Teperics, K.: A Partium régió történelmi gyökerei.
  In: A Partium esete. Szerk.: Kozma Tamás, Ceglédi Tímea, Center for Higher Education Research and Development, Debrecen, 161-171, 2010, (Régió és oktatás,2060-2596 ; 7.) ISBN: 9789634734093
 3. Teperics, K.: Az emberi erőforrások és az oktatás szerepe az átalakuló világgazdaságban.
  In: A terület- és településfejlesztés alapjai II.. Szerk.: Süli-zakar István, Dialóg-campus, Pécs-Budapest, 409-435, 2010.
2008
 1. Rózsa, P., Teperics, K.: Active scepticism and passive enthusiasm?: Attitüdes to European Union as it is indicated by accession referendums.
  In: Neighbours and Partners : Ont he two sides of the Border. Ed.: Süli-Zakar I, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 235-243, 2008.
2007
 1. Teperics, K.: Educational co-operations along the Hungarian-Romanian-Ukrainian border.
  Eurolimes. 2 (4), 37-49, 2007.
2006
 1. Rózsa, P., Teperics, K.: Európai Uniós referendumokhoz kapcsolódó attitűdök a Közösség tagállamaiban.
  Debr. szle. 14 (1), 27-38, 2006.
2005
 1. Süli-Zakar, I., Teperics, K., Ekéné Zamárdi, I., Kozma, G.: A kulturális gazdaság szerepe Debrecen versenyképességének fokozásában.
  In: A magyar városok kulturális gazdasága.. Szerk.: Enyedi György, Keresztély Krisztina, MTA Társadalomkutató Központ, Budapest, 179-215, 2005. ISBN: 9635084706
 2. Teperics, K.: Debrecen oktatási vonzáskörzete.
  In: Kisközségtől az Eurorégióig: Prof. Dr. Süli-Zakar István tiszteletére szerzett tanulmányok gyűjteménye. Szerk.: Czimre Klára, Didakt, Debrecen, 58-71, 2005. ISBN: 9638665343
2004
 1. Teperics, K.: The effect of Schengen ont he mother-tongue studies of the Hungarians living abroad.
  In: Cross-border Co-operations. Ed.: by István Süli-Zakar, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 14-18, 2004. ISBN: 9634728723
2003
 1. Teperics, K.: A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön.
  Debr. Szle. 10 (3), 475-477, 2003.
  (Ismertetett mű: Szerk. Baranyi Béla. -A határmentiség kérdőjelei az Északkelet-Alföldön /Pécs : MTA Regionális Kutatások Központja, 2001. -368 l.)
2002
 1. Teperics, K.: A Hajdú-Bihar megyei diplomások munkaerőpiaci helyzetének vizsgálata: (A Debreceni Egyetem hatása a humánerőforrásokra) = Analysis of the labour market situation of the graduated manpower in Hajdú-Bihar County : (The influence of the University of Debrecen on the human capital.
  Debreceni Egyetem, Debrecen, 159 [30] p., 2002. ISBN: 9634726224
2001
 1. Süli-Zakar, I., Teperics, K., Czimre, K.: A nemzeti identitás hatása az eurorégiós törekvésekre: Esettanulmány: Kárpátok Eurorégió.
  Acta geogr. Debr. 35 275-285, 2001.
 2. Süli-Zakar, I., Czimre, K., Teperics, K., Patkós, C.: Cultural Identity and Diversity in the Carpathian Euroregion.
  In: Role of the Carpathian Euroregion in Confronting its Minority Agenda. Ed.: Vladimír Bilcik, Alexander Duleba, Michal Klyap, Svitlana Mitryayeva, Research Center of the Slovak Foreign Policy Association, Strategic Studies Foundation, Uzhgorod, 47-76, 2001, (Carpathian Euroregion: Prospects and Challenges ; 2) ISBN: 8089041272
 3. Süli-Zakar, I., Czimre, K., Teperics, K.: The meaning of transnational regionalism and regional cultural identity in the Carpathian Euroregion.
  In: European Regions and the Challenges of Development, Integration and Enlargement. Ed.: Sally Hardy, Lisa Bibby Larsen, Fiona House, Regional Studies Association, Seaford, 56-57, 2001. ISBN: 9781897721155
2000
 1. Teperics, K.: A rendszerváltás hatása Hajdú-Bihar megye munkaerőpiacára.
 2. Teperics, K.: Az iskolarendszerü esti és levelező felnőttoktatás helyzete és feladatai Hajdú-Bihar megyében.
1999
 1. Teperics, K.: A debreceni felsőoktatás átalakulásának tendenciái.
 2. Teperics, K.: A munkaerő-kereslet Hajdú-Bihar megyében: jelen és a várható tendenciák.
 3. Süli-Zakar, I., Czimre, K., Teperics, K.: Regionalism in Central Europe: The study of the Carpathian Euroregion from the aspect of human relations.
1998
 1. Teperics, K.: A humán erőforrások szerepe Hajdú-Bihar megye gazdasági fejlődésében.
 2. Teperics, K.: A KLTE területi kapcsolatai.
 3. Teperics, K.: Debrecen: Oktatás, nevelés.
 4. Teperics, K.: Debrecen szerepe Kelet-Magyarország humánerőforrásainak képzésében.
 5. Teperics, K.: Egyek.
 6. Teperics, K.: Folyás.
 7. Teperics, K.: Görbeháza.
 8. Süli-Zakar, I., Baranyi, B., Czimre, K., Kozma, G., Teperics, K., Lóki, J.: Hajdú-Bihar megye kézikönyve.
  CEBA Kiadó, Kaposvár, Debrecen, 948 p., 1998.
 9. Teperics, K.: Polgár.
 10. Teperics, K.: Tiszacsege.
 11. Teperics, K.: Tiszagyulaháza.
 12. Teperics, K.: Újszentmargita.
 13. Teperics, K.: Újtikos.
1997
 1. Teperics, K.: A humán erőforrások szerepe Hajdú-Bihar megye gazdasági fejlődésében.
 2. Balogh, B., Teperics, K.: A középiskolai földrajztanítás módszertana: (Válogatott módszertani fejezetek).
  Kossuth Lajos Tudományegyetem Természettudományi Kar. -, Debrecen, 113 p., 1997.
 3. Teperics, K.: Humán infrastruktúra.
1996
 1. Teperics, K.: A közoktatás állapota és a humán erőforrások fejlesztésének lehetősége, feladatai.
 2. Teperics, K.: A közoktatás és a közművelődés állapota, a humán erőforrások fejlesztésének lehetőségei.
 3. Teperics, K.: Debrecen gimnáziumi oktatásának földrajzi vizsgálata.
1994
 1. Balogh, B., Teperics, K.: A középiskolai földrajztanítás módszertana.
  KLTE Földrajzi Intézet, Debrecen, 113 p., 1994.
feltöltött közlemény: 105 Open Access: 22
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK