Tudóstér: Varga Pál publikációi

PDF
-
szűkítés
feltöltött közlemény: 130 Open Access: 13
2022
 1. Varga, P.: Bevezetés: Történelem a történelem után.
  Magy. tud. 183 (8), 973-978, 2022.
 2. Varga, P.: Kik is vagyunk "mi"?.
  Bécsi napló 43 (4), 3, 2022.
2020
 1. Varga, P.: "...árva énekem, mi vagy te?": A kollektív trauma reprezentációja Arany János lírájában.
  Alföld. 71 (2), 61-72, 2020.
 2. Varga, P.: A romantika fogalma a 19. századi magyar irodalomkritikai gondolkodásban.
  Literatura. 46 (1), 3-22, 2020.
 3. Varga, P.: A tragédia történelemszemlélete.
  Irodalmi magazin. 8 (4), 24-29, 2020.
2019
 1. Gáborjáni Szabó, B., Gönczy, M., Varga, P.: "Az életet, ím, megjártam": tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából.
  Debreceni Református Kollégium Múzeuma ;, Debrecen, 156 p., 2019. ISBN: 9789639322240
 2. Varga, P.: Az otthonosság (ars) poétikája: Arany János: A költő hazája - A tölgyek alatt.
  In: "Az életet, ím, megjártam" : tudományos emlékkonferencia Arany János születésének 200. évfordulója alkalmából. Szerk.: Gáborjáni Szabó Botond, Gönczy Monika, S. Varga Pál, Debreceni Református Kollégium Múzeuma; Budapest : MTA BTK Irodalomtudományi Intézet; MTA Könyvtár és Információs Központ, Debrecen, 33-43, 2019. ISBN: 9789639322240
 3. Arany, J., Varga, P.: Kisebb költemények 3..
  Universitas Kiadó, Budapest, 1196 p., 2019. ISBN: 9789639671737
2018
 1. Varga, P.: 'Gyalog bizon' ...". Arany János és a "pedestris Múzsa".
  In: Kősziklára építve = Built Upon His Rock: Írások Dávidházi Péter tiszteletére = Writings in Honour of Péter Dávidházi. Szerk.: Panka Dániel, Pikli Natália, Ruttkay Veronika, ELTE Bölcsészettudományi Kar Angol-Amerikai Intézet Anglisztikai Tanszék, Budapest, 410-418, 2018, (ELTE Papers in English Studies, ISSN 3061-5655) ISBN: 9789632849447
 2. Varga, P.: Berzsenyi - Arany - Horác. A klasszikus örökség nosztrifikálásának útjai a romantika előtt és után.
  In: Az ismeretlen klasszikus: Berzsenyi-tanulmányok. Szerk.: Fórizs Gergely, Vaderna Gábor, reciti, Budapest, 141-156, 2018, (Reciti konferenciakötetek, ISSN 2630-9S3X ; 1) ISBN: 9786155478505
2017
 1. Varga, P.: Arany János, a modern klasszikus.
  Magy. Tud. 178 (12), 1584-1595, 2017.
 2. Varga, P.: Az otthonosság (ars) poétikája.
  Irodalomtörténet. 98 (4), 497-503, 2017.
 3. Varga, P., Katschthaler, K., Takács, M.: Erinnerungsorte im Spannungsfeld unterschiedlicher Gedächtnisse: Galeerensklaverei und 1848.
  Debrecen University Press, Debrecen, 253 p., 2017. ISBN: 9789633186176
2016
 1. Varga, P.: A múltvesztés alakzatai a Beszterce ostromában.
  Irodalomismeret. 27 (1), 32-43, 2016.
 2. Varga, P.: Attitűd és értésmód: egy irodalmi korszakváltás alapfogalmai. Borbély Szilárd irodalomtörténeti koncepciójáról.
  Stud. litt. 54 (1-2), 15-26, 2016.
 3. Varga, P.: Imre László: Barta János (1901-1988): [Ismertetés].
  Debr. szle. 24 (2), 218-223, 2016.
  (Ismertetett mű: Imre László. -Barta János (1901-1988) /Debrecen : Debreceni Egyetemi Kiadó, 2014. -183 p. -)
 4. Varga, P.: Vallási emlékezethelyek Kelet-Közép-Európában.
  Klió. 25 (2), 3-26, 2016.
2015
 1. Varga, P.: A metafizikumtól az esztétikumig.
  Alföld. 66 (10), 91-97, 2015.
  (Ismertetett mű: Imre László. -Barta János /Debrecen : Alföld Alapítvány, cop. 2015. -176. -)
 2. Varga, P.: A történelem romantikus víziói és Az ember tragédiája.
  Alföld. 66 (6), 114-118, 2015.
2014
 1. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: "Szirt a habok közt": Tanulmányok Imre László 70. születésnapjára.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 541 p., 2014. ISBN: 9789633184516
 2. Varga, P.: A (későromantikus) költészet mint paródia: Tarjányi Eszter: Arany János és a parodisztikus hagyomány.
  Irodalomismeret. [22] (2), 99-104, 2014.
  (Ismertetett mű: Tarjányi Eszter. -Arany János és a parodisztikus hagyomány /Budapest : Universitas K. : EditioPrinceps K., 2013. -427 p. -)
 3. Varga, P.: Az újraszőtt háló:kulturális mintázatok szerepe a felvilágosodás utáni magyar irodalomban.
  Ráció Kiadó, Budapest, 367 p., 2014. ISBN: 9786155047558
 4. Varga, P.: Civilizáció, történet, történelem - a titkolt motivációk szerepe Kemény Zsigmond két regényében.
  Stud. litt. 53 (3-4), 175-188, 2014.
 5. Bényei, P., Gönczy, M., Varga, P.: Emlékezet és irodalom: Kemény Zsigmond: 1814-2014.
  DE BTK Magyar Irodalom- és Kultúratudományi Intézete : Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 194 p., 2014.
 6. Varga, P.: Erdélyi János romantika-fogalmáról.
  Irodalomtört. Közl. 118 (4), 483-490, 2014.
 7. Varga, P.: Lajtai László: "Magyar nemzet vagyok".
  Századok. 148 (3), 786-793, 2014.
2013
 1. Varga, P.: "keressetek alkalmat a hajdanra visszanézhetni?" (Mohács emlékezethellyé válása a 19. század elejének magyar irodalmában).
  In: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai. Szerk.: S. Varga Pál, Száraz Orsolya, Takács Miklós, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 240-249, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae, 2064-549X ; 2.) ISBN: 9789633183847
 2. Varga, P., Száraz, O., Takács, M.: A magyar emlékezethelyek kutatásának elméleti és módszertani alapjai.
  Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 431 p., 2013. ISBN: 9789633183847
 3. Varga, P.: Der Strukturwandel im kollektiven Gedächtnis am Beispiel von Mohács: Kollektives Gedächtnis: diesseits und jenseits der Epochengrenze.
  In: Erinnern und erinnert werden: Das Türkengedächtnis und seine Funktion in Zentral- und Osteuropa. Hrsg.: von Johannes, &, Wien, 108-120, 2013.
 4. Varga, P.: Introduction.
  In: The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies. Szerk.: Pál S Varga, Karl Katschthaler, Donald E. Morse, Miklós Takács, Debrecen University Press, Debrecen, 7-19, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae ; 1.) ISBN: 9789633183830
 5. Varga, P.: Kollektives Gedächtnis und Geschichtswissenschaften: (Diskussionseröffnung).
  In: The Theoretical Foundations of Hungarian 'lieux de mémoire' Studies / Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte. Szerk.: Pál S. Varga, Karl Katschthaler, Donald E Morse, Miklós Takács, Debrecen University Press, Debrecen, 52-58, 2013, (Loci Memoriae Hungaricae ; 1.) ISBN: 9789633183830
 6. Varga, P.: Kunstzentrierte Entfaltung des Literarischen: Die klassische ungarische Literatur 1825-1890.
  In: Geschichte der ungarischen Literatur: Eine historisch-poetologische Darstellung. Hrsg.: von Ernő Kulcsár Szabó, De Gruyter, Berlin; Boston, 134-263, 2013. ISBN: 9783110184228
 7. Varga, P.: Petőfi szerepei: dilemma vagy metamorfózis?.
  Alföld. 64 (6), 71-80, 2013.
 8. Varga, P., Katschthaler, K., Morse, D., Takács, M.: The Theoretical Foundations of Hungarian 'Lieux de Mémoire' Studies, = Theoretische Grundlagen der Erforschung ungarischer Erinnerungsorte.
  Debrecen University Press, Debrecen, 224 p., 2013. ISBN: 9789633183830
 9. Varga, P.: Tudás és elbeszélés: Hajdu Péter: Tudás és elbeszélése : a Mikszáth-kispróza rejtelmei.
  Irodalomismeret. [21] (2), 104-111, 2013.
  (Ismertetett mű: Hajdu Péter. -Tudás és elbeszélés : a Mikszáth-kispróza rejtelmei /Budapest : Argumentum, 2010. -240 p. -)
2012
 1. Varga, P.: A Vanitatum vanitas és a Nemzeti hagyományok.
  In: Szívből jövő emlékezet : Tanulmányok Kölcsey Ferenc Nemzeti hagyományok című írásáról. Szerk.: Fórizs Gergely, Reciti, Budapest, 115-124, 2012, (Hagyományfrissítés, 2063-8361 ; 1.) ISBN: 9789637341946
 2. Varga, P.: Az idegenség visszanyerése: avagy a 19. századi magyar irodalom 21. századi távlatban.
  Alföld. 63 (3), 67-74, 2012.
 3. Varga, P.: Eisemann György: A későromantikus magyar líra.
  Irodalomismeret. 24 (2), 97-102, 2012.
  (Ismertetett mű: Eisemann György. -A későromantikus magyar líra /Budpest : Ráció Kiadó, 2010. -328 p. -)
 4. Varga, P.: Ellenséges istenek Bábele: A romantikus "új mitológia" alakulása Vörösmarty lírájában.
  In: Médiumok, történetek, használatok : Ünnepi tanulmánykötet a 60 éves Szajbély Mihály tiszteletére / Pusztai Bertalan (szerk.), Szegedi Tudományegyetem, Kommunikáció- és Médiatudományi Tanszék, Szeged, 128-139, 2012.
 5. Varga, P.: Kollektív emlékezet és történeti tudományok.
  Stud. litt. 51 (1-2), 31-39, 2012.
 6. Varga, P.: Retorika, transzcendencia és tragikum a Buda halálában.
  Irodalomismeret. 100 (1), 3-26, 2012.
 7. Varga, P.: Szerkesztői előszó.
  Studia Lit. 51 (1-2), 2-7, 2012.
2011
 1. Varga, P.: Idegenség és önkép az irodalomban (Néhány példa a 19. század magyar irodalmából).
  In: Eruditio, virtus et constantia : tanulmányok a 70 éves Bitskey István tiszteletére. Szerk.: Imre Mihály, Oláh Szabolcs, Fazakas Gergely Tamás, Száraz Orsolya, Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen, 715-723, 2011. ISBN: 9789633181065
 2. Varga, P.: Mikszáth "tudásregényei".
  Tiszatáj. 65 (11), 101-128, 2011.
2010
 1. Varga, P.: A Magyar Tudományos Akadémia új levelező tagjai.
  Magy. tud. 171 (9), 1131-1133, 2010.
 2. Varga, P.: A valóság nyelvi megalkotottságának tudatosodása a 19. század második felének magyar elbeszélő irodalmában: (elméleti-módszertani bevezető egy szövegcsoport vizsgálatához.
  In: Tanulmányok a klasszikus magyar irodalom köréből. Összeáll.: Imre László, Gönczy Monika, Debreceni Egyetemi K., Debrecen, 192-211, 2010, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 48.) ISBN: 9789633181270
 3. Varga, P.: Berlintől Berlinig.
  Debr. disputa. 8 (6), 3, 2010.
 4. Varga, P.: Deutschsprachige Schriftsteller in Ungarn am Scheideweg.
  Hungarol. Beitr. 15 220-236, 2010.
 5. Varga, P.: Deutschsprachige Schriftsteller in Ungarn am Scheideweg.
  Berl. Beitr. Hung. 15 11-33, 2010.
 6. Varga, P.: Metaforikus hálózatok a Toldiban és a Toldi estéjében.
  In: A hermeneutika vonzásában : Kulcsár Szabó Ernő 60. születésnapjára /szerk. Bónus Tibor, Eisemann György, Lőrincz Csongor, Szirák Péter, Ráció, Budapest, 334-348, 2010.
 7. Varga, P.: Nyelvében él a nemzet?: a 18-19. századi nyelvnemzet-koncepciók néhány tanulsága.
  In: Nemzeti művelődés - egységesülő világ / Szegedy-Maszák Mihály, Napkút, Budapest, 251-267, 2010.
 8. Varga, P.: Ön-kormányzat.
  Debr. disputa. 8 (9), 3, 2010.
2009
 1. Varga, P.: Akkulturációs stratégiák a 19. századi magyar irodalomban.
  Hitel. 10 94-101, 2009.
 2. Varga, P.: Das bäuerliche Weltbild als Herausforderung in der ungarischen Erzählkunst: Kálmán Mikszáth und sein Erbe am Anfang des 20. Jahrhunderts.
  In: Heimatliteratur 1900-1950 : regional, national, international. Hrsg.: Herbert van Uffelen, Dirk de Geest, Christine Hermann, Hilde Moors, Praesens Verlag, Wien, 103-118, 2009.
 3. Varga, P.: Elízium elvesztése: Csetri Lajos válogatott tanulmányairól.
  Alföld. 10 58-74, 2009.
 4. Varga, P.: Hormayrs Archiv und das Programm der Nationalliteratur.
  In: On the Road : zwischen Kulturen unterwegs : Finno-Ugrian Studies in Austria. Szerk.: Ágoston Zénó Bernád, Márta Csire, Andrea Seidler, LIT Verlag, Wien ; Münster, 215-225, 2009.
 5. Varga, P.: Horváth János Fejlődéstörténetének örökségéről.
  Irodalomtört. közl. 2 639-649, 2009.
 6. Varga, P.: Horváth János Fejlődéstörténetének örökségéről.
  In: Aranyozás : tanulmányok Korompay H. János hatvanadik születésnapjára. Szerk.: Fórizs Gergely, Rec.iti, Budapest, 270-281, 2009.
2008
 1. Varga, P.: A Biblia egy éve: [körkérdés].
  Debr. Disputa. 11-12 45-53, 2008.
 2. Varga, P.: A göttingai paradigma.
  Debr. Disputa. 7-8 126-127, 2008.
 3. Varga, P., Milián, O.: A narratív sémák szerepe A Noszty-fiúban: a narratív sémák, avagy módszertani javaslat bizonyos Mikszáth-elbeszélések elemzéséhez.
  In: "A Noszty-fiú esete Tóth Marival" : tanulmányok. Szerk.: Milián Orsolya, Gondolat ; Szeged : Pompeji Alapítvány, Budapest, 7-29, 2008, (deKON-KÖNYVek,
 4. Varga, P., Kulin, F., Sallai, É.: A nemzetfogalom fenomenológiai megközelítésének lehetséges hasznáról.
  In: A nemzeti tudományok historikuma : tudományos tanácskozás : Budapest, 2005. november 24-25./ szerk. Kulin Ferenc, Sallai Éva, Kölcsey Intézet, Budapest, 307-324, 2008, (Kölcsey füzetek,
 5. Varga, P.: A tenger fenekén.
  Debr. Disputa. 2 3, 2008.
 6. Varga, P.: Az emlékezés értelme.
  Debrecen. 34 3, 2008.
 7. Varga, P.: Karjel-ország.
  Debr. Disputa. 9 3, 2008.
 8. Varga, P.: Menekülés Isten elől.
  Debr. Disputa. 11-12 125-128, 2008.
2007
 1. Varga, P., Szegedy-Maszák, M., Veres, A.: "Népies-nemzeti", "nemzeti klasszicizmus": a nemzeti irodalom hagyományközösségi szemlélete : Arany János : Naiv eposzunk.
  In: A magyar irodalom történetei 2. : 1800-tól 1919-ig. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Budapest, 445-460, 2007.
 2. Varga, P.: A nemes magyar nemzet szépliteratúrája: Toldy Ferenc : A magyar költészet története.
  In: A magyar irodalom történetei 2. : 1800-tól 1919. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Budapest, 368-383, 2007. ISBN: 9789636930080
 3. Varga, P., Sutaj, S., Szarka, L.: A nemzetfogalom változatai a 19. századi magyar irodalomban.
  In: Regionálna a národná identita v madarskej a slovenskej histórii 18?20. storocia = Regionális és nemzeti identitásformák a 18-20. századi magyar és szlovák történelemben. Ed.: Stefan Sutaj, László Szarka, Universum, Presov, 40-47, 2007.
 4. Varga, P., Devescovi, B., Szilágyi, M., Vaderna, G.: Kölcsey filozófiai tájékozódásának változásairól.
  In: Kolligátum : tanulmányok a hetvenéves Bíró Ferenc tiszteletére. Szerk.: Devescovi Balázs, Szilágyi Márton és Vaderna Gábor, Ráció, Budapest, 465-479, 2007.
 5. Varga, P., Szegedy-Maszák, M., Veres, A.: Történelem és irónia: Madách Imre : Az ember tragédiája.
  In: A magyar irodalom történetei 2. : 1800-tól 1919-ig. Szerk.: Szegedy-Maszák Mihály, Veres András, Gondolat, Budapest, 461-490, 2007.
2006
 1. Varga, P.: Textológiák között.
  Holmi. 18 (3), 410-421, 2006.
 2. Varga, P.: Toldy Ferenc a népköltészet és a műköltészet viszonyáról.
  Irodalomtört. Közl. 110 (1-2), 90-98, 2006.
2005
 1. Varga, P.: "Mindenben ellenkezőképpen gondolkozunk".
  In: Nemzet - identitás - irodalom: a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban / Bényei Péter, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 293-328, 2005. ISBN: 9634729274
 2. Varga, P.: A művészet ennyit tehet: Beszélgetés Dr. Szirák Péterrel, a Kertész Imre monográfia szerzőjével a Sorstalanság c. filmalkotásról.
  Szkholion. 1 17-20, 2005.
 3. Varga, P.: A narratív sémák szerepe A Noszty-fiú...-ban.
  In: Normakövetés és normaszegés 19. századi elméletekben és műfajokban. Összeáll.: Imre László, Gönczy Mónika, Debrececeni Egyetem, Debrecen, 192-208, 2005, (Studia Litteraria, 0562-2867 ; 43.) ISBN: 9634729401
 4. Varga, P.: A nemzeti irodalom hagyományközösségi paradigmájának elmélete és gyakorlata Arany Jánosnál.
  In: Nemzet - identitás - irodalom: a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 329-409, 2005, (Csokonai könyvtár : Bibliotheca studiorum litterarium, ISSN 1217-0380 ; 35.) ISBN: 9634729274
 5. Varga, P.: A nemzeti költészet csarnokai: a nemzeti irodalom fogalmi rendszerei a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban.
  Balassi Kiadó, Budapest, 672 p., 2005. ISBN: 9635066120
 6. Varga, P.: A népies fogalma Toldy Ferencnél és Arany Jánosnál.
  In: "De mi a népiesség...". Szerk.: Sallai Éva, Kölcsey Intézet, Budapest, 319-333, 2005. ISBN: 9638657189
 7. Varga, P.: Mi a nemzeti irodalom? Mitől nemzeti az irodalom?.
  In: Nemzet - identitás - irodalom: a nemzetfogalom változatai és a közösségi identifikáció kérdései a régi és a klasszikus magyar irodalomban. Szerk.: Bényei Péter, Gönczy Monika, Debreceni Egyetem Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 236-259, 2005, (Csokonai könyvtár : Bibliotheca studiorum litterarium, ISSN 1217-0380 ; 35.) ISBN: 9634729274
2004
 1. Varga, P.: Nemzet és irodalom fogalmainak viszonya a 19. századi magyar irodalomtörténeti gondolkodásban.
  In: Az irodalomtörténet esélye. Szerk.: Veres András, Gondolat Kiadó, Budapest, 13-22, 2004. ISBN: 9639567337
2002
 1. Varga, P.: "Költő hazudj, de rajt' ne fogjanak": Az Arany János-kiállítás megnyitójának szövege.
  Irodalmi Múzeum. 2 (3-4), 4-5, 2002.
 2. Imre, L., Nagy, M., Varga, P.: A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 277 p., 2002.
 3. Varga, P.: A népnemzeti irodalom fogalma Gyulai Pálnál.
  Jelenkor. 45 (7-8), 805-817, 2002.
 4. Varga, P.: Barta János és az egzisztenciális perspektíva.
  Irodalomtörténet. 83 (1), 44-52, 2002.
 5. Varga, P.: Magyar-e a magyarországi filozófia?.
  Vigilia. 67 (4), 314-317, 2002.
2000
 1. Varga, P.: Erdélyi János irodalomtörténeti koncepciójáról (I.).
  Irodalomtörténet. 81 (1), 15-35, 2000.
 2. Varga, P.: Erdélyi János irodalomtörténeti koncepciójáról (II.).
  Irodalomtörténet. 81 (2), 89-100, 2000.
 3. Varga, P.: Szentenciák és kontextusuk az ember tragédiájában.
  In: Értékek kontextusa és kontextusok értéke 19. századi irodalmunkban, Debreceni Egyetem, Debrecen, 114-127, 2000, (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 38.)
1999
 1. Varga, P.: A "hideg vizsgáló ész" s a "szeretettel tölt szív" tudománya: ismeretelméleti pozíciók.
  In: Mesterek és tanítványok : ünnepi tanulmánykötet a hetvenéves Csetri Lajos tiszteletére, Magvető, Budapest, 283-312, 1999.
 2. Varga, P.: A pásztortűz lángja: az eposz és a regény őrségváltásának néhány vonása a magyar irodalomban.
  Hitel. 23 ((1999),), 88-101, 1999.
 3. Debreczeni, A., Szilágyi, M., Imre, M., Varga, P.: Első folyóirataink: Uránia.
  Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 370 p., 1999. ISBN: 9634724043
 4. Varga, P.: Ész és hit: (adalékok a 18-19. század fordulójának vallásbölcseleti vitájához).
  Protestáns szle. 61 (2), 87-117, 1999.
 5. Varga, P.: Rohonyi Zoltán: "Úgy állj meg itt, pusztán".
  Irodtört. közl. 103 (1-2), 221-231, 1999.
  (Ismertetett mű: Rohonyi Zoltán. -"Úgy állj meg itt, pusztán" : közelítés XIX. századi irodalmunkhoz /Budapest : Balassi, 1996. -231 p.)
1998
 1. Varga, P.: "...az ember véges állat...": (a kultúrantropológia irányváltása a felvilágosodás után - Herder és Kölcsey).
  Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat, 121 p., 1998. ISBN: 9638514582
 2. Varga, P.: "...az ember véges állat...": a kultúrantropológia irányváltása a felvilágosodás után - Herder és Kölcsey.
  Kölcsey Társaság, Fehérgyarmat, 121 p., 1998. ISBN: 9638514582
 3. Imre, L., Nagy, M., Varga, P.: A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig.
  Kossuth Egyetemi K., Debrecen, 277 p., 1998.
 4. Varga, P.: A Martinkó András-díj 1998. évi odaítéléséről.
  Irodalomtört. Közl. 102 (5-6), 825-828, 1998.
 5. Varga, P.: A nemzeti költészet programja: (utószó).
  In: Tanulmányok és kritikák / Arany János, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 507-517, 1998, (Csokonai könyvtár. Források, ISSN 1418-3242 ; 4.) ISBN: 9634722571
 6. Varga, P.: Az ember tragédiája világai: (elméleti-módszertani megfontolások polifonikus művek elemzésével kapcsolatban).
  Hungarol. Beitr. 11 83-115, 1998.
1997
 1. Varga, P.: "...az ember véges állat...": (Kölcsey irodalomszemléletének kultúrantropológiai hátteréről).
  Alföld. 48 (5), 34-59, 1997.
 2. Varga, P.: Két világ közt választani: (világkép és többszólamúság Az ember tragédiájában).
  Argumentum, Budapest ;, 171, [8] p., 1997. ISBN: 9634460445
 3. Varga, P.: Vajda János válogatott költeményei.
  Unikornis, Budapest, 326 p., 1997. ISBN: 9634271731
 4. Varga, P.: Weltschmerz in der ungarischen Literatur.
  Lenau-Jahrb. 23 173-187, 1997.
1996
 1. Varga, P.: Interkulturalizmus.
  Buksz : budapesti könyvszemle, 8 (1), 16-25, 1996.
  (Ismertetett mű: mit einer Forschungsbibliographie von Corinna Albrecht [et al.] ; hrsg. von Alois Wierlacher. -Kulturthema Fremdheit : Leitbegriffe und Problemfelder kulturwissenschaftlicher Fremdheitsforschung /München : Iudicium, 1993. -575 p. -)
 2. Reviczky, G., Varga, P.: Reviczky Gyula összes költeményei.
  Unikornis Kiadó, Budapest, 335 p., 1996. ISBN: 963427093X
 3. Varga, P.: Utószó.
  In: Reviczky Gyula összes költeményei, Unikornis, Budapest, 319-323, 1996, (A magyar költészet kincsestára, ISSN 1216-5611 ; 40.)
1995
 1. Varga, P.: "Virgilje lehet legfőbb ; de Homérja soha": (Arany János és a "népi tudalom").
  Irodalomtörténet. 26 (1), 102-119, 1995.
 2. Varga, P.: "Virgilje lehet legfőlebb; de Homérja soha".
  Irodalomtörténet. 76 (1), 102-119, 1995.
 3. Varga, P.: Egy új Komjáthy-kiadás körvonalai.
  In: Egy évszázad vonzásában : tanulmányok Nagy Miklós tiszteletére / redigunt I. Bitskey, A. Tamás, Kossuth Lajos Tudományegyetem Magyar és Összehasonlító Irodalomtudományi Intézet., Debrecen, 67-100, 1995, (Studia Litteraria, ISSN 0562-2867 ; 33.) ISBN: 9634719813
 4. Varga, P.: Interculturalism: or We're on Our Way to the Promised Land.
  Budapest review of books : a critical quarterly 5 (4), 167-174, 1995.
 5. Komjáthy, J., Varga, P.: Komjáthy Jenő összes költeményei.
  Unikornis, Budapest, 355 p. ;, 1995. ISBN: 9634270204
 6. Varga, P.: Traditionswechsel in der ungarischen Gegenwartsliteratur.
  Jura Soyfer 4 (3), 9-15, 1995.
1994
 1. Varga, P.: A gondviseléshittől a vitalizmusig: A magyar líra világképének alakulása a XIX. század második felében.
  Csokonai Kiadó, Debrecen, 334 p. ;, 1994. ISBN: 9632600657
 2. Varga, P.: A költői világkép fogalma.
  Gond. 7 (1), 96-143, 1994.
 3. Varga, P.: A vágytalan boldogság költője: (Czóbel Minka költői világképéről).
  Irodalomtört. Közl. 1 32-51, 1994.
 4. Varga, P.: Egy műbútorasztalos a könyvészet tudományában: (Válasz Dávidházi Péternek).
  Buksz. 6 (1), 18, 1994.
1993
 1. Imre, L., Nagy, M., Varga, P.: A magyar irodalom története 1849-1905-ig..
  In:
 2. Varga, P., Tóth, P., Hapák, J.: Debrecen.
  Tourinform, Debrecen, 140 p. :, 1993. ISBN: 9638030070
1992
 1. Varga, P.: Virgil Nemoiann: The taming of romanticism.
  Helikon. 38 138-140, 1992.
  (Ismertetett mű: Varga Pál: Virgil Nemoiann: The taming of romanticism /)
1991
 1. Varga, P.: A költői hatás néhány megújítója a 19. század végének magyar lírájában.
  In: Tanulmányok a 19. századi magyar irodalomról / red. I. Bitskey et A. Tamás, KLTE, Debrecen, 98-117, 1991, (Studia litteraria, ISSN 0562-2867 ; 29.) ISBN: 9634718353
 2. Imre, L., Nagy, M., Varga, P., Kossuth Lajos Tudományiegyetem (Debrecen).: A magyar irodalom története 1849-től 1905-ig. 1. köt..
  Tankönyvkiadó, Budapest, 102 p., 1991.
 3. Varga, P.: Komjáthy Jenő költői világképének alakulása.
  Irodalomtört. közl. 4 610-640, 1991.
 4. Varga, P.: Szentimentális-biedermeier irány a 19. század második felének magyar lirájában.
  Irodalomtört. közl. 93 (1-2), 48-63, 1991.
1990
 1. Varga, P.: A népies-nemzeti irány költői világképének néhány problémája.
  Irodalomtörténet. 69- 70 (3), 401-434, 1990.
 2. Varga, P.: A rózsa visszahódítása.
  Valóság. 11 112-115, 1990.
  (Ismertetett mű: Umberto Eco ; ford. és az utószót írta Barna Imre. -A rózsa neve /Budapest : Európa ; Árkádia, 1988. -662 p.)
 3. Varga, P.: Az ember tragédiája kompozíciójáról.
  Irodalomtörténeti Közlemények 1-2 132-147, 1990.
1989
 1. Varga, P.: Imre László: Arany János balladái.
  Alföld. 40 (5), 83-85, 1989.
  (Ismertetett mű: S. Varga PálImre László: Arany János balladái /)
1988
 1. Varga, P.: A kulcskeresés művészete.
  Alföld. 1 68-71, 1988.
  (Ismertetett mű: Barta János. -A pálya végén /Budapest : Szépirodalmi Könyvkiadó, 1987. -413 p.)
1978
 1. Bitskey, I., Gomba, S., Varga, P., Kossuth Lajos Tudományegyetem (Debrecen).: Eszmei és stilisztikai kérdések a régi magyar prózában: Egyetemközi tudományos diákköri vitaülés Debrecenben 1977. november 24-25..
  Kossuth Lajos Tudományegyetem, Debrecen, 142 p., 1978. ISBN: 963471028X
feltöltött közlemény: 130 Open Access: 13
https://tudoster.idea.unideb.hu
A szolgáltatást nyújtja: DEENK